Наказ МОЗ України від 19.08.1994 р. № 118-с

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

від 19.08.1994 р. № 118-с


«Про затвердження порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн»

Відповідно до статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, що додається Затвердити Порядок надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, що додається.

2. Начальникам Головних управлінь та управлінь Міністерства охорони здоров’я України, керівникам установ, що підпорядковані МОЗ України, забезпечити дотримання порядку зарахування на посади лікарів, провізорів, медичного і фармацевтичного персоналу осіб, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.

3. Начальникам управлінь охорони здоров’я обласних (міських) Рад народних депутатів, міністру охорони здоров’я Республіки Крим, генеральним директорам (директорам) медичних підприємств (науково-виробничих об’єднань) прийняти затверджений Порядок до керівництва та виконання.

4. Посвідчення про допуск до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні, видані громадянам до набуття чинності цього наказу, не обмінюються і сили не втрачають.

5. Наказ МОЗ СРСР від 29 вересня 1970 року № 632 «Про затвердження Правил допуску до медичної чи фармацевтичної діяльності в СРСР осіб, що отримали медичну чи фармацевтичну підготовку та звання в учбових закладах іноземних держав» вважати таким, що не застосовується.


Міністр В.І. Мальцев

Затверджено наказом МОЗ
від 19.08.94 № 118-С

ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО МЕДИЧНОЇ І ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОЙШЛИ МЕДИЧНУ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНУ ПІДГОТОВКУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН

1. Громадяни України, які пройшли підготовку в медичних або фармацевтичних навчальних закладах за кордоном, можуть бути допущені до медичної та фармацевтичної діяльності в Україні:

лікарі та провізори — з дозволу Міністерства охорони здоров’я України, середні медичні та фармацевтичні працівники — з дозволу Управлінь охорони здоров’я обласних (міських) Рад народних депутатів, якщо вони пройшли підготовку в навчальних закладах, офіційно визнаних урядом відповідної країни як медичні чи фармацевтичні заклади.

2. На посаду лікаря (спеціальність «лікувальна справа», «педіатрія») можуть бути допущені:

особи, які пройшли підготовку в  медичних навчальних закладах зі строком навчання не менше як шість років, отримали диплом з присвоєнням кваліфікації лікаря, доктора медицини або іншого ступеня на право самостійної медичної практики;

особи, які пройшли підготовку на  лікувальних та педіатричних факультетах вищих медичних навчальних закладів країн СНД та пройшли інтернатуру до 1992 року чи мають стаж роботи за спеціальністю, або особи, які пізніше пройшли дво-трирічну післядипломну підготовку і мають право на самостійну медичну діяльність.

На посаду провізорів допускаються:

особи, які пройшли підготовку у вищих навчальних закладах фармацевтичного профілю за межами СНД з терміном навчання не менше як 4,5 роки з присвоєнням кваліфікації провізора, доктора або магістра фармації, або іншого еквівалентного ступеня і правом зайняття самостійною провізорською практикою;

особи, які пройшли підготовку у вищих фармацевтичних навчальних закладах (факультетах) на території країн СНД до 1992 року та які пройшли підготовку у названих навчальних закладах після 1992 року і пройшли однорічну інтернатуру з отриманням звання провізора загального профілю.

На посаду лікаря-стоматолога допускаються особи:

які пройшли підготовку у стоматологічних навчальних закладах, відповідних факультетах університету зі строком навчання не менше як п’ять років та отримали дипломи з присвоєнням кваліфікації лікаря-стоматолога, доктора медицини по  стоматології чи іншого ступеня та право самостійної лікувально-стоматологічної практики;

які пройшли підготовку у вищих медичних стоматологічних навчальних закладах (стоматологічних факультетах) на території країн СНД до 1992 року та які пройшли підготовку у названих навчальних закладах після 1992 року і пройшли одно-дворічну інтернатуру з отриманням фаху лікаря-спеціаліста з відповідної спеціальності.

На посаду лікаря гігієнічного профілю допускаються особи, які пройшли підготовку на санітарно-гігієнічних (медико-профілактичних) факультетах вищих медичних навчальних закладів на території країн СНД до 1992 року та які закінчили названі навчальні заклади після 1992 року і пройшли одно-дворічну інтернатуру з отриманням фаху лікаря-спеціаліста з відповідної спеціальності.

1. Цим Порядком визначаються правові та організаційні основи забезпечення прав осіб, що отримали освіту в іноземних країнах, на здійснення професійної діяльності в Україні.

2. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, визначаються відповідним довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

3. На посаду провізора-фармацевта допускаються:

 • особи, які пройшли підготовку у вищому фармацевтичному навчальному закладі на  території країн СНД до 1992 року, чи мають стаж роботи за спеціальністю, або особи, які пізніше пройшли тримісячну післядипломну підготовку і мають право на самостійну діяльність;
 • особи, які пройшли підготовку у фармацевтичних навчальних закладах з терміном навчання не менше як два роки та одержали диплом з присвоєнням кваліфікації фармацевта, помічника провізора, помічника аптекаря або іншого еквівалентного ступеня, а також особи, які пройшли підготовку у вищому фармацевтичному навчальному закладі (факультеті) чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів).

На посаду зубного лікаря допускаються особи, які пройшли підготовку в одонтологічних школах (коледжах, училищах) та відповідних до них середніх спеціальних навчальних закладах зі строком навчання не менше як три роки та отримали дипломи з присвоєнням фаху зубного лікаря або іншого ступеня, а також особи, які пройшли підготовку у вищому медичному стоматологічному навчальному закладі (факультеті) чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів).

На посаду фельдшера допускаються особи, які пройшли підготовку в середніх медичних навчальних закладах зі строком навчання не менше як три роки та отримали диплом з присвоєнням кваліфікації помічника лікаря, фельдшера або іншого ступеня, а також особи, які пройшли підготовку у вищому медичному навчальному закладі чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів).

На посаду акушерки допускаються особи, які пройшли підготовку в спеціальних акушерських школах, акушерських (фельдшерсько-акушерських) школах, відділеннях загальних середніх медичних навчальних закладів зі строком навчання не менше як 3 роки та отримали диплом з присвоєнням кваліфікації акушерки або іншого ступеня, а також особи, які пройшли підготовку у вищих медичних навчальних закладах чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів).

На посаду медичної сестри допускаються особи, які пройшли підготовку в середніх медичних навчальних закладах, школах медичних сестер зі строком навчання не менше як 2 роки, а також особи, які пройшли підготовку у вищих медичних навчальних закладах чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 3 курсів (6 семестрів).

На посаду зубного техніка допускаються особи, які пройшли підготовку у відповідному медичному навчальному закладі, медичній школі зі строком навчання не менше як 2 роки.

На посаду рентгенотехніка допускаються особи, які пройшли підготовку у відповідному медичному навчальному закладі зі строком навчання не менше як 3 роки.

3. Рішення про надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, приймається:

 • Міністерством охорони здоров’я України – для лікарів і провізорів;
 • Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, Головними управліннями охорони здоров’я Дніпропетровської, Львівської, Харківської та Черкаської обласних державних адміністрацій, управлінням охорони здоров’я та медицини катастроф Одеської та управліннями охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Головним управлінням охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської та управлінням охорони здоров’я Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – УОЗ) – для фахівців з лікувальної справи (бакалаврів та молодших спеціалістів з медичною освітою);
 • санітарно-епідеміологічними станціями Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі – СЕС) – для фахівців з медико-профілактичної справи (бакалаврів та молодших спеціалістів з медичною освітою);
 • обласними (міськими) виробничими об’єднаннями (підприємствами) «Фармація» (далі – ВО «Фармація») – для фахівців-фармацевтів (бакалаврів та молодших спеціалістів ізфармацевтичною освітою).

4. Громадяни, зазначені в пункті 1 цього Порядку, подають на розгляд такі документи:

 • заяву;
 • копію диплома про освіту, легалізованого згідно з чинним законодавством;
 • довідку про роботу за фахом;
 • нотаріально завірені копії оригіналу навчального плану з печаткою закладу освіти, у якому навчався заявник, та його переклад українською мовою, з переліком дисциплін та зазначенням кількості годин навчання за кожною дисципліною (для громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в  навчальних закладах іноземних країн, крім країн СНД).

4. Рішення про надання права на професійну діяльність в Україні приймається за заявою особи (далі – заявник), поданою відповідно до МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, УОЗ, СЕС та ВО «Фармація» чи за клопотанням закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності.

До заяви додаються завірені в установленому порядку копії:

а) довідки Міністерства освіти і науки України про визнання іноземного документа про освіту;

б) документа про освіту;

в) сертифіката лікаря (провізора) – спеціаліста;

г) документів про рівень кваліфікації (посвідчення про підвищення кваліфікації та наявність кваліфікаційної категорії за спеціальністю);

ґ) документа, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю;

д) документа, що засвідчує особу заявника.

5. Допуск здійснюється шляхом видачі посвідчення встановленої форми (додаток). Посвідчення не є документом про медичну освіту, а тільки надає дозвіл на право займатися медичною або фармацевтичною діяльністю. Посвідчення дійсне на всій території України.

Для громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, крім країн СНД, підставою для видачі посвідчення є експертний висновок комісії, створеної при Центральному методичному кабінеті з вищої медичної освіти МОЗ України, яка визначає відповідність виконання навчального плану заявника діючим державним стандартам підготовки фахівців у вищих медичних закладах освіти I — IV рівнів акредитації МОЗ України, при цьому не менше ніж 75% професійно орієнтованих дисциплін повинні збігатися за переліком і обсягом навчальних годин з діючими в Україні навчальними планами. При виявленні розбіжностей виконання навчального плану заявника більше ніж на 25% з державними стандартами підготовки фахівців у вищих медичних закладах освіти I — IV рівнів акредитації МОЗ України комісія визначає необхідний додатковий термін навчання заявника у відповідних закладах освіти МОЗ України за рахунок заявника.

5. Документи про освіту, рівень кваліфікації та інші документи, що подаються заявником, перекладаються на українську мову та засвідчуються в установленому порядку.

6. При перерві в роботі за фахом більше 3 років для осіб з вищою медичною (фармацевтичною) освітою на момент розгляду питання про видачу посвідчення на право зайняття медичною та фармацевтичною діяльністю видача посвідчення провадиться після проходження особою стажування і отримання посвідчення лікаря-спеціаліста чи провізора-спеціаліста.

6. На підставі поданих документів у залежності від рівня кваліфікації визначаються додаткові умови, виконання яких дасть змогу встановити відповідність рівня кваліфікації заявника кваліфікаційним вимогам. Додатковими умовами можуть бути визначені:

 • для лікарів (провізорів) – підготовка в інтернатурі, на курсах спеціалізації, стажування з присвоєнням (підтвердженням) звання лікаря (провізора) – спеціаліста, легалізація кваліфікаційної категорії;
 • для фахівців – курси спеціалізації чи вдосконалення.

7. Підготовка лікарів (провізорів) в інтернатурі, на курсах первинної спеціалізації чи стажування та фахівців – на курсах спеціалізації чи удосконалення здійснюється у вищих медичних навчальних закладах (далі – ВМНЗ) I-IV рівнів акредитації на госпрозрахункових умовах.

Легалізація кваліфікаційної категорії здійснюється в Центральній атестаційній комісії МОЗ України згідно з чинним законодавством.

8. Після проходження заявником додаткових умов та представлення відповідних висновків комісій ВМНЗ до МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, УОЗ, СЕС, ВО «Фармація» ними приймається одне з таких рішень:

а) про надання права на професійну діяльність в Україні особі, яка пройшла медичну (фармацевтичну) підготовку в навчальних закладах іноземних країн, за умови присвоєння (підтвердження) звання лікаря (провізора) – спеціаліста чи легалізації кваліфікаційної категорії – для лікарів (провізорів), успішного проходження курсів – для фахівців;

б) про відмову в наданні права на професійну діяльність в Україні особі, яка пройшла медичну (фармацевтичну) підготовку в навчальних закладах іноземних країн, за умови неприсвоєння (непідтвердження) звання лікаря (провізора) – спеціаліста, відмови в легалізації кваліфікаційної категорії для лікарів (провізорів), непроходження чи неуспішного проходження курсів для фахівців.

9. МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, УОЗ, СЕС, ВО «Фармація» на підставі рішення про надання права на професійну діяльність повідомляє заявника у письмовій формі у місячний термін.

10. Рішення про відмову в наданні права на професійну діяльність в Україні особі, яка пройшла медичну (фармацевтичну) підготовку в навчальних закладах іноземних країн, повідомляється заявнику в місячний термін письмово із зазначенням причин та визначенням додаткових умов, виконання яких дасть змогу досягти відповідності кваліфікаційним вимогам.

11. Процедура надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну (фармацевтичну) підготовку в навчальних закладах іноземних країн, здійснюється протягом місяця без урахування термінів виконання додаткових умов, визначених законодавством України.

12. Рішення МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, УОЗ, СЕС, ВО «Фармація» можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Додаток до Порядку допуску до медичної та фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн

ПОСВІДЧЕННЯ № _________


Посвідчення видано пп._______________________________________________ рік народження __________, який закінчив у __________ році _______________ ___________________________________________________________________ (назва медичного навчального закладу) на право зайняття в Україні медичною (фармацевтичною) діяльністю (вказується фах) _____________________________________________________________________ Посвідчення не дійсне без наявності документа про закінчення у__________________________________________________________________ (назва країни) _____________ ___________________________________________________ (в якому році) (назва учбового закладу)


Заступник міністра Начальник управління охорони здоров’я обласної (міської) Ради народних депутатів М.П.Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті