Наказ МОЗ України від 14.12.2015 р. № 854

22 Грудня 2015 3:00 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14.12.2015 р. № 854
Про затвердження Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік (далі — План), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України, забезпечити:

1) підготовку проектів регуляторних актів відповідно до затвердженого Плану згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2) підготовку проекту наказу про внесення змін до Плану у десятиденний термін з дня початку підготовки проекту регуляторного акта, не передбаченого Планом, але не пізніше дня оприлюднення акта на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України;

3) здійснення відстеження результативності регуляторного акта у визначеному законом порядку.

3. Управлінню ліцензування та якості медичної допомоги (Слонецький І.І.) забезпечити оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Павленко О.С.

Міністр
О. Квіташвілі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України від 15.12.2015 р. № 854

План діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Вид та назва регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акта Строк підготовки Найменування підрозділу, відповідального за розроблення проекту акта
1. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» У зв’язку з приведенням у відповідність до Європейських стандартів та нормативів протягом 2016 року Міністерство охорони здоров’ я України
2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом лікарських засобів, імпортомлікарських засобів, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськимизасобами, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з лікарських засобів» Приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» протягом 2016 року Міністерство охорони здоров’я України, Держлікслужба України
3. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичнихінгредієнтів)» На виконання Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами,імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» протягом 2016 року Міністерство охорони здоров’я України, Держлікслужба України
4. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра культури України Кириленка В. А. від 03.08.2015 № 28302/5/1-15 та для забезпечення ведення Держлікслужбою України відповідно до пункту 31 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, пункту 23 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754, пунктів 33 – 35 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 755, Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів в обіг I півріччя 2016 року Міністерство охорони здоров’я України, Держлікслужба України
 6. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я» На виконання частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» І квартал 2016 року Управління ліцензування та якості медичної допомоги
 7. Проект наказу МОЗ України «Про організацію роботи фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством)» З метою приведення у відповідність частини третьої статті 74 і Основ законодавства України про охорону здоров’я І квартал 2016 року Управління ліцензування та якості медичної допомоги
 8. Проект наказу МОЗ України «Прозатвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2014 року № 318» Відповідно до вимог статті 5 Закону України«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» У тримісячний термін після прийняття наказу МОЗ України «Про організацію роботи фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством)» Управління ліцензування та якості медичної допомоги
 9. Проект наказу МОЗ України «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» Відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» У три місячний термін після ухвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» Управління ліцензування та якості медичної допомоги
 10. Проект наказу МОЗ України «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком» Відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» У три місячний термін після ухвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я» Управління ліцензування та якості медичної допомоги
 11. Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.03.2011 № 142» На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997№ 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» Протягом 2016 року Управління ліцензування та якості медичної допомоги
12. Проект спільного наказу МОЗ України та МВС України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80» На виконання Закону України «Про дорожній рух» та рішення Державної регуляторної служби України від 06.11.2015 № 4 Протягом І кварталу 2016 року Медичний департамент
13. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Розроблено з метою дотримання вимог статті 3 та частини першої статті 49 Конституції України, а також з метою отримання об’єктивних результатів перевірок при здійсненні державного контролю якості лікарських засобів Протягом 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції; Держлікслужба України
14. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про лікарські засоби» Розроблено з метою приведення Закону України «Про лікарські засоби» до чинних актів та вдосконалення законодавства, що регламентує повноваження державних органів, що здійснюють державний контроль якості лікарських засобів Протягом 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції; Держлікслужба України
15. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів» Розроблено з метою приведення наказу у відповідність до законів України: від 04 липня 2012 року № 5038-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміну «активний фармацевтичний інгредієнт»; від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності» Протягом 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції; Держлікслужба України
16. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення» Розроблено відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством Протягом 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції; Держлікслужба України
17. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення» Розроблено відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством Протягом 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції; Держлікслужба України
18. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку введення в обіг та/або експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я та життя конкретної особи» Розроблено з метою реалізації положень технічних регламентів (пункту 26 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, пункту 22 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754, пункту 27 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 755) Протягом 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції; Держлікслужба України
19. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку отримання рішення або відмови на проведення клінічних досліджень медичних виробів та активних медичних виробів, які імплантують, а також тимчасове припинення їх проведення» Розроблено відповідно до пункту 36 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, пункту 30 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 755 Протягом 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції; Держлікслужба України
20. Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» Розроблено з метою приведення у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» IV квартал 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції; Держлікслужба України
21. Підготовка проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» Розроблено з метою приведення у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» III квартал 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції; Держлікслужба України
22. Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 жовтня 2012 № 812» Розроблено з метою приведення у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ІІ квартал 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції; Держлікслужба України
23. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та Порядку розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну»  Прийняття проекту наказу дозволить виконати пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», а саме: запровадити відшкодування вартості препаратів інсуліну та забезпечити населення України доступними препаратами для лікування осіб, хворих на діабет  I півріччя 2016 року   Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
24. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2012 №533»  Для усунення правової колізії при переході від процедури державної реєстрації медичних виробів до процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів та забезпечення наявності свідоцтв про державну реєстрацію медичних виробів та відповідної інформації щодо них в Реєстрі до 30 червня 2020 року, що були внесені до нього в установленому порядку станом на 30 червня 2015 року  I півріччя 2016 року  Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції; Держлікслужба України
25. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів» Для усунення неузгодженостей у нормах законодавства, що регулює проведення клінічних випробувань, шляхом приведення його у відповідність до міжнародних норм у сфері регулювання клінічних випробувань I півріччя 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
26. Проект Закону України «Про внесення змін до абзацу першого підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я та громадян доступними лікарськими засобами» Усунення правової колізії, що виникла, та розширення можливостей забезпечення закладів охорони здоров’я та малозабезпечених верств населення доступними лікарськими засобами, виготовленими за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин. Застосування європейської практики при оподаткуванні медичних виробів ПДВ за зниженою ставкою. I півріччя 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
27. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерстваохорони здоров’я України від 29 липня 2003 року №358» Приведення нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України у відповідність до нормативно-правовихактів вищої юридичної сили I півріччя 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
28. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року №1568» Проектом затверджується нова редакція Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від оподаткування ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України I півріччя 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
29. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про питання обігу лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» Впорядкування обігу лікарських засобів, у тому числі тих, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори або є отруйними, сильнодіючими лікарськими засобами, та медичних виробів у закладах охорони здоров’я незалежно від їх форм власності і підпорядкування, що займаються медичною практикою, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами і медичними виробами I півріччя 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
30. Проект наказу Міністерства охорони здоров’яУкраїни «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» Удосконалення порядку здійснення фармаконагляду та приведення його у відповідність до Європейського законодавства І півріччя 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
31. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку строків подання регулярно оновлюваних звітів з безпеки лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Удосконалення порядку здійснення фармаконагляду та приведення його у відповідність до Європейського законодавства ІІ півріччя 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
32. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» Удосконалення законодавства у сфері обігу лікарських засобів, недопущення відсутності життєво необхідних лікарських засобів з одночасним забезпеченням здійснення державою контролюючих функцій у сфері охорони здоров’я ІІ півріччя 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, Держлікслужба України, ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
33. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку введення обмежень, пов’язаних з безпекою використання лікарських засобів» Удосконалення законодавства у сфері обігу лікарських засобів, недопущення відсутності життєво необхідних лікарських засобів з одночасним забезпеченням здійснення державою контролюючих функцій у сфері охорони здоров’я ІІ півріччя 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, Держлікслужба України, ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
34. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» Визначення Переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків Протягом 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
35. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» Розроблено з метою встановлення єдиних підходів зі збору та аналізу інформації щодо потреби в наркотичних засобах і психотропних речовинах, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, препаратах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму на наступний рік, а також до розрахунку квот та обігу таких речовин на території України Протягом 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
36. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про Національний канцер-реєстр України»  Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Положення про Національний канцер- реєстр України» розроблено на виконання заходу, передбаченого п. 6 Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»  І квартал 2016 року  Медичний департамент 
37. Проект постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Національної політики щодо лікарських засобів відповідно до рекомендацій ВООЗ та практики держав — членів ЄС Розробляється як основа для кращого врядування у фармацевтичній галузі з метою забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами до 30 червня Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, Державний експертний центр МОЗ України
38. Проект постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження національного переліку основних лікарських засобів, сформованого на основі результатів оцінки медичних технологій Розробляється з метою забезпечення населення якісними, ефективними, безпечними та економічно доступними лікарськими засобами до 30 вересня Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, Державний експертний центр МОЗ України
39. Проект постанови Кабінету Міністрів України стосовно запровадження на рівні первинної медичної допомоги системи відшкодування вартості (реімбурсації) основних лікарських засобів Розробляється з метою підвищення доступності основних лікарських засобів до 31 грудня Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, Медичний департамент, Департамент фінансово-ресурсного забезпечення, Державний експертний центр МОЗ України
40. Проект постанови Кабінету Міністрів України стосовно впровадження збалансованої цінової політики щодо основних лікарських засобів з урахуванням запровадження системи відшкодування Розробляється як основа для кращого врядування у фармацевтичній галузі до 30 вересня Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, Державний експертний центр МОЗ України
41. Проект наказу МОЗ України «Про затвердження складу Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів» Розробляється для забезпечення умов прийняття об’єктивних прозорих рішень щодо відбору та використання основних лікарських засобів до 1 травня Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
42. Проект наказу МОЗ України «Про затвердження порядку відбору лікарських засобів до Національного переліку основних лікарських засобів» Розробляється з метою прийняття об’єктивних прозорих рішень, що базуються на результатах оцінок медичних технологій до 1 червня Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, Державний експертний центр МОЗ України
43. Проект наказу МОЗ України «Про затвердження дев’ятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності» Розробляється з метою забезпечення умов для раціональної фармакотерапії до 25 грудня Державний експертний центр МОЗ України, Центральний формулярний комітет МОЗ України
44. Проект наказу МОЗ України «Про затвердження порядку моніторингу наявності та доступності основних лікарських засобів, що можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» Розробляється з метою забезпечення достовірною інформацією про наявність та доступність основних лікарських засобів IV квартал Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, Державний експертний центр МОЗ України
45. Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Порядку відпуску лікарських засобів та медичних виробів з аптек та їх структурних підрозділів» Розробляється з метою внесення зміни у форму рецептурного бланка № 1 (ф-1) для запровадження часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну ІІ квартал Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Державний експертний центр МОЗ України
46. Проект наказу МОЗ «Про затвердження референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну Розробляється з метою реалізації відшкодування вартості препаратів інсуліну ІІ квартал Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, Державний експертний центр МОЗ України
47. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів» Для удосконалення Порядку здійснення контролю за відповідністю імуно­біологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2014 року № 698, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2014 року за № 1356/26133. ІІ півріччя 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України
 48. Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Методичних рекомендації щодо підготовки водіїв та інших учасників дорожнього руху з надання до медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод»  Відповідно до статті 48 Закону України «Про дорожній рух з метою удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, своєчасного надання до медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод Протягом ІІІ кварталу 2016 року  Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
49. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства фінансів України «Про визнання такими, що втратили чинність наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення» Передбачено визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством II півріччя 2016 року Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України
Начальник Управління ліцензування та якості медичної допомоги
І. Слонецький

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті