Проект змін до Переліку рідкісних (орфанних) захворювань

03 Грудня 2015 3:35 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 27.10.2014 № 778»

Відповідно до статті 53№ розділу V Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань, на виконання наказу МОЗ України від 27.10.2014 № 778 головними позаштатними спеціалістами МОЗ України відповідних спеціальностей проведено перегляд Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування.

За результатами перегляду розроблено проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 27.10.2014 № 778».

Проект наказу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtpc_publicdiscussion/.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Медичного департаменту Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу: tbc@moz.gov.ua

Контактна особа – Волосовець І.П. (тел. 044-253-72-71)

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 27.10.2014 № 778»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Відповідно до статті 53 розділу V Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань, та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2014 № 15786/1/1-14 і наказу МОЗ України від 27.10.2014 № 778, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України відповідних спеціальностей проведено перегляд Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування.

За результатами перегляду розроблено проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 27.10.2014 № 778».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою наказу є затвердження змін до Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або до їх інвалідизації та мають визнані методи лікування.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

1. «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

2. Указ Президента України від 16 грудня 2011 № 1163 «Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні»;

3. Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту наказу не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Наказ МОЗ України не потребує погодження із заінтересованими органами

6. Регіональний аспект

Наказ МОЗ України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті Наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 27.10.2014 № 778» розміщений для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Наказ МОЗ України не стосується питань соціально-трудової сфери та не потребує погодження із профспілками, їх об’єднаннями організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Результатом реалізації наказу МОЗ України буде розширення Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або до їх інвалідизації та мають визнані методи лікування.

Міністр Олександр Квіташвілі

ПРОЕКТ

винесено на громадське обговорення МОЗ України 30.11.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 27.10.2014 № 778

Відповідно до статті 531 розділу V Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань

НАКАЗУЮ:

1. Внести до переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування, такі зміни:

1.1. Розділ «Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин» доповнити позиціями:

1-альфа гідроксилази дефіцит Е88.8 289157
2-гідроксиглютарова ацидемія (ацидурія) Е71.3 19
2-метил-3гідроксибутирил-КоА-дегідрогенази дефіцит Е71.3 35129
2-метилацил-КоА рацемази дефіцит Е71.3 79095
2-метил-бутирик ацидурія
2-метилбутирил КоА дегідрогенази дефіцит
Е71.3 79157
2-оксоглютарат комплексу дефіцит Е71.3 255182
3-гідрокси-2метилбутиріл-КоА дегідрогенази дефіцит Е71.3 35123
3-гідрокси-3-глютарова ацидурія
3-гідрокси-3метилглютарил-КоА ліази дефіцит
Е71.3 20
3-гідрокси-3метилглютарил-КоА синтази дефіцит Е71.3 35701
3-гідроксиацил-КоА дегідрогенази дефіцит Е71.3 309127
3-гідроксиізобутирик ацидурія Е71.3 939
3-метилкротонілгліцинурія Е71.3 6
3-метилглютаконікацидурія тип 1

3-метилглютаконікацидурія тип 2

3-метилглютаконікацидурія тип 3

3-метилглютаконікацидурія тип 4

3-метилглютаконікацидурія тип 5

Е71.3 67046
111
67047
67048
66634
3-фосфоглюцерат дегідрогенази дефіцит Е71.3 79351
3-фосфосерін фосфатази дефіцит Е71.3 79350
6-пірувоіл-тетрагідроптерин синтази дефіцит Е71.3 13
Абеталіпопротеінемія Е78.4 14
Ацерулоплазмінемія Е88.0 48818
Кислої бета-глюкозидази дефіцит Е88.8 355
Кислої фосфатази дефіцит Е88.8 35121
Гостра неонатальна цитрулінемія тип І Е72.2 247546
Ацил-КоА дегідрогенази 9 дефіцит Е71.3 99901
Аденін фосфорібозилтрансферази дефіцит Е88.8 976
Аденозін монофосфат деамінази дефіцит Е88.8 45
Аденозілкобаламін дефіцит Е88.8 28
Аденозілсукцинази дефіцит Е88.8 46
Хвороба Краббе дорослих Е75.1 206448
Нейрональний цероїд ліпофусциноз дорослих Е75.4 79262
Фосфоетаноламінурія дорослих Е88.8 247676
GM1 гангліозидоз доросла форма Е75.1 79257
Кислої альфа-1,4-глюкозидази дефіцит Е88.8 365
Альфа-1-антитрипсин дефіцит Е88.8 60
Альфа-галактозидази А дефіцит Е88.8 324
Альфа-кетоглютарат дегідрогенази дефіцит Е88.8 31
Альфа-L-фукозідази дефіцит Е88.8 349
Альфа-L-ідуронідази дефіцит Е88.8 579
Альфа-маннозидоз Е77.0 61
Альфа-метил-ацетоацил-КоА тіолази дефіцит Е88.8 134
Альфа-метил-ацил-КоА рацемази дефіцит Е88.8 79095
Альфа-N-ацетилгалактозамінідази дефіцит Е88.8 3137
Аміноацидурія, тип Гартнупа Е.72 2116
Аміноацилази 2 дефіцит Е.72 141
Аміло-1,6-глюкозидази дефіцит Е85.8 366
Аполіпопротеїн А-І дефіцит Е.78.8 425
Аргінінемія Е.72 90
Аргінін:гліцин амідінотрансферази дефіцит Е.72 35704
Аргініносукцинова ацидурія Е.72 23
Аргініносукцинат синтази дефіцит Е.72 247525
Арилсульфатази А дефіцит Е75.2 512
Арилсульфатази В дефіцит Е76.2 583
Атипова хвороба Гоше з дефіцитом сапозину С Е77.0 309252
Бета-галактозидази-1 дефіцит Е.74.2 354
Бета-глюкуронідази дефіцит Е88.8 584
Бета-манозидоз Е77.0 118
Синдром де Тоні-Дебре-Фанконі Е72.0 3337
Хвороба Канавана Е88.8 141
Карнітін пальмітоїл трансферази дефіцит Е88.8 156,157, 228302,
228395,228308
Каталази дефіцит Е88.8 926
CDG синдром Е88.8 79318-79333
Цитрулінемія Е72.2 187, 247525,
249546, 247585
Цистінурія Е72.1 213
Ксантінурія (класична) Е72.8 3467
Комбінована малонова та метилмалонова  ацидемія/ацидурія Е.71.3 289504
LCAT дефіцит Е88.8 79293
Повний мевалонат кінази дефіцит Е88.8 29
CPS1 дефіцит (А) Е88.8 147 (156)
Мукополісахаридоз тип ІV Е76.2 189159

1.2. Розділ «Рідкісні хвороби системи кровообігу» доповнити позиціями:

Інші уточнені форми легенево-серцевої недостатності I27.8 182090
Легенево-серцева недостатність, неуточнена I27.9 182090

1.3. Розділ «Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії» доповнити позиціями:

Ахондроплазія Q77.4 15
Ахондрогенез Q78.0 932
Гіпохондроплазія Q77.4 429
Нейрофіброматоз Q85.0 636, 637, 2678,
93921, 97685,
137605, 363700
Недосконалий остеогенез Q78.0 666, 216796, 216804, 216812,
216820, 216828
Прогресуюча кісткова гетероплазія Q78.0 2762

1.4. Включити розділ «Органічні психічні розлади»:

Синдром Ретта F84.2 778, 3095

2. Медичному департаменту (В. Кравченку) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

Міністр Олександр Квіташвілі

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті