Проект наказу МОЗ України «Про затвердження переліку клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу при лікування осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу»

17 Квітня 2014 3:32 Поділитися

Повідомлення
про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліку клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу при лікування осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу».

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект наказу МОЗ України «Про затвердження переліку клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу при лікування осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу».

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, до Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги (e-mail: hudoshyna@moz.gov.ua; Худошина Ольга Валентинівна, тел.: 253-10-04), та ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (e-mail: omlpharm@gmail.com.; Ліщишина Олена Михайлівна, тел. 498-43-01).

Проект регуляторного акта та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua.

Директор Департаменту з питань якості медичної
та фармацевтичної допомоги
Т. Донченко

Пояснювальна записка
до проекту наказу МОЗ України «Про затвердження переліку клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу при лікуванні осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу «Про затвердження переліку клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу при лікуванні осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу» розроблений з метою реалізації наказу МОЗ України від 11 вересня 2013 року № 795 «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2013 року за № 1669/24201, відповідно до Галузевої програми стандартизації медичної допомоги до 2020 року, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 2011 року № 597, та з метою оцінки досягнення рівня медичної допомоги, визначеного медико-технологічними документами.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття акту приведе до створення єдиної системи моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги при лікуванні осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу та забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я.

3. Правові аспекти

Правовою основою прийняття запропонованого проекту наказу є Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року №467, Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», наказ МОЗ України від 11 вересня 2013 року № 795 «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2013 року за № 1669/24201.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва,Антимонопольним комітетом України, Спільним представницьким орган сторони роботодавців на національному рівні, Федерації профспілок України та держаної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально — трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Впровадження проекту дозволить поліпшити ситуацію з надання медичної допомоги населенню юридичними особами та фізичними особами — підприємцями.

11. Прогноз результатів

Прийняття цього наказу сприятиме забезпеченню прав та безпеки пацієнтів та удосконаленню медичного обслуговування суб’єктами господарювання, що провадять медичну практику.

Заступник Міністра охорони здоров’я України О.К.Толстанов

ПРОЕКТ

оприлюднено на сайті МОЗ України

14.04.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження переліку клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу, при лікуванні осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу

Відповідно до Порядку моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 вересня 2013 року № 795 «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за № 1669/24201, з метою оцінки досягнення рівня медичної допомоги, визначеного медико-технологічними документами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу, при лікуванні осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу, що додається.

2. Визначити Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги (Т. Донченко) відповідальним за організацію моніторингу клінічних індикаторів при лікуванні осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України:

1) здійснювати моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 травня 2012 року № 384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2012 року № 1118 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу»;

2) забезпечити надання результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги до державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у паперовому та електронному вигляді (адреса: 03151, м Київ, вул. Ушинського, 40, електронна адреса: medstandards@dec.gov.ua) щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (О. Нагорна) забезпечити узагальнення отриманих результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги та подання узагальнених звітів до Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

5. Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги (Т. Донченко) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. Мусій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

ПЕРЕЛІК
клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу при лікуванні осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу

1. Клінічні індикатори, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 травня 2012 року № 384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії»:

1) наявність у лікаря загальної практики — сімейного лікаря локального протоколу ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією;

2) відсоток пацієнтів, яким надані рекомендації щодо модифікації стилю життя та Інформаційний лист пацієнта;

3) відсоток пацієнтів, які мають цільовий рівень артеріального тиску;

4) відсоток пацієнтів, для яких отримано інформацію про медичний стан протягом звітного періоду.

2. Клінічні індикатори, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2012 року № 1118 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу»:

1) наявність у лікаря загальної практики — сімейного лікаря локального протоколу ведення пацієнта з цукровим діабетом 2 типу;

2) відсоток пацієнтів, для яких отримано інформацію про медичний стан протягом звітного періоду;

3) відсоток пацієнтів, які були госпіталізовані до стаціонару з приводу ускладнень цукрового діабету 2 типу протягом звітного періоду;

4) відсоток пацієнтів, яким було визначено рівень глікозильованого гемоглобіну протягом звітного періоду.

Директор Департаменту з питань якості медичної
та фармацевтичної допомоги
Т. Донченко

Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу МОЗ України «Про затвердження переліку клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу при лікуванні осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу»

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Одними із методів контролю якості надання медичної допомоги, передбачених наказом МОЗ України від 11 вересня 2013 року № 795 «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2013 року за № 1669 є зовнішній і внутрішній контроль якості медичної допомоги шляхом моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги.

Цим наказом врегульовується проведення моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги, функції та взаємодія закладів охорони здоров’я, Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» та структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України при проведенні зазначеного моніторингу.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття проекту акта є забезпечення одержання пацієнтами медичної допомоги відповідно до вимог медико-технологічних документів, виявлення організаційних проблем та відхилень і проведення подальших організаційних заходів (корекції умов, ресурсного забезпечення, дій медичного персоналу), спрямованих на поліпшення якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я всіх форм власності.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Першим альтернативним способом є відсутність змін в практиці контролю якості медичної допомоги — тобто подальша оцінка якості медичної допомоги на основі демографічних та галузевих статистичних показників без урахування наукових доказів щодо ефективності поєднання методів клінічного аудиту та експертних оцінок для виявлення проблем, що існують в наданні медичної допомоги. Отже, даний спосіб є неприйнятним.

Другим альтернативним способом є затвердження наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про управління якістю медичної допомоги», який передбачає сучасний, комплексний науково обґрунтований підхід до управління якістю медичною допомогою, який ґрунтується на певних критеріях та застосуванні повного спектру сучасних методів моніторингу та оцінок. Такий спосіб досягнення поставленої цілі є найбільш оптимальним.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Прийняття цього наказу сприятиме забезпеченню об’єктивної і кількісної оцінки клінічної та медико-економічної ефективності медичної допомоги, внутрішньому управлінню якістю в закладах охорони здоров’я, оцінці досягнення рівня медичної допомоги, визначеного медико-технологічними документами, а також забезпеченню одержання пацієнтами медичної допомоги відповідно до вимог медико-технологічних документів, виявленню організаційних проблем та відхилень та проведенню подальших організаційних заходів (корекція умов, ресурсного забезпечення, дій медичного персоналу та інших компонентів системи), спрямованих на поліпшення якості медичної допомоги.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінки можливості впровадження та використання вимог регуляторного акта.

Прийняття акту зробить можливим виконання в повному обсязі завдань з реформування системи медичної допомоги, поставлених в Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затверджено Указ Президента України від 12 березня 2013 року № 128 з формуванням ефективної керованої системи управління якістю медичної допомоги.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Впровадження проекту дозволить поліпшити ситуацію з надання медичної допомоги населенню юридичними особами та фізичними особами — підприємцями.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави Виконання вимог чинного законодавства. Реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу, поліпшення ситуації з забезпечення населення медичним обслуговуванням. Відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Забезпечення інтересів рівності прав та законних інтересів усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з провадження медичної практики та підвищення рівня надання медичного обслуговування населення. Відсутні
Інтереси громадян Забезпечення громадянам захисту їх прав. Відсутні

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії акта не обмежено.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Щорічно Міністерство охорони здоров’я України готує Узагальнений аналітичний звіт за результатами моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та здійснюватимуться шляхом аналізу статистичних даних.

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається.

Базове відстеження після набрання чинності акту шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження — через рік після набрання чинності акту шляхом аналізу статистичних даних.

Заступник Міністра охорони здоров’я України О.К.Толстанов

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті