Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)»

26 Квітня 2016 1:12 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», ст. 12 Закону України «Про статус народного депутата України» в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)». Доповідати проект Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Яриніч Костянтин Володимирович.

Народний депутат України
К.В. Яриніч

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Розвиток фармацевтичної галузі є одним з важливих чинників забезпечення національної безпеки держави та однією з основних запорук успішного реформування системи медичного обслуговування населення.

Динаміка реалізації лікарських засобів свідчить про те, що ринок фармацевтичних препаратів в Україні заполонила дороговартісна імпортна продукція, яка недоступна для переважної частини українців.

Так, не дивлячись на те, що обсяги продажу лікарських засобів вітчизняного виробництва у натуральному (в упаковках) вираженні у 2014 році становили 73%, обсяги їх продажу у грошовому вираженні склали всього 32%, тоді як лікарських засобів іноземного виробництва — 68 %. За даними експертів, середньозважена вартість упаковки імпортних препаратів майже в 5 разів дорожче, ніж вітчизняних аналогів.

Результати аналізу державних закупівель стратегічно важливих для України лікарських засобів, здійснених протягом останніх років за бюджетними програмами, також свідчать про те, що закуповуються переважно високовартісні імпортні засоби, внаслідок чого державні ресурси спрямовуються на підтримку іноземного виробника.

Це є наслідком в тому числі недостатнього державного фінансування фармацевтичної науки та відсутності належного стимулювання вітчизняних виробників ліків до розробки та впровадження нових оригінальних лікарських засобів і нарощування експортного потенціалу (70% сировини для виробництва лікарських препаратів Україна імпортує).

В Україні дотепер не створено обґрунтованої системи підтримки інвестиційної діяльності в охорону здоров’я та створення сучасних фармацевтичних виробництв.

Натомість у високо розвинутих державах (США, Японія та ін.) та державах, що розвиваються швидкими темпами (Китай, Індія та ін.), виробництво власних лікарських засобів є пріоритетом розвитку суспільства, а обсяг капіталовкладень у розвиток виробництва нових лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, біорегуляторів, вакцин, генних діагностикумів, засобів застосування тканинної інженерії і клітинної терапії становить сотні мільярдів доларів США.

Враховуючи стратегічне значення фармацевтичної галузі в соціальній політиці, її вплив на національну безпеку, демографічну ситуацію, визначальну роль у формуванні показників здоров’я нації, необхідне раціональне державне стимулювання розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі, дієва підтримка фармацевтичної науки, гарантована система забезпечення якості ліків.

Очевидною є доцільність формування нових підходів до реалізації державної політики, зокрема щодо переорієнтації на інноваційну модель розвитку охорони здоров’я, зокрема, фармацевтичної галузі.

Задля забезпечення своєчасного впровадження інновацій у сфері охорони здоров’я та створення новітніх фармацевтичних й медичних виробництв необхідним є створення умов для залучення інвестиційних джерел фінансування системи охорони здоров’я.

Формування інвестиційної привабливості фармацевтичного сектору України шляхом створення сприятливих умов для розвитку виробництв з виготовлення лікарських засобів та медичних виробів в Україні гарантуватиме не тільки заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, але і також розширення трансферу знань і новітніх технологій у фармацевтичну галузь та збільшення кількості сучасних іноземних виробництв лікарських засобів та медичних виробів, які здійснюватимуть господарську діяльність на території України у статусі резидентів.

Це також дозволить підвищити фізичну та економічну доступність ліків за рахунок вітчизняних лікарських засобів, ціни на які є значно нижчі іноземних аналогів, та поступово вирішити проблему імпортозаміщення.

2. Мета і завдання прийняття проекту Закону

Метою прийняття проекту Закону є створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів і медичних виробів та притоку інвестицій в галузь охорони здоров’я.

Прийняття проекту Закону покликано вирішити наступні завдання:

 • забезпечити населення України ефективними, якісними та доступними лікарськими засобами вітчизняного виробництва;
 • зменшити залежність України від імпорту лікарських препаратів та медичних виробів;
 • створити нові робочі місця в галузі охорони здоров’я;
 • досягти економії бюджетних коштів у результаті зменшення витрат на закупівлю імпортних лікарських засобів та медичних виробів;
 • збільшити дохідну частину державного бюджету за рахунок зростання обсягів виробництва лікарських засобів та медичних виробів вітчизняними підприємствами.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проект Закону передбачає зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть інвестиційні проекти з виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві.

Зокрема, проект Закону встановлює, що прибуток, який отримають платниками податку, від здійснення інвестиційних проектів у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, оподатковуватиметься за ставками:

 • 0 відсотків — перші 5 років здійснення інвестиційного проекту;
 • 8 відсотків — наступні 5 років здійснення інвестиційного проекту;
 • 18 відсотків — через 10 років після початку здійснення інвестиційного проекту.

Для цього суб’єкти господарювання, які реалізовуватимуть інвестиційні проекти з виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, повинні забезпечити виконання наступних вимог:

 • загальний розмір інвестицій для здійснення інвестиційного проекту у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, становить не менше суми, еквівалентній 15 млн. євро;
 • кількість створених нових робочих місць для працівників перевищує 200 одиниць;
 • нарахована за кожний місяць звітного (податкового) періоду заробітна плата (дохід) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншою, ніж дві з половиною мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом;
 • дохід платника податку, отриманий від здійснення інвестиційних проектів у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, становить не менше 75 відсотків від загальної суми його доходу за звітний (податковий) період.

При цьому законопроектом також встановлено, що вивільнені від оподаткування суми коштів повинні бути спрямовані такими суб’єктами господарювання на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов’язаних з виробництвом лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, та/або повернення кредитів, використаних на вказані цілі, і сплату процентів за ними.

Для розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів та медичних виробів проектом Закону також передбачено звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України обладнання для виробництва медичних виробів та лікарських засобів, в тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, за умови, що таке обладнання:

 • застосовується платником податків для власного виробництва;
 • виготовлене не більше трьох років тому до моменту ввезення в Україну;
 • не було у використанні;
 • не є підакцизними товарами;
 • є звільненим від оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 13 пункту 4 розділу ХХI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України;
 • ідентичні ввезеним товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

При цьому законопроектом встановлено, що дане звільнення від оподаткування не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

З метою досягнення мети законопроекту, а саме стимулювання розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів і медичних виробів та притоку інвестицій в галузь охорони здоров’я, а також для унеможливлення недобросовісного використання запропонованих податкових пільг, проектом Закону встановлено, що порядок контролю за ввезенням обладнання для виробництва медичних виробів і лікарських засобів та його цільовим використанням, а також цільовим використанням вивільнених від оподаткування коштів, визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того, законопроектом передбачена відповідальність, яка настає у разі порушення встановлених вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів, або умов, за яких надається умовне повне або часткове звільнення від оподаткування.

Реалізація даних заходів у комплексі із заходами, передбаченими проектом Закону «Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)»,сприятиме розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів та медичних виробів, та, що найголовніше, розширить можливості для забезпечення населення України якісними, доступними та ефективними ліками.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Податковий Кодекс України, Митний кодекс України, Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про лікарські засоби» та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері.

Реалізація проекту Закону потребує внесення змін до Митного кодексу України, а саме прийняття зв’язаного з ним проекту Закону «Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація законопроекту не потребує збільшення видатків з Державного та місцевих бюджетів України, натомість забезпечить:

* додаткові надходження у вигляді збільшення податку на додану вартість від зростання обсягів виробництва та реалізації лікарських засобів й медичних виробів;

* додаткові надходження у вигляді збільшення податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору від створення нових робочих місць та збільшення зайнятості економічно-активного населення;

* економію бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель в результаті зменшення витрат на закупівлю дороговартісних імпортних (за винятком незамінних) лікарських засобів та медичних виробів.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту Закону

Реалізація законопроекту, насамперед, матиме важливі соціальні наслідки, оскільки він спрямований на підвищення забезпечення населення необхідними лікарськими засобами та медичними виробами, зростання цінової доступності життєво важливих лікарських засобів, ідентичним за ефективністю, безпечністю та якістю дороговартісним імпортним препаратам. Це сприятиме підвищенню рівня здоров’я нації і лікарської безпеки України.

Прийняття та реалізація зазначеного проекту Закону також дозволить:

 • створити сприятливі умови для розвитку фармацевтичної галузі по інноваційно-інвестиційній моделі, підвищення науково-технічного потенціалу виробництва вітчизняних лікарських засобів та медичних виробів;
 • зменшити залежність України від імпорту лікарських засобів та медичних виробів;
 • створити нові робочі місця в галузі охорони здоров’я;
 • досягти економії бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів вітчизняного виробництва за винятком незамінних патентованих імпортних препаратів;
 • вивільнити валютні кошти, поліпшити стан платіжного балансу і зберегти валютні резерви держави.
Народний депутат України
К.В. Яриніч

Проект

від 22.04.2016 р. реєстраційний № 4508

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011р., №№ 13-17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.81 такого змісту:

«14.1.81. інвестиційний проект — у значенні, визначеному Законом України «Про інвестиційну діяльність»;»;

2. Статтю 136 доповнити пунктом 136.6 такого змісту:

«136.6. Ставки 0, 8, 18 відсотків застосовуються до платників податку на прибуток, що здійснюють інвестиційні проекти у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, у випадках, встановлених пунктом 141.8 статті 141 цього Кодексу.»;

3. Статтю 141 доповнити пунктом 141.8 такого змісту:

«141.8. Особливості оподаткування інвестиційних проектів з виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві

141.8.1. Прибуток, отриманий платниками податку, що здійснюють інвестиційні проекти у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, оподатковується за ставками:

0 відсотків — перші 5 років здійснення інвестиційного проекту;

8 відсотків — наступні 5 років здійснення інвестиційного проекту;

18 відсотків — через 10 років після початку здійснення інвестиційного проекту.

141.8.2. Для застосування ставок, визначених підпунктом 141.8.1 цього пункту, платник податку повинен відповідати таким критеріям:

 • загальний розмір інвестицій для реалізації інвестиційного проекту у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, становить не менше суми, еквівалентній 15 млн. євро;
 • кількість створених нових робочих місць для працівників перевищує 200 одиниць;
 • нарахована за кожний місяць звітного (податкового) періоду заробітна плата (дохід) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншою, ніж дві з половиною мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом;
 • дохід платника податку, отриманий від здійснення інвестиційних проектів у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, становить не менше 75 відсотків від загальної суми його доходу за звітний (податковий) період.

141.8.3. Норми, передбачені в підпункті 141.8.1. цього пункту, застосовуються з урахуванням наступного:

суми коштів, що вивільнені від оподаткування, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов’язаних з виробництвом лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, та/або повернення кредитів, використаних на вказані цілі, і сплату процентів за ними.

Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

141.8.4. У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів, або умов, за яких надається умовне повне або часткове звільнення від оподаткування податком на прибуток відповідно до цього пункту, платник податку зобов’язаний оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.»;

4. Статтю 197 доповнити пунктом 197.24 такого змісту:

«197.24. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України обладнання для виробництва медичних виробів та лікарських засобів, в тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, за умови, що воно застосовується платником податків для власного виробництва, виготовлене не більше трьох років тому до моменту ввезення в Україну, не було у використанні, не є підакцизними товарами, та якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 13 пункту 4 розділу ХХI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.

Операції з подальшого постачання зазначених товарів оподатковуються на загальних підставах.

Звільнення від оподаткування застосовується до зазначених у цьому пункті товарів, ввезених на митну територію України, у разі якщо ідентичні ввезеним товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Звільнення від оподаткування, встановлене цим пунктом, не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

Порядок ввезення та цільового використання товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених у цьому пункті товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкових зобов’язань.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України
А.В. Парубій

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Податковий кодекс України
Стаття 14. Визначення понять Стаття 14. Визначення понять

Підпункт відсутній
14.1.81. інвестиційний проект — у значенні, визначеному Законом України «Про інвестиційну діяльність»;
Стаття 136. Ставки податку Стаття 136. Ставки податку

Пункт відсутній

136.6. Ставки 0, 8, 18 відсотків застосовуються до платників податку на прибуток, що здійснюють інвестиційні проекти у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, у випадках, встановлених пунктом 141.8 статті 141 цього Кодексу.
Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій

Пункт відсутній

141.8. Особливості оподаткування інвестиційних проектів з виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві
141.8.1. Прибуток, отриманий платниками податку, що здійснюють інвестиційні проекти у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, оподатковується за ставками:
0 відсотків — перші 5 років здійснення інвестиційного проекту;
8 відсотків — наступні 5 років здійснення інвестиційного проекту;
18 відсотків — через 10 років після початку здійснення інвестиційного проекту.
141.8.2. Для застосування ставок, визначених підпунктом 141.8.1 цього пункту, платник податку повинен відповідати таким критеріям:
загальний розмір інвестицій для реалізації інвестиційного проекту у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, становить не менше суми, еквівалентній 15 млн. євро;
кількість створених нових робочих місць для працівників перевищує 200 одиниць;нарахована за кожний місяць звітного (податкового) періоду заробітна плата (дохід) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншою, ніж дві з половиною мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом;дохід платника податку, отриманий від здійснення інвестиційних проектів у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, становить не менше 75 відсотків від загальної суми його доходу за звітний (податковий) період.
141.8.3. Норми, передбачені в підпункті
141.8.1. цього пункту, застосовуються з урахуванням наступного:
суми коштів, що вивільнені від оподаткування, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов’язаних з виробництвом лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, та/або повернення кредитів, використаних на вказані цілі, і сплату процентів за ними.
Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
141.8.4. У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів, або умов, за яких надається умовне повне або часткове звільнення від оподаткування податком на прибуток відповідно до цього пункту, платник податку зобов’язаний оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

Пункт відсутній

197.24. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України обладнання для виробництва медичних виробів та лікарських засобів, в тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, за умови, що воно застосовується платником податків для власного виробництва, виготовлене не більше трьох років тому до моменту ввезення в Україну, не було у використанні, не є підакцизними товарами, та якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 13 пункту 4 розділу ХХI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.Операції з подальшого постачання зазначених товарів оподатковуються на загальних підставах.
Звільнення від оподаткування застосовується до зазначених у цьому пункті товарів, ввезених на митну територію України, у разі якщо ідентичні ввезеним товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
Звільнення від оподаткування, встановлене цим пунктом, не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.
Порядок ввезення та цільового використання товарів визначається Кабінетом Міністрів України.У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених у цьому пункті товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкових зобов’язань.
Народний депутат України
К.В. Яриніч

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 05.10.2016 р.

Назва проекту акта: проект Законупро внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів).

Реєстр. № 4508 від 22.04.2016.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народний депутат України Яриніч К.В.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань податкової та митної політики.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства – (рішення Комітету від 05 жовтня 2016 року, протокол № 84).

Законопроектом пропонуєтьсявнести зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування інвестиційних проектів з виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві.

Ставки податку на прибуток для платників податку, що здійснюють інвестиційні проекти у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві:

0 відсотків – перші 5 років здійснення інвестиційного проекту;

8 відсотків – наступні 5 років здійснення інвестиційного проекту;

18 відсотків – через 10 років після початку здійснення інвестиційного проекту.

Критерії для таких платників податків:

загальний розмір інвестицій становить не менше 15 млн. євро;

кількість створених нових робочих місць для працівників перевищує 200 одиниць;

заробітна плата працівників за кожний місяць є не меншою, ніж дві з половиною мінімальні заробітні плати;

дохід платника податку, отриманий від здійснення інвестиційних проектів становить не менше 75 відсотків від загальної суми його доходу за звітний (податковий) період.

Крім того, суми коштів, що вивільнені від оподаткування, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій.

Порядок цільового використання вивільнених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України обладнання для виробництва медичних виробів та лікарських засобів, в тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, за наступних умов:

застосовується платником податків для власного виробництва;

 • виготовлене не більше трьох років тому до моменту ввезення в Україну;
 • не було у використанні;
 • не є підакцизними товарами;
 • такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 13 пункту 4 розділу ХХI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України;
 • ідентичні ввезеним товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні;
 • товари не ввезені з країни, що є державою-окупантом.

Порядок ввезення та цільового використання товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

Слід зазначити, що Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників підтримуючи ініціативи, спрямовані на розвиток галузі, зазначає про ряд зауважень, які потенційно можуть створити бар’єри для успішного втілення основної мети даної ініціативи. Вони подаються в додатку, і на них варто звернути увагу.

Голова Комітету Є. Соболєв

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті