Проект Порядку використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

03 Квітня 2015 7:00 Поділитися

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням обласної ради

ПОРЯДОК
використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

І. Загальні положення

1. Порядок використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — Порядок), розроблений відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20-23, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

2. Порядок визначає механізм надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — субвенція).

3. Головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів на здійснення видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що передаються у вигляді субвенції з обласного бюджету, є структурні підрозділи соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів (далі — органи соціального захисту населення).

4. Порядок застосовується щодо громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і мають право на забезпечення пільговим медичним обслуговуванням, та зареєстровані на території області.

II. Надання та використання коштів субвенції

1. Субвенція використовується на:

1) відшкодування витрат за придбані лікарські засоби за пільговими рецептами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) відшкодування витрат за надання послуг з безкоштовного зубопротезування (за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів та прирівняних за вартістю до них, що визначаються Міністерством охорони здоров’я України) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами та бюджетами міст обласного значення формуються у наступному порядку:

20 відсотків від обсягу субвенції розподіляється, виходячи із кількості інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою;

80 відсотків від обсягу субвенції розподіляється, виходячи із чисельності осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

III. Умови відшкодування витрат за придбані лікарські засоби за пільговими рецептами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Лікарі закладів охорони здоров’я, яким дозволяється у разі амбулаторного лікування виписувати лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, в установленому порядку виписують рецепт (рецепти) на лікарські засоби.

Перелік таких закладів затверджується наказом управління охорони здоров’я облдержадміністрації та доводиться до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

2. Аптечні установи проводять відпуск лікарських засобів за пільговими рецептами громадян з граничною торгівельною надбавкою (націнкою) не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни. Після відпуску лікарських засобів громадянину повертається оригінал рецепта зі штампом «ВІДПУЩЕНО» та касовий чек про сплату коштів.

3. Для відшкодування витрат за придбані в аптечних закладах лікарські засоби громадяни звертаються до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації з заявою про відшкодування коштів.

4. Органи соціального захисту населення:

1) ведуть облік первинних документів та реєстр заяв на відшкодування громадянам витрат за придбані лікарські засоби, по факту їх надходження, відповідно до Положення про ведення обліку первинних документів з питань пільгового медичного обслуговування, затвердженого наказом директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 16 лютого 2015 року № 14;

2) проводять звірку з Єдиним державним автоматизованим реєстром пільговиків про належність до пільгової категорії громадян, перевіряють відповідність сум, зазначених у заяві та касовому чеку;

3) у межах плану асигнувань загального фонду бюджету здійснюють нарахування витрат громадянам у порядку черговості реєстрації заяв;

4) відшкодовують громадянам кошти, сплачені за придбані лікарські засоби, шляхом виплати за разовими дорученнями або відомостями через установи банків та поштові відділення в межах плану асигнувань загального фонду бюджету на відповідний бюджетний період.

5. У випадку прийняття заяви на відшкодування витрат за придбаний лікарський засіб, вартість якого перевищує розмір мінімальної заробітної плати на дату придбання, питання щодо розміру відшкодування вирішується на засіданні комісії з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

6. У разі смерті особи, якій органом соціального захисту населення нарахована виплата, члени сім’ї померлого можуть отримати виплату на підставі наступних документів:

1) заяви одного з членів сім’ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

2) копії свідоцтва про смерть, виданого органами реєстрації актів громадянського стану;

3) довідки, що підтверджує факт проживання членів сім’ї разом із громадянином.

IV. Умови відшкодування витрат за надання послуг з безкоштовного зубопротезування (за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів та прирівняних за вартістю до них, що визначаються Міністерством охорони здоров’я України) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Обсяг відшкодування витрат за надання послуг з безкоштовного зубопротезування визначається у розмірі до 10 відсотків від загального обсягу асигнувань, передбачених у відповідних місцевих бюджетах на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на відповідний бюджетний період.

2. Послуги з безкоштовного зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються лікувальним закладом або стоматологічною поліклінікою (відділенням) за зверненням громадян у межах області.

3. Установи, що надають послуги з безкоштовного зубопротезування, складають у двох примірниках акт виконаних робіт на суму витрачених коштів на ім’я пільговика, де обов’язково вказується номер посвідчення та перелік послуг.

4. Згідно з виписаним прибутковим ордером та актом виконаних робіт громадяни вносять плату в касу лікувального закладу або стоматологічної поліклініки (відділення) за надані послуги з зубопротезування та звертаються до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації з заявою про відшкодування коштів.

5. Органи соціального захисту населення:

1) ведуть облік первинних документів та реєстр заяв на відшкодування громадянам витрат за надані послуги з безкоштовного зубопротезування, по факту їх надходження, відповідно Положення про ведення обліку первинних документів з питань пільгового медичного обслуговування, затвердженого наказом департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 16 лютого 2015 року № 14;

2) проводять звірку з Єдиним державним автоматизованим реєстром пільговиків про належність до пільгової категорії громадян, перевіряють відповідність сум, вказаних у прибутковому ордері (касовому чеку) та акті виконаних робіт;

3) у межах плану асигнувань загального фонду бюджету здійснюють нарахування витрат громадянам в порядку черговості реєстрації заяв;

4) відшкодовують громадянам кошти, сплачені за надані послуги з безкоштовного зубопротезування шляхом виплати за разовими дорученнями або відомостями через установи банків та поштові відділення в межах плану асигнувань загального фонду бюджету на відповідний бюджетний період.

6. У разі смерті особи, якій органом соціального захисту населення нарахована виплата, члени сім’ї померлого можуть отримати виплату на підставі наступних документів:

1) заяви одного з членів сім’ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

2) копії свідоцтва про смерть, виданого органами реєстрації актів громадянського стану;

3) довідки, що підтверджує факт проживання членів сім’ї разом із громадянином.

V. Фінансування, бухгалтерський облік та контроль за використанням коштів субвенції

1. Фінансування витрат, пов’язаних з відшкодуванням коштів на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що передаються у вигляді субвенції місцевим бюджетам, проводиться у межах асигнувань обласного бюджету, затверджених рішенням обласної ради на відповідний бюджетний період.

2. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів щомісячно, до 20 числа поточного місяця здійснюють:

1) нарахування витрат, у межах плану асигнувань загального фонду бюджету;

2) реєстрацію зобов’язань у порядку, визначеному наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732;

3) подають інформацію щодо обсягів зобов’язань фінансовим органам райдержадміністрацій, міськвиконкомів;

4) беруть бюджетні фінансові зобов’язання за видатками на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи виключно у межах плану асигнувань загального фонду бюджету.

3. Фінансові органи райдержадміністрацій, міськвиконкомів формують та перевіряють інформацію щодо обсягів фактичних нарахувань та зареєстрованих фінансових зобов’язань і подають департаменту фінансів облдержадміністрації до 21 числа поточного місяця, за формою, установленою департаментом фінансів облдержадміністрації.

4. Департамент фінансів облдержадміністрації до 26 числа поточного місяця здійснює перерахування сум субвенції на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, відповідно до помісячного розпису обласного бюджету, але у межах фінансових зобов’язань відповідних місцевих бюджетів.

5. Отримані місцевими бюджетами суми субвенції протягом одного операційного дня перераховуються на рахунки головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкриті в органах державної казначейської служби, для здійснення відповідних видатків.

6. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів до кінця поточного місяця здійснюють розрахунки з одержувачами соціальних виплат.

7. Департамент фінансів облдержадміністрації, виходячи із фактичного обсягу видатків місцевих бюджетів на пільгове медичне обслуговування громадян та даних щодо реєстрації заяв, поданих департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації, забезпечує підготовку пропозицій обласній державній адміністрації, обласній раді щодо перерозподілу обсягу субвенції між районними та міськими (міст обласного значення) бюджетами.

8. Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції з обласного бюджету підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.

9. Контроль за видачею лікарями лікувально-профілактичних установ області пільгових рецептів відповідно до чинних нормативних документів здійснюється управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації.

10. Контроль за дотриманням цього Порядку органами соціального захисту населення здійснюється департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.

11. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несуть головні розпорядники коштів місцевих бюджетів.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті