Проект постанови КМУ щодо затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я

29 Січня 2015 3:33 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення медичних послуг для населення»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення медичних послуг для населення»

Проект постанови та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до законопроекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, e-mail: nka1@moz.gov.ua; dimitrenko@moz.gov.ua.

Контактні особи: Надутий Костянтин Олександрович, Димитренко Марія Костянтинівна, тел.: (044) 253-80-51, (044) 226-26-25.

Заступник Міністра
Наталя Лісневська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови
Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку та Умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення медичних послуг для населення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та Умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення медичних послуг для населення» (далі — проект акта) розроблений Міністерством охорони здоров’я України відповідно до Угоди про позику (Проект «Поліпшення медичних послуг для населення») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписаної _______________ 2015 р. у м. Києві.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту акта є визначення Порядку та Умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі — МБРР) проекту «Поліпшення медичних послуг для населення» (далі — Проекту) шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту акта є:

 • акт Кабінету Міністрів України про залучення позики від МБРР для реалізації Проекту;
 • акт Президента України про проведення переговорів з МБРР щодо укладення Угоди про позику (Проект «Поліпшення медичних послуг для населення») між Україною та МБРР;
 • Угода про позику (Проект «Поліпшення медичних послуг для населення») між Україною та МБРР, підписана _______________ 2015 р. у м. Києві;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 року № 1090 «Деякі питання виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку».

Реалізація проекту акта не потребує розробки нових нормативно-правових актів, внесення змін до чинних та визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

На реалізацію проекту акта виділена позика МБРР у розмірі до 189,53 млн дол США.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державною фінансовою інспекцією, Міністерством юстиції.

6. Регіональний аспект

Проект акта стосується питань розвитку адміністративно — територіальних одиниць та вирішує концептуальні проблеми реформування охорони здоров’я регіонів, а тому потребує погодження з Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською, Закарпатською, Запорізькою, Львівською, Полтавською і Рівненською обласними державними адміністраціями.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує громадського обговорення.

Для громадського обговорення проект акта буде розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України http://www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, а тому не потребує визначення позиції соціальних партнерів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

11. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не має впливу на ринок праці.

12. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта сприятиме підвищенню потенціалу регіональних систем охорони здоров’я України щодо покращення організації медичної допомоги і управління її наданням, зміцненню первинної медико-санітарної допомоги та модернізації мережі медичних установ, впровадженню нової моделі фінансування галузі, впровадженню інформаційних технологій у галузі охорони здоров’я на центральному та регіональному рівнях.

Міністр охорони
здоров’я України
О. Квіташвілі

Проект

опублікований на офіційному сайті

МОЗ України 29.01.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення медичних послуг для населення»

Кабінет Міністрів України постановляє :

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення медичних послуг для населення», що додається.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення медичних послуг для населення»

1. Цей Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яка передбачена у державному бюджеті за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування охорони здоров’я регіонів для здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення медичних послуг для населення» (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є Міністерство охорони здоров’я (далі — МОЗ).

3. Розпорядниками субвенції є:

 • структурні підрозділи з питань охорони здоров’я Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Львівської, Полтавської і Рівненської обласних державних адміністрацій;
 • структурні підрозділи з питань капітального будівництва Волинської, Дніпропетровської і Рівненської обласних державних адміністрацій;
 • Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради.

4. Субвенція надається на забезпечення здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення медичних послуг для населення» (далі — Проект).

Субвенція спрямовується на закупівлю товарів, робіт, послуг згідно з планом закупівель, погодженим Міжнародним банком реконструкції та розвитку та затвердженим МОЗ.

5. Умовами надання субвенції є:

1) спрямування такої субвенції на здійснення заходів, передбачених Планом заходів із реалізації Проекту, затвердженим МОЗ;

2) дотримання інших умов, визначених Порядком та умовами надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 520 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1531).

6. Надання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

7. Розпорядники субвенції в рамках реалізації Проекту:

 • здійснюють закупівлю товарів, робіт, послуг згідно з планом закупівель, правилами і процедурами, установленими Міжнародним банком реконструкції та розвитку, та укладають відповідні договори. Закупівлі здійснюються в межах доведеного МОЗ обсягу бюджетних коштів на їх фінансування;
 • беруть зобов’язання щодо здійснення видатків, пов’язаних із реалізацією Проекту, в межах затверджених кошторисів. Зазначені зобов’язання підлягають відповідному коригуванню у разі невиконання на кінець року плану надходжень коштів за субвенцією до спеціального фонду державного бюджету;
 • здійснюють у межах затверджених кошторисів видатки для виконання зобов’язань перед постачальниками (виконавцями, надавачами) товарів, робіт, послуг;
 • забезпечують відповідно до законодавства, Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписаної ______________ 2015 р. у м. Києві (далі — Угода про позику), та Порядку підготовки реєстрів планових зобов’язань та звітів за Проектом, затвердженого МОЗ, підготовку реєстрів планових зобов’язань (далі — реєстри), звітів, зберігання фінансових та інших документів, ведення бухгалтерського обліку та доступ аудиторів для проведення аудиту в рамках реалізації Проекту;
 • здійснюють як розпорядники субвенції інші функції відповідно до законодавства.

8. Розпорядники Субвенції проводять централізовану закупівлю товарів, робіт, послуг для лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я відповідної області та міста Вінниці.

9. Передача оборотних та необоротних активів, придбаних за кошти субвенції, від розпорядників субвенції лікувально-профілактичним закладам охорони здоров’я здійснюється за розпорядженням обласної державної адміністрації, Вінницької міської ради з наступним затвердженням рішенням відповідної обласної ради (Вінницької міської ради) у порядку, визначеному законодавством.

10. Структурні підрозділи обласних державних адміністрацій з питань капітального будівництва визначаються замовниками (далі — Замовники) робіт з капітального ремонту, реконструкції та будівництва відповідних об’єктів закладів охорони здоров’я, включених в Проект (далі — об’єкти), на підставі рішень сесій обласних рад та/ або розпорядчих документів відповідних обласних державних адміністрацій.

Замовником будівництва комунального закладу «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» визначається Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради на підставі відповідного рішення сесії Вінницької міської ради.

11. Для виконання функцій Замовника перед початком виконання

 • робіт між Замовником та установою, організацією, органом державної влади чи місцевого самоврядування, на балансі (чи у власності) яких знаходиться об’єкт (далі — балансоутримувач), укладається договір про спільну діяльність, в якому визначаються повноваження
 • балансоутримувача щодо попереднього погодження актів приймання виконаних будівельних робіт та актів приймання наданих послуг, а також актів готовності об’єктів до експлуатації до їх підписання Замовником.

12. Розробка та погодження проектної документації на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво об’єктів здійснюється в установленому законодавством порядку за рахунок визначених сесіями відповідних рад джерел фінансування, крім коштів субвенції.

Медичне завдання на проектування реконструкції об’єктів розробляється балансоутримувачем, затверджується керівником структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань охорони здоров’я, погоджується Замовником реконструкції.

Медичне завдання на проектування будівництва комунального закладу «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» розробляється балансоутримувачем, затверджується керівником структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань охорони здоров’я, погоджується Замовником будівництва та додатково — з МОЗ.

13. В установленому законодавством порядку Замовник забезпечує технічний супровід капітального ремонту та реконструкції об’єктів, у тому числі технічний та авторський нагляд за рахунок визначених сесіями обласних рад джерел фінансування, крім коштів субвенції.

Технічний супровід будівництва комунального закладу «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснюється Замовником із залученням інжинірингової компанії, завданням якої, серед іншого, буде: технічний нагляд за будівництвом, геодезичний контроль, екологічний моніторинг згідно вимог МБРР та забезпечення етапу введення об’єкту в експлуатацію.

14. Після введення в експлуатацію об’єкту будівництва комунального закладу «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» за рішенням сесії Вінницької міської ради Замовником здійснюється передача об’єкту на баланс балансоутримувача у визначеному законодавством порядку.

15. Передача балансоутримувачу витрат на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції об’єктів здійснюється Замовником на підставі рішення сесії обласної ради у визначеному законодавством порядку.

На підставі рішення сесії обласної ради балансоутримувачем здійснюється зміна первісної (переоціненої) вартості необоротних активів у визначеному законодавством порядку.

16. Державна казначейська служба (далі — Казначейство) здійснює в установленому законодавством порядку відкриття відповідних рахунків у його територіальних органах для обліку субвенції та використання її розпорядниками субвенції.

Розподіл бюджетних коштів

17. Річні обсяги коштів затверджуються в установленому законодавством порядку в кошторисах розпорядників субвенції — на фінансування заходів із реалізації Проекту в межах призначень, визначених планом заходів із реалізації Проекту.

У разі порушення розпорядниками субвенції термінів, визначених у плані заходів із реалізації Проекту, або перевиконання Плану заходів із реалізації Проекту понад план надходжень коштів за субвенцією, МОЗ має право вносити зміни до кошторисів в установленому законодавством порядку.

18. Субвенція між місцевими бюджетами розподіляється згідно з показниками міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

19. МОЗ на підставі даних зведених реєстрів, отриманих і зареєстрованих згідно з Порядком підготовки реєстрів планових зобов’язань та звітів за Проектом, затвердженим МОЗ, готує і подає Міністерству фінансів платіжні документи для забезпечення надходження коштів на відповідні рахунки в Казначействі. Після надходження коштів МОЗ готує в установленому законодавством порядку і подає Казначейству розподіл асигнувань для перерахування субвенції на відповідні рахунки розпорядників субвенції, відкриті в територіальних органах Казначейства.

Перерахування Субвенції та здійснення видатків

20. Казначейство протягом трьох операційних днів після надходження від МОЗ даних про розподіл асигнувань перераховує із спеціального фонду державного бюджету субвенцію на відповідні рахунки розпорядників субвенції, відкритих в територіальних органах Казначейства.

Перерахування субвенції з державного бюджету здійснюється в межах річних обсягів субвенції, затверджених для відповідної області законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та сум, зазначених у розподілах, з урахуванням фактичного надходження субвенції на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі.

21. Учасники розрахунків за субвенцією у графі «Призначення платежу» платіжного доручення зазначають статтю закону про Державний бюджет України на відповідний рік, якою субвенцію віднесено до джерел фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів, і рішення про місцевий бюджет на відповідний рік, якими визначено обсяг субвенції та порядок здійснення відповідних видатків місцевим бюджетам.

22. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

23. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 10 числа наступного за звітним місяця МОЗ за встановленою ним формою інформацію про її використання.

24. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа наступного за звітним місяця МОЗ про обсяги перерахованої субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об’єктів і заходів.

25. Залишки коштів за субвенцією на рахунках розпорядників субвенції, які не були використані ними протягом року, зберігаються та використовуються відповідно до положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України у наступному бюджетному періоді.

26. Розпорядники субвенції здійснюють оплату за товари, роботи, послуги, отримані або завершені на момент закриття Проекту, впродовж 6 місяців з дати його закриття.

Залишок коштів субвенції, не використаних розпорядниками субвенції впродовж 6 місяців з дати закриття Проекту, повертаються на рахунок МОЗ для повернення на рахунок банку.

27. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання коштів за субвенцією, а також контроль за цільовим і ефективним їх витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

28. Порядок діє до повного виконання заходів із реалізації Проекту, визначених Угодою про позику.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*