Витяг з Закону України від 31 липня 2014 р. № 1622-VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»»

08 Серпня 2014 3:38 Поділитися

Документ набув чинності 03.08.2014 р. у зв’язку з опублікуванням в «Голосі України», № 146

Витяг з Закону України
від 31 липня 2014 р. № 1622-VII
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 9, ст. 93, № 12, ст. 192, № 15, ст. 329, № 18-19, ст. 694; із змінами, внесеними законами України від 17 червня 2014 року № 1333-VII і № 1509-VII та від 19 червня 2014 р. № 1534-VII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри «372.931.772,1», «314.957.840,7» та «57.973.931,4» замінити відповідно цифрами «377.821.587,5», «321.993.534,9» та «55.828.052,6»;

в абзаці третьому цифри «436.762.003,2», «377.626.383,1» та «59.135.620,1» замінити відповідно цифрами «441.587.118,6», «384.597.377,3» та «56.989.741,3»;

в абзаці п’ятому цифри «8.177.124,7» та «1.307.241,5» замінити відповідно цифрами «8.241.824,7» та «1.371.941,5»;

2) у статті 5 цифри «664.008.825,5» замінити цифрами «806.962.160,6»;

3) статтю 6 викласти у такій редакції:

«Стаття 6. Установити, що у 2014 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 25.000.000 тис. грн. за такими напрямами:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів.

Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Державне агентство автомобільних доріг України, суб’єкти господарювання, щодо яких приймає­ться рішення про надання державних гарантій для реалізації інвестиційного проекту «Створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4», звільняються від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за наданими у 2014 році державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

2) на підставі міжнародних договорів України для фінансування інвестиційних, інноваційних, національних проектів та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України»;

4) абзац другий статті 10 викласти у такій редакції:

«до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, кошти екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, у сумі 37.749,8 тис. грн., 53,5 відсотка екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України), надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, а з 1 серпня 2014 року плата за одержання інформації з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»;

5) у статті 11:

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2) 11,5 відсотка екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України)»;

пункт 10 виключити;

6) у статті 14:

пункт 2 виключити;

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону)»;

пункт 19 виключити;

7) у статті 16:

у пункті 1 цифри «33.337.300» замінити цифрами «96.609.576»;

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2) понад обсяги, встановлені у додатку № 2 до цього Закону, у сумі 11.117.724 тис. грн. із зарахуванням отриманих коштів до спеціального фонду державного бюджету і спрямуванням на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, визначену пунктом 24 статті 14 цього Закону, для проведення розрахунків за природний газ з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та енергії за виключенням природного газу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з відповідним коригуванням показників фінансування і видатків державного бюджету та граничного обсягу державного боргу»;

8) доповнити статтями 26–32 такого змісту:

«Стаття 26. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати часткову компенсацію процентних ставок за запозиченнями, залученими на внутрішньому ринку:

суб’єктами господарювання — резидентами України для реалізації інвестиційних проектів;

публічним акціонерним товариством «Укргідроенерго» для завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів;

публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» для рефінансування боргових зобов’язань, строк погашення яких настає у 2014 році;

суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління Державної адміністрації залізничного транспорту України для забезпечення фінансування оновлення та модернізації рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту;

казенним науково-виробничим об’єднанням «Форт» Міністерства внутрішніх справ України для забезпечення виробничої діяльності;

публічним акціонерним товариством «Аграрний фонд» для закупівлі зерна у вітчизняних виробників.

Порядок здійснення часткової компенсації процентних ставок за такими запозиченнями встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 27. Установити у 2014 році видатки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі 10.180.781 тис. грн., Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у сумі 9.668.493 тис. грн..

Державній казначейській службі України щодекадно в рівних частинах до кінця 2014 року вилучити у Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 600.000 тис. грн., у Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 1.400.000 тис. грн. та зараховувати ці кошти на рахунок Пенсійного фонду України.

Стаття 28. Установити, що у 2014 році у разі введення воєнного стану Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видатків та кредитування Державного бюджету України та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави.

Стаття 29. Установити, що у 2014 році в умовах воєнного стану дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» не поширюється на випадки закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснюються для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів з метою виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави.

Стаття 30. Установити, що у 2014 році у разі введення воєнного стану норми статей 7–9 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», а також норми і положення актів законодавства, які стосуються інших державних соціальних стандартів та гарантій, застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік.

Стаття 31. Установити, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня — грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

Стаття 32. Установити, що членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, підрозділи яких беруть участь у проведенні антитерористичної операції), народним депутатам України до завершення антитерористичної операції місячна заробітна плата нараховується лише в розмірі посадового окладу»;

9) у Прикінцевих положеннях:

пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Пункт 8 статті 11 цього Закону діє до 1 серпня 2014 р.»;

пункт 6 1  викласти у такій редакції:

«61. Зупинити дію:

абзацу четвертого підпункту 1 пункту 51 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України;

частини сьомої статті 7 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 719)»;

доповнити пунктами 64-68 такого змісту:

«64. Установити, що:

надходження екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету, зараховуються до загального фонду державного бюджету;

надходження екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, та екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів), що надійшли з початку року, зараховуються до загального та спеціального фондів державного бюджету у пропорціях, визначених абзацом другим статті 10 та пунктом 2 статті 11 цього Закону;

Кабінетом Міністрів України затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2014 рік;

максимальний місячний розмір суддівської винагороди обмежується 15 розмірами мінімальної заробітної плати.

65. Установити, що у 2014 році у разі введення воєнного стану не застосовуються такі норми Бюджетного кодексу України:

абзац третій частини другої статті 4 в частині визначення виключно законом про Державний бюджет України витрат державного бюджету;

частина восьма статті 23 в частині обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради Украї­ни з питань бюджету рішення Кабінету Міністрів України про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету;

частина третя статті 24;

частина перша статті 52;

стаття 54;

частина перша статті 55.

66. Керівникам центральних органів виконавчої влади, які здійснюють контроль та нагляд у відповідних галузях і сферах, та центральних органів виконавчої влади, виконання функцій яких можуть здійснювати відповідні міністерства, з метою забезпечення скорочення видатків, передбаченого цим Законом, здійснити заходи щодо оптимізації штатної чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах, переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг.

Надати право керівникам зазначених центральних органів виконавчої влади у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін.

Установити, що під час здійснення центральними органами виконавчої влади цих заходів:

положення статті 26 Закону України «Про відпустки» та статей 32, 56 та 84 Кодексу законів про працю України (в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) не застосовуються;

до працівників, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати відповідно до цього Закону, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановлені статтею 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», не застосовуються.

67. Установити, що норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94 із наступними змінами), Закону України»Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111 із наступними змінами), статей 14, 22, 37 та 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами), пункту «ж» частини першої статті 77Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 61, 62, 63 та 64 Закону України»Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2014 рік.

68. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2014 р. надати Верховній Раді України проекти законів України щодо перегляду функцій та повноважень контролюючих та дозвільних органів з метою приведення їх до стандартів Європейського Союзу та внести зміни у власні нормативно-правові акти з метою усунення дублювання функцій, скорочення обсягу функцій та обсягу контрольно-наглядової роботи та відповідного скорочення чисельності»;

10) внести зміни до додатків № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7 та № 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» відповідно до додатків №№ 1–7 до цього Закону, виклавши додаток № 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. Порошенко

Витяг з додатку № 3 до Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2014 рік»»

РОЗПОДІЛ
ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2014 РІК ДЛЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього Видатки споживання З них Видатки розвитку Всього Видатки споживання З них Видатки розвитку
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 6 492 912,7 6 439 325,1 1 904 752,7 255 161,5 53 587,6 1 990 014,2 1 779 480,6 59 527,7 15 898,6 210 533,6 8 482 926,9
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 5 427 556,2 5 374 150,9 1 177 783,9 207 193,3 53 405,3 1 978 564,1 1 771 000,9 58 300,5 15 066,5 207 563,2 7 406 120,3
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 25 507,3 25 507,3 16 561,1 1 321,7 1 074,3 1 074,3 605,0 26 581,6
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 428,1 4 428,1 47 366,6 46 044,2 1 322,4 51 794,7
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 589 775,2 589 775,2 258 064,6 52 693,6 16 691,5 14 135,1 3 223,0 1 241,0 2 556,4 606 466,7
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 296 508,8 296 508,8 135 831,4 40 266,8 12 099,1 10 751,1 563,0 2 184,5 1 348,0 308 607,9
2301210 0763 Придбання медикаментів для забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання 4 000,0 4 000,0 4 000,0
2302000 Державна служба України з лікарських засобів 40 588,8 40 588,8 21 685,9 1 755,5 40 588,8
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 40 588,8 40 588,8 21 685,9 1 755,5 40 588,8
2304000 Державна санітарно-епідеміологічна служба України 1 022 647,4 1 022 465,1 703 856,1 46 117,5 182,3 5 050,1 5 013,4 589,6 832,1 36,7 1 027 697,5
2304010 0763 Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби 230 518,4 230 518,4 164 435,6 5 610,4 230 518,4
2304020 0740 Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями 792 129,0 791 946,7 539 420,5 40 507,1 182,3 5 050,1 5 013,4 589,6 832,1 36,7 797 179,1
2305000 Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 2 120,3 2 120,3 1 426,8 95,2 6 400,0 3 466,3 637,6 2 933,7 8 520,3
2305010 0763 Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 2 120,3 2 120,3 1 426,8 95,2 2 120,3
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті