Проект розпорядження КМУ «Про затвердження Плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»

07 Грудня 2015 5:10 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»

Пропозиції та зауваження щодо положень проекту надсилати протягом місяця з дня публікації проекту на електронну адресу: venger@ummcda.com.ua

(тел. 287 89 40 — Венгер Володимир Володимирович).

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України підготовлено Міністерством охорони здоров’я України на виконання п.63 Блоку 3. Громадський порядок та безпека Боротьба з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого розпорядженням від 20.09.2014 р. № 805-р.

Проектом розпорядження Кабінету Міністрів України пропонується затвердити План заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року (далі — План).

Термін дії Плану розрахований на один рік, оскільки реалізація Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735-р, передбачає поетапність виконання заходів, і 2016 рік є черговим етапом цього процесу. Його особливість в тому, що на першому етапі (протягом 2015 року) було закладено і реалізовано організаційні засади поступового впровадження Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, які потребують подальшої реалізації.

План направлений на вирішення проблемних питань щодо активізації діяльності суб’єктів наркополітики, удосконалення системи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх витоку у незаконний обіг і, водночас, забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хворих, актуалізацію боротьби з організованою наркозлочинністю, корупцією та наркобізнесом, подальшого удосконалення законодавства у цій сфері.

План передбачає також заходи із зменшення шкоди від наслідків вживання наркотиків не за медичним призначенням, вирішення питань медико-соціального спрямування, посилення взаємодії з Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркозалежності та іншими закордонними структурами.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено з метою ефективної реалізації суб’єктами наркополітики — центральними і місцевими органами виконавчої влади, установами і організаціями, положень Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735-р., та сприяння євроінтеграційному процесу держави в цілому.

Зазначену мету пропонується реалізувати шляхом прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;

постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;

постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 № 146 «Про Порядок видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»;

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 805-р «Про затвердження Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України».

Реалізація акта передбачає розроблення нових нормативно-правових актів, внесення змін до чинних нормативно-правових актів або визнання їх такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту розпорядження Кабінету Міністрів України не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України погоджено із Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством інфраструктури України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною пенітенціарною службою України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Міністерством фінансів України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною фіскальною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, а тому відсутня необхідність проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою врахування думки громадськості, проект акта опубліковано на офіційному сайті МОЗ України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить підвищити ефективність профілактичних, лікувальних, медичних і соціальних реабілітаційних заходів, впорядкувати впровадження програми замісної підтримувальної терапії, гармонізувати єдину державну систему моніторингу наркоситуації в державі до критеріїв Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності, упорядкувати застосування наркотичних лікарських засобів, здійснення адекватних правоохоронних заходів, спрямованих на боротьбу з наркозлочинністю.

Міністр охорони здоров’я України О. Квіташвілі

Проект

оприлюднено на офіційному сайті

МОЗ України 03.12.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, що додається.

2. Фінансове забезпечення реалізації плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходів.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

План заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

з/с Завдання, визначені в Стратегії Зміст заходу Очікувані результати Термін виконання заходу Виконавці (співвиконавці) заходу Умови фінансування (державне/недержавне) заходу
1 Забезпечення стабільного надійного існування та життєдіяльності нації, збереження її фізичного і морального здоров’я 1.1 Здійснення заходів щодо популяризації та утвердження здорового способу життя молоді. Залучення молодих людей до активного відпочинку, популяризації здорового способу життя протягом року Мінмолодьспорту України державне фінансування
1.2. Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на просвітницьку діяльність щодо профілактики вживання наркотиків, яка міститиме детальну інформацію щодо наслідків вживання наркотиків та шляхів попередження, місць, де можна отримати інформацію щодо профілактики залежності, отримати консультацію тощо. Попередження вживанню наркотиків та зменшення наслідків їх вживання через розповсюдження в усіх можливих соціальних мережах: «Вконтакті», «Facebook», канал відео-роликів «Youtube» та ін. протягом року МОЗ України, МОН України, Держкомтелерадіо України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державне / недержавне фінансування
1.3. Здійснення наукових розробок щодо формування здорового способу життя з урахуванням соціальних, медичних, педагогічних, психологічних та інших аспектів цієї проблеми. Підготовка посібника «Сучасні технології збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій». протягом року НАПН України державне фінансування
1.4. Вивчити міжнародний досвід з питання організації системи контролю за наявністю наркотиків в організмі пілотів літаків, водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів, та інших працівників транспортно-дорожньої галузі та поштового зв’язку до міжнародних програм та стажування Імплементація кращих світових практик з питань організації процедури щодо виявлення та документування стану сп’яніння внаслідок вживання психоактивних речовин. протягом року Мінінфраструктури України, МОЗ України державне фінансування
1.5. Внести зміни до спільного наказу МОЗ та МВС України від 31.01.2013 №65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» Встановлюються строки проведення медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, а також процедур перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів з урахуванням міжнародного досвіду. протягом року Мінінфраструктури України державне фінансування
1.6. Внести зміни до національного законодавства щодо проведення на авіаційних підприємствах вибіркового тест-контролю на наявність психоактивних речовин в організмі пілотів та іншого авіаційного персоналу цивільної авіації України. Забезпечення безпеки авіаційних перевезень. протягом року Мінінфраструктури України державне фінансування
1.7. Здійснити аналіз нормативно-правової бази щодо охорони здоров’я та її вдосконалення. Збереження фізичного і морального здоров’я нації. протягом року НАМН України державне фінансування
2 Зниження рівня загострення соціальних ризиків для особи, суспільства, держави 2.1. Провести експертне обговорення моделей реалізації антинаркотичної політики на локальному рівні, відпрацювати алгоритм реалізації такої політики з урахуванням сучасного досвіду громадських організацій, наукових установ, індивідуальних суб’єктів Проведення круглого столу «Механізми реалізації антинаркотичної політики на локальному рівні: теорія та практика». протягом року НАПН України державне фінансування
2.2. Розробити і впровадити навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, тренінги з метою підвищення ефективності і результативності:– превентивної роботи педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з профілактики вживання учнями психоактивних речовин;– профілактики девіантної поведінки дітей і молоді. Підготовка навчально-методичних посібників:- «Система роботи школи з профілактики вживання учнями психоактивних речовин»;- «Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-юридичні аспекти».
Підготовка методичних рекомендації для учнів початкових класів, учителів і батьків «Здорова дитина в українській родині».
Підготовка сценаріїв (у вигляді тренінгових занять) батьківських зборів з профілактики вживання психоактивних речовин серед школярів.
протягом року НАПН України державне фінансування
2.3. Здійснити аналіз епідеміологічних даних щодо поширення наркозалежності та асоційованих із нею хвороб в Україні. Підготувати та поширити відповідні аналітичні матеріали. Збільшення ефективності заходів, спрямованих на протидію поширенню наркозалежності. II квартал НАМН України, МОЗ України державне фінансування
3 Забезпечення належного державного контролю за обігом наркотиків, а також розроблення і здійснення комплексу заходів щодо зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України 3.1. З метою виявлення джерел і перекриття каналів витоку наркотиків з об’єктів їх легального обігу, запобігання їх розповсюдженню серед наркозалежних осіб проводити комплексні відпрацювання аптек, хімфармпідприємств, складів та інших суб’єктів виробництва, зберігання, і реалізації нарковмісних препаратів, психотропних речовин та прекурсорів. Покращання взаємодії у протидії незаконному транс кордонному обігу наркотиків та легалізації здобутих від наркобізнесу коштів, підготовка та підвищення кваліфікації правоохоронців України з цього питання відповідно до міжнародних стандартів. протягом року МВС України, Держлікслужба України державне фінансування
3.2. Внести зміни до чинних або розробити, у разі потреби, нові проекти нормативно-правових актів щодо урегулювання питання ввезення на територію України та вивезення з її території лікарських наркотичних засобів і психотропних речовин призначених лікарем для індивідуального використання (умови, гранично допустима кількість) Врегулювання питань ввезення на територію України та вивезення з її території лікарських наркотичних засобів і психотропних речовин призначених лікарем для індивідуального використання (умови, гранично допустима кількість). протягом року МОЗ України, МВС України. СБУ державне фінансування
3.3. Забезпечити розроблення, видання та поширення серед співробітників правоохоронних органів інформаційно-методичних матеріалів з питань дотримання прав людини під час взаємодії з представниками груп ризику, проведення відповідних науково-практичних заходів і тренінгів із залученням громадськості та відповідних фахівців. Зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. протягом року МОЗ України, МВС України, СБУ, Програмний офіс управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою) державне фінансування
3.4. З метою запобігання проявам стигматизації та дискримінації осіб, які страждають на психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання наркотиків, включити питання правової та морально-етичної складової поведінки співробітників правоохоронних і судових органів щодо зазначених осіб до програм професійної підготовки.
Здійснити підготовку професійних кадрів високої кваліфікації через систему медичних, педагогічних, правоохоронних навчальних закладів.Забезпечити розробку концепції підготовки та підвищення кваліфікації кадрів щодо обігу наркотиків.
Зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. I квартал МОН України, МВС України, СБУ, ГПУ державне фінансування
3.5. Удосконалити механізм виявлення споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин, що перебувають в установах відбування покарання, оцінки стану їх здоров’я та організації лікування від наркозалежності. Зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. I квартал ДПтС України, МОЗ України, Мін’юст України, МВС України, Програмний офіс Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою) державне фінансування
3.6. Розробити та впровадити у практичну діяльність з контролю за обігом наркотиків механізми збору інформації про нові наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які не перебувають під контролем, шляхом впровадження передових інформаційних технологій. Підвищення рівня державного контролю за обігом наркотиків, зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. протягом року МОЗ України, МВС України, ДФС України, СБУ (за згодою) державне фінансування
3.7. На основі вивчення міжнародного досвіду організації системи контролю за наявністю наркотиків в організмі операторів атомних електростанцій, інших техногенно небезпечних виробництв, пілотів літаків, водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів, та інших працівників, діяльність яких пов’язана з ризиком для здоров’я і життя людей, розробити та забезпечити впровадження у вітчизняну практику автоматизованих систем не інвазійного діагностування зміни психічного стану людини, викликаної наркотиками, зокрема, при здійсненні автоматичної фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху з метою запобігання скоїння ДТП особами, що перебувають під впливом наркотиків. Підвищення рівня державного контролю за обігом наркотиків. протягом року МОЗ України, Мінінфраструк-тури України, Міненерговугілля України, МВС України державне фінансування
3.8. Забезпечити систематичний оперативний обмін інформацією з правоохоронними органами іноземних держав щодо нових наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що стають предметом зловживання серед молоді, підготовки та вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, удосконалення механізму виявлення, оцінки та реагування на появу нових наркотиків. Підвищення рівня державного контролю за обігом наркотиків, зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України протягом року МВС України, МОЗ України, ДФС України, СБУ (за згодою) державне фінансування
3.9. Сформувати електронний банк даних щодо підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та господарювання, а також фізичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність, пов’язану з лікуванням, реабілітацією та реінтеграцією наркозалежних осіб. Підвищення рівня державного контролю за обігом наркотиків, зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України протягом року МОЗ України, Мінсоцполітики України, Мін’юст України державне фінансування
3.10. З метою запобігання втягненню наркозалежних осіб до злочинної діяльності як підставних осіб (при укладенні правочинів, заснуванні чи придбанні суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб тощо) сформувати електронний банк даних наркозалежних осіб і забезпечити авторизований доступ до нього державним реєстраторам і нотаріусам. Підвищення рівня державного контролю за обігом наркотиків, зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. протягом року МОЗ України, Мінсоцполітики України, Мін’юст України державне фінансування
3.11. Провести навчальні заходи з питань розвитку національної інформаційної та моніторингової системи щодо наркотиків для фахівців центральних органів виконавчої влади. Підвищення рівня державного контролю за обігом наркотиків, зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. протягом року МОЗ України, Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної залежності (за згодою) державне фінансування
3.12. З метою визначення подальших шляхів та способів реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року провести цикл міжнародних семінарів і експертних консультацій з питань:- зниження попиту та пропозиції на наркотики;- контролю за обігом наркотиків та боротьби з їх незаконним обігом;- зменшення наслідків немедичного вживання наркотиків. Зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. протягом року МОЗ України, Мінмолодьспорт України, МВС України, НАМН України (за згодою), ВООЗ (за згодою), Програмний офіс Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою), Група Помпіду Ради Європи (за згодою) державне фінансування
3.13. Оприлюднити інформацію про протидію незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. протягом року МВС України, СБУ державне фінансування
3.14. Забезпечити моніторинг ситуації, пов’язаної з обігом наркотичних засобів в Україні. Зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. протягом року МОЗ України державне фінансування
3.15. Розробити проект Закону України «Про забезпечення ефективного державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Підвищення ефективності здійснення державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та посилення відповідальності суб’єктів господарювання щодо перешкоджання здійсненню контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. протягом року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого державне фінансування
3.16. Забезпечити поточне вдосконалення національного «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиіків на території України. протягом року ДСКН України, МОЗ України, МВС України, СБУ не потребує фінансування
4 Концентрація зусиль суб’єктів наркополітики на профілактиці наркоманії, виробленні захисних бар’єрів окремої особи і всього суспільства та сприянні формуванню здорового способу життя 4.1. Ужити відповідних заходів щодо проведення для дітей профілактичних і просвітницьких заходів, зокрема у загальноосвітніх навчальних закладах щодо протидії наркоманії, шкідливого впливу вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також попередження схиляння дітей до вживання наркотиків. Запобігання вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин. протягом року МОН України, МВС України, МОЗ України державне фінансування
4.2. Забезпечити проведення заходів щодо індивідуальної профілактики з підлітками, які перебувають на профілактичних обліках ОВС з діагнозом «наркоманія», з метою попередження вчинення ними правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Запобігання вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин. протягом року МВС України, МОЗ України, МОН України державне фінансування
4.3. Забезпечити соціальну підтримку сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин. Сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, отримають доступ до соціальних послуг. протягом року обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети
4.4. Затвердити проект Державного стандарту посередництва (медіації). Запроваджуються нормативи, критерії/індикатори якості соціальної послуги. протягом року Мінсоцполітики України не потребує фінансування
4.5. Ініціювати реформу роботи проектів зменшення шкоди із спеціальним спрямуванням на зміцнення аутрич-компоненту, розробки підходів для роботи з наркозалежною молоддю, залучення груп однолітків, що будуть працювати з цією цільовою групою. Реалізація програм формування здорового способу життя у навчальних закладах.Підвищення рівня обізнаності щодо ситуації вживання наркотичних речовин серед молодих людей по всій країні, та щодо попередження поширення вживання наркотичних речовин, зокрема ін’єкційним шляхом. протягом року МОЗ України, МОН України, МВС України, Держкомтелерадіо України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» державне/ недержавне фінансування
4.6. Започаткувати та поширити проекти, сфокусовані на клубну культуру, впровадити стратегію для роботи з СІН, аутрич-роботи на місці (в клубі) та інших місцях, де проводить час молодь групи ризику. Реалізація програм формування здорового способу життя у навчальних закладах;Підвищення рівня обізнаності щодо ситуації вживання наркотичних речовин серед молодих людей по всій країні, та щодо попередження поширення вживання наркотичних речовин, зокрема ін’єкційним шляхом. протягом року МОЗ України, МОН України, МВС України, Держкомтелерадіо України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» державне/ недержавне фінансування
4.7. Стимулювати (фінансову, політичну, моральну підтримку) діяльності НГО, які працюють у напрямі зменшення шкоди. Реалізація програм формування здорового способу життя у навчальних закладах;Підвищення рівня обізнаності щодо ситуації вживання наркотичних речовин серед молодих людей по всій країні, та щодо попередження поширення вживання наркотичних речовин, зокрема ін’єкційним шляхом. протягом року МОЗ України, МОН України, МВС України, Держкомтелерадіо України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» державне/ недержавне фінансування
4.8. Розробити та провести тренінги для викладачів навчальних закладів, спеціалістів НГО, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, батьків, молодих людей щодо профілактики вживання різних речовин та попередження наркозалежності серед підлітків, зокрема серед підлітків груп ризику на базі інформаційної он-лайн платформи «Центр Знань». Реалізація програм формування здорового способу життя у навчальних закладах;Підвищення рівня обізнаності щодо ситуації вживання наркотичних речовин серед молодих людей по всій країні, та щодо попередження поширення вживання наркотичних речовин, зокрема ін’єкційним шляхом. протягом року МОЗ України, МОН України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» державне/ недержавне фінансування
4.9. Поширити інформацію про вживання ін’єкційних наркотиків та шляхи передачі ВІЛ-інфекції/СНІДу на інформаційній он-лайн платформі «Центр Знань». Реалізація програм формування здорового способу життя у навчальних закладах;Підвищення рівня обізнаності щодо ситуації вживання наркотичних речовин серед молодих людей по всій країні, та щодо попередження поширення вживання наркотичних речовин, зокрема ін’єкційним шляхом. протягом року МОЗ України, МОН України, МВС України, Держкомтелерадіо України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» державне/ недержавне фінансування
4.10. Запровадити використання сучасних інформаційних технологій для поширення профілактичної інформації щодо здорового способу життя і небезпеки пов’язаної з вживанням наркотиків (Інтернет, у тому числі соціальні мережі). Підвищення рівня профілактичної роботи у групах ризику та серед наркозалежних громадян. протягом року МОЗ України, МОН України, МВС України, Держкомтелерадіо України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» державне/ недержавне фінансування
4.11. Розробити психологічне обґрунтування змісту відео-, аудіо програм, методичних та наочних посібників, спрямованих на інформування населення про наслідки вживання алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин. Науково обґрунтоване інформаційне забезпечення профілактики адитивної поведінки. протягом року НАПН України державне фінансування
4.12. Забезпечити участь фахівців з профілактики та корекції адитивної поведінки через спеціально організовані міжнародні навчальні програми із запобігання вживанню алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин. Підвищення професійного рівня фахівців щодо попередження та корекції адитивної поведінки через впровадження міжнародного досвіду. протягом року НАПН України державне фінансування
4.13. Забезпечити проведення майстер-класів для класних керівників, заступників директорів з виховної роботи щодо алгоритму здійснення виховної роботи, спрямованої на інформування стосовно ризиків та упередження вживання наркотичних засобів Попередження та профілактика наркоманії у загальноосвітніх навчальних закладах. НАПН України державне фінансування
4.14. Провести цикл круглих столів щодо координації зусиль державних і громадських організацій з профілактики наркоманії у освітньому середовищі з урахуванням його особливостей, серед шкільної молоді, учнів професійно-технічних навчальних закладів. Профілактика наркоманії в освітньому середовищі. протягом року НАПН України державне фінансування
4.15. Сприяти висвітленню питань профілактики наркоманії, алкогольної і тютюнової залежності та інших питань, пов’язаних з обігом наркотиків та формування здорового способу життя. Поширення здорового способу життя, формування захисних бар’єрів шкідливого впливу вживання наркотичних засобів. протягом року Держкомтелерадіо України державне фінансування
4.16. Здійснити аналіз поточної наркополітики з метою удосконалення її нормативно-правової бази. Вдосконалення наркополітики, сприяння формуванню здорового способу життя. протягом року МОЗ України державне фінансування
4.17. Провести виступи на ТБ та в інших ЗМІ з психоосвітними програмами, бесідами, лекціями щодо профілактики наркоманії та формування здорового способу життя. Профілактика наркоманії та формування здорового способу життя. протягом року протягом року
4.18. Здійснити заходи щодо популяризації та утвердження здорового способу життя у молоді. Залучення молодих людей до активного відпочинку, популяризації здорового способу життя. протягом року Мінмолодьспорт України державне фінансування
4.19. Проводити оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мак» з метою виявлення і знищення незаконних посіві маку та конопель, недопущення їх незаконному витоку та перекриття каналів збуту наркосировини з легальних посівів, а також контроль за культивуванням нарковмісних рослин та діяльністю сільськогосподарських підприємств, які отримали ліцензію на право їх вирощування. Покращання взаємодії у протидії незаконному транс кордонному обігу наркотиків та легалізації здобутих від наркобізнесу коштів, підготовка та підвищення кваліфікації правоохоронців України з цього питання відповідно до міжнародних стандартів. протягом року МВС України, Держлікслужба України державне фінансування
4.20. Надати оцінку проведених профілактичних заходів у регіоні за 2012-2015 роки. Отримання інформації щодо ефективності реалізації наркополітики в регіоні. IV квартал МОЗ України, МВС України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації не потребує фінансування
4.21.Забезпечити впровадження профілактичних програм щодо незалучення молоді до вживання наркотиків ін’єкційним шляхом за стратегією інтервенції в середовищі не-СІН, побудовані на основі навчання методом «рівний-рівному», коли залучені особи (не-СІН або колишні СІН) проводять інформаційно-навчальні заходи зі своїми однолітками. Підвищення рівня поінформованості осіб, що спробували першу ін’єкцію або почали епізодичне вживання (початківці або експериментатори), щодо можливості підтримки для зупинки вживання. протягом року МОЗ України, МВС України, Мінсоцполітики України, МОН України, Мінмолодьспорт України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державне / недержавне фінансування
4.22. Провести посилену інформаційно-профілактичну роботу не лише зі споживачами наркотиків, які є клієнтами громадських організацій, але й з їх близьким оточенням, враховуючи, що одним з чинників, які підвищують рівень інфікування ВІЛ, є встановлення «дружніх» стосунків зі знайомими — споживачами наркотиків. Зниження частки молодих людей, які залучаються до вживання наркотиків, в тому числі ін’єкційним шляхом. протягом року МОЗ України, МВС України, Мінсоцполітики України, МОН України, Мінмолодьспорт України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державне / недержавне фінансування
4.23. Розробити тренінгові модулі з питань здорового способу життя, роботи з підлітками і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу для представників державних і громадських організацій, що працюють в сфері профілактики ВІЛ серед підлітків. Провести вебінари. Створення інформаційно-аналітичної бази на онлайн-платформі «Центр Знань». I півріччя МОЗ України, ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» державне / недержавне фінансування
5 Організація раннього виявлення незаконного вживання наркотиків як передумови запобігання захворюванням та ефективного лікування від наркозалежності 5.1. Розробити універсальний алгоритм для медичних працівників, які надають первинну допомогу, для виявлення підлітків та молоді з ознаками вживання наркотиків ін’єкційним шляхом. Розробка інструменту (скринінгу) для раннього виявлення підлітків та молоді, які вживають наркотики, та роботи з ними. протягом року МОЗ України, МВС України державне/ недержавне фінансування
5.2. Удосконалити загальний облік наркозалежних осіб з дезагрегацією за статтю та віком (у взаємозв’язку) та забезпечити аналіз отриманих даних не лише на національному рівні, а й на рівні областей, районів, окремих населених пунктів. Можливість більш раннього застосування медичних втручань з метою профілактики передачі ВІЛ до дитини та залучення її до соціального супроводу. протягом року МОЗ України, МВС України державне/ недержавне фінансування
5.3. Удосконалити інструменти виявлення факту нарковживання серед вагітних з ВІЛ-позитивним статусом. Оцінка потреб та забезпечення інтегрованих послуг для вагітних жінок з ВІЛ-позитивним статусом. протягом року МОЗ України, МВС України державне/ недержавне фінансування
5.4. Розробити облікові форми для виявлення та реєстрації наркозалежних вагітних жінок у закладах охорони здоров’я всіх форм власності. протягом року МОЗ України державне/ недержавне фінансування
5.5. Доповнити розділ ІІ Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» положенням про право працівників правоохоронних органів відбирати біологічний матеріал (сечу, слину тощо) у випадку виявлення в особи ознак наркотичного сп’яніння. Підвищення діяльності правоохоронних органів із виявлення наркозалежних осіб. протягом року МОЗ України державне фінансування
5.6. Вдосконалити протоколи надання медичної допомоги хворим на наркоманію шляхом аналізу поточної медичної практики, а також практики профілактичних оглядів населення України. Збільшення ефективності профілактики та лікування наркозалежності. протягом року НАМН України державне фінансування
6 Досягнення єдності та узгодженості в діях суб’єктів формування та реалізації наркополітики 6.1. Ініціювати проведення заходів на місцевому та національному рівні з метою обміну досвіду між організаціями, які надають послуги споживачам ін’єкційних наркотиків. Активізація міжгалузевого співробітництва в сфері формування та реалізації наркополітики. протягом року МОЗ України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державне/ недержавне фінансування
6.2. Залучити до участі в заходах організацій (державних та недержавних), які не надають послуги для споживачів ін’єкційних наркотиків, з метою отримання досвіду, здобуття навиків роботи та формування толерантного ставлення до даної цільової групи. Активізація міжгалузевого співробітництва в сфері формування та реалізації наркополітики. протягом року МОЗ України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державне/ недержавне фінансування
6.3. Провести цикл навчально інформаційних заходів з підрозділом Національної поліції України, що відповідає за протидію незаконному обігу наркотиків, щодо сучасних підходів до профілактики та лікування наркоманії (з акцентом на замісну підтримувальну терапію). Налагодження взаємодії та співпраці щодо програм профілактики та лікування наркозалежних. протягом року МОЗ України, МВС України державне/ недержавне фінансування
6.4. Взяти участь у щорічній Українській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Довженківські читання»(м.Харків) за темою- профілактика та лікування наркозалежності. Узгодження дій суб’єктів формування та реалізації наркополітики. щорічно (друга декада квітня) МОЗ України державне фінансування
7 Удосконалення заходів протидії незаконному обігу наркотиків і пов’язаній з ним корупції, підрив економічних засад функціонування наркобізнесу 7.1. Розробити зміни до законодавства в частині незастосування запобіжного заходу у вигляді застави до осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Посилення кримінальної відповідальності за наркозлочини. протягом року МВС України державне фінансування
7.2. Розробити зміни до законодавства в частині застосування до посадових осіб розважальних закладів та місць масового відпочинку громадян відповідальності за невжиття заходів щодо запобігання вживанню чи збуту наркозасобів у таких закладах. Посилення кримінальної відповідальності за наркозлочини. протягом року МВС України державне фінансування
7.3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 534-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» узяти участь у розробленні технічного завдання зі створення інформаційно-аналітичної складової частини системи моніторингу, програмно-технічної складової, а також класифікаторів і засобів захисту інформації. Вивчення ситуації у сфері незаконного обігу наркотиків дасть можливість для обґрунтованого вибору необхідних профілактичних заходів, а також дозволить установити об’єктивні дані про кількість осіб, які допускають вживання наркотиків, та стан поширення наркоманії і наркозлочинності в державі протягом року МОЗ України, МВС України державне фінансування
7.4. Розробити інструкцію про порядок виявлення та постановки на облік осіб, що допускають немедичне вживання наркотичних засобів та психотропних речовин. Забезпечення належного державного контролю за обігом наркотиків. IV квартал МОЗ України, МВС України, ГПУ,СБУ державне фінансування
7.5. Удосконалити механізм взаємодії підприємств, закладів охорони здоров’я та аптек з правоохоронними органами з метою запобігання витоку наркотиків у незаконний обіг. Забезпечення належного державного контролю за обігом наркотиків. протягом року МОЗ України, ДСКН України, МВС України державне фінансування
7.6 Удосконалити процедуру затвердження квот, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин. Забезпечення належного державного контролю за обігом наркотиків. IV квартал МОЗ України, ДСКН України, МВС України державне фінансування
7.7. Розробити механізм оперативного проведення досліджень наркотиків, а також їх здатності викликати залежність, чинити стимулюючий чи депресивний вплив на центральну нервову систему, що призводить до галюцинацій, порушення моторної функції, норм поведінки. Забезпечення належного державного контролю за обігом наркотиків. протягом року МОЗ України, МВС України, Мінюст України державне фінансування
7.8. Опрацювати питання щодо постановки комбінованих лікарських засобів на предметно-кількісний облік. Забезпечення належного державного контролю за обігом наркотиків. IV квартал МОЗ України, МВС України державне фінансування
7.9. Запровадити постійне відстеження ситуації на ринку наркотичних лікарських засобів з метою виявлення небезпечних тенденцій, внаслідок яких може бути заподіяно шкоду здоров’ю населення та економічним інтересам держави. Забезпечення належного державного контролю за обігом наркотиків. IV квартал МОЗ України державне фінансування
7.10. Опрацювати питання щодо збільшення штатної чисельності спеціалізованих підрозділів протидії незаконному обігу наркотиків. Підвищення ефективності протистояння наркозлочинності в державі. протягом року МВС України державне / фінансування
7.11. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації наявних або нових стратегій, спрямованих на зменшення негативних наслідків від уживання наркотиків для здоров’я, а також інформації щодо результатів протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Обізнаність широких верств населення щодо наркоситуації в державі. протягом року МВС України, МОЗ України державне / фінансування
7.12. Вжиття заходів щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Організацією Об’єднаннях Націй та Державною фіскальною службою України, Державною прикордонною службою України. Створення спільних підрозділів з ДПСУ, ДФСУ. СБУ в одеському регіоні по роботі з програмою щодо контролю контейнерних перевезень. Активізація протидії наркотрафіку на каналах міжнародного сполучення. II квартал Адміністрація Держприкордонслужби України державне / недержавне фінансування
7.13. Забезпечити міжнародне співробітництво у сфері захисту державного кордону, обмін досвідом та інформацією, проведення семінарів, навчань. Виявлення та припинення міжнародних каналів переміщення через державний кордон України наркотичних та психотропних речовин. протягом року Адміністрація Держприкордонслужби України державне / недержавне фінансування
7.14. Забезпечити підготовку та перепідготовку персоналу оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби з питань протидії незаконному обігу наркотиків, у тому числі із залученням міжнародних експертів. Набуття фахової підготовки персоналу з питань протидії незаконному обігу наркотиків. протягом року Адміністрація Держприкордонслужби України державне / недержавне фінансування
7.15. Забезпечити моніторинг ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Отримання оцінки характеристик розповсюдження цього негативного явища в місцях попереднього ув’язнення та позбавлення волі, а також вжиття адекватних заходів протидії. протягом року ДПтС України державне фінансування
7.16. Викриття схем організованої злочинності у сфері наркобізнесу, насамперед стосовно виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності організаторів наркоугруповань, підпільних нарколабораторій та оптових розповсюджувачів наркотиків, що перебувають у незаконному обігу, забезпечення здійснення ефективного контролю за дотриманням ліцензійних умов суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотиків, дотриманням порядком обігу наркотиків у закладах охорони здоров’я, виробництва і реалізації операторами фармацевтичного ринку наркотичних лікарських засобів. Досягнення ефективних позитивних змін у динаміці розвитку наркоситуації в Україні, посилення тенденції до зниження попиту і пропозиції на наркотики, що знаходяться в незаконному обігу, відчутне зростання результативності боротьби з наркобізнесом. протягом року МВС України, СБУ державне фінансування
7.17. Організувати виявлення в українському сегменті Інтернету розповсюджувачів наркотичних засобів та психотропних речовин і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Розробка механізму протидії незаконному обігу наркотиків. протягом року МВС України, СБУ державне фінансування
7.18. Здійснити оперативно-розшукові заходи з виявлення осіб, які розповсюджують наркотичні засоби в навчальних закладах, нічних клубах та інших місцях масового відпочинку та дозвілля молоді, припинення їх протиправної діяльності. Розробка механізму протидії незаконному обігу наркотиків. протягом року МВС України державне фінансування
7.19. Здійснити спільні оперативно-розшукові заходи стосовно осіб, які організовують та здійснюють поставку наркотиків у місця позбавлення волі та попереднього ув’язнення. Розробка механізму протидії незаконному обігу наркотиків. протягом року МВС України, ДПтС України, СБУ (за згодою) державне фінансування
7.20. Провести комплекс оперативно-профілактичних операцій з метою виявлення та ліквідації міжнародних каналів контрабандного надходження наркотичних засобів в Україну та їх транзитного перевезення територією держави. Розробка механізму протидії незаконному обігу наркотиків. протягом року МВС України, Адміністрація Держприкордонслужби України, ДФС України, СБУ (за згодою) державне фінансування
7.21. Здійснити кардинальне оновлення лабораторно-експериментальної бази досліджень і засобів «польової криміналістики» за рахунок впровадження сучасних науково-технічних засобів. Розробка механізму протидії незаконному обігу наркотиків. протягом року МВС України, Адміністрація Держприкордонслужби України, ДФС України, СБУ, Мін’юст (за згодою) державне фінансування
7.22. Провести узагальнення судової практики призначення покарання за окремі злочини Розділу XIII Особливої частини КК України (злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення). Однакове застосування у судовій практиці норм КК під час розгляду зазначеної категорії справ. IV квартал ВССУ не потребує фінансування
7.23. Провести аналіз нормативно-правової бази щодо охорони здоров’я та її вдосконалення. Збереження фізичного і морального здоров’я нації. протягом року НАМН України
7.24. Ужити дієвих заходів щодо виявлення та припинення протиправної діяльності осіб з використанням міжнародних каналів надходження наркотичних засобів і психотропних речовин. Скорочення незаконної пропозиції наркотиків та попиту на них. протягом року СБУ державне фінансування
7.25. Ужити заходів щодо викриття схем організованої злочинності у сфері наркобізнесу, насамперед стосовно виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності організаторів наркоугруповань, підпільних нарколабораторій та оптових розповсюджувачів наркотиків, що перебувають у незаконному обігу; Скорочення незаконної пропозиції наркотиків та попиту на них. протягом року МВС України, СБУ державне фінансування
7.26. Забезпечити систематичний оперативний обмін інформацією з правоохоронними органами іноземних держав щодо нових наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що стають предметом зловживання серед молоді, підготовки та вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Удосконалити механізми виявлення, оцінки та реагування на появу нових наркотичних засобів та психотропних речовин; Скорочення незаконної пропозиції наркотиків та попиту на них. протягом року МВС України, МОЗ України, ДФС України, СБУ державне фінансування
7.27. Ініціювати питання про відкриття в Україні представництва Департаменту по боротьбі з наркотиками (DEA) Міністерства юстиції США; Покращання взаємодії у протидії незаконному транскордонному обігу наркотиків та легалізації здобутих від наркобізнесу коштів, підготовка та підвищення кваліфікації правоохоронців України з цього питання відповідно до міжнародних стандартів. IV квартал МВС України недержавне фінансування
7.28. Здійснити заходи щодо виявлення в українському сегменті Інтернету розповсюджувачів наркотичних засобів та психотропних речовин і притягнення винних осіб до відповідальності. Покращання взаємодії у протидії незаконному транс кордонному обігу наркотиків та легалізації здобутих від наркобізнесу коштів, підготовка та підвищення кваліфікації правоохоронців України з цього питання відповідно до міжнародних стандартів. протягом року МВС України, СБУ
7.29. Активізувати проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення осіб, які розповсюджують наркотичні засоби в навчальних закладах, нічних клубах та інших місцях масового відпочинку та дозвілля молоді, припинення їх протиправної діяльності. Покращання взаємодії у протидії незаконному транс кордонному обігу наркотиків та легалізації здобутих від наркобізнесу коштів, підготовка та підвищення кваліфікації правоохоронців України з цього питання відповідно до міжнародних стандартів. протягом року МВС України
7.30. Забезпечити розвиток міжнародного співробітництва з правоохоронними органами іноземних держав щодо взаємодії у протидії наркозлочинності. Перекриття міжнародних каналів транзиту та постачання наркотичних засобів в Україну та країн Західної Європи. протягом року МВС України, Адміністрація Держприкордонслужби України, СБУ (за згодою) державне / недержавне фінансування
7.31. Запровадити нові критерії (показники) ефективності роботи підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків з домінуванням якісних показників досягнутих результатів над кількісними показниками Підвищення рівня державного контролю за обігом наркотиків, зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. протягом року МВС України державне фінансування
7.32. З метою виявлення та припинення протиправної діяльності осіб з використанням міжнародних каналів надходження наркотичних засобів і психотропних речовин забезпечити:
– протидію транскордонному незаконному обігу наркотиків та підвищення рівня прикордонної безпеки, особливо в аеропортах і морських портах;- протидію незаконному обігу наркотиків через адміністративний кордон Херсонської області з АР Крим і лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей (з тимчасово окупованої території України).
Підвищення рівня державного контролю за обігом наркотиків, зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. протягом року ДФС України, Адміністрація Держприкордонслужби України, МВС України, СБУ (за згодою) державне фінансування
7.33. Посилити співпрацю з інституціями ЄС з метою реалізації пункту 4 Плану дій Україна — ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, яким передбачається підтримка ЄС третіх країн у подоланні пов’язаної з наркотиками організованої злочинності, включаючи незаконний обіг наркотичних засобів. Зменшення рівня криміногенної ситуації в Україні. протягом року МВС України, СБУ, МОЗ України державне фінансування
7.34. Забезпечити постійний обмін відкритою статистичною та аналітичною інформацією з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів через державний кордон України. Посилення боротьби з міжнародним наркобізнесом. протягом року Адміністрація Держприкордонслужби України, МВС України, МЗС України, ДФС України, ДСКН України, СБУ (за згодою) державне фінансування
7.35. Забезпечити співробітництво та обмін інформацією у сфері боротьби з наркотиками з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями; інтеграція вітчизняного інформаційного простору в міжнародні інформаційні системи в цій сфері. Підвищення рівня протидії наркозлочинності. протягом року МВС України, МЗС України, СБУ (за згодою) державне фінансування
7.36. Забезпечити імплементацію відповідних конвенцій ООН та Ради Європи, а також GRECO у сфері боротьби з організованою злочинністю та тероризмом, корупцією, торгівлею людьми, наркоманією та незаконним обігом наркотичних засобів. Приведення законодавства України у відповідність із міжнародними стандартами у галузі протидії незаконному поширенню наркотиків. протягом року МВС України, СБУ,МОЗ України державне фінансування
7.37.Забезпечити перекриття на ділянках державного кордону з країнами ЄС, Білорусі, Молдови та Росії каналів незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів шляхом проведення спільних заходів, в т.ч. з використанням методу контрольованої поставки зазначених засобів. Скорочення обсягів незаконного переміщення через кордон України наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та зниження вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. протягом року ДФС України, Адміністрація Держприкордонслужби України, МВС України, СБУ державне фінансування
7.38. Провести у взаємодії з відповідними структурами МВС, СБУ спільні оперативно-пошукових заходи на державному кордоні з метою припинення переміщення поза пунктами пропуску та у пунктах пропуску товарів, наркотичних та психотропних речовин. Виявлення та припинення каналів переміщення через державний кордон України наркотичних та психотропних речовин. протягом року Адміністрація Держприкордонслужби України державне фінансування
7.39. Розробити проект спільного наказу МВС України, ДСКН України, СБ України, МОЗ України, ДФС України, ГП України, ДПС України «Інструкція з питань взаємодії та координації МВС України, ДСКН України, СБ України, МОЗ України, ДФС України, ГП України, ДПС України щодо протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів». Підвищення ефективності протидії незаконному обігу наркотиків (синтетичних наркотиків) із метою розмежування повноважень та відповідальності за їх невиконання суб’єктів протидії незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. протягом року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого державне фінансування
8 Реалізація наркополітики з урахуванням особливостей регіонів 8.1. Провести аналіз ситуації, що стосується вимушеного переселення дітей та сімей зі Східного регіону України, зокрема моніторинг та оцінка кількості сімей, які потребують допомогу: дослідження потреб в отриманні соціально-медичних послуг, необхідності соціального супроводу, проходженню психологічних тренінгів з адаптації до нових умов та зниженню психологічної напруги після стресових подій. Надання необхідної допомоги та реалізації потреб в медико-соціальних послугах, соціального супроводу та участь в тренінгах сімей, які цього потребують. протягом року Мінсоцполітики України, МОЗ України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державне/ недержавне фінансування
8.2. Забезпечити моніторинг розвитку наркоситуації в Україні та регіонах. Отримання регіональної інформації стосовно криміногенної наркотичної ситуації. протягом року МОЗ України, МВС України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державне/ недержавне фінансування
8.3. Вивчити причини і умови незаконного обігу наркотичних речовин і прекурсорів в регіоні (аналіз архівних кримінальних проваджень, облікових документів наркодиспансерів. Провести анкетування:-наркозалежних та осіб, схильних до вживання наркотиків;родичів або інших близьких осіб наркозалежних;- співробітників державних та приватних установ, які здійснюють лікування та реабілітацію наркозалежних. Отримання інформації щодо: осіб, уразливих до вживання наркотичних речовин та прекурсорів; шляхів та джерел постачання наркотичних речовин та прекурсорів. протягом року МВС України державне фінансування
8.4. Розробити дієві заходи реалізації наркополітики з урахуванням особливостей регіонів. Зниження рівня незаконного попиту на наркотики та їх незаконної пропозиції. I квартал МОЗ України, МВС України, ДСКН України, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації не потребує фінансування
9 Створення умов для співпраці держави з інститутами громадянського суспільства у формуванні та реалізації наркополітики 9.1. Адаптувати систему співпраці між державними та громадськими організаціями з метою налагодження взаємної співпраці, яка б дозволила організаціям, які не можуть надавати окремий спектр соціально-медичних послуг, покривати потреби цільових груп завдяки спільній координації з іншими партнерами. Удосконалення міжсекторальної та багаторівневої співпраці. протягом року МОЗ України, МВС України, ДСКН України, Міжнародний фонд «Відродження» (за згодою), Програмний офіс Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою) державне / недержавне фінансування
9.2. Активізувати діяльність представників громадських організацій у місцевих координаційних радах з метою адвокації, лобіювання, інтенсифікації напрямків роботи зі споживачами наркотиків. Удосконалення міжсекторальної та багаторівневої співпраці. протягом року обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державне / недержавне фінансування
9.3. До нової редакції Проекту Закону «Про соціальні послуги», зокрема статті 20, в якій передбачено здійснення порядку надання соціальних послуг шляхом ведення випадку, додатково внести поняття та метод «кейс-менеджменту», що означає комплексне надання послуг всім членам сім’ї, адже проблема наркозалежності торкається також і соціального оточення людини. Законодавче врегулювання питання надання послуг всім членам сім’ї наркозалежного. протягом року Мінсоцполітики України, МОЗ України державне фінансування
9.4. Провести інтернет- конференції щодо забезпечення ефективності співпраці держави і громадянського суспільства щодо забезпечення ефективності реалізації наркополітики. Видання збірника матеріалів інтернет-конференції. МОЗ України, НАПН України державне фінансування
9.5. Провести аналіз нормативно-правової бази щодо охорони здоров’я та її вдосконалення. Збереження фізичного і морального здоров’я нації. протягом року НАМН України державне фінансування
10 Залучення осіб, залежних від наркотиків, що знаходяться в незаконному обігу, до участі в медико-соціальних програмах, що ґрунтуються на принципі зменшення шкоди 10.1. Вивчити міжнародний досвід щодо лікування наркозалежних, які вживають психостимулятори, зокрема у частині підходів до профілактики ВІЛ. Впровадження на національному рівні міжнародного досвіду лікування наркозалежних. протягом року МОЗ України державне / недержавне фінансування
10.2. Організувати виступи на ТБ та в інших ЗМІ з бесідами, лекціями щодо медико-соціальних програмах, які ґрунтуються на принципі зменшення шкоди. Залучення представників цільового контингенту до участі в медико-соціальних програмах, про які йдеться. протягом року НАМН України державне фінансування
11 Психосоціальна реабілітація хворих на наркоманію 11.1. Організувати «групи підтримки» та «групи взаємодопомоги» для засуджених, які мають наркотичну залежність, із залученням лікарів-наркологів. Проведення груп підтримки та взаємодопомоги наркозалежних засуджених відбувається у виправних установах управлінь ДПтС України два рази на місяць.До участі в групах взаємодопомоги запрошуються наркозалежні засуджені, які мають намір та бажання припинити вживання наркотичних речовин. Групи взаємодопомоги проводять консультанти з питань хімічної залежності, які мають відповідний рівень підготовки та досвід роботи. До проведення груп підтримки разом із консультантами залучаються і лікарі-наркологи закладів охорони здоров’я областей. Такі групи мають більш фаховий та інформаційний характер з можливістю проведення дискусій та інформаційних блоків. протягом року ДПтС України не потребує фінансування
11.2. Провести інформаційні заняття для засуджених, які мають наркотичну залежність та яким до звільнення з установи залишається 6 місяців. Проведення інформаційних занять у виправних закладах областей відбувається згідно Програми соціальної адаптації наркозалежних для засуджених.У рамках Програми, окрім основних тем стосовно подолання наркозалежності, передбачено проведення інформаційних занять на теми: «Сім’я, побудова відносин з людьми», «Економічна стабільність», «Працевлаштування», «Проблеми вільного часу, навички тверезого відпочинку», «Поняття етики і моралі», «Поради юриста», «Комунікація», «Перші кроки на волі» для засуджених, які готуються до звільнення. протягом року ДПтС України не потребує фінансування
11.3. Створити бази всіх реабілітаційних центрів з аналізом методів, які вони використовують, впровадити систему сертифікації реабілітаційних нетрів. 1. базу створено,2. запроваджено систему сертифікації протягом року МОЗ України державне / недержавне фінансування
11.4. Укласти довідник з сучасних технологій психосоціальної реабілітації і ресоціалізації хворих на наркоманію, в тому числі осіб, постраждалих від воєнних дій на сході України. Адаптація наркозалежних до повноцінного життя у соціумі. IV квартал НАПН України, МОЗ України державне фінансування
11.5. Провести аналіз нормативно-правової бази щодо охорони здоров’я та її вдосконалення. Збільшення доступності психосоціальної реабілітації для хворих на наркоманію. протягом року НАМН України державне фінансування
12 Створення належних умов для провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотиків 12.1. Забезпечити здійснення контролю за експертно-імпортними операціями наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом видачі відповідних дозволів. Створення цілісної системи взаємодії державних органів, підприємств, установ у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. протягом року ДСКН України, ДФС України, МВС України, СБУ (за згодою) державне фінансування
13 Впровадження практики здійснення лікувальних заходів як альтернативи кримінальному покаранню наркозалежних осіб, які вчинили незначні правопорушення 13.1. Провести узагальнення судової практики щодо застосування пробації. Однакове застосування у судовій практиці норм КК під час розгляду зазначеної категорії справ. протягом року ВССУ не потребує фінансування
13.3. Внести зміни до КК України, що передбачатимуть новий вид звільнення від покарання з випробуванням для наркозалежних осіб. Зменшення кількості наркозалежних осіб; зменшення навантаження на органи кримінально-виконавчої системи. IV квартал МОЗ України, МВС України державне фінансування
14 Створення умов для ресоціалізації осіб, що відбувають покарання за вчинення наркозлочинів 14.1.Здійснити заходи соціального супроводу наркозалежних осіб, які звільняються з виправних закладів (відновлення документів, тимчасова реєстрація тощо) та переадресація їх до закладів охорони здоров’я, державних соціальних служб та медико-соціальних проектів і програм неурядових організацій, в тому числі в інші регіони. В період після звільнення з місць відбування покарань (орієнтовно протягом 3-6 місяців) з наркозалежними проводиться робота з:- моральної та практичної адаптації звільнених до зміненого соціуму, встановлення нових контактів, навчання технікам комунікації та саморегулювання, усунення або нейтралізації негативних чинників, що перешкоджають поверненню до законослухняного способу життя; протягом року ДПтС України державне / недержавне фінансування
– надання психологічної підтримки у формі групового та індивідуального консультування для зміцнення готовності та спроможності жити у нових умовах, що має забезпечити більш швидке включення у практичну діяльність, подолання внутрішнього опору й напруги;
– здійснення постійного контролю за станом здоров’я учасників програми, організація взаємодії з місцевими структурами охорони здоров’я з метою надання лікування тим, хто цього потребує, та їхньої остаточної реабілітації;
– забезпечення юридичної підтримки учасників проекту (допомога у поновленні документів, вирішенні майнових питань, реєстрації за місцем постійного проживання тощо);
– побутове та культурне забезпечення, в тому числі і за безпосередньої участі самих учасників програми;
– налагодження та підтримання зв’язку з групами взаємодопомоги та волонтерами для учасників програми та їхніх родичів;
– відбір та цільова підготовка осіб, які виявили намір в подальшому працювати в центрах реабілітації та адаптації
15 Узгодження наркополітики з принципами здоров’я населення щодо лікування наркоманії, у тому числі з її соціально небезпечними наслідками, такими як ВІЛ/СНІД, туберкульоз та інші супутні захворювання 15.1. Розробити програми, в яких поєднується психологічне консультування та робота в напрямку лікування від алкоголічної та наркотичної залежності з метою зменшення кількості ВІЛ-інфікованих осіб, які відмовляються або призупиняють прийом АРВ-терапії. Зменшення кількість осіб, які відмовляються або призупиняють АРВ-терапію через вживання алкоголю та наркотичних речовин. I півріччя МОЗ України, НАМН України, НАПН України державне/ недержавне фінансування
15.2. Розробити інформаційні та наочні матеріали та поширити їх через інформаційну он-лайн платформу «Центр Знань» з метою формування здорових звичок та підвищення рівня обізнаності щодо небезпечних наслідків вживання наркотичних речовин, таких як ВІЛ/СНІД, туберкульоз та супутні захворювання. Провести вебінари. Створення інформаційно-аналітичної бази на онлайн-платформі «Центр Знань». I півріччя МОЗ України, ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» державне/ недержавне фінансування
15.3. Розробити методологію щодо визначення потреби у ЗПТ на національному та регіональному рівнях з урахуванням викликів епідеміологічного характеру.Впровадити нові моделі фінансування програм ЗПТ, надання послуг. Методологічне визначення потреби в ЗПТ на національному та регіональному рівнях та впровадження різних моделей фінансування/надання послуг ЗПТ задля забезпечення сталості програми. протягом року МОЗ України державне / недержавне фінансування
15.4. Провести круглий стіл щодо соціально-психологічних аспектів забезпечення здорового способу життя і запобігання соціально небезпечним наслідкам наркоманії. Відпрацювання науково методичних рекомендацій з використання соціально-психологічних технологій щодо профілактики ВІЛ/СНІД серед пацієнтів центрів ресоціалізації наркозалежної молоді. протягом року НАПН України, МОЗ України державне фінансування
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті