Законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо розмежування видатків на охорону здоров’я за видами медичної допомоги)

08 Січня 2016 3:33 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр охорони здоров’я О. Квіташвілі.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З 1 січня 2016 року у рамках децентралізації влади запроваджується перехід територіальних громад, що утворені згідно з Законом України від 05.02.0015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», на прямі міжбюджетні відносини з державного бюджету, у тому числі на фінансування видатків на охорону здоров’я.

Разом з тим, надання медичної допомоги має свою специфіку.

Світовий досвід свідчить, що фрагментація фінансового ресурсу у галузі охорони здоров’я не сприяє ефективному управляння системою, своєчасному наданню і доступності якісної медичної допомоги та витрачанню бюджетних коштів.

І навпаки, розпочаті процеси розмежування за видами надання медичної допомоги (закони України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» та «Про екстрену медичну допомогу») довели доцільність і ефективність механізму формування більш потужних «фінансових пулів» на рівні обласних бюджетів для забезпечення рівня гарантій для населення, в т.ч. для покращення забезпечення лікарськими засобами та харчуванням хворих, які знаходилися на лікуванні, а також забезпечення принципу екстериторіальності, рівнодоступності медичної допомоги, усунення фінансових бар’єрів для поліпшення доступу до медичної допомоги.

Зокрема, практикою у зоні проведення АТО перевірено, що тільки служба структурована вертикально з єдиними (обласним) джерелом фінансування здатна виконувати свою функцію у таких складних умовах. Так, підпорядкованість усіх бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги єдиному центру суміжних із зоною проведення АТО областей (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська) дозволила концентрацію бригад ближче до кордону із зоною проведення АТО з метою забезпечення евакуації постраждалих до закладів охорони здоров’я зазначених областей.

Тому, одним із заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, на думку МОЗ України, є здійснення організаційно-правових заходів щодо передачі на фінансування з обласних бюджетів закладів охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою зазначеного проекту Закону України є розмежування видатків на охорону здоров’я за видами медичної допомоги шляхом здійснення видатків медичної субвенції для надання первинної медичної допомоги з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної медичної допомоги, програм медико-санітарної освіти, санаторно-курортної допомоги (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації), інших програм та заходів у системі охорони здоров’я (крім видатків, передбачених пунктом 8 частини першої статті 87 цього Бюджетного кодексу України) – з обласних бюджетів.

3. Правові аспекти

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових коштів з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до § 55-2 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку регіонів.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акту не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України забезпечить раціональне та ефективне використання наявних фінансових ресурсів за видами медичної допомоги на рівні бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно перспективним планом формування територій громад, бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі

Проект

від 28.12.2015 р. реєстраційний № 3736

Закон України

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50 — 51, ст. 572) такі зміни:

1) пункт 3 частини першої статті 89 викласти в такій редакції:

«3) охорону здоров’я:

первинну медичну допомогу (за переліком закладів та установ охорони здоров’я, визначеним Кабінетом Міністрів України);»;

2) пункт 3 частини першої статті 90 викласти в такій редакції:

«3) охорону здоров’я:

а) вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (за переліком закладів та установ охорони здоров’я, визначеним Кабінетом Міністрів України);

б) програми медико-санітарної освіти;

в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);

г) інші програми та заходи у системі охорони здоров’я (за переліком закладів та установ охорони здоров’я, визначеним Кабінетом Міністрів України);»;

3) розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 38 такого змісту:

«38. Кабінету Міністрів України визначити та затвердити перелік закладів охорони здоров’я за видами медичної допомоги, профілем і спеціалізацією та закладів і установ, що забезпечують виконання окремих програм та заходів у системі охорони здоров’я.».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

ДО ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад….3) охорону здоров’я:а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги);б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (територіальні медичні об’єднання, центри медичної статистики, автопідприємства санітарного транспорту, інші програми і заходи); Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад3) охорону здоров’я: первинну медичну допомогу (за переліком закладів та установ охорони здоров’я, визначеним Кабінетом Міністрів України);
Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів3) охорону здоров’я:а) консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги); Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів3) охорону здоров’я: а) вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (за переліком закладів та установ охорони здоров’я, визначеним Кабінетом Міністрів України);
б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будинки дитини, станції переливання крові); б) програми медико-санітарної освіти;
в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації); в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);
г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, територіальні медичні об’єднання, автопідприємства санітарного транспорту, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи);  г) інші програми та заходи у системі охорони здоров’я (за переліком закладів та установ охорони здоров’я, визначеним Кабінетом Міністрів України); 
Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯПункт відсутній. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ38. Кабінету Міністрів України визначити та затвердити Перелік закладів охорони здоров’я за видами медичної допомоги, профілем і спеціалізацією та закладів і установ, що забезпечують виконання окремих програм та заходів у системі охорони здоров’я
Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення В. Л. Якубівський

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

Назва проекту акта: проект Закону провнесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо розмежування видатків на охорону здоров’я за видами медичної допомоги)

Реєстр. № 3736 від 28 грудня 2015 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Кабінетом Міністрів України Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань бюджету.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 16 березня 2016 року, протокол № 66).

Голова Комітету Є. Соболєв

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті