Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо притягнення до кримінальної відповідальності за закриття закладів охорони здоров’я та їх відділень, які здійснюють збір та переробку донорської крові під час проведення антитерористичної операції»

17 Квітня 2015 2:04 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» вносимо в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо притягнення до кримінальної відповідальності за закриття закладів охорони здоров’я та їх відділень, які здійснюють збір та переробку донорської крові під час проведення антитерористичної операції».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Мельничук І. І.

Народні депутати України І.І. Мельничук
Б.С. Розенблат
Р.М. Сольвар

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо притягнення до кримінальної відповідальності за закриття закладів охорони здоров’я та їх відділень, які здійснюють збір та переробку донорської крові під час проведення антитерористичної операції»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

В умовах проведення Антитерористичної операції на Сході України особливо загострилося питання збереження життя великої кількості поранених. У зв’язку з цим на території всієї держави надзвичайно зросла потреба в препаратах крові. За даними засобів масової інформації 40 % поранених помирають у зв’язку з кровотечею.

Разом з тим, на території всієї країни відомі непоодинокі випадки необґрунтованого закриття відділень, які здійснюють збір та переробку донорської крові.

Такі дії є порушенням статті 5 Закону України «Про донорство крові та її компонентів», яка визначає, що органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечують на підпорядкованих їм територіях виконання відповідних програм розвитку донорства крові та її компонентів, фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних установ та закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, а також надання донорам пільг, встановлених законодавством України.

Крім цього, зокрема, закриття Київського міського центру крові призвело до того, що частина крові (плазма), з якої можна виготовити ряд життєво необхідних при кровотечах препаратів взагалі не переробляється. На сьогодні у цьому центрі залишилося понад 6000 літрів плазми крові від 20 тисяч донорів, яка найближчим часом через закінчення терміну її придатності, має шанс піти на утилізацію. Тобто в Україні існують широкі можливості для виготовлення препаратів крові, які можуть використовуватися, у тому числі для потреб поранених в АТО. Разом з тим, сьогодні аналогічні препарати закуповуються за кордоном та є в чотири рази дорожчими від препаратів, які можна виготовляти в Україні.Крім цього, є підстави говорити про те, що штучне закриття зазначених закладів є елементом корупційних схем, які продовжують реалізовуватися до сьогодні.Отже, питання закриття відділень, які здійснюють збір та переробку крові набуває загальнодержавного значення в умовах, коли йдуть бойові дії та потребує встановлення на законодавчому рівні кримінальної відповідальності за такі незаконні дії.

2. Цілі і завдання прийняття проекту

Основним завданням законопроекту є зупинення необґрунтованого закриття закладів охорони здоров’я, які здійснюють збір та переробку донорської крові під час проведення АТО.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується встановити норму щодо заборони закриття державних установ, закладів охорони здоров’я та їх окремих відділень, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів під час проведення АТО.

Крім цього, встановлюється кримінальна відповідальність за закриття державних установ, закладів охорони здоров’я та їх окремих відділень, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів під час проведення АТО та карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі строком на 2 роки.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають Конституція України, Кримінальний Кодекс України, Закон України «Про донорство крові та її компонентів».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує додаткових обов’язкових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону сприятиме недопущенню закриття закладів охорони здоров’я, які здійснюють збір та переробку донорської крові, а також сприятиме ефективності використання коштів Державного Бюджету України.

Народні депутати України І.І. Мельничук
Б.С. Розенблат
Р.М. Сольвар

Проект

від 08.04.2015 р. реєстраційний № 2606

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо притягнення до кримінальної відповідальності за закриття закладів охорони здоров’я та їх відділень, які здійснюють збір та переробку донорської крові під час проведення антитерористичної операції

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст.131):

Статтю 184 після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Закриття державних установ, закладів охорони здоров’я та їх окремих відділень, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів в період проведення антитерористичної операції –

карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі строком на два роки.»;

2. У Законі України «Про донорство крові та її компонентів» ( Відомості Верховної Ради України, 1995, № 23, ст.183 ) після статті 5 новою статтею 5-1:

«Стаття 5-1. Забороняється закриття державних установ, закладів охорони здоров’я та їх окремих відділень які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів в період проведення антитерористичної операції.»

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
  • забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо притягнення до кримінальної відповідальності за закриття закладів охорони здоров’я та їх відділень, які здійснюють збір та переробку донорської крові під час проведення антитерористичної операції»

Чинна редакція Редакція, з урахуванням змін
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я -карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.2. Незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я -карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років. 1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я -карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.2. Незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я -карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
3. Закриття державних установ, закладів охорони здоров’я та їх окремих відділень, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів під час проведення антитерористичної операціїкарається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі строком на два роки.
Закон України «Про донорство крові та її компонентів»
Відсутня. Стаття 5-1. Забороняється закриття державних установ, закладів охорони здоров’я та їх окремих відділень які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів в період проведення антитерористичної операції.
Народні депутати України І.І. Мельничук
Б.С. Розенблат
Р.М. Сольвар

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо притягнення до кримінальної відповідальності за закриття закладів охорони здоров’я та їх відділень, які здійснюють збір та переробку донорської крові під час проведення антитерористичної операції.

Реєстр. № 2606 від 8 квітня 2015 року.

Суб’єкти права законодавчої ініціативи: народні депутати України Мельничук І. І., Розенблат Б. С., Сольвар Р. М.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 03.06.2015 р., протокол № 26 ).

Голова Комітету Є. Соболєв
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті