Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 229 Податкового кодексу України (щодо питання дерегуляції виробництва лікарських засобів)»

26 Червня 2015 4:12 Поділитися

ПОДАННЯ
проект Закону України «Про внесення зміни до статті 229 Податкового кодексу України (щодо питання дерегуляції виробництва лікарських засобів)»

Відповідно до статті 93 Конституції, ст. 12 Закону України «Про статус народного депутата України», статей 89, 114 Регламенту Верховної Ради України вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення зміни до статті 229 Податкового кодексу України (щодо питання дерегуляції виробництва лікарських засобів)».

Доповідати на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Андрій Федорович Шипко.

Додатки:

1. Проект Закону на 1 арк.

2. Пояснювальна записка на 3 арк.

3. Порівняльна таблиця на 1 арк.

4. Проект постанови на 1 арк.

5. Електронна версія зазначених документів.

Народний депутат України
А.Ф. Шипко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 229 Податкового кодексу України (щодо питання дерегуляції виробництва лікарських засобів)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На даному етапі Україна потребує подальших кроків на шляху дерегуляції та приведення функцій виконавчих органів до європейських стандартів. Законопроект «Про внесення зміни до статті 229 Податкового кодексу України (щодо питання дерегуляції виробництва лікарських засобів)», (далі — Законопроект) розроблено зважаючи на необхідність скорочення погоджувальних процедур, зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання, які для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів) використовують спирт етиловий за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, та зважаючи на достатній рівень регулювання з боку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та контролю за здійсненням такого виробництва, що забезпечується шляхом встановлення податкових постів на таких підприємствах, які в тому числі документально підтверджують факт цільового використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів.

Законопроект передбачає скасування додаткової процедури щорічного встановлення та визначення Кабінетом Міністрів України обсягів квот на відвантаження спирту етилового за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту виробникам лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів.

Також скасовується норма щодо визначення Кабінетом Міністрів України чергового переліку лікарських засобів, а саме Переліку лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий (далі — Перелік).

Натомість пропонується, що до такого Переліку можуть бути віднесені лише зареєстровані в установленому порядку в Україні лікарські засоби вітчизняного виробництва, які включені до Державного реєстру лікарських засобів (згідно Закону України «Про лікарські засоби»).

Водночас необхідно зазначити, що пунктом 229.1. ст. 229 Податкового кодексу України чітко врегульовано особливості оподаткування спирту етилового в залежності від напряму його використання, зокрема і щодо виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів).

Тому пропонується встановити, що відвантаження спирту етилового проводиться для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів) включених до Державного реєстру лікарських засобів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що скасування зайвої процедури щорічного встановлення та визначення Кабінетом Міністрів України обсягів квот спирту етилового для виробництва лікарських засобів та Переліку лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, дозволить спростити умови ведення бізнесу у сфері виробництва лікарських засобів, сприятиме уникненню корупційної складової при проведенні процедури визначення та встановлення Кабінетом Міністрів України обсягів квот на відвантаження спирту етилового за пільговою ставкою акцизного збору підприємствам.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є дерегуляція господарської діяльності підприємств, що у виробництві лікарських засобів використовують спирт етиловий за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Скасування зайвої процедури щорічного встановлення та визначення Кабінетом Міністрів України обсягів квот спирту етилового для виробництва лікарських засобів та Переліку лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, дозволить спростити умови ведення бізнесу у сфері виробництва лікарських засобів.

Прийняття Законопроекту сприятиме скороченню погоджувальних процедур, зменшенню впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання, які для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів) використовують спирт етиловий за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, уникненню ризиків вчинення корупційних правопорушень при проведенні процедури визначення та встановлення Кабінетом Міністрів України обсягів квот на відвантаження спирту етилового за пільговою ставкою акцизного збору підприємствам.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, виклавши підпункт 229.1.13 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України в наступній редакції: «229.1.13. Відвантаження спирту етилового проводиться для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів) включених до Державного реєстру лікарських засобів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів.».

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Реалізація положень даного законопроекту потребує внесення змін лише до Податкового кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація зазначеного законопроекту сприятиме зменшенню впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання, які для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів) використовують спирт етиловий за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Прогноз результатів

Реалізація Закону забезпечить скорочення функцій та оптимізацію процедур регулювання господарської діяльності підприємств, що у виробництві лікарських засобів використовують спирт етиловий за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, та сприятиме запровадженню прозорих і єдиних правил для всіх суб’єктів підприємницької діяльності.

Народний депутат України
А.Ф. Шипко

Проект (реєстр. № 2167а від 25.06.2015 р.)

вноситься народним депутатом України

А. Ф. Шипком

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 229 Податкового кодексу України
(щодо питання дерегуляції виробництва лікарських засобів)

Верховна Рада України постановляє:

І. Підпункт 229.1.13 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) викласти в наступній редакції:

«229.1.13. Відвантаження спирту етилового проводиться для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), включених до Державного реєстру лікарських засобів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів.».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з наступного дня за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України
В.Б. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 229 Податкового кодексу України (щодо питання дерегуляції виробництва лікарських засобів)»

Чинна редакція Закону Редакція, що пропонується з урахуванням змін
Податковий кодекс України
229.1.13. Відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів проводиться в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України. Перелік лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, затверджується Кабінетом Міністрів України. 229.1.13. Відвантаження спирту етилового проводиться для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), включених до Державного реєстру лікарських засобів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів.
Народний депутат України
А.Ф. Шипко

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи

проекту нормативно-правового акта

від 15.08.2015 р.

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України (щодо питання дерегуляції виробництва лікарських засобів)

Реєстр. № 2167а від 25.06.2015р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України Шипко А.Ф.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань податкової та митної політики

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 15липня 2015 року, протокол № 32).

Голова Комітету Є. Соболєв
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*