Постанова КМУ від 23.09.2014 р. № 485

20 Серпня 2015 4:30 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23.09.2014 р. № 485

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень»

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 вересня 2014 р. № 485

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. № 229 (ЗП України, 1996 р., № 7, ст. 227; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1701; 2011 р., № 79, ст. 2909):

1) абзац десятий пункту 3 виключити;

2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

«неперебування заявника на обліку як платника податків.».

2. Пункт 1 переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 35, ст. 1491; 2001 р., № 4, ст. 127; 2003 р., № 31, ст. 1619), викласти у такій редакції:

«1. Роздрібна торгівля продовольчими товарами та пивом у пляшках і бляшанках за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів, що здійснюється фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок.».

3. У пункті 1 Порядку ведення книги обліку доходів і витрат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1269 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1804), слова «суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування суб’єктів малого підприємництва (у тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку)» замінити словами «фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок».

4. В абзаці третьому пункту 3 Порядку надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 705 «Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 59, ст. 1988; 2009 р., № 14, ст. 417, № 57, ст. 1985, № 61, ст. 2161; 2010 р., № 70, ст. 2532; 2012 р., № 12, ст. 445), слова «свідоцтва про реєстрацію платника» замінити словами «витягу з реєстру платників».

5. У Порядку ведення реєстру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконуються за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування ратифікованого Верховною Радою України Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1259 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 7, ст. 333):

1) у пункті 4:

абзац перший після слів «подають Агентству» доповнити словами «копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість, а також»;

абзац третій виключити;

2) у додатку до Порядку слова «повна юридична адреса в Україні» замінити словами «індивідуальний податковий номер, місцезнаходження».

6. У пункті 2 Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 11 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 108; 2012 р., № 64, ст. 2611):

1) в абзаці першому слова «засвідченої органом державної податкової служби копії свідоцтва» замінити словами «копії витягу з реєстру платників податку на додану вартість»;

2) в абзаці другому слова «Якщо таке свідоцтво анульовано» замінити словами «У разі виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування».

7. Абзаци дванадцятий і чотирнадцятий пункту 7 Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 262 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 839; 2013 р., № 68, ст. 2478), виключити.

8. В абзаці п’ятому пункту 4 Порядку поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми «Партнерство заради миру», операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 569 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1683), слова «свідоцтва про реєстрацію платника» замінити словами «витягу з реєстру платників».

9. У додатку 3 до Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 581), слова «Номер свідоцтва» замінити словами «Індивідуальний податковий номер».

10. Підпункт 4 пункту 90 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074; 2013 р., № 11, ст. 418), виключити.

11. У Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 238 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 959, № 63, ст. 2295):

1) в абзаці десятому пункту 34 слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу»;

2) абзац дев’ятий пункту 35 виключити;

3) у пункті 36:

в абзаці третьому слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу»;

абзац четвертий виключити.

12. У пункті 5 Порядку постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 284 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 31, ст. 1087):

1) у підпункті 2:

в абзаці третьому слова «або документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків» замінити словами «(для постійного представництва нерезидента)»;

абзац четвертий виключити;

2) доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

«3) копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість.».

13. В абзаці четвертому пункту 4 Порядку постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1 – 24 згідно з УКТЗЕД) та надання послуг, операції з постачання (надання) яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі товари (послуги) оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 516 «Деякі питання реалізації абзацу третього пункту 28 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 61, ст. 2193), слова «свідоцтва про реєстрацію платника» замінити словами «витягу з реєстру платників».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*