Проект Світового банку має на меті допомогти українцям стати здоровішими

5 березня 2015 р. у Будинку Уряду відбувся спільний брифінг Олександра Квіташвілі, міністра охорони здоров’я України, Чімяо Фан, директора Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, та Паоло Беллі, керівника програми Світового банку в Україні, Білорусі, Молдові, з приводу затвердження у Вашингтоні Радою директорів Світового банку рішення про надання Україні позики в розмірі 214,73 млн дол. США на впровадження проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей».

Нагадаємо, що 11 лютого 2015 р. О. Квіташвілі та П. Беллі підписали угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвит­ку щодо впровадження в Україні проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей» (далі — проекту), у рамках якої наша держава отримає близько 215 млн дол. В ній чітко визначено показники ефективності проекту, порядок проведення фінансового моніторингу, стандарти й терміни аудиту, запобіжні заходи, пов’язані з екологічними та соціальними ризиками.

Метою проекту є розвиток медичної інфраструктури та підвищення якості послуг у 8 областях України. Зокрема, йдеться про інвестиції, спрямовані на впровадження нового фінансового механізму для медичних закладів, удосконалення первинної медико-санітарної допомоги, поліпшення профілактичних заходів, раннє виявлення та лікування серцево-судинних і онкологічних захворювань. Його реалізація розрахована на 5 років та має обсяг фінансування в 261 млн дол., з яких близько 215 млн дол. надається Світовим банком. Старт проекту заплановано на 1 червня 2015 р.

Під час брифінгу Чімяо Фан повідомив, що 4 березня 2015 р. у Вашингтоні Рада директорів Світового банку затвердила рішення про надання Україні позики в розмірі майже 215 млн дол. на проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей», який спрямований на пришвидшення процесу реформування системи охорони здоров`я в державі, поліпшення якості та ефективності медичних послуг, які надаються громадянам. Він також підкреслив, що це перша у цьому році позика, яку Світовий банк надав країнам світу.

«Сьогодні Україна стикається з безпрецедентними викликами, тому навіть в умовах світової фінансової кризи Рада директорів Світового банку прийняла рішення про надання їй фінансової допомоги задля просування ефективних реформ. Цей новий проект є частиною загальної допомоги Україні, про яку група Світового банку оголосила в лютому поточного року. Планується, що допомогу в розмірі до 2 млрд дол. буде надано до кінця 2015 р., — зазначив Ч. Фан. — Залучена позика, яка має пришвидшити процес реформування української медицини, розрахована на 18 років під 1,42% річних, з 5-річним пільговим періодом».

Він також закликав ЗМІ та громадськість здійснювати моніторинг реалізації цього проекту, у тому числі слідкувати, щоб витрачання кош­тів здійснювалося згідно з їх цільовим призначенням, задля поліпшення ситуації в Україні.

Олександр Квіташвілі зазначив, що Світовий банк — це організація, яка підтримує реформи в державах під час перехідного періоду, до того ж країни пострадянського простору, які отримували його підтримку, змогли впоратися з таким тяжким завданням, як реформування системи охорони здоров`я, тому отримання допомоги від цієї організації є наразі дуже важливим для України.

Міністр охорони здоров`я висловив сподівання, що компоненти, закладені в проекті, стануть локомотивом української медичної реформи, що дасть можливість уже в поточному році зробити потужний старт в перетворенні галузі.

Він також подякував особисто Ч. Фан та П. Беллі за те, що в стислі терміни вдалося підготувати необхідні документи для остаточного прийняття рішення щодо узгодження проекту Радою директорів Світового банку. «Ми цінуємо підтримку Світового банку у складні для України часи задля підтримки реформи національної медицини та з нетерпінням чекаємо на старт проекту, аби населення України отримало реальний ефект від його впровадження», — зазначив О. Квіташвілі.

Паоло Беллі зазначив: «Оскільки проект передбачає поліпшення якості та ефективності медичних послуг, було вирішено сконцентрувати увагу на 2 основних «вбивцях» — серцево-судинних та онкологічних захворюваннях, на які припадає близько 80% усіх летальних випадків в Україні».

Він також відзначив, що цей проект має 2 основні компоненти: перший з них передбачає удосконалення надання медичних послуг населенню у 8 областях України, другий — роботу Міністерства охорони здоров`я (МОЗ) за такими напрямками, як фінансування системи охорони здоров`я, розбудова її потужностей, запровадження електронної системи охорони здоров`я та інформаційних систем, а також проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на розтлумачення основних факторів ризику розвитку серцево-судинних та онкологічних патологій з метою їх профілактики. Також передбачено й окремий компонент для управління проектом, його моніторингу та оцінювання.

Таким чином, фахівці Світового банку сподіваються, що ця нова інвестиція допоможе забезпечити відповідну якість надання медичних послуг в Україні та їх доступність, ефективне використання коштів у системі охорони здоров’я, а реалізація проекту пройде відкрито, під чітким громадським та медійним контролем.

Слід зазначити, що передумовами до ідеї реалізації проекту стали низький рівень здоров`я населення України, зниження очікуваної тривалості життя, недостатнє реформування системи охорони здоров`я, недостатній рівень економічних можливостей держави, а отже, фінансування медичної галузі загалом, а також те, що провідною причиною захворюваності та смертності населення в нашій країні є неінфекційні захворювання, серед яких серцево-судинні хвороби та онкопатології.

Проект, на який було надано позику від Світового банку, складається з 3 компонентів.

Компонент 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні («Фінансування обласних субпроектів»), який складається з 8 субпроектів у 8 обраних областях України: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській. За рахунок коштів позики Світового банку ці регіони матимуть проектний бюджет до 41 млн дол. на область разом з додатковими коштами (принаймні 10%), що надаватимуться місцевою владою.

Субпроекти включатимуть заходи, спрямовані на поліпшення медико-санітарної допомоги; боротьбу із серцево-судинними захворюваннями на рівні первинної, вторинної та третинної ланки; ранню діагностику онкологічних патологій; покращення та раціоналізацію системи надання медичних послуг населенню. У рамках компоненту є 4 підпроекти, які передбачають реконструкцію об’єктів первинної медичної допомоги в Дніпропетровській, Волинській та Рівненській обл. та будівництво нової клініки у Він­ницькій обл.

Як результат, очікується, що відібрані області збільшать масштаби та удосконалять програми з профілактики, раннього виявлення та лікування серцево-судинних захворювань та раку, а також модернізують окремі лікарняні послуги. На додаток до інвестицій в обладнання у цих регіонах має бути розроблено системи забезпечення якості послуг у рамках лікарень та центрів первинної медико-санітарної допомоги, стандартизовані маршрути пацієнтів та протоколи лікування серцево-судинних захворювань та онкопатологій. Також слід підвищити рівень знань та навичок медичного персоналу, провести пілотування інноваційних моделей надання первинної допомоги з виходом на цільові групи населення поза межами лікувальних закладів. Зрештою, має бути розширено поінформованість громадськості щодо головних факторів ризику та методів профілактики серцево-судинних захворювання та раку.

Компонент 2. Зміцнення урядування МОЗ. Цей компонент впроваджуватиметься Міністерством та передбачає роботу за такими тематичними напрямками, як:

  • реформування фінансування системи охорони здоров`я. У рамках проекту слід провести пілотування нової системи фінансування лікарень на основі діагностично споріднених груп. Діагностично споріднені групи — подібні за етіологією й патогенезом групи захворювань та станів, щодо яких проводяться подібні діагностичні дослідження й медичні втручання та які мають спільну середню ресурсоємність Таке нововведення покликане мотивувати заклади охорони здоров’я надавати пацієнтам медичну допомогу в результативний та економічно ефективний спосіб, а також без надмірного використання ресурсів;
  • запровадження електронної системи охорони здоров`я, яка має сприяти наявності надійної й точної медичної інформації на всіх рівнях, а також курування МОЗ розвитку такої системи. У рамках проекту має бути впроваджено стратегію електронної системи охорони здоров`я та план заходів щодо її реалізації;
  • громадське здоров`я. У межах проекту необхідно підготувати нову стратегію та план дій для розвитку послуг громадського здоров`я, включно зі стимулюванням заходів первинної профілактики, а також надати підтримку пілотуванню конкретних ініціатив з первинної профілактики через зміцнення груп пацієнтів та фінансування соціальних кампаній та інших ініціатив проти паління та надмірного споживання алкоголю. Крім того, інвестиції в рамках реалізації заходів з громадського здоров`я мають допомогти розбудувати систему епідеміологічного нагляду за неінфекційними захворюваннями. Як очікується, це також дозволить підвищити рівень поінформованості щодо способів профілактики серед відповідних груп населення;
  • інформація і комунікація. Мета субкомпоненту полягає в підвищенні впевненості українських громадян у державній системі медичних послуг через подання повної, об’єктивної і вчасної інформації про хід та результати реформування галузі охорони здоров`я, на чому й базується проект. Окрім цього, цей субкомпонент має на меті надання громадянам майданчиків для висловлення критичних зауважень та долучення до поліпшення існуючих послуг;
  • розбудова можливостей. У рамках субкомпоненту має бути організовано й проведено навчальні заходи з удосконалення управління медичними послугами. Передбачається підтримка областей у виконанні проекту через поїздки на місця та проведення семінарів для відслідковування поступу в реалізації проекту.

Компонент 3. Управління проектом та моніторинг і оцінювання. У рамках цього компоненту фінансуватиметься Група консультаційної підтримки проекту національного рівня, яка відповідатиме за нагляд та оцінювання. Крім того, будуть фінансуватися заходи з моніторингу, які проводитимуться за допомогою збору та аналізу додаткових даних. Компонент включає 2 субкомпоненти:

  • управління проектом. Один раз на рік силами залученого підрядника, який обиратиметься за процедурою конкурсних торгів, буде проводитися фінансовий та економічний аудит проекту: виявлення відхилень від бюджету закупівель, порушень бюджетного законодавства, у бухгалтерському обліку, фінансовій звітності тощо.
  • моніторинг і оцінювання. Заходи, які будуть реалізовуватися за цим субкомпонентом, доповнюватимуть офіційні статистичні дані відомостями спеціальних досліджень з метою визначення базових значень, відстеження поступу в реалізації проекту та досягнутих результатів; здійснюватиметься валідація наявних офіційних статистичних даних шляхом проведення спеціальних вибіркових перевірок медичних карток; оцінюватиметься інституційна спроможність здійснювати моніторинг діяльності системи та посилювати потенціал у сфері використання даних з метою прийняття рішень на різних рівнях державного управління та серед неурядових зацікавлених сторін.

Очікується, що впровадження проекту допоможе поліпшити невідкладну медичну допомогу, привести нормативно-правові акти в сфері охорони здоров`я у відповідність з кращими світовими практиками, що сприятиме підвищенню ефективності системи охорони здоров`я в Украї­ні і в цілому дозволить пришвидшити процес реформування галузі.

Світлана Шелепко,
фото Сергія Бека

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*


Последние новости и статьи