Девіз життя — невтомне завзяття. Професору Олександру Пімінову — 70!

Олександр Фомич Пімінов — директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор — народився 23 червня 1945 р. у м. Харків. Ще навчаючись у школі і деякий час після її закінчення, працював у відділі перев’язувальних засобів Обласного аптечного складу (ОАС) у Харкові. У 1963 р. вступив до Харківського фармацевтичного інституту (ХФІ) та студентом одночасно працював на тому самому ОАС у таблетковому відділі (1968 р.). Під час навчання був призваний на строкову службу до лав Радянської армії, де гідно служив три роки і звільнився у званні старшого лейтенанта медичної служби.

О.Ф. Пімінов закінчив ХФІ у 1970 р. З лютого 1969 по червень 1980 р. працював препаратором, старшим лаборантом, молодшим науковим співробітником лабораторії аерозолів Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту. У 1980–1986 рр. обіймав посаду старшого викладача, 1986–1990 — доцента, 1991–1992 — професора, 1992–1993 — завідувача кафедри технології ліків Українського інституту удосконалення лікарів (УІУЛ).

У 1994 р. після ліквідації фармацевтичного факультету УІУЛ, враховуючи великий стаж і досвід роботи в галузі підвищення кваліфікації та знач­ний обсяг навчально-методичної та наукової діяльності, Олександр Фомич був прийнятий професором на кафедру фармацевтичної технології та фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ). У 1995 р. він — заступник директора ІПКСФ, а у зв’язку з тим, що стала проводитися підготовка магістрів, з листопада 1997 р. — заступник декана з магістратури при навчальній частині ІПКСФ Української фармацевтичної академії (УкрФА). У 2002 р. О.Ф. Пімінова було призначено на посаду директора ІПКСФ, а з 2008 р. він є завідувачем кафедри загальної фармації та безпеки ліків.

Працюючи на посаді професора кафед­ри фармацевтичної технології та фармакології ІПКСФ (1994–2002), О.Ф. Пімінов відповідав за навчально-методичну роботу кафедри, проводив семінарські заняття з викладачами кафед­ри з підвищення педагогічної майстерності, був членом методичної ради ІПКСФ УкрФА та центрального методкому УкрФА, а з 1999 р. додатково — заступник завідувача кафедри з навчальної роботи та член технологічної комісії.

У цей період Олександр Фомич викладав курс фармацевтичної технології та біофармації. Був у групі розробників типових програм і навчальних планів очної частини інтернатури, передатестаційних циклів, близько 30 програм та навчальних планів циклів тематичного удосконалення, методичних вказівок з організації інтернатури, чисельних методичних розробок з практичних та семінарських занять. Крім того, він також плідно працював над створенням тестів для базисного контролю та атестаційних тестів зі спеціальностей «Провізор загального профілю» та «Провізор загального профілю» (інтернатура).

О.Ф. Пімінов застосовує творчий підхід до удосконалення педагогічного процесу шляхом створення навчальних планів, програм, підручників, методичних посібників та навчально-методичних вказівок. На час зарахування на посаду директора ІПКСФ (2002) разом зі співавторами він підготував понад 25 навчальних планів і програм, у тому числі атестаційних комп’ютерних програм для циклу «Інтернатура (Провізор загального профілю)» і для передатестаційного цик­лу зі спеціальності «Загальна фармація».

Виконуючи завдання МОЗ України, Олександр Фомич брав участь у розробці, затвердженні та виданні «Типового навчального плану і програм підготовки магістрів фармації» (Київ, 1999), комплексу навчальних планів і програм з курсу фармацевтичної технології для циклів тематичного та монотематичного удосконалення (особисто розробив програму монотематичного удосконалення «Гомеопатичні лікарські засоби та їх фармакотерапевтична дія» і «Особливості виробництва стерильних і асептично приготованих ліків») та ін.

О.Ф. Пімінов є співавтором підручника «Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків» (особисто ним написано 4 розділи). Спів­автор першого підручника для фахівців фармації з базовою освітою «Біофармацевтичні аспекти фармацевтичної технології», першого видання підручника з гомеопатії «Основи гомеопатичної фармації», книг «ІПКСФ крізь призму часу», «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації», «Комплексные гомеопатические препараты», «Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції», «Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров’я». Олександр Фомич брав участь у розробці та затвердженні державних атестаційних тестів зі спеціальностей «Провізор загального профілю» та «Клінічний провізор». Він є головою авторського колективу та науковим редактором монографії в двох томах «Нанотехнологии в фармации и медицине» (2014 р.).

Досконало володіючи знаннями з дисципліни «Фармацевтична технологія», О.Ф. Пімінов є автором та співавтором 7 підручників, 19 навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій та 22 програм. Він читає лекції з нано- та біотехнології, генної інженерії, гомеопатії, гомотоксикології та лекції, присвячені лікарським препаратам із заданими фармакокінетичними властивостями і лікам спрямованої дії.

О.Ф. Пімінов започаткував перші виїзні курси підвищення кваліфікації для фармацевтичних працівників (в тому числі цикли в Росії: Оренбург, Нижній Новгород, Тула, Бєлгород).

Наукові дослідження О.Ф. Пімінова присвячені розробці та підвищенню ефективності м’яких лікарських форм, гомеопатичних та стоматологічних ліків. У лютому 1980 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Біофармацевтичні та технологічні дослідження мазей з деякими антибактеріальними речовинами» (науковий керівник — професор Г.С. Башура) і отримав науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук.

У 1990 р. Олександр Фомич захистив докторську дисертацію за темою «Теоретичні та технологічні аспекти розробки нових лікарських форм для стоматології» та отримав науковий ступінь доктора наук. Розробив та теоретично обґрунтував склад і лікарські форми для лікування та профілактики захворювань пародонту (карієс, гіпере­стезія зубів). Вчене звання професора О.Ф. Пімінов отримав у 1992 р.

Працюючи над розробкою складу та технології м’яких лікарських форм з антибіотиками на «Мосмедпрепараты» ім. Л.Я. Карпова, Олександр Фомич запропонував технологію та методи контролю мазей поліміксинової та неоміцинової на водорозчинних основах. На Горківський хіміко-фармацевтичний завод було передано технологію та аналіз мазей — еритроміцинової, окситетрациклінової, тетрацикліновоїна Лубенському хіміко-фармацевтичному заводі впроваджено технологію емульсій вазелінового масла. Дослідження та розробка нових лікарських форм для стоматології (стоматологічних лікувальних дисків) завершилися розробкою методичних вказівок з лікування та профілактики каріозних і некаріозних уражень твердих тканин зуба.

Відомий вчений у галузі фармацевтичної технології ліків О.Ф. Пімінов є автором лікарських препаратів та має учнів по всій території колишнього СРСР. Під його керівництвом захищено 1 докторську і 10 кандидатських дисертацій. Є автором та співавтором понад 300 праць, серед яких 5 авторських свідоцтв та 250 наукових публікацій.

Сьогодні О.Ф. Пімінов виконує низку суспільних обов’язків: він — член атестаційних комісій Харківського та Сумського фармацевтичних управлінь з присвоєння фахівцям практичної фармації кваліфікаційних категорій, член центральної методичної комісії Національного фармацевтичного університету (НФаУ), член вченої ради НФаУ, член Апробаційної комісії НФаУ з попереднього розгляду кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 15.00.01; член спеціалізованої вченої ради при Львівському національному медичному університеті ім. Д. Галицького, член Координаційної ради МОЗ України з питань післядипломної освіти, член Асоціації гомеопатів України та Міжнародної асоціації гомеопатів.

Як директор ІПКСФ НФаУ О.Ф. Пімінов очолює науково-творчий колектив лекторів, імена яких добре знайомі нашому читачеві за спільним навчальним проектом НФаУ і «Щотижневика АПТЕКА» «Університет — дистанційна освіта online». Також ювіляр є автором майже двох десятків статей «Фармацевтичної енциклопедії».

Кропітка та сумлінна праця професора О.Ф. Пімінова протягом його професійної діяльності неодноразово відзначалася. Серед таких відзнак: подяка НФаУ (2002), Почесна грамота Фармацевтичного управління Харківської обласної державної адміністрації (2003, 2005), Почесна грамота МОЗ України (2004), Почесна грамота НФаУ (2005, 2006), подяка Голови Харківської обласної державної адміністрації (2007); Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2008); подяка Організаційного комітету VII Національного з’їзду фармацевтів України (2010); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2010).

Справжній інтелігент, носій високих душевних якостей, невтомний трудівник, блискучий професіонал, завзятий ентузіаст своєї справи, істинний вчений, тонкий педагог, вдумливий наставник, талановитий керівник — ось яка обдарована людина народилася 70 років тому у повоєнному Харкові. Ось якою людиною обґрунтовано пишається весь колектив ІПКСФ НФаУ та Університету загалом, що зичить ювілярові невтомної напруги та невичерпної наснаги на многая літа, — а нашій редакції залишається із щирим задоволенням і глибокою шаною приєднатися до цих побажань!

Пилип Снєгірьов,
фото надані ІПКСФ НФаУ
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Виктор 20.06.2015 10:25
Успехов и здоровья.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*