Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення»

02 Листопада 2015 11:31 Поділитися

ПОДАННЯ

проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення»

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення зміни до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр охорони здоров’я О. Квіташвілі.

Додаток: 1. Текст законопроекту на 1 арк.

2. Текст проекту постанови Верховної Ради на 1 арк.

3. Пояснювальна записка на 2 арк.
4. Порівняльна таблиця на 1 арк.

5. Текст матеріалів в електронній формі.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті  2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення»(далі – проект Закону) розроблено з метою конкретизації повноважень Державної служби України з лікарських засобів в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

Відповідно до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів – Державна служба України з лікарських засобів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, зокрема, за статтею 1682 КУпАП, якою передбачено відповідальність за випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів.

Слід зазначити, що відповідно до статті 2444 КУпАП центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів, в тому числі щодо випуску у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів (стаття1682 КУпАП).

На підставі наведеного та з метою недопущення дублювання повноважень зазначених центральних органів виконавчої влади розроблено проект Закону, відповідно до якого повноваження Державної служби України з лікарських засобів, зокрема, щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення за статтею 1682 КУпАП, пропонується виключити.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є конкретизація повноважень Державної служби України з лікарських засобів в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

Поставленої мети буде досягнуто шляхом внесення змін до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення проекту Закону є Закон України «Про Кабінет Міністрів України».

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків з державного бюджету та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України з метою проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація положень проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону забезпечить конкретизацію повноважень Державної служби України з лікарських засобів в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

Міністр охорони здоров’я України О. Квіташвілі

ПРОЕКТ (реєстр. № 2040а від 08.06.2015 р.)

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Закон України

Про внесення зміни до статті 2448 Кодексу
України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України постановляє:

1. У частині першій статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) цифри «167—170» замінити цифрами «167, 1681, 169, 170».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова
Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення зміни  до
статті
 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення»

Діюча редакція статті 244Кодексу України про адміністративні правопорушення

Редакція запропонована проектом Закону України «Про внесення зміни до  частини першої статті 244Кодексу України про адміністративні правопорушення» 

Стаття 2448. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності (стаття 442), з порушенням встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (стаття 451), з продажем лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках (стаття 424), з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів (статті 167 – 170), а також з невиконанням законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (стаття 18810).

Стаття 2448. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності (стаття 442), з порушенням встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (стаття 451), з продажем лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках (стаття 424), з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів (статті 167, 1681, 169, 170), а також з невиконанням законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (стаття 18810).

 

В.о. начальника Управління фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції
С.О. Бородін

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради україни 

на проект Закону України «Про внесення змін до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення»

У законопроекті пропонується внести зміни до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) з метою розмежування повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (Державної служби України з лікарських засобів) та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 168-2 КУпАП «1Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів».

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий законопроект, в цілому підтримує вказану законодавчу ініціативу. Адже, по-перше, адміністративне правопорушення, передбачене статтею 168-2 КУпАП, вчинюється в сфері захисту прав споживачів та посягає на права споживачів тютюнових виробів, які відповідно до пункту 4 частини 1 статті 4, частини 1 статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон) мають право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію повинна містити відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами (пункту 4 частини 2 статті 15 Закону). Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров’я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов’язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання) (частина 5 статті 15 Закону). При цьому, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 1 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» медичне попередження споживачів тютюнових виробів – інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив вживання цих виробів на здоров’я людини.

Тобто, вчинюючи правопорушення, передбачене статтею 168-2 КУпАП, винна особа порушує права споживачів тютюнових виробів на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про шкідливий вплив вживання цих виробів на здоров’я людини.

По-друге, відповідно до частини 3 статті 5 Закону захист прав споживачів (в тому числі права на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору) здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, а, отже, саме цей орган має розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 168-2 КУпАП.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу.

Керівник Головного управління В. І. Борденюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті