Проект постанови КМУ «Про внесення змін до переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

27 Липня 2015 3:06 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків».

Зазначаємо, що станом на сьогодні чинним законодавством врегульовано, що пільгова ставка податку на додану вартість у розмірі 7 відсотків встановлюється на медичні вироби за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 410.

Технічні та інші засоби реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України» (далі — постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 79) звільняються від обкладення податком на додану вартість.

За інформацією Міністерства соціальної політики України у вищезазначених нормативних актах закладена колізія, оскільки до переліку медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 410 включені деякі засоби реабілітації, наприклад «коляски інвалідні», які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 79 звільняються від обкладення податком на додану вартість.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.03.2015 № 8219/2/1-15 до листа Міністерства соціальної політики України від 24.02.2015 № 755/0/10-15/19, та з метою врегулювання проблемних питань, що виникають під час застосування ставки податку на додану вартість до технічних та інших засобів реабілітації, МОЗ України на основі пропозицій Міністерства соціальної політики України наданих листом від 13.07.2015 № 10429/0/14-15/19 розроблено вищезазначений проект постанови Кабінету Міністрів України.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected]; Гріценко Олександр Володимирович тел. 200-06-68.

Пояснювальна записка
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Станом на сьогодні чинним законодавством врегульовано, що пільгова ставка податку на додану вартість у розмірі 7 відсотків встановлюється на медичні вироби за переліком, затвердженим постановою КМУ від 03.09.2014 № 410.

Технічні та інші засоби реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України» звільняються від обкладення податком на додану вартість.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.03.2015 № 8219/2/1-15 до листа Міністерства соціальної політики України від 24.02.2015 № 755/0/10-15/19, та з метою врегулювання проблемних питань, що виникають під час застосування ставки податку на додану вартість до технічних та інших засобів реабілітації, МОЗ України на основі пропозицій Міністерства соціальної політики України наданих листом від 13.07.2015 № 10429/0/14-15/19 розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» (далі — Перелік).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього проекту постанови є внесення змін Переліку в частині доповнення деяких позицій медичних виробів приміткою наступного змісту:

«крім технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів та інших пільгових категорій населення на яких поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України».

Реалізувати вищезазначену мету пропонується шляхом прийняття запропонованого проекту постанови.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Митний кодекс України, Податковий кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України», постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 410 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього проекту постанови не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить внести зміни до переліку та врегулювати проблемні питання, що виникають під час застосування ставки податку на додану вартість до технічних та інших засобів реабілітації, які відповідно до законодавства звільненні від обкладення податком на додану вартість.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 31.07.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про внесення змін до переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2065), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України
здоров’я України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ
до переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків

1. Доповнити перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків приміткою такого змісту:

«** Крім технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів та інших пільгових категорій населення на яких поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 456).».

2. У графі «Найменування медичного виробу» переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків:

1) позицію тридцять другу викласти в такій редакції:

«Коляски інвалідні, з двигуном або без двигуна чи з іншим механізмом для пересування**»;

2) позицію сімдесят першу викласти в такій редакції:

«Пристрої ортопедичні, у тому числі милиці та тростини-милиці**»;

3) позицію сімдесят сьому викласти в такій редакції:

«Інші штучні частини тіла**»;

4) позицію вісімдесяту викласти в такій редакції:

«Апарати, які носять на собі, із собою або імплантують у тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду**»;

5) позицію дев’яносто шосту викласти в такій редакції:

«Інші меблі медичні, хірургічні**».

Аналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. № 1568»

1. Опис проблеми, яку передбачається розв’язати

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» (далі — Закон) об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором є товари, визначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 277 Митного кодексу України, крім життєво необхідних товарів згідно зі статтею 5 цього Закону.

Статтею 5 Закону до життєво необхідних товарів, зокрема, віднесені товари, зазначені у пунктах 2-7, 9, 10, 12, 13, 15, 18-20 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287, підпункті 11 пункту 4, пункті 4-1 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.

Таким чином, до життєво необхідних товарів віднесена фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та класифікуються за товарними групами 28, 29, 30 УКТЗЕД, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні». Наразі чинна редакція цього Переліку містить всього 86 позицій товарів, які згідно Закону належать до життєво необхідних.

У зв’язку із набуттям чинності Закону, Міністерством охорони здоров’я України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568», яким передбачено затвердження нової редакції Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України (далі — Перелік).

2. Цілі та завдання прийняття пропонованого акта

Метою цього проекту постанови є:

  • перегляд чинної редакції Переліку з метою приведення кодів УКТЗЕД товарів у відповідність до вимог діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
  • вилучення з Переліку продукції яка виробляється в Україні;
  • доповнення Переліку фармацевтичною продукцією, яка не виробляється в Україні та ввозиться на митну територію України.

Необхідно також зазначити, що згідно даних Державного реєстру лікарських засобів України, фармацевтична продукція та хімічні сполуки, що зазначені у представленому до затвердження проекті Переліку, станом на сьогодні не зареєстровані в Україні як лікарські засоби, які виробляються вітчизняними фармацевтичними підприємствами.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перший спосіб — залишити ситуацію без змін. Це не призведе до досягнення поставлених цілей.

Другий спосіб досягнення поставлених цілей (оптимальний) — прийняття запропонованого проекту акта, що дасть змогу доповнити Перелік фармацевтичною продукцією та хімічними сполуками, які не виробляються в Україні та які будуть звільненні від оподаткування додатковим 5% імпортним збором та ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України.

4. Механізм розв’язання проблеми

Зазначена ціль досягається шляхом прийняття проекту акта.

5. Можливість досягнення поставлених цілей

Прийняття проекту акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Очікувані результати прийняття регуляторного акту визначено із застосуванням методу вигод та витрат і наведено у таблиці:

Очікувані результати прийняття регуляторного акту визначено із застосуванням методу вигод та витрат і наведено у таблиці:

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави Удосконалення законодавства в сфері обігу медичних виробів. Відсутні.
Удосконалення законодавства в сфері обігу лікарських засобів. Зниження цін на лікарські засоби. Відсутні.
Інтереси суб’єктів господарювання Врегулювання проблемних питань, що виникають під час застосування ставки податку на додану вартість до технічних та інших засобів реабілітації. Застосування 7 відсоткової ставки податку на додану вартість до технічних та інших засобів реабілітації, які відповідно до законодавства звільненні від обкладення податком на додану вартість.
Звільнення від оподаткування додатковим імпортним збором лікарських засобів (за Переліком) у разі ввезення їх на митну територію України. Оподаткування додатковим імпортним збором лікарських засобів (які не включені до Переліку) у разі ввезення їх на митну територію України.
Інтереси громадян Удосконалення законодавства в сфері обігу медичних виробів. Відсутні.
Збільшення доступності до лікарських засобів. Зниження цін на лікарські засоби. Відсутні.

7. Запропонований строк дії акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

8. Показники результативності акта

Прийняття запропонованого проекту акта дасть змогу доповнити Перелік фармацевтичною продукцією та хімічними сполуками, які не виробляються в Україні та які будуть звільненні від оподаткування додатковим 5% імпортним збором та ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/чи фізичних осіб — середній, що забезпечується офіційним оприлюдненням проекту акта на офіційному сайті МОЗ України — http://www.moz.gov.ua.

Щодо поінформованості суб’єктів господарювання після прийняття проекту акта, то вона буде забезпечена шляхом офіційного оприлюднення на сторінках веб-сайту МОЗ України — http://www.moz.gov.ua, на сайті Верховної Ради України — http://www.rada.gov.ua, Офіційному віснику України (офіційному засобу масової інформації).

9. Заходи відстеження результативності акта

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Базове відстеження буде проведене після набуття чинності регуляторного акта. Строк виконання заходів з базового відстеження — 45 робочих днів.

Повторне та періодичне відстеження буде проведено через 1 рік з дня набуття чинності регуляторного акта та через кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті