Проект постанови КМУ «Про затвердження державної цільової програми “Цукровий діабет” на 2009-2013роки»

ПОВІДОМЛЕННЯ

На публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки», розробленої на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. № 17-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки» та від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну» та проект відповідної програми, які розроблені з метою підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на:

 • профілактику, діагностику та лікування цукрового діабету, його ускладнень;
 • запобігання і зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності та смертності;
 • збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня і забезпечення доступності медичної допомоги, адаптація їх у суспільстві.

У розробленні проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки» та проекту відповідної програми взяли участь:

 • Міністерство охорони здоров’я України;
 • Академія медичних наук України;
 • регіональні органи охорони здоров’я;
 • профільні громадські діабетичні асоціації.

Нині комплексне розв’язання проблеми цукрового діабету, наявність якої вкрай негативно позначається на демографічній ситуації та трудоресурсному потенціалі держави, координація зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади можливі за умови прийняття і виконання Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 рр.

Пропозиції та зауваження надсилайте до 17.05.2009 р. за адресою: 01021, Київ, вул. Грушевського, 7, тел.: (044) 253-80-51, е-mail: krushinska@moz.gov.ua — Міністерство охорони здоров’я України.

Заступник директора Департаменту розвитку медичної допомоги —
начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги, організації медичної допомоги селянам
З.Г. Крушинська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ» НА 2009–2013 РОКИ»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Цукровий діабет — тяжке прогресуюче захворювання, що характеризується високим ризиком розвитку інвалідизуючих ускладнень.

За даними ВООЗ в економічно розвинутих країнах до 4–6% населення хворіє на цукровий діабет. У Європі питома вага таких хворих становить приблизно 4%.

Визначаючи загрозу, яку становить для людства цукровий діабет, 20.12.2006 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію про цукровий діабет, відповідно до якої витрати, пов’язані з наданням медичної допомоги хворим, оцінюються більш ніж у 2–3% загальних видатків на охорону здоров’я; майже 80% припадає на лікування ускладнень, 20% — на закупівлю цукрознижувальних препаратів і засобів контролю.

За даними Міжнародної діабетичної федерації вартість лікування одного хворого хоча б з одним хронічним ускладненням становить в середньому від 6 до 18 тис. дол. США на рік.

В Україні станом на 1.01.2009 р. зареєстровано 1 105 131 хворий на цукровий діабет (2,4% населення). Проте кількість людей з недіагностованою патологією перевищує цей показник у 3–4 рази.

Сьогодні невпинно збільшується кількість хворих дітей, особливо віком до 5 років, які потребують лікування препаратами інсуліну.

Відповідно до світової статистики кожні 13–15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. Аналогічна тенденція відзначається і в Україні — показник захворюваності підвищився з 115,6 (1993 р.) до 239,5 (2008 р.) на 100 тис. населення. Це стосується переважно хворих на цукровий діабет II типу. Ситуація ускладнюється також тим, що при такому діабеті артеріальна гіпертензія виникає у 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають на цукровий діабет.

У структурі загальної захворюваності населення патологія ендокринних органів і тканин займає 6 місце. При цьому кожен третій пацієнт з ендокринним захворюванням страждає на цукровий діабет.

Щороку збільшуються видатки на проведення заходів з профілактики, діагностики та лікування хворих на цукровий діабет та його ускладнення, але обсяг таких видатків становить лише 0,5–0,8% загальних коштів на охорону здоров’я.

На ситуацію, що склалася, негативно впливають такі фактори:

 • нераціональне харчування населення, що в поєднанні з гіподинамією призводить до збільшення кількості осіб з надлишковою масою тіла (ожиріння відзначається майже у 80% хворих);
 • збільшення кількості осіб з хронічними серцево-судинними захворюваннями (гіпертонічна хвороба, атеросклероз) як групи ризику розвитку цукрового діабету;
 • відсутність налагодженого механізму проведення у закладах охорони здоров’я обов’язкового профілактичного огляду населення з метою виявлення та діагностики цукрового діабету, його ускладнень і диспансеризації хворих;
 • низький рівень оснащення закладів охорони здоров’я медичним обладнанням для діагностики та лікування хворих;
 • відсутність ефективної системи забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення, їх медико-соціальної реабілітації;
 • обмеженість можливостей із забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
 • недостатнє фінансування наукових досліджень з питань профілактики, діагностики та лікування хворих;
 • недосконалість форм та методів проведення роз’яснювальної роботи з питань профілактики цукрового діабету та його ускладнень.

Обов’язковою умовою ефективного лікування є безперебійне забезпечення хворих сучасними лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Комплексне розв’язання проблеми, наявність якої вкрай негативно позначається на демографічній ситуації та трудоресурсному потенціалі держави, координація зусиль центральних місцевих органів виконавчої влади можливі за умови прийняття і виконання Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 рр. (далі — Програма).

2. Мета та шляхи її досягнення

Головною метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на:

 • профілактику, діагностику та лікування цукрового діабету, його ускладнень;
 • запобігання і зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності та смертності;
 • збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги, адаптація їх у суспільстві.

Шляхи реалізації:

 • оптимізувати мережу державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим;
 • удосконалити систему підготовки медичного персоналу, насамперед для закладів первинної медико-санітарної допомоги, з питань профілактики та діагностики цукрового діабету, його ускладнень і лікування хворих;
 • забезпечити постійний скринінг цукрового діабету та його ускладнень;
 • створити і забезпечити належне функціонування системи профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету, його ускладнень;
 • розробити та впровадити у практичну діяльність стандарти (протоколи) надання медичної допомоги хворим;
 • широко застосовувати сучасні медичні технології;
 • удосконалити порядок забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • забезпечити заклади охорони здоров’я сучасними діагностичними системами для оцінки ефективності лікування хворих, своєчасного виявлення та лікування ускладнень діабету;
 • забезпечити створення та ефективне функціонування реєстру хворих на цукровий діабет;
 • удосконалити систему соціального захисту і реабілітації зазначених осіб;
 • забезпечити наукове супроводження Програми;
 • сприяти розвитку міжнародного співробітництва з відповідних питань;
 • активізувати роз’яснювальну роботу серед населення з підвищення рівня обізнаності з питань запобігання, діагностики та лікування цукрового діабету, його ускладнень;
 • удосконалити відповідно до міжнародних вимог нормативно-правові акти, що регулюють проведення клінічних досліджень нових вітчизняних та імпортованих лікарських засобів.

3. Правові аспекти

Правове урегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет, визначено:

 • Конституцією України;
 • Указом Президента України від 07.12.2000 р. № 1313/2000 «Про Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України»;
 • Указом Президента України від 06.12.2005 р. № 1694 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення»;
 • Законом України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
 • Законом України від 05.10.2000 р. № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;
 • Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Законом України «Про місцеві державні адміністрації»;
 • Указом Президента України від 06.12.2005 р. № 1694 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення»;
 • розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. № 17-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки»;
 • розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну»;
 • Бюджетним кодексом України;
 • наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.10.2007 р. № 609 «Про удосконалення ендокринологічної допомоги населенню України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічне обґрунтування проекту Програми виконано з урахуванням необхідних для її реалізації заходів, оцінкою їх значимості та є реальним.

Джерело фінансування — Державний бюджет, бюджети місцевих органів виконавчої влади, а також інші джерела, незаборонені чинним законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Програми розглянуто Академією медичних наук України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, з урахуванням зауважень та пропозицій яких проект доопрацьовано.

6. Регіональний аспект

Проект Програми було розглянуто регіональними органами охорони здоров’я.

7. Громадське обговорення

Необхідність розробки та прийняття Програми було обговорено на засіданнях Координаційної ради МОЗ України за участю представників громадських організацій (22.05.2007 р., 13.11.2007 р., 02.07.2008 р., 23.01.2009 р., 19.03.2009 р.), а також на засіданнях Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України (07.02.2008 р.).

Проект Програми 01.04.2009 р. розміщено на офіційному сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua) для публічного обговорення.

8. Прогноз результатів

Виконання Програми дасть змогу:

 • підвищити рівень діагностування цукрового діабету з 24 до 34 випадків на 1 тис. населення і його компенсації у дорослих з 3 до 11, у дітей — з 10 до 30%;
 • зменшити кількість ускладнень цукрового діабету — діабетичних гангрен — з 0,7 до 0,5%, діабетичної ретинопатії — з 50 до 30% загальної кількості хворих; ампутацій стопи з приводу цукрового діабету з 6,4 до 5,3 випадків на 100 тис. населення;
 • зменшити кількість дітей з тяжкою гіпоглікемічною комою з 230 до 150;
 • знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед хворих працездатного віку) внаслідок ускладнень цукрового діабету з 1,35 до 1,1 на 10 тис. населення, а рівень смертності — на 10%.
Міністр В.М. Князевич

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____________2009 р. №____

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ» на 2009–2013 роки»

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму «Цукровий діабет» на 2009–2013 рр. (далі — Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Міністерства охорони здоров’я визначені Програмою завдання, заходи та показники до відповідних розділів проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству охорони здоров’я та Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти для виконання завдань і заходів Програми, виходячи з можливостей Державного бюджету.

4. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, АМН, Раді Міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щороку до 1 березня надавати Міністерству охорони здоров’я інформацію про хід виконання Програми для узагальнення та подання Кабінету Міністрів України.

5. Міністерству охорони здоров’я України, починаючи з 2010 р. інформувати щороку до 1 квітня Кабінет Міністрів України про стан виконання Програми.

Прем’єр-міністр України Ю.В. Тимошенко

ПАСПОРТ
ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ» НА  2009–2013 роки

1. Концепція програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. № 17-р.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від ___________ р. № ______ .

3. Державний замовник програми: Міністерство охорони здоров’я України.

4. Відповідальні виконавці: МОЗ, АМН, Мінпраці, МОН, Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінфін, Мінекономіки, МЗС, Мін’юст, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Керівник Програми — заступник Міністра охорони здоров’я України З.М. Митник

5. Термін виконання — 2009–2013 рр.

6. Обсяги та джерела фінансування

Разом за програмою,
тис. грн.
У тому числі по роках
2010 2011 2012 2013
Всього: 5893220,2 1291678,8 1452448,7 1514835,3 1634257,4
У тому числі:
Кошти державного бюджету 3327558,5 690014,6 824874,7 860465,8 952203,4
Кошти місцевого бюджету 2565661,7 601664,2 627574,0 654369,5 682054,0
Керівник Програми З.М. Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____________2009 року № ____

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ» на 2009–2013 роки

Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на:

 • профілактику, діагностику та лікування цукрового діабету, його ускладнень;
 • запобігання і зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності та смертності;
 • збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги, адаптація їх у суспільстві.

Шляхи та способи розв’язання проблеми

За даними ВООЗ в економічно розвинутих країнах світу до 4–6% населення хворіє на цукровий діабет. У Європі питома вага таких хворих становить приблизно 4%.

Визначаючи загрозу, яку становить для людства цукровий діабет, 20.12.2006р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію про цукровий діабет, відповідно до якої витрати, пов’язані з наданням медичної допомоги хворим, оцінюються більш ніж у 2–3% загальних видатків на охорону здоров’я; майже 80% припадає на лікування ускладнень, 20% — на закупівлю цукрознижувальних препаратів і засобів контролю.

За даними Міжнародної діабетичної федерації вартість лікування одного хворого хоча б з одним хронічним ускладненням становить в середньому від 6 до 18 тис. дол. США на рік.

В Україні станом на 1.01.2009 р. зареєстровано 1 099 824 хворих на цукровий діабет (2,4% населення). Проте кількість людей з недіагностованою патологією перевищує цей показник у 3–4 рази.

Останніми роками невпинно збільшується кількість хворих дітей, особливо віком до 5 років, які потребують лікування препаратами інсуліну.

Відповідно до світової статистики кожні 13–15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. Аналогічна тенденція спостерігається і в Україні — показник захворюваності підвищився з 115,6 (1993 р.) до 239,5 (2008 р.) на 100 тис. населення. Це стосується переважно хворих на цукровий діабет II типу. Ситуація ускладнюється також тим, що при такому діабеті артеріальна гіпертензія виникає у 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають на цукровий діабет.

У структурі загальної захворюваності населення патологія ендокринних органів і тканин займає 6 місце. При цьому кожна третя особа з ендокринним захворюванням страждає на цукровий діабет.

Щороку збільшуються видатки для проведення заходів з профілактики, діагностики та лікування хворих на цукровий діабет і його ускладнення, але обсяг таких видатків становить лише 0,5–0,8% загальних коштів на охорону здоров’я.

Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги відповідно до обсягів та джерел фінансування, наведених у додатку 1.

Для розв’язання проблеми необхідно:

 • оптимізувати мережу державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу;
 • удосконалити систему підготовки медичного персоналу, насамперед для закладів первинної медико-санітарної допомоги, з питань профілактики та діагностики цукрового діабету, його ускладнень і лікування хворих;
 • забезпечити постійний скринінг цукрового діабету та його ускладнень;
 • створити і забезпечити належне функціонування системи профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету, його ускладнень;
 • розробити та впровадити у практичну діяльність стандарти (протоколи) надання медичної допомоги;
 • широко застосовувати сучасні медичні технології;
 • удосконалити порядок забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • забезпечити заклади охорони здоров’я сучасними діагностичними системами для оцінки ефективності лікування хворих, своєчасного виявлення та лікування ускладнень діабету;
 • забезпечити створення та ефективне функціонування реєстру хворих на цукровий діабет;
 • удосконалити систему соціального захисту і реабілітації зазначених осіб;
 • забезпечити наукове супроводження Програми;
 • сприяти розвитку міжнародного співробітництва з відповідних питань;
 • активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо підвищення рівня обізнаності з питань запобігання, діагностики та лікування цукрового діабету, його ускладнень;
 • удосконалити відповідно до міжнародних вимог нормативно-правові акти, що регулюють проведення клінічних досліджень нових вітчизняних та імпортованих лікарських засобів.

Заходи і завдання Програми

Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем передбачено завдання і заходи, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • підвищити рівень діагностування цукрового діабету з 24 до 34 випадків на 1 тис. населення і його компенсації у дорослих з 3 до 11, у дітей — з 10 до 30%;
 • зменшити кількість ускладнень цукрового діабету — діабетичних гангрен — з 0,7 до 0,5%, діабетичної ретинопатії — з 50 до 30% загальної кількості хворих; ампутацій стопи з приводу цукрового діабету з 6,4 до 5,3 випадки на 100 тис. населення;
 • зменшити кількість дітей з тяжкою гіпоглікемічною комою з 230 до 150;
 • знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед хворих працездатного віку) внаслідок ускладнень цукрового діабету з 1,35 до 1,1 на 10 тис. населення, а рівень смертності — на 10%.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті МОЗ, іншими головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідальними за виконання Програми, та за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, інших джерел.

Обсяг бюджетних коштів визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та фінансових можливостей.

Міністр охорони здоров’я України В.М. Князевич

Додаток 1

до розрахунку обсягів та джерел фінансування

Державної цільової програми «Цукровий діабет»

на 2009–2013 рр.

Аналіз бюджетних потреб Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки

За статистичними даними МОЗ України станом на 01.01.2009 р. в Україні офіційно зареєстровано 1 099 824 хворих на цукровий діабет (Е10–Е14).

Із них потребує замісної терапії препаратами інсуліну за життєвими показаннями 172 391 особа (Е-10), у тому числі 7180 дітей віком до 18 років.

Щороку реєструють у середньому 400 вагітних жінок, які хворіють на цукровий діабет.

За даними ВООЗ щорічний приріст хворих на цукровий діабет становить приблизно 15%. В Україні щорічно збільшується кількості хворих на цукровий діабет в середньому на 9,8–11%.

У нашій країні є певна кількість хворих на цукровий діабет, які потребують періодичного забезпечення препаратами інсуліну або отримують комбіноване лікування: препаратами інсуліну та цукрознижувальними препаратами у формі таблеток.

За даними ВООЗ приблизно 25–30% хворих на цукровий діабет ІІ типу через 7–10 років від початку захворювання, а також у разі стресових ситуацій та приєднання інтеркурентних захворювань потребують переведення на препарати інсуліну.

В Україні кількість таких хворих щороку збільшується в середньому на 8–9%.

Таблиця 1. Очікувана кількість хворих на цукровий діабет

Роки Загальна кількість хворих на цукровий діабет, абс.кількість Кількість хворих на цукровий діабет І та ІІ типів, які потребують лікування препаратами інсуліну, абс. кількість Кількість хворих на цукровий діабет ІІ типу які потребують лікування дієтою та таблетованими препаратами, абс. кількість
Всього З них кількість хворих на цукровий діабет ІІ типу, які потребують лікування таблетованими препаратами
2009 1 099 824 172 391 927 433 417 345
2010 1 154 815 189 630 965 185 434 333
2011 1 212 556 208 593 1 003 963 451 783
2012 1 273 183 229 452 1 043 731 469 679
2013 1 336 842 252 397 1 084 445 488 000

Завдання 1. Сформувати нормативно-правові та організаційно-структурні засади удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення

Найменування показників:

 • збільшення тривалості життя хворих на цукровий діабет: у жінок — до 48,0 років, у чоловіків — до 47,6 років;
 • зниження рівня первинного виходу у працездатному віці на інвалідність, зумовлену ускладненнями цукрового діабету — до 1,1 випадків на 10 тис. населення.

Зміст заходу 1.1. Розроблення та впровадження науково-обґрунтованих стандартів (проколів) надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення, заснованих на принципах доказової медицини.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається створити робочу групу за участю провідних практиків та науковців України з метою розроблення стандартів (протоколів) надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення, заснованих на принципах доказової медицини (2009 р.). Після їх затвердження передбачається впровадження стандартів (протоколів) у діяльність закладів охорони здоров’я незалежно форми власності та рівня підпорядкування (2009–2013 рр.).

Зміст заходу 1.2. Розроблення пропозицій щодо порядку проведення диспансеризації хворих на цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН.

Проведення заходу планується протягом 2009 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається створити робочу групу за участю провідних практиків та науковців України з метою розроблення порядку диспансеризації хворих на цукровий діабет та його ускладнення.

Зміст заходу 1.3. Розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку проведення цільових профілактичних оглядів населення з метою виявлення цукрового діабету.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН.

Проведення заходу планується протягом 2009 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається створити робочу групу за участю провідних практиків та науковців України з метою удосконалення порядку проведення цільових профілактичних оглядів населення з метою виявлення цукрового діабету (за даними науковців на 1 хворого на цукровий діабет припадає 3–4 особи з недіагностованою патологією).

Зміст заходу 1.4. Розроблення табелів оснащення закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН.

Проведення заходу планується протягом 2009 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається створити робочу групу за участю провідних практиків та науковців України з метою розроблення табелів оснащення закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет.

Зміст заходу 1.5. Удосконалення порядку ліцензування медичної практики за спеціальністю ендокринологія та критеріїв державної акредитації закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН.

Проведення заходу планується протягом 2009 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається створити робочу групу з метою внесення змін до порядку ліцензування медичної практики за спеціальністю ендокринологія та критеріїв державної акредитації закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет.

Зміст заходу 1.6. Удосконалення системи рейтингових показників, що характеризують якість надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет, та порядку збору інформації відповідно до системи галузевої статистичної звітності.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН.

Проведення заходу планується протягом 2009 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається створити робочу групу з метою внесення змін до порядку оцінки стану здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров’я у частині, що характеризує якість надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

Зміст заходу 1.7. Розроблення відповідно до міжнародних вимог нормативно-правових актів щодо удосконалення системи клінічних досліджень вітчизняних та зарубіжних препаратів інсуліну, цукрознижувальних лікарських засобів у формі таблеток.

Відповідальні за виконання: МОЗ.

Проведення заходу планується протягом 2009–2010 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається створити робочу групу за участю провідних практиків та науковців України з метою вдосконалення системи клінічних досліджень препаратів для лікування хворих на цукровий діабет.

Зміст заходу 1.8. Розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку встановлення інвалідності хворим на цукровий діабет, зокрема у частині критеріїв та системи оцінки ступеня втрати працездатності.

Відповідальні за виконання: МОЗ, Мінпраці, Мінфін, Мін’юст.

Проведення заходу планується протягом 2009 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається створити робочу групу за участю провідних практиків та науковців України з метою внесення змін до критеріїв та системи оцінки ступеня втрати працездатності хворим на цукровий діабет.

Зміст заходу 1.9. Розроблення та впровадження сучасних технологій виробництва цукрозамінників та інших харчових добавок, а також рецептури продуктів дієтичного харчування для хворих на цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: Мінагрополітики, МОЗ, Мінпромполітики, АМН.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається з метою забезпечення повноцінного лікування хворих на цукровий діабет (препарати інсуліну, таблетовані цукрознижувальні лікарські засоби, здоровий спосіб життя, дієта) розробити і впровадити сучасні технології виробництва цукрозамінників та інших харчових добавок, а також рецептури продуктів дієтичного харчування для хворих на цукровий діабет.

Зміст заходу 1.10. Розроблення та впровадження порядку здійснення контролю за якістю препаратів інсуліну та цукрознижувальних лікарських засобів у формі таблеток, дотриманням вимог їх транспортування та зберігання.

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається створити протягом 2009 р. робочу групу за участю провідних науковців та практиків з метою розроблення порядку здійснення контролю за якістю препаратів інсуліну та таблетованих цукрознижувальних лікарських засобів, дотриманням вимог їх транспортування та зберігання з подальшим впровадженням протягом 2009–2013рр. зазначеного порядку у діяльність закладів охорони здоров’я та аптечних закладів.

Зміст заходу 1.11. Розроблення та впровадження порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері формування цін на препарати інсуліну.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, МОЗ, Мін’юст.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається створити протягом 2009 р. робочу групу за участю провідних науковців та практиків з метою розроблення здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері формування цін на препарати інсуліну з подальшим забезпеченням його виконання протягом 2009–2013 рр.

Завдання 2. Оптимізувати мережу закладів охорони здоров’я, наукових установ, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет

Найменування показника:

– зменшення середнього терміну перебування хворого на цукровий діабет на цілодобовому стаціонарному лікуванні до 12,5 днів.

Зміст заходу 2.1. Проведення інвентаризації закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається провести протягом 2009 р. інвентаризацію закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, з метою проведення подальшої оптимізації мережі та ліжкового фонду зазначених закладів та установ.

Зміст заходу 2.2. Розроблення за результатами інвентаризації закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, плану оптимізації мережі та ліжкового фонду цих закладів та установ.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається за результатами інвентаризації закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, розробити плани оптимізації мережі та ліжкового фонду зазначених закладів і установ з метою удосконалення надання медичної допомоги цій категорії хворих.

Зміст заходу 2.3. Визначення пріоритетним амбулаторно-поліклінічного етапу надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет з більш активним використанням денних стаціонарів.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається розроблення нормативно-правових актів, що будуть регламентувати перенесення акцентів лікування хворих на цукровий діабет із стаціонарного та амбулаторно-поліклінічний етап, у тому числі із більш активним використанням ліжок денних стаціонарів.

Завдання 3. Поліпшити кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я та підвищити рівень підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету і його ускладнень

Найменування показника:

– зниження рівня смертності від ускладнень цукрового діабету — до 6,4 випадків на 100 тис. населення.

Зміст заходу 3.1. Удосконалення системи викладання ендокринології у медичних навчальних закладах усіх рівнів акредитації.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається створити робочу групу за участю провідних практиків та науковців України щодо удосконалення системи викладання ендокринології у медичних навчальних закладах усіх рівнів акредитації шляхом внесення змін до навчальних програм, можливості збільшення кількості годин викладання ендокринології для студентів VI курсу вищих навчальних медичних закладів та в медичних академіях післядипломної освіти тощо.

Зміст заходу 3.2. Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, які подають медичну допомогу хворим на цукровий діабет та його ускладнення, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, лікарів-офтальмологів, хірургів, нефрологів та інших спеціальностей.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет та його ускладнення, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, лікарів-офтальмологів, хірургів, нефрологів та інших спеціальностей шляхом направлення їх на курси підвищення кваліфікації, тематичні курси, обмін досвідом тощо.

Зміст заходу 3.3. Опрацювання пропозицій стосовно введення посад медичного персоналу кабінетів «Самоконтролю хворих на цукровий діабет», «Діабетичної стопи», «Діабетичної ретинопатії» тощо.

Відповідальні за виконання: МОЗ, Мінфін, Мін’юст.

Проведення заходу планується протягом 2009 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається підготувати пропозиції стосовно ведення посад медичного персоналу кабінетів «Самоконтролю хворих на цукровий діабет», «Діабетичної стопи», «Діабетичної ретинопатії» тощо, оскільки на сьогодні немає чітких нормативів щодо укомплектування медичним персоналом зазначених кабінетів.

Зміст заходу 3.4. Опрацювання пропозицій стосовно внесення у встановленому порядку спеціальності «лікар-діабетолог» до переліку лікарських спеціальностей.

Відповідальні за виконання: МОЗ, МОН, Мінфін, Мін’юст.

Проведення заходу планується протягом 2009 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається підготувати пропозиції стосовно внесення у встановленому порядку спеціальності «лікар-діабетолог» до переліку лікарських спеціальностей.

Завдання 4. Підвищити рівень своєчасного виявлення цукрового діабету шляхом проведення постійного скринінгу для виявлення цього захворювання

Найменування показника:

– покращення діагностування цукрового діабету — до 34 хворих з вперше виявленим цукровим діабетом на 1000 населення.

Зміст заходу 4.1. Забезпечення закладів охорони здоров візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення рівня глюкози у крові хворого на цукровий діабет або при підозрі на нього.

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів, передбачених на охорону здоров’я, та позабюджетних джерел.

Заходом передбачається забезпечити заклади охорони здоров’я (фельдшерсько-акушерські пункти, лікарські амбулаторії, станції швидкої допомоги тощо) візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення рівня глюкози у крові хворого на цукровий діабет або при підозрі на нього при огляді пацієнта на різних рівнях надання медичної допомоги: у сільській місцевості, на прийомі у районній лікарні, при виїзді бригади швидкої допомоги, відвідуванні лікарем хворого вдома тощо.

За даними ВООЗ можливість виникнення цукрового діабету після 40 років, а також при наявності атеросклерозу, ожиріння, гіпертонічної хвороби, метаболічного синдрому, захворювань печінки, підшлункової залози та інших підвищується у декілька разів.

З метою раннього діагностування цукрового діабету необхідно щорічно проводити контроль рівня глюкози у крові в усіх громадян віком старше 40 років. Згідно зі статистичними даними кількість населення України — 46,1 млн осіб, з них у віці старше 40 років — 21 млн осіб (45,6%).

Розрахунки потреби у візуальних тест-смужках для визначення рівня глюкози у крові базуються на таких даних:

 • кількість хворих на цукровий діабет згідно зі статистичними даними — в середньому 1млн осіб;
 • за світовою статистикою на 1 хворого припадає 3–4 хворих з недіагностованим цукровим діабетом;
 • кількість хворих, які щороку потребують визначення рівня глюкози в крові, — 21 млн осіб;
 • середня вартість 1 візуальної тест-смужки для визначення глікемії — 2,4 грн.

Таблиця 4.1. Розрахунки забезпечення візуальними тест-смужками для визначення глюкози в крові

Роки Кількість хворих, які потребують визначення глікемії, абс. кількість Вартість 1 тест-смужки, грн. Всього вартість візуальних тест-смужок для визначення рівня глюкози в крові, тис. грн.
2010 21 000 000 2,4 50400,0
2011 21 000 000 2,4 50400,0
2012 21 000 000 2,4 50400,0
2013 21 000 000 2,4 50400,0
Всього 845 000 000 2,4 201600,0

Таким чином, для своєчасного виявлення діабету і швидкого визначення рівня глюкози в крові на етапах первинної медичної допомоги необхідно закупити у 2010–2013 рр. 84 млн. візуальних тест-смужок для вимірювання рівня глюкози в крові на загальну суму 201600,0 тис. грн.

Обсяги видатків на закупівлю візуальних тест-смужок для визначення рівня глюкози в крові можуть змінюватися з урахуванням кількості населення та цінової політики на тест-смужки.

Зміст заходу 4.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові.

Відповідальні за виконання: Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок місцевих коштів, передбачених на охорону здоров’я.

Вартість 1 дослідження рівня глюкози в крові — 1,6 грн.

Мінімальна кількість вимірювань рівня глюкози в крові в місяць 1 амбулаторному хворому — 2, на рік — 24; стаціонарному — 20 протягом терміну госпіталізації.

10% хворих на цукровий діабет госпіталізуються протягом року в спеціалізовані стаціонарні відділення.

Таблиця 4.2.1.Розрахунки забезпечення закупівлі витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози в крові у хворих на цукровий діабет

Роки Кількість вимірювань рівня глюкози в крові на рік, кількість досліджень Вартість 1 дослідження рівня глюкози в крові, грн. Вартість вимірювання рівня глюкози в крові на рік, тис. грн.
2010 30 025 190 1,6 48040,3
2011 31 526 466 1,6 50442,3
2012 33 102 758 1,6 52964,4
2013 34 757 892 1,6 55612,6
Всього 129 412 306 1,6 207059,6

Всього для закупівлі витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози у крові хворих на цукровий діабет протягом 2010–2013рр. необхідно 207059,6 тис. грн. Обсяги видатків на закупівлю витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози в крові хворих на цукровий діабет можуть змінюватися з урахуванням цінової політики на них.

Завдання 5. Забезпечити заклади охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Найменування показників:

 • підвищення рівня компенсації цукрового діабету хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровими діабетом): у дорослих — до 11%, у дітей — до 30%;
 • зменшення кількості випадків госпіталізацій дітей з приводу тяжких гіпоглікемічних станів до 150.

Зміст заходу 5.1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.

Відповідальні за виконання: Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Згідно з рекомендаціями міжнародних організацій (ВООЗ, Міжнародної діабетичної федерації та інших) і стандартів лікування хворих на цукровий діабет для ефективного лікування, запобігання втраті працездатності та зниженню рівня смертності і інвалідності хворих на цукровий діабет необхідно використовувати сучасні генно-інженерні людські інсуліни.

Для лікування хворих на цукровий діабет у 2006р. було виділено 156 млн грн., у 2007 р. — 173 млн грн., у 2008 р. — 234,7 млн грн., у 2009р. — 234,7 млн грн.

Протягом останніх 3–5 років за кошти місцевих бюджетів додатково проводилася закупівля інсулінів на суму приблизно 25–30 млн грн. щороку.

Таким чином, на 1 хворого витрачалося в середньому 1100–1300 грн. на рік.

Кількість хворих, які потребують лікування препаратами інсуліну, постійно збільшується, що відповідає світовим тенденціям (щороку в середньому на 10%).

Планується збільшити щорічні витрати на закупівлю препаратів інсуліну для хворих на цукровий діабет.

Це пояснюється тим, що для забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами інсуліну необхідно в середньому 50 ОД інсуліну на добу, на рік — 18 250 ОД.

Це відповідає:

 • 18–19 флаконам на рік (1000 ОД у флаконі, в 1 мл — 100 ОД) свинячого, напівсинтетичного або генно-інженерного інсуліну;
 • 12 упаковкам (60 картриджів по 300 ОД в картриджі, в 1 мл — 100 ОД) напівсинтетичного або генно-інженерного інсуліну або аналога інсуліну;
 • 60 шприц-ручкам із заздалегідь заправленим в них інсуліном — у кожній по 300 ОД (в 1мл — 100 ОД) генно-інженерного інсуліну або аналога інсуліну.

Таблиця 5.1.1.Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування різними препаратами інсуліну

Роки Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування препаратами інсуліну, абс. кількість Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування препаратами свинячого інсуліну, % загальної кількості хворих Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування препаратами генно-інженерного інсуліну у флаконах, картриджах та шприц-ручках, % загальної кількості хворих Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування препаратами аналогів інсуліну у картриджах та шприц-ручках, % загальної кількості хворих
2010 189 630 5 90 5
2011 208 593 4 89 7
2012 229 452 4 88 8
2013 252 397 3 88 9

Таблиця 5.1.2. Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування різними препаратами інсуліну

Роки Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування препаратами інсуліну, осіб
Всього З них
Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування препаратами свинячого інсуліну Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування препаратами генно-інженерного інсуліну у флаконах, картриджах та шприц-ручках Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування препаратами аналогів інсуліну у картриджах та шприц-ручках
2010 189 630 9482 170 666 9482
2011 208 593 8344 185 648 14 601
2012 229 452 9178 201 918 18 356
2013 252 397 7572 222 109 22 716

Таблиця 5.1.3. Вартість препаратів інсуліну (МО — міжнародні одиниці)

Види інсуліну Виробник Вартість 1 флакона (картридж)
2005 2006 2007 2008 2009
Тендерні закупівлі МОЗ України Тендерні закупівлі у регіонах
ЗАТ «Індар»
Інсулін свинячий Монодар (флакони) 400 МО 16 17 від 20,37 22 26–29
Монодар Б (флакони) 400 МО 16 17 від 20, 37 22 26–34
Інсулін людський, напівсинтетичний Хумодар Р (флакони) 400 МО 24,5 24,4 не закупов. не закупов. не закупов.
Хумодар Б (флакони) 400 МО 24,5 24,4 не закупов. не закупов. Не закупов
Хумодар К25 (флакони) 400 МО 24,5 24,4 не закупов. не закупов. незакупов
Хумодар Р 100 (флакони) 1000 МО не закупов. 61 62–98,18 68 87,6–98
Хумодар Б 100 (флакони) 1000 МО не закупов. 61 62–112 68 87,6–98
Хумодар К25 100 (флакони) 1000 МО не закупов. 61 64–98,18 68 87,6–98
Хумодар Р 100 (картриджі) 3 мл, № 1 27 27 27–44,16 29 33–42
Хумодар Б 100 (картриджі) 3 мл, № 1 27 27 27–64 29 33–42
Хумодар К25 100 (картриджі) 3мл, № 1 27 27 27–64 29 33–42
Інсулін людський, рекомбінантний Хумодар РР (флакони) 400 МО не закупов. 25,6 не закупов не закупов. 36–39
Хумодар БР (флаконы) 400 МО не закупов. 25,6 не закупов не закупов. 36–39
Хумодар К25 Р (флакони) 400 МО не закупов. 25,6 не закупов. не закупов. 36–39
Хумодар Р 100 Р (флакони) 1000 МО не закупов. 59,5 62,48–83,3 68 80–98
Хумодар Б 100 Р (флакони) 1000 МО не закупов. 59,5 70–83,30 68 80–98
Хумодар К25 100Р (флакони) 1000 МО не закупов. 59,5 62,48–83,30 68 80–98
Хумодар Р 100 Р (картридж) 3 мл не закупов. 28,8 31–35,84 29 не закупов.
Хумодар Б 100 Р (картридж) 3 млне закупов.28,831–35,8429< не закупов.
Хумодар К25 100 Р (картридж) 3 мл не закупов. 28,8 31–35,84 29 не закупов.
ВАТ «Фармак»
Інсулін людський, рекомбінантний Фармінсулін Н (флакони) 400 МО 28,4 не закупов. не закупов. не закупов. Не  закупов.
Фармінсулін НПХ (флакони) 400 МО 28,4 не закупов. >не закупов. не закупов. не закупов.
Фармінсулін 30/70 (флакони) 400 МО 28,4 не закупов. не закупов. не закупов. не закупов.
Фармінсулін Н (флакони) 1000 МО не закупов. 65 76,28–95,2 76 76,5–95
Фармінсулін НПХ (флакони) 1000 МО не закупов. 65 76,28–95,2 76 76,5–95
Фармінсулін 30/70 (флакони) 1000 МО не закупов. 65 76,28–95,2 76 76,5–95
Фармінсулін Н (картридж) 3 мл не закупов. 28,8 37,18–41,44 33,3 33,3–42
Фармінсулін НПХ (картридж) 3 мл не закупов. 28,8 37,18–41,44 33,3 33,3–42
Фармінсулін 30/70 (картридж) 3 мл не закупов. 28,8 37,18–41,44 33,3 33,3–42
«Ново Нордіск»
Інсулін людський, рекомбінантний Актрапід НМ (флакони) 400 МО 29,9не закупов. не закупов не закупов 118–162,6
Протафан НМ (флакони) 400 МО 29,9 не закупов. не закупов не закупов 118–162,6
Мікстард 30 НМ (флакони) 400 МО 29,9 не закупов. не закупов не закупов 53,1–63,9
Актрапід НМ (флакони) 1000 МО не закупов. не закупов. 75,15–89,24 89 118–162,6
Протафан НМ (флакони) 1000 МО не закупов. не закупов. 77,0–89,24 89 118–162,6
Мікстард 30 НМ (флакони) 1000 МО не закупов. не закупов. від 89,24 89 118–162,6
Актрапід НМ Пенфіл 3 мл 30,9 30,57 30,50–42,75 35,35 52,4–62,5
Протафан НМ Пенфіл 3 мл 30,9 30,57 30,5–42,75 35,35 53–63,9
Мікстард 30 НМ Пенфіл 3 мл 30,9 30,57 30,5–42,75 35,35 53,1–62,5
Аналоги інсуліну НовоРапід Пенфіл 3 мл >40,9 40,74 39,28–40,72 не закупов не закупов.
НовоМікс 30 Пенфіл 3 мл не закупов. 53,97 39,28–51,88 не закупов 103,8–116,2
Левемир Пенфіл 3 мл не закупов. не закупов. 83,18–96,75 не закупов не закупов
НовоРапід ФлексПен 3 мл не закупов. не закупов. 39,28–60,6 66,6 103,8–116,2
НовоМікс 30 ФлексПен 3 мл не закупов. не закупов. від 67,88 та вище 66,6 103,8–116,2
Левемир ФлексПен 3 мл не закупов. не закупов. 101,8–113,06 108,2 156,8–180,4
«Еллі Ліллі»
Аналог інсуліну Хумалог (картридж) 3 мл не закупов. не закупов. від 85,38 67 90–123
Інсулін людський, рекомбінантний Хумулін Р (картридж) 3 мл 37 36,9 від 43,15 до 45,36 40,5 59,6–70,2
Хумулін НПХ (картридж) 3 мл 37 36,9 від 43,15 40,5 59,6–71
Хумулін М3 (картридж) 3 мл 37 36,9 43,15 — 46,57 40,5 63,6–71
«Санофі-Авентіс»
Аналог інсуліну Епайдра (картридж) 3 мл не закупов. не закупов. 57,55–65 75 128,6–210,3
Лантус (картридж) 3 мл 94,28 93 93,0–120,11 111 96,5–142,1
Епайдра ОптіСет 3 мл не закупов. не закупов. не закупов 83 не закупов
Лантус ОптіСет 3 мл не закупов. не закупов. не закупов 122 не закупов
«БІОТОН С.А.»
Інсулін людський, рекомбінантний Генсулін Р фл не закупов. не закупов. не закупов. не закупов. 88–89,5
Генсулін Н фл не закупов. не закупов. не закупов. не закупов. 88–89,5
Генсулін М фл не закупов. не закупов. не закупов. не закупов. 88–89,5

Таблиця 5.1.4. Розрахунки забезпечення закупівлі препаратів інсуліну для хворих на цукровий діабет

Роки Видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, тис. грн.

Всього,
тис. грн.

З них
Видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами свинячого інсуліну (вартість лікування 1 хворого — 1600,0 грн. на рік), тис. грн. Видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами генно-інженерного інсуліну у флаконах, картриджах та шприц-ручках (вартість лікування 1 хворого — 2880,0  грн. на рік), тис. грн. Видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами аналогів інсуліну у картриджах та шприц-ручках (вартість лікування 1 хворого — 8000,0 грн. на рік), тис. грн.
2010 582545,3 15171,2 491518,1 75856,0
2011 664824,6 13350,4 534666,2 116808,0
2012 743056,6 14684,8 581523,8 146848,0
2013 833517,1 12115,2 639673,9 181728,0
Всього 2823943,6 >55321,6 2247382,0 521240,0

Обсяги видатків на закупівлю препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості хворих та цінової політики відносно лікарських засобів.

Зміст заходу 5.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я препаратами інсуліну для стаціонарного лікування хворих, у яких вперше діагностовано цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Розрахунки препаратів інсуліну для закладів охорони здоров’я регіонів та закладів охорони здоров’я підпорядкування МОЗ (Українська дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин) для хворих, у яких вперше діагностовано цукровий діабет:

 • середня прогнозована кількість дітей віком до 18 років з вперше виявленим цукровим діабетом — щороку 1060 осіб (за даними попередніх 5 років), дорослих — 13 000 осіб;
 • потреба у препаратах інсуліну на 1 дитину або дорослого хворого в умовах стаціонару в середньому становить 1500 ОД інсуліну різної тривалості дії у флаконах, картриджах та шприц-ручках;
 • щорічно в середньому 200 хворих, у яких вперше діагностовано цукровий діабет, проходять лікування у закладах охорони здоров’я підпорядкування МОЗ України (потреба у коштах для забезпечення хворих препаратами інсуліну — 24 000 грн.).

Таблиця. 5.2.1. Розрахунки забезпечення закупівлі препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет

Рік Кількість дітей із вперше діагностованим цукровим діабетом, осіб Кількість ОД інсуліну для стаціонарного лікування дітей із вперше діагностованим цукровим діабетом (1 хворому — 1500 ОД на місяць), одиниць Вартість препаратів генно-інженерного інсуліну у флаконах, картриджах та шприц-ручках (середня вартість 1 ОД інсуліну — 0,2 грн.), тис. грн. Кількість дорослих хворих із вперше діагностованим цукровим діабетом, осіб Кількість ОД інсуліну для стаціонарного лікування дорослих із вперше діагностованим цукровим діабетом (1 хворому — 1500 ОД на місяць), одиниць Вартість препаратів генно-інженерного інсуліну у флаконах, картриджах та шприц-ручках (середня вартість 1 ОД інсуліну — 0,2грн.), тис. грн. Всього коштів для лікування у стаціонарах хворих із вперше діагностованим цукровим діабетом, тис. грн.
2010 1060 1 590 000 318,0 13 000 19 500 000 3900,0 4218,0
2011 1060 1 590 000 318,0 13 000 19 500 000 3900,0 4218,0
2012 1060 1 590 000 318,0 13 000 19 500 000 3900,0 4218,0
2013 1060 1 590 000 318,0 13 000 19 500 000 3900,0 4218,0
Всього 5300 7 950 000 1272,0 65 00> 97 500 000 15600,0 16872,0

Обсяги видатків на закупівлю препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет можуть змінюватись з урахуванням зміни кількості хворих та цінової політики на лікарські засоби.

Зміст заходу 5.3. Забезпечення хворих на цукровий діабет II типу цукрознижувальними препаратами у формі таблеток.

Відповідальні за виконання: Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Діабет ІІ типу має складні та взаємодіючі патофізіологічні механізми, які впливають на секрецію інсуліну, метаболізм глюкози, приводять до зниження функції бета-клітин, прогресування клінічних симптомів захворювання. Він також тісно взаємопов’язаний із іншими патологічними станами: атеросклерозом, ожирінням, і є однією з основних причин захворюваності та смертності в світі.

Цукровий діабет ІІ типу — в більшій мірі інвалідизуюче захворювання, ніж цукровий діабет І типу, оскільки тяжкі хронічні ускладнення (судинні, неврологічні тощо) розвиваються частіше і мають більш складний перебіг саме у хворих на цукровий діабет ІІ типу.

Компенсація цукрового діабету уповільнює розвиток ускладнень, безпосередньо впливає на покращення працездатності хворого.

Із загальної кількості хворих на цукровий діабет 85–90% — це хворі з ІІ типом, більша частина яких лікується цукрознижувальними препаратами у формі таблеток.

Існує кілька груп препаратів, які знижують глікемію, впливаючи на її рівень різними шляхами:

 • зменшуючи абсорбцію глюкози в кишках;
 • стимулюючи утворення і секрецію інсуліну;
 • підвищуючи чутливість до нього та інші механізми.

За оперативними даними в Україні постійно приймають пероральні цукрознижувальні засоби приблизно 45% хворих з тих, хто потребує лікування.

Найчастіше застосовуються такі групи препаратів:

 • похідні сульфонілсечовини (сульфаніламіди) — 55–60% хворих;
 • похідні гуанідину (бігуаніди) — 18–20% хворих;
 • комбінована терапія — 20–27% хворих.

Середня вартість лікування 1 хворого на добу — 2,63 грн., на рік — 960 грн.

Таблиця 5.3.1. Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування пероральними цукрознижувальними засобами

Роки

Кількість хворих на цукровий діабет, осіб

Всього

У тому числі

Кількість хворих на цукровий діабет І та ІІ типів, які потребують введення інсуліну, осіб

Кількість хворих на цукровий діабет ІІ типу, які потребують лікування дієтою та препаратами у формі таблеток, осіб

Всього З них кількість хворих, які потребують лікування препаратами у формі таблеток, осіб
2010 1 154 815 189 630 965 185 434 333
2011 1 212 556 208 593 1 003 963 451 783
2012 1 273 183 229 452 1 043 731 469 679
2013 1 336 842 252 397 1 084 445 488 000

Приклад розрахунку:

927 433 хворих на цукровий діабет II типу (100%), які потребують лікування дієтою та препаратами у формі таблеток, з них потребують лікування препаратами у формі таблеток — 45% = 417345 хворих.

Таблиця 5.3.2. Розрахунки забезпечення закупівлі цукрознижуючих таблетованих препаратів для хворих на цукровий діабет

Роки Кількість хворих на цукровий діабет ІІ типу, які потребують лікування препаратами у формі таблеток, осіб Вартість лікування (вартість лікування 1 хворого на рік — 960 грн.), тис. грн.
2010 434 333 416959,7
2011 451 783 433711,7
2012 469 679 450891,8
2013 488 000 468480,0
Всього 1770043,2

Обсяги видатків на закупівлю цукрознижувальних лікарських засобів у формі таблеток для лікування хворих на цукровий діабет II типу можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості хворих та цінової політики щодо лікарських засобів.

Зміст заходу 5.4. Забезпечення дітей із лабільним перебігом цукрового діабету, частими гіпоглікеміями препаратами глюкагону для профілактики розвитку коматозних станів.

Відповідальні за виконання: Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Частота тяжких гіпоглікемічних станів, що потребують сторонньої допомоги, у дітей, хворих на цукровий діабет, які отримують інсулін, — в середньому 1–2 епізоди на рік.

Найефективнішим методом лікування гіпоглікемічних реакцій, у тому числі гіпоглікемічних ком, є застосування препаратів глюкагону.

Гіпоглікемія, яка може стати причиною смерті хворого, швидко усувається препаратом глюкагону, який не потребує внутрішньовенного введення і може застосовуватися у хворих всіх вікових груп, у тому числі і дітей.

На рік 1 хворому необхідна 1 упаковка засобу, яка містить 1 флакон препарату глюкагону. Середня вартість 1 упаковки — 216 грн.

Таблиця 5.4.1. Розрахунки забезпечення закупівлі препаратів глюкагону для дітей, хворих на цукровий діабет

Роки Кількість дітей, хворих на цукровий діабет, абс. кількість Кількість упаковок глюкагону (1 упаковка на 1 дитину на рік), шт. Вартість препаратів глюкагону (вартість 1 упаковки — 216 грн.), тис. грн..
2010 7180 7180 1550,9
2011 7180 7180 1550,9
2012 7180 7180 1550,9
2013 7180 7180 1550,9
Всього 28 720 6203,6

Обсяги видатків на закупівлю глюкагону для лікування дітей на цукровий діабет можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості хворих та цінової політики щодо лікарських засобів.

Зміст заходу 5.5. Забезпечення дітей віком до 18 років витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів.

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2010–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Загальна кількість дітей віком до 18 років, хворих на цукровий діабет, — 7180.

Для самоконтролю компенсації цукрового діабету (визначення глюкометром рівня глюкози в крові) вагітним, хворим на цукровий діабет, та дітям віком до 18 років необхідно 400 тест-смужок на рік на 1 хворого, середня вартість 1 тест-смужки — 3,8 грн., та 100 ланцетів для проколу шкіри, середня вартість 1 ланцета — 1,6 грн.

Хворі із вперше діагностованим діабетом повинні забезпечуватися глюкометрами і витратними матеріалами до них у річній потребі.

Розрахунки забезпечення витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів:

 • тест-смужки до глюкометрів: із розрахунку 400 тест-смужок на1 хворого на рік, середня вартість 1 тест-смужки — 3,8 грн., всього — 1520,0 грн.;
 • ланцети для проколу шкіри: із розрахунку 100 шт. на 1 дитину на рік, середня вартість 1 ланцета — 1,6 грн., всього — 160,0 грн.

Таблиця 5.5.1. Розрахунки забезпечення закупівлі витратних матеріалів до індивідуальних глюкометрів для хворих на цукровий діабет дітей

Роки Кількість дітей, хворих на цукровий діабет, абс кількість Кількість тест-смужок, кількість досліджень Вартість тест-смужок, тис. грн. Кількість ланцетів, абс. кількість Вартість ланцетів, тис. грн. Всього коштів, тис. грн.
2010 7180 2 872 000 10913,6 718 000 1148,8 12062,4
2011 7180 2 872 000 10913,6 718 000 1148,8 12062,4
2012 7180 2 872 000 10913,6 718 000 1148,8 12062,4
2013 7180 2 872 000 10913,6 718 000 1148,8 12062,4
Всього 28 720 11 488 000 43654,4 2 872 000 4595,2 48249,6

Обсяги видатків на закупівлю витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів для хворих на цукровий діабет дітей можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості хворих та цінової політики щодо виробів медичного призначення.

Зміст заходу 5.6. Забезпечення вагітних та дітей віком до 18 років, у яких цукровий діабет діагностовано вперше, комплектами глюкометрів.

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2010–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Середня прогнозована кількість вагітних, у яких цукровий діабет діагностовано вперше, щороку становить 300 випадків, а також дітей віком до 18 років — 1060 (за даними аналізу попередніх 5 років).

Всього щороку кількість осіб, у яких вперше діагностовано цукровий діабет, і котрі потребують забезпечення засобами самоконтролю, становить 1360.

Середня вартість 1 глюкометра (у стандартній комплектації відповідної фірми-виробника) — 240 грн.

Щороку на 1 дитину, хвору на цукровий діабет, потрібно:

 • 400 тест-смужок (середня вартість 1 тест-смужки — 3,8 грн.);
 • 100 ланцетів (середня вартість 1 ланцета — 1,6 грн.).

Загальна вартість комплекту — 1 920 грн.

Таблиця 5.6.1. Розрахунки забезпечення закупівлі комплектів глюкометрів для дітей віком до 18 років та вагітних, хворих на цукровий діабет

Роки Кількість осіб, у яких цукровий діабет діагностовано вперше, абс. кількість Кількість вагітних, хворих на цукровий діабет, абс. кількість Кількість усіх дітей та вагітних, хворих на цукровий діабет, абс. кількість Кількість комплектів глюкометрів, шт. Всього коштів, тис. грн.
2010 1060 300 1360 1360 2611,2
2011 1060 300 1360 1360 2611,2
2012 1060 300 1360 1360 2611,2
2013 1060 300 1360 1360 2611,2
Всього 4240 1200 5440 5440 10444,8

Обсяги видатків на закупівлю комплектів глюкометрів для вагітних та дітей віком до 18 років, хворих на цукровий діабет, можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості хворих та цінової політики щодо виробів медичного призначення.

Зміст заходу 5.7. Забезпечення дорослих та інвалідів дитинства, хворих на цукровий діабет, засобами самоконтролю.

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2010–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Є необхідність забезпечення засобами самоконтролю дорослих та інвалідів дитинства, хворих на цукровий діабет, які не мають змоги регулярно контролювати рівень глюкози в крові, відвідуючи заклади охорони здоров’я.

Кількість хворих інвалідів дитинства (котрим виповнилося 18 років), які мають глюкометри, — 1087.

Кількість дорослих хворих, які відносяться до соціально незахищених верств населення, із тяжкими ускладненнями діабету (ампутація нижніх кінцівок, погіршення зору тощо) становить в середньому 0,5% загальної кількості дорослих хворих.

Щороку на 1 хворого потрібно:

 • 300 тест-смужок (вартість 1 тест-смужки — 3,8 грн.);
 • 100 ланцетів для проколу шкіри (вартість 1 ланцета — 1,6 грн.).

Таблиця 5.7.1. Розрахунки забезпечення закупівлі витратних матеріалів до глюкометрів для дорослих хворих на цукровий діабет та інвалідів з дитинства

Роки Загальна кількість хворих на цукровий діабет, абс.кількість Кількість інвалідів дитин-ства, абс. кількість Кількість дорослих хворих, що відносяться до соціально незахищених верств населення, абс.кількість Всього хворих, абс.кількість Потреба у тест-смужках, шт. Вартість тест-смужок,
тис. грн.
Потреба в ланцетах, шт. Вартість ланцетів, тис. грн. Всього коштів,
тис. грн.
2010 1 099 824 1087 5499 6586 2 634 400 10010,7 658 600 1053,8 11064,5
2011 1 154 815 1087 5774 6861 2 744 400 10428,7 686 100 1097,8 11526,5
2012 1 212 556 1087 6063 7150 2 860 000 10868,0 715 000 1144,0 12012,0
2013 1 273 183 1087 6366 7453 2 981 200 11328,6 745 300 1192,5 12521,1
Всього >4 740 378 434 23 702 28 050 11 220 000 42636,0 2 805 000 4488,1 47124,1

Обсяги видатків на забезпечення дорослих та інвалідів дитинства, хворих на цукровий діабет, засобами самоконтролю можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості хворих та цінової політики щодо виробів медичного призначення.

Завдання 6. Створити умови для ефективного функціонування закладів охорони здоров’я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення

Найменування показників:

 • зменшення кількості ампутацій нижніх кінцівок — до 5,3 випадків на 100 тис. населення;
 • зменшення кількості діабетичних гангрен — до 0,5% хворих з діабетичною гангреною від загальної кількості хворих на цукровий діабет;
 • зменшення кількості хворих з тяжким ступенем ретинопатії, у тому числі зі слабкозоркістю і незворотною сліпотою — до 30% хворих з діабетичною ретинопатією від загальної кількості хворих на цукровий діабет.

Зміст заходу 6.1. Оснащення кабінетів «Діабетична стопа».

Відповідальні за виконання: МОЗ України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2011–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Діабетична ангіопатія — це генералізоване ураження кровоносних судин при цукровому діабеті, що поширюється як на дрібні судини (мікроангіопатія), так і на судини середнього і великого розміру (макроангіопатія).

Такі ураження є найпоширенішою причиною інвалідизації і смерті хворих на цукровий діабет (до 80%).

Поєднання діабетичної макро — і мікроангіопатії з ураженням нервів («Діабетична стопа»), призводить до гангрени, яка у хворих на цукровий діабет виникає у 50 разів частіше, ніж у інших осіб.

Серед причин смерті хворих на цукровий діабет внаслідок ускладнень гангрена посідає 4-е місце.

Вартість лікування 1 хворого із трофічною язвою в умовах стаціонару в середньому становить 8 тис. грн., із гангреною кінцівки — 24 тис. грн.

В Україні щороку проводиться в середньому 4 тис. ампутацій з приводу гангрени.

Для проведення ранньої діагностики, профілактики та лікування синдрому діабетичної стопи у хворих на цукровий діабет необхідно закупити обладнання для кабінетів «Діабетична стопа».

У 2011 р. планується закупити обладнання та витратні матеріали для:

 • 54 кабінетів «Діабетична стопа» для закладів охорони здоров’я регіонів;
 • 1 кабінет для закладу МОЗ України (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин);

Таблиця 6.1.1. Перелік обладнання кабінету діабетичної стопи

>Назва Кількість, шт. Вартість, тис. грн.
Крісло подологічне 1 27,2
Стілець подолога 1 3,6
Шафа для апарата 1 20,0
Лампа-лупа 1 2,4
Термостерилізатор 1 6,4
Апарат для обробки діабетичної стопи 1 18,4
Всього 78,0

Таблиця 6.1.2. Витратні матеріали для 1 кабінету на рік (із розрахунку 2500 відвідувань кабінету на рік: 1000 відвідувань — профілактичні огляди, 1500 — лікування, середня вартість одного відвідування — 55,7 грн.)

Назва Кількість комплектів,
шт.
Вартість,
тис. грн.
Комплект борів та фрез для обробки діабетичної стопи 2 3,2
Спеціальні медичні професійні засоби для лікування стопи 1 128,0
Інструменти для подолога та професійні аксесуари 2,0 8,0
Всього 139,2

Таблиця 6.1.3.Розрахунки забезпечення закупівлі кабінетів «Діабетична стопа»

Роки Кількість кабінетів для закладів охорони здоров’я МОЗ України, шт. Кількість кабінетів для закладів охорони здоров’я регіонів, шт. Всього кабінетів, шт. Всього (вартість 1 кабінету — 78,0 тис. грн.), тис. грн.
2011 1 54 55 4290,0
Всього 1 54 55 4290,0

Таблиця 6.1.4. Розрахунки забезпечення закупівлі витратних матеріалів у кабінети «Діабетична стопа»

Роки Всього кабінетів, шт. Вартість витратних матеріалів
(на 1 кабінет на рік — 139,2 тис. грн.), тис. грн..
2011 55 7656,0
2012> 55 7656,0
2013 55 7656,0
Всього 55 22968,0

Таблиця. 6.1.5. Розрахунки забезпечення закупівлі обладнання для кабінетів «Діабетична стопа» та витратних матеріалів до них

Роки Всього кабінетів, шт. Вартість кабінетів
(вартість 1 кабінету — 78,0 тис. грн.), тис. грн..
Вартість витратних матеріалів (на 1 кабінет на рік — 139,2 тис. грн.), тис. грн.. Всього вартість закупівлі, тис. грн.
2011 55 4290,0 7656,0 11946,0
2012 0 7656,0 7656,0
2013 0 7656,0 7656,0
Всього 55 4290,0 22968,0 27258,0

Обсяги видатків на оснащення кабінетів «Діабетична стопа» можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості кабінетів та їх вартості.

Зміст заходу 6.2. Оснащення закладів охорони здоров’я апаратами для ультразвукової обробки ран на нижніх кінцівках і первинної хірургічної обробки ран.

Відповідальні за виконання: МОЗ України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується у 2011р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Потреба:

 • для закладів охорони здоров’я регіонів (окрім Одеської та Львівської обл., які отримали ці апарати у 2006р.) — 25;
 • для закладів охорони здоров’я МОЗ України (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин) — 1.

Всього — 26 приладів.

Середня вартість 1 приладу — 400,0 тис. гривень.

Загальна вартість — 10400,0 тис. грн.

Обсяги видатків на оснащення закладів охорони здоров’я апаратами для ультразвукової обробки ран на нижніх кінцівках і первинної хірургічної обробки ран можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості апаратів та їх вартості.

Зміст заходу 6.3. Оснащення закладів охорони здоров’я апаратами для черезшкірного визначення парціального тиску кисню в тканинах.

Відповідальні за виконання: МОЗ України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується у 2011 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Середня вартість 1 приладу — 138,3 тис. грн.

Потреба:

 • для закладів охорони здоров’я регіонів — 27;
 • для закладів охорони здоров’я МОЗ України (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин) — 1.

Всього — 28 приладів.

Загальна вартість — 3872,4 тис. грн.

Обсяги видатків на оснащення закладів охорони здоров’я апаратами для черезшкірного визначення парціального тиску кисню в тканинах можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості апаратів та їх вартості.

Зміст заходу 6.4. Оснащення закладів охорони здоров’я портативними допплерами для нижніх кінцівок.

Відповідальні за виконання: МОЗ України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується у 2012 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Середня вартість 1 приладу — 144 тис. грн.

Потреба:

 • для закладів охорони здоров’я регіонів — 27;
 • для закладів охорони здоров’я МОЗ України (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин) — 1.

Всього — 28 апаратів.

Загальна вартість — 4032 тис. грн.

Обсяги видатків на оснащення закладів охорони здоров’я портативними допплерами для нижніх кінцівок можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості апаратів та їх вартості.

Зміст заходу 6.5. Оснащення рентгенангіографічною установкою.

Відповідальні за виконання: МОЗ України.

Проведення заходу планується у 2011р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Передбачається оснастити Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ рентгенангіографічною установкою, середня вартість якої — 9600,0 тис. грн.

Обсяги видатків на оснащення Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості вартості установки.

Зміст заходу 6.6. Оснащення закладів охорони здоров’я апаратами для тривалого введення медикаментозних розчинів, у тому числі для тромболітичної та фібрінолітичної терапії.

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується у 2010 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Вартість 1 приладу — 16,8 тис. грн.

Потреба:

 • для закладів охорони здоров’я регіонів — 27;
 • для закладів охорони здоров’я МОЗ України (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин) — 1.

Всього — 28 приладів

Загальна вартість — 470,4 тис. грн.

Обсяги видатків на оснащення закладів охорони здоров’я апаратами для тривалого введення медикаментозних розчинів, у тому числі для тромболітичної та фібринолітичної терапії, можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості апаратів та їх вартості.

Зміст заходу 6.7. Оснащення кабінетів «Діабетична ретинопатія».

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується у 2011 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Потреба:

 • для закладів охорони здоров’я регіонів — 27 комплектів обладнання.

Вартість 1 кабінету — 467,8 тис. грн.

Таблиця 6.7.1. Вартість комплекту обладнання для 1 кабінету

Перелік обладнання для

1 кабінету:

Кількість, шт.

Орієнтовна вартість, тис. грн.

Щілинна лампа з пристроєм для визначення внутрішньоочного тиску

1

130,6

Офтальмоскоп

1

5,6

Авторефрактометр

1

152,4

Компютерний периметр

1

45,6

Бінокулярний офтальмоскоп

1

65,3

Цифрова фундус-камера для флуоресцентної ангіографії

1

65,3

Загальна вартість

464,8

Загальна вартість обладнання для 27 кабінетів — 12549,6 тис. грн.

Вартість обладнання кабінету «Діабетична ретинопатія» для закладів охорони здоров’я МОЗ України (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин) вартість обладнання — 10126,4 тис. грн.

Таблиця 6.7.2. Вартість обладнання кабінету «Діабетична ретинопатія» для ЗОЗ МОЗ України

Перелік обладнання для

1 кабінету:

Кількість, шт.

Орієнтовна вартість, тис. грн.

Щілинна лампа з пристроєм для визначення внутрішньоочного тиску

1

130,6

Офтальмоскоп

1

5,6

Авторефрактометр

1

152,4

Комп’ютерний периметр

1

45,6

Бінокулярний офтальмоскоп

1

65,3

Цифрова фундус-камера для флуоресцентної ангіографії

1

65,3

Лазерне обладнання з набором лінз

1

8355,9

Ретинальний когерентний томограф

1

1109,9

Робоче місце офтальмолога з проектором знаків

1

195,9

Загальна вартість

10126,4

Загальна сума видатків коштів для оснащення обладнання для кабінетів «Діабетична ретинопатія» — 22676,0 тис. грн.

Обсяги видатків на оснащення кабінетів «Діабетична ретинопатія» можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості кабінетів та вартості їх оснащення.

Зміст заходу 6.8. Оснащення закладів охорони здоров’я приладами для постійного моніторингу рівня глюкози у крові (ПМГ).

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується у 2010–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

З метою покращення ефективності лікування хворих на цукровий діабет завдяки підбору необхідної схеми лікування, в першу чергу препаратами інсуліну, скорочення днів перебування хворого в умовах стаціонару, необхідно придбати прилади для ПМГ для ендокринологічних стаціонарних відділень (дитячих і дорослих).

Кількість стаціонарних відділень:

 • 27 дитячих і 27 дорослих ендокринологічних відділень в регіонах;
 • 2 заклади МОЗ (Українська дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ).

Вартість 1 приладу — 43,9 тис. грн.

На 1 дослідження (на 1 хворого) використовується 1 сенсор (1 дослідження триває 5–7 днів).

Вартість 1 сенсора (індивідуально на 1 хворого) — 640 грн.

Кількість можливих досліджень для 1 приладу на рік — 80 (потреба для 1 приладу на рік — 80 сенсорів).

Загальна вартість витратних матеріалів (сенсорів) на 1 прилад на 1 рік — 52,2 тис. грн.

Таблиця 6.8.1. Розрахунки забезпечення закупівлі приладів для ПМГ та витратних матеріалів до них

Роки

Кількість ПМГ

для закладів охорони здоров’я МОЗ України,

шт.

Кількість ПМГ для регіонів, шт.

Всього кількість ПМГ, шт.

Всього коштів, тис. грн. (1 прилад — 43,9 тис. грн.)

Витратні матеріали, тис. грн. (на 1 прилад — 51,2 тис. грн.)

Всього, тис. грн.

2010

2

54

56

2458,4

2867,2

5325,6

2011

2867,2

2867,2

2012

2867,2

2867,2

2013

2867,2

2867,2

Всього

2

54

56

2458,4

11468,8

13927,2

Обсяги видатків на оснащення закладів охорони здоров’я приладами для ПМГ можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості приладів та їх вартості.

Зміст заходу 6.9. Оснащення закладів охорони здоров’я приладами для постійної інфузії інсуліну (інсулінові помпи).

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується у 2011 р.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету.

Інсулінові помпи (дозатори інсуліну) призначені для підвищення ефективності лікування дітей та дорослих, хворих на цукровий діабет, у стані декомпенсації хвороби, вагітних із цукровим діабетом в умовах:

 • 27 дитячих і 27 дорослих ендокринологічних стаціонарних відділень регіонів (54);
 • 2 закладів охорони здоров’я МОЗ України (Українська дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин).

Потреба в інсулінових помпах:

 • для регіонів — по 2 прилади на 1 відділення, всього — 108;
 • для вагітних, хворих на цукровий діабет, які знаходяться на обліку в ендокринологічних відділеннях (поліклініках) обласних лікарень (диспансерів), міських ендокринологічних відділень, — 300 приладів;
 • для дітей, хворих на цукровий діабет, із лабільним перебігом хвороби — 700 приладів;
 • для закладів охорони здоров’я МОЗ України — по 3 прилади, всього — 6.

Вартість 1 помпи — 20,0 тис. грн.

Витратні матеріали для однієї помпи:

 • потреба на місяць — 10 комплектів, на рік — 120 комплектів;
 • вартість 1 комплекту витратних матеріалів (склад: канюля для вводу інсуліну, резервуар для інсуліну) — 160 грн.;
 • вартість 120 комплектів на 1 рік — 19,2 тис. грн.

Таблиця 6.9.1. Розрахунки забезпечення закупівлі інсулінових помп

Роки

Кількість інсулінових помп для закладів охорони здоров’я МОЗ України, шт.

Кількість інсулінових помп для регіонів, шт.

Кількість інсулінових помп для вагітних із цукровим діабетом, шт.

Кількість інсулінових помп для дітей із лабільним перебігом цукрового діабету, шт.

Всього кількість інсулінових помп, шт.

Вартість, тис. грн. (1 прилад – 20,0 тис. грн.)

2010

2

54

75

175

306

6120,0

2011

2

54

75

175

306

6120,0

2012

2

75

175

250

5000,0

2013

75

175

250

5000,0

Всього

6

108

300

700

1112

22240,0

Таблиця 6.9.2. Розрахунки забезпечення закупівлі витратних матеріалів до приладів постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)

Роки Кількість
інсулінових помп, які необхідно забезпечити витратними матеріалами, шт.
Кількість витратних матеріалів (120 комплектів на рік на 1 прилад), шт. Вартість витратних матеріалів
(вартість 1 комплекту — 160 грн.),
тис. грн.
2010 306 36 720 5875,2
2011 612 73 440 11750,4
2012 862 103 440 16550,4
2013 1112 133 440 21350,4
Всього 55526,4

Таблиця 6.9.3. Розрахунки забезпечення закупівлі приладів постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп) та витратних матеріалів

Роки Кошти на прилади, тис. грн. Кошти на витратні матеріал, тис. грн. Вартість, (тис. грн.)
2010 6120,0 5875,2 11995,2
2011 6120,0 11750,4 17870,4
2012 5000,0 16550,4 21550,4
2013 5000,0 21350,4 26350,4
Всього 22240,0 55526,4 77766,4

Обсяги видатків на оснащення закладів охорони здоров’я приладами для постійної інфузії інсуліну (інсулінові помпи) можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості приладів та їх вартості.

Зміст заходу 6.10. Оснащення закладів охорони здоров’я приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну і мікроальбумінурії та витратними матеріалами до них.

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2010–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів.

6.10.1.Закупити витратні матеріали до біохімічних аналізаторів для визначення глікозильованого гемоглобіну, мікроальбумінурії.

Витрати на лікування хворого на цукровий діабет зростають на 10% у разі підвищення рівня глікозильованого гемоглобіну понад 1% норми (7%) (згідно із дослідженнями DCCT).

Для проведення роботи з ранньої діагностики та профілактики ускладнень цукрового діабету з використанням лабораторного обладнання, закупленого протягом 2005–2006 рр., необхідно протягом 2009–2013 р. забезпечити витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення глікозильованого гемоглобіну, мікроальбумінурії.

Вартість 1 дослідження глікозильованого гемоглобіну — 27 грн.

Кількість вимірювань глікозильованого гемоглобіну у 1 хворого на рік — 4 (1 в умовах регіонального ендокринологічного відділення та 3 за місцем проживання).

Вартість 1 дослідження мікроальбумінурії — 4,5 грн.

Кількість вимірювань мікроальбумінурії на 1 хворого на рік — 2.

Таблиця 6.10.1.1.Розрахунки закупівлі витратних матеріалів для визначення глікозильованого гемоглобіну, мікроальбумінурії у хворих на цукровий діабет

Роки Загальна кількість хворих на цукровий діабет, абс. кількість Кількість вимірювань глікозильованого гемоглобіну на рік (на 1 хворого на рік — 4), досліджень Вартість вимірювань глікозильованого гемоглобіну на рік (вартість 1 вимірювання — 13,5 грн.), тис. грн. Кількість вимірювань мікро-альбумінурії на рік (2 вимірювання на 1 хворого на рік), досліджень Вартість вимірювань мікро-альбумінурії на рік (вартість 1 вимірювання — 2 грн.), тис. грн. Загальна вартість закупівлі витратних матеріалів,
тис. грн.
2010 1 154 815 4 619 260 124720,0 2 309 630 10393,3 135113,3
2011 1 212 556 4 850 224 130956,1 2 425 112 10913 141869,1
2012 1 273 183 5 092 732 137503,8 2 546 366 11458,6 148962,4
2013 1 336 842 5 347 368 144378,9 2 673 684 12031,6 156410,5
Всього 4 977 396 19 909 584 537558,8 9 954 792 44796,5 582355,3

Обсяги видатків з місцевих бюджетів на забезпечення закупівлі витратних матеріалів для визначення глікозильованого гемоглобіну, мікроальбумінурії хворим на цукровий діабет можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості витратних матеріалів та їх вартості.

6.10.2. Для забезпечення можливості проведення визначення рівня глікозильованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет необхідно додатково придбати відповідні прилади для 472 центральних районних лікарень.

Вартість 1 приладу — 19,75 тис. грн.

Закупівлю заплановано здійснити у 2010 р.

Загальна вартість — 9322, 0 тис. грн.

Обсяги видатків з Державного бюджету на закупівлю приладів для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет можуть змінюватися з урахуванням зміни кількості приладів та їх вартості.

Завдання 7. Удосконалити систему медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет

Найменування показників:

– збільшення питомої ваги дітей, хворих на цукровий діабет, які пройшли оздоровлення у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах, — до 40%;

– кількість дітей, хворих на цукровий діабет, які перебувають у спеціалізованих школах-інтернатах і потребують якісної медичної допомоги — 300 щорічно.

Зміст заходу 7.1. Забезпечення щорічного направлення до спеціалізованих санаторіїв та оздоровчих центрів на оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів.

Заходом передбачається забезпечення оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах.

Зміст заходу 7.2. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, які перебувають у спеціалізованих школах-інтернатах, якісною медичною допомогою.

Відповідальні за виконання: Харківська, Дніпропетровська обласні державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів.

Заходом передбачається створити належні умови у спеціалізованих школах-інтернатах для забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, які перебувають у них, якісною медичною допомогою.

Зміст заходу 7.3. Створення та впровадження системи психологічної підтримки хворих на цукровий діабет та членів їх сімей, зокрема із залученням волонтерів.

Відповідальні за виконання: МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів.

Заходом передбачається створити та впровадження системи психологічної підтримки хворих на цукровий діабет та членів їх сімей, зокрема із залученням волонтерів.

Зміст заходу 7.4. Продовження роботи щодо створення на базі закладів охорони здоров’я кабінетів навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів.

Заходом передбачається продовжити роботу щодо створення на базі закладів охорони здоров’я кабінетів навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет.

Завдання 8. Забезпечити керованість діяльністю і розвитком ендокринологічної служби

Зміст заходу 8.1. Забезпечення функціонування Координаційної ради з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: МОЗ.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Виконання заходу не потребує фінансування.

Заходом передбачається функціонування Координаційної ради з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет з метою визначення проблемних питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та шляхів їх вирішення.

Зміст заходу 8.2. Залучення професійних асоціацій та громадськості до участі в організації надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: МОЗ.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Виконання заходу не потребує фінансування.

Заходом передбачається продовжити роботу щодо залучення професійних діабетичних асоціації та громадськості до участі в організації надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

Зміст заходу 8.3. Удосконалення системи конкурсного фінансування наукових досліджень у галузі ендокринології, виходячи з принципів доказової медицини та медико-економічного обґрунтування використання їх результатів в ендокринологічній практиці.

Відповідальні за виконання: МОЗ.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок позабюджетних коштів.

Заходом передбачається удосконалити систему конкурсного фінансування наукових досліджень у галузі ендокринології виходячи з принципів доказової медицини та медико-економічного обґрунтування використання їх результатів в ендокринологічній практиці.

Зміст заходу 8.4. Удосконалення державної системи реєстрації хворих на цукровий діабет шляхом створення та підтримки функціонування реєстру хворих на цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів.

Заходом передбачається створити державний реєстр хворих на цукровий діабет.

Зміст заходу 8.5. Розширення співпраці з міжнародними державними і недержавними організаціями та науковими установами з питань профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих на цукровий діабет та його ускладнення.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН, МЗС.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок позабюджетних коштів та грантів.

Заходом передбачається розширити співпрацю з міжнародними державними і недержавними організаціями та науковими установами з питань профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих на цукровий діабет та його ускладнення.

Зміст заходу 8.6. Забезпечення участі українських учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажуваннях, інших наукових і практичних заходах.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН, НАН, МЗС, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок позабюджетних коштів та грантів.

Заходом передбачається участь українських учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажуваннях, інших наукових і практичних заходах.

Завдання 9. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики розвитку цукрового діабету і його ускладнень

Найменування показника:

– забезпечення належного рівня обізнаності населення щодо проблем цукрового діабету — 100%.

Зміст заходу 9.1. Розроблення та впровадження програм, спрямованих на підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку цукрового діабету та його ускладнень.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів.

Заходом передбачається розробити та впровадити програми, спрямовані на підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку цукрового діабету та його ускладнень.

Зміст заходу 9.2. Залучення ЗМІ, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення щодо питань профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету,а також його ускладнень.

Відповідальні за виконання: МОЗ, МОН, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів.

Заходом передбачається залучати ЗМІ, навчальні заклади і громадські організації до інформування населення щодо питань профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету та його ускладнень.

Зміст заходу 9.3. Щороку на державному та регіональному рівнях проводити Всесвітній день діабету (14 листопада).

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів.

Заходом передбачається щороку на державному та регіональному рівнях проводити Всесвітній день діабету (14 листопада).

Зміст заходу 9.4. Розроблення та видання пам’ятки для хворих на цукровий діабет.

Відповідальні за виконання: МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проведення заходу планується протягом 2009–2013 рр.

Фінансування заходу планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів.

Заходом передбачається забезпечення хворих на цукровий діабет пам’ятками щодо профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету, а також його ускладнень.

Міністр охорони здоров’я України В.М. Князевич

Додаток 2 до Державної цільової
програми «Цукровий діабет»
на 2009–2013 рр.

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ» на 2009–2013 рр.

Найменування
завдання

Найменування показника

Значення
показника

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

Термін виконання, роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі

Усього

За роками

2010

2011

2012

2013

1. Сформувати нормативно-правові та організаційно-структурні засади удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення

Збільшення тривалості життя хворих на цукровий діабет (роки)

у жінок

1.1. Розроблення та впровадження науково-обґрунтованих стандартів (проколів) надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення, заснованих на принципах доказової медицини

МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009–2013

48,2

2009 — 47,4

2010 — 47,6

2011 — 47,8

2012 — 48,0

2013 — 48,2

у чоловіків

47,6

2009 — 46,8

2010 — 47,0

2011 — 47,2

2012 — 47,4

2013 — 47,6

Зниження первинного виходу у працездатному віці на інвалідність, зумовлену ускладненнями цукрового діабету (кількість випадків на 10 тис. населення)

1,1

2009 — 1,35

2010 — 1,3

2011 — 1,25

2012 — 1,2

2013 — 1,1

1.2. Розроблення пропозицій щодо порядку проведення диспансеризації хворих на цукровий діабет

МОЗ, АМН

2009

1.3. Розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку проведення цільових профілактичних оглядів населення з метою діагностування цукрового діабету

МОЗ, АМН

2009

1.4. Розроблення табелів оснащення закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет

МОЗ, АМН

2009

1.5. Удосконалення порядку ліцензування медичної практики за спеціальністю ендокринологія та критеріїв державної акредитації закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет

МОЗ, АМН

2009

1.6. Удосконалення системи рейтингових показників, що характеризують якість надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет, та порядку збирання інформації відповідно до системи галузевої статистичної звітності

МОЗ, АМН

2009

1.7. Розроблення відповідно до міжнародних вимог нормативно-правових актів щодо удосконалення системи клінічних досліджень вітчизняних та іноземних препаратів інсуліну, цукрознижувальних лікарських засобів у формі таблеток

МОЗ

2009–2010

1.8. Розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку встановлення інвалідності хворим на цукровий діабет, зокрема у частині критеріїв та системи оцінки ступеня втрати працездатності

МОЗ, Мінпраці, Мінфін, Мін’юст

2009

1.9. Розроблення та впровадження сучасних технологій виробництва цукрозамінників та інших харчових добавок, а також рецептури продуктів дієтичного харчування для хворих на цукровий діабет

Мінагрополітики, МОЗ, Мінпромполітики, АМН

2009–2013

1.10. Розроблення та впровадження порядку здійснення контролю за якістю препаратів інсуліну та цукрознижувальних лікарських засобів у формі таблеток, дотриманням вимог їх транспортування та зберігання

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009–2013

1.11. Розроблення та впровадження порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері формування цін на препарати інсуліну

Мінекономіки, МОЗ, Мін’юст

2009–2013

РАЗОМ ПО ЗАВДАННЮ 1

2009–2013

2. Оптимізувати мережу закладів охорони здоров’я, наукових установ, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет

Зменшення середнього терміну перебування хворого на цукровий діабет на цілодобовому стаціонарному лікуванні (днів)

12,5

2009 — 14,5

2010 — 14,0

2011 — 13,5

2012 — 13,0

2013 — 12,5

2.1. Проведення інвентаризації закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет

МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009

2.2. Розроблення за результатами інвентаризації закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, плану оптимізації мережі та ліжкового фонду цих закладів та установ

МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009

2.3. Визначення пріоритетним амбулаторно-поліклінічного етапу надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет з більш активним використанням денних стаціонарів

МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009–2013

РАЗОМ ПО ЗАВДАННЮ 2

2009–2013

3. Поліпшити кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я та підвищити рівень підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету і його ускладнень

Зниження рівня смертності від ускладнень цукрового діабету (кількість випадків на 100 тис. населення)

6,4

2009 — 6,8

2010 — 6,7

2011 — 6,6

2012 — 6,5

2013 — 6,4

3.1. Удосконалення системи викладання ендокринології у медичних навчальних закладах усіх рівнів акредитації

МОЗ, МОН, АМН

2009–2013

3.2. Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет та його ускладнення, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, лікарів-офтальмологів, хірургів, нефрологів та інших спеціальностей

МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009–2013

3.3. Опрацювання пропозицій стосовно введення посад медичного персоналу кабінетів «Самоконтролю хворих на цукровий діабет», «Діабетичної стопи», «Діабетичної ретинопатії» тощо

МОЗ, Мінфін, Мін’юст

2009

3.4. Опрацювання пропозицій стосовно внесення у встановленому порядку спеціальності «лікар-діабетолог» до переліку лікарських спеціальностей

МОЗ, МОН, Мінфін, Мін’юст

2009

РАЗОМ ПО ЗАВДАННЮ 3

2009–2013

4. Підвищити рівень своєчасного виявлення цукрового діабету шляхом проведення постійного скринінгу для виявлення цього захворювання

Покращення діагностування цукрового діабету (кількість хворих з вперше виявленим цукровим діабетом на 1000 населення)

34,0

2009 — 24,0

2010 — 28,0

2011 — 30,0

2012 — 32,0

2013 — 34,0

4.1. Забезпечення закладів охорони здоров візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення рівня глюкози в крові хворого на цукровий діабет або при підозрі на нього

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Державний

201600,0

50400,0

50400,0

50400,0

50400,0

4.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози в крові

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Місцевий

207059,6

48040,3

50442,3

52964,4

55612,6

РАЗОМ ПО ЗАВДАННЮ 4

2010–2013

Всього

408659,6

98440,3

100842,3

103364,4

106012,6

Державний

201600,0

50400,0

50400,0

50400,0

50400,0

Місцевий

207059,6

48040,3

50442,3

52964,4

55612,6

5. Забезпечити заклади охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами і виробами медичного призначення

Підвищення рівня компенсації цукрового діабету хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровими діабетом, %)

у дорослих

5.1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Державний

2823943,6

582545,2

664824,6

743056,6

833517,1

11

2009 — 3

2010 — 5

2011 — 7

2012 — 9

2013 — 11

у дітей

30

2009 — 10

2010 — 15

2011 — 20

2012 — 25

2013 — 30

Зменшення кількості випадків госпіталізацій дітей з приводу тяжких гіпоглікемічних станів (абс. кількість дітей щороку)

150

2009 — 230

2010 — 210

2011 — 190

2012 — 165

2013 — 150

5.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я препаратами інсуліну для стаціонарного лікування хворих, у яких вперше діагностовано цукровий діабет

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Державний

16872,0

4218,0

4218,0

4218,0

4218,0

5.3. Забезпечення хворих на цукровий діабет II типу цукрознижувальними препаратами у формі таблеток

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Місцевий

1770043,2

416959,7

433711,7

450891,8

468480,0

5.4. Забезпечення дітей із лабільним перебігом цукрового діабету, частими гіпоглікеміями препаратами глюкагону для профілактики розвитку коматозних станів

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Місцевий

6203,6

1550,9

1550,9

1550,9

1550,9

5.5. Забезпечення дітей віком до 18 років витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Державний

48249,6

12062,4

12062,4

12062,4

12062,4

5.6. Забезпечення вагітних та дітей віком до 18 років, у яких цукровий діабет діагностовано вперше, комплектами глюкометрів

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Державний

10444,8

2611,2

2611,2

2611,2

2611,2

5.7. Забезпечення дорослих та інвалідів дитинства, хворих на цукровий діабет, засобами самоконтролю

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Державний

47124,1

11064,5

11526,5

12012,0

12521,1

РАЗОМ ПО ЗАВДАННЮ 5

2010–2013

Всього

4722880,9

1031012,0

1130505,3

1226402,9

1334960,7

Державний

2946634,1

612501,4

695242,7

773960,2

864929,8

Місцевий

1776246,8

418510,6

435262,6

452442,7

470030,9

6. Створити умови для ефективного функціонування закладів охорони здоров’я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення

Зменшення кількості ампутацій нижніх кінцівок (кількість випадків на 100 тис. населення)

5,3

2009 — 6,4

2010 — 6,1

2011 — 5,8

2012 — 5,5

2013 — 5,3

6.1. Оснащення кабінетів «Діабетична стопа»

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2011–2013

Державний

27258,0

11946,0

7656,0

7656,0

Зменшення кількість діабетичних гангрен (питома вага хворих з діабетичною гангреною від загальної кількості хворих на цукровий діабет, %)

0,5

2009 — 0,7

2010 — 0,65

2011 — 0,6

2012 — 0,55

2013 — 0,5

6.2. Оснащення закладів охорони здоров’я апаратами для ультразвукової обробки ран на нижніх кінцівках і первинної хірургічної обробки ран

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2011

Державний

10400,0

10400,0

Зменшення кількості хворих з тяжким ступенем ретинопатії, у тому числі з слабкозоркістю і незворотною сліпотою (питома вага хворих з діабетичною ретинопатією від загальної кількості хворих на цукровий діабет, %)

30

2009 — 50

2010 — 45

2011 — 40

2012 — 35

2013 — 30

6.3. Оснащення закладів охорони здоров’я апаратами для черезшкірного визначення парціального тиску кисню в тканинах

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2011

Державний

3872,4

3872,4

6.4. Оснащення закладів охорони здоров’я портативними допплерами для нижніх кінцівок

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2012

Державний

4032,0

4032,0

6.5. Оснащення рентгенангіографічною установкою

МОЗ

2011

Державний

9600,0

9600,0

6.6. Оснащення закладів охорони здоров’я апаратами для тривалого введення медикаментозних розчинів, у тому числі для тромболітичної та фібринолітичної терапії

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010

Державний

470,4

470,4

6.7. Оснащення кабінетів «Діабетична ретинопатія»

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2011

Державний

22676,0

22676,0

6.8. Оснащення закладів охорони здоров’я приладами для постійного моніторингу рівня глюкози в крові

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Державний

13927,2

5325,6

2867,2

2867,2

2867,2

6.9. Оснащення закладів охорони здоров’я приладами для постійної інфузії інсуліну (інсулінові помпи)

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Державний

77766,4

11995,2

17870,4

21550,4

26350,4

6.10. Оснащення закладів охорони здоров’я приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2010–2013

Державний

9322,0

9322,0

Місцевий

582355,3

135113,3

141869,1

148962,4

156410,5

РАЗОМ ПО ЗАВДАННЮ 6

2010–2013

Всього

761679,7

162226,5

221101,1

185068,0

193284,1

Державний

179324,4

27113,2

79232,0

36105,6

36873,6

Місцевий

582355,3

135113,3

141869,1

148962,4

156410,5

7. Удосконалити систему медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет

Збільшення питомої ваги дітей, хворих на цукровий діабет, які пройшли оздоровлення у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах (питома вага дітей, які оздоровлені, щороку, %)

40

2009 — 25

2010 — 30

2011 — 40

2012 — 40

2013 — 40

7.1. Забезпечення щорічного направлення на оздоровлення до спеціалізованих санаторіїв та оздоровчих центрів дітей, хворих на цукровий діабет

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009 — 2013

Кількість дітей, хворих на цукровий діабет, які перебувають у спеціалізованих школах-інтернатах і потребують якісної медичної допомоги (кількість дітей, щорічно)

300

2009 — 300

2010 — 300

2011 — 300

2012 — 300

2013 — 300

7.2. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, які перебувають у спеціалізованих школах-інтернатах, якісною медичною допомогою

Харківська, Дніпропетровська обласні державні адміністрації

2009 — 2013

7.3. Створення та впровадження системи психологічної підтримки хворих на цукровий діабет та членів їх сімей, зокрема із залученням волонтерів

МОЗ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009 — 2013

7.4. Продовження роботи щодо створення на базі закладів охорони здоров’я кабінетів навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009 — 2013

РАЗОМ ПО ЗАВДАННЮ 7

2009 — 2013

8. Забезпечити керованість діяльністю і розвитком ендокринологічної служби

8.1. Забезпечення функціонування Координаційної ради з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

МОЗ

2009 — 2013

8.2. Залучення професійних асоціацій та громадськості до участі в організації надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

МОЗ

2009 — 2013

8.3. Удосконалення системи конкурсного фінансування наукових досліджень у галузі ендокринології, виходячи з принципів доказової медицини та медико-економічного обґрунтування використання їх результатів в ендокринологічній практиці

МОЗ

2009 — 2013

8.4. Удосконалення державної системи реєстрації хворих на цукровий діабет шляхом створення та підтримки функціонування реєстру хворих на цукровий діабет

МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009 — 2013

8.5. Розширення співпраці з міжнародними державними і недержавними організаціями та науковими установами з питань профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих на цукровий діабет і його ускладнення

МОЗ, АМН, МЗС

2009 — 2013

8.6. Забезпечення участі українських учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажуваннях, інших наукових і практичних заходах

МОЗ, АМН, НАН, МЗС, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009 — 2013

РАЗОМ ПО ЗАВДАННЮ 8

2009 — 2013

9. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики розвитку цукрового діабету і його ускладнень

Забезпечення належного рівня обізнаності населення щодо проблеми цукрового діабету (%)

2009 — 100

2010 — 100

2011 — 100

2012 — 100

2013 — 100

9.1. Розроблення та впровадження програм, спрямованих на підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку цукрового діабету та його ускладнень

МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009 — 2013

9.2. Залучення ЗМІ, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету та його ускладнень

МОЗ, МОН, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009 — 2013

9.3. Проведення щороку на державному та регіональному рівнях Всесвітнього дня діабету (14 листопада)

МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009 — 2013

9.4. Розроблення та видання пам’ятки для хворих на цукровий діабет

МОЗ, АМН, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2009 — 2013

РАЗОМ ПО ЗАВДАННЮ 9

2009 — 2013

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ

2009 — 2013

5893220,2

1291678,8

1452448,7

1514835,3

1634257,4

У тому числі

Кошти Державного бюджету

3327558,5

690014,6

824874,7

860465,8

952203,4

Кошти місцевих бюджетів

2565661,7

601664,2

627574,0

654369,5

682054,0

Керівник Програми

З.М. Митник

Додаток 3 до Державної цільової
програми «Цукровий діабет»
на 2009–2013 рр.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ» на 2009–2013 рр.

Очікувані результати По роках
2009 2010 2011 2012 2013
Економічні
Збільшення тривалості життя хворих на цукровий діабет працездатного віку (роки) у жінок
47,4 47,6 47,8 48,0 48,2
у чоловіків
46,8 47,0 47,2 47,4 47,6
Зниження первинного виходу у працездатному віці на інвалідність, зумовлену ускладненнями цукрового діабету (кількість випадків на 10 тис. населення) 1,35 1,3 1,25 1,2 1,1
Соціальні
Зниження рівня смертності від ускладнень цукрового діабету (кількість випадків на 100 тис. населення) 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4
Покращення діагностування цукрового діабету (випадків на 1 тис. населення) 24,0 28,0 30,0 32,0 34,0
Підвищення рівня компенсації цукрового діабету у хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом від усіх хворих на цукровий діабет, %) у дорослих
3% 5% 7% 9% 11%
у дітей
10% 15% 20% 25% 30%
Зменшення кількості госпіталізації дітей з приводу важких гіпоглікемічних станів (кількість дітей з тяжкими гіпоклікемічними станами) 230 210 190 165 150
Зменшення кількості ампутацій стопи з приводу цукрового діабету (кількість випадків на 100 тис. населення) 6,4 6,1 5,8 5,5 5,3
Зменшення кількості випадків діабетичних гангрен (питома вага випадків діабетичної гангрени від загальної кількості хворих на цукровий діабет, %) 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5
Зменшення кількості хворих з важким ступенем діабетичної ретинопатії (питома вага випадків від загальної кількості хворих на цукровий діабет, %) 50 45 40 35 30

 

Державний замовник ________________________ __________ ___________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті