Постанова КМУ від 3 лютого 1997 р. № 146

20 Грудня 2011 12:21 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 лютого 1997 р. № 146

Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з Українидозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до статті 11 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів іпрекурсорів»статті 24 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропнї речовини і прекурсори» Кабінет МіністрівУкраїни постановляє:

Затвердити  Порядок  видачі  сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з Українидозволів  на  право  ввезення на територію України, вивезення  з  території  України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин іпрекурсорів (додається).

Перший віце-прем’єр-міністр України В. ДУРДИНЕЦЬ

ПОРЯДОК

видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсоріввидачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України аботранзиту через територіюУкраїни наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Загальні положення

1. Цей Порядок регулює видачу сертифікатів (окремих дозволів) на здійснення імпортно-експортних операційдержавнимипідприємствами, установами і організаціями (далі – підприємства) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропнихречовин іпрекурсорів Цей  Порядок  регулює видачу сертифікатів (окремих довзолів) на здійснення імпортно-експортних операційпідприємствами, установами та організаціями (далі – підприємства) за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видівдіяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівЦей Порядок регулює видачу дозволів на правоввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємствами, установами та організаціями (далі – підприємства) за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видівдіяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також порядок видачі дозволів на право транзитучерез територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Дія цього Порядку не поширюється на випадки ввезення на територію України лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що здійснює особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за результатом закупівлі, проведеної особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за кошти державного бюджету. У разі відсутності ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, забезпечення дотримання вимог статті 24 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» здійснюється шляхом залучення особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Імпорт та експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються підприємствами за умови одержання сертифіката дозволу на кожну окрему операцію, який видається Держлікслужбою Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ (далі – Комітет)Державним комітетом з питань контролю за наркотиками (далі – Держкомнаркоконтроль)ДСКН. Видача сертифіката дозволу здійснюється за дорученням підприємстваза узгодженням з СБУ.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3. Розгляд Держлікслужбою Комітетом Держкомнаркоконтролем ДСКН документів на імпорт або експортімпорт, експорт або транзит, оформлення сертифіката дозволу і його видача здійснюються в термін до 30 днів. Про  відмову  у  видачі  сертифіката дозволу КомітетДержкомнаркоконтроль ДСКНДержлікслужба у  той  же термін надсилає підприємству  мотивоване  письмове  повідомлення.

Сертифікати Дозволи на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів надаються суб’єктам господарювання Комітетом Держкомнаркоконтролем ДСКНДержлікслужбою на підставі позитивного експертного висновку, виданого уповноваженою  на те КомітетомДержкомнаркоконтролемДСКН Держлікслужбою установою.

4. Сертифікат Дозвіл є документом суворої звітності і у разі його втрати не поновлюється. Про втрату дозволу необхідно негайно повідомити Комітет Держкомнаркоконтроль ДСКН.Держлікслужбу.

5. У сертифікаті зазначається термін, протягом якого має бути здійснене ввезення чи вивезення наркотичних засобів, психотропнихречовин і прекурсорів. Термін дії сертифіката може бути подовжений Комітетом, якщо заявлений вантаж з поважних причин узазначений термін не перетнув митного кордону УкраїниУ дозволі зазначається строк, протягом якого повинно бути здійснене ввезення чи вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  Строк  дії  дозволу може бути одноразово продовжений ДСКНДержлікслужбою не більше ніж до 31 грудня поточного року,якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період неперетнув митного  кордону  України. Для  продовження  строку  дії дозволу необхідно подати такий дозвіл до ДСКНДержлікслужби не пізніше, ніжзакінчується строк  його дії. Відомості про юридичну особу, яка законтрактом є продавцем  або  покупцем,  можуть  зазначатися  назворотному боці дозволу  на  ввезення  на  митну територію України або вивезення з митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на прохання заявника.

6.  За  оформлення  і  видачу  дозволу та здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,на експорт  або  імпорт  яких  видано  відповідний  дозвіл,  крім експорту сірчаної та соляної кислот, справляється плата у розміріодноговідсотка вартості контракту на  імпортні  операції  і  двох відсотків вартості контракту на експортні операції.  За оформлення і видачу сертифіката  на  експорт  сірчаної  та  соляної  кислот  і здійснення  контролю  за  їх обігом з підприємств – виробників цихкислот справляється  плата  у  розмірі  0,2   відсотка   вартості відповідного контракту без урахування податку на додану вартість.

Кошти, отримані ДСКН за видачу дозволів, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України івикористовуютьсядля   здійснення   контролю   за   обігом   наркотичних   засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

6. За оформлення і видачу сертифіката дозволу та здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на експорт або імпорт яких видано відповідний сертифікат дозвіл, крім експорту сірчаної та соляної кислоти, справляється плата у розмірі одного відсотка вартості контракту на імпортні операції і двох відсотків вартості контракту на експортні операції. За оформлення і видачу сертифіката дозволу на експорт сірчаної та соляної кислоти і здійснення контролю за їх обігом з підприємств-виробників цих кислот справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості відповідного контракту.

Кошти, отримані Комітетом за видачу сертифікатів дозволів, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються для здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

7.  Безплатно видаються сертифікати дозволи на  імпорт  в Україну або експорт з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надходять як гуманітарна допомога, у випадках стихійного лиха, катастроф та епідемій, або мають бути ввезені на територію України як зразки для Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ.

8. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що ввозяться в Україну на територію України або вивозяться з території України без сертифіката дозволу, підлягають затриманню відповідними митницями України.

9. Підприємства та фізичні особи, які порушують правила здійснення імпорту та експорту наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, встановлені відповідними актами законодавства та цим Порядком, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

10. Ввезення в Українуна територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом поштового відправлення  або  на іншу, ніж та, що зазначена у дозволі контракті адресу, забороняється.

Порядок видачі дозволу на ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

11. Для одержання дозволусертифіката на ввезення в Україну на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до Комітету Держкомнаркоконтролю ДСКН Держлікслужбі такі документи:

1)  заява на бланку підприємства на ім’я голови Держлікслужби Комітету Держкомнаркоконтролю ДСКН, в якій зазначаються:

 • мета, з якою здійснюється ввезення;
 • повні назви,  точні  адреси, номери телефонів  (телефаксів) імпортера (вантажоодержувача) і експортера;
 • міжнародна непатентована назва імпортованої продукції,  якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва,під якою вона виробляється  в  країнах  імпортерах  та експортерах;
 • кількість наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і прекурсорів,  що мають бути ввезені; лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;
 • назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які ввозяться згідно з контрактом, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю згідно з чинним законодавством  України  (далі  –  включених  до  переліку контрольованих речовин);
 • назва фірми-виробника: номер контракту поставки;
 • вартість контракту поставки; найменування і кількість одиниць тари – для  наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;
 • вид транспорту для поставки;
 • термін  здійснення  поставки;
 • назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

2)   рахунок-фактура, вантажна декларація, вантажні, митні, транспортні документи, що містять відомості про кількість наркотичнихзасобів, психотропних речовин і прекурсоріврахунок-фактура  або  рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількістьнаркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  що  будуть  ввозитись;

3) нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;

4) нотаріально засвідчена  копія контракту, згідно з яким провадиться ввезення в Україну на територію України наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів;

5) свідоцтво Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ про реєстрацію лікарських засобів реєстраційні посвідчення  на лікарські  засоби, які ввозяться в Україну;

6) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера);

6) сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини із зазначенням терміну їх придатності (для прекурсорівдодається паспорт якості виробника)сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного досписку № 1 таблиці IV, із зазначенням  строку їх придатності  (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, додається паспорт  якості виробникаабо технічна документація, що відображає  хімічний склад продукції);

7) зобов’язання підприємства-імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тільки для заявлених цілей.

Комітет Держкомнаркоконтроль ДСКН у  разі  потреби  має  право  перевіряти  достовірність поданих документів, вимагати наданнядодаткових відомостей;

8) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення відповідного  виду  діяльності  у сфері обігу наркотичних засобів,психотропних  речовин   і   прекурсорів.

Порядок видачі сертифіката на ввезення в Україну для реєстрації зразків наркотичних засобів, психотропнихречовин, прекурсорів і лікарських засобів дозволу на ввезення в Україну для реєстрації зразків наркотичних засобів,психотропних речовин,прекурсорів і лікарських  засобів

12. Для одержання сертифіката дозволу на ввезення в Україну на територію України для реєстрації в Бюро реєстрації лікарськихзасобівМОЗ зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, увигляді  лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складуяких  входять  включені  до переліку  контрольовані  речовини,підприємство подає до Комітету Держкомнаркоконтролю ДСКНтакі документи:

1)    заяву  на  бланку  підприємства  на  ім’я  голови Держлікслужби Комітету ДержкомнаркоконтролюДСКН, в якій зазначаються:

 • мета, з якою здійснюється ввезення;
 • повні назви,  точні  адреси,  номери  телефонів  (телефаксів) підприємства – імпортера (вантажоодержувача);
 • міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або)назва,під якою вона виробляється в країні імпортера;
 • кількість наркотичних засобів, психотропних речовин  і прекурсорів, включених  до  переліку  контрольованих  речовин,  щоввозяться;
 • кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до  переліку  контрольовані речовини;
 • лікарська форма наркотичних  засобів,  психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включенідопереліку контрольовані речовини;
 • вид транспорту для поставки; термін здійснення поставки; назва пункту пропуску на державному кордоні України, черезякийздійснюватиметься ввезення;

2) лист-клопотання Бюро реєстрації лікарських засобівМОЗ з підтвердженням необхідності ввезення зазначеної кількості зразків наркотичних  засобів, психотропних речовин і  прекурсорів, включених  до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарськихзасобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять  включені  до  переліку  контрольовані речовини, для реєстрації в Україніта гарантією їх зберігання із зазначенням прізвища особи, відповідальної за це;

3) зобов’язання підприємства-імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарськихзасобів тільки  для заявлених цілей. Комітет Держкомнаркоконтроль 

ДСКН у разі потреби  має  право  перевіряти  достовірністьподаних документів і вимагати надання додаткових відомостей;

4) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера).

4)  сертифікати  якості на  лікарські  засоби, що ввозяться.

Порядок видачі дозволу на одноразове ввезення в Україну незареєстрованих наркотичних засобів,психотропнихречовин, прекурсорів і лікарських засобів

13. Для одержання сертифіката дозволу на ввезення незареєстрованих в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів,  а  також  лікарських  засобів,  до складуяких входять включені до переліку контрольовані речовини, Міністерство охорони здоров’я  Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають Держлікслужбі КомітетуДержкомнаркоконтролю ДСКН документи, зазначені в пункті 11 цього Порядку.

Замість  свідоцтва про реєстрацію препаратів в Україні подається лист-клопотання МОЗ, що підтверджує необхідність їх ввезення.

Порядок видачі дозволу на ввезення в Україну як гуманітарної допомоги  наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів

14. Для одержання сертифіката дозволу на ввезення як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин іпрекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів,  а також  лікарських  засобів,  до  складу яких  входять включені до переліку контрольовані речовини,  підприємство, що має право на провадження діяльності у сфері обігу цих  речовин, подає Комітету Держкомнаркоконтролю ДСКНтакі документи:

1) заяву на бланку підприємства на ім’я голови Держлікслужби Комітету Держкомнаркоконтролю ДСКН, в якій зазначаються:

 • мета, з якою здійснюється ввезення: повні назви,  адреси та номери телефонів(телефаксів) експортера, підприємства -імпортера(вантажоодержувача)і експортера;
 • міжнародна непатентована назва імпортованої  продукції,  якщо така є,  і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і(або)назва,  під якою вона  виробляється  в  країнах  –  імпортерах  та експортерах;
 • кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, що мають бути ввезені;
 • кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, що мають бути ввезені;
 • лікарська форма  наркотичного засобу,  психотропної речовини, прекурсора і лікарського засобу;
 • назва фірми-виробника;
 • вид транспорту для поставки;
 • термін поставки;
 • назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;
 • зобов’язання підприємства провикористання гуманітарної допомоги тільки за призначенням та інформування ДСКНДержлікслужби в двомісячний термін про її розподіл;

2) рахунок-фактуру, вантажну декларацію, вантажні, митні, транспортні документи, що містять відомості про кількістьнаркотичнихзасобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських  засобів, до складу яких входять включені до перелікуконтрольованіречовини;

3) нотаріально засвідчену копію статуту підприємства (вантажоодержувача);

4) свідоцтво Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ про реєстрацію лікарських засобівреєстраційні  посвідчення  на лікарські  засоби, які ввозяться в Україну на територію України (у разі відсутності такого свідоцтва подається акт про можливість медичноговикористання лікарських засобів);

5) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера).сертифікат якості  наркотичного засобу або психотропної речовини із зазначенням терміну придатності (для  прекурсорівдодається паспорт якості).

Комітет Держкомнаркоконтроль ДСКН у  разі  потреби  має  право  перевіряти  достовірність поданих документів і вимагати наданнядодаткових відомостей.

Сертифікат Дозвіл на ввезення в Україну на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

15.  У  дозволі на ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються:

 • його реєстраційний номер;
 • назва і адреса імпортера;
 • назва і адреса експортера;
 • назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, що підлягають ввезенню згідно з контрактом;
 • назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин,  що підлягають ввезенню згідно з контрактом;
 • вид тари та її кількість – для  наркотичних  засобів, психотропних речовин  і  прекурсорів  у  вигляді  субстанції,  яка використовується для виробництва лікарських засобів;
 • вид транспорту;
 • назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні України, через які здійснюватиметься ввезення та митне оформлення наркотичних засобів,   психотропних  речовин,  прекурсорів  і лікарських засобів; дата видачі;
 • термін дії.

Сертифікат підписується головою Держлікслужби Комітету з контролю за наркотиками при МОЗДержкомнаркоконтролю ДСКН і скріплюється гербовою печаткою Держлікслужби Комітету Держкомнаркоконтролю ДСКН.

Форму дозволу на ввезення подано в додатку № 1 до цього Порядку.

Порядок видачі дозволу сертифікату на вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

16. Для одержання сертифіката дозволу на право вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до Комітету Держкомнаркоконтролю =ДСКНтакі документи:

1) заява на бланку підприємства на ім’я голови Держлікслужби Комітету Держкомнаркоконтролю ДСКН, в якій зазначаються:

 • мета, з якою здійснюється вивезення;
 • повні назви,  точні  адреси,  номери  телефонів  (телефаксів) експортера, імпортера та вантажоодержувача;
 • міжнародна непатентована назва експортованої продукції,  якщо така є,  і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах експорту та імпорту;
 • назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають вивезенню;
 • лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;
 • назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, якіпідлягають вивезенню згідно з контрактом;
 • назва фірми-виробника: номер контракту поставки;
 • вартість контракту поставки;
 • найменування і кількість одиниць тари – для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;
 • вид транспорту для поставки;
 • термін поставки;
 • назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься вивезення;

2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів,  психотропних речовин іпрекурсорів, що будуть вивозитисьрахунок-фактура  або  рахунок-проформа,  що  підтверджує відомості  про кількість наркотичнихзасобів, психотропних речовин і прекурсорів,  що  будуть  вивозитись;

3) нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;

4) нотаріально засвідчена копія контракту, за яким провадиться вивезення з території України наркотичних засобів,  психотропнихречовині прекурсорів;

5) свідоцтво Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ про реєстрацію лікарських засобівреєстраційні  посвідчення  на лікарські  засоби, які вивозяться з території України;

6) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера).сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або  прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV, іззазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника аботехнічна документація, що відображає хімічний склад продукції)сертифікати  якості  наркотичного  засобу,  психотропної речовини або  прекурсору,  включеного  до  списку  № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів,  включених досписку № 2 таблиці IV, додається  паспорт  якості виробникаабо технічна документація, що відображає  хімічний  склад  продукції);

7) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення відповідного  виду  діяльності  у сфері обігу наркотичних засобів,психотропних  речовин   і   прекурсорів.

Під час вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці 4 переліку контрольованих речовин, експортер у кожному конкретному випадку поставки повинен пред’являти ввізне свідоцтво (національний сертифікат), видане уповноваженим органом країни, що здійснює ввезення.

Якщо в країні-імпортері немає процедури оформлення національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим органом країни-імпортера оформляється його аналог.

Вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом відправлення на адресу приписного митного складу забороняється, крім випадків, коли уряд країни-експортера на ввізному свідоцтві (національному сертифікаті) робить відмітку про розміщення партії, що імпортується, на приписному митному складі.

Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.

Дозвіл на право вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

17.  У дозволі сертифікаті на вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються:

 • його реєстраційний номер; назва і адреса експортера;
 • назва і адреса імпортера;
 • назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та лікарських засобів, до складу яких входять включені  до  переліку контрольовані речовини;
 • вид тари та її кількість – для  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;
 • назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку контрольованих речовин, що підлягають вивезенню;
 • номер  національного дозволу на імпорт, дата його видачі, ким виданий; вид транспорту;
 • назва митниці  та назва пункту пропуску на державному кордоні України, через які здійснюватиметься вивезення;
 • дата видачі;
 • термін дії.

Сертифікат Дозвіл підписується головою Держлікслужби Комітету з контролю за наркотиками при МОЗДержкомнаркоконтролю ДСКН і скріплюється гербовою печаткою Держлікслужби Комітету Держкомнаркоконтролю ДСКН.

Форму дозволу на вивезення подано в додатку № 2 до цього Порядку.

Порядок видачі дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовиніпрекурсорів

18. Для одержання дозволу на право транзиту  через  територію України  наркотичних  засобів,  психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до КомітетуДержкомнаркоконтролю ДСКНтакі документи:

1)  заява на бланку підприємства на ім’я голови Держлікслужби КомітетуДержкомнаркоконтролю ДСКН, в якій зазначаються:

 • повні назви,  точні  адреси,  номери  телефонів  (телефаксів) експортера та імпортера;
 • назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають транзиту;
 • лікарська форма наркотичного засобу,  психотропної речовини і прекурсору або назва продукції, що містить прекурсори, включені до списку № 2 таблиці I;
 • номер контракту поставки; вид транспорту для поставки; назва пунктів пропуску на державному кордоні, через які здійснюватиметься ввезення та вивезення;

2) копія контракту, завірена печатками підприємства (за наявності), згідно з яким здійснюється поставка;

3) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера або імпортера).

3) сертифікат  якості  наркотичного  засобу,  психотропної речовини  або  прекурсору,  включеного до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності  (для прекурсорів,  включених до списку № 2 таблиці IV, додається  паспорт  якостівиробникаабо технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Підприємство у  кожному  конкретному випадку поставки повинне надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.

Якщо в державі-імпортері немає процедури оформлення національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим органом держави-імпортера оформляється його аналог.

Порядок видачі дозволу на ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в умовах воєнного стану

19. Для одержання дозволу на ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, суб’єкт господарювання, що має право на провадження діяльності у сфері обігу зазначених речовин, подає до Держлікслужби в електронному вигляді такі документи:

1) заяву, оформлену на бланку суб’єкта господарювання, на ім’я голови Держлікслужби, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення;

повні найменування, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) імпортера (вантажоодержувача) та експортера;

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції(у разі наявності) та (або) перша назва, під якою вона була випущена, та (або) назва, під якою вона виробляється в країнах-імпортерах та країнах-експортерах;

кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що повинні бути ввезені;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю згідно із законодавством України , які ввозяться за контрактом;

назва фірми-виробника, телефон, електронна пошта тощо;

номер контракту поставки;

вартість контракту поставки;

найменування і кількість одиниць тари — для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспортного засобу для поставки;

строк здійснення поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

2) рахунок-фактуру або рахунок-проформу, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які ввозяться на територію України;

3) засвідчену заявником копію контракту, згідно з яким здійснюється ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

4) засвідчену заявником копію реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться на територію України;

5) засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера);

6) зобов’язання підприємства-імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тільки для заявлених цілей.

Видача дозволу здійснюється виключно за погодженням із СБУ.

КомітетДержкомнаркоконтроль ДСКН у  разі  потреби  має  право  перевіряти  достовірність поданих документів і вимагати наданнядодаткових відомостей.

Додаток № 1
до Порядку ввезення в Україну
та вивезення з України
наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

Додаток № 1 до Порядку видачі дозволів

на право ввезення на територію України,

вивезення з території України або транзиту

через територію України наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control

Комітет з контролю за наркотиками при МОЗ УкраїниДержавний комітет з питань контролю за наркотиками Державна служба України з контролю за наркотиками Committee on Narcotic Drugs Control at the Ministry of Health of UkraineState Committee of Ukraine on Drugs ControlState Service of Ukraine on Drugs Control

СЕРТИФІКАТ ДОЗВІЛ НА ВВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Permit to import for narcotic drugs, psychotropic substances and precursors

Цим засвідчується, що Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Комітет з контролю за наркотиками при МОЗ України Державний комітет з питань контролю за наркотикамиДержавна служба України з контролю за наркотиками, на який яку покладено застосування відповідних національних законів, передбачених міжнародними конвенціями про наркотичні засобита психотропні речовини, дозволяє ввезення:

It is hereby certified that State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control State Service of Ukraine on Drugs ControlState Committee of Ukraine on Drugs ControlCommittee on Narcotic Drugs Controlat the Ministry of Health of Ukraine, which is obliged to follow the appropriatenational laws required in pursuance of hte International  Conventions  on  Narcotic Drugs and Psychotropic Substances permits the following import:

Імпортер: назва, адреса

Importer: name, address

Експортер: назва, адреса

Exporter: name, address

Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів:

Designation and quantity of substances and preparations:

Вид тари та її кількість

Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських засобів, що містяться в партії:

Designation and quantity of controlled substances contained:

Вид транспорту:

Goods must be transported by:

Назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні України:

Customs checkpoint:

Дата видачі:

Date:

Дійсний до:

Valid till:

Голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України Державного комітету з питань контролю занаркотикамиДержавної служби України з контролю за наркотиками

Head of the State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control Committee on Narcotic Drugs Controlat the Ministry of Health of UkraineState Service of Ukraine on Drugs ControlState Service of Ukraine on Drugs Control

Додаток № 2
до Порядку ввезення в Україну
та вивезення з України
наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

Додаток № 2 до Порядку видачі дозволів

на право ввезення на територію України,

вивезення з території України або транзиту

через територію України наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control

СЕРТИФІКАТ ДОЗВІЛ НА ВИВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Permit to export for narcotic drugs, psychotropic substances and precursors

Цим засвідчується, що Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Комітет з контролю за наркотиками при МОЗ України Державний комітет з питань контролю за наркотикамиДержавна служба України з контролю за наркотиками, на який яку покладено застосування відповідних національних законів, передбачених  міжнародними  конвенціями про наркотичні засобита психотропні речовини, дозволяє вивезення:

It is hereby certified that State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control State Service of Ukraine on Drugs ControlState Committee of Ukraine on Drugs ControlCommittee on Narcotic Drugs Control at the Ministry of Health of Ukraine, which is obliged to follow the appropriate national laws required in pursuance of hte International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances permits the following export:

Експортер: назва, адреса

Exporter: name, address

Імпортер: назва, адреса

Importer: name, address

Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських  засобів:

Designation and quantity of substances and preparations:

Вид тари та її кількість

Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських засобів, що містяться в партії:

Designation and quantity of controlled substances contained:

Номер національного дозволу на імпорт:

Import Permit №:

Дата видачі:

Date:

Ким виданий:

Issued by:

Вид транспорту:

Goods must be transported by:

Назва митниці та  назва пункту пропуску на державному кордоні України:

Customs checkpoint:

Дата видачі:

Date:

Дійсний до:

Valid till:

Голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Комітету з контролю за наркотикамипри МОЗ України Державного комітету з питань контролю за наркотикамиДержавноїслужби України з контролю за наркотиками

Head of the State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control Committee on Narcotic Drugs Control at the Ministry of Health of Ukraine StateState Committee of Ukraine on Drugs ControlState Service of Ukraine on Drugs Control

Додаток № 3 до Порядку видачі дозволів

на право ввезення на територію України,

вивезення з території України або транзиту

через територію України наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control

ДОЗВІЛ НА ПРАВО ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Permit to transit for narcotic drugs, psychotropic substances and precursors

Цим засвідчується, що Державна служба України з контролю за наркотикамиДержавна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, на яку покладено застосування відповідних національних законів, передбачених міжнародними конвенціями про наркотичні засоби та психотропні речовини, дозволяє транзит:

It is hereby certified that State Service of Ukraine on Drugs ControlState Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control, which is obliged to follow the appropriate national laws required in pursuance to the International Conventions on Narcotic  Drugs and Psychotropic Substances, permits the following transit:

Імпортер: назва, адреса

Importer: name, address

Експортер: назва, адреса

Exporter: name, address

Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів:

Name and  quantity of the narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and medicinal products:

Вид тари та її кількість:

Containers and their quantity:

Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських засобів,щомістяться в партії:

Name and quantity of the controlled narcotic drugs, psychotropic substances and precursors containing in a batch:

Вид транспорту:

Transport means:

Назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні України:

Customs checkpoint:

Дата видачі:

Date:

Дійсний до:

Valid till:

Голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Head of the State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті