Постанова КМУ від 2 грудня 2015 р. № 1153

14 Січня 2016 4:16 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 грудня 2015 р. № 1153
Про затвердження Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість

Відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству фінансів привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 02.12.2015 р. № 1153

ПОРЯДОК
ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість

1. Цей Порядок визначає особливості ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, які закуповуються на підставі угод (договорів) із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», укладених між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі у межах виконання бюджетних програм забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я (далі — спеціалізована організація).

1. Цей Порядок визначає особливості ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та/або закуповуються на підставі угод (договорів) із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі та які визначені відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — спеціалізована організація), укладених між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, у межах виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

Термін «особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я» вживається у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я.

Перелік осіб, уповноважених на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, які здійснюють закупівлі у відповідному бюджетному році, публікується МОЗ на своєму веб-сайті.

2. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів здійснюється підприємствами, установами, організаціями в порядку та на умовах, установлених Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також на виконання відповідних угод (договорів), укладених між МОЗ і спеціалізованими організаціями (далі — угоди (договори).

2. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснюється підприємствами, установами, організаціями в порядку та на умовах, установлених Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та/або укладених між МОЗ і спеціалізованими організаціями (далі — угоди (договори).

3.Імпортери лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них (далі — імпортери) подають МОЗ або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, не пізніше ніж протягом 10 робочих днів до дня ввезення на митну територію України такі документи:

заяву про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (далі —  заява), за формою згідно з додатком 1;

лист-зобов’язання щодо ввезення таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них виключно для їх постачання на митній території України в рамках виконання угоди (договору) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я;

засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту), однією із сторін якого є спеціалізована організація або переможець процедури закупівлі, що проведена особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, укладеного на виконання угод (договорів) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, відповідно до якого планується таке ввезення;

засвідчену в установленому порядку копію рахунка-фактури (інвойсу);

засвідчену в установленому порядку копію реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або рішення МОЗ, яке дозволяє введення в обіг лікарського засобу, або документи щодо введення в обіг в Україні медичних виробів;

засвідчені в установленому порядку копії сертифікатів якості (сертифікатів аналізу, протоколів аналізу тощо), виданих виробником на серії лікарських засобів, що пропонуються до ввезення.

4.Протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, видає імпортеру довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (далі — довідка), за формою згідно з додатком 2 або надає обґрунтовану відмову в письмовій формі.

МОЗ опрацьовує документи для оформлення довідки, які подають імпортери, обрані спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі.

Особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, опрацьовує документи для оформлення довідки, які подають імпортери, що визначені переможцями за результатами проведення процедур закупівель особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.

5.Довідка оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та скріплюється гербовою печаткою (у разі її використання). Один примірник довідки залишається в МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, два примірники видаються імпортеру, один з яких подається митному органові під час митного оформлення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, другий — залишається в імпортера.

Підставою для відмови у видачі довідки є:

подання імпортером неповного пакета документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

виявлення в документах, зазначених у пункті 3 цього Порядку, недостовірних відомостей.

3. Підприємства, установи, організації, які планують ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів (далі — імпортери), подають МОЗ не пізніше ніж протягом десяти робочих днів до дня ввезення на паперовому та електронному носії:

заяву про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), за формою згідно з додатком 1 (далі — заява);

засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту), відповідно до якого планується таке ввезення;

лист-зобов’язання щодо ввезення таких лікарських засобів, медичних виробів виключно для їх постачання на митній території України в рамках виконання угоди (договору);

завірені копії сертифікатів якості (сертифікатів аналізу, протоколів аналізу тощо), виданих виробником на серії лікарських засобів, що пропонуються до ввезення.

4. МОЗ протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, видає імпортеру довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), за формою згідно з додатком 2 (далі — довідка), або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

5. Довідка оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та скріплюється гербовою печаткою. Один примірник довідки залишається в МОЗ, два примірники видаються імпортеру, один з яких подається органові доходів і зборів під час митного оформлення лікарських засобів, медичних виробів, другий — залишається в імпортера.

6. У разі зміни даних, зазначених у довідці, імпортер звертається із заявою до МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для видачі нової довідки. При цьому раніше видана довідка підлягає анулюванню, про що МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, невідкладно інформує митні органи.

6. У разі зміни даних, зазначених у довідці, імпортер звертається із заявою до МОЗ для видачі нової довідки. При цьому раніше видана довідка підлягає анулюванню, про що МОЗ невідкладно інформує орган доходів і зборів.

У заяві зазначається, що імпортер звертається у зв’язку із зміною даних, а також номер і дата виданої довідки.

7. Постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів здійснюється підприємствами, установами, організаціями (далі — постачальники) на виконання відповідних угод (договорів).

8. У відповідній угоді (договорі) обов’язково зазначається дата її укладення і номер, найменування державної програми, з метою виконання якої здійснюється постачання лікарських засобів, медичних виробів, та допоміжних засобів до них напрям використання бюджетних коштів у відповідному році та у разі подальшого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів закладам охорони здоров’я іншим постачальником — його реквізити.

9.Постачальник для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митній території України, проведених відповідно до угод (договорів), не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому проводилися такі операції, подає МОЗ або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я:

1) заяву про видачу довідки-підтвердження щодо оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) за формою згідно з додатком 3;

2) засвідчені в установленому порядку копії:

договору, укладеного між постачальником і особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або спеціалізованою організацією;

сертифікатів якості (сертифікатів аналізу, протоколів аналізу тощо), виданих виробником на серії лікарських засобів, що пропонуються до постачання.

9. Постачальник для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів, медичних виробів на митній території України, здійснених відповідно до угод (договорів), не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому проводилися такі операції, подає МОЗ та/або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я:

1) заяву про видачу довідки-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів відповідно до угод (договорів) за формою згідно з додатком 3;

2) завірені в установленому законодавством порядку копії:

договору, укладеного між постачальником і особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та/або спеціалізованою організацією;

довідки про включення постачальника до ЄДРПОУ (для постійного представництва);

податкових накладних, виданих постачальником у звітному (податковому) періоді, у межах виконання відповідних угод (договорів), без урахування податку на додану вартість;

3) копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість.

10. МОЗ та/або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, видає довідку-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів на підставі угод (договорів) за формою згідно з додатком 4 (далі — довідка-підтвердження) або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

11. Довідка-підтвердження оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та/або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я,», а після слів «скріплюється гербовою печаткою» — словами «(за наявності) (у разі її використання) та скріплюється гербовою печаткою. Один примірник довідки-підтвердження залишається в МОЗ та/або у особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, два примірники видаються постачальникові, один з яких подається податковим органам органам доходів і зборів, другий — залишається у постачальника.

12. Підставою для відмови у видачі довідки-підтвердження є:

подання постачальником неповного пакета документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку;

виявлення в таких документах недостовірних відомостей.

13. Постачальник подає довідку-підтвердження податковому органу органу доходів і зборів, в якому перебуває на обліку як платник податків, не пізніше ніж через десять робочих днів після настання останнього дня строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за відповідний звітний (податковий) період.

14. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі довідки-підтвердження, постачальник має право повторно звернутися до МОЗ та/або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для отримання такої довідки.

15. МОЗ та особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, ведуть журнали видачі довідок-підтверджень.

15. МОЗ веде журнал видачі довідок-підтверджень.

16. Цільове використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість у рамках виконання угод (договорів), здійснюється відповідно до законодавства.

Керівники закладів охорони здоров’я забезпечують цільове використання поставлених лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були закуплені відповідно до угод (договорів).

17. На період дії воєнного стану звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та/або операцій з постачання на митній території України в рамках виконання угод (договорів) лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, включених до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 255 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», від 6 травня 2020 р. № 350 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються у 2020 році» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 41, ст. 1319), від 17 лютого 2021 р. № 132 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються у 2021 році» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 18, ст. 709) та від 7 березня 2022 р. № 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них», здійснюється автоматично без необхідності отримання довідки від МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та відповідно вимоги пунктів 3–15 цього Порядку не застосовуються.

Додаток 1

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2020 р. № 282)

МОЗ

________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ

________________________________________________________

підприємства, установи, організації, що планує

ввезення на митну

________________________________________________________

територію України у митному режимі імпорту

лікарських засобів,

________________________________________________________

медичних виробів та допоміжних засобів до них)

ЗАЯВА

Просимо видати довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів –та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю) у межах виконання бюджетних  програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктами 38, 38¹ підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Повідомляємо, що планується ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів відповідно до угод (договорів) від ___ _________20___ р. №___________, укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією, та в межах виконання бюджетних програм

Повідомляємо, що планується ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) від _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20___ р. №_ _ _ _ _ _ _ _ , укладених _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю) та в межах виконання бюджетних програм _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (найменування програм)____________________________________________________________________________________

(найменування програм)

Порядковий номер Найменування підприємства отримувача товару Код згідно з ЄДРПОУ підприємства отримувача товару Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності) Номер та дата зовнішньо-економічного договору (контракту) Номер та дата інвойсу (специфікації) Найменування товару Міжнародне непатентоване найменування (загально- прийняте) для лікарських засобів Номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (інформація щодо введення в обігв Україні медичних виробів*) Кількість лікарських засобів, медичних виробів Вартість, гривень Інформація щодо мови пакування/ маркування лікарського засобу, медичного виробу

Усього на суму ___________________________________________________________________ гривень.

(словами)

Додаток: на _______ арк. у ____ прим.

__________________________________ ______________ _______________________

(найменування посади керівника (підпис) (ініціали та прізвище)

підприємства, установи, організації)

МП (за наявності)

____ _____________ 20__ року

________

* Зазначається номер свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу або номер сертифіката відповідності медичного виробу, виданого органом з оцінки відповідності.

Додаток 2

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2020 р. № 282)

ДОВІДКА № _____

що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю)

МОЗ підтверджує, що _________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

планує ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) від ___ _________20___ р. № ___________, укладених_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю) у межах виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктами 38, 38¹ підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Порядковий номер Найменування підприємства, установи, організації — отримувача товару Код згідно з ЄДРПОУ підприємства, установи, організації — отримувача товару Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності) Номер та дата зовнішньо-економічного договору (контракту) Номер та дата інвойсу (специфікації) Найменування лікарських засобів Міжнародне непатентоване найменування (загально- прийняте найменування) для лікарських засобів Номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (інформація щодо введення в обіг в Україні медичних виробів*) Кількість лікарських засобів, медичних виробів Вартість, гривень Інформація щодо мови пакування/ маркування лікарського засобу, медичного виробу

Усього на суму ___________________________________________________________________ гривень.

(словами)

Відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України операції з їх ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Відповідно до пунктів 38, 38¹ підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України операції з їх ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

______________________________________ ______________ _______________________

(найменування посади уповноваженої            (підпис)               (ініціали та прізвище)

особи, МОЗ)

МП (за наявності)

____ _____________ 20__ р.

__________

* Зазначається номер свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу або номер сертифіката відповідності медичного виробу, виданого органом з оцінки відповідності.

Додаток 3

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2020 р. № 282)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

_______________________________________

(найменування підприємства, установи,

_______________________________________

організації — постачальника)

ЗАЯВА

Просимо видати довідку-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів на підставі угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю, в межах виконання бюджетних програм забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Просимо видати довідку-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на підставі угод (договорів), укладених _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю) у межах виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктами 38, 38¹ підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Повідомляємо, що ________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації — постачальника,

__________________________________________________________________________________________________

податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

_________________________________________________________________________________________________

(індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

відповідно до договору від _____ _________ 20__ р. № _________ здійснено операції з постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них.

Податкові накладні ______________________________________________________________________________

(дата та номер, сума без урахування податку на додану вартість)

Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість, становить __________________________________ гривень.

Постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснено відповідно до умов угоди (договору), укладеної _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю)між МОЗ та спеціалізованою організацією ____________________________________________________

(найменування, податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової

__________________________________________________________________________________________________

картки платника податків)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

_________________________________________________________________

За інформацією _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , (МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я) постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснюється відповідно до угоди (договору) від ______ ________________ 20___ р. № ___________, укладеної _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю) та у межах виконання бюджетних програм _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (найменування програми)

За інформацією МОЗ, постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснюється відповідно до угоди (договору) від ___ ___________ 20___ р. № ___________, укладеної між МОЗ та спеціалізованою організацією, та у межах виконання бюджетних програм ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(найменування програми)

Додаток: на ______ арк. у ____ прим.

______________________________________ ______________ _______________________

(найменування посади керівника                      (підпис)             (ініціали та прізвище)

постачальника)

МП (за наявності)

____ _____________ 20__ р.

Додаток 4

до Порядку

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ,
оплати лікарських засобів, медичних виробів
та допоміжних засобів до них на підставі угод (договорів), укладених _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю) між МОЗ та спеціалізованою організацією

від ____ __________ 20__ р. № ___________

(МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я)МОЗ підтверджує, що операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснені _______________________________________________________________________________.______________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації — постачальника,

_________________________________________________________________

податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків),_______________________________________________________________

індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)

відповідно до угоди (договору) від _____ _______ 20__ р. № ____________,

укладеної між постачальником і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ охорони здоров’я, абота спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю ____________________________________

(найменування, податкова _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків), індивідуальний _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності) згідно з податковими накладними _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (дата та номер, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  сума без урахування податку на додану вартість)

(найменування спеціалізованої організації, податкова адреса,

_________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків), індивідуальний

_________________________________________________________________________ ,

податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

згідно з податковими накладними _____________________________________

(дата та номер,

_______________________________________________________________.

сума без урахування податку на додану вартість)

Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, становить  ________________________ гривень.

(словами)

Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пунктів 38, 38¹ підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ гривень. (словами)

______________________________________ ______________ _______________________

(найменування посади уповноваженої               (підпис)          (ініціали та прізвище)

особи, МОЗ)

МП (за наявності)

____ _____________ 20__ р.

Додаток 1 до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5)

МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я
__________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

______________________________________________________
підприємства, установи, організації, що планує ввезення на
______________________________________________________
митну територію України в митному режимі імпорту

______________________________________________________
лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них

ЗАЯВА

про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

Просимо видати довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю в межах виконання бюджетних програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 або пунктом 381 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Повідомляємо, що планується ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) від ________ 20___р. № _____, укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю в межах виконання бюджетних програм  ____________________________________________________________________________________________

 

(найменування бюджетної програми)

за напрямом __________________________________________________________________________________

 (напрям лікування)

Найменування підприємства — отримувача товару Код згідно з ЄДРПОУ підприємства — отримувача товару Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності) Номер та дата договору (зовнішньо-економічного контракту) Номер та дата інвойсу Найменування товару Міжнародне непатентоване найменування (загально-прийняте) для лікарських засобів Номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або інформація про введення в обіг в Україні медичних виробів* Строк  придатності лікарського засобу, медичного виробу, допоміжного засобу Кількість лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів Вартість, гривень Інформація про мову пакування/маркування лікарського засобу, медичного виробу, допоміжного засобу

Усього на суму ________________________________________________________ гривень.

(прописом)

Додаток: на _______ арк. у______прим.

______________________________________________

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації, що планує ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них)

____________________

(підпис)

_______________________

(ініціали та прізвище)

МП (у разі її використання)

___ ____________ 20__ р.

____________

* Зазначається номер свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу чи рішення МОЗ, яке дозволяє введення в обіг лікарського засобу, або номер документа про відповідність медичного виробу (декларація (у тому числі декларація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності), або будь-який інший документ, що підтверджує виконання вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності. 

Додаток 2 до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від  12 січня 2022 р. № 5)

ДОВІДКА № ______,

що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією  або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, підтверджує, що ___________________________________________________________________________________________

                             (найменування

____________________________________________________________________________________________________________________ підприємства, установи, організації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

планує ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) від____________ 20_____р. № _______, укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю в межах виконання бюджетних програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 або пунктом 381 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Найменування підприємства — отримувача товару Код згідно з ЄДРПОУ підприємства — отримувача товару Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності) Номер та дата договору (зовнішньо-економічного контракту) Номер та дата інвойсу Найменування товару Міжнародне непатентоване найменування (загально-прийняте) для лікарських засобів Номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або інформація про введення в обіг в Україні медичних виробів* Кількість лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів Вартість, гривень Інформація про мову пакування/ маркування лікарського засобу, медичного виробу, допоміжного засобу

Усього на суму _________________________________________________________________ гривень.

(прописом)

______________________________________________

(найменування посади уповноваженої особи МОЗ або особи, уповноваженої  на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я)

______________

(підпис)

_______________________

(ініціали та прізвище)

МП (у разі її використання)

___ ____________ 20__ р.

____________
* Зазначається номер свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу чи рішення МОЗ, яке дозволяє введення в обіг лікарського засобу, або номер документа про відповідність медичного виробу (декларація (у тому числі декларація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності), або будь-який інший документ, що підтверджує виконання вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності. 

Додаток 3

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5)

 

МОЗ або особа, уповноважена на здійснення

закупівель у сфері охорони здоров’я

_____________________________
(найменування підприємства, установи,
______________________________
організації-постачальника)

ЗАЯВА

Просимо видати довідку-підтвердження щодо оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на підставі угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю в межах виконання бюджетних програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 або пунктом 381 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Повідомляємо, що ________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації-постачальника,

_____________________________________________________________________________________________
податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника

_____________________________________________________________________________________________
податків, індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

відповідно до угоди (договору) від ___ ____________ 20__ р. № _________ проведено операції з постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них.

Податкові накладні: __________________________________________.

_______________________________________________________________________________________________ (дата та номер, сума без урахування податку на додану вартість)

Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість, становить _______________________________________________________гривень.

_________________________(прописом)

Постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснено відповідно до умов угоди (договору), укладеної між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

_________________________________________________________________________________________________(найменування установи, податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової

______________________________________________________________________________________________
картки платника податків, індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

За інформацією МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснюється відповідно до угоди (договору) від ___ _______ 20__ р. № ____________, укладеної __________________________________________________________________

(між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення
закупівель у сфері охорони здоров’я)

та в межах виконання бюджетних програм __________________________________________________________
(найменування бюджетної програми)

за напрямом ____________________________________________________________.

(напрям лікування)

Додаток: на ______ арк. у ____ прим.

____________________________

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації-постачальника)

______________

(підпис)

_______________________

(ініціали та прізвище)

МП (у разі її використання)

___ ____________ 20__ р.

Додаток 4 до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5)

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ

оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на підставі угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю від ___ ____________ 20__ р. № ___________

МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я підтверджує, що операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснені _________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації-постачальника,

_________________________________________________________________________________
податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

________________________________________________________________
індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)

відповідно до угоди (договору) від ___ ___________ 20__ р.
№ ______________, укладеної між постачальником та спеціалізованою організацією або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю __________________________________________________

(найменування, податкова адреса

_____________________________________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

____________________________________________________________________________________________,

індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)

згідно з податковими накладними ________________________________.

(дата та номер, сума без урахування податку на додану вартість)

Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 38 або пункту 381 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, становить __________________________________________________________________ гривень.

_________________________ (прописом)

_____________________________

(найменування посади уповноваженої особи МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я)

____________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

МП (у разі її використання)

___ ____________ 20__ р.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті