Витяг з проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

25 Грудня 2014 3:48 Поділитися

ПОДАННЯ
проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Кабінет Міністрів України подає на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

Представлятиме законопроект у Верховній Раді Міністр фінансів Яресько Наталія.

Додаток: 1. Текст законопроекту та матеріали до нього на арк.

2. Проект Постанови Верховної Ради України на арк.

3. Пояснювальна записка на арк.

4. Текст законопроекту та матеріали до нього в електронній формі.

Прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк

Пояснювальна записка
до проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ

На розвиток економіки у 2014 році суттєвий вплив мали сформовані у попередні роки як зовнішні, так і внутрішні дисбаланси, пов’язані із погіршенням стану платіжного балансу та зменшенням валютних резервів, випереджаючим зростанням споживання та зменшенням інвестиційних можливостей підприємств, штучним утриманням тарифів на газ та тепло на рівні, суттєво нижчому за економічно обґрунтований.

Крім повільного відновлення світової економіки (за підсумками 2013 року глобальна економіка продемонструвала повільніше зростання, ніж прогнозувалось, — 3 відсотка проти прогнозу МВФ у 3,5 відсотка) та зниження цін на сталь на світовому ринку (біля 7 відсотків у 2013 році порівняно з 2012 роком), на розвиток зовнішньоторговельних відносин України у 2013 році також негативно вплинули обмеження на поставку вітчизняних товарів, накладені Російською Федерацією. Зокрема, у лютому 2013 року було призупинено ввезення до Росії молочної продукції; у липні 2013 року була введена заборона на постачання кондитерської продукції; у серпні 2013 року Федеральною митною службою Росії до українських товарів було застосовано процедуру поглибленого митного контролю з перевіркою сертифікатів походження, відповідності, митних документів та інше; у вересні 2013 року була введена нова процедура використання додаткових заходів гарантування на умовах Конвенції про міжнародні дорожні перевезення; у жовтні 2013 року Російською стороною були вжиті заходи щодо призупинення дії раніше виданих сертифікатів вантажних залізничних вагонів.

Таким чином, умови зовнішньої торгівлі для України у 2013 році залишалися складними, що разом із штучним утриманням обмінного курсу за рахунок скорочення валютних резервів суттєво вплинуло на експорт та розвиток вітчизняної економіки в цілому.

За даними Національного банку України, у 2013 році експорт товарів та послуг порівняно з 2012 роком знизився на 5,1 відсотка, а імпорт — на 3,1 відсотка. Дефіцит платіжного балансу в 2013 році становив 16,5 млрд дол. США, або 9,1 відсотків ВВП (у 2012 році — 14,3 млрд дол. США, або 8,1 відсотка ВВП), золотовалютні резерви за 2013 рік скоротилися на 4,1 млрд грн. до 20,4 млрд дол. США станом на кінець 2013 року, що вказує на формування значних дисбалансів в українській економіці.

Несприятливий інвестиційний клімат, зменшення прибутків підприємств (прибутки прибуткових підприємств за 2013 рік, порівняно 2012 роком, знизилися на 15,7 відсотка), уповільнення приросту прямих іноземних інвестицій (до 4,1 млрд дол. США., що на 43,3 відсотка менше, ніж за 2012 рік), зумовили згортання інвестиційної активності в економіці. Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування, за 2013 рік порівняно з 2012 роком скоротився на 11,1 відсотка.

Утримання тарифів на газ та тепло, проведення стримуючої монетарної політики, а також зменшення світових цін на продовольство та зниження внутрішніх цін на продукти харчування зумовили продовження тенденції минулих років до низької споживчої інфляції. За підсумками 2013 року, в Україні було зафіксоване зростання індексу споживчих цін лише на 0,5 відсотка у вимірі грудень до грудня попереднього року. В середньому у 2013 році порівняно із 2012 роком споживчі ціни знизились на 0,3 відсотка. Індекс цін виробників у вимірі грудень до грудня попереднього року за 2013 рік зріс на 1,7 відсотка, а у середньому за рік знизився на 0,1 відсотка.

В умовах низьких темпів економічного зростання (за даними Державної служби статистики України зростання реального ВВП у 2013 році становило 0,2 відсотки, а номінальний ВВП збільшився на 3,2 відсотка і становив 1449,4 млрд гривень) та низької інфляції мінімальна заробітна плата підвищувалась доволі високими темпами (в середньому на 7,4 відсотка), що сприяло підтримці внутрішнього споживчого попиту, але поглиблювало економічні дисбаланси та збільшувало навантаження на систему державних фінансів. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком збільшилась на 7,9 відсотка, а з огляду на зменшення споживчих цін на 0,3 відсотка у середньому рік до року, її реальне зростання становило 8,2 відсотка, що суттєво перевищували темпи зростання реального ВВП.

Крім сформованих у попередні роки дисбалансів, на розвиток вітчизняної економіки у 2014 році мають суттєвий вплив негативний зовнішньоекономічний фон, несприятлива цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках, продовження військового конфлікту на сході України, глибока девальвація національної грошової одиниці, анексія АР Крим і м. Севастополя та торгівельні обмеження з боку Російської Федерації.

З кожним місяцем економічні показники у східних областях, які мають значну частку у загальноукраїнських показниках, все більше погіршуються: у Донецькій області індекс промислової продукції у листопаді скоротився на 51,3 відсотка проти листопада минулого року, у Луганській області — на 82 відсотка; зменшення будівництва — у Донецькій області — на 91 відсоток, у Луганській області — на 98,2 відсотка; скорочення обсягу роздрібної торгівлі — у Донецькій області — на 32,3 відсотка, у Луганській області — на 44,3 відсотка.

У цілому промислове виробництво по Україні за січень-листопад 2014 року скоротилось на 10,1 відсотка по відношенню до січня-листопада минулого року, найбільше в експортоорієнтованих галузях: металургії — на 14,9 відсотка, у виробництві хімічної продукції — на 14,9 відсотка, машинобудуванні — на 21 відсоток.

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування, за 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року скоротився на 23 відсотка і становив 135,5 млрд гривень.

Зменшення інвестиційної активності підприємств зумовило падіння у будівельній галузі. Підприємствами України за підсумком січня-листопада 2014 року виконано будівельних робіт на суму 44,2 млрд гривень, що на 19,3 відсотка менше, ніж у січні-листопаді 2013 року. Водночас житлове будівництво зросло на 4,8 відсотка.

Падіння обсягів виробництва промисловості призвело до падіння вантажообігу за підсумками січня-листопада 2014 року на 9,1 відсотка, зокрема вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 10,1 відсотка.

Збитки великих та середніх підприємств за дев’ять місяців 2014 року збільшилися у 3,7 раза до 383,5 млрд грн. та перевищили прибутки на 168 млрд грн., що спостерігалося лише в кризовий 2009 рік. Майже половина підприємств вітчизняної економіки працює збитково.

Підтримці економічного розвитку частково сприяє зростання обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-листопаді 2014 року на відсотків порівняно з січнем-листопадом 2013 року.

За даними Державної служби статистики України, реальний ВВП у І кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року зменшився на 1,2 відсотка, у ІІ кварталі — на 4,6 відсотка, а у ІII кварталі — на 5,3 відсотка.

З метою корегування накопичених у 2010–2013 роках зовнішніх дисбалансів, та з огляду на критично низькі обсяги валютних резервів, Національний банк України розпочав перехід до гнучкого обмінного курсу, в результаті чого середньозважений курс на міжбанківському ринку зріс з 8,15 гривень до долару США на початку року до 15,77 гривень за долар США станом на 18 грудня 2014 року.

За попередніми даними Національного банку України, у січні-жовтні 2014 року експорт товарів та послуг порівняно з аналогічним періодом попереднього року знизився на 17,1 відсотка, а імпорт — на 25,2 відсотка. Вищі темпи падіння імпорту товарів та послуг, ніж експорту, зумовлені тривалим зниженням економічної активності та девальвацією гривні.

Суттєве погіршення умов зовнішньої торгівлі, загострення ситуації на сході України призвело до скорочення експорту товарів у січні–жовтні 2014 року на 10,8 відсотка до 47,5 млрд дол. США, зокрема машин, устаткування, транспортних засобів та приладів — на 26,7 відсотка, продукції хімічної промисловості — на 26 відсотків, чорних і кольорових металів та виробів з них — на 9,7 відсотка.

Імпорт товарів за підсумками січня–жовтня 2014 року скоротився на 26,4 відсотка до 51,7 млрд дол. США в основному за рахунок скорочення імпорту машинобудівної продукції на 37,6 відсотка, зменшення імпорту чорних і кольорових металів та виробів з них на 33 відсотка, зниження імпорту продовольчих товарів та сировини для їх виробництва на 23,3 відсотка, падіння імпорту продукції хімічної промисловості на 18,1 відсотка.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у січні– жовтні 2014 року зменшився до 4 млрд дол. США проти 13,5 млрд дол. США у січні– жовтні 2013 року.

За даними Державної служби статистики України чистий відтік прямих іноземних інвестицій за 9 місяців 2014 року склав 8,5 млрд дол. США.

При цьому золотовалютні знизились до 9,1 млрд дол. США станом на кінець листопада 2014 року.

Подорожчання імпортних товарів, у тому числі паливно-мастильних матеріалів, зумовлене девальвацією гривні, а також підвищення регульованих тарифів призвели до розгортання інфляційних процесів. Так, індекс споживчих цін у вимірі до грудня попереднього року зріс у листопаді до 121,2 відсотка, індекс цін виробників промислової продукції — до 131,8 відсотка.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–жовтень 2014 року зросла порівняно з відповідним періодом 2013 року на 5,3 відсотка, але з огляду на прискорення інфляційних процесів, реальна заробітна плата скоротилася на 5 відсотків.

Підвищення цін, девальвація гривні та скорочення реальних доходів населення негативно відбилося на оборотах роздрібної торгівлі. За січень-листопад 2014 року скорочення обороту роздрібної торгівлі становило 7,5 відсотка.

За оперативними даними Національного банку України, за січень-листопад 2014 року загальний обсяг депозитів у національній валюті зменшився на 59,4 млрд грн., або на 14,1 відсотка до 362,9 млрд грн., у т.ч. депозити населення — на 51,1 млрд грн., або на 20,2 відсотка до 202,4 млрд гривень.

Обсяг кредитів, спрямованих в економіку, у національній валюті зменшився на 56,5 млрд грн., або на 9,5 відсотка до 540,3 млрд грн., в тому числі наданих юридичним особам — скоротився на 44,1 млрд грн., або на 9,3 відсотка до 430,9 млрд гривень.

Депозити та кредити в іноземній валюті збільшуються в поточному році лише статистично за рахунок девальваційних процесів: депозити — на 31,8 відсотка до 324,5 млрд грн., кредити, спрямовані в економіку, — на 53,8 відсотка до 473,7 млрд гривень.

В результаті, загальний обсяг депозитів за січень-листопад 2014 року зменшився майже на 18,9 млрд грн., або на 2,8 відсотка та становив 687,4 млрд грн., а загальний обсяг кредитів в економіку України з початку року зріс майже на 109,2 млрд гривень, або на 12,1 відсотка до 1 014,1 млрд гривень.

З 13 листопада 2014 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 14 відсотків річних. Це вже третє в цьому році підвищення процентної ставки.

Грошова маса станом на 1 грудня 2014 року з початку року збільшилася на 6,9 відсотка до 971,8 млрд гривень.

За грудневими оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за підсумками 2014 року реальний ВВП зменшиться на 7 відсотків. При цьому очікується прискорення споживчої інфляції до 25,3 відсотка у вимірі грудень до грудня, що зумовить збільшення номінального обсягу ВВП до 1 525 млрд гривень.

У зв’язку з впливом на економіку військового конфлікту на сході України, а також несправдженням окремих припущень, врахованих у прогнозних розрахунках на 2015 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року №404, Мінекономрозвитку з урахуванням проведених у листопаді-грудні консультацій з представниками Міжнародного валютного фонду уточнило прогноз на 2015 рік у бік погіршання порівняно з затвердженим зазначеною постановою.

Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2015 рік, схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 22 грудня 2014 року, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за двома сценаріями. За даними Мінекономрозвитку, прогноз передбачає певну активізацію економічної діяльності у ІІ півріччі 2015 року в результаті реалізації економічних реформ, та побудований виходячи із припущень щодо: завершення військового конфлікту на сході України; вирішення проблеми з поставками газу в Україну за економічно обґрунтованою ціною; отримання донорської допомоги на відбудову територій, зруйнованих внаслідок військового конфлікту на сході країни; реалізації політики Національного банку України, спрямованої на підтримку економічного зростання; поглиблення співробітництва з Європейським Союзом, зокрема через укладання та реалізацію положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи положення про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі; інтенсифікації процесів стабілізації фінансової системи країни, проведення структурних реформ та покращення інвестиційного клімату в країні.

Сценарій 1 макроекономічного прогнозу на 2015 рік в цілому відповідає оцінкам МВФ та передбачає наступні показники: падіння реального ВВП становитиме відсотка, номінальний ВВП збільшиться до 1 751,0 млрд грн., індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) прогнозується на рівні 111,2 відсотка, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) — 114,1 відсотка. Фонд оплати праці за сценарієм 1 прогнозується на рівні 472,6 млрд гривень, середньомісячна заробітна плата складе 3 934 гривень та в реальному вимірі зменшиться на 2,5 відсотка. Прибуток прибуткових підприємств очікується на рівні 281,2 млрд гривень. Обсяг експорту товарів і послуг зменшиться на 4,8 відсотка та становитиме 61,8 млрд дол. США, обсяг імпорту — на 7,7 відсотка і складе 64,2 млрд дол. США.

З огляду на те, що на сьогодні дуже важко врахувати у прогнозі макропоказників весь спектр непередбачуваних факторів та загроз подальшого розвитку української економіки через швидкозмінні події в країні, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України було розроблено сценарій 2, який є більш консервативним.

З метою мінімізації ризиків основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2015 рік було обрано сценарій 2, відповідно до якого падіння реального ВВП становитиме 4,3 відсотка, обсяг номінального ВВП 1720,8 млрд грн., індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) прогнозується на рівні 113,1 відсотка, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) — 115,2 відсотка. Фонд оплати праці за сценарієм 2 прогнозується на рівні 467 млрд гривень, середньомісячна заробітна плата складе 3 882 гривень, а в реальному вимірі зменшиться на 4,4 відсотка. Прибуток прибуткових підприємств очікується на рівні 272,1 млрд гривень. Обсяг експорту товарів і послуг зменшиться на 8,9 відсотка та становитиме 59,1 млрд дол. США, обсяг імпорту — на 12,8 відсотка і складе 60,7 млрд дол. США.

<…>

Міністерство охорони здоров’я України

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Міністерства охорони здоров’я України передбачено в сумі 6 579 560,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 4 750 556,9 тис. грн., по спеціальному — 1 829 003,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я» передбачені видатки у сумі 25 121,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 23 981,6 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 1 140,2 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» у проекті Державного бюджету України на 2015 рік в цілому передбачені у сумі 68 447,9 тис. грн., з них по загальному фонду — 33 925,3 тис. грн., спеціальному — 34 522,6 тис. гривень.

У 2015 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів та здійснення підготовки наукових кадрів.

За бюджетною програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» на 2015 рік передбачені видатки в обсязі 2 326 328,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 697 817,3 тис. грн., спеціального фонду — 1 628 511,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я» на 2015 рік передбачені видатки в обсязі 206 724,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 139 438,2 тис. грн., спеціального фонду — 67 286,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти» на 2015 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 1 206,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у 2015 році планується спрямувати видатки у обсязі 614 456,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 604 578,6 тис. грн. та по спеціальному фонду — 9 878,2 тис. гривень. Видатки на 2015 рік забезпечать надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення у 14 закладах МОЗ (з потужністю близько 3,5 тис. ліжок), зокрема, дітям — Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит», ветеранам війни — Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни.

За бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» у проекті бюджету на 2015 рік передбачаються видатки у обсязі 724 174,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 706 035,6 тис. грн. та по спеціальному фонду — 18 138,8 тис. гривень. Зазначені кошти спрямовуються на функціонування 18 клінік наукових установ МОЗ (з потужністю 2 967 тис. ліжок) для надання високоспеціалізованої відповідно до профілю допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок.

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» передбачено асигнування у обсязі 300 979,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 289 705,5 тис. грн. та по спеціальному фонду — 11 274 тис. гривень. За рахунок зазначених коштів передбачається забезпечити безоплатним санаторно-курортним лікуванням понад 42,6 тис. осіб, у тому числі 21,9 тис. осіб, хворих на туберкульоз, (відповідно до норм Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз») у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях та загальнодержавних дитячих спеціалізованих санаторіях.

За бюджетною програмою «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у проекті бюджету на 2015 рік передбачаються видатки у обсязі 92 759,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 78 853,9 тис. грн. та по спеціальному фонду — 13 905,2 тис. гривень. Зазначені видатки спрямовуються на надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги та стоматологічної допомоги у 20 закладах МОЗ.

З метою виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів у проекті державного бюджету на 2015 рік за бюджетною програмою «Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів» передбачені видатки за загальним фондом — 332 588,8 тис. гривень.

Виконання бюджетної програми дозволить забезпечити здійснення боргових зобов’язань за кредитами, сплату відсотків, комісійної винагороди та інших комісій АТ «Укрексімбанк» за обслуговування розрахунків за кредитами, залученими під державні гарантії, та інших витрат, пов’язаних з обслуговуванням таких кредитів, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії.

За бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» у проекті бюджету на 2015 рік передбачаються видатки в обсязі 123 836,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 120 875,2 тис. грн. та по спеціальному фонду — 2 961 тис. гривень. Зазначені видатки планується спрямувати на функціонування 14 закладів МОЗ (центральні бази спецмедпостачання, центр медстатистики, головне бюро судмедекспертизи ін.), зокрема, на виготовлення 10 000 бланків листків тимчасової непрацездатності; на організацію надання службою милосердя медично-патронажної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально вразливим верствам населення (понад 438,7 тис. осіб) та інші заходи.

Проектом державного бюджету на 2015 рік за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» передбачаються бюджетні асигнування в сумі 51 948,9 тис. грн. для лікування хворих, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні (близько 47 осіб в залежності від вартості лікування).

Найбільшою за обсягом фінансування та питомою вагою серед бюджетних програм у сфері охорони здоров’я є бюджетна програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» у проекті державного бюджету на 2015 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 1 551 662,7 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

За бюджетною програмою «Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини» на 2015 рік передбачено видатки у обсязі 18 720,2 тис. грн., у тому числі із загального фонду — 17 402,2 тис. грн., із спеціального фонду — 1 318,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування» враховані видатки в обсязі 11 154 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на проведення реабілітації дітей — сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей — інвалідів та дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, хворих на дитячий церебральний параліч.

За бюджетною програмою «Удосконалення заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань в Україні»у проекті державного бюджету на 2015 рік передбачено видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 6 973,8 тис. грн. Відповідно до Меморандуму про співробітництво, укладеного між Центром США з контролю та профілактики захворювань, Глобальною програмою з питань СНІД (далі — Центр США) та Міністерством охорони здоров’я України (далі — МОЗ) в рамках проекту «Підтримка систем Міністерства охорони здоров’я з моніторингу й оцінки, епідеміологічного нагляду, безпеки донорської крові та лабораторної мережі в Україні в рамках Президентського плану невідкладних заходів з протидії СНІДу (PEPFAR) «, реципієнтами проекту виступатимуть: Державна установа «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДОМ», Національна референс-лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції та обласні станції переливання крові, які буде обрано на конкурсній основі.

Для реалізації зазначеного проекту Центром США протягом 2012 — 2015 років мають бути надані кошти в сумі 2 750,0 тис. доларів США.

Фінансування заходів з реалізації Меморандуму відбуватиметься по трьом компонентам:

 • зміцнення моніторингу й оцінки програм профілактики ВІЛ-інфекції, догляду та лікування;
 • зміцнення мережі лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції;
 • зміцнення епідеміологічного нагляду за ВІЛ;
 • зміцнення системи безпеки донорської крові задля попередження передання ВІЛ та інших інфекцій, що передаються з кров’ю, при переливанні крові.

В рамках зазначених напрямів будуть здійснюватись витрати на закупівлю обладнання, медичних реактивів, витратних матеріалів, проведення тренінгів тощо.

За бюджетними програмами «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» та «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» відображається реалізація проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Кредитор: Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Сума позики — 214,73 млн дол. США.

Впроваджувальна установа: МОЗ

Мета: реформування системи охорони здоров’я України шляхом раціоналізації медичних послуг населенню, переорієнтації на пріоритетність первинної медичної допомоги, оптимізації та реструктуризації лікарень і амбулаторних послуг вторинного рівня.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» передбачені видатки за спеціальним фондом — 33 020,4 тис. грн. та 129 738,8 тис. грн. відповідно.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 13 406,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 2 168,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби» передбачені видатки у сумі 73 217,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 73 143,9 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 73,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань» передбачені видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 662,8 тис. гривень.

Міністерство охорони здоров’я України

(загальнодержавні витрати)

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Міністерства охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) передбачено в сумі 47 726 251,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 47 596 512,4 тис. грн., по спеціальному — 129 738,8 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії» передбачено видатки по загальному фонду у сумі 18 972,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги» у проекті державного бюджету на 2015 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 137 992,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» у 2015 році планується спрямувати видатки по загальному фонду у обсязі 45 699 947,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» у 2015 році планується спрямувати видатки у обсязі 1 739 600,2 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику та лікування захворювань, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

<…>

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

<…>

Міжбюджетні трансферти

При розрахунку міжбюджетних трансфертів враховано нові підходи до їх формування, розподілу та спрямування.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам,передбачено у сумі 161 523,0 млн грн., у тому числі:

базова дотація 5 358,0 млн грн., яка має компенсаторний характер та забезпечує вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів за закріпленими доходами (податком на доходи фізичних осіб, податком на прибуток). Базову дотацію у 2015 році отримають 18 обласних бюджетів, 60 бюджетів міст обласного значення та 421 бюджет районів.

Одним із джерел її перерахування є реверсна дотація, обсяг якої становить 3 644,2 млн гривень. Реверсна дотація буде перераховуватись з 6 обласних бюджетів, 71 бюджету міст обласного значення та 25 бюджетів районів.;

стабілізаційна дотація 2 000,0 млн грн. для покриття можливих фактичних диспропорцій при запровадженні нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами;

додаткова дотація на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича — 10,0 млн грн.;

субвенції із загального фонду:

соціальні субвенції — 55 199,2 млн грн., у тому числі на:

виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу — 42 317,7 млн грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот — 11 457,3 млн грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 806,4 млн грн.;

надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального — 617,8 млн грн.;

освітня субвенція — 42 577,8 млн грн.,

В обсязі освітньої субвенції враховано 425,8 млн грн. — резерв коштів для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.

Крім того, при розрахунку освітньої субвенції враховано зміни до законодавства щодо відміни безкоштовного харчування учнів у 1–4 класах.;

субвенція на підготовку робітничих кадрів — 5 690,5 млн грн.,

В обсязі субвенції враховано 56,9 млн грн. — резерв коштів для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.

медична субвенція — 45 700 млн гривень.

В обсязі медичної субвенції враховано:

1 308,3 млн грн. — видатки, передані з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування закладів охорони здоров’я Міністерства інфраструктури, що забезпечують медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту (764,4 млн грн.), спеціалізованих медико-санітарних частин Міністерства охорони здоров’я (535,7 млн грн.) та відомчого медичного закладу Укравтодору (8,2 млн грн.);

990,5 млн грн. — цільові видатки для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет (638,9 млн грн.) та для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (351,6 млн грн.). Ці видатки розподілено між обласними бюджетами та бюджетом міста Києва;

1702,9 млн грн. — додаткові кошти для забезпечення виплат із заробітної плати працівникам бюджетних установ (888,9 млн грн.) та на медикаменти (814,0 млн грн.);

457,0 млн грн. — резерв коштів для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути враховані, під час її розподілу.

Також, у зв’язку із втратою чинності з 1 січня 2015 року Законом України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» розрахунок медичної субвенції для Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та міста Києва було здійснено за загальними підходами для всіх областей з таким розмежуванням видатків за видами медичної допомоги: первинна та вторинна (спеціалізована) медична допомога фінансується з бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів, а третинна (високоспеціалізована) та екстрена медична допомога — з обласних бюджетів.

Крім того, при розрахунку медичної субвенції враховано зміни до законодавства щодо встановлення плати за харчування під час перебування громадян на лікуванні у закладах охорони здоров’я в умовах стаціонару.;

субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 1 739,6 млн грн., які спрямовуються на реалізацію державних програм і комплексних заходів у сфері охорони здоров’я, зокрема на:

 • закупівлю медикаментів, тестів та витратних матеріалів для діагностики та лікування туберкульозу;
 • закупівлю медикаментів, тест-систем для діагностики та лікування хворих на ВІЛ/СНІД;
 • закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення у до- та післяопераційний період з трансплантації;
 • закупівлю хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих (дорослих);
 • закупівлю лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів;
 • закупівлю медикаментів для лікування дорослих хворих на гемофілію;
 • закупівлю медикаментів для лікування дорослих хворих на розсіяний склероз;
 • закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями;
 • медичну допомогу хворим нефрологічного профілю;
 • закупівлю ендопротезів і наборів інструментів для імплантації;
 • закупівлю витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікозильованого гемоглобіну (цукровий діабет);
 • закупівлю медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С.;

інші субвенції — 2 446,2 млн грн., у тому числі на:

 • проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків) — 353,4 млн грн.;
 • фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження — 112,0 млн грн.;
 • виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води — 8,5 млн грн.;
 • виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» — 581,1 млн грн.;
 • придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії — 19,0 млн грн.;
 • придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги — 138 млн грн.;
 • відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу — 23,9 млн грн.;
 • проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів — 1 210,3 млн грн.;

ПРОЕКТ

Реєстр. № 1000 від 12.12.2014 р.

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

А. ЯЦЕНЮК

Закон УкраЇни
Про Державний бюджет України на 2015 рік

Стаття 1. Визначити на 2015 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 475.239.544,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 452.771.253,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 22.468.290,6 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 527.193.946,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 502.936.681,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 24.257.264,9 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.025.821,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.015.454,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.010.366,6 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.741.019 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.652.631,1 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 63.669.600 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 49.802.604,4 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.866.995,6 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6, № 7 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18/paran135 — n135до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2015 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України вносити зміни до розпису державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2015 році таких кредитів (позик) та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик) у 2015 році, затвердженого у додатку № 9 до цього Закону, на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, про здійснення за спеціальним фондом державного бюджету перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету або між головними розпорядниками коштів державного бюджету.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2015 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.176.060.356,4 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2015 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 25.000.000 тис. гривень за такими напрямами:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів та програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

Програми, пов’язані із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України;

проектів направлених на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1 січня 2015 року 1176 гривень, з 1 грудня — 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років з 1 січня 2015 року — 1032 гривень, з 1 грудня — 1167 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2015 року — 1286 гривень, з 1 грудня — 1455 гривень;

працездатних осіб з 1 січня 2015 року — 1218 гривень, з 1 грудня — 1378 гривні;

осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2015 року — 949 гривень, з 1 грудня — 1074 гривень.

Стаття 8. Установити у 2015 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня — 1218 гривень, з 1 грудня — 1378 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 7,29 гривні, з 1 грудня — 8,25 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2015 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2015 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

У 2015 році здійснюється виплата державної соціальної допомоги, передбаченої пунктом 1-1 статті 15 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2015 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей визначених пунктом 5-2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід, який сплачують суб’єкти, що здійснюють букмекерську діяльність, діяльність з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино) у повному обсязі, збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі, надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, плата за користування суб’єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб’єктам малого підприємництва.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей визначених пунктом 5-2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату;

3) плата за продукцію, документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, отримані понад обсяги, визначені за загальним і спеціальним фондами державного бюджету у додатку № 1 до цього Закону;

6) конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», які надійшли у минулі періоди.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

2) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб’єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

3) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам господарювання;

4) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

5) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

6) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

7) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

8) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2015 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном та підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 7 статті 13 цього Закону);

5) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

6) збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 2 і 3 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

8) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості у частині видатків на підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

9) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

10) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 13 цього Закону);

11) закупівлю продукції, документів, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух» (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

12) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

13) підготовку військ, створення, закупівлю та ремонт озброєння і військової техніки Збройних Сил України та інші заходи з розвитку Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

14) реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також на відновлення об’єктів Донецької та Луганської областей (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що Національний банк України здійснює розподіл прибутку до розподілу за 2014 рік та перераховує не пізніше 11 травня 2015 року до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менше як 65.400.000 тис. гривень.

Зазначене перерахування може бути частково відтерміноване на підставі звернення Національного банку України у разі його погодження Міністерством фінансів України.

Установити, що у період з початку року до 11 травня 2015 року на вимогу Міністерства фінансів України кошти у розмірі до 25 відсотків обсягу, передбаченого в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіку, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, установлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 36.500.000 тис. гривень та у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, установлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 20.000.000 тис. гривень та у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, 100 відсотків акцій яких перебуває у державній власності, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку № 2 до цього Закону, у сумі 31.500.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Стаття 20. Установити, що видатки, які здійснені Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 01.01.2015 року не підлягають відшкодуванню з Державного бюджету України.

Стаття 21. Установити, що у 2015 році капітальні видатки державного бюджету (будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального та дорожнього господарства; придбання обладнання, шкільних автобусів і медичного автотранспорту для бюджетних установ, комп’ютерної техніки та підручників для шкіл, забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів війни, здійснення заходів із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту та інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням), в тому числі у частині державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів, здійснюються за рахунок бюджетної програми «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України».

Стаття 22. Дозволити Міністерству оборони України у 2015 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2015 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2014 році.

Стаття 23. Установити, що у 2015 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання — виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку за згодою стягувачів реструктурувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 січня 2015 року за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на два роки та відсотковою ставкою три відсотки річних. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Стаття 25. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою «Реалізація заходів з проведення адміністративної реформи», розподіляється Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету після врегулювання питань оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, ліквідації надлишкових контрольно-наглядових повноважень та затвердження граничної чисельності працівників цих органів, з відкриттям нових бюджетних програм та визначенням головними розпорядниками бюджетних коштів (відповідальними виконавцями) за цими бюджетними програмами новоутворених центральних органів виконавчої влади або передачею частини бюджетних призначень органам, яким передаються функції, на бюджетні програми, за якими передбачені видатки на забезпечення їх діяльності.

Видатки, передбачені за вказаною програмою, можуть також розподілятися Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради для забезпечення заходів, пов’язаних з реорганізацією (ліквідацією) центральних органів виконавчої влади.

Видатки за бюджетною програмою «Реалізація заходів з проведення адміністративної реформи» можуть збільшуватися Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за рахунок інших бюджетних програм, за якими передбачені видатки на забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, у разі прийняття рішень про скорочення функцій та відповідно граничної чисельності працівників цих органів, а також виникнення економії коштів при виконанні заходів, пов’язаних з реорганізацією (ліквідацією) центральних органів виконавчої влади.

Стаття 26. Установити на 2015 рік наступний порядок розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами:

показник обсягу медичної субвенції для обласного бюджету (V zob) визначається за такими формулами:

V zob = H zob х N i х (1 — λ + λ х K zi2) + S ex(ob) + V zgi + S zi+ S zexi,

H zob = (V zu — V zgu — S zu — S zexu) х K zob1 х K zob4 / N u,

S ex(ob) = ∑ (H zm(r)i х K zm(r)3 х (N i — N dm(r)i — N wm(r)i х K zm(r)5) х
х (1 — λ + λ х K zi2)) х
K zex(m) + ∑ (H zm(r)i х K zm(r)3 х (N i — N dm(r)i — N wm(r)i х K zm(r)5) х
х (1 — λ + λ х K zi2)) х K zex(r),

де H zob — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для обласного бюджету;

V zu — загальний показник обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

V zgu — загальний показник обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», визначений за окремим розрахунком;

V zgi — обсяг медичної субвенції місцевого бюджету згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», визначений за окремим розрахунком;

S ex(ob) — сумарний обсяг коштів, розрахований для обласних бюджетів для надання екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;

K zex(mr) — коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу медичної субвенції обласних бюджетів на надання екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу». Для бюджетів міст обласного значення K zex(m) дорівнює 0,109, бюджетів районів K zex(r) — 0,085;

K zob1 — частка обсягу медичної субвенції обласних бюджетів у загальному обсязі медичної субвенції, що становить 0,354 і відповідає показникові, визначеному як відношення сумарних витрат на охорону здоров’я обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів. У розрахунках K zob1 враховано розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України;

K zob4 — коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції обласних бюджетів у загальному обсязі медичної субвенції залежно від співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків на охорону здоров’я таких бюджетів. Для обласних бюджетів K zob4 дорівнює 0,951;

λ — коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На планований бюджетний період λ дорівнює 0,5;

K zi2 — коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі таких еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

(одиниць)

Вікові групи Еквівалент надання медичної допомоги чоловікам Еквівалент надання медичної допомоги жінкам
0 — 1 10 5
2 — 4 7 3,5
5 — 9 3,7 3
10 — 14 3 2,5
15 — 19 2,2 3
20 — 24 2,6 3,5
25 — 29 2 4
30 — 34 2 4
35 — 39 2,5 4,5
40 — 44 3,5 5
45 — 49 4,5 5,5
50 — 54 5 6,5
55 — 59 6,5 7
60 — 64 7,5 8,5
65 — 69 8 9,5
70 і старші 10,5 11

N u — чисельність наявного населення України станом на 1 січня року, що передує планованому;

N i — чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

S zu — загальний обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

S zi — обсяг цільових коштів обласного бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що визначається за окремим розрахунком.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

S zexu — загальний обсяг цільових коштів для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу«;

S zexi — обсяг цільових коштів обласного бюджету для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», розподілений відповідно до чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому.

Показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району (V zm(r)i) визначається за такою формулою:

V zm(r)i = (H zm(r)i х K zm(r)3 х (N i — N dm(r)i — N wm(r)i х K zm(r)5) х

(1 — λ + λ х K zi2)) х K zex(mr) + V zgi + V zyi,

H zm(r)i = (V zu — V zgu — S zu — S zexu) х K zm(r)1 х K zm(r)4 /

(N u — N dm(r)u — N wm(r)u х K zm(r)5),

де H zm(r)i — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району;

V zyi — показник обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів, що передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування витрат) у зв’язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і договорів органів місцевого самоврядування міст обласного значення та районів;

K zm(r)1 — частка обсягу медичної субвенції зведених бюджетів міст обласного значення та районів у загальному обсязі медичної субвенції, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров’я бюджетів таких міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України. K zm(r)1 дорівнює 0,646;

K zi2 — коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

(одиниць)

Вікові групи Еквівалент надання медичної допомоги чоловікам Еквівалент надання медичної допомоги жінкам
0 — 1 10 5
2 — 4 7 3,5
5 — 9 3,7 3
10 — 14 3 2,5
15 — 19 2,2 3
20 — 24 2,6 3,5
25 — 29 2 4
30 — 34 2 4
35 — 39 2,5 4,5
40 — 44 3,5 5
45 — 49 4,5 5,5
50 — 54 5 6,5
55 — 59 6,5 7
60 — 64 7,5 8,5
65 — 69 8 9,5
70 і старші 10,5 11

K zm(r)3 — коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто обласного значення — 1,065; район — 0,934), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків зведених бюджетів міст обласного значення та районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України. Для бюджету м. Києва K zm(r)3 дорівнює 1;

K zm(r)4 — коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції зведених бюджетів міст обласного значення та районів у загальному обсязі медичної субвенції залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків таких бюджетів. K zm(r)4 дорівнює 1,027;

K zm(r)5 — коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. K zm(r)5 дорівнює 0,5;

K zex(mr) — коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу медичної субвенції бюджетів міст обласного значення та районів на надання первинної та вторинної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу». Для бюджетів міст обласного значення K zex(m) дорівнює 0,891, для бюджетів районів K zex(r) — 0,915;

N dm(r)u — загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та районів, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету);

N wm(r)u — загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та районів, яке частково обслуговується закладами охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Державного управління справами та Національної академії наук;

N dm(r)i — чисельність наявного населення міста обласного значення та району, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету), станом на 1 січня року, що передує планованому;

N wm(r)i — чисельність наявного населення міста обласного значення та району, яке частково обслуговується закладами охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Державного управління справами та Національної академії наук, станом на 1 січня року, що передує планованому.

Показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету м. Києва (V z kyiv) визначається за такою формулою:

V z kyiv = V zob + V zm(r)i.

Стаття 27. Установити на 2015 рік наступний порядок розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюджетами:

1. Показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для обласного бюджету (V ptnz) визначається за такою формулою:

V ptnz = H u х (U ptnz + U ptnzc х K ptnzc + U ptnzg х K ptnzg) + S st + S gd,

де H u — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу;

U ptnz — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому;

U ptnzc — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K ptnzc — коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період K ptnzc дорівнює 1,9;

U ptnzg — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K ptnzg — коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період K ptnzg дорівнює 1,1;

S st — додаткові асигнування на планований бюджетний період, обсяг яких визначається за окремим розрахунком, для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

S gd — додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.

2. Показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для зведеного бюджету м. Києва (V ptnzkyiv) визначається за такою формулою:

V ptnzkyiv = H u х (U ptnzkyiv + U ptnzckyiv х K ptnzc) + S st + S gd,

де U ptnzkyiv — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів м. Києва (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) станом на 1 січня року, що передує планованому;

U ptnzckyiv — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів м. Києва з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 28. Установити на 2015 рік наступний порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами:

1. Показник обсягу освітньої субвенції для обласного бюджету (Vo) визначається за такою формулою:

V o = H o х (U f х K f + U w х K w + U gt х K gt + U t х K t + U si х K si + U gz х K gz + U z + U h х K h + U gh х K gh + U d х K d + U c х K c) + V znz + S gd,

де H o — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня;

U f — кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою;

K f — коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K f дорівнює 6,5;

U w — кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів (студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, училищ (у тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;

K w — коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи студентів) училищ (у тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K w дорівнює 8,4;

U gt — кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K gt — коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gt дорівнює 5,7;

U t — кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів та вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K t — коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K t дорівнює 5;

U si — кількість вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K si — коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K si дорівнює 5,4;

U gz — кількість учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K gz — коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gz дорівнює 1,1;

U z — кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання;

U h — кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку;

K h — коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K h дорівнює 6,6;

U gh — кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K gh — коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gh дорівнює 7,5;

U d — кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що приходять на навчання;

K d — коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K d дорівнює 2,5;

U c — кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K c — коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K c дорівнює 12,02;

S gd — додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.

V znz — обсяг видатків на надання загальної середньої освіти у державних спеціалізованих школах; а також у таких загальноосвітніх навчальних закладах, як спеціалізовані школи-інтернати, ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати у разі, коли не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному загальноосвітньому навчальному закладі, є жителями населених пунктів, розташованих на території області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад), який визначається за такою формулою:

V znz = H o х ((U m + U mr) х K znzm + (U gm + U gmr) х K znzgm + U s х K s + U gs х K gs).

На планований бюджетний період K znzm дорівнює 0,841, K znzgm — 0,968.

2. Показник обсягу освітньої субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району (V omr) визначається за такою формулою:

V omr = H o х (U gm х K gm + U gmr х K gmr + U gs х K gs + U m х K m + U mr х K mr + U s х K s + U bm(r) х K bm(r) + U jm(r) х K j + U f х K f + U w х K w + U gt х K gt + U t х K t + U gz х K gz + U z + U c х K c) + S gd,

де U gm — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K gm — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gm дорівнює 0,968;

U gmr — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K gmr — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gmr дорівнює 1,064;

U gs — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K gs — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п’ять значень — залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Розмір K gs на планований бюджетний період становить:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням та спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів K gs
Понад 22,2 1,162
17,8 — до 22,2 1,355
14,8 — до 17,8 1,5
11,7 — до 14,8 1,645
До 11,7 1,936

Віднесення міст обласного значення та районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингенту учнів загальноосвітніх шкіл;

U m — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K m — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K m дорівнює 0,841;

U mr — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K mr — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K mr дорівнює 0,926;

U s — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K s — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п’ять значень — залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Розмір K s на планований бюджетний період становить:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів з інклюзивним навчанням, спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів та класів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, учнів K s
Понад 22,2 1,01
17,8 — до 22,2 1,178
14,8 — до 17,8 1,305
11,7 — до 14,8 1,431
До 11,7 1,751

Віднесення міст обласного значення і районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

U bm(r) — кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;

K bm(r) — коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K bm дорівнює 0,43, K br — 0,29;

U jm(r) — кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K j — коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K j дорівнює 2,5;

До малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів належать навчальні заклади, наповнюваність яких не перевищує 11,7 учня на клас.

До малих монофункціональних міст належать міста з чисельністю населення до 50 тис. осіб, спеціалізацію праці економічно активного населення яких визначають підприємства здебільшого однієї-двох профілюючих галузей економіки, що формують дохідну частину бюджету міста, забезпечують функціонування соціальної інфраструктури та інших об’єктів життєзабезпечення населення.

До шахтарських міст належать малі міста з чисельністю населення не більш як 50 тис. осіб, які побудовано з метою забезпечення діяльності гірничих підприємств і переважна частина жителів яких зайнята або була зайнята на таких підприємствах.

3. Показник обсягу освітньої субвенції для зведеного бюджету м. Києва (V okyiv) визначається за такою формулою:

V okyiv = H o х (U kyjv х K m + U s х K s + U bkyiv х K bm + U jkyiv х K j + U f х K f + U w х K w + U t х K t + U si х K si + U z + U h х K h + U d х K d + U c х K c) + V znz + S gd,

де U kyiv — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл м. Києва, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K m — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл м. Києва у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K m дорівнює 0,841;

U bkyiv — кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл м. Києва;

U jkyiv — кількість учнів спеціальних шкіл м. Києва для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Стаття 29. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2015 року забезпечити передачу в установленому порядку закладів, установ, організацій та заходів, визначених у додатку № 10 до цього Закону, на фінансування/надання фінансової підтримки з місцевих бюджетів.

Установити, що видатки на утримання/надання фінансової підтримки закладам, установам, організаціям та проведення заходів, визначених у додатку № 10 до цього Закону, плануються на 2015 рік у відповідних місцевих бюджетах.

Видатки на заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій в областях та місті Києві плануються на 2015 рік у обласних бюджетах та бюджеті міста Києва.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Додатки №№ 1–10 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2015 році застосовуються з урахуванням положень статей 16 та 18 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків та господарських товариств в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2015 році положення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 16 цього Закону.

5. Доповнити розділ XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29,ст. 238 із наступними змінами) новим пунктом такого змісту:

«6. Установити, що Національний банк здійснює відрахування до загальних резервів згідно статті 51 цього Закону поки сума загальних резервів у 2014, 2015 та 2016 роках не дорівнюватиме у ці роки відповідно 3, 5 та 7 відсотків обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.

Надати право Національному банку у першому кварталі 2015 року здійснити перерахування прибутку до Державного бюджету України, але не більше 25 відсотків від річної суми».
<…>

Голова
Верховної Ради України

Витяг з додатку № 3 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
ВСЬОГО: 502 936 681,8 469 373 637,6 56 867 143,2 4 687 866,1 32 063 044,2 24 257 264,9 16 787 069,7 1 587 384,8 809 919,7 7 470 195,2 527 193 946,7
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 4 750 556,9 4 716 631,6 911 610,3 186 794,7 33 925,3 1 829 003,9 1 608 927,9 47 535,2 16 359,7 220 076,0 6 579 560,8
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 4 661 174,7 4 627 249,4 850 753,1 184 298,4 33 925,3 1 828 930,4 1 608 854,4 47 535,2 16 349,4 220 076,0 6 490 105,1
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 23 981,6 23 981,6 16 004,9 1 543,7 1 140,2 1 140,2 640,2 25 121,8
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 33 925,3 33 925,3 34 522,6 34 522,6 68 447,9
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 697 817,3 697 817,3 1 628 511,5 1 462 684,6 165 826,9 2 326 328,8
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я 139 438,2 139 438,2 97 133,8 3 914,4 67 286,7 64 115,8 32 596,5 8 941,7 3 170,9 206 724,9
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 1 206,9 1 206,9 897,5 1 206,9
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 604 578,6 604 578,6 268 370,0 60 977,2 9 878,2 9 043,9 2 281,2 1 342,5 834,3 614 456,8
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 706 035,6 706 035,6 260 046,1 60 502,4 18 138,8 15 599,7 3 398,1 1 325,0 2 539,1 724 174,4
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 289 705,5 289 705,5 118 412,4 48 407,7 11 274,0 9 776,7 601,7 2 008,1 1 497,3 300 979,5
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 78 853,9 78 853,9 52 312,8 5 179,9 13 905,2 13 514,8 7 153,9 949,5 390,4 92 759,1
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 332 588,8 332 588,8 332 588,8
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 120 875,2 120 875,2 25 225,8 2 688,7 2 961,0 2 961,0 622,6 958,4 123 836,2
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 51 948,9 51 948,9 51 948,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 1 551 662,7 1 551 662,7 1 551 662,7
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 17 402,2 17 402,2 12 349,8 1 084,4 1 318,0 968,0 200,0 184,0 350,0 18 720,2
2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування 11 154,0 11 154,0 11 154,0
2301570 0763 Удосконалення заходів протидіі ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні 6 973,8 2 394,2 681,2 4 579,6 6 973,8
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 33 020,4 26 655,5 6 364,9 33 020,4
2302000 Державна служба України з лікарських засобів 13 406,6 13 406,6 6 713,7 571,0 13 406,6
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 13 406,6 13 406,6 6 713,7 571,0 13 406,6
2303000 Державна служба України з контролю за наркотиками 2 168,9 2 168,9 1 190,9 123,3 2 168,9
2303010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками 2 168,9 2 168,9 1 190,9 123,3 2 168,9
2304000 Державна санітарно-епідеміологічна служба України 73 143,9 73 143,9 52 486,7 1 772,1 73,5 73,5 10,3 73 217,4
2304010 0763 Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби 73 143,9 73 143,9 52 486,7 1 772,1 73,5 73,5 10,3 73 217,4
2305000 Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 662,8 662,8 465,9 29,9 662,8
2305010 0763 Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 662,8 662,8 465,9 29,9 662,8
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 47 596 512,4 47 596 512,4 129 738,8 56 624,1 73 114,7 47 726 251,2
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 47 596 512,4 47 596 512,4 129 738,8 56 624,1 73 114,7 47 726 251,2
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 972,6 18 972,6
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 137 992,3 137 992,3
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 45 699 947,3 45 699 947,3 45 699 947,3
2311420 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 1 739 600,2 1 739 600,2 1 739 600,2
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 129 738,8 56 624,1 73 114,7 129 738,8

Витяг з додатку № 7
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Міжбюджетні трансферти
(додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2015 рік

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Стабілізаційна дотація Субвенції з державного бюджету
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:
придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 712,8 5 560,7 56 173,2 6 219,5
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 458,7 3 003,5 38 378,3 15 821,1
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 1 450,2 11 891,9 183 060,6 42 614,6
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 1 913,4 14 893,1 210 207,1
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 556,1 3 803,3 45 376,5
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 553,6 2 834,7 31 635,6 1 643,2
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 782,2 4 836,0 81 673,9 19 373,1
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 608,8 4 304,0 45 692,0
10100000000 Обласний бюджет Київської області 760,0 3 735,3 62 910,5
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 435,0 4 127,7 39 667,0
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 986,4 8 553,3 94 613,4
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 1 118,1 6 125,7 82 309,1 5 050,3
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 514,6 4 575,9 68 416,1
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1 055,6 7 666,4 110 311,1
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 642,3 4 797,9 53 764,5 29 676,3
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 510,4 4 083,4 38 477,4 9 340,7
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 499,0 3 700,5 43 778,4
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 472,8 3 524,2 35 216,3
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 1 205,7 10 275,7 92 462,1
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 472,4 3 428,3 48 513,5
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 575,7 4 202,5 50 808,9
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 555,0 5 249,9 45 378,2
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 400,2 2 469,2 28 937,3
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 469,9 3 817,3 43 865,7
26000000000 Міський бюджет міста Києва 1 263,7 6 531,9 107 973,5
ВСЬОГО 2 000 000,0 18 972,6 137 992,3 1 739 600,2 129 738,8

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті