Наказ МОЗ України від 19.06.2014 р. № 274-к

07 Липня 2014 12:09 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 19.06.2014 р. № 274-к
Про внесення змін до розподілу обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та заступником Міністра — керівником апарату

У зв’язку із затвердженням нової структури та штатного розпису апарату Міністерства охорони здоров’я України на 2014 рік, змінами в особовому складі керівництва апарату Міністерства охорони здоров’я України та з метою удосконалення організації діяльності Міністерства охорони здоров’я України

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до:

1.1. Схеми розподілу обов’язків та організаційної структури Міністерства охорони здоров’я України, затвердженої наказом МОЗ України від 28 січня 2013 р. № 25-к зі змінами, затвердженими наказами МОЗ України від 16.12.2013 р. № 578-к, від 14.03.2014 р. № 89-к, від 20.03.2014 р. № 97-к та від 25.04.2014 р. № 155-к, виклавши її у редакції, що додається.

1.2. Розподілу обов’язків між Міністром охорони здоров’я Украї­ни, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та заступником Міністра — керівником апарату, затвердженого наказом МОЗ України від 28 січня 2013 р. № 25-к зі змінами, затвердженими наказами МОЗ України від 16.12.2013 № 578-к, від 14.03.2014 р. № 89-к, від 20.03.2014 р. № 97-к та від 25.04.2014 № 155-к, виклавши його у редакції, що додається.

1.3. Схеми здійснення повноважень, викладеній у додатку до наказу МОЗ України від 28.01.2013 № 25-к зі змінами, внесеними наказами МОЗ України від 14.03.2014 № 89-к та від 25.04.2014 № 155-к, виклавши її у редакції, що додається.

2. Управлінню комунікацій з державними органами та громадськістю (Р. Лихотопу) розмістити цей наказ на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр О. Мусій

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ МОЗ України
від 28.01.13 № 25-к (із змінами — наказ
від 16.12.13 № 578-к, від 14.03.14 № 89-к,
від 20.03.14 № 97-к, від 25.04.14 № 155-к,
від 19.06.14 №274-к та від 30.07.2014№379-к

Схема розподілу обов’язків та організаційної структури Міністерства охорони здоров’я України

Схема розподілу обов’язків та організаційної структури Міністерства охорони здоров’я України

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 28.01.13 р. № 25-к

(із змінами — наказ від 16.12.13 р. № 578-к,

із змінами — наказ від 14.03.14 р.

№ 89-к, із змінами — наказ від 20.03.14 р.
№ 97-к із змінами – наказ від 25.04.14 р. № 155-к
та із змінами — наказ від 19.06.2014 р. № 274-к)

Розподіл обов’язків
між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра — керівником апарату

1. Міністр охорони здоров’я України

1.1. Міністр охорони здоров’я України О. Мусій (далі — Міністр) очолює Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ Украї­ни) і здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 467, реалізовує інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України, а також актів та доручень Кабінету Міністрів України.

1.2. Спрямовує та координує діяльність:

– Державної санітарно-епідеміологічної служби України;

– Державної служби України з лікарських засобів;

– Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

1.3. Координує та контролює діяльність:

– Патронатної служби Міністра охорони здоров’я України;

– Відділу внутрішнього аудиту;

– Департаменту персоналу, освіти та науки;

– Колегії МОЗ України;

– Вченої медичної ради;

– Вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів.

1.4. Забезпечує міжнародне співробітництво:

– із Всесвітньою організацією охорони здоров’я;

– щодо співпраці між Україною та ЄС;

– з питань співпраці з Радою Європи;

– з питань Україна-НАТО;

– з країнами СНД.

1.5. Бере участь у роботі:

– Національної ради з питань протидії туберкульозу та

ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– у рамках Ради по співробітництву в галузі охорони здоров’я Співдружності Незалежних Держав;

– з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації.

1.6. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

– АР Крим;

– Тернопільській області;

– Київській області;

– Чернівецькій області.

– м. Севастополь.

2. Перший заступник Міністра Салютін Руслан Вікторович

2.1. Відповідає за:

– взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади у межах компетенції;

– здійснення у межах компетенції контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України;

– організацію міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Державним управлінням справами, Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, Державною пенітенціарною службою України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів;

– взаємодію та співпрацю з інститутами громадянського суспільства:

громадськими організаціями та їх об`єднаннями, фаховими товариствами та асоціаціями; благодійними організаціями; Громадською радою при МОЗ України, Громадською радою при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій, Церквами та релігійними організаціями, товариством Червоного Хреста України;

– організацію виконання закону України «Про громадські об`єднання»;

– представництво МОЗ України на пленарних засіданнях Верховної Ради України, годинах запитань до Уряду, «Днів Уряду України» (у разі відсутності Міністра), парламентських слуханнях, звітах тимчасових слідчих комісій з питань діяльності галузі, засіданнях комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій;

– координацію діяльності з питань забезпечення зв’язків з Верховною Радою України;

– координацію роботи з проведення експертної оцінки законопроектів з питань охорони здоров’я, зареєстрованих у Верховній Раді України, внесених народними депутатами України та іншими суб’єктами законодавчої ініціативи;

– супровід законопроектів з питань охорони здоров’я на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

– організацію, підготовку та проведення колегії МОЗ України;

– забезпечення контролю за виконанням рішень колегії МОЗ;

– організацію виконання щорічного плану основних організаційних заходів Міністерства у межах компетенції;

– координацію роботи головних позаштатних спеціалістів МОЗ України;

– формування та реалізацію державної політики у сферах профілактичної медицини, здійснення заходів щодо поширення здорового способу життя серед населення;

Організовує і забезпечує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

– підготовки актів законодавства у межах своїх повноважень, у тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;

– здійснення аналітичного та організаційного забезпечення фінансово-економічного планування державних програм, проведення моніторингу в цій сфері;

– здійснення загальної координації нормативно-правового забезпечення системи державних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

– підготовку актів законодавства у межах своїх повноважень, у тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;

Організовує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які знаходяться в компетенції підпорядкованих структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я, а також:

– контролює підготовку актів законодавства у межах компетенції;

– очолює Комітет з конкурсних торгів МОЗ України;

– очолює Галузеву раду роботи з кадрами при Міністерстві охорони здоров’я України;

За дорученням Міністра здійснює інші повноваження.

2.2. Координує та контролює діяльність:

– Управління комунікацій з державними органами та громадськістю;

– Управління з питань якості надання медичної допомоги;

– Відділу державних закупівель;

– Відділу громадського здоров’я;

– сектору трансплантації та служби крові управління надання медичної допомоги дорослим Департаменту медичної допомоги;

– Комітету з конкурсних торгів МОЗ України;

– Головної акредитаційної комісії МОЗ України;

– Ліцензійної комісії МОЗ України;

– ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»;

– Українського науково-практичного Центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України;

– Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин;

– Державного підприємства «Біоімплант» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров’я України»;

-ДП «Інституту паліативної та хоспісної медицини МОЗ України» (до завершення реорганізації);

– ДЗ «Український лепрозорій МОЗ України»;

– ДЗ «Український медичний центр спортивної медицини МОЗ України»;

– Науково-дослідного центру квантової медицини «Відгук» (до завершення реорганізації);

– Національного музею медицини України;

– Національного музею садиби М.І. Пирогова;

– Національної наукової медичної бібліотеки;

– Державної установи «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Українська протичумна станція Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДП «Навчально-методичний центр проблем гігієни МОЗ України» (до завершення ліквідації);

– ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України»;

– усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань інформаційного забезпечення.

2.3. Бере участь у роботі:

– Наглядової ради державного фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності;

– Ради з питань професійної орієнтації населення;

– Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України;

– Ради з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України;

– Ради з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій;

– Координаційного комітету з пошуку і рятування на морі.

2.4. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

– Вінницькій області;

– Житомирській області;

– Кіровоградській області;

– Полтавській області;

– Рівненській області;

– Хмельницькій області;

– Черкаській області.

– Чернігівській області;

3. Заступник Міністра — керівник апарату Лазоришинець Василь Васильович

3.1. Відповідає за:

– організацію роботи апарату МОЗ України;

– забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань МОЗ України та подання їх на розгляд Міністру;

– організацію та контроль за виконанням апаратом МОЗ Украї­ни Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та доручень Міністра, першого заступника Міністра та заступника Міністра, звітує про їх виконання;

– організацію взаємодії апарату МОЗ України з апаратом Адміністрації Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, апаратом Верховної Ради України та комітетів Верховної Ради України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, Державною фінансовою інспекцією України, апаратами центральних та місцевих органів виконавчої влади;

– супровід законопроектів з питань охорони здоров’я на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

– виконання в апараті МОЗ України законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян»;

– формування та реалізацію державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, біобезпеки і біологічного захисту;

– організацію розроблення пропозицій у сфері охорони здоров’я та реалізацію прийнятих рішень щодо:

– підготовки актів законодавства у межах своїх повноважень, у тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;

– питання мобілізаційної підготовки та цивільного захисту;

– підготовку і подання на затвердження Міністру планів роботи МОЗ України та звітів про їх виконання;

– організацію виконання щорічного плану основних організаційних заходів Міністерства у межах компетенції;

– організацію підготовки матеріалів до колегії МОЗ України у межах компетенції, забезпечення контролю за виконанням її рішень;

– організацію та проведення апаратних нарад МОЗ України, забезпечення контролю за виконанням їх рішень;

– забезпечення реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті МОЗ Украї­ни;

– взаємодію з науковими установами НАМН України та МОЗ України у межах компетенції;

 

– координацію діяльності і співпрацю із Державною санітарно-епідеміологічною службою України (центральним органом виконавчої влади).

– взаємодію та співпрацю з:

Федерацією професійних спілок України, Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України, Професійною спілкою працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України; Федерацією роботодавців України, Українською федерацією роботодавців охорони здоров’я, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України;

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок і профспілкових об`єднань;

Національною тристоронньою соціально-економічною радою при Президентові України;

– здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди між стороною органів виконавчої влади, стороною роботодавців та профспілковою стороною;

– здійснення контролю за виконанням Галузевої угоди між МОЗ України, Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України та Українською федерацією роботодавців охорони здоров’я; Галузевої угоди між МОЗ України, Професійною спілкою працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України та Об`єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України;

– організацію виконання законів України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог в Україні».

– здійснення контролю за виконанням актів законодавства у межах компетенції;

– супровід законопроектів з питань охорони здоров’я на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

– підготовку матеріалів до колегії МОЗ України, селекторних та апаратних нарад за профілем роботи;

– організацію виконання щорічного плану основних організаційних заходів Міністерства у межах компетенції;

– співпрацю з громадськими організаціями у межах компетенції;

– організацію міжвідомчої співпраці у межах компетенції;

– взаємодію із засобами масової інформації у межах компетенції;

 

– удосконалення сфери безпеки дорожнього руху, системи інформаційного та статистичного забезпечення галузі, вимог до проектування та будівництва закладів охорони здоров’я (лабораторій, гематології, трансфузійної терапії, переливання крові).

У межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МОЗ України завдань;

за погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис МОЗ України;

призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МОЗ України (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МОЗ України (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр), приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву МОЗ України, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників МОЗ України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

представляє МОЗ України як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

у межах повноважень дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками МОЗ України доручення;

вносить пропозиції Міністру щодо представлення державних службовців та працівників апарату МОЗ України до відзначення державними нагородами України;

підписує накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його повноважень, та контролює їх виконання.

Є уповноваженим Міністром охорони здоров’я України на підписання наказів, інших документів стосовно:

– фінансово-господарської діяльності МОЗ України;

– проведення у встановленому порядку стажування в апараті МОЗ України;

 

– відрядження працівників апарату в межах України, а за погодженням з Міністром і керівникам структурних підрозділів, працівникам патронатної служби;

– відпусток працівників апарату, а за погодженням з Міністром і керівників структурних підрозділів, працівників патронатної служби;

– встановлення державним службовцям апарату МОЗ Украї­ни надбавок за вислугу років, за знання іноземної мови, за почесні звання, за науковий ступінь та інших надбавок, крім керівників структурних підрозділів та їх заступників, працівників патронатної служби;

– надання у встановленому порядку матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, премій працівникам апарату МОЗ України у межах компетенції.

Організовує:

– у межах повноважень, визначених Міністром охорони здоров’я України, роботу комісії з питань надання дозволу МОЗ України на оренду державного майна;

– роботу комісії МОЗ України щодо розгляду документів на списання основних фондів (засобів);

– роботу комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій;– співпрацю із організаціями роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями.

Забезпечує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

– організації міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Національною академією наук України;

– удосконалення організації навчального процесу та упровадження нових технологій у практику вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та науково-дослідних установ, організацію наукових досліджень з основних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, наукових та педагогічних кадрів у вищих медичних навчальних закладах.

За дорученням Міністра здійснює інші повноваження.

3.2. Координує та контролює діяльність:

– Департаменту медичної допомоги;

– Департаменту економіки та ресурсного забезпечення;

 

– Управління бухгалтерського обліку;

– Адміністративного управління;

– сектору науки Департаменту персоналу, освіти та науки;

– Мобілізаційного сектору;

– Сектору режимно-секретної роботи;

– Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України (до завершення ліквідації);

– Закладів охорони здоров’я Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України (до завершення ліквідації);

– Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України»;

– ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України;

– ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДП «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості (м. Донецьк) МОЗ Украї­ни»;

– ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державної установи «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров’я України»;

– Національного інституту раку;

– ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації МОЗ України»;

– ДЗ «Українська алергологічна лікарня МОЗ України»;

 

– ДП «Інженерно-технічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

– Київського експлуатаційно-налагоджувального управління «Медик» (до завершення ліквідації);

– ДП «Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця МОЗ України»;

– ДП «АГРОКОМ» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти»;

– ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів» МОЗ України;

– ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»;

– Державного науково-експертного підприємства «Комітет з питань етики» (до завершення передачі Держав

 

ній санітарно-епідеміологічній службі України).

– ДЗ «Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державної установи «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» МОЗ України «;

– Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни;

– ДУ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» МОЗ України;

– ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України»;

– ДЗ «Українська алергологічна лікарня МОЗ України»;

– ДУ «Інститут серця МОЗ України»;

– ДЗ «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Центр реабілітації кардіохірургічних хворих» МОЗ Украї­ни (до завершення реорганізації);

– ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно – діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я Украї­ни»;

– ДУ «Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України»;

– ДП Український науково-дослідний інститут промислової медицини;

– ДП «Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України»;

 

– ДЗ «Центральна стоматологічна поліклініка МОЗ України»;

– ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України;

– ДЗ «Стоматологічна поліклініка МОЗ України м. Іллічівська»;– ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України»;

– ДЗ «Басейнова стоматологічна поліклініка МОЗ України» (до завершення реорганізації);

– ДЗ «Український медичний Центр реабілітації матері та дитини МОЗ України»;

– Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України;

– ДЗ «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України»;

– ДЗ «Референс-центру з молекулярної діагностики МОЗ України»;

– ДУ «Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України»(до завершення реорганізації);

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Орлятко» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Старий Крим» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені О.О. Боброва «Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Москва» Міністерства охорони здоров’я України;

– Санаторію «Гірське сонце» Міністерства охорони здоров’я України до завершення реорганізації;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Передгірний» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Долоси» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Косів» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сосняк» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Прикарпатський» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Гірське повітря» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Морський» Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Люстдорф» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. Н.К. Крупської» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Юність» Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Піонер» Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій імені А.П. Чехова» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сонячний» (м. Одеса) Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Червоний Маяк» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Батьківщина» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені Сакко і Ванцетті» Міністерства охорони здоров’я;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Ювілейний» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Здравниця» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Хвиля» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Бердянський» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Джерело» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Іскра» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Південнобережний» Міністерства охорони здоров’я України;

– Дитячого спеціалізованого санаторію «Зелена гірка» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Барвінок» Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Затока» Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сонячний» Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Зміна» Міністерства охорони здоров’я Украї­ни;

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Ірпінь» Міністерства охорони здоров’я України» України (до завершення реорганізації);

– Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Морський» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Спеціалізовані медико-санітарні частини №№ 1–11, 13–17, 19 МОЗ України»;

– Медичного центру клінічної імунології та алергології МОЗ України (до завершення ліквідації);

– Центральної бази спеціального медичного постачання;

– Центрального складу МОЗ України № 1046;

– Центрального складу МОЗ України № 1047;

– Центрального складу МОЗ України № 1123;

– усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань фінансово-господарської діяльності;

3.3. Забезпечує міжнародне співробітництво:

– з координації роботи з Спільною комісією ФАО/ВООЗ із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус;

– із Конференцією Сторін Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі;

– у рамках Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва в галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, підписаної 29 серпня 2005 року;

– щодо проекту МТД «Зменшення біологічної загрози в Украї­ні» (Міністерство оборони США);

– у рамках двосторонніх комісій з питань торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва;

– у рамках українсько-кубинських відносин (у межах компетенції);

– зі співпраці за українсько-кубинською Програмою;

3.4. Бере участь у роботі:

– Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України;

– Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України;

– Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ;

– Наглядової ради українського фонду соціальних інвестицій;

– Міжвідомчій комісії з упорядкування системи надання пільг;

– Міжвідомчій координаційній комісії з питань підтримки житлового будівництва на селі;

– комісії з біологічної безпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України.

– комісії з надзвичайних ситуацій;

– Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;– Комісії з питань гуманітарної допомоги при Міністерстві соціальної політики України та постійно діючої робочої групи Комісії.

3.5. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

– Дніпропетровській області;

– Донецькій області;

– Запорізькій області;

– Луганській області;

– Миколаївської області;

– Одеській області;

– Сумській області;

– Харківській області;

– Херсонській області.

4. Заступник Міністра Лісневська Наталя Олександрівна

4.1. Відповідає за:

– взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я;

– здійснення у межах компетенції контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я України;

– координацію законотворчої роботи МОЗ України;

– організацію міжвідомчої співпраці з питань запобігання і протидії корупції;

– взаємодію із засобами масової інформації у межах компетенції;

– формування та реалізацію державної політики з питань боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я України.

– співпрацю з громадськими організаціями у межах компетенції;

– організацію міжвідомчої співпраці у межах компетенції;

– формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

– координацію діяльності і співпрацю із Державною службою України з лікарських засобів;

– взаємодію з Державною службою України з контролю за наркотиками;

– координацію діяльності і співпрацю із Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Організовує та забезпечує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:– формування та реалізації державної політики у фармацевтичному секторі, створенні, виробництві, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів;

– формування та реалізації державної політики з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

– формування та реалізації державної політики у сфері управління державним сектором економіки, інвестиційної політики, прав власності та основних засад управління державними корпоративними правами, антимонопольної політики;

– реформування відносин власності, розвитку підприємництва;

– реформування медичної допомоги за видами її надання (первинна, вторинна, третинна, екстрена тощо);

– структурної реорганізації сфери охорони здоров’я, медичного страхування, розвитку єдиного медичного простору, визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного профілю та спеціалізації, створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів;

– упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини;

– пілотного проекту із реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві.

За дорученням Міністра здійснює інші повноваження.

4.2. Координує та контролює діяльність:

– Юридичного управління;

– Управління реформ системи охорони здоров’я;

– Управління з питань якості надання медичної допомоги;

– Управління фармацевтичної діяльності;

– Відділу міжнародних зв’язків та європейської інтеграції;

– Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

– Головної акредитаційної комісії МОЗ України;

– Ліцензійної комісії МОЗ України;

– ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України»;

– Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України»;

– ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»;

– ДП «Укрмедкурорт» (до завершення ліквідації);

– ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»;

– Державного підприємства «Український інформаційно-обчислювальний центр» МОЗ України;

– ДЗ «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДУ «Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру» МОЗ України;

– Українського центру наукової медичної інформації та патентно– ліцензійної роботи;

– ДЗ «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України» (до завершення реорганізації);

– ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державної акціонерної компанії «Укрмедпром»;

– ДП «Український медичний центр сертифікації»;

– ДП «Державний медичний центр сертифікації» МОЗ України;

– ВАТ «НДМО «Діалір» (до завершення ліквідації);

– ДП «Український оптичний центр» (до завершення ліквідації);

– Науково-виробничого об’єднання «Укрфармація» (до завершення ліквідації);

– ДП «Ензим» (до завершення ліквідації);

– ДП «Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення» (до завершення ліквідації);

– Державного малого підприємства «Полімед» (до завершення ліквідації);

– ДЗ «Центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України».

– ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України»;

– ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України»;

– ДП для постачання медичних установ «Укрмедпостач» МОЗ України;

– ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного українського об’єднання «Політехмед»;

– усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань міжнародної, антикорупційної діяльності, інформатизації та телекомунікації.

4.3. Забезпечує міжнародне співробітництво

– зі Світовим банком у частині фінансування сфери охорони здоров’я;

– із країнами Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії;

– щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

– зі співпраці в рамках Програми дій з інтенсифікації співробітництва у галузі охорони здоров’я між Міністерством охорони здоров’я України та Федеральним Міністерством охорони здоров’я Федеративної Республіки Німеччина;

– зі співпраці з агентствами міжнародного розвитку зарубіжних країн;

– у рамках українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій;– з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;

– у рамках об’єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу;

– щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги: проекти МТД «Проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні» (АМР США), «Німецько-український проект з профілактики ВІЛ» (Уряд ФРН), «Посилення контролю за туберкульозом» (проект USAID);

– з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Фондом ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА);

– із Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;

– у рамках проектів МТД: «Здоров’я матері та дитини» (Уряд Швейцарії), «Здоров’я матері та дитини ІІ» (АМР США), «Здоров’я жінок України» (USAID);

– з питань боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я.

4.4. Бере участь у роботі:

– Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань проти ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;

– Національної координаційної ради по боротьбі з наркоманією;

– Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;

– Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

4.5. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

– Волинській області;

– Івано-Франківській області;

– Закарпатської області;

– Львівській області;

– м. Київ.

Додаток

до наказу МОЗ України від _28.01.2013_ р. № 25-к,

(із змінами — наказ від 16.12.13 р. № 578-к ,

із змінами — наказ від 14.03.14 р. № 89-к, із змінами –

наказ від 20.03.14 р. № 97-к із

змінами — наказ від 25.04.14 р. №155-к
та із змінами — наказ від 19.06.2014 р. № 274-к)

СХЕМА
ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (ВЗАЄМОЗАМІЩЕННЯ)

У разі відсутності першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра — керівника апарату їх повноваження здійснюють:

Першого заступника Міністра Р. Салютіна – Заступник Міністра — керівник апарату В. Лазоришинець
Заступника Міністра — керівника — апарату В. Лазоришинця – Заступник Міністра Н. Лісневська
Заступника Міністра Н. Лісневської – Перший заступник Міністра Р. Салютін

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті