Проект змін до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

26 Березня 2010 4:39 Поділитися

Народні депутати України від фракції «Блок Юлії Тимошенко» внесли на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо формування антикризових державного продовольчого та державного медичного кошиків)» (реєстраційний № 6164 від 10.03.2010 р.).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Ст. 48 Конституції України закріплює право кожного громадянина на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, що включає, зокрема, достатнє харчування. Частина третя ст. 49 Основного Закону визначає обов’язком держави створення умов для доступного для усіх громадян медичного обслуговування.

Фінансова криза в України стала одним з вагомих чинників, який призвів до значного ускладнення ситуації із гарантуванням державою зазначених прав громадян. Зростання цін на продукти харчування, медикаменти та інші лікарські засоби, в умовах падіння загальної купівельної спроможності населення веде до зниження рівня соціального захисту та робить життя більшості громадян країни дедалі важчим.

З метою дотримання державою зазначених конституційних прав громадян та подальшого запобігання зростанню соціальної напруги в суспільстві, є вкрай необхідним на законодавчому рівні передбачити, як антикризовий захід, формування державних продовольчого та медичного кошиків, які включатимуть життєво важливі для більшості населення країни продукти харчування, ліки, медичні вироби, що реалізуються громадянам за доступними та стабільними цінами.

2. Цілі та завдання прийняття проекту закону

Метою і основним завданням проекту закону є забезпечення цінової стабільності і доступності для більшості громадян України життєво необхідних продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту закону

Проект закону доповнює чинний Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» новою ст. 1–1. Доповненнями передбачається запровадження антикризових державного продовольчого та державного медичного кошиків, встановлюються особливості їх формування, визначаються заходи, спрямовані на забезпечення цінової стабільності й доступності товарів та засобів, що входять до складу зазначених кошиків.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у даній сфері регулюються відповідно до Конституції України, Законів України: «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», «Про прожитковий мінімум», «Про ціни і ціноутворення», нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту закону

Ухвалення даного проекту закону сприятиме забезпеченню цінової стабільності та доступності для більшості громадян країни життєво необхідних продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення. Це, у свою чергу, дозволить підвищити рівень соціального захисту населення та поліпшити ситуацію щодо забезпечення державою конституційних прав громадян.

Народні депутати України Сочка О.О., Ляшко О.В,Кириленко І.Г., Стешенко О.М.

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНИМ НАСЛІДКАМ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ» (ЩОДО ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ДЕРЖАВНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО ТА ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО КОШИКІВ)

Зважаючи на нагальну необхідність забезпечення в умовах фінансової кризи цінової стабільності і доступності для громадян України життєво важливих продовольчих товарів, лікарських засобів і виробів медичного призначення

Верховна Рада України постановляє:

І. Розділ І Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» («Відомості Верховної Ради України» (ВВР), 2009, № 14, ст. 181; із змінами, внесеними згідно із Законами № 800 VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст. 257 № 922 VI від 04.02.2009, ВВР, 2009, № 26, ст. 323; № 1617 VI від 24.07.2009, ВВР, 2010, № 2–3, ст. 11 № 1782 VI від 22.12.2009)

доповнити новою ст. 1–1 такого змісту:

«Ст. 1–1. Забезпечити в умовах кризи цінову стабільність і доступність для громадян України життєво важливих продовольчих товарів, лікарських засобів і виробів медичного призначення шляхом формування антикризових державного продовольчого та державного медичного кошиків з урахуванням наступних особливостей:

1. Державний продовольчий кошик — перелік продовольчих товарів для харчування однієї людини на місяць, розрахований на основі мінімальних норм споживання продуктів, що відповідають фізіологічним потребам людини, калорійності, змісту основних харчових речовин і забезпечують дотримання традиційних навичок організації харчування;

до складу державного продовольчого кошику входять такі продовольчі товари:

 • хліб та хлібопродукти,
 • крупи,
 • борошно,
 • макаронні вироби із борошна,
 • молоко та молочні продукти: кефір, масло, ряжанка, сири кисломолочні, сметана,
 • свинина,
 • яловичина,
 • м’ясо птиці (кури),
 • яйця курячі,
 • цукор,
 • сіль,
 • олія соняшникова,
 • овочі: буряк, капуста білокачанна, картопля, морква;
 • продовольчі товари, що входять до складу державного продовольчого кошику, реалізуються товаровиробниками (постачальниками) підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, а підприємствами оптової та роздрібної торгівлі — споживачам із граничною торговельною націнкою у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не більше 10 (десяти) відсотків від оптово-відпускної ціни виробника до кінцевого споживача;
 • у разі реалізації продовольчих товарів, що входять до складу державного продовольчого кошику, із націнкою, що перевищує встановлену відповідно до цього Закону граничну торговельну націнку, Державна податкова адміністрація України на підставі рішення Державної інспекції з контролю за цінами стягує у безспірному порядку суму торговельної націнки, одержаної із порушеннями норм цього Закону, та штраф у трикратному розмірі виручки до місцевого бюджету за місцем здійснення торговельної діяльності підприємства правопорушника.

2. Державний медичний кошик — перелік життєво важливих лікарських засобів, виробів медичного призначення, необхідних для здійснення невідкладних заходів із: профілактики, діагностики, лікування, спостереження або полегшення стану пацієнта у разі захворювання, травми, каліцтва; дослідження, заміни або видозмінювання структури (анатомії) органів, тканин чи фізіологічних процесів; контролю процесу запліднення;

 • до складу державного медичного кошику входять лікарські засоби, вироби медичного призначення вітчизняного походження, а також засоби та вироби іноземного походження, аналоги (замінники) яких не виробляються в Україні. Перелік лікарських засобів, виробів медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошику, затверджується Кабінетом Міністрів України на підставі подання центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я;
 • граничні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошика, формуються та визначаються Міністерством економіки України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошика та закуповуються за кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, не можуть перевищувати граничних цін, визначених Міністерством економіки України на поточний рік;
 • роздрібна торгівля лікарськими засобами, виробами медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошику, здійснюється за граничними цінами, визначених Міністерством економіки України на поточний рік, із граничною торговельною націнкою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не більше 10 (десяти) відсотків;
 • у разі реалізації медичних товарів, виробів медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошику, із націнкою, що перевищує встановлену відповідно до цього Закону граничну торговельну націнку, Державна податкова адміністрація України на підставі рішення Державної інспекції з контролю за цінами стягує у безспірному порядку суму торговельної націнки, одержаної із порушеннями норм цього Закону, та штраф у трикратному розмірі виручки до місцевого бюджету за місцем здійснення торговельної діяльності підприємства правопорушника.».

ІІ. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня офіційного опублікування цього Закону:

 • прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення виконання цього Закону;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 • забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших органів центральної виконавчої влади у відповідність до цього Закону.
Голова Верховної Ради України В. Литвин

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих змін
I. Зважаючи на нагальну необхідність підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері та з метою забезпечення макроекономічної стабільності в Україні:Ст. 1. Створити за рахунок понадпланових надходжень від приватизації державного майна у 2008 році та надходжень цих коштів у повному обсязі у 2009 році, а також цільового розміщення державних цінних паперів Стабілізаційний фонд, кошти якого використовуються у встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету порядку на:

а) надання кредитів (позик) для погашення, рефінансування та/або обслуговування кредитів (позик), одержаних вітчизняними банківськими установами та іншими суб’єктами господарювання в іноземних кредиторів до 15 вересня 2008 року;

б) кредитування або співфінансування довгострокових інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів загальнодержавного значення;

в) здешевлення кредитування проектів малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення;

г) надання кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється із залученням іпотечних кредитів і обов’язковою умовою якого є співфінансування з боку банків та забудовників;

ґ) розвиток внутрішнього попиту на товари, що виробляються українськими товаровиробниками для експорту і щодо яких спостерігається погіршення світової кон’юнктури;

д) надання фінансової допомоги банкам (у тому числі з метою збільшення статутних капіталів), поповнення статутних капіталів державних банків та Державної іпотечної установи;

е) викуп у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об’єктах будівництва, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла у зв’язку з недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового житла;

є) надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості;

ж) викуп державою у кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та придбання житла до набрання чинності цим Законом і віднесених до категорії ризикованих.

(відсутня).

<…>

I. Зважаючи на нагальну необхідність підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері та з метою забезпечення макроекономічної стабільності в Україні:

Ст. 1. Створити за рахунок понадпланових надходжень від приватизації державного майна у 2008 році та надходжень цих коштів у повному обсязі у 2009 році, а також цільового розміщення державних цінних паперів Стабілізаційний фонд, кошти якого використовуються у встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету порядку на:

а) надання кредитів (позик) для погашення, рефінансування та/або обслуговування кредитів (позик), одержаних вітчизняними банківськими установами та іншими суб’єктами господарювання в іноземних кредиторів до 15 вересня 2008 року;

б) кредитування або співфінансування довгострокових інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів загальнодержавного значення;

в) здешевлення кредитування проектів малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення;

г) надання кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється із залученням іпотечних кредитів і обов’язковою умовою якого є співфінансування з боку банків та забудовників;

ґ) розвиток внутрішнього попиту на товари, що виробляються українськими товаровиробниками для експорту і щодо яких спостерігається погіршення світової кон’юнктури;

д) надання фінансової допомоги банкам (у тому числі з метою збільшення статутних капіталів), поповнення статутних капіталів державних банків та Державної іпотечної установи;

е) викуп у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об’єктах будівництва, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла у зв’язку з недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового житла;

є) надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості;

ж) викуп державою у кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та придбання житла до набрання чинності цим Законом і віднесених до категорії ризикованих.

«Ст. 1-1. Забезпечити в умовах кризи цінову стабільність і доступність для громадян України життєво важливих продовольчих товарів, лікарських засобів і виробів медичного призначення шляхом формування антикризових державного продовольчого та державного медичного кошиків з урахуванням наступних особливостей:

1. Державний продовольчий кошик – перелік продовольчих товарів для харчування однієї людини на місяць, розрахований на основі мінімальних норм споживання продуктів, що відповідають фізіологічним потребам людини, калорійності, змісту основних харчових речовин і забезпечують дотримання традиційних навичок організації харчування;

до складу державного продовольчого кошику входять такі продовольчі товари:

хліб та хлібопродукти,

крупи,

борошно,

макаронні вироби із борошна,

молоко та молочні продукти: кефір, масло, ряжанка, сири кисломолочні, сметана,

свинина,

яловичина,

м’ясо птиці (кури),

яйця курячі,

цукор,

сіль,

олія соняшникова,

овочі: буряк, капуста білокачанна, картопля, морква;

продовольчі товари, що входять до складу державного продовольчого кошику, реалізуються товаровиробниками (постачальниками) підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, а підприємствами оптової та роздрібної торгівлі – споживачам із граничною торговельною націнкою у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не більше 10 (десяти) відсотків від оптово-відпускної ціни виробника до кінцевого споживача;

у разі реалізації продовольчих товарів, що входять до складу державного продовольчого кошику, із націнкою, що перевищує встановлену відповідно до цього Закону граничну торговельну націнку, Державна податкова адміністрація України на підставі рішення Державної інспекції з контролю за цінами стягує у безспірному порядку суму торговельної націнки, одержаної із порушеннями норм цього Закону, та штраф у трикратному розмірі виручки до місцевого бюджету за місцем здійснення торговельної діяльності підприємства правопорушника.

2. Державний медичний кошик – перелік життєво важливих лікарських засобів, виробів медичного призначення, необхідних для здійснення невідкладних заходів із: профілактики, діагностики, лікування, спостереження або полегшення стану пацієнта у разі захворювання, травми, каліцтва; дослідження, заміни або видозмінювання структури (анатомії) органів, тканин чи фізіологічних процесів; контролю процесу запліднення;

до складу державного медичного кошику входять лікарські засоби, вироби медичного призначення вітчизняного походження, а також засоби та вироби іноземного походження, аналоги (замінники) яких не виробляються в Україні. Перелік лікарських засобів, виробів медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошику, затверджується Кабінетом Міністрів України на підставі подання центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я;

граничні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошика, формуються та визначаються Міністерством економіки України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошика та закуповуються за кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, не можуть перевищувати граничних цін, визначених Міністерством економіки України на поточний рік;

роздрібна торгівля лікарськими засобами, виробами медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошику, здійснюється за граничними цінами, визначених Міністерством економіки України на поточний рік, із граничною торговельною націнкою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не більше 10 (десяти) відсотків;

у разі реалізації медичних товарів, виробів медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошику, із націнкою, що перевищує встановлену відповідно до цього Закону граничну торговельну націнку, Державна податкова адміністрація України на підставі рішення Державної інспекції з контролю за цінами стягує у безспірному порядку суму торговельної націнки, одержаної із порушеннями норм цього Закону, та штраф у трикратному розмірі виручки до місцевого бюджету за місцем здійснення торговельної діяльності підприємства правопорушника.».

<…>

Народні депутати України Сочка О.О., Ляшко О.В,Кириленко І.Г., Стешенко О.М.

Коментарі

Сергей 26.03.2010 5:49
«роздрібна торгівля лікарськими засобами, … із граничною торговельною націнкою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не більше 10 (десяти) відсотків.» А почему не 5% или 2%? Кто-небудь анализировал (из авторов Закона) уровень условно-постоянных расходов заложенных при формировании наценки в рознице? 17-20 % покрывают себестоимость, плюс желаемая минимальная рентабельность хотя бы 5% ( т.е. двойная стоимость месячного банковского кредита при обеспечении оборачиваемости товара в упаковках в 30 дн. ). Поэтому узаконенная (разрешенная) граничная наценка - 25% для жизненно-важных лечебных средств . Фактически торгнаценка будет на отдельные ЛС и 20% и 10% при условиях реальной конкуренции.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті