Законопроект «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування»

ПОДАННЯ
до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування»
(щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)»

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування» (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів).

Доповідати на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. Проект Закону України на 1 арк.

2. Пояснювальна записка на 4 арк.

3. Порівняльна таблиця на 1 арк.

4. Електронна версія зазначених документів.

Народний депутат України Т.Д. Бахтеєва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування»
(щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Останнім часом було прийнято багато змін до законодавчих та нормативно-правових документів спрямованих на встановлення рівних умов провадження господарської діяльності для усіх учасників фармацевтичного ринку незалежно від форм власності і підпорядкування, а також для посилення нагляду за їх діяльністю та контролю за обігом лікарських засобів.

На сьогодні в Україні торгівлею лікарських засобів займаються 2974 юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність через 16056 аптечних закладів та 3775 фізичних осіб — підприємців, які володіють 5760 аптечними закладами. Тобто 26% аптечних закладів сьогодні належать фізичним особам — підприємцям. Усі вони мають ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Однак існує різний підхід до юридичних та фізичних осіб в частині податкового навантаження та контролю за здійсненням розрахункових операцій.

Зокрема Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування» (п. 6, статті 9) передбачено, що реєстратори розрахункових операцій та рахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок.

Аналогічна норма міститься і в Податковому Кодексі України. У статті 296 цього Кодексу визначено, що платники єдиного податку першої — третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій. Ця норма розповсюджується, в тому числі, на фізичних осіб — підприємців, які мають приватні аптечні заклади та здійснюють господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

За таких умов виникає ситуація, коли один суб’єкт господарювання, а саме юридична особа, володіючи двома-трьома аптечними закладами, повинна встановлювати реєстратори розрахункових операцій і дотримуватись податкового законодавства, а інший суб’єкт господарювання — фізична особа — підприємець, у володінні якого може бути до десяти аптечних закладів, користуючись згаданою пільгою, працює в рамках єдиного податку без встановлення реєстраторів розрахункових операцій, приховуючи дійсний кількісний облік медикаментів та увесь товарообіг, що відповідно призводить до зниження податків до бюджету, в тому числі ПДВ на групи супутніх товарів, які реалізуються з ПДВ.

Вагомим аргументом щодо необхідності застосування реєстраторів розрахункових операцій в усіх аптечних закладах (незалежно від форми власності закладу) є те, що їх відсутність у ФОП ускладнює роботу контролюючих органів в частині виявлення шляхів розповсюдження неякісних, фальсифікованих та контрафактних лікарських засобів та запобігання поширенню таких медикаментів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття Закону України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування» (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)» є встановлення рівних вимог до провадження господарської діяльності з торгівлі лікарськими засобами для усіх суб’єктів господарювання.

Для досягнення поставленої мети необхідно внести зміну до пункту шостого статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», якою передбачити, що реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (крім лікарських засобів і виробів медичного призначення) (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Господарський кодекс України, Податковий Кодекс України, Закони України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про лікарські засоби».

Реалізація запропонованого проекту потребує внесення змін до Податкового кодексу України.

Оскільки Податковим Кодексом України встановлено, що «7.3. Будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства» (пункт 7.3 стаття 3), зміни до нього підготовлені у вигляді окремого законопроекту «Про внесення зміни до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)», який вноситься одночасно з цим проектом закону.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Регіональний аспект

Запропонований проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

У проекті закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадської антикорупційної експертизи не потребує.

8. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного Закону України дозволить:

  • встановити єдині норми та рівні умови провадження господарської діяльності для усіх учасників фармацевтичного ринку незалежно від форм власності і підпорядкування;
  • посилити контроль за обігом лікарських засобів;
  • унеможливити потрапляння фальсифікованих лікарських засобів до пацієнта.
Народний депутат України Т.Д. Бахтеєва

ПРОЕКТ
реєстр. № 4611 від 31.03.2014 р.
Вноситься
народним депутатом України
Т.Д. Бахтеєвою

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування»
(щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)

Верховна Рада України постановляє:

І. У пункті шостому статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001 р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32; 2011 р., №23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 406-VІI), після слів «при продажу товарів» доповнити словами та знаками «(крім лікарських засобів і виробів медичного призначення)», далі за текстом.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця
Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування»
(щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування»
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:<…>6) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок; Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:<…>6) при продажу товарів (крім лікарських засобів і виробів медичного призначення) (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок;
Народний депутат України Т.Д. Бахтеєва

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті