Законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України»

17 Грудня 2014 5:06 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення відповідальності у виді довічного позбавлення волі за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів)».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народний депутат України
А.В. Яценко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення відповідальності у виді довічного позбавлення волі за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогоднішній день глобальною загрозою здоров’ю населення і національній безпеці в нашій країні і в усьому світі стали такі негативні явища, як наркозлочинність і наркоманія. Така обставина обумовлює об’єктивну потребу розробки та прийняття дієвої системи покарання за вчинення злочинів, передбачених розділом ХІІІ Кримінального кодексу України. Адже на конституційному рівні встановлено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (стаття 3 Конституції України). Обов’язок держави — захищати життя людини (стаття 27 Конституції України).

На жаль, вражаючою є і статистика наркозлочинів. Так, за даними МВС України, в період січень-жовтень 2014 року в Україні зареєстровано 26978 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення (з них 389 особливо тяжких злочинів, 8232 тяжких злочинів).

Зафіксовано фактів правопорушення: незаконне виробництво, придбання, перевезення чи збут наркотиків — 7488 випадків, виявлено осіб, вчинивших наркозлочин — 21253, вилучено наркотичних засобів, як предметів вчинення злочину на 3406363,6 тис.грн.

На сьогоднішній день офіційно налічується близько 500 тисяч наркоманів, з них 171,6 тисяч вживають наркотики регулярно. При цьому близько 5 тисяч наркозалежних не досягли 18 років.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Метою законопроекту є зменшення кількості осіб, що вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, та значне зниження рівня злочинності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів шляхом посилення кримінальної відповідальності.

3. 3агальна характеристика і основні положення Закону

Законопроектом передбачається внесення змін до Кримінального кодексу України, що стосуються злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів. Зокрема, передбачено, що за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та за ряд інших кримінально карних правопорушень, передбачених розділом ХІІІ Кримінального кодексу України, встановлюється довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Такі зміни призведуть до значного зниження рівня злочинності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів та істотного зменшення кількості наркозалежних осіб у суспільстві.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Кримінальним кодексом України, Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та іншими законодавчими актами України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного проекту Закону дозволить знизити негативні медичні, соціальні, економічні наслідки вживання наркотичних засобів для окремих осіб, сімей, громад, суспільства в цілому.

Народний депутат України
А.В. Яценко

Проект

від 10.12.2014 р. реєстраційний № 1380

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального кодексу України
(щодо встановлення відповідальності у виді довічного позбавлення волі за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,  25 — 26, ст. 131) такі зміни:

у статті 305:

у абзаці другому частини першої слова «позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років» замінити словами «довічним позбавленням волі», абзац доповнити словами «, та з конфіскацією майна»;

частини другу, третю виключити;

2) у статті 306:

у абзаці другому частини першої слова «позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років» замінити словами «довічним позбавленням волі»;

частину другу, примітку до статті виключити;

3) у статті 307:

у абзаці другому частини першої слова «позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років» замінити словами «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;

частини другу, третю виключити;

4) у статті 308:

у абзаці другому частини першої слова «позбавленням волі на строк від трьох до шести років» замінити словами «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;

частини другу, третю виключити;

5) у статті 309:

у абзаці другому частини першої слова «штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк» замінити словами «позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією майна»;

у частині другій:

у абзаці першому слова «предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах» замінити словами «такі дії вчинені із залученням неповнолітнього»;

у абзаці другому слова «від двох до п’яти років» замінити словами «від п’яти до восьми років з конфіскацією майна»;

частину третю виключити;

у частині четвертій слова «частиною першою цієї статті» замінити словами «цією статтею»;

6) у статті 310:

у абзаці другому частини першої слова «штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років» замінити словами «позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна»;

у абзаці другому частини другої слова «позбавленням волі на строк від трьох до семи років» замінити словами «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;

7) у статті 311:

у абзаці другому частини першої слова «штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років» замінити словами «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;

частини другу, третю виключити;

8) у статті 312:

у абзаці другому частини першої слова «штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк» замінити словами «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;

частини другу, третю виключити;

9) у статті 313:

у абзаці другому частини першої слова «штрафом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років» замінити словами «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;

частини другу, третю виключити;

10) у статті 314:

у абзаці другому частини першої слова «позбавленням волі на строк від двох до п’яти років» замінити словами «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;

частини другу, третю виключити;

11) у статті 315:

у абзаці другому частини першої слова «обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років» замінити словами «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;

частину другу виключити;

12) у статті 316:

у абзаці другому частини першої слова «обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років» замінити словами «позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті.»;

13) у статті 317:

у абзаці другому частини першої слова «позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років» замінити словами «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;

частину другу виключити;

14) у статті 318:

у абзаці другому частини першої слова «штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років» замінити словами «позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна»;

у абзаці другому частини другої слова «від двох до п’яти років» замінити словами «від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна»;

15) у статті 319:

у абзаці другому частини першої слова «штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років» замінити словами «позбавленням волі на строк від трьох до семи років», абзац доповнити словами «, та з конфіскацією майна»;

у абзаці другому частини другої слова «від двох до п’яти років замінити словами «від семи до дванадцяти років», абзац доповнити словами «та з конфіскацією майна»;

16) у статті 320:

у абзаці другому частини першої слова «штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років» замінити словами «позбавленням волі від семи до дванадцяти років», абзац доповнити словами «та з конфіскацією майна»;

у абзаці другому частини другої слова «штрафом від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років» замінити словами «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;

17) у абзаці другому частини першої статті 322 слова «штрафом від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк» замінити словами «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;

18) у абзаці другому частини першої статті 324 слова «обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк» замінити на «довічним позбавленням волі з конфіскацією майна».

ІІ. Прикінцеві положення

1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Встановити, що кошти, одержані від реалізації майна, конфіскованого за вироком суду за злочини, передбачені статтями 305 — 320, 322, 324 Кримінального кодексу України, зараховуються в дохід Державного бюджету України та використовуються на фінансування заходів з профілактики і боротьби з наркоманією, фінансування діяльності правоохоронних органів, спрямованої на боротьбу з наркоманією, фінансування заходів оздоровлення суспільства, поширення здорового способу життя, розвитку дитячих спортивних закладів.

3. Кабінету Міністрів України здійснювати розробку проектів законів про Державний бюджет України на 2015 рік та наступні роки з урахуванням пункту 2 цього розділу.

Голова Верховної Ради України
В. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення відповідальності у виді довічного позбавлення волі за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Кримінальний кодекс України
Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або
фальсифікованих лікарських засобів
1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, –
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди.
Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або
фальсифікованих лікарських засобів
1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю,-
карається довічним позбавленням волі з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, –
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.
Виключено.
3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах, – карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.
Виключено.
Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи
сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих
лікарських засобів
1.Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах або використання таких коштів для придбання об’єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб, або використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів –
Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи
сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих
лікарських засобів
1. Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах або використання таких коштів для придбання об’єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб, або використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів –
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна. караються довічним позбавленням волі з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна. Виключено.
П р и м і т к а . Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Виключено.
Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів
1.Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів-караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.
Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів -караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Виключено.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, караються позбавленням волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Виключено.
Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
1. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства –
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
1. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства –
караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 307, 310, 311, 312, 314, 317 цього Кодексу, або у великих розмірах, а також заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Виключено.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, або організованою групою, розбій з метою викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також вимагання цих засобів чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я,-
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Виключено.
Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту
1.Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту –
караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту
1.Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту –
караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах, –
караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, або якщо такі дії вчинені із залученням неповнолітнього, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
Виключено.
4. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті. 4. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.
Стаття 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель
1. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п’ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин –
караються штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель
1. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п’ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин –
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна.
2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п’ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п’ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин
караються довічним позбавленням волі з конфіскаціє­ю майна.
Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів
1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин -караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів
1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин -караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів – караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. Виключено.
3. Дії, передбачені частиною першою, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна. Виключено.
Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
1. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів –
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів
або заволодіння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів –
караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя або здоров’я, чи з погрозою застосування такого насильства, або у великих розмірах, а також заволодіння прекурсорами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем,-
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Виключено.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, розбій з метою викрадення прекурсорів, а також їх вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Виключено.
Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням
1. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання –
караються штрафом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням
1. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання -карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317, 318 цього Кодексу, а також заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем –
караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.
Виключено.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, розбій з метою викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також його вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Виключено.
Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
1. Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в організм іншої особи проти її волі –
карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
1. Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в організм іншої особи проти її волі -карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, якщо вони призвели до наркотичної залежності потерпілого або вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306-312 та 314-318 цього Кодексу, або вчинені щодо двох чи більше осіб, або якщо вони заподіяли середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпілому, – караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Виключено.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебуває в безпорадному стані, чи вагітної жінки, або якщо вони були пов’язані з введенням в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
Виключено.
Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
1. Схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів –
карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
1. Схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів –карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
2. Та сама дія, вчинена повторно або щодо двох чи більше осіб, або щодо неповнолітнього, а також особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 314, 317 цього Кодексу, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років. Виключено.
Стаття 316. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів1. Публічне або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян –
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років.
Стаття 316. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів
1.Публічне або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян –
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 310, 314, 315, 317, 318 цього Кодексу, караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. 2. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Стаття 317. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
1. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою -караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Стаття 317. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
1. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою – карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна. Виключено.
Стаття 318. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин, –
караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 318. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин, –
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306–317 цього Кодексу, -караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306-317 цього Кодексу, -караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Стаття 319. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин
1. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах –
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Стаття 319. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин
1. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах –
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна.
2. Та сама дія, вчинена повторно, –
карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Та сама дія, вчинена повторно, –
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна.
Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
1. Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин,–
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
1.Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, –
караються позбавленням волі від семи до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, –
караються штрафом від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, –
караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
Стаття 322. Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів
Незаконна організація або утримання місць для вживання з метою одурманювання лікарських та інших засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, а також надання приміщень з такою метою –
караються штрафом від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 322. Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів
Незаконна організація або утримання місць для вживання з метою одурманювання лікарських та інших засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, а також надання приміщень з такою метою –
караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів
Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, –
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів
Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, –
карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
Народний депутат України
А.В. Яценко

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління ВРУ на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення відповідальності у виді довічного позбавлення волі за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів)»

від 26.03.2015 р.

У законопроекті пропонується встановити кримінальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна в санкціях низки статей Кримінального кодексу України (далі – КК), що передбачають кримінальну відповідальність за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів. Окрім цього, проектом передбачається скасувати кваліфіковані та особливо кваліфіковані склади злочинів у статтях 305-308 та 311-317 КК. Також пропонується підвищення мінімального та максимального строку позбавлення волі за деякі з названих вище злочинів у тому разі, коли особа засуджуватиметься до позбавлення волі на певний строк.

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий законопроект, не вважає за можливе підтримати його прийняття з огляду на наступне.

1. Пояснювальна записка до проекту не містить достатнього обґрунтування необхідності різкого посилення кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів. Зокрема, ініціатором проекту не наведено ані результатів кримінологічних досліджень, ані аналізу статистичних чи інших фактичних даних, які б доводили неефективність існуючих покарань за вчинення вказаних злочинів. Між тим зміна чинних законів і, зокрема, посилення встановлених ними покарань за вчинення злочинів доцільні лише тоді, коли переконливо доведено неефективність діючих законодавчих положень.

Особливо проблематичними виглядають пропозиції законопроекту щодо включення до санкцій ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 307,ч. 1 ст. 308, ч. ч. 1 та 2 ст. 309, ст. 310, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 312, ч. 1 ст. 313 – 320, ч. 2 ст. 317, ст. 324 КК такого виду покарання, як довічне позбавлення волі. Це покарання з’явилось у КК замість смертної кари після її скасування і є її своєрідним замінником. У системі покарань, передбачених чинним КК, довічне позбавлення волі є найсуворішим, а тому застосовується переважно за посягання, які ставлять під загрозу життя людини або спричиняють їй смерть (наприклад, умисне вбивство за обтяжуючих обставин – ч. 2 ст. 115, терористичний акт – ч. 3 ст. 258, застосування зброї масового знищення – ч. 2 ст. 439 та ін.). Що ж стосується злочинів, передбачених ст. ст. 305, 307, 309 та 317 КК, то попри всю небезпечність відповідних діянь було б неправильним прирівнювати їх, наприклад, до умисного вбивства за обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК), а отже і передбачати за них аналогічне покарання. Тому вважаємо, що положення проекту щодо запровадження за ці діяння покарання у виді довічного позбавлення волі є надмірним і не відповідає одному з принципів кримінального покарання, а саме принципу співрозмірності покарання злочинному діянню.

Окрім цього, не виглядає логічним і встановлення однакового покарання у вигляді довічного позбавлення волі як за торгівлю наркотиками і їх виготовлення з метою збуту (ст. 307 КК), так і за схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 1 ст. 315 КК). Є цілком очевидним, що ці злочини відрізняються один від одного за ступенем своєї небезпеки. За таких умов підстав для встановлення за вчинення цих злочинів однакового покарання у вигляді довічного позбавлення волі немає.

Окрім цього, запровадження довічного позбавлення волі як безальтернативного покарання (ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 306 КК в редакції проекту та ін.) суперечить засадничим положенням КК, за якими довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально передбачених названим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосувати позбавлення волі на певний строк (ст. 64); суд призначає покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність (п. 3 ч. 1 ст. 65); особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне для її виправлення та попередження нових злочинів (ч. 2 ст. 65).

Слід також зазначити, що санкції чинних статей КК, які передбачають такий вид покарання, як довічне позбавлення волі, обов’язково містять альтернативний вид покарання (ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча», ч. 3 ст. 258 «Терористичний акт», ст. 348 «Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця», ч. 1 ст. 442 «Геноцид» тощо). Жодна стаття чинного КК не містить безальтернативної санкції, оскільки це абсолютно не відповідає загальновизнаним положенням доктрини кримінального права.

До того ж встановлення безальтернативних санкцій за вчинення злочину суперечить ст. 61 Конституції України, згідно з якою юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, та рішенню Конституційного Суду України №15-рп/2004 від 2 листопада 2004 року, відповідно до якого «суд індивідуалізує покарання, необхідне і достатнє для виправлення засуджених; загальні засади призначення покарання не містять винятків щодо неврахування ступеня тяжкості; керуючись загальними засадами призначення покарання, суд має призначати покарання конкретній особі за конкретний злочин, максимально індивідуалізуючи покарання; згідно з принципом індивідуалізації юридичної відповідальності при призначенні покарання суд має враховувати обставини справи». Зазначені положення закріплені і в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

З огляду на викладене є підстави вважати, що передбачені законопроектом зміни позбавляють суд можливості врахувати при призначенні покарання обставини, які його пом’якшують, що суперечить положенням статей 65 та 66 КК.

2. У запропонованих проектом змінах до ч. ч. 2 та 3 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч.1 ст. 311, ч.1 ст. 314, ч. 1 ст. 315, ч. 1 ст. 316,ч. 1ст. 317, статей 322 та 324 КК пропонується як додаткове покарання передбачити конфіскацію майна. Ця пропозиція суперечить ч. 2 ст. 59 КК, оскільки злочини, передбачені даними статтями, вчинюється «без мети збуту», а отже не є корисливим.

3. Викликає сумнів і зміст пропонованої проектом нової редакції ст. 307 КК, якою передбачається скасування кваліфікованих та особливо кваліфікованих складів передбаченого цією статтею злочину і запровадження за будь-яке діяння, передбачене цією статтею, покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. В разі викладення тексту статті у такій редакції буде втрачено можливість диференціації покарання залежно від ступеня небезпеки конкретного злочину, внаслідок чого особам, винним у продажі (чи замаху на продаж) 1-2 разових доз наркотику чи психотропної речовини, суди будуть змушені призначати таке ж покарання, як і тим, хто організує або здійснює поставки в Україну сотень кілограмів наркотиків.

Аналогічні зауваження можуть бути висловлені і до запропонованих проектом змін до статей 305, 306, 308, 309, 311 – 317 КК.

4. Нелогічними і недоцільними виглядають й передбачені проектом положення про збільшення мінімального та максимального строку позбавлення волі у ч. ч. 1 та 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 316, ч. ч. 1 та 2 ст. 318, ч. ч. 1 та 2 ст. 319 КК з одночасним виключенням із санкцій даних статей таких альтернативних основних видів покарань, як штраф, виправні роботи або обмеження волі. Прийняття цих положень фактично зведе нанівець можливість застосування суддями принципу індивідуалізації кримінального покарання, суть якого відображена, зокрема, у п. 3 ч. 1 ст. 65 КК.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

від 13.05.2015 р.

Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянуто поданий народним депутатом України Яценком А.В. проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення відповідальності у виді довічного позбавлення волі за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів)» (реєстр. № 1380).

Метою законопроекту, як зазначає автор, є зменшення кількості осіб, що вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, та значне зниження рівня злочинності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів шляхом посилення кримінальної відповідальності.

Законопроектом пропонується встановити кримінальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна в санкціях низки статей Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів. Окрім цього, проектом передбачається скасування кваліфікованих та особливо кваліфікованих складів злочинів, передбачених частинами другими та третіми статей 305, 307, 308, 311, 312, 313, 314 Кримінального кодексу України, а також частинами другими статей 306, 315, 316, 317 Кримінального кодексу України.

Проаналізувавши законопроект члени Комітету вважають за доцільне звернути увагу на те, що запропоновані проектом санкції є вкрай надмірними, адже довічне позбавлення волі є найсуворішим видом покарання і має застосовуватися лише у виняткових випадках вчинення злочинів, які спричиняють смерть людини і мають у зв’язку з цим найбільший ступень суспільної небезпеки.

Також, на думку членів Комітету, відсутність альтернативних видів покарання призведе до позбавлення можливості суддів дотримуватися принципу індивідуалізації покарання, суть якого полягає у необхідності під час призначення покарання враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання. Крім того, жодна стаття чинного Кримінального кодексу України не містить безальтернативної санкції, оскільки це абсолютно не відповідає загальновизнаним положенням доктрини кримінального права.

Розглянувши законопроект Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити.

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у висновку щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта зазначає, що у проекті акта виявлено корупціогенні фактори – проект акта не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.’

Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України – Голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем`якіна А.А.

Додаючи висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та проект постанови Верховної Ради України з цього питання, просимо розглянути.

Голова Комітету А. Кожем`якін
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті