Постанова Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. № 26-VIII “Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України”

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
від 11 грудня 2014 р. № 26-VIII
Про Програму діяльності
Кабінету Міністрів України

Верховна Рада України постановляє:

Схвалити Програму діяльності Кабінету Міністрів України (додається).

Голова Верховної Ради України
В. Гройсман

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ
Кабінету Міністрів України

Київ — 2014

ВСТУП

Програма діяльності Кабінету Міністрів України подається відповідно до Конституції України, Закону України «Про Кабінет Міністрів України» на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, із врахуванням положень Коаліційної угоди, яка є невід’ємною частиною цієї Програми.

ОСНОВНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. Нова оборонна політика, що гарантує національну безпеку і обороноздатність України та відновлення національного суверенітету на всій території держави:

прийняття і виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року;

до 5 відсотків валового внутрішнього продукту — витрати на оборону та правоохоронну діяльність (щороку):

 • розроблення та сприяння прийняттю закону про Державний бюджет України з відповідним обсягом видатків (щороку);
 • розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про державне оборонне замовлення» (2015 рік);
 • укладення міжнародних договорів про технічну кооперацію у сфері вироблення військової техніки, озброєнь, спеціальних засобів з державами — членами НАТО (2015–2016 роки);
 • розвиток оборонно-промислового комплексу, освоєння у кооперації з провідними світовими виробниками виробництва озброєнь, військової та спеціальної техніки, що сумісна із стандартами НАТО (2015–2018 роки);

відмова від позаблокового статусу, сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (2015 рік);

впровадження стандартів НАТО у Збройних Силах України:

 • розроблення та сприяння прийняттю річної національної програми співробітництва Україна — НАТО (I квартал 2015 року, далі — щороку);
 • перехід до нової системи логістичного забезпечення Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО (перше півріччя 2015 року);

реалізація проекту «Європейський вал»: будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською Федерацією (2015–2018 роки):

 • створення Державного агентства з облаштування кордону (I квартал 2015 року);
 • вжиття заходів щодо отримання фінансової допомоги від ЄС для забезпечення облаштування державного кордону (щороку);
 • вжиття заходів щодо отримання допомоги Місії ЄС з реформування сектору безпеки (щороку);
 • залучення вітчизняних компаній до облаштування кордону (щороку);

досягнення критеріїв для запровадження безвізового режиму з ЄС, зокрема видача громадянам біометричних паспортів, що відповідають вимогам ЄС (2015 рік);

соціальне забезпечення військовослужбовців та інших учасників антитерористичної операції:

 • видача посвідчень учасників антитерористичної операції (до забезпечення посвідченнями всіх учасників антитерористичної операції);
 • фінансування пільг для учасників антитерористичної операції (постійно);
 • надання соціальної допомоги, послуг з медичної реабілітації через Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (постійно);
 • затвердження Програми соціальної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції (перше півріччя 2015 року);

захист національних інтересів у міжнародних судах, забезпечення компенсації збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації (постійно);

розроблення та реалізація концепції інформаційної безпеки України (2015 рік);

створення суспільного мовлення:

 • запуск іномовлення (2015 рік);
 • роздержавлення засобів масової інформації (2015 рік).

2. Нова політика державного управління:

дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави:

 • впровадження регуляторної моделі, що передбачає кількість та функції контролюючих органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (2015–2016 роки);
 • завершення зменшення кількості контролюючих органів з 56 до 28, функцій — з 1032 до 680 (перше півріччя 2015 року), приведення кількості контролюючих органів та їх функцій у повну відповідність з європейськими стандартами (2016 рік);
 • сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (I квартал 2015 року);
 • сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» (I квартал 2015 року);
 • реалізація прийнятих у 2014 році Законів України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та «Про стандартизацію»;
 • прийняття 1500 національних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС, припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР (2015 рік);
 • створення повнотекстової електронної бази стандартів (близько 28 тис. стандартів) (2015 рік);

децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівень:

 • розроблення та сприяння прийняттю змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації та Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік (2014 рік);
 • розроблення та сприяння прийняттю закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю (I квартал 2015 року);
 • відкриття на місцях «прозорих офісів» (2015 рік);

скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної плати (2015–2016 роки);

оновлення державних кадрів:

 • забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади» (до 2016 року);
 • розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про державну службу» (I квартал 2015 року);
 • конкурсний відбір на новій основі (починаючи з 2015 року);
 • запровадження персональної відповідальності державних службовців (починаючи з 2015 року);

запровадження електронного урядування (2015–2016 роки):

 • запровадження надання електронних безконтактних послуг (2015–2016 роки);
 • електронна ідентифікація та електронний підпис громадянина (до 2017 року);
 • відмова від паперового документообігу (2015–2016 роки);
 • розроблення та сприяння прийняттю закону про єдину систему електронної взаємодії (2015 рік);
 • розроблення та сприяння прийняттю закону про відкриті дані (2015 рік).

3. Нова антикорупційна політика:

боротьба з корупцією та очищення влади:

 • реалізація антикорупційного законодавства;
 • створення Національного агентства з питань запобігання корупції як превентивного органу та Національного антикорупційного бюро як правоохоронного органу (перше півріччя 2015 року);
 • моніторинг способу життя державних службовців (постійно);
 • створення Єдиного електронного реєстру декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державних службовців (2015 рік);
 • проведення перевірки осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про очищення влади» (до кінця 2016 року);
 • відкриття інформації про кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та інформації про зареєстровані права на нерухоме майно (майнові реєстри) (2015 рік);

нова правоохоронна політика:

 • реформування Міністерства внутрішніх справ України (2015 рік):

1. розроблення проекту і схвалення Концепції першочергових заходів з реформування системи Міністерства внутрішніх справ України: реалізація принципу «Служити і захищати» замість «Карати та кришувати».

2. розроблення та сприяння прийняттю закону про національну поліцію.

 • створення Державного бюро розслідувань;

нова система правосуддя:

 • створення правової основи для реформування судової системи шляхом сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (перше півріччя 2015 року);
 • забезпечення доступу до правосуддя — спрощений порядок розгляду цивільних та господарських справ (2015–2016 роки);
 • ініціювання внесення змін до Конституції України щодо завершення судової реформи (запровадження трирівневої системи судів, переатестація всіх суддів, скасування суддівської недоторканності, усунення політичного впливу на процеси добору, кар’єри та відповідальності суддів, оновлення судової системи та суддівського корпусу) (2016 рік);
 • повернення Верховному Суду України повноважень вищої судової інстанції (внесення змін до всіх процесуальних кодексів) (2016 рік).

4. Нова економічна політика:

зниження частки витрат державного сектору в структурі валового внутрішнього продукту на 10 відсотків (2015–2016 роки):

 • розроблення та сприяння прийняттю закону про Державний бюджет України, що враховує відповідні зміни видаткової частини;
 • розроблення та сприяння прийняттю змін до Бюджетного кодексу України;

скорочення кількості податків з 22 до 9 (I квартал 2015 року);

об’єднання податкової та бухгалтерської звітності, гармонізація її з міжнародними стандартами фінансової звітності (2015–2016 роки);

легалізація заробітної плати шляхом зменшення навантаження на фонд оплати праці:

розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (поетапне зменшення розміру єдиного внеску з 41 до 15 відсотків) (I квартал 2015 року);

посилення відповідальності за виплату заробітної плати «в конвертах» (розроблення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України) (перше півріччя 2015 року);

прийняття Міністерством фінансів України разом з Національним банком України нормативно-правових актів, спрямованих на зменшення тіньового обігу готівки (I квартал 2015 року);

зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес, зокрема:

 • двократне зменшення ставки єдиного податку (I квартал 2015 року);
 • встановлення заборони на проведення протягом 2015–2016 років перевірок суб’єктів господарювання контролюючими органами;

запровадження інституту податкового компромісу з метою повного декларування наявних активів та введення обов’язкового декларування доходів;

контроль за трансфертним ціноутворенням, зокрема розроблення та сприяння прийняттю змін до законодавства, що регулює трансфертне ціноутворення (2016 рік);

впровадження нової системи адміністрування податку на додану вартість (I квартал 2015 року);

завершення реформи державних закупівель, розроблення та сприяння прийняттю закону України про електронні державні закупівлі (2015 рік) та впровадження електронних державних закупівель (2016 рік);

виконання програми співробітництва з МВФ (протягом строку дії програми);

демонополізація економіки:

 • формування нового складу Антимонопольного комітету (перше півріччя 2015 року);
 • розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» (2015 рік);
 • капіталізація державних банків;

активне просування експорту та захист внутрішнього ринку:

 • максимальне використання переваг режиму вільної торгівлі з державами — членами ЄС (постійно);
 • підписання з урахуванням національних інтересів угод про створення зони вільної торгівлі з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем, Радою співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), Економічним співтовариством держав Західної Африки (ЕКОВАС) (до 2018 року);
 • проведення наступальної політики Торговим представником України (постійно);
 • збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року.

5. Нова політика управління державною власністю:

впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніях:

 • запровадження ефективного управління об’єктами державної власності (2015 рік);
 • залучення міжнародних аудиторських компаній до аудиту ключових державних компаній (щороку);
 • усунення посадових осіб державних органів від управління державними компаніями (2015 рік);

масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умов:

 • розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (виключення понад 1200 об’єктів) (I квартал 2015 року);
 • зміна методики оцінки під час підготовки до приватизації (2015 рік);
 • запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах (2016–2017 роки);
 • запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації (з 2016 року);

зміна системи управління стратегічною державною власністю через створення холдингових компаній з міжнародними стандартами управління (2016–2017 роки).

6. Нова продовольча політика:

підготовка до проведення земельної реформи:

 • інвентаризація та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності;

удосконалення орендних відносин, монетизація орендних платежів, запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель:

 • розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» щодо довгострокової оренди (2015 рік);
 • формування бази даних Державного земельного кадастру (2018 рік);

підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу на селі:

 • розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про локальні аграрні ринки» (2015 рік);
 • прийняття і виконання програми мікрокредитування малих сільських господарств (2015–2016 роки);

утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки:

 • створення та просування бренду «Продукт України» (2015 рік);
 • розвиток портової та залізничної інфраструктури для нарощування експорту (2015–2019 роки);
 • використання аграрних квот на ринки держав — членів ЄС та збільшення їх обсягів (постійно);

продовольча безпека в особливий період та забезпечення проведення стабільної посівної кампанії:

 • розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про державний матеріальний резерв» (2015 рік);
 • зміна ролі Аграрного фонду шляхом розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (2015 рік);

залучення кредитних ресурсів розміром до 1 млрд доларів США від міжнародних інституцій (2015 рік);

створення ефективної системи корпоративного управління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ПАТ «Аграрний фонд».

7. Нова політика енергетичної незалежності:

залучення інвесторів до модернізації та експлуатації газотранспортної системи України:

 • реалізація Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України»;
 • оголошення про проведення міжнародного конкурсу для залучення інвесторів (2015 рік);
 • реалізація проекту з ЄБРР та ЄІБ щодо модернізації газотранспортної системи України (до 2020 року);

реорганізація НАК «Нафтогаз України» відповідно до Третього енергетичного пакета ЄС:

 • створення ПАТ «Магістральні газопроводи України», створення ПАТ «Підземні газові сховища України» (2015 рік);
 • повне фінансове оздоровлення НАК «Нафтогаз України» (2017 рік);

інтеграція української енергосистеми в мережу європейських енергосистем ENTSO-E (з 2017 року);

виконання програми реформування вугільної галузі: ліквідація 32 збиткових шахт, консервація 24 шахт, приватизація 37 шахт (2015–2019 роки);

модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу:

 • модернізація атомних електростанцій та гідроелектростанцій;
 • добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС (2020 рік);
 • будівництво газопроводу Дроздовичі-Германовичі протяжністю 110 кілометрів (2018 рік);
 • добудова третього агрегату на Дністровській ГАЕС (2015 рік);
 • будівництво магістральних ліній електропередач потужністю 750 кВт (2017 рік);
 • підвищення на 1600 мВт потужності Южно-Української АЕС, на 700 мВт — Запорізької АЕС, на 1000 мВт — Рівненської та Хмельницької АЕС (2016 рік);
 • спорудження центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (перша черга — 2017 рік);
 • виконання разом з ЄБРР комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС (до 2017 року);
 • продовження строку експлуатації дев’яти атомних енергоблоків (до 2020 року);

диверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв (вугілля, природний газ, ядерне паливо):

 • збільшення обсягу власного видобутку вуглеводнів;
 • продовження дії прямих контрактів на постачання природного газу з європейськими компаніями (щороку);
 • проведення переговорів щодо допуску іноземних танкерів із скрапленим природним газом для проходження через протоку Босфор (2015 рік);
 • будівництво LNG-термінала (з урахуванням результатів переговорів), інтерконекторів;
 • розширення програми придбання ядерного палива у компанії Вестінгхауз (2016–2017 роки);
 • придбання вугілля на світовому ринку;
 • модернізація енергогенеруючих потужностей ТЕС/ТЕЦ (2015–2017 роки);

ліквідація крос-субсидій, перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію, що сприятиме збільшенню доходу енергокомпаній, із синхронним запровадженням механізмів компенсацій для малозабезпечених верств населення (2017 рік);

розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Кодексу України про надра, зокрема запровадження прозорих та справедливих конкурсних правил розробки родовищ корисних копалин через проведення відкритих аукціонів, детінізація видобутку корисних копалин (вугілля, торф, бурштин) (перше півріччя 2015 року);

відмова від спільної діяльності та перехід на угоди про розподіл продукції під час видобутку корисних копалин:

 • розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (перше півріччя 2015 року);

організація ефективного розгляду позову до ВАТ «Газпром» в Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати щодо умов контрактів на постачання і транзит природного газу (перше півріччя 2016 року);

запровадження змішаної системи оподаткування енергетичного сектору відповідно до міжнародних стандартів (2015 рік);

підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy);

будівництво і реконструкція житла згідно з новими стандартами енергоефективності (підготовка нових ДБН та стандартів енергоефективності).

8. Нова соціальна політика:

зміни в соціальній сфері:

 • створення справедливої соціальної системи пенсійного забезпечення, скасування спеціальних пенсій шляхом:

1. розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення», перехід на єдиний принцип нарахування пенсій (перше півріччя 2015 року);

2. продовження оподаткування високих пенсій.

 • розвиток недержавного пенсійного страхування, запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування шляхом:

1. розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (перше півріччя 2015 року).

 • ліквідація неефективних пільг;
 • перехід до адресності та монетизації пільг (внесення змін до 25 актів законодавства) (2016 рік);
 • об’єднання фондів державного соціального страхування та забезпечення прозорості їх діяльності (2015 рік) шляхом:

1. розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».

2. розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

3. скорочення видатків на адміністрування фондів на 600 млн. гривень.

 • реформування трудового законодавства:

1. розроблення та сприяння прийняттю Трудового кодексу України (2015 рік).

 • соціальний захист, працевлаштування та реінтеграція внутрішньо переміщених осіб;

реформа системи охорони здоров’я:

 • усунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передача функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я, зокрема до міжнародних організацій (2015–2016 роки) шляхом:

1. закупівлі вакцин та інших груп спеціальних медичних препаратів через міжнародні організації системи ООН та інші міжнародні організації та фонди.

2. укладення прямих довгострокових договорів з виробниками лікарський засобів.

 • трансформація і модернізація мережі лікарень та створення єдиної трирівневої системи (місцеві лікарні — регіональні лікарні — національні референтні центри) (2017 рік) шляхом:

1. розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування».

2. застосування Закону України «Про державно-приватне партнерство» у сфері охорони здоров’я

 • дерегуляція фармацевтичного ринку, суттєве зменшення кількості ліцензій та дозволів (2015–2016 роки) шляхом:

1. визнання реєстрації лікарських засобів та виробів медичного призначення, що виготовлені в ЄС, США, Канаді, Австралії, Японії, з подальшим застосуванням принципу взаємності.

2. розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби».

3. розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про медичне страхування».

підвищення якості освіти:

 • реалізація Закону України «Про вищу освіту» шляхом:

1. встановлення нових правил акредитації та ліцензування навчальних закладів.

2. створення незалежної системи оцінки якості вищої освіти.

3. забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів.

4. забезпечення відповідності державного замовлення реальним потребам ринку праці.

 • реформування дошкільної, середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти згідно з європейськими стандартами шляхом:

1. розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Законів України «Про освіту» та «Про професійно-технічну освіту» (перше півріччя 2015 року).

 • інтеграція науки та освіти, створення технологічних та наукових парків, перехід до фінансування наукових досліджень на проектній основі шляхом:

розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (перше півріччя 2015 року).

9. Нова культурна політика:

розроблення та реалізація Стратегії української гуманітарної політики (2015 рік);

розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про національний культурний продукт» (2015 рік);

залучення нових джерел фінансування культури (2015–2016 роки).

10. Нова політика розвитку молоді та спорту:

схвалення Концепції молодіжної політики (2015 рік);

відродження національно-патріотичного виховання (постійно).

11. Нова політика міжнародної допомоги:

реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями;

проведення міжнародної донорської конференції та затвердження в її рамках міжнародного плану відновлення України на 2015–2017 роки;

створення єдиного центру координації донорської та міжнародної технічної допомоги;

залучення для тимчасово переміщених осіб, українських громадян на Донбасі та в Криму, зокрема кримських татар, допомоги від ООН, країн — членів «Групи семи» та ЄС.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті