Постанова КМУ від 27.05.2015 р. № 350

03 Червня 2015 2:24 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27.05.2015 р. № 350
Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Угодою про позику (Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 р. № 8475-UA.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.05.2015 р. № 350

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яка передбачена у державному бюджеті за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.

3. Розпорядниками субвенції є:

  • структурні підрозділи з питань охорони здоров’я Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Львівської, Полтавської і Рівненської облдержадміністрацій;
  • структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства та будівництва Волинської, Дніпропетровської та Рівненської облдержадміністрацій;
  • виконавчий орган Вінницької міської ради.

4. Субвенція надається в обсягах, установлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, і використовується для виконання затвердженого МОЗ плану заходів з реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі — проект).

5. Розпорядники субвенції в рамках реалізації проекту:

  • здійснюють закупівлю товарів, робіт, послуг згідно з планом закупівель у централізованому порядку для закладів охорони здоров’я відповідної області та м. Вінниці і укладають відповідні договори. Закупівлі здійснюються в межах доведеного МОЗ обсягу субвенції на їх фінансування;
  • беруть зобов’язання щодо здійснення видатків, пов’язаних з реалізацією проекту, в межах затверджених кошторисів. Зазначені зобов’язання підлягають відповідному коригуванню у разі невиконання на кінець року плану надходжень субвенції до спеціального фонду державного бюджету;
  • здійснюють у межах затверджених кошторисів видатки для виконання зобов’язань перед постачальниками товарів (виконавцями робіт, надавачами послуг);
  • забезпечують відповідно до законодавства, Угоди про позику (Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 р. № 8475-UA та порядку підготовки реєстрів планових зобов’язань та звітів за проектом, передбаченого Операційним посібником проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», затвердженим МОЗ, підготовку реєстрів планових зобов’язань, звітів, зберігання фінансових та інших документів, ведення бухгалтерського обліку та доступ аудиторів для проведення аудиту в рамках реалізації проекту.

6. Розпорядники субвенції проводять у централізованому порядку закупівлю товарів, робіт, послуг для закладів охорони здоров’я відповідної області та м. Вінниці.

7. Передача оборотних та необоротних активів, придбаних за субвенцією, розпорядниками субвенції закладам охорони здоров’я здійснюється за розпорядженням голови облдержадміністрації у порядку, визначеному законодавством.

8. Замовники робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції відповідних об’єктів закладів охорони здоров’я, включених до проекту (далі — об’єкти), визначаються на підставі розпоряджень голів відповідних облдержадміністрацій.

Замовник будівництва Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології визначається на підставі відповідного рішення Вінницької міської ради.

9. Акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), готовності об’єктів до експлуатації перед їх підписанням замовником та виконавцем робіт (надавачем послуг) підлягають погодженню з установою, організацією, органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, на балансі (чи у власності) яких перебуває об’єкт (далі — балансоутримувач).

10. Розроблення проектної документації на проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів здійснюється в установленому законодавством порядку за рахунок визначених відповідними обласними радами та Вінницькою міською радою джерел фінансування, крім субвенції.

11. Замовник робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції відповідних об’єктів забезпечує в установленому законодавством порядку технічний нагляд за рахунок визначених відповідними обласними радами та Вінницькою міською радою джерел фінансування, крім субвенції.

Технічний нагляд за будівництвом Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології здійснюється замовником із залученням компанії, яка буде здійснювати інженерний та консультативний нагляд за будівництвом згідно з вимогами Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

12. Після введення в експлуатацію об’єкта будівництва — Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології за рішенням Вінницької міської ради замовником здійснюється передача об’єкта на баланс балансоутримувача у визначеному законодавством порядку.

13. Річні обсяги субвенції затверджуються в установленому порядку в кошторисах розпорядників субвенції на фінансування заходів з реалізації проекту в межах призначень, визначених планом заходів з реалізації проекту.

У разі порушення розпорядниками субвенції строків, визначених у плані заходів з реалізації проекту, або перевиконання зазначеного плану понад план надходжень субвенції МОЗ має право надавати пропозиції Мінфіну щодо внесення змін до розпису асигнувань стосовно зазначеної субвенції в установленому законодавством порядку.

14. МОЗ на підставі даних зведених реєстрів планових зобов’язань, отриманих і зареєстрованих згідно з вимогами Операційного посібника проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», затвердженого МОЗ, готує і подає Мінфіну платіжні документи для забезпечення надходження субвенції на відповідні рахунки в Казначействі.

Після надходження субвенції МОЗ готує в установленому законодавством порядку і подає Казначейству розподіл відкритих асигнувань у розрізі місцевих бюджетів, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, для перерахування субвенції на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в територіальних органах Казначейства, з подальшим перерахуванням на рахунки розпорядників субвенції за місцевими бюджетами, визначених рішенням відповідної місцевої ради.

15. Казначейство після надходження від МОЗ даних про розподіл відкритих асигнувань у розрізі обласних бюджетів перераховує міському бюджету м. Вінниці із спеціального фонду державного бюджету субвенцію на відповідні рахунки розпорядників субвенції, відкриті в територіальних органах Казначейства.

16. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

17. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 10 числа наступного періоду МОЗ за встановленою ним формою інформацію про її використання.

18. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа наступного періоду МОЗ про обсяги перерахування субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об’єктів і заходів.

19. Розпорядники субвенції протягом трьох місяців з дати закриття проекту можуть здійснювати оплату за товари, роботи, послуги, які були отримані, але не оплачені на момент закриття проекту.

Залишок субвенції, не використаний розпорядниками субвенції протягом трьох місяців з дати закриття проекту, повертається на рахунок МОЗ для повернення на рахунок Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

20. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за цільовим та ефективним її витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті