Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України»

З редакцією доопрацьованого законопроекту від 02.06.2015 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)» можна ознайомитися нижче

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій).

Доповідати проект Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народний депутат України
О.П. Продан

Список
авторського колективу розробників проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України»
(щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)

1. Продан О.П. — народний депутат України VІIІ скликання;

2. Березинець І.Г. — Місцевий осередок Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» у Чернігівській області;

3. Бойко С. Я. — Громадська організація «Право на захист підприємців»

4. Видолоб Д.В. — Асоціація «Союз ювелірів України»;

5. Герасимчук О.А. — Миколаївська обласна профспілкова організація Всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання»

6. Жимолостнова С.К. — Профспілкова організація «Чернігівська профспілка підприємців «Єдність»

7. Іченська С.А. — Спілка підприємців, орендарів та власників Сумської області

8. Кожевіна Н.Д. — Всеукраїнська профспілка працівників малого та середнього бізнесу «Єднання»

9. Кравчук Л.Т. — Уманська ліга підприємців

10. Попик В.І. — Професійна спілка таксистів України

11. Ракова О.Ф. — Черкаська міська профспілкова організація Черкаської обласної профспілки «Солідарність»

12. Скакун Л.П. — Чортківська районна асоціація підприємців малого та середнього бізнесу

13. Сніховський О.О. — Громадська організація «Асоціація Хмельницьких ринків»

14. Токарева В.П. — Асоціація захисту прав приватних підприємців м. Херсон

15. Шкурупій Ю.В. — Спілка підприємців малого та середнього підприємництва Кіровоградської області

Народний депутат України
О.П. Продан

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України
(щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

28 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», нормами якого передбачено застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку другої та третьої (фізичні особи-підприємці) груп.

Реалізація зазначеної норми Закону вимагатиме додаткових витрат на придбання, встановлення та щомісячне обслуговування касових апаратів, а у більшості суб’єктів малого підприємництва ще й виникне потреба у залучені бухгалтерів з метою правильного ведення податкового обліку, що також призведе до додаткових витрат.

Крім того, діючий сьогодні Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не є досконалим, а штрафи за порушення його норм є досить високими.

Таким чином, введення обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктами малого та середнього бізнесу призведе до збільшення витрат підприємців, що, в умовах погіршення економічного становища в державі та зниження купівельної спроможності громадян України, негативно вплине на підприємницьку активність. В свою чергу, витрати, понесені підприємцями, будуть закладені у вартість товарів та послуг, що призведе до чергового підвищення цін для населення.

Перш ніж вводити для всіх підприємців обов’язок застосовувати у своїй господарській діяльності РРО необхідно врегулювати правовідносини у сфері застосування, використання та обслуговування РРО, зменшити вартість забезпечення фіскального обліку суб’єктами господарювання, запровадити справедливу відповідальність суб’єктів за невиконання Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

З метою зниження фіскального тиску на підприємців малого та середнього бізнесу до врегулювання правовідносин у сфері застосування РРО проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій) пропонується виключити норми, які вводять обов’язок застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку другої та третьої (фізичні особи-підприємці) груп.

Змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», також виключено можливість підприємств, організацій та установ, які надають послуги, не застосовувати РРО у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій. Проектом пропонується повернути цю норму.

2. Ціль й завдання законопроекту.

Метою прийняття запропонованого законопроекту є створення умов для демонополізації ринку реєстраторів розрахункових операцій, зниження фіскального тиску на суб’єктів підприємницької діяльності, створення умов для роботи бізнесу в правовому полі та унеможливлення корупційних дій з боку контролюючих органів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Проектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України в частині звільнення платників єдиного податку другої та третьої (фізичні особи-підприємці) груп від обов’язкового застосування у своїй діяльності РРО.

Також пропонується відновити попередню редакцію пункту 1) статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», яка дозволяє не застосовувати РРО при наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Відносини у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій регулюються Податковим кодексом України та Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Даний законопроект передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», яким передбачено зміни до Податкового кодексу України в частині застосування РРО, що набувають чинності з 01 липня 2015 року та 01 січня 2016 року.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація законопроекту не потребує витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій) знизить рівень напруги серед підприємницької спільноти, дозволить суб’єктам підприємницької діяльності працювати в правовому полі, унеможливить корупційні дії та тиск на підприємців з боку контролюючих органів, зменшить ризики недоотримання місцевими бюджетами надходжень від єдиного податку внаслідок згортання легальної діяльності частиною підприємців.

Народний депутат України
О.П. Продан

Проект
від 13.01.2015 р. реєстр № 1718

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України
(щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 296.10 статті 296 викласти в такій редакції:

«296.10. Платники єдиного податку першої — третьої (фізичні особи — підприємці) груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій»;

2. Пункт 28 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (Голос України, 2014, №254, спецвипуск):

абзац шістнадцятий пункту 110 розділу I (щодо змін до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України) виключити;

абзаци шостий — восьмий пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» виключити;

абзац третій пункту 3 розділу ІІ «»Прикінцеві положення» виключити;

2) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами):

пункт 1 статті 9 після слів «власного виробництва» доповнити словами «та наданні послуг».

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України»
(щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Податковий кодекс України

Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

296.10. Платники єдиного податку першої — третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

296.10. Платники єдиного податку першої — третьої (фізичні особи-підприємці) груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 10. Інші перехідні положення

28. Установити, що платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи — підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів дрібно-роздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм цього Кодексу перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 10. Інші перехідні положення

Виключити
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»
110) у статті 296:

пункт 296.10 викласти у такій редакції:
«296.10. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи — підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібно-роздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій»;
Виключити
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім:
абзаців четвертого і п’ятого, шістдесят сьомого і шістдесят восьмого пункту 5 розділу I (щодо зміни до підпунктів 14.1.5 і 14.1.144 пункту 14.1 статті 14) розділу І цього Закону та абзаців другого — одинадцятого підпункту 10 пункту 2 розділу ІІ цього Закону (щодо змін до преамбули та статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») стосовно віднесення пива до алкогольних напоїв, які набирають чинності з 1 липня 2015 року;
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім:
абзаців четвертого і п’ятого, шістдесят сьомого і шістдесят восьмого пункту 5 розділу I (щодо зміни до підпунктів 14.1.5 і 14.1.144 пункту 14.1 статті 14) розділу І цього Закону та абзаців другого — одинадцятого підпункту 10 пункту 2 розділу ІІ цього Закону (щодо змін до преамбули та статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») стосовно віднесення пива до алкогольних напоїв, які набирають чинності з 1 липня 2015 року;
абзаців шостого та вісімдесят восьмого пункту 5 (щодо змін до підпунктів 5 і 14.1.224 пункту 14.1 статті 14), пункту 19 (щодо доповнення пункту 80.2 статті 80 новим підпунктом 80.2.5), пунктів 35 (щодо доповнення Кодексу статтею 1281) та 74 (щодо змін до статті 230) розділу І цього Закону стосовно запровадження акцизних складів на підприємствах, що виробляють нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ, які набирають чинності з 1 квітня 2015 року; абзаців шостого та вісімдесят восьмого пункту 5 (щодо змін до підпунктів 5 і 14.1.224 пункту 14.1 статті 14), пункту 19 (щодо доповнення пункту 80.2 статті 80 новим підпунктом 80.2.5), пунктів 35 (щодо доповнення Кодексу статтею 1281) та 74 (щодо змін до статті 230) розділу І цього Закону стосовно запровадження акцизних складів на підприємствах, що виробляють нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ, які набирають чинності з 1 квітня 2015 року;
абзаців шостого — дев’ятого, дванадцятого — шістнадцятого пункту 45 (щодо змін до статті 198), пункту 46 (щодо змін до статті 199), абзацу тридцять першого пункту 49 (щодо змін до статті 201), абзаців двадцять шостого і двадцять сьомого пункту 118 (щодо доповнення підрозділу 2 новим пунктом 36) розділу І цього Закону стосовно системи електронного адміністрування податку на додану вартість, які набирають чинності з 1 липня 2015 року;
абзаців третього і четвертого пункту 60 (щодо змін до
пункту 220.2 статті 220) розділу I цього Закону стосовно подання в електронній формі декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону;
абзаців шостого — дев’ятого, дванадцятого — шістнадцятого пункту 45 (щодо змін до статті 198), пункту 46 (щодо змін до статті 199), абзацу тридцять першого пункту 49 (щодо змін до статті 201), абзаців двадцять шостого і двадцять сьомого пункту 118 (щодо доповнення підрозділу 2 новим пунктом 36) розділу І цього Закону стосовно системи електронного адміністрування податку на додану вартість, які набирають чинності з 1 липня 2015 року;
абзаців третього і четвертого пункту 60 (щодо змін до
пункту 220.2 статті 220) розділу I цього Закону стосовно подання в електронній формі декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону;
абзаців п’ятнадцятого і шістнадцятого пункту 110 розділу I цього Закону (щодо змін до пункту 296.10 статті 296) стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій, які набирають чинності:
для платників єдиного податку третьої групи — з 1 липня 2015 року;для платників єдиного податку другої групи — з 1 січня 2016 року.
Виключити
3. Установити, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України. Зазначене обмеження не поширюється:
з 1 січня 2015 року на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість;
3. Установити, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України. Зазначене обмеження не поширюється:
з 1 січня 2015 року на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість;
з 1 липня 2015 року на перевірки платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи — підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібно-роздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених пунктом 27 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України,
з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Виключити
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:
1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;…
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:
1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;…
Народний депутат України
Оксана Продан

ПОДАННЯ

доопрацьованого проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій), реєстр. №1718 від 13.01.2015 року.

Доповідати проект Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України буде Продан Оксана Петрівна.

Додатки:

1. Проект Закону України — на 6 арк.

2. Порівняльна таблиця — на 27 арк.

3. Пояснювальна записка — на 3 арк.

4. Проект постанови Верховної Ради України — на 1 арк.

5. Список авторського колективу – на 1 арк.

6. Електронні файли вищезазначених документів.

Народні депутати України О.П. Продан
О.В. Ляшко
О.В. Купрієнко
А.С. Євлахов
О.В. Богомолець
Г.Г. Кривошея
О.М. Петренко
Ю.М. Македон

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

28 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», нормами якого передбачено застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку другої та третьої (фізичні особи-підприємці) груп.

Реалізація зазначеної норми Закону вимагатиме додаткових витрат на придбання, встановлення та щомісячне обслуговування касових апаратів, а у більшості суб’єктів малого підприємництва ще й виникне потреба у залучені бухгалтерів з метою правильного ведення податкового обліку, що також призведе до додаткових витрат.

Крім того, діючий сьогодні Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не є досконалим, а штрафи за порушення його норм є досить високими.

Таким чином, введення обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктами малого та середнього бізнесу призведе до збільшення витрат підприємців, що, в умовах погіршення економічного становища в державі та зниження купівельної спроможності громадян України, негативно вплине на підприємницьку активність. В свою чергу, витрати, понесені підприємцями, будуть закладені у вартість товарів та послуг, що призведе до чергового підвищення цін для населення.

Перш ніж вводити для всіх підприємців обов’язок застосовувати у своїй господарській діяльності РРО необхідно врегулювати правовідносини у сфері застосування, використання та обслуговування РРО, зменшити вартість забезпечення фіскального обліку суб’єктами господарювання, запровадити справедливу відповідальність суб’єктів за невиконання Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

З метою зниження фіскального тиску на підприємців малого та середнього бізнесу до врегулювання правовідносин у сфері застосування РРО проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій) пропонується виключити норми, які вводять обов’язок застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку другої та третьої (фізичні особи-підприємці) груп.

Змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», також виключено можливість підприємств, організацій та установ, які надають послуги, не застосовувати РРО у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій. Проектом пропонується повернути цю норму.

2. Ціль й завдання законопроекту.

Метою прийняття запропонованого законопроекту є створення умов для демонополізації ринку реєстраторів розрахункових операцій, зниження фіскального тиску на суб’єктів підприємницької діяльності, створення умов для роботи бізнесу в правовому полі та унеможливлення корупційних дій з боку контролюючих органів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Проектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України в частині введення четвертої групи платників єдиного податку, до якої віднести суб’єктів господарювання з обсягом доходу від 3 до 20 млн. грн., які повинні будуть застосовувати у своїй діяльності касові апарати, та звільнення платників єдиного податку другої та третьої (фізичні особи-підприємці) груп від обов’язкового застосування у своїй діяльності РРО.

Також пропонується відновити попередню редакцію пункту 1) статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», яка дозволяє не застосовувати РРО при наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Відносини у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій регулюються Податковим кодексом України та Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Даний законопроект передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», яким передбачено зміни до Податкового кодексу України в частині застосування РРО, що набувають чинності з 01 липня 2015 року та 01 січня 2016 року.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація законопроекту не потребує витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій) знизить рівень напруги серед підприємницької спільноти, дозволить суб’єктам підприємницької діяльності працювати в правовому полі, унеможливить корупційні дії та тиск на підприємців з боку контролюючих органів, зменшить ризики недоотримання місцевими бюджетами надходжень від єдиного податку внаслідок згортання легальної діяльності частиною підприємців.

Народні депутати України О.П. Продан
О.В. Ляшко
О.В. Купрієнко
А.С. Євлахов
О.В. Богомолець
Г.Г. Кривошея
О.М. Петренко
Ю.М. Македон

Проект доопрацьований

вноситься

народними депутатами України

02.06.2015 р. (реєстр. № 1718)

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України

(щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 291:

1) після підпункту 2 пункту 291.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень»;

2) у підпункті 3 пункту 291.4 слова «третя група» замінити словами «четверта група»;

3) у підпункті 4 пункту 291.4 слова «четверта група» замінити словами «п’ята група»;

4) у абзаці першому підпункту 291.5 слова «першої – третьої груп» замінити словами «першої – четвертої груп»;

5) у абзаці першому підпункту 291.5-1 слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи»;

6) у абзаці першому підпункту 291.6 слова «першої – третьої груп» замінити словами «першої – четвертої груп».

2. У статті 292:

1) у назві статті слова «першої – третьої груп» замінити словами «першої – четвертої груп»;

2) у абзацах третьому та четвертому пункту 292.3 слова «третьої групи» замінити словами «третьої та четвертої груп»;

3) у другому реченні абзацу першого та у абзаці другому пункту 292.6 слова «третьої групи» замінити словами «третьої та четвертої груп».

3. У статті 292-1:

1) у назві статті слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи»;

2) у абзаці першому пункту 292-1.1 слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи»;

3) у абзаці першому та другому пункту 292-1.2 слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи»;

4) у абзаці першому пункту 292-1.3 слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи».

3. У статті 293:

1) у пункті 293.1 слова «третьої групи» замінити словами «третьої – четвертої груп»;

2) пункт 293.3 викласти в такій редакції:

«293.3. Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі:

293.3.1. Для третьої групи платників єдиного податку:

1) 2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 4 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

293.3.2. Для четвертої групи платників єдиного податку:

1) 3 відсотків доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 підпункту 293.3.1 або підпунктом 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 цієї статті»;

3) у абзаці першому пункту 293.4 слова «першої – третьої групи» замінити словами «першої – четвертої групи»;

4) у абзаці першому пункту 293.5 слова «третьої групи» замінити словами «третьої – четвертої груп»;

5) у підпункті першому пункту 293.8 слова «другої або третьої групи» замінити словами «другої, третьої або четвертої групи»;

6) у підпункті другому пункту 293.8 слова «третьої групи» замінити словами «третьої або четвертої групи»;

7) після підпункту 2 пункту 293.8 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

«3) платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, у наступному податковому (звітному) кварталі за поданою ними заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку четвертої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу»;

8) у абзацах першому та другому підпункту 3 пункту 293.8 слова «третьої групи» замінити словами «четвертої групи»;

9) абзац перший підпункту 5 пункту 293.8 після слів та цифр «у розмірі 2 відсотки» доповнити словами та цифрами «а для четвертої групи у розмірі 5 відсотків,»;

10) підпункт «б» підпункту 5 пункту 293.8 після слів та цифр «в розмірі 4 відсотки» доповнити словами та цифрами «або платником єдиного податку четвертої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків,»;

11) підпункт 6 пункту 293.8 після слів та цифр «у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи)» доповнити словами та цифрами «або в розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку четвертої групи)»;

12) у пункті 293.9 слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи»;

4. У статті 294:

1) у абзаці першому пункту 294.1 слова «другої та четвертої груп» замінити словами «другої та п’ятої груп»;

2) у абзаці другому пункту 294.1 слова «третьої групи» замінити словами «третьої та четвертої групи»;

3) у абзаці другому пункту 294.4 слова «третьої групи» замінити словами «третьої або четвертої групи»;

5. У статті 295:

1) у пункті 295.3 слова «третьої групи» замінити словами «третьої та четвертої груп»;

2) у пункті 295.4 слова «першої – третьої груп» замінити словами «першої – четвертої груп»;

3) у пункті 295.9 слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи».

6. У статті 296:

1) у пункті 296.1 слова «першої – третьої груп» замінити словами «першої – четвертої груп»;

2) в абзаці першому підпункту 296.1.1 пункту 296.1 слова «третьої групи» замінити словами «третьої та четвертої груп»;

3) у підпункті 296.1.2 пункту 296.1 слова «третьої групи» замінити словами «третьої та четвертої груп»;

4) у підпункті 296.1.3 пункту 296.1 слова «третьої групи» замінити словами «третьої та четвертої груп»;

5) у абзаці другому пункту 296.2 слова «другої, третьої або п’ятої групи» замінити словами «другої, третьої або четвертої групи»;

6) у пункту 296.3 слова «третьої групи» замінити словами «третьої та четвертої груп»;

7) у абзаці першому підпункту 296.5.1 пункту 296.5 слова «другої або третьої (фізичні особи – підприємці) груп» замінити словами «другої, третьої або четвертої (фізичні особи – підприємці) груп»;

8) у абзаці першому підпункту 296.5.3 пункту 296.5 слова «третьої групи» замінити словами «третьої та четвертої груп»;

9) у абзаці першому підпункту 296.5.4 пункту 296.5 слова «третьої групи» замінити словами «третьої та четвертої груп»;

10) пункт 296.10 статті 296 викласти в такій редакції:

«296.10. Платники єдиного податку першої – третьої (фізичні особи – підприємці) груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій».

7. У статті 297:

1) у підпункті 2 пункту 297.1 слова «першої – третьої групи» замінити словами «першої – четвертої групи»;

2) у підпункті 3 пункту 297.1 слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи»;

3) у підпункті 5 пункту 297.1 слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи»;

8. У статті 298:

1) у пункті 298.1 слова «першої – третьої груп» замінити словами «першої – четвертої груп»;

2) у абзаці другому підпункту 298.1.2 пункту 298.1 слова «для третьої групи» замінити словами «для третьої або четвертої груп»;

3) у підпункті 298.1.5 пункту 298.1 слова «третьої групи» замінити словами «третьої або четвертої групи»;

4) у пункті 298.2 слова «першої – третьої груп» замінити словами «першої – четвертої груп»;

5) у підпункті 2 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 слова «для третьої групи» замінити словами «для третьої або четвертої групи»;

6) після підпункту 2 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для четвертої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення»;

7) у підпункті 3 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 слова «третьої групи» замінити словами «четвертої групи»;

8) у пункті 298.6 слова «третьої групи» замінити словами «третьої або четвертої груп»;

9) у пункту 298.8 слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи».

9. У статті 299:

1) у підпункті 4 пункту 299.10 слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи»;

2) у абзаці першому пункту 299.11 слова «першої – третьої груп» замінити словами «першої – четвертої груп»;

3) у абзаці другому пункту 299.11 слова «четвертої групи» замінити словами «п’ятої групи».

10. Пункт 28 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (Голос України, 2014, №254, спецвипуск):

абзаци тринадцятий та чотирнадцятий пункту 110 розділу I (щодо змін до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України) виключити;

абзаци шостий – восьмий пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» виключити;

абзац третій пункту 3 розділу ІІ «»Прикінцеві положення» виключити;

2) у статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами):

пункт 1 після слів «власного виробництва» доповнити словами «та наданні послуг»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти)»;доповнити пунктом 3 такого змісту: «3) при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються в касах уповноважених банків та інших фінансових установ з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України»;

у пункті 11 слова з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів;» замінити словами «, а також супутньої тари з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів, апаратів для розливу, інших ємностей»;

доповнити пунктом 13 такого змісту:

«13) при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції)».

3. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України»

(щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Податковий кодекс України
Стаття 291. Загальні положення291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп:

291.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

291.5-1. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

291.6. Платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Стаття 291. Загальні положення291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;

4) четверта група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

5) п’ята група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – четвертої груп:

291.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

291.5-1. Не можуть бути платниками єдиного податку п’ятої групи:

291.6. Платники єдиного податку першої – четвертої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – третьої груп…292.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

292.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

 

Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – четвертої груп…292.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої та четвертої груп, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої та четвертої груп (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

292.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої та четвертої груп, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої та четвертої груп (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

Стаття 292-1. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи292-1.1. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.292-1.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу.

292-1.3. Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 292-1. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку п’ятої групи292-1.1. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку п’ятої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.292-1.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку п’ятої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку п’ятої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу.

292-1.3. Підставою для нарахування єдиного податку платникам п’ятої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 293. Ставки єдиного податку293.1. Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – мінімальна заробітна плата), та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).293.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:1) для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

293.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 4 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 цієї статті.

293.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу відповідно.

293.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

293.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 цієї статті, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотки, може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

293.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

 

Стаття 293. Ставки єдиного податку293.1. Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – мінімальна заробітна плата), та третьої – четвертої груп – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).293.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:1) для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

293.3. Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі:

293.3.1. Для третьої групи платників єдиного податку:

1) 2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 4 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

293.3.2. Для четвертої групи платників єдиного податку:

1) 3 відсотків доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 підпункту 293.3.1 або підпунктом 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 цієї статті.

293.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – четвертої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу відповідно.

293.5. Ставки єдиного податку для платників третьої-четвертої груп (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

293.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 цієї статті, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої, третьої або четвертої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої або четвертої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, у наступному податковому (звітному) кварталі за поданою ними заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку четвертої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

4) платники єдиного податку четвертої групи (фізичні особи – підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Платники єдиного податку четвертої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

5) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотки, а для четвертої групи у розмірі 5 відсотків, може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, або платником єдиного податку четвертої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу;

6) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або в розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку четвертої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

293.9. Для платників єдиного податку п’ятої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

Стаття 294. Податковий (звітний) період294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.…

294.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

 

Стаття 294. Податковий (звітний) період294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та п’ятої груп є календарний рік.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої та четвертої групи є календарний квартал.…

294.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку…295.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.295.4. Сплата єдиного податку платниками першої – третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

295.9. Платники єдиного податку четвертої групи:

Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку…295.3. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.295.4. Сплата єдиного податку платниками першої – четвертої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

295.9. Платники єдиного податку п’ятої групи:

Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку296.1. Платники єдиного податку першої – третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 цього пункту.296.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

296.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

 

296.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 цього Кодексу.

296.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п’ятої групи.

296.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

296.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті 291 цього Кодексу, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 296.5.1-296.5.5 цієї статті.

296.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи – підприємці) груп.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

296.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

296.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

296.5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу;

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу (у разі перевищення обсягу доходу).

296.10. Платники єдиного податку першої – третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку296.1. Платники єдиного податку першої – четвертої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 цього пункту.296.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та четвертої груп (фізичні особи – підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

296.1.2. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп (фізичні особи – підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

296.1.3. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 цього Кодексу.

296.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або четвертої групи.

296.3. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

296.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті 291 цього Кодексу, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 296.5.1-296.5.5 цієї статті.

296.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або четвертої (фізичні особи – підприємці) груп.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

296.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

296.5.3. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп (фізичні особи – підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

296.5.4. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу;

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу (у разі перевищення обсягу доходу).

296.10. Платники єдиного податку першої – третьої (фізичні особи-підприємці) груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку297.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:1) податку на прибуток підприємств;2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої – третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку297.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:1) податку на прибуток підприємств;2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої – четвертої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу, а також що сплачується платниками єдиного податку п’ятої групи;

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку п’ятої групи.

Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування298.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1-298.1.4 цієї статті.…298.1.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

298.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

298.2. Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 298.2.1-298.2.3 цієї статті.

298.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:

1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

298.6. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

298.7. Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

298.8. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи здійснюється відповідно до підпунктів 298.8.1-298.8.4 цієї статті.

Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування298.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої – четвертої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1-298.1.4 цієї статті.…298.1.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої груп, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

298.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої або четвертої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

298.2. Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої – четвертої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 298.2.1-298.2.3 цієї статті.

298.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:

1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої або четвертої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для четвертої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

4) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку четвертої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

298.6. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої та четвертої груп разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

298.7. Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

298.8. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку п’ятої групи здійснюється відповідно до підпунктів 298.8.1-298.8.4 цієї статті.

Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку…299.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу;

4) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.

299.11. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимогам підпункту 4 пункту 291.4 та пункту 291.5-1 статті 291 цього Кодексу у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу II цього Кодексу. Такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення.

Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку…299.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу;

4) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку п’ятої групи становить менш як 75 відсотків.

299.11. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – четвертої груп вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – четвертої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку п’ятої групи невідповідності вимогам підпункту 4 пункту 291.4 та пункту 291.5-1 статті 291 цього Кодексу у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку п’ятої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу II цього Кодексу. Такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення.

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯПідрозділ 10. Інші перехідні положення…28. Установити, що платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм цього Кодексу перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій. РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯПідрозділ 10. Інші перехідні положення…Виключити
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи»
110) у статті 296:пункт 296.10 викласти у такій редакції: “296.10. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій”;    Виключити

 

ІІ. Прикінцеві положення1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім:абзаців четвертого і п’ятого, шістдесят сьомого і шістдесят восьмого пункту 5 розділу I (щодо зміни до підпунктів 14.1.5  і 14.1.144 пункту 14.1 статті 14) розділу І цього Закону та абзаців другого – одинадцятого підпункту 10 пункту 2 розділу ІІ цього Закону (щодо змін до преамбули та статті 1 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”) стосовно віднесення пива до алкогольних напоїв, які набирають чинності з 1 липня 2015 року;абзаців шостого та вісімдесят восьмого пункту 5 (щодо змін до підпунктів 5 і 14.1.224 пункту 14.1 статті 14), пункту 19 (щодо доповнення пункту 80.2 статті 80 новим підпунктом 80.2.5), пунктів 35 (щодо доповнення Кодексу статтею 1281) та 74 (щодо змін до статті 230) розділу І цього Закону стосовно запровадження акцизних складів на підприємствах, що виробляють нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ, які набирають чинності з 1 квітня 2015 року;

абзаців шостого – дев’ятого, дванадцятого – шістнадцятого пункту 45 (щодо змін до статті 198), пункту 46 (щодо змін до статті 199), абзацу тридцять першого пункту 49 (щодо змін до статті 201), абзаців двадцять шостого і двадцять сьомого пункту 118 (щодо доповнення підрозділу 2 новим пунктом 36)  розділу І цього Закону стосовно системи електронного адміністрування податку на додану вартість, які набирають чинності з 1 липня 2015 року;

абзаців третього і четвертого пункту 60 (щодо змін до
пункту 220.2 статті 220) розділу I цього Закону стосовно подання в електронній формі декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону;

абзаців п’ятнадцятого і шістнадцятого пункту 110 розділу I цього Закону (щодо змін до пункту 296.10 статті 296) стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій, які набирають чинності:

для платників єдиного податку третьої групи з 1 липня 2015 року;

для платників єдиного податку другої групи з 1 січня 2016 року.

ІІ. Прикінцеві положення1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім:абзаців четвертого і п’ятого, шістдесят сьомого і шістдесят восьмого пункту 5 розділу I (щодо зміни до підпунктів 14.1.5  і 14.1.144 пункту 14.1 статті 14) розділу І цього Закону та абзаців другого – одинадцятого підпункту 10 пункту 2 розділу ІІ цього Закону (щодо змін до преамбули та статті 1 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”) стосовно віднесення пива до алкогольних напоїв, які набирають чинності з 1 липня 2015 року;абзаців шостого та вісімдесят восьмого пункту 5 (щодо змін до підпунктів 5 і 14.1.224 пункту 14.1 статті 14), пункту 19 (щодо доповнення пункту 80.2 статті 80 новим підпунктом 80.2.5), пунктів 35 (щодо доповнення Кодексу статтею 1281) та 74 (щодо змін до статті 230) розділу І цього Закону стосовно запровадження акцизних складів на підприємствах, що виробляють нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ, які набирають чинності з 1 квітня 2015 року;

абзаців шостого – дев’ятого, дванадцятого – шістнадцятого пункту 45 (щодо змін до статті 198), пункту 46 (щодо змін до статті 199), абзацу тридцять першого пункту 49 (щодо змін до статті 201), абзаців двадцять шостого і двадцять сьомого пункту 118 (щодо доповнення підрозділу 2 новим пунктом 36)  розділу І цього Закону стосовно системи електронного адміністрування податку на додану вартість, які набирають чинності з 1 липня 2015 року;

абзаців третього і четвертого пункту 60 (щодо змін до
пункту 220.2 статті 220) розділу I цього Закону стосовно подання в електронній формі декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону;

Виключити

3. Установити, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України. Зазначене обмеження не поширюється:з 1 січня 2015 року на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість;з 1 липня 2015 року на перевірки платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених пунктом 27 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України,
з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.
3. Установити, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України. Зазначене обмеження не поширюється:з 1 січня 2015 року на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість;Виключити
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням  прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;2) при виконанні усіх банківських послуг, крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу;Відсутній 

4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при продажу білетів державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів;

6) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій;

8) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України;

9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за готівкові кошти на ринках;

10) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

11) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу;

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

Відсутній

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням  прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;2) при виконанні усіх банківських операцій з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України;3) при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України;

4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при продажу білетів державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів;

6) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій;

8) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України;

9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за готівкові кошти на ринках;

10) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

11) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби, а також супутньої тари з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу;

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

13) при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції)

Народні депутати України О.П. Продан
О.В. Ляшко
О.В. Купрієнко
А.С. Євлахов
О.В. Богомолець
Г.Г. Кривошея
О.М. Петренко
Ю.М. Македон

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління ВРУ на проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України(щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)»

від 15.06.2015 р.

У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового кодексу України пропонується визначити нову четверту групу платників єдиного податку, до якої віднести суб’єктів господарювання з обсягом доходу від 3 до 20 млн. гривень, які повинні будуть застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій, та звільнити від застосування таких апаратів платників єдиного податку другої та третьої (фізичні особи-підприємці) груп. Крім того, пропонується відновити попередню редакцію пункту 1 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», яка дозволяє не застосовувати реєстратори розрахункових операцій при наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій.

Головне управління, підтримуючи у цілому пропозиції законопроекту, у той же час вважає доцільним зауважити, що, оскільки згідно з пунктом 3 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує проведення податкової політики, то було б логічним для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту отримати відповідний експертний висновок Уряду.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висновку Уряду.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

від 17.06.2015 р.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 17 червня 2015 року (протокол засідання №23) розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій) (реєстр. №1718 від 02.06.15р.), який був поданий народними депутатами України Продан О.П. та іншими на заміну законопроекту (реєстр. №1718 від 13.01.2015р.). При цьому, поданий 13.01.2015р. законопроект був розглянутий на Комітеті 20 травня 2015 року і не знайшов підтримки в народних депутатів – членів Комітету, тому було запропоновано законопроект доопрацювати, що й було здійснено авторами в новій редакції законопроекту від 6 червня 2015 року.

Законопроектом (реєстр. №1718 від 02.06.15р.) пропонується внести зміни до встановленої главою 1 розділу ХIV Податкового кодексу спрощеної системи оподаткування, виділивши нові групи платників єдиного податку. Зокрема, пропонується введення нових ІІІ, IV та V груп платників єдиного податку, з віднесенням до ІІІ групи фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу на рік від 1,5 млн. грн. до 3 млн. грн., до IVгрупи – фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб з обсягом доходів на рік від 3 до 20 млн. грн., та до V групи – сільськогосподарських товаровиробників, які раніше працювали зі сплатою фіксованого сільгоспподатку.

Також законопроектом пропонується встановити такі ставки єдиного податку для нових груп платників:

для третьої групи платників єдиного податку – 2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість, та 4 відсотки від доходу – для неплатників ПДВ;

для четвертої групи платників єдиного податку – 3 відсотків доходу – у разі сплати податку на додану вартість та 5 відсотків доходу – для неплатників ПДВ.

При цьому законопроект передбачає звільнення платників єдиного податку ІІ та ІІІ груп від обов’язкового застосування у своїй діяльності реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО).

Крім того, пропонується не застосовувати РРО при виконанні усіх банківських операцій з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України; виконанні операцій з купівлі – продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України; продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції); при наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та виданням відповідних квитанцій.

Під час обговорення законопроекту (реєстр. №1718 від 02.06.15р.) на засіданні Комітету народні депутати України – члени Комітету висловили до нього ряд зауважень.

Зокрема, члени Комітету зазначили, що запропоноване доопрацьованим законопроектом звільнення від застосування РРО порушує принципи рівності платників податків та нейтральності оподаткування, оскільки фізичні особи – підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування, а також малі та середні підприємства – юридичні особи не звільнені від застосування РРО, тому прийняття законопроекту поставить таких суб’єктів господарювання у нерівні умови з платниками єдиного податку ІІ та ІІІ груп.

Також, передбачене звільнення від застосування РРО платників єдиного податку ІІ та ІІІ групи практично позбавляє контролюючі органи важелів контролю за дотриманням такими підприємцями дозволеного Податковим кодексом обсягу річного доходу.

Крім того, звільнення від застосування РРО платників єдиного податку ІІ та ІІІ групп (фізичних осіб-підприємців) та юридичних осіб при наданні послуг, не сприятиме детінізації ринку обігу товарів (послуг) та повному декларуванню доходів всіма учасниками ринку, а також може призвести до використання таких підприємців у схемах ухилення від оподаткування.

З урахуванням наведеного, народні депутати України – члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій) (реєстр. №1718 від 02.06.2015), поданий народними депутатами України Продан О.П., Ляшком О.В. та іншими, прийняти за основу.

Співдоповідачем по законопроекту (реєстр. №1718) на засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України Н.П.Южаніну – Голову Комітету з питань податкової та митної політики.

Голова Комітету Н.П. Южаніна

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 01.07.2015 р.

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)

Реєстр. № 1718 від 02.06.2015р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Народні депутати України Продан О.П., Ляшко О.В. та інші народні депутати

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань податкової та митної політики

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 01липня 2015 року, протокол № 30).

Голова Комітету Є. Соболєв
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті