Пленум правління українського наукового товариства кардіологів

24–26 вересня 2003 р. в  Києві відбувся пленум правління Українського наукового товариства кардіологів за міжнародною участю «Атеросклероз та ішемічна хвороба серця: сучасний стан проблеми. Артеріальна гіпертензія як фактор ризику ішемічної хвороби серця; профілактика ускладнень». Організатором пленуму виступив Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України. Активну участь в організації пленуму брали Наукове товариство та Асоціація кардіологів України, Інститут серцево-судинної хірургії АМН України. Були присутні провідні вчені-кардіологи, кардіохірурги, терапевти, обласні спеціалісти, співробітники профільних кафедр та студенти вищих медичних закладів, академій післядипломної освіти лікарів. У роботі пленуму також взяли участь представники провідних вітчизняних та закордонних фармацевтичних фірм — виробників лікарських засобів, які застосовуються в терапії ІХС та артеріальної гіпертензії. Генеральними спонсорами заходу виступили фармацевтичні фірми «Авентіс» (Франція) та «Мерк Шарп енд Доум»(США).

Під час роботи пленуму правління Українського наукового товариства кардіологів

На пленумі розглядалися питання атеросклерозу, ішемічної хвороби серця (ІХС), артеріальної гіпертензії та грізних ускладнень цих захворювань, а також фактори ризику, засоби первинної та вторинної профілактики, фармакотерапевтичні та кардіохірургічні методи лікування. Як відомо, поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення світу становить 40–50%. В Україні показники захворюваності та смертності від цих хвороб залишаються одними з найвищих в Європі і продовжують підвищуватися. Щороку в Україні реєструється понад 500 тис. випадків первинного захворювання на ІХС. У структурі смертності від хвороб системи кровообігу перше місце займає ІХС, питома вага якої становить майже 65%.

На першому пленарному засіданні розглядалися проблемні питання атеросклерозу та ІХС. Як зазначив у своїй доповіді чл.-кор. АМН України, проф. Володимир Коваленко, за останні 6 років поширеність хвороб системи кровообігу в Україні зросла майже в 2,5 разу. У більшості пацієнтів, особливо старшого віку, артеріальна гіпертензія та ІХС поєднуються. Ці захворювання мають спільні медико-соціальні проблеми, фактори ризику та ускладнення. Результати досліджень, проведених в Інституті кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, свідчать про значну поширеність серед працездатного населення України таких загальновизнаних факторів ризику серцево-судинних захворювань, як гіперліпідемія, надмірна маса тіла та тютюнопаління. Суттєвими є витрати системи охорони здоров’я на лікування, вторинну профілактику, реабілітацію хворих кардіологічного профілю, а також витрати суспільства, пов’язані зі смертю людини працездатного віку. Саме тому розроблення та впровадження заходів, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування хвороб системи кровообігу, насамперед ІХС та артеріальної гіпертензії, залишаються актуальною проблемою сучасної кардіології. Стратегічними напрямками профілактики, лікування і запобігання ускладненням атеросклерозу та ІХС мають стати формування здорового способу життя, обмеження впливу факторів ризику, широкомасштабне визначення рівня холестерину та виявлення дисліпідемій, поширення нової інформації стосовно патогенезу, профілактики, лікування хвороб системи кровообігу, проведення наукових досліджень, координація діючих програм профілактики, створення регістрів хворих з інфарктом міокарда, подальше впровадження в клінічну практику сучасних фармакотерапевтичних і кардіохірургічних методів лікування, зокрема, широке використання тромболізису, ангіопластики, аортокоронарного шунтування.На пленумі наголошувалося на важливості соціальних заходів, спрямованих на боротьбу з атеросклерозом, ІХС та ускладненнями цих захворювань, зокрема, на необхідності гарантованого централізованого державного забезпечення хворих сучасними засобами лікування за наявності гострих порушень коронарного кровообігу, інструментального забезпечення кардіохірургічних втручань.

Доповіді інших виступаючих були присвячені досягненням у лікуванні і профілактиці ІХС та артеріальної гіпертензії, гострих коронарних синдромів, оперативному лікуванню ІХС та питанням фундаментальної кардіології. Значну увагу було приділено порушенням ліпідного обміну — провідному механізму розвитку атеросклерозу, сучасним підходам до діагностики та лікування дисліпідемій, проблемам забезпечення та оптимізації гіполіпідемічної терапії. Враховуючи те, що артеріальна гіпертензія — один із найважливіших факторів ризику розвитку ІХС, в рамках пленуму були обговорені «Нові рекомендації робочої групи Українського товариства кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії», а також медико-соціальні аспекти артеріальної гіпертензії в Україні. На підсумковій організаційно-методичній нараді головних обласних спеціалістів (кардіологів, терапевтів) МОЗ України були заслухані результати виконання «Національної програми профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні». На окремому пленарному засіданні обговорювалися питання хірургічного лікування ІХС. Наголошувалося на необхідності більш широкого застосування кардіохірургічних втручань, оскільки на певних етапах перебігу ІХС вони — єдиний метод лікування, завдяки якому вдається врятувати життя пацієнта і кардинально покращити якість його життя.

У рамках пленуму відбувся науково-практичний семінар з міжнародною участю, присвячений результатам дослідження EUROPA (European trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease), що викликав особливий інтерес учасників пленуму і матеріали якого на правах реклами «Щотижневик АПТЕКА» пропонує до вашої уваги на наступній сторінці.

Олена Барсукова
Фото Євгена Чорного

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті