Проект постанови КМУ щодо внесення змін до розмірів щорічних квот на відвантаження спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів

21 Серпня 2015 2:23 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. № 19»

З метою врахування вмотивованих пропозицій громадськості та профільних асоціацій виробників лікарських засобів та дотримання принципів дерегуляції у питаннях визначення квот на використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів, Міністерством охорони здоров’я України пропонується для громадського обговорення оновлений варіант змін у Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. №19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» (із змінами), якою затверджено щорічні квоти на відвантаження суб’єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів.

Проект постанови, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України http://www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601. Контактні особи: Лясковський Тарас Михайлович, тел. (044) 200–07–93, (E-mail: keda@moz.gov.ua) та Нагорна Олена Олександрівна, (E-mail: e.nagornaya@ukr.net).

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, громадських об’єднань приймаються до 21.09.2015 у письмовому та/або електронному вигляді.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. № 19»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статтею 229.1.13. Податкового кодексу зазначено, що відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів проводиться в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» (далі — постанова КМУ № 19) суб’єктам підприємницької діяльності встановлені щорічні квоти на відвантаження спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

Проект постанови Кабінету Міністрів України « Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів країни від 05 січня 2011 р. № 19» (далі — проект постанови Кабінету Міністрів України) розроблено з метою оптимізації встановлених обсягів квот на відвантаження спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів».

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України № 19. Зазначені в проекті постанови Кабінету Міністрів України розміри квот на відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів відповідають прогнозованим розрахункам потреб у спирті етиловим для виробництва лікарських засобів.

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою забезпечення населення лікарськими засобами широкого вжитку за доступними цінами, оскільки суб’єкти господарювання отримують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів без сплати ставки акцизного податку, то такі лікарські засоби вітчизняного виробництва за доступними цінами користуються широким попитом у населення та лікувально-профілактичних закладів та є конкурентоспроможними у порівнянні з лікарськими засобами іноземного виробництва.

Не встановлення підприємствам запропонованих ними розмірів квот на відвантаження спирту етилового може призвести до підвищення цін на лікарські засоби, у виробництві яких використовується спирт етиловий, оскільки підвищення вартості сировини та ставок акцизного податку по її придбанню зумовлює суб’єктів господарювання — виробників до підвищення оптових цін, що в свою чергу безпосередньо відображається на купівельній спроможності населення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є:

  • оптимізація встановлених обсягів квот на відвантаження спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів», в межах яких згідно з Податковим кодексом України передбачено відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;
  • забезпечення належного контролю за цільовим використанням виробниками лікарських засобів спирту етилового з боку Державної фіскальної служби України.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

Податковий кодекс України;

  • постанова Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів»;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції»;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1266 «Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з Державного та місцевого бюджетів та від суб’єктів господарювання.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1 . Запобігання дискримінації

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проект постанови Кабінету Міністрів України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному сайті МОЗ України (http://www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови Кабінету Міністрів України не є регуляторним актом.

10 1 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дозволить:

  • вітчизняним виробникам, згідно з чинним законодавством, відвантажувати спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового для виробництва лікарських засобів в межах затверджених квот;
  • здійснювати контроль за цільовим використанням спирту етилового з боку Державної фіскальної служби України.
Міністр охорони здоров’я України
Олександр Квіташвілі

Проект
опублікований на офіційному сайті МОЗ України
20.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. № 19

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 115, 2013 р., № 70, ст. 2575; 2015 р., № 53, ст. 1707) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від від 5 січня 2011 р. № 19

1. У графі «Квота на відвантаження спирту етилового, дал»:

у позиції «ПАТ «Фітофарм»» цифри «75000» замінити цифрами «105000»;

у позиції «ПрАТ фармацевтична фабрика «Віола»» цифри «80000» замінити цифрами «140000»;

у позиції «Державне підприємство «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України»» цифри «2600» замінити цифрами «7200»;

у позиції «ТОВ «Фарма Старт» цифри «1778» замінити цифрами «2145»;

у позиції «ТОВ «Фармхім» цифри «2688» замінити цифрами «6140,36»;

у позиції «ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка»» цифри «24257» замінити цифрами «61271»;

у позиції «ПАТ «Вітаміни» цифри «900» замінити цифрами «1600»;

у позиції «Приватне підприємство «Кілафф»»: слова «м. Донецьк» замінити словами «м. Суми», цифри «20892» замінити цифрами «33000».

2. Доповнити додаток такими позиціями:

Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян» 30847917 с. Немиринці Житомирської області 38000
Волинська обласна станція переливання крові 01982867 м. Луцьк 180
Комунальна установа «Одеська обласна станція переливання крові» 05480878 м. Одеса 237
Комунальна установа «Чернівецький обласний центр служби крові» 36636582 м. Чернівці 170
Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція переливання крові» 02006886 м. Чернігів 250
ТОВ «Фарма Черкас» 38031098 м. Черкаси 907
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті