Законопроект Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України подаємо в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр фінансів Яресько Наталія.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» розроблено з метою забезпечення виконання абзацу 2 пункту 3 Прикінцевих положень» Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» за результатами впровадження змін до законодавства, на основі яких сформовано Державний бюджет України, та перемовин з міжнародними фінансовими організаціями

2. Мета і шляхи досягнення

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» базуються на попередніх заходах, які мають бути включені до проекту нового Меморандуму про економічну і фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом враховуючи поточний розвиток економіки, результати впровадження Урядових реформ.

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» у проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» враховано:

додаткові видатки загального фонду державного бюджету Міністерству охорони здоров’я на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру у обсязі 400 млн. грн., зокрема, на гемодіаліз, на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва та лікування дитячої онкології.

Відносно абзацу 3 пункту 3 Прикінцевих положень» Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо надання субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Києва у обсязі 1,9 млрд. грн. на виконання зобов’язань за здійсненими запозиченнями, з метою врегулювання питання виконання бюджетом міста Києва зобов’язань за здійсненими у 2012 році запозиченнями для погашення заборгованості за вексельними розрахунками з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію у проекті Закону передбачено окрему норму, якою Київській міській раді дозволяється, провести реструктуризацію таких запозичень, продовживши погашення основної суми боргу на строк не менш ніж 360 календарних днів.

Відповідно до узгодженої з МВФ позиції та для започаткування активної роботи з іноземними кредиторами щодо поліпшення середньострокової боргової стійкості пропонується доповнити Прикінцеві положення текстової частини закону статтею, що дозволить Міністерству фінансів України здійснити правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань держави з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до закону.

Також передбачається здійснення Міністерством фінансів України загальної координації дій суб’єктів господарювання державного сектору економіки, державних банків та/або міських рад у разі прийняття ними рішення про намір здійснити правочини за кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань.

У проекті змін до державного бюджету на 2015 рік передбачається:

1) збільшити витрати з погашення державного боргу у зв’язку з девальвацією національної валюти та з випуском короткострокових ОВДП за рахунок збільшення державних зовнішніх запозичень, зменшити державні внутрішні запозичення для капіталізації НАК «Нафтогаз України», а також збільшити державні запозичення на погоджений з МВФ обсяг зростання дефіциту загального фонду державного бюджету, в тому числі:

зменшити державні внутрішні запозичення на 2 184,7 млн. грн.;

збільшити державні зовнішні запозичення на 105 767,5 млн. грн.;

збільшити погашення державного внутрішнього боргу на 66 771,3 млн. грн.;

збільшити погашення державного зовнішнього боргу на 25 981,1 млн. грн.

2) збільшити видатки пов’язані з державним та гарантованим державою боргом на 21 539,6 млн. грн. у зв’язку з девальвацією національної валюти у 2015 році та необхідністю погашення простроченої заборгованості державних підприємств, що утворилась у зв’язку з девальвацією національної валюти у 2014 році, зокрема на:

виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП »Укрмедпостач» під державні гарантії – 103,5 млн. грн.;

виконання боргових зобов’язань за кредитом, залученим ДП «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» під державну гарантію – 83,4 млн. грн.;

виконання боргових зобов’язань за борговими зобов’язаннями Укравтодору – 1 703,6 млн. грн.;

обслуговування державного боргу – 18 012,5 млн. грн.;

виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів «Циклон-4» та «Створення Національної супутникової системи зв’язку» – 930,0 млн. грн.;

виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу – 706,6 млн. гривень.

3) збільшити у зв’язку з девальвацією національної валюти показники кредитування державного бюджету, пов’язані з державним та гарантованим державою боргом, в тому числі:

виконання державою гарантійних зобов’язань – 265,2 млн. грн.;

повернення позик, наданих за рахунок коштів, залучених державою – 770,4 млн. грн.

В проекті закону передбачено додаткові видатки у сумі 15 323,3 млн. грн. для забезпечення соціального захисту населення та надання державної підтримки найменш захищеним категоріям громадян в оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги, у т.ч.:

12 473,3 млн. грн. на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. Зазначені кошти спрямувані для пом’якшення наслідків зростання роздрібних цін на енергоносії в залежності від обраного сценарію підвищення цін на природний газ та тарифів на теплову енергію для населення;

2 850 млн. грн. на надання адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Законопроектом передбачено , що потреба у коштах державного бюджету, що спрямовується Пенсійному фонду України на виплату пенсій складає 76 950,1 млн. грн., що на 3 913,7 млн. грн. менше проти затверджених показників у Законі України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» зокрема:

дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами — 61 845,2 млн. грн.,що на 23,2 млн. грн. менше ніж затверджено;

покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій – 15 104,9 млн. грн.,що на 3 890,7 млн. грн. менше проти затверджених показників.

Зміни показників бюджету Пенсійному фонду пов’язані з урахуванням пропозицій зазначених у Меморандумі про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом, які дозволять створити умови для стабілізації фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України.

Крім того, пропонується особам у період роботи на посадах, які дають право на призначення спеціальних пенсій (народні депутати, державні службовці та прирівняні до них особи, судді, прокурори та інші), пенсії, призначені відповідно до чинного законодавства України, не виплачувати.

Реалізація законопроекту у 2015 році призведе до економії коштів Пенсійного фонду України та відповідно Державного бюджету України на покриття дефіциту Фонду у сумі 3 913,9 млн. гривень.

Таким чином, передбачений обсяг видатків державного бюджету для Пенсійного фонду дозволить забезпечити виплату пенсій та допомог відповідно до чинного законодавства.

Проектом закону передбачено норму що у 2015 році фінансування заходів з побудови охорони українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим можуть здійснюватися за рахунок бюджетної програми «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України» обсяг якої складає 2 500,0 млн.грн.;

Відповідно до взятих перед Міжнародним валютним фондом зобов’язань Уряд продовжує реформи у сфері освіти, розпочаті у 2014 році, з метою поліпшення якості та ефективності видатків на освіту.

Зокрема, реформа передбачає:

1) зменшення обсягів прийому на умовах державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, а також на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта);

2) зменшення кількості вищих навчальних закладів з 802 до 317;

3) оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів та професійно-технічних закладів;

4) удосконалення фінансування наукових досліджень та перехід на фінансування наукових розробок за найважливішими для держави напрямами виключно на конкурсній системі державного замовлення.

Внаслідок проведених реформ економія бюджетних коштів у 2015 році складе 312,3 млн. гривень.

Змінами передбачено зменшення видатків на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб на 150 млн. гривень.

З метою приведення обсягу видатків до рівня минулого року зменшено видатки на керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту на 63,3 млн. гривень.

З метою забезпечення соціального захисту видатних діячів культури збільшено видатки на 1,0 млн. грн. для забезпечення діяльності Будинку ветеранів сцени імені Наталії Ужвій.

У зв’язку із уточненням курсу гривні до долара США збільшено видатки загального фонду для здійснення досліджень на антарктичній станції «Академік Вернадський» на 9,2 млн. грн.

У зв’язку із уточненням курсу гривні до долара США збільшено видатки загального фонду:

на сплату внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна, в т.ч.:

внески до Міжнародної організації з міграції – на 0,3 млн. грн.;

внески України до бюджету СОТ та Єдиного бюджету органів СНД – на 6,6 млн. грн. (внесок до СОТ);

внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів – на 134,2 млн. грн.;

на забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України – на 407,2 млн. гривень.

З метою забезпечення процесу безперервної паспортизації громадян України, які перебувають за кордоном, за пропозицією МЗС збільшено видатки загального фонду на документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби в сумі близько 20,0 млн. грн.

З метою належного забезпечення підготовки і участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях та у зв’язку із зростанням курсу долара США видатки за бюджетними програмами Міністерства молоді та спорту збільшено на 49,2 млн. гривень.

Враховано додаткові видатки у сумі 135,8 млн. грн., пов’язані із зростанням курсу валюти, зокрема для:

— Міністерства оборони на утримання українських миротворчих контингентів (персоналу) у сумі 106,0 млн. грн.;

— Головного управління розвідки Міністерства оборони на утримання військових аташе у сумі 29,8 млн.гривень.

Крім того, враховано додаткові видатки загального фонду державного бюджету у обсязі 600 млн. грн., у тому числі для:

1) Міністерства охорони здоров’я, зокрема:

спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я в обсязі –22,1 млн. грн.;

діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установах та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України в обсязі – 39,5 млн. грн.;

санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями в обсязі – 0,8 млн. грн.;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру в обсязі – 507,6 млн. грн.;

2) Національної академії медичних наук, зокрема:

діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України в обсязі – 30,0 млн. гривень;

У зв’язку із очікуваним Державною судовою адміністрацію збільшенням у 2015 році обсягу надходжень судового збору збільшено видатки за спеціальним фондом державного бюджету місцевим та апеляційним судам на 12,0 млн. грн. для забезпечення належних та безпечних умов для роботи судів, переміщених з тимчасово неконтрольованих Україною територій Донецької та Луганської областей, а також за пропозицією Державної судової адміністрації у межах загального обсягу видатків спеціального фонду місцевих та апеляційних судів збільшено видатки розвитку на загальну суму 46,3 млн. грн. для погашення кредиторської заборгованості за рахунок відповідного зменшення видатків споживання судів.

Збільшення на 424,4 млн. грн обсягу видатків з реалізації програм допомоги Європейського Союзу (спеціальний фонд) у зв’язку зі зміною прогнозованого обмінного курсу євро до гривні.

Також, збільшено видатки за спеціальним фондом державного бюджету на медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту у обсязі 115,8 млн. гривень.

З метою надання державної підтримки кредитування суб’єктів господарювання в агропромисловому комплексі передбачається за рахунок коштів загального фонду запровадити нову бюджетну програму «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» з обсягом видатків 300,0 млн. гривень.

З метою виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств, що була нарахована та несплачена у 2014 році, передбачено нову бюджетну програму «Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року» в сумі 200,0 млн. грн.

Для збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які отримували до 2015 року підтримку Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування таких закладів у сумі 100,0 млн. гривень.

Крім того, проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» передбачено здійснення перерозподілу видатків загального фонду в межах обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2015 році, зокрема:

у зв’язку з утворенням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 №30 територіальних органів Національного агентства з питань державної служби за пропозицією Нацдержслужби, як головного розпорядника коштів бюджету, у межах затверджених Службі бюджетних призначень, збільшено видатки на утримання новоутворених територіальних органів на 7,7 млн. гривень за рахунок відповідного зменшення видатків на підготовку державних службовців V — VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I – IV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби;

з метою забезпечення діяльності Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, утвореної шляхом реорганізації Державного агентства земельних ресурсів, Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру визначено відповідальним виконавцем у системі Мінрегіону, як головного розпорядника коштів бюджету, замість Держземагентства, та для забезпечення діяльності новоутвореної Служби виділено додаткові видатки у сумі 377,5 тис. гривень за рахунок відповідного зменшення видатків на заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів, головний розпорядник – Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України;

у зв’язку із передачею повноважень щодо забезпечення функціонування системи спеціальної інформації від Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України до Міністерства економічного розвитку і торгівлі збільшено видатки на керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі на 1,5 млн. грн. та відповідно зменшено видатки на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України;

за пропозицією Міністерства освіти і науки для погашення кредиторської заборгованості минулого року по витратах, пов’язаних з підготовкою і участю студентської збірної команди України у ХХVІІ зимовій Всесвітній Універсіаді, збільшено видатки на фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді на суму 0,4 млн. грн. з відповідним зменшенням видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, їх методичне забезпечення;

у проекті бюджету враховано передачу чотирьох унікальних загальноосвітніх навчальних закладів з місцевих бюджетів до державного бюджет (Український фізико-математичний ліцей, Державний загальноосвітній навчальний заклад гімназія-інтернат «Дитяча інженерна академія», Республіканське вище училище фізичної культури, Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Міжнародна українська школа») за рахунок перерозподілу обсягу освітньої субвенції по м. Києву;

для утримання Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 6 м. Дніпропетровська» збільшено видатки на спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я на 85,1 млн. грн. за рахунок зменшення обсягу видатків за медичною субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам;

у зв’язку з врахуванням пропозиції Міністерства інфраструктури України щодо визначення Мінфінфраструктури головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетною програмою «Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту» з урахуванням внесення до статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 10 відомчих закладів охорони здоров’я (відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»), Мінінфраструктурі відновлено фінансування за загальним фондом державного бюджету на медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту у обсязі 290,7 млн. грн. за рахунок зменшення обсягу видатків на медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Міністерства охорони здоров’я;

за пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі, як головного розпорядника коштів бюджету, у межах затверджених йому бюджетних призначень збільшено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1,3 млн. гривень за рахунок відповідного зменшення видатків на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

у зв’язку з передачею до відповідних обласних бюджетів видатків з фінансування проектів ліквідації підприємств вугледобувної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі (зміни внесені до Бюджетного кодексу від 28.12.2014) видатки за бюджетну програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків)» виключено, а видатки в обсязі 353,4 млн. грн. направлено на реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості.

3. Правові аспекти

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2015 рік, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2014 року № 709 і використаний для розрахунку показників державного бюджету на 2015 рік, затвердженого 28 грудня 2014 року, враховував припущення щодо поступової стабілізації економічної ситуації, збереження відносної стабільності на фінансових і валютних ринках та зменшення інфляційного тиску в економіці.

Разом з цим, за час після затвердження прогнозу основних макропоказників суттєво змінились умови функціонування економіки та припущення, на основі яких був розрахований прогноз.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України обсяг номінального ВВП за підсумками 2014 року очікується на рівні 1 538,6 млрд. гривень, що на 13,6 млрд. гривень більше обсягу, який раніше був врахований у розрахунках прогнозних показників на 2015-2019 роки.

Також змінились припущення щодо розвитку світової економіки. Відповідно до оприлюдненого у січні прогнозу МВФ у 2015 році очікується погіршення прогнозних оцінок розвитку світової економіки, країн Єврозони, Китаю та Російської Федерації проти попереднього прогнозу МВФ, оприлюдненого у жовтні, зокрема: уповільнення зростання світової економіки до 3,5 відсотка проти 3,8 відсотка; країн Єврозони – 1,2 відсотка проти 1,3 відсотка; Китаю – 6,8 відсотка проти 7,1 відсотка; Російської Федерації – падіння економіки на 3 відсотка проти зростання у 0,5 відсотка.

Зміна умов розвитку економіки також зумовлюється дією низки внутрішніх факторів. З початку 2015 року спостерігалось погіршення ситуації у Донецькій та Луганській областях через активізацію військових дій, які призводять до руйнування виробничих об’єктів та транспортної інфраструктури.

Прийняття Національним банком України рішення щодо припинення проведення з 5 лютого 2015 року щоденних валютних аукціонів та відмови від використання індикативного курсу гривні спричинило відхилення курсу гривні до долара США від того, яке було враховане у припущеннях прогнозу макропоказників на 2015 рік.

Внаслідок посилення інфляційних ризиків та з метою забезпечення прогнозованого та контрольованого розвитку ринкової ситуації Національний банк України з 6 лютого 2015 року підвищив облікову ставку до 19,5 відсотка, тоді як у попередніх прогнозних розрахунках було враховано припущення щодо облікової ставки на рівні 14 відсотків.

У відповідності до результатів переговорів з МВФ щодо ухвалення нової програми співпраці (Механізм Розширеного Фінансування) змінились припущення щодо підвищення тарифів на природний газ, гарячу воду та опалення.

Виходячи з досягнутих домовленостей з МВФ, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України було підготовлено уточнений Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2015 рік та основних показників економічного та соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки, який було схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України від 14.02.2015 року. Таким чином, при розрахунках для внесення змін до закону про Державний бюджет України використовувався оновлений прогноз основних макропоказників на 2015 рік, який відповідає прогнозу МВФ та враховує ключові положення нової програми України з МВФ.

Оновлений прогноз макроекономічних показників передбачає у поточному році поглиблення падіння реального ВВП до 5,5 відсотка внаслідок дії наведених вище зовнішніх та внутрішніх факторів проти 4,7 відсотка відповідно до затвердженого раніше прогнозу. При цьому, прогнозний обсяг номінального ВВП збільшено на 129,4 млрд. гривень до 1850,2 млрд. гривень, що обумовлено зростанням споживчих цін на 26,7 відсотка у вимірі грудень до грудня попереднього року. Зростання індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року) прогнозується на рівні 26,5 відсотка. Прогнозується збільшення фонду оплати праці на 11,6 млрд. гривень до 478,6 млрд. гривень. Середньомісячна заробітна плата складе 3 990 гривень. Очікується збільшення прибутку прибуткових підприємств проти попереднього прогнозу на 35,8 млрд. гривень до 307,9 млрд. гривень.

Зміни в політиці регулювання цін на енергоносії передбачають поступову лібералізацію тарифів, зменшення перехресного субсидування та вилучення до державного бюджету частини прибутку газодобувних підприємств для забезпечення прямої бюджетної підтримки найвразливіших верств населення.

Зважаючи на зазначені фактори пропонується збільшити показники дохідної частини державного бюджету на 22,2 млрд. гривень, зокрема:

1) збільшення показників доходів за рахунок:

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів– на 4,9 млрд. гривень;

податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів– на 8,9 млрд. гривень;

відшкодування ПДВ грошовими коштами – на 2 млрд. гривень;

податку на прибуток підприємств – на 2,3 млрд. гривень;

ввізного мита – на 2,1 млрд. гривень;

рентної плати за користування надрами для видобування природного газу – на 9,1 млрд. гривень;

трансфертів від зарубіжних країн та міжнародних організацій – на 1,3 млрд. гривень;

інших – на 0,7 млрд. гривень;

ставки оподаткування по рентній платі за транспортування природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку (урахуванням суттєвої девальвації) – на 1,7 млрд. гривень.

2) зменшення показників доходів за рахунок:

збору з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі, у зв’язку з девальвацією та обмеженим попитом на готівкову валюту – на 1,9 млрд. гривень;

прибутку НБУ за результатами переговорів з місією Міжнародного валютного фонду – на 4,9 млрд. гривень.

Зважаючи на необхідність своєчасного та в повному обсязі виконання боргових зобов’язань перед кредиторами, забезпечення обороноздатності вітчизни та забезпечення виконання державою соціальних гарантій передбачено збільшення дефіциту державного бюджету на 12,6 млрд. гривень до 76,3 млрд. гривень в межах маяка МВФ.

5. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» сприятиме вирішенню вкрай нагальних та проблемних питань і забезпеченню цільового та ефективного використання коштів Державного бюджету України.

Міністр фінансів України Н. Яресько

Проект

від 16.02.2015 р. реєстраційний № 2147

Закон України

Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37) такі зміни:

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

«Стаття 1. Визначити на 2015 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 498.150.708 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 473.536.676,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 24.614.031,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 563.240.702,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 536.837.696,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 26.403.005,7 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.796.231,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.785.865,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.010.366,6 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.006.237,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.917.849,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 76.300.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 62.433.004,4 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.866.995,6 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.»;

2) у статті 5 цифри «1.176.060.356,4» замінити цифрами «1.394.430.819,3»;

3) статтю 11 доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів.»;

4) статтю 14 доповнити пунктом 15 такого змісту:

«15) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону).»;

5) у частині першій статті 15 цифри «65.400.000» замінити цифрами «60.500.000»;

6) статтю 19 викласти у такій редакції:

«Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку № 2 до цього Закону, у сумі 29.700.000 тис. гривень, у тому числі 10.700.000 тис. гривень для компенсації збитків від постачання природного газу в район проведення антитерористичної операції, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України.»;

7) у абзацах 30 та 32 статті 25 після слів «сфери управління» доповнити словами «Міністерства охорони здоров’я, Міністерства інфраструктури»;

8) пункт 1 статті 26 доповнити абзацом такого змісту:

«Розрахунковий показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів та інших навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, станом на 1 січня року, що передує планованому.»;

9) пункт 2 статті 27 доповнити абзацом такого змісту:

«Розрахунковий показник обсягу освітньої субвенції (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітнього навчального закладу, приведених контингентів учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному.»;

10) доповнити Закон статтями 29—32 такого змісту:

«Стаття 29. Надати право Кабінету Міністрів України для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснювати розподіл та перерозподіл освітньої, медичної субвенцій та субвенції на підготовку робітничих кадрів.»;

Стаття 30. Установити, що заходи щодо побудови охорони українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, можуть здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України.»;

Стаття 31. Дозволити Київській міській раді здійснити реструктуризацію запозичень, здійснених відповідно до пункту 15 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, продовживши строк погашення основної суми боргу на не менше ніж на 360 календарних днів.»;

Стаття 32. Надати право Кабінету Міністрів України залучати кредитні кошти під державні гарантії в розмірі до 1 млрд. дол. США для створення стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду. Кабінету Міністрів України затвердити порядок його формування і використання.»;

11) у розділі «Прикінцеві положення»:

у пункті 7 цифри та слово «3, 5 та 7» замінити цифрами та словом «4, 7 та 10»;

в абзаці третьому пункту 9 слова і цифри «частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41—42, ст. 529; 2010 р., № 43, ст. 529; 2010 р., № 44—45)» замінити словами і цифрами «Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41—45, ст. 529 із наступними змінами)»;

доповнити «Прикінцеві положення» пунктами 14 і 15 такого змісту:

«14. Дозволити Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань держави з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

У разі прийняття суб’єктами господарювання державного сектору економіки, державними банками та/або міськими радами рішення про намір здійснити правочини за кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань ці позичальники забезпечують здійснення такого правочину за погодженням з Міністерством фінансів України та залученням його фінансового радника за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених ним умовах.»;

15. Зупинити на 2015 рік дію норми пункту 7 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.».

2. Внести зміни до додатків № 1—8 та 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» відповідно до додатків № 1—9 до цього Закону, виклавши додатки № 8 та № 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» у новій редакції.

3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Витяг із додатку №3

до Закону України

«Про внесення змін до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік»

КПКВК КФКВ Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальни фонд Спеціальний фонд Разом:
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії Оплата праці комунальні послуги та енергоносії
Всього: 536 837 696,9 499 343 437,9 55 841 268,3 4 608 646,1 35 994 259,0 26 403 005,7 18 370 575,5 1 689 990,2 896 345,8 8 032 430,2 563 240 702,6
2300000   Міністерство охорони здоров’я України 9 035 574,1 8 450 560,9 1 524 270,3 242 977,3 585 013,2 2 208 110,7 1 967 558,6 137 117,6 64 227,6 240 552,1 11 243 684,8
2301000   Апарат Міністерства охорони здоров’я України 8 111 058,8 7 526 228,2 899 454,9 194 262,5 584 830,6 1 872 602,7 1 655 019,3 46 854,0 16 349,4 217 583,4 9 983 661,5
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 721 166,1 721 166,1 317 230,2 70 941,3 9 878,2 9 043,9 2 281,2 1 342,5 834,3 731 044,3
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань   із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 752 734,7 752 734,7 260 046,1 60 502,4 18 138,8 15 599,7 3 398,1 1 325,0 2 539,1 770 873,5
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 293 837,0 293 837,0 118 412,4 48 407,7 11 274,0 9 776,7 601,7 2 008,1 1 497,3 305 111,0
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 436 039,5 436 039,5 436 039,5
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 4 198 857,7 4 148 857,7 50 000,0 4 198 857,7
2310000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 46 247 193,3 46 247 193,3       129 738,8 56 624,1     73 114,7 46 376 932,1
2311000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 46 247 193,3 46 247 193,3       129 738,8 56 624,1     73 114,7 46 376 932,1
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 46 090 228,4 46 090 228,4 46 090 228,4

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Зміст положення чинного законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Стаття 1. Визначити на 2015 рік:доходи Державного бюджету України у сумі 475.939.248,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 451.881.852,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 24.057.396,2 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону; Стаття 1. Визначити на 2015 рік:доходи Державного бюджету України у сумі 498.150.708 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 473.536.676,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 24.614.031,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;
видатки Державного бюджету України у сумі 527.893.651 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 502.047.280,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 25.846.370,5 тис. гривень;повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.025.821,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.015.454,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.010.366,6 тис. гривень; видатки Державного бюджету України у сумі 563.240.702,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 536.837.696,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 26.403.005,7 тис. гривень;повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.796.231,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.785.865,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.010.366,6 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.741.019 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.652.631,1 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 63.669.600 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 49.802.604,4 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.866.995,6 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону. надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.006.237,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.917.849,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 76.300.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 62.433.004,4 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.866.995,6 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону»
Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2015 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.176.060.356,4 тис. гривень. Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2015 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.394.430.819,3 тис. гривень.
Стаття 11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
Доповнити новим пунктом. 7) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів.
Стаття 14. Установити, що у 2015 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
Доповнити новим пунктом. 15) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону).
Стаття 15. Установити, що Національний банк України здійснює розподіл прибутку до розподілу за 2014 рік та перераховує не пізніше 11 травня 2015 року до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менше як 65.400.000 тис. гривень.Зазначене перерахування може бути частково відтерміноване на підставі звернення Національного банку України у разі його погодження Міністерством фінансів України.Установити, що у період з початку року до 11 травня 2015 року на вимогу Міністерства фінансів України кошти у розмірі до 25 відсотків обсягу, передбаченого в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України. Стаття 15. Установити, що Національний банк України здійснює розподіл прибутку до розподілу за 2014 рік та перераховує не пізніше 11 травня 2015 року до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менше як 60.500.000 тис. гривень.Зазначене перерахування може бути частково відтерміноване на підставі звернення Національного банку України у разі його погодження Міністерством фінансів України.Установити, що у період з початку року до 11 травня 2015 року на вимогу Міністерства фінансів України кошти у розмірі до 25 відсотків обсягу, передбаченого в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.
Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку № 2 до цього Закону, у сумі 31.500.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Стаття 19. Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку № 2 до цього Закону, у сумі 29.700.000 тис. гривень, у тому числі 10.700.000 тис. гривень для компенсації збитків від постачання природного газу в район проведення антитерористичної операції, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
Стаття 25. Установити на 2015 рік наступний порядок розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами:Показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району (V zm(r)i) визначається за такою формулою:V zm(r)i = (H zm(r)i х K zm(r)3 х (N i — N dm(r)i — N wm(r)i х K zm(r)5) х (1 — λ + λ х
K zi2)) х K zex(mr) + V zgi + V zyi,H zm(r)i = (V zu — V zgu — S zu — S zexu) х K zm(r)1 х K zm(r)4 / (N u — N dm(r)u — N wm(r)u
х K zm(r)5),де H zm(r)i — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району;….N wm(r)u — загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та районів, яке частково обслуговується закладами охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Державного управління справами та Національної академії наук;
Стаття 25. Установити на 2015 рік наступний порядок розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами:….Показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району (V zm(r)i) визначається за такою формулою:V zm(r)i = (H zm(r)i х K zm(r)3 х (N i — N dm(r)i — N wm(r)i х K zm(r)5) х (1 — λ + λ х
K zi2)) х K zex(mr) + V zgi + V zyi яь(к)ш = (М яг — М япг — Ы яг — Ы яучг) х Л яь(к)1 х Л яь(к)4 . (Т г — Т вь(к)г — Т ць(к)г
х Л яь(к)5)бде H zm(r)i — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району;….N wm(r)u — загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та районів, яке частково обслуговується закладами охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я, Міністерства інфраструктури, Державного управління справами та Національної академії наук;
N dm(r)i — чисельність наявного населення міста обласного значення та району, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету), станом на 1 січня року, що передує планованому;N wm(r)i — чисельність наявного населення міста обласного значення та району, яке частково обслуговується закладами охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Державного управління справами та Національної академії наук, станом на 1 січня року, що передує планованому.Показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету м. Києва (V z kyiv) визначається за такою формулою:М я лншм = М ящи + М яь(к)шю N dm(r)i — чисельність наявного населення міста обласного значення та району, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету), станом на 1 січня року, що передує планованому;N wm(r)i — чисельність наявного населення міста обласного значення та району, яке частково обслуговується закладами охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я, Міністерства інфраструктури, Державного управління справами та Національної академії наук, станом на 1 січня року, що передує планованому.Показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету м. Києва (V z kyiv) визначається за такою формулою:М я лншм = М ящи + М яь(к)шю
Стаття 26.Установити на 2015 рік такий порядок розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюджетами:1. Показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для обласного бюджету (V ptnz) визначається за такою формулою:V ptnz = H u х (U ptnz + U ptnzc х K ptnzc + U ptnzg х K ptnzg) + S st + S gd,де H u — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу;U ptnz — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому; Стаття 26.Установити на 2015 рік такий порядок розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюджетами:1. Показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для обласного бюджету (V ptnz) визначається за такою формулою:V ptnz = H u х (U ptnz + U ptnzc х K ptnzc + U ptnzg х K ptnzg) + S st + S gd,де H u — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу;U ptnz — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому;
U ptnzc — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;K ptnzc — коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період K ptnzc дорівнює 1,9;U ptnzg — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;K ptnzg — коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період K ptnzg дорівнює 1,1; U ptnzc — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;K ptnzc — коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період Kptnzc дорівнює 1,9;U ptnzg — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;K ptnzg — коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період K ptnzg дорівнює 1,1;
S st — додаткові асигнування на планований бюджетний період, обсяг яких визначається за окремим розрахунком, для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;S gd — додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком. S st — додаткові асигнування на планований бюджетний період, обсяг яких визначається за окремим розрахунком, для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;S gd — додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.
Доповнити абзацом.2. Показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для зведеного бюджету міста Києва (V ptnzkyiv) визначається за такою формулою:V ptnzkyiv = H u х (U ptnzkyiv + U ptnzckyiv х K ptnzc) + S st + S gd,де U ptnzkyiv — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) станом на 1 січня року, що передує планованому;U ptnzckyiv — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розрахунковий показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів та інших навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, станом на 1 січня року, що передує планованому.2. Показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для зведеного бюджету міста Києва (V ptnzkyiv) визначається за такою формулою:V ptnzkyiv = H u х (U ptnzkyiv + U ptnzckyiv х K ptnzc) + S st + S gd,де U ptnzkyiv — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) станом на 1 січня року, що передує планованому;U ptnzckyiv — кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Доповнити новою статтею. Стаття 29. Надати право Кабінету Міністрів України для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснювати розподіл та перерозподіл освітньої, медичної субвенцій та субвенції на підготовку робітничих кадрів.
Доповнити новою статтею. Стаття 30. Установити, що заходи щодо побудови охорони українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, можуть здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України».
Доповнити новою статтею. Стаття 31. Дозволити Київській міській раді здійснити реструктуризацію запозичень, здійснених відповідно до пункту 15 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, продовживши строк погашення основної суми боргу на не менше ніж на 360 календарних днів.
Доповнити новою статтею. Стаття 32. Надати право Кабінету Міністрів України залучати кредитні кошти під державні гарантії в розмірі 21 млрд. гривень для створення стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду. Кабінету Міністрів України затвердити порядок його формування і використання.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7. Розділ XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити пунктом 6 такого змісту:«6. Установити, що Національний банк здійснює відрахування до загальних резервів згідно із статтею 51 цього Закону поки сума загальних резервів у 2014, 2015 та 2016 роках не дорівнюватиме у ці роки відповідно 3, 5 та 7 відсотків обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.Надати право Національному банку у першому кварталі
2015 року здійснити перерахування прибутку до Державного бюджету України, але не більше 25 відсотків від річної суми».
7. Розділ XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити пунктом 6 такого змісту:«6. Установити, що Національний банк здійснює відрахування до загальних резервів згідно із статтею 51 цього Закону поки сума загальних резервів у 2014, 2015 та 2016 роках не дорівнюватиме у ці роки відповідно 4, 7 та 10 відсотків обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.Надати право Національному банку у першому кварталі
2015 року здійснити перерахування прибутку до Державного бюджету України, але не більше 25 відсотків від річної суми».
Доповнити новим пунктом. 14. Дозволити Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань держави з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.У разі прийняття суб’єктами господарювання державного сектору економіки, державними банками та/або міськими радами рішення про намір здійснити правочини за кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань ці позичальники забезпечують здійснення такого правочину за погодженням з Міністерством фінансів України та залученням його фінансового радника за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених ним умовах.
Доповнити новим пунктом. 15. Зупинити на 2015 рік дію норми пункту 7 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

Про розгляд законопроекту

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 18 лютого 2015 року (протокол № 10) розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 2147 від 16.02.2015).

Законопроект розроблено на виконання пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (далі – Закон), згідно з яким доручено Уряду до 15.02.2015 р. внести на розгляд Верховної Ради пропозиції змін до державного бюджету на 2015 рік за результатами впровадження змін до законодавства, на основі яких сформовано державний бюджет, та перемовин з міжнародними фінансовими організаціями, передбачивши, зокрема: субвенцію з державного бюджету міському бюджету м. Києва в обсязі 1,9 млрд грн на виконання зобов’язань за здійсненими запозиченнями; збільшення видатків на дитячу онкологію та гемодіаліз; видатки на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва; подальшу реалізацію галузевих реформ, у тому числі шляхом оптимізації видатків та надання кредитів бюджету.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що перегляд показників державного бюджету здійснено на підставі оновленого прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2015 рік, що відповідає прогнозу МВФ, зокрема: прогноз номінального ВВП – 1850,2 млрд грн (попередній прогноз на 2015 р. – 1720,8 млрд грн), його реальне падіння – на рівні 5,5% (попередній прогноз на 2015 р. – на рівні 4,3%), індекс споживчих цін /грудень до грудня попереднього року/ – 126,7% (попередній прогноз на 2015 р.– 113,1%, факт за 2014 р. – 124,9%). Крім того, з офіційних джерел відомо, що у законопроекті для розрахунку бюджетних показників враховано уточненийсередньорічний прогнозний курс валюти – 21,7 грн/дол. США (попередній прогноз на 2015 р.– 17 грн/дол. США, фактичний середньорічний курс валюти за 2014 р. – 11,89 грн/дол. США).

Загалом законопроектом пропонується внести зміни до статей 1, 5, 11, 14, 15, 19, 25-27 з доповненнями новими статтями 29-32, Прикінцевих положень та додатків №№ 1-8 і 10 до Закону, внаслідок яких передбачаються такі зміни основних показників державного бюджету:

збільшення доходів на 22,2 млрд грн (або на 4,7%), у т.ч. за загальним фондом на 21,65 млрд грн та спеціальним фондом на 0,56 млрд грн;

збільшення видатків на 35,3 млрд грн (або на 6,7%), у т.ч. за загальним фондом на 34,79 млрд грн та спеціальним фондом на 0,56 млрд грн;

збільшення повернення кредитів за загальним фондом на 0,77 млрд грн;

збільшення надання кредитів за загальним фондом на 0,27 млрд грн;

збільшення граничного обсягу дефіциту державного бюджету на 12,6 млрд грн (або на 19,8%) із визначенням в обсязі 76,3 млрд грн, що становитиме 4,1% оновленого прогнозного ВВП на 2015 рік (враховано при затвердженні державного бюджету 3,7%).

Водночас, належить звернути увагу, що під час розгляду законопроекту на засіданні Уряду 14 лютого п.р. Прем’єр-міністр України наголосив, що разом з даним законопроектом будуть подані законопроекти, що впливають на доходну і видаткову частини державного бюджету, зокрема щодо внесення змін до Податкового кодексу України та законодавства про пенсійне забезпечення. Однак, станом на 18.02.2015 р. такі законопроекти Урядом ще не подано до Верховної Ради.

У такому разі згідно з частиною другою статті 160 Регламенту Верховної Ради спочатку вносяться зміни до відповідного закону і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до закону про державний бюджет відповідно до положень Бюджетного кодексу України та цього Регламенту.

Отже, для дотримання збалансованості уточнених показників державного бюджету на 2015 рік та регламентних вимог необхідно прийняти відповідні законопроекти до затвердження змін до державного бюджету на 2015 рік, забезпечуючи при цьому взаємоузгодження їх положень.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту уточнення показників доходів державного бюджету на 2015 рік здійснено відповідно до оновленого прогнозу макроекономічних показників на п.р. (насамперед, через підвищення темпів інфляції та девальвацію гривні).

Збільшення доходів державного бюджету порівняно із затвердженими показниками передбачено за такими платежами, зокрема:

ПДВ – на 11,8 млрд грн або на 7,5% (у т.ч. з вироблених товарів – на 4,9 млрд грн, з ввезених товарів – на 8,9 млрд грн, а також збільшення бюджетного відшкодування ПДВ – на майже 2 млрд грн);

рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – на 9,1 млрд грн або на 41,7%;

податок на прибуток підприємств – на 2,3 млрд грн або на 6,9% (при цьому, за січень п.р. виконання плану надходжень цього податку становило 90,7% і недоотримано 0,22 млрд грн);

ввізне мито – на 2,1 млрд грн або на 6,8% (при цьому, за січень п.р. виконання плану надходжень цього податку становило 81,1% і недоотримано 0,16 млрд грн);

рентна плата за транспортування природного газу – на 1,5 млрд грн або на 99,2%;

надходження в рамках програм допомоги ЄС – на 1,1 млрд грн або на 35,4%.

Належить звернути увагу, що реалістичність передбаченого законопроектом збільшення надходжень, насамперед, від рентної плати за користування надрами для видобування природного газу безпосередньо залежатиме від прийняття урядової законодавчої ініціативи (яку ще не подано) щодо підвищення ставок такої плати.

Зменшення доходів державного бюджету порівняно із затвердженими показниками передбачено за такими платежами:

кошти, що перераховуються НБУ, – на 4,9 млрд грн, або на 7,5% /за результатами переговорів з місією МВФ/. При цьому, законопроектом передбачено зміни до пункту 7 Прикінцевих положень Закону щодо збільшення відрахувань Національним банком до загальних резервів, поки сума загальних резервів у 2014, 2015 та 2016 роках не дорівнюватиме відповідно 4, 7 та 10% обсягу грошово-кредитних зобов’язань НБУ (у чинній нормі — 3, 5 та 7%);

збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі, – на 1,9 млрд грн або на 86,8% /у зв’язку з девальвацією гривні та обмеженим попитом на готівкову валюту/.

Законопроектом передбачаються суттєві зміни щодо боргових параметрів (що пов’язано з девальвацією гривні та погодженим з МВФ збільшенням граничного дефіциту державного бюджету), зокрема:

збільшення державних запозичень на 103,6 млрд грн або на 35,3% порівняно із затвердженим показником, у т.ч. збільшення зовнішніх запозичень на 105,8 млрд грн та зменшення внутрішніх запозичень на 2,2 млрд грн;

збільшення витрат на погашення державного боргу на 92,8 млрд грн або на 58,4% порівняно із затвердженим показником, у т.ч. за внутрішніми зобов’язаннями на 66,8 млрд грн та зовнішніми зобов’язаннями на 26 млрд грн;

збільшення інших витрат, пов’язаних з виконанням державою боргових та гарантійних зобов’язань, загалом на 21,8 млрд грн або на 22,2% порівняно із затвердженими показниками.

При цьому, у змінах до статті 19 Закону передбачено зменшити випуск ОВДП до 29,7 млрд грн (на 1,8 млрд грн) з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії НАК «Нафтогаз України», з них 10,7 млрд грн для компенсації збитків від постачання природного газу в район проведення антитерористичної операції.

Зважаючи на передбачені законопроектом зміни боргових показників державного бюджету, у змінах до статті 5 Закону передбачено збільшення граничного обсягу державного боргу на кінець п.р. до 1394,4 млрд грн (на 218,4 млрд грн або на 18,6% більше затвердженого показника), що становитиме 75,4% оновленого прогнозного ВВП на 2015 рік (враховано при затвердженні державного бюджету 68,3%).

Поряд з тим, відповідно до передбаченої законопроектом нової статті 32 Закону надається право Уряду залучати кредитні кошти під державні гарантії в розмірі до 1 млрд дол. США для створення стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду. З урахуванням затвердженого статтею 6 Закону граничного обсягу надання державних гарантій у сумі 25 млрд грн таке положення законопроекту призведе до збільшення майже удвічі загального обсягу надання державних гарантій у 2015 р. та відповідно до зростання гарантованого державою боргу.

При цьому, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (далі – ГНЕУ) звертає увагу, що залучення такого обсягу кредитних ресурсів містить значні ризики для бюджету в частині зростання розміру боргового навантаження.

Поряд з тим, запропоноване законопроектом визначення обсягу державних гарантій в іноземній валюті не відповідає статті 99 Конституції України, згідно з якою грошовою одиницею України є гривня.

Крім того, у законопроекті не передбачено визначення граничного обсягу гарантованого державою боргу на кінець п.р., хоча така вимога встановлена частиною першою статті 18 і пунктом 2 частини першої статті 40 Бюджетного кодексу України згідно із законом від 28.12.2014 р. № 79-VIII.

Виходячи з положень законопроекту, загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець п.р. може розрахунково становити більше 90% ВВП (враховано при затвердженні державного бюджету 85,4%).

У цьому зв’язку слід звернути увагу, що згідно з вимогами частини другої статті 18 Бюджетного кодексу України загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60% річного номінального обсягу ВВП, а з 01.01.2015 р. згідно із законом від 28.12.2014 р. № 79-VIII у разі очікуваного перевищення цієї величини Уряд зобов’язаний невідкладно звернутися до Верховної Ради за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подати для схвалення план заходів з приведення загального обсягу державного боргу і гарантованого державою боргу до встановлених Кодексом вимог. Додатково до зазначеного ГНЕУ зауважує, що у поданих до законопроекту супровідних документах відсутні необхідні обґрунтування щодо дотримання визначених у Бюджетному кодексі вимог.

У законопроекті запропоновано доповнити Прикінцеві положення Закону новим пунктом 14, згідно з яким дозволити Мінфіну здійснити правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами, обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок державного бюджету, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань держави з відповідним коригуванням встановлених Законом граничного обсягу державного боргу та показників фінансування державного бюджету. Крім того, передбачається запровадити за рішенням Уряду загальну координацію Мінфіном дій суб’єктів господарювання державного сектору економіки, державних банків та/або міських рад у разі прийняття ними рішення про намір здійснити правочини за кредитами, місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань.

Однак, можливість коригування встановлених Законом боргових параметрів без внесення змін до нього не узгоджується з вимогами Бюджетного кодексу України, зокрема: частиною першою статті 16 (щодо здійснення державних запозичень в межах, визначених законом про державний бюджет), частиною першою статті 18 і пунктом 2 частини першої статті 40 (щодо визначення граничного обсягу державного боргу законом про державний бюджет). Крім того, ГНЕУ зауважує, що згідно з частиною сьомою статті 16 Бюджетного кодексу України правочини з державним (місцевим) боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов’язань, можуть здійснюватися лише за умови дотримання граничного обсягу державного (місцевого) боргу.

Загалом включення до законопроекту відповідного положення з урахуванням положень пункту 12 Прикінцевих положень Закону (щодо обміну державних облігацій, що знаходяться у НБУ, на нові ОВДП із строком обігу до 20 років) надасть можливість Уряду вжити заходи щодо упорядкування боргових зобов’язань для поліпшення середньострокової боргової стійкості.

Крім того, законопроектом (у новій статті 31 Закону) передбачається дозволити Київській міській раді здійснити реструктуризацію запозичень, залучених у 2012 році до загального фонду бюджету м. Києва для погашення заборгованості за вексельними розрахунками з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію, продовживши строк погашення основної суми боргу на не менше ніж на 360 календарних днів. У такий спосіб запропоновано врегулювати питання щодо надання відповідної субвенції міському бюджету м. Києва на виконання пункту 3 Прикінцевих положень Закону.

Відповідно до законопроекту видатки державного бюджету визначено в обсязі 563,2 млрд грн, з них за загальним фондом – 536,8 млрд грн.

Законопроектом передбачено такі зміни показників витрат державного бюджету за загальним фондом, зокрема:

1) у зв’язку з девальвацією гривні збільшено видатки на:

обслуговування державного боргу – на 18 млрд грн;

виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії ДП «Укрмедпостач» (на 103,5 млн грн), ДП «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (на 83,4 млн грн), Укравтодору (на 1703,6 млн грн), для реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (на 706,6 млн грн) та проектів «Циклон-4» і «Створення Національної супутникової системи зв’язку» (на 930 млн грн);

забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України – на 407,2 млн грн;

сплату внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна, загалом на 142,4 млн грн;

утримання українських миротворчих контингентів (персоналу) – на 106 млн грн;

забезпечення підготовки і участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном – на 49,2 млн грн;

видатки на утримання військових аташе – на 29,8 млн грн;

здійснення досліджень на антарктичній станції «Академік Вернадський» – на 9,2 млн грн;

а також збільшено надання кредитів з державного бюджету для виконання державою гарантійних зобов’язань – на 265,2 млн грн /при цьому, обсяг повернення позик, наданих за рахунок коштів, залучених державою, збільшено на 770,4 млн грн/;

2) для надання державної підтримки найменш захищеним категоріям громадян в оплаті спожитих комунальних послуг та енергоносіїв збільшено видатки на 15,3 млрд грн, у тому числі на:

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – на 12,47 млрд грн;

надання адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, – на 2,85 млрд грн;

3) для забезпечення діяльності медичних закладів збільшено видатки, зокрема:

– Міністерству охорони здоров’я на:

спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я – на 107,2 млн грн /з них на утримання Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 6 м. Дніпропетровська» передбачено видатки у сумі 85,1 млнгрн за рахунок зменшення обсягу медичної субвенції, про що зазначено у пояснювальній записці/;

діагностику і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установах та вищих навчальних медичних закладах МОЗ – на 39,5 млнгрн;

санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями – на 0,8 млн грн;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру – на 907,6 млн грн з розподілом на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями у змінах до додатку № 5 до Закону /з них на виконання пункту 3 Прикінцевих положень Закону 400 млн грн на гемодіаліз, придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва та лікування дитячої онкології, про що зазначено у пояснювальній записці/;

– Національній академії медичних наук на діагностику і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізовану консультативно-поліклінічну допомогу – на 30 млнгрн;

– Міністерству інфраструктури відновлено проведення видатків за бюджетною програмою «Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту» (щодо 10 відомчих закладів охорони здоров’я відповідно до переліку підприємств, на базі яких утворюється ПАТ »Українська залізниця») в обсязі 290,7 млн грн /за рахунок зменшення обсягу медичної субвенції/. При цьому, із додатка № 9 до законопроекту /зміни до додатка № 10 до Закону/ не виключено «Державний заклад «Дорожня лікарня станції Ясинувата ДП «Донецька залізниця», Донецька обл.», який внесено до переліку підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, на базі яких утворюється ПАТ «Українська залізниця» (постанова Уряду від 25.06.2014 р. № 200). Відповідні зміни належить внести до додатку № 9 законопроекту при його доопрацюванні;

4) видатки Пенсійному фонду на виплату пенсій зменшено на 3,9 млрд грн у зв’язку із законодавчою ініціативою Уряду (яку ще не подано) щодо обмеження пенсій особам у період роботи на посадах, які дають право на призначення спеціальних пенсій. Отже, коригування таких видатків належало б здійснити після прийняття такої ініціативи;

5) запропоновано бюджетні призначення за новими бюджетними програмами, зокрема:

«Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року» у сумі 200 млн грн;

«Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» у сумі 300 млнгрн;

6) уточнено обсяги бюджетних призначень за бюджетними програмами Міністерства освіти і науки, що згідно з пояснювальною запискою обґрунтовується продовженням проведення реформ у сфері освіти та оптимізацією бюджетних коштів на надання освітянських послуг, а саме:

зменшено видатки на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, підготовку кадрів вищими навчальними закладами та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка загалом у сумі понад 150 млн грн;

відновлено утримання з державного бюджету 4 загальноосвітніх навчальних закладів (Український фізико-математичний ліцей, Державний загальноосвітній навчальний заклад гімназія-інтернат «Дитяча інженерна академія», Республіканське вище училище фізичної культури, Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Міжнародна українська школа») та додатково передбачено 57,9 млн грн /за рахунок зменшення обсягу освітньої субвенції по м. Києву на 53,5 млн грн/. У зв’язку з цим, для забезпечення узгодженості правових норм належить внести відповідні зміни до підпункту »а» пункту 7 частини першої статті 87 та підпункту »а-1» пункту 2 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України;

7) збільшено/зменшено видатки за окремими бюджетними програмами, пояснення щодо яких не надано, зокрема на:

документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби – збільшено на 20 млн грн;

фінансову підтримку національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства «Просвіта» (для забезпечення діяльності Будинку ветеранів сцени імені Наталії Ужвій) –збільшено на 1 млн грн;

виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб –зменшено на 150 млнгрн;

керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту – зменшено на 63,3 млнгрн;

8) здійснено перерозподіл видатків державного бюджету та передачу бюджетних призначень в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2015 році окремим головним розпорядникам коштів держаного бюджету, зокрема по Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату КМУ, МВС, Міненерговугіллю, Мінекономрозвитку, Мінкультури (з визначенням відповідального виконавця бюджетних програм – Українського інституту національної пам’яті); Мінрегіону (з визначенням відповідального виконавця бюджетних програм – Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру /утвореної шляхом реорганізації Державного агентства земельних ресурсів/), Мінфіну, Національному агентству з питань державної служби, СБУ та Національній академії педагогічних наук.

Крім того, законопроектом пропонується за спеціальним фондом державного бюджету збільшити бюджетні призначення Державній судовій адміністрації на 12 млн грн (за рахунок збільшення планових надходжень від судового збору) та здійснити перерозподіл видатків місцевих і апеляційних судів шляхом встановлення видатків розвитку в обсязі 46,3 млн грн та відповідного зменшення видатків споживання з метою погашення кредиторської заборгованості і забезпечення належних та безпечних умов для роботи судів, переміщених з тимчасово неконтрольованих Україною територій Донецької та Луганської областей.

За висновком ГНЕУ, аналіз запропонованих у законопроекті скорочень бюджетних видатків свідчить, що в більшості випадків економію бюджетних коштів пропонується здійснити за рахунок соціально значущих програм (щодо фінансування пенсій, освіти та науки).

Згідно із законопроектом загальний обсяг трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам зростає на 11,9 млрдгрн або на 7,3% порівняно із затвердженими показниками на 2015 рік.

Таке зростання відбувається за рахунок:

збільшення на 12,47 млрд грн обсягу субвенції з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот /що відповідно до пояснювальної записки обумовлено зростанням роздрібних цін на енергоносії залежно від обраного сценарію підвищення цін на природний газ та тарифів на теплову енергію для населення/;

передбачення нової субвенції на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у сумі 100 млн грн /для збереження мережі таких шкіл/;

визначення коштів на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях у сумі 300 млн грн у вигляді субвенції, скасувавши відповідну бюджетну програму Мінрегіону.

Разом з тим, у законопроекті запропоновано виключити субвенцію на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50%) в сумі 353,4 млн грн із зупиненням на 2015 рік дії відповідної норми пункту 7 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, а такі кошти направити на реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості. Однак, відповідно до частини четвертої статті 153 і частини другої статті 160 Регламенту Верховної Ради такий законопроект не може містити положень щодо зупинення дії чи внесення змін до законів.

У зв’язку з передбаченим законопроектом відновленням утримання окремих закладів освіти та охорони здоров’я з державного бюджету, про що зазначено вище, а також з урахуванням заходів з реформування у сфері освіти зменшено обсяг відповідних субвенцій місцевим бюджетам: медичної – на 375,8 млн грн, освітньої – на 183,5 млн грн, на підготовку робітничих кадрів – на 15 млн грн. При цьому, за:

медичною субвенцією проведено зменшення її обсягів не лише для місцевих бюджетів, що пов’язані з передачею закладів, а й іншим бюджетам, яким у додатку №6 до Закону встановлено бюджетні призначення, без надання відповідних обґрунтувань;

освітньою субвенцією та субвенцією на підготовку робітничих кадрів зменшено відповідно на 130 млн грн та 15 млн грн або майже на 0,3% врахований у Законі резерв коштів. Однак, відповідно до вимог частини четвертої статті 103-2 та частини четвертої статті 103-3 Бюджетного кодексу України такий резерв передбачається у розмірі 1% загального обсягу відповідної субвенції для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.

Крім того, забезпечуючи вимоги щодо передачі окремих закладів на утримання з державного бюджету та виходячи з практичного застосування, у законопроекті викладено у новій редакції додаток № 10 до Закону, в якому уточнено перелік закладів, установ, організацій та заходів освіти, культури, охорони здоров’я та фізичної культури і спорту, які передаються на фінансування/надання фінансової підтримки з місцевих бюджетів, та впорядковано назви таких установ, закладів і заходів.

Поряд з тим, законопроектом передбачено доповнити Закон новою статтею 29, згідно з якою надати право Уряду для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснювати розподіл та перерозподіл освітньої, медичної субвенцій та субвенції на підготовку робітних кадрів. Таке положення не узгоджується з вимогами частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої не передбачено право Уряду здійснювати розподіл та перерозподіл таких субвенцій. Поряд з тим, ГНЕУ зауважує, що така законодавча норма допускає «ручне» управління державними видатками без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів їх розподілу, що суперечить вимогам статті 95 Конституції України, згідно з якою виключно законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Крім того, у цьому положенні законопроекту не конкретизовано, про який розподіл і перерозподіл йдеться (чи між субвенціями, чи між місцевими бюджетами в межах загального обсягу кожної субвенції, чи про розподіл відповідного резерву коштів).

Запропоновані законопроектом зміни до статей 25-27 Закону щодо формул розподілу медичної субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів та освітньої субвенції демонструють нераціональний підхід щодо їх затвердження Законом та засвідчують необхідність дотримання положень частини третьої статей 103-2, 103-3 і 103-4 Бюджетного кодексу України щодо затвердження Формули розподілу відповідних субвенцій Кабінетом Міністрів України.

Щодо оформлення законопроекту потрібно зауважити, що у матеріалах до законопроекту не надано порівняльних таблиць щодо передбачених у ньому змін до додатків № 6, № 7 № 8 та № 10 до Закону, хоча відповідно до вимог частини шостої статті 91 Регламенту Верховної Ради такі таблиці мають додаватися. Поряд з тим, у пояснювальній записці наведено пояснення і фінансово-економічне обґрунтування законопроекту без будь-яких розрахунків щодо передбачених законопроектом змін до показників державного бюджету, хоча надання таких розрахунків передбачено частиною третьою статті 91 цього Регламенту. Крім того, зазначене унеможливлює проведення якісного всебічного аналізу пропонованих змін бюджетних показників та оцінки рівня обґрунтованості внесених законодавчих пропозицій, на що також звертає увагу ГНЕУ.

Варто зазначити, що у законопроекті врегульовуються питання, порушені у законопроектах про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 6 м. Дніпропетровська» (реєстр. № 1726), поданому народним депутатом Курячим М.П., та щодо уточнення деяких питань реформи міжбюджетних відносин з урахуванням положень Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» (реєстр. №1820 (доопрацьований)), поданому народним депутатом Остапчуком В.М., а також у проекті постанови Верховної Ради «Про доручення Уряду щодо реструктуризації державного боргу України» (реєстр. № 1884), поданому народними депутатами Ляшком О.В., Тимошенко Ю.В., Кожем’якіним А.А., Галасюком В.В. Відтак, у разі прийняття законопроекту за реєстр. № 2147 зазначені законопроекти втратять свою актуальність.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту (лист від 18.02.2015 р. № 16/3-237/2147 додається на 9 арк.) надало зауваження до цього законопроекту.

На час розгляду законопроекту у Комітеті з питань бюджету висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) не надійшли.

Щодо регламентних процедур розгляду законопроекту (реєстр. № 2147) належить відмітити таке.

Відповідно до частини третьої статті 160 Регламенту Верховної Ради розгляд законопроекту про внесення змін до закону про державний бюджет здійснюється за загальною процедурою розгляду законопроектів, тобто за процедурою, визначеною розділом IV цього Регламенту /статті 93-129/.

Згідно із статтями 93 і 108 цього Регламенту Комітет з питань бюджету має попередньо розглянути законопроект та підготувати його до першого читання. Відповідно до статті 111 цього Регламенту за наслідком підготовки законопроекту до розгляду в першому читанні Комітет з питань бюджету має ухвалити висновок щодо пропозиції одного із можливих рішень Верховної Ради про прийняття законопроекту, передбачених статтею 114 цього Регламенту /зокрема, прийняти за основу та доручити Комітету підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи/.

У разі прийняття Верховною Радою законопроекту у першому читанні за основу суб’єкти права законодавчої ініціативи згідно із статтею 116 цього Регламенту мають можливість у 14-денний строк (а за окремим рішенням Верховної Ради у 7-денний строк) подати свої пропозицій до законопроекту. За наслідками розгляду поданих пропозицій Комітет має підготувати такий законопроект до другого читання.

Слід зазначити, що Урядом при поданні законопроекту за реєстр. № 2147 запропоновано Верховній Раді прийняти такий законопроект за основу та доручити Комітету з питань бюджету його доопрацювати до другого читання з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Зважаючи на зазначене та беручи до уваги нагальність розгляду законопроекту за реєстр. № 2147, який містить значний обсяг змін до показників державного бюджету на 2015 рік, необхідність його узгодження з іншими законопроектами, що будуть прийняті і системно пов’язані з даним законопроектом, а також для забезпечення дотримання вимог бюджетної методології потрібно у разі прийняття такого законопроекту за основу доручити Комітету з питань бюджету разом з Мінфіном підготувати законопроект за реєстр. № 2147 до другого читання з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, поданих за скороченою процедурою, після прийняття пов’язаних з даним законопроектом інших урядових законопроектів.

Варто також відмітити, що Голова Верховної Ради 17 лютого п.р. провів нараду голів парламентських комітетів та керівників депутатських фракцій за участю Міністра фінансів з метою обговорення даного законопроекту та організації його обговорення у Парламенті орієнтовно 26 лютого 2015 року на позачерговому пленарному засіданні.

За наслідками розгляду законопроекту Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення:

1. Звернутися до Голови Верховної Ради України щодо скликання позачергового пленарного засідання на 24 (25 чи 26) лютого 2015 року, на якому до розгляду у першому читанні на цьому засіданні проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (реєстр. № 2147) розглянути і прийняти за основу інші урядові законопроекти, системно пов’язані із цим законопроектом.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (реєстр. № 2147) за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та доручити Комітету з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України доопрацювати такий законопроект з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких пропозицій наполовину, і внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні після прийняття в цілому системно пов’язаних з цим законопроектом інших урядових законопроектів (проект постанови Верховної Ради України додається на 1 аркуші).

Співдоповідачем на сесії Верховної Ради України з цього питання пропонується перший заступник Голови Комітету з питань бюджету Амельченко Василь Васильович.

Голова Комітету А.В. Павелко

ВИСНОВОК

від 18.02.2015 р.

Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Законопроект підготовлений Кабінетом Міністрів України «з метою забезпечення виконання абзацу 2 пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» за результатами впровадження змін до законодавства, на основі яких сформовано Державний бюджет України, та перемовин з міжнародними фінансовими організаціями» та «базується на попередніх заходах, які мають бути включені до проекту нового Меморандуму про економічну і фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом враховуючи поточний розвиток економіки, результати впровадження Урядових реформ».

Зокрема, у законопроекті пропонується збільшити на 22 211 459,3 тис. гривень доходну та на 35 612 269,8 тис. гривень видаткову частини Державного бюджету України на 2015 рік, а також одночасно збільшити на 12 630 400,0 тис. гривень обсяг дефіциту Державного бюджету України. Крім того, у проекті пропонується збільшити на 218 370 462,9 тис. гривень граничний обсяг державного боргу.

Додаткові бюджетні доходи пропонується отримати за рахунок збільшення надходжень від: податку на прибуток підприємств – 2, 262 млрд. грн.; рентної плати та плати за використання природних ресурсів – 9,058 млрд. грн.; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України – 1,486 млрд. грн.; податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – 4,945 млрд. грн.; податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів – 8,887 млрд. грн.; ввізного мита – 2,130 млрд. грн.; трансфертів від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій – 1,273 млрд. гривень.

Одночасно пропонується зменшити показники доходів Державного бюджету України за рахунок зменшення на 1,9 млрд. гривень надходжень від збору з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі, у зв’язку з девальвацією та обмеженим попитом на готівкову валюту, та на 4,9 млрд. грн. відрахувань відприбутку Національного банку України.

У законопроекті передбачено зменшення бюджетних видатків: Пенсійному фонду України – на 3913893,6 тис. грн.; Міністерству енергетики та вугільної промисловості України (загальнодержавні витрати) – на 353400 тис. грн.; Міністерству економічного розвитку і торгівлі України – на 4171,9 тис. грн.; Державному комітету телебачення і радіомовлення в Україні – на 150000 тис. грн.; Апарату Міністерства культури України – на 4496,4 тис. грн.; Міністерству освіти і науки України – на 87927,2 тис. грн.; Міністерству охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) – на 375 814,3 тис. грн.; Міністерству соціальної політики України – на 1063893,6 тис. гривень.

Крім того, у зв’язку з девальвацією національної валюти пропонується внести зміни до боргових зобов’язань, а саме: зменшення державних внутрішніх запозичень – на 2 184,7 млн. грн.; збільшення державних зовнішніх запозичень – на 105 767,5 млн. грн.; збільшення погашення державного внутрішнього боргу – на 66 771,3 млн. грн.; збільшення погашення державного зовнішнього боргу – на 25 981,1 млн. грн.; збільшення видатків, пов’язаних з державним та гарантованим державою боргом – на 21 539,6 млн. грн.; виконання державою гарантійних зобов’язань – на 265,2 млн. грн.; повернення позик, наданих за рахунок коштів, залучених державою – на770,4 млн. грн.

Проектом закону також передбачено додаткове фінансування бюджетних програм: Державній судовій адміністрації України – 12000,0 тис. грн.; Міністерству енергетики та вугільної промисловості України – 554709,0 тис. грн.; Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати) – 2193,0 тис. грн.; Міністерству закордонних справ України – 561388,2 тис. грн.; Міністерству оборони України – 106019,9 тис. грн.; Міністерству охорони здоров’я України – 1158549,9 тис. грн.; Міністерству екології та природних ресурсів України – 83408,1 тис. грн.; Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру – 427309,7 тис. грн.; Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати) – 300000 тис. грн.; Державній адміністрації залізничного транспорту України – 406561,8 тис. грн.; Державному агентству автомобільних доріг України – 1703602,7 тис. грн.; Міністерству молоді та спорту України – 49238,1 тис. грн.; Міністерству фінансів України (загальнодержавні витрати) – 31175365,4 тис. грн.; Головному Управлінню розвідки Міністерства оборони України – 29814,1 тис. грн.; Державному космічному агентству України – 930003,3 тис. грн.; Національній академії медичних наук України – 30000,0 тис. гривень.

Головне управління щодо пропозицій проекту вважає доцільним зауважити наступне.

1. У законопроекті пропонується збільшити на 18,6% граничний обсяг державного боргу. Звертаємо увагу на вимоги ч. 2 ст. 18 Бюджетного кодексу України, згідно з якими «загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60 відсотків   річного   номінального обсягу валового внутрішнього продукту України. У разі очікуваного перевищення цієї граничної величини Кабінет Міністрів України невідкладно звертається до Верховної Ради України за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подає для схвалення план заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог». У поданих до проекту супровідних документах необхідні обґрунтування щодо дотримання визначених у Бюджетному кодексі вимог відсутні.

2. Новою статтею 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» пропонується «надати право Кабінету Міністрів України для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснювати розподіл та перерозподіл освітньої, медичної субвенцій та субвенції на підготовку робітничих кадрів». Звертаємо увагу на те, що така законодавча норма допускає «ручне» управління державними видатками без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів їх розподілу, що суперечить вимогам ст. 95 Конституції України, згідно з якою виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Аналогічне зауваження стосується нової ст. 30 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», якою пропонується «установити, що заходи щодо побудови охорони українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, можуть здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України»«.

3. Згідно з новою статтею 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» Кабінету Міністрів України надається право «залучати кредитні кошти під державні гарантії в розмірі 21 млрд. гривень для створення стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду» та доручено затвердити порядок його формування і використання. Звертаємо увагу на те, що подані до проекту документи не містять інформації щодо функцій та завдань такого фонду, а також відсутні відповідні обґрунтування щодо доцільності залучення до нього саме 21 млрд. гривень кредитних ресурсів. Крім того, слід звернути увагу на те, що залучення такого обсягу кредитних ресурсів містить значні ризики для бюджету в частині зростання розміру боргового навантаження.

4. У законопроекті пропонується внести зміни до п. 6 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про Національний банк України», якими змінюються умови здійснення Національним банком України відрахувань до загальних резервів. Зокрема, передбачається, що Національний банк України здійснюватиме відрахування до загальних резервів, поки сума загальних резервів у 2014, 2015 та 2016 роках не дорівнюватиме у ці роки відповідно 4, 7 та 10 відсотків обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку, а не 3, 5 та 7 відсотків, як це передбачено чинними нормами Закону. Звертаємо увагу на те, що пропозиція вносити проектом закону про Державний бюджет України зміни до чинних актів законодавства суперечить численним рішенням Конституційного Суду України. Зокрема, до них належать рішення від 9 липня 2007 р., згідно з яким зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України шляхом внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, визнано таким, що не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України, а також від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008, в якому Конституційний Суд України визначив, що «законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок – скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони».

Відповідного змісту правова позиція була сформульована в рішеннях Конституційного Суду України від 30 листопада 2010 р. № 22-рп/2010, в якому з урахуванням правових позицій, висловлених у рішеннях від 9 липня 2007 р. № 6-рп/2007 та від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008, визнані неконституційними положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», якими внесено зміни та доповнення до ряду законодавчих актів, а також встановлено правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України.

Крім того, оскільки цією нормою проекту регулюється відповідна діяльність Національного банку України, то, зважаючи на вимоги ст. 55 Закону України «Про Національний банк України», згідно з якими головною метою банківського регулювання і нагляду з боку Національного банку України є безпека та фінансова стабільність банківської системи, вважаємо, що для прийняття виваженого рішення щодо такої пропозиції було б логічним отримати відповідний експертний висновок Національного банку України.

5. Новим пунктом 14 «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» пропонується дозволити «Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань держави з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону».

Також передбачається, що «у разі прийняття суб’єктами господарювання державного сектору економіки, державними банками та/або міськими радами рішення про намір здійснити правочини за кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань ці позичальники забезпечують здійснення такого правочину за погодженням з Міністерством фінансів України та залученням його фінансового радника за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених ним умовах».

Звертаємо увагу на те, що порядок здійснення державних запозичень та управління державним боргом врегульований статтею 16 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, відповідно до ч. 1 цієї статті «державні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про Державний бюджет України (крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Кодексу та абзацом першим частини сьомої цієї статті), з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 15 цього Кодексу)».

Пропозиція надати право Міністерству фінансів України самостійно коригувати граничний обсяг державного боргу, визначеного Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону, суперечить вимогам ч. 6 статті 16 Бюджетного кодексу України, згідно з якими «якщо очікуваний обсяг витрат на обслуговування та погашення державного боргу перевищить обсяг коштів, визначений законом про Державний бюджет України на таку мету, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України невідкладно інформує про очікуване перевищення таких витрат Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозиції про внесення змін до закону про Державний бюджет України».

Згідно ж з ч. 7 статті 16 Бюджетного кодексу України «з метою ефективного управління державним (місцевим) боргом та/або ліквідністю єдиного казначейського рахунку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міська рада або за їх рішенням місцевий фінансовий орган) має право здійснювати правочини з державним (місцевим) боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань (боргових зобов’язань Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста), за умови дотримання граничного обсягу державного (місцевого) боргу на кінець бюджетного періоду».

Крім того, неясно, про яких фінансових радників йдеться. Адже Бюджетний кодекс України не містить вимог щодо залучення таких осіб до управління борговими процесами.

Звертаємо увагу на те, що відповідні зміни до Бюджетного кодексу України у проекті не пропонуються.

6. Згідно з пропонованими змінами до додатка № 1 «Доходи Державного бюджету України на 2015 рік» до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», доходна частина Державного бюджету України збільшується на 22 211 459,3 тис. гривень в основному за рахунок збільшення надходжень від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, ввізних мит. Зважаючи на те, що Кабінетом Міністрів України законопроект щодо внесення змін до Держбюджету подано без відповідних пропозицій щодо внесення відповідних змін до порядку справляння вищезазначених податків, а Пояснювальна записка до законопроекту не містить належних обґрунтувань щодо можливого збільшення бази оподаткування, не вбачається можливим оцінити відповідні пропозиції.

7. Заслуговують на увагу пропозиції щодо збільшення видатків на окремі соціально значущі бюджетні програми (додаток № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік»до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»):

«спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (код 2301110) ) – на 107 220,6тис. гривень;

«надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (код 2501480) на 2 850 000,0 тис. гривень;

«субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях» ) (код 2761560) на 300 000,0 тис. гривень;

«розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація» (код 3401110) на 4 710,3 тис. гривень;

«розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220) на 29 586,5 тис. гривень;

«субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» (код 3511150) на 12 473 290,2 тис. гривень;

«діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» (код 6561060) ) на 30 000,0 тис. гривень тощо.

У той же час окремі пропозиції щодо скорочення бюджетних видатків вважаємо недостатньо обґрунтованими. Аналіз запропонованих скорочень бюджетних видатків дозволяє зробити висновок, що в більшості випадків економію бюджетних коштів пропонується здійснити за рахунок соціально значущих програм, а саме: скорочення фінансування пенсій, освіти та науки.

Зокрема, у проекті без відповідного економічного обґрунтування та необхідних розрахунків пропонується значно скоротити видатки на освіту. Наведене у Пояснювальній записці до законопроекту пояснення, що пропонована економія бюджетних коштів на освіту у 2015 році у обсязі 312,3 млн. гривень відповідає зобов’язанням, взятим «перед Міжнародним валютним фондом» щодо «реформи у сфері освіти», без належних обґрунтування та розрахунків, виглядає, щонайменше, некоректним.

Звертаємо увагу на те, що Міністерству освіти та науки України скорочуються видатки на бюджетні програми: «підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) на 139 854,5 тис. гривень, та на аналогічну програму «підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201150) на  25 000,0 тис. гривень; «підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, їх методичне забезпечення» (код 2201130) на 6 708,7 тис. гривень; «підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» (код 2201280) на 8 000,0 тис. гривень; «субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам» (код 2211180) на 15 000,0 тис. гривень; «освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» (код 22111900) на 183 457,7 тис. гривень.

Крім того, зменшується фінансування бюджетних програм з підготовки фахівців спеціальними науковими та освітніми закладами, зокрема: «підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України» (код 1002060) ) на 12 800,0 тис. гривень; «підготовка кадрів у сфері цивільного захисту» (код 1006360) на 4 146,4 тис. гривень; «підготовка державних службовців V-VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I-IV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби» (код 6121020) на 7 652,7 тис. гривень; Національній академії педагогічних наук України на «підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації» (код 6551060) на 856,2 тис. гривень. У Пояснювальній записці до законопроекту відсутні обґрунтування та розрахунки зменшення фінансування зазначених освітніх програм саме в запропонованому законопроектом обсязі.

Принагідно слід зазначити, що масштабне скорочення мережі вищих навчальних закладів одночасно з позбавленням працюючих пенсіонерів-освітян пенсій своїм наслідком матиме обмеження доступу молоді до вищої освіти, масову ліквідацію наукових шкіл, дестабілізацію роботи низки фахових захисних спеціалізованих рад, зрив програм підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.

Законопроектом пропонується зменшити на 3 913 893,6 тис. гривень фінансування Пенсійного фонду України за бюджетними програмами: «дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами» (код 2506020) на 23 190,9 тис. гривень; «покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій» (код 2506050) на 3 890 702,7 тис. гривень. У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що «пропонується особам у період роботи на посадах, які дають право на призначення спеціальних пенсій (народні депутати, державні службовці та прирівняні до них особи, судді, прокурори та інші), пенсії, призначені відповідно до чинного законодавства України, не виплачувати». Така пропозиція суперечить вимогам ст. 22 Конституції України, за якими при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Слід також зауважити, що «спеціальні пенсії», які, до речі, включають і пенсії науковим та науково-педагогічним працівникам, на сьогодні отримують не більше 2% від всієї кількості пенсіонерів, що ставить під сумнів визнання причиною розбалансування бюджету Пенсійного фонду України саме «спеціальних пенсій».

У законопроекті пропонується збільшити видатки Міністерству охорони здоров’я України за окремими спеціальними бюджетними програмами щодо фінансування: спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я; діагностики і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установах та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України; санаторного лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями тощо. У той же час у Пояснювальній записці до законопроекту відсутні обґрунтування щодо доцільності зменшення на 375 814,3 тис. гривень фінансування за бюджетною програмою «медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» (код 2311410). Реалізація такої пропозиції призведе до зменшення й так мінімального бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я в містах, районах та селах. Відповідно фінансове забезпечення надання первинної лікарської допомоги буде зведене нанівець.

У проекті пропонується збільшення на 12473,3 млн. грн. видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. Водночас пояснення на кшталт «зазначені кошти спрямувані для пом’якшення наслідків зростання роздрібних цін на енергоносії в залежності від обраного сценарію підвищення цін на природний газ та тарифів на теплову енергію для населення» не мають жодного змістовного навантаження. Адже у даному випадку незрозуміло, про які сценарії, безпосередньо рівні цін та порядок їх розрахунку йдеться, якими, відповідно, мають бути контингенти отримувачів пільг та житлових субсидій, а відтак обсяг необхідних на цю мету коштів.

8. Звертаємо увагу на те, що до законопроекту, всупереч вимогам ст. 27 Бюджетного кодексу України та ст. 91 Регламенту Верховної Ради України, не надано належного фінансово-економічного обґрунтування та жодних відповідних розрахунків, що унеможливлює проведення якісного всебічного аналізу пропонованих змін показників бюджету та оцінки рівня обґрунтованості внесених законодавчих пропозицій.

Перший заступник Керівника Головного управління С.О. Гудзинський

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*


Последние новости и статьи