Законопроект «Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)»

26 Квітня 2016 1:12 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», ст. 12 Закону України «Про статус народного депутата України» в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)». Доповідати проект Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Яриніч Костянтин Володимирович.

Народний депутат України
К.В. Яриніч

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Розвиток фармацевтичної галузі є одним з важливих чинників забезпечення національної безпеки держави та однією з основних запорук успішного реформування системи медичного обслуговування населення.

Динаміка реалізації лікарських засобів свідчить про те, що ринок фармацевтичних препаратів в Україні заполонила дороговартісна імпортна продукція, яка недоступна для переважної частини українців.

Так, не дивлячись на те, що обсяги продажу лікарських засобів вітчизняного виробництва у натуральному (в упаковках) вираженні у 2014 році становили 73%, обсяги їх продажу у грошовому вираженні склали всього 32%, тоді як лікарських засобів іноземного виробництва — 68 %. За даними експертів, середньозважена вартість упаковки імпортних препаратів майже в 5 разів дорожче, ніж вітчизняних аналогів.

Результати аналізу державних закупівель стратегічно важливих для України лікарських засобів, здійснених протягом останніх років за бюджетними програмами, також свідчать про те, що закуповуються переважно високовартісні імпортні засоби, внаслідок чого державні ресурси спрямовуються на підтримку іноземного виробника.

Це є наслідком в тому числі недостатнього державного фінансування фармацевтичної науки та відсутності належного стимулювання вітчизняних виробників ліків до розробки та впровадження нових оригінальних лікарських засобів і нарощування експортного потенціалу (70% сировини для виробництва лікарських препаратів Україна імпортує).

В Україні дотепер не створено обґрунтованої системи підтримки інвестиційної діяльності в охорону здоров’я та створення сучасних фармацевтичних виробництв.

Натомість у високо розвинутих державах (США, Японія та ін.) та державах, що розвиваються швидкими темпами (Китай, Індія та ін.), виробництво власних лікарських засобів є пріоритетом розвитку суспільства, а обсяг капіталовкладень у розвиток виробництва нових лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, біорегуляторів, вакцин, генних діагностикумів, засобів застосування тканинної інженерії і клітинної терапії становить сотні мільярдів доларів США.

Враховуючи стратегічне значення фармацевтичної галузі в соціальній політиці, її вплив на національну безпеку, демографічну ситуацію, визначальну роль у формуванні показників здоров’я нації, необхідне раціональне державне стимулювання розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі, дієва підтримка фармацевтичної науки, гарантована система забезпечення якості ліків.

Очевидною є доцільність формування нових підходів до реалізації державної політики, зокрема щодо переорієнтації на інноваційну модель розвитку охорони здоров’я, зокрема, фармацевтичної галузі.

Задля забезпечення своєчасного впровадження інновацій у сфері охорони здоров’я та створення новітніх фармацевтичних й медичних виробництв необхідним є створення умов для залучення інвестиційних джерел фінансування системи охорони здоров’я.

Формування інвестиційної привабливості фармацевтичного сектору України шляхом створення сприятливих умов для розвитку виробництв з виготовлення лікарських засобів та медичних виробів в Україні гарантуватиме не тільки заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, але і також розширення трансферу знань і новітніх технологій у фармацевтичну галузь та збільшення кількості сучасних іноземних виробництв лікарських засобів та медичних виробів, які здійснюватимуть господарську діяльність на території України у статусі резидентів.

Це також дозволить підвищити фізичну та економічну доступність ліків за рахунок вітчизняних лікарських засобів, ціни на які є значно нижчі іноземних аналогів, та поступово вирішити проблему імпортозаміщення.

2. Мета і завдання прийняття проекту Закону

Метою прийняття проекту Закону є створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів і медичних виробів та притоку інвестицій в галузь охорони здоров’я.

Прийняття проекту Закону покликано вирішити наступні завдання:

 • забезпечити населення України ефективними, якісними та доступними лікарськими засобами вітчизняного виробництва;
 • зменшити залежність України від імпорту лікарських препаратів та медичних виробів;
 • створити нові робочі місця в галузі охорони здоров’я;
 • досягти економії бюджетних коштів у результаті зменшення витрат на закупівлю імпортних лікарських засобів та медичних виробів;
 • збільшити дохідну частину державного бюджету за рахунок зростання обсягів виробництва лікарських засобів та медичних виробів вітчизняними підприємствами.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проект Закону передбачає зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть інвестиційні проекти з виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві.

Зокрема, проект Закону встановлює, що тимчасово, до 1 січня 2027 року, звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту обладнання для виробництва медичних виробів та лікарських засобів (цілісні об’єкти, технологічні лінії, заводи для виробництва одноразових медичних виробів, стерильних або нестерильних кімнат, включаючи окремі складові частини та обладнання, призначене для будівництва (складання) зазначених об’єктів) за чітко визначеними кодами згідно з УКТ ЗЕД, що унеможливить можливі зловживання запропонованою податковою пільгою.

Крім того, з метою досягнення мети законопроекту, а саме стимулювання розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів і медичних виробів та притоку інвестицій в галузь охорони здоров’я, проектом Закону встановлено, що таке обладнання звільняється від оподаткування ввізним митом виключно за умови, що воно застосовуються платником податків для власного виробництва лікарських засобів та медичних виробів, та якщо ідентичні ввезеним товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

При цьому, законопроектом встановлено, що порядок контролю за ввезенням та цільовим використанням таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

Також законопроектом передбачена відповідальність, яка настає у разі порушення встановлених вимог щодо цільового використання таких товарів.

Необхідно також відмітити, що звільненню від оподаткування митом не підлягатимуть вищезазначені товари згідно з УКТ ЗЕД. якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Реалізація даних заходів у комплексі із заходами, передбаченими проектом Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)», сприятиме розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів та медичних виробів, та, що найголовніше, розширить можливості для забезпечення населення України якісними, доступними та ефективними ліками.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Податковий Кодекс України, Митний кодекс України, Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про лікарські засоби» та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері.

Реалізація проекту Закону потребує внесення змін до Податкового кодексу України, а саме прийняття зв’язаного з ним проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація законопроекту не потребує збільшення видатків з Державного та місцевих бюджетів України, натомість забезпечить:

 • додаткові надходження у вигляді збільшення податку на додану вартість від зростання обсягів виробництва та реалізації лікарських засобів й медичних виробів;
 • додаткові надходження у вигляді збільшення податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору від створення нових робочих місць та збільшення зайнятості економічно-активного населення;
 • економію бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель в результаті зменшення витрат на закупівлю дороговартісних імпортних (за винятком незамінних) лікарських засобів та медичних виробів.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту Закону

Реалізація законопроекту, насамперед, матиме важливі соціальні наслідки, оскільки він спрямований на підвищення забезпечення населення необхідними лікарськими засобами та медичними виробами, зростання цінової доступності життєво важливих лікарських засобів, ідентичним за ефективністю, безпечністю та якістю дороговартісним імпортним препаратам. Це сприятиме підвищенню рівня здоров’я нації і лікарської безпеки України.

Прийняття та реалізація зазначеного проекту Закону також дозволить:

 • створити сприятливі умови для розвитку фармацевтичної галузі по інноваційно-інвестиційній моделі, підвищення науково-технічного потенціалу виробництва вітчизняних лікарських засобів та медичних виробів;
 • зменшити залежність України від імпорту лікарських засобів та медичних виробів;
 • створити нові робочі місця в галузі охорони здоров’я;
 • досягти економії бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів вітчизняного виробництва за винятком незамінних патентованих імпортних препаратів;
 • вивільнити валютні кошти, поліпшити стан платіжного балансу і зберегти валютні резерви держави.
Народний депутат України
К.В. Яриніч

Проект

від 22.04.2016 р. № 4509

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)

Верховна Рада України постановляє:

І. Пункт 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) доповнити підпунктом 13 такого змісту:

«13) до 1 січня 2027 року — обладнання для виробництва медичних виробів та лікарських засобів (цілісні об’єкти, технологічні лінії, заводи для виробництва одноразових медичних виробів, стерильних або нестерильних кімнат, включаючи окремі складові частини та обладнання, призначене для будівництва (складання) зазначених об’єктів) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 4010 12 00 10, 8415 81 00 90, 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 06, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8428 90 90 00, 8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90.

Зазначені у цьому підпункті товари звільняються від оподаткування ввізним митом за умови, що вони застосовуються платником податків для власного виробництва лікарських засобів та медичних виробів, та якщо ідентичні ввезеним товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Порядок ввезення та цільового використання товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів та/або предметів платник податку зобов’язаний сплатити мито та пеню у порядку і розмірах, визначених цим Кодексом.

Зазначені у цьому підпункті товари не звільняються від оподаткування митом, якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України
А.В. Парубій

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Митний кодекс України
Розділ XXІ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ XXІ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
4. Тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту:

Підпункт відсутній
4. Тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту:

13) до 1 січня 2027 року — обладнання для виробництва медичних виробів та лікарських засобів (цілісні об’єкти, технологічні лінії, заводи для виробництва одноразових медичних виробів, стерильних або нестерильних кімнат, включаючи окремі складові частини та обладнання, призначене для будівництва (складання) зазначених об’єктів) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 4010 12 00 10, 8415 81 00 90, 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 06, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8428 90 90 00, 8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90.
Зазначені у цьому підпункті товари звільняються від оподаткування ввізним митом за умови, що вони застосовуються платником податків для власного виробництва лікарських засобів та медичних виробів, та якщо ідентичні ввезеним товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
Порядок ввезення та цільового використання товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів та/або предметів платник податку зобов’язаний сплатити мито та пеню у порядку і розмірах, визначених цим Кодексом.Зазначені у цьому підпункті товари не звільняються від оподаткування митом, якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.
Народний депутат України
К.В. Яриніч

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 05.10.2016 р.

Назва проекту акта: проект Закону про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів).

Реєстр. № 4509 від 22.04.2016.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народний депутат України Яриніч К.В.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань податкової та митної політики.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 05 жовтня 2016 року, протокол № 84).

Голова Комітету Є. Соболєв

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті