Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України»

26 Грудня 2014 8:46 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до ст. 93 Конституції України, ст. 12 Закону України «Про статус народного депутата України в порядку законодавчої ініціативи вносимо до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України».

Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Кужель О.В.

Народні депутати України
О.В. Кужель
Т.Д. Бахтеєва
А.Ф. Шипко
О.М. Кириченко
Т.А. Донецьк
О.Ю. Третьяков

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення зміни
до статті 197 Податкового кодексу України

1. Обґрунтування необхідності ухвалення Закону України

Законодавством України передбачено обкладення податком на додану вартість ввезеного на митну територію України промислового обладнання, що використовується для виробництва в Україні виробів медичного призначення, вкрай необхідних для забезпечення закладів охорони здоров’я. Йдеться, зокрема про такі вироби як: шприци, голки, катетери, апаратура для переливання крові, озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапії тощо.

Зазначене враховується при формуванні ціни, що застосовується під час поставки закладам охорони здоров’я таких виробів. Тобто зазначені заклади закуповуючи відповідні медичні вироби, фактично, відшкодовують виробнику сплату ним податку на додану вартість на обладнання, що використовувалося для виробництва таких виробів. Тому на практиці значно вигідніше закуповувати імпортні вироби медичного призначення. Натепер основними постачальниками в Україну таких виробів медичного призначення є Індія, Китай, Туреччина та інші країни.

Звільнення суб’єктів господарської діяльності від сплати податку на додану вартість при ввезені ними обладнання, що використовується ними для виробництва виробів медичного призначення, сприятиме вирішенню вказаної проблеми.

2. Мета та завдання ухвалення Закону України

Проект має на меті сприяти розвитку виробництва в України широкого спектру виробів медичного призначення із застосуванням новітніх іноземних технологій.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону України

Законопроект передбачає внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість стерилізаторів медичних, хірургічних або лабораторних, що відносяться до товарної підкатегорії 8419 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, а також обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матерiалiв, що відноситься до товарних підкатегорій 8477 10 00 00 та 8477 80 99 00 згідно з УКТ ЗЕД, за умови, що таке обладнання застосовуватиметься платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

4. Стан нормативно — правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правова база у цій сфері складається із Митного кодексу України, Митного тарифу України, Податкового кодексу України.

Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів і не передбачає зменшення надходжень до бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення Закону України

Наслідком ухвалення проекту має стати сприяння розвитку виробництва в Україні виробів медичного призначення (що забезпечить створення в Україні нових робочих місць), а також імпортозаміщенню таких виробів внаслідок суттєвого зниження собівартості відповідної продукції.

Оскільки основними споживачами зазначеної вище продукції є заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, прийняття запропонованого законопроекту матиме наслідком економію бюджетних коштів, що спрямовуються на закупівлю виробів медичного призначення, та використання таких коштів на здійснення інших програм охорони здоров’я.

Народні депутати України
О.В. Кужель
Т.Д. Бахтеєва
А.Ф. Шипко
О.М. Кириченко
Т.А. Донецьк
О.Ю. Третьяков

Проект

від 25.12.2014 р. реєстраційний № 1637

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Доповнити статтю 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112, № 47, ст. 529; 2012 р., № 6, ст. 50, № 24, ст. 248, № 29, ст. 345, № 39, ст. 460; 2013 р., № 16, ст. 136, № 18, ст. 167, № 25, ст. 252, № 33, ст. 435, № 43, ст. 617, № 41, ст. 553; із змінами, внесеними законами України від 4 липня 2013 року № 404-VII і від 19 грудня 2013 року 713-VII) пунктом 197.23 такого змісту:

«197.23. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України стерилізаторів медичних, хірургічних або лабораторних, а також обладнання для обробки гуми чи пластмаси для виробництва медичних виробів з цих матеріалів (цілісні об’єкти, технологічні лінії, заводи для виробництва одноразових медичних виробів, стерильних або нестерильних кімнат, включаючи окремі складові частини та обладнання, призначене для будівництва (складання) зазначених об’єктів).

Операції із ввезення на митну територію України зазначених у цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні».

У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.

2. Цей Закон набирає чинності з наступного дня за днем його офіційного опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України про внесення зміни
до статті 197 Податкового кодексу України

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
—- 197.23. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України стерилізаторів медичних, хірургічних або лабораторних, а також обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва медичних виробів з цих матеріалів (цілісні об’єкти, технологічні лінії, заводи для виробництва одноразових медичних виробів, стерильних або нестерильних кімнат, включаючи окремі складові частини та обладнання, призначене для будівництва (складання) зазначених об’єктів).
Операції із ввезення на митну територію України зазначених у цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні».
У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.
Народні депутати України
О.В. Кужель
Т.Д. Бахтеєва
А.Ф. Шипко
О.М. Кириченко
Т.А. Донецьк
О.Ю. Третьяков

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

від 04.02.2015 р.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 4 лютого 2015 року (протокол № 9) розглянув проект Закону про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України (щодо сприяння розвитку виробництва виробів медичного призначення), поданий народними депутатами України Кужель О.В., Бахтеєвою Т.Д., Шипком А.Ф., Кириченком О.М., Донець Т.А., Третьяковим О.Ю. (реєстр. № 1637 від 25.12.2014 р.).

Законопроектом пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України стерилізаторів медичних, хірургічних або лабораторних, а також обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матерiалiв, за умови, що таке обладнання застосовуватиметься платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Як зазначене у пояснювальній записці метою законопроекту є сприяння розвитку виробництва в України широкого спектру виробів медичного призначення із застосуванням новітніх іноземних технологій.

Підтримуючи в цілому ідею, передбачену законопроектом, народні депутати України – члени Комітету висловили зауваження, що запропоновані положення законопроекту потребують уточнень з метою недопущення зловживань при ввезенні на митну територію України обладнання та подальшому їх використанні у зазначених цілях.

Крім цього, у законопроекті відсутній перелік товарів та їх коди згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), відсутність якого призведе до зловживань на митниці при ввезенні товарів на митну територію України.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку висловило ряд зауважень, та запропонувало для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту отримати відповідний експертний висновок Уряду.

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України (щодо сприяння розвитку виробництва виробів медичного призначення), поданий народними депутатами України Кужель О.В., Бахтеєвою Т.Д., Шипком А.Ф., Кириченком О.М., Донець Т.А., Третьяковим О.Ю. (реєстр. № 1637 від 25.12.2014 р.), повернути на доопрацювання.

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народного депутата України Насірова Р.М.

Голова Комітету Р.М. Насіров

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 04.02.2015 р.

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України (щодо сприяння розвитку виробництва виробів медичного призначення)

Реєстр. № 1637 від 25.12.2014р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Народні депутати України Кужель О.В., Шипко А.Ф.,Кириченко О.М., Донець Т.А. та інші

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань податкової та митної політики

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 04лютого 2015 року, протокол № 13).

Голова Комітету Є. Соболєв

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України»

від 05.02.2015 р.

У законопроекті шляхом доповнення ст. 197 Податкового кодексу України новим пунктом 197.23 пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України стерилізаторів медичних, хірургічних або лабораторних, а також обладнання для обробки гуми чи пластмаси для виробництва медичних виробів з цих матеріалів (цілісні об’єкти, технологічні лінії, заводи для виробництва одноразових медичних виробів, стерильних або нестерильних кімнат, включаючи окремі складові частини та обладнання, призначене для будівництва (складання) зазначених об’єктів). При цьому операції із ввезення на митну територію України зазначених товарів звільняються від оподаткування у тому випадку, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

У разі ж порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його прийняття «сприятиме розвитку виробництва в Україні виробів медичного призначення (що забезпечить створення в Україні нових робочих місць), а також імпортозаміщенню таких виробів внаслідок суттєвого зниження собівартості відповідної продукції, а також «матиме наслідком економію бюджетних коштів, що спрямовуються на закупівлю виробів медичного призначення, та використання таких коштів на здійснення інших програм охорони здоров’я».

Головне управління з приводу внесеного законопроекту вважає за доцільне зазначити таке.

1. У новому п. 197.23, яким пропонується доповнити ст. 197 Податкового кодексу України, варто було б передбачити визначення переліків товарних кодів та описів за УКТЗЕД, за якими мають класифікуватися зазначені у ньому товари. У цьому зв’язку варто нагадати, що згідно із ст. 67 Митного кодексу України Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України. Згідно із ст. 68 Митного кодексу України ведення УКТ ЗЕД здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 428 «Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» УКТЗЕД є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України», що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів.

Принагідно звертаємо увагу на те, що у Пояснювальній записці до проекту вказуються конкретні товарні коди за УКТЗЕД, за якими щодо операцій з ввезення на митну територію України відповідних товарів передбачається запровадження пільг з податку на додану вартість (п. 3). Проте такі коди у тексті проекту чомусь відсутні.

2. У супровідних до проекту документах відсутня інформація про вплив внесеної законодавчої пропозиції на показники бюджету. До законопроекту також доцільно було б надати інформацію щодо прогнозного впливу застосування податкової пільги на динаміку вітчизняного виробництва відповідних товарів медичного призначення. У зв’язку з цим звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України щодо надання до законопроекту належного фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

3. Пропозиція ч. 2 проекту, згідно з якою цей Закон (у разі його схвалення Верховною Радою України) набирає чинності з наступного дня за днем його офіційного опублікування, не узгоджується з принципом стабільності системи оподаткування, згідно з яким «податки та збори, їх ставки, податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року» (пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України).

4. Оскільки згідно з вимогами ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової, цінової політики, інвестиційної та податкової політики, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту слід отримати відповідний експертний висновок Уряду.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та відповідного висновку Уряду.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті