Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

04 Травня 2016 9:28 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

У відповідності до частини 1 Статті 93 Конституції України вношу в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України Закону України«Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин)

Текст законопроекту, пояснювальна записка, порівняльна таблиця, проект постанови.

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Розенблат Б.С.

Народні депутати України
О.С. Мусій
К.В. Яриніч
Б.С. Розенблат
О.М. Кириченко
І.Д. Спориш

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
(щодо порядку обігу підконтрольних речовин)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законопроект підготовлений в результаті аналізу звернень органів державної влади та суб’єктів господарювання щодо необхідності вирішення проблемних питань з питань обігу підконтрольних речовин на законодавчому рівні та з метою приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Законопроект розроблено з метою приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також вирішення проблемних питань щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах, культивування та переробки рослин маку і конопель, діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів у науково-дослідних установах і загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається:

– вирішити проблемні питання щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах, розширення можливостей легального використання наркотиковмісних рослин в медичних та наукових цілях, а також діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Зокрема законопроектом пропонується дозволити таким суб’єктам здійснювати зазначені види діяльності з обігу підконтрольних речовин з допущенням деяких виключень норм загального контролю за наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– лібералізувати норми вітчизняного законодавства щодо контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та рослин, що їх містять, до міжнародних норм, тим самим відновити вікову практику коноплярства та маківництва в Україні, створити сприятливі умови щодо інвестування у зазначені галузі сільського господарства. Крім того, запропоновані зміни знімуть перепони на шляху розвитку фармацевтичної науки щодо розробки сучасних високоякісних лікарських засобів та позбавлять виробників медичних препаратів від залежності від імпортної сировини. Реалізація положень законопроекту на практиці сприятиме позитивному іміджу України як високотехнологічної країни на міжнародному рівні.

Крім того, передбачається встановити, що дія статті 24 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», яка визначає порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не поширюється на випадки ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів військовими частинами, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу (у тому числі іноземних держав), державними аварійно-рятувальними службами з метою виконання покладених на них завдань.

– дозволи у разі ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як зразків для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та правоохоронних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати експертну та оперативно-розшукову діяльність, пропонується видавати безоплатно. Водночас, під час видачі дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин з метою проведення реєстрації лікарських засобів, що їх містять, або їх стандартних зразків встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин пропонується не враховувати.

– закріпити на законодавчому рівні: платність видачі дозволів на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, платність їх переоформлення та визначити розмір плати за надання таких адміністративних послуг; строк видачі дозволів та надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі; підстави для відмови у видачі дозволів; підстави для анулювання дозволів; підстави для переоформлення дозволів. Зазначене зумовлено вимогами частини першої статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», статті 11 Закону України «Про адміністративні послуги», пункту 27 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України.

Законопроектом пропонується також встановити, що центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, надається електронна копія дозволу центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, а також, що електронна копія рішення про анулювання дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи у день його прийняття. Зазначене забезпечить дуже швидке надходження інформації про видані дозволи на право ввезення на територію України, право вивезення з території України чи право транзиту через територію України підконтрольних речовин, а також щодо прийняття рішення про анулювання дозволів до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

– замінити дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, декларацією відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів вимогам, встановленим Ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Тобто при подачі документів для отримання ліцензії необхідно буде подати декларацію про відповідність об’єктів і приміщень, які використовуватимуться для здійснення діяльності з обігу підконтрольних речовин, вимогам, встановленим Ліцензійними умовами, без необхідності отримання дозволу Національної поліції, що суттєво спростить процедуру отримання ліцензії.

Відповідальність за недостовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам, законопроектом передбачається покласти на особу, що підписала заяву про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. При цьому, законопроектом передбачається встановити, що контроль за відповідністю об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Зміна дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, декларацією відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вимогам, установленим ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України, зумовлена тим, що Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» не містить дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

При цьому, частиною третьою статті 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, встановлена заборона вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до зазначеного Переліку.

Крім того, використання об’єктів чи приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не міститься в переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 725.

Таким чином, при розробці законопроекту розробник слідує обраному державою вектору дерегуляції підприємницької діяльності та принципу декларативності, закладених у Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020», схваленій Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015.

Крім того, органи Національної поліції звільняються від невластивих правоохоронним органам повноважень з контролю за відповідністю об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам, які будуть здійснюватись центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, як органом ліцензування, враховуючи, що згідно з статтею 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» вимоги до об’єктів і приміщень повинні міститися в Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, контроль за дотриманням яких здійснюється органом ліцензування. Водночас, запропонована заміна надасть можливість співробітникам МВС України зекономити час на чиновницьких процедурах, спрямувавши його саме на правоохоронну діяльність.

Окрім того слід зазначити, що законопроектом пропонується запровадити такий захід контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як перевірка об’єктів та приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, до отримання ліцензії, який здійснюватиметься центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, що свідчить про не лише не послаблення заходів безпеки у сфері обігу підконтрольних речовин, а й створення законопроектом превентивних умов запобігання витоку підконтрольних засобів та речовин у незаконний обіг ще на стадії проходження процедури отримання ліцензії. Зазначена ініціатива також призведе до зосередження усього комплексу функцій державного нагляду (контролю) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у одному органі, як це передбачено пунктом 3 статті 23, пунктом «а» статті 35 Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року та статтею 6 Конвенції про психотропні речовини 1971 року.

– усунути прогалину в законодавстві щодо неможливості ввезення та вивезення хворими, які в’їжджають на територію України, виїжджають з території України, з метою власного лікування лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини;

– надати повноваження Кабінету Міністрів України визначати Порядок підготовки висновків щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин; Порядок формування переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; Порядок відбору зразків рослин, лікарських засобів, препаратів, товарів, речовин;

– закріпити на законодавчому рівні повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, видавати висновки щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин та вести реєстр аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, а також проводити відбір зразків рослин, лікарських засобів, препаратів, товарів, речовин для проведення досліджень з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– надати право фізичним особам-підприємцям, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, отримувати ліцензію та здійснювати діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють:

Єдина Конвенція Організації Об’єднаних Націй про наркотичні засоби 1961 року;

Конвенція про психотропні речовини від 21 лютого 1971 року;

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року;

Кримінальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття внесення змін до інших законів України не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

Прийняття законопроекту сприятиме наповненню Державного бюджету України шляхом встановлення на законодавчому рівні розміру плати за видачу дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яка відповідно до пункту 27 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України належить до доходів загального фонду Державного бюджету України, а також плати за переоформлення дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту вирішить проблемні питання щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, крім закладів охорони здоров’я, державних аварійно-рятувальних службах, та діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, зокрема дозволить таким суб’єктам здійснювати зазначені види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без отримання ліцензії.

Надасть можливість, насамперед, розширити можливості та підвищити якість надання медикаментозної допомоги громадянам України, створити умови надходження на фармацевтичний ринок держави дешевих вітчизняних препаратів. Сприятиме розвитку аграрного сектору, дасть можливість розвитку науково-дослідницької роботи, створить робочі місця, насамперед для мешканців сільської місцевості. Забезпечить умови для наповнення державного та місцевих бюджетів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання для отримання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зменшиться, оскільки законопроектом пропонується замінити дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів декларацією відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, що узгоджується з чинним законодавством та сприяє реалізації обраного державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності.

Крім того, прийняття законопроекту дозволить привести Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Народні депутати України
О.С. Мусій
К.В. Яриніч
Б.С. Розенблат
О.М. Кириченко
І.Д. Спориш

Проект

від 27.04.2016 р. за реєстраційним № 4533

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Закону України
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

(щодо порядку обігу підконтрольних речовин)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89; 2013 р., № 2, ст. 9; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

абзац другий доповнити новим другим реченням такого змісту: «Порядок підготовки висновків щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин визначається Кабінетом Міністрів України.»;

в абзаці десятому слова «наркотичні речовини» замінити словами «наркотичні засоби чи психотропні речовини»;

абзаци одинадцятий та дванадцятий виключити;

абзац п’ятнадцятий доповнити новим другим реченням такого змісту: «Порядок формування переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів визначається Кабінетом Міністрів України.».

2. У частині першій статті 2:

в абзаці другому слова, цифри та знаки «наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків № 1, № 2 та № 3» замінити словами, цифрами та знаками «наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2», цифру та знак «15, » виключити;

в абзаці третьому слова, цифри та знаки «наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2» замінити словами, цифрами та знаками «наркотичні засоби, і психотропні речовини, у тому числі рослини, включені до списків № 1, № 2 та №3».

3. Абзац шостий статті 4 після слова «порядку» доповнити словами «та визначення особливостей».

4. Частину другу статті 5 доповнити новими абзацами шостим та сьомим такого змісту: «проводить відбір зразків рослин, лікарських засобів, препаратів, товарів, речовин для проведення досліджень з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Порядок відбору зразків рослин, лікарських засобів, препаратів, товарів, речовин визначається Кабінетом Міністрів України;

видає висновки щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин та веде реєстр аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;».

У зв’язку з цим абзаци шостий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — вісімнадцятим.

5. Абзац дев’ятнадцятий статті 6 викласти у такій редакції: «проведення обов’язкових перевірок відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, до її видачі».

6. У статті 7:

1) частину другу викласти у такій редакції: «Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.»;

2) частину третю викласти у такій редакції: «Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці II, у тому числі рослин, наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці III, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.»

3) частину четверту викласти у такій редакції: «Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.».

4) частину восьму викласти у такій редакції: «Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається, переоформлюється та анулюється органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України (далі — орган ліцензування), відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

5) у частині дев’ятій слова «центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу» замінити словами «органом ліцензування».

7. У статті 8:

1) у назві слова «а також ліцензійних умов» виключити;

2) у частині першій слово «певних» виключити;

3) доповнити частиною четвертою такого змісту: «Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності. Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.».

У зв’язку з цим частини четверту — восьму вважати частинами п’ятою — дев’ятою відповідно;

4) частину четверту викласти у такій редакції:

«Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також надав органу ліцензування такі відомості та документи:

 • копію диплома (свідоцтва, посвідчення, сертифіката), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;
 • довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України, видану в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України;
 • декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до статті 11 цього Закону;
 • відомості про осіб, що будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.»;

5) частину сьому та восьму виключити.

8. У статті 9:

1) у частині першій слова та цифри «статей 11 та 21» та слово «певних» виключити;

2) у частині другій:

в абзаці першому слово «певних» виключити;

абзац другий після слова «ліцензування» доповнити словами « у тому числі виявлених під час проведення обов’язкових перевірок відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, до її видачі»;

абзаци третій — п’ятий після слів «ветеринарної практики» доповнити словами «на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами».

9. У частині другій статті 10 виключити слова «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу».

10. Статтю 11 викласти у такій редакції:

«Стаття 11. Використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні використовуватися об’єкти і приміщення, що відповідають вимогам, установленим ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам суб’єкт господарювання подає органу ліцензування декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленого зразка, що додається до заяви про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідальність за недостовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам покладається на особу, що підписала заяву про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Контроль за відповідністю об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам здійснюється органом ліцензування під час здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

11. У статті 12:

у частині першій цифру та знак «15,» виключити;

у частині другій слова, цифри та знаки «таблиць II і» замінити словами, цифрами та знаками «таблиці II, за винятком рослин, включених до списку № 3 таблиці II, та таблиці»

доповнити частиною третьою такого змісту: «Культивування, використання та знищення рослин, включених до таблиці II Переліку, допускається у цілях, передбачених статтями 15, 19 та частиною третьою статті 20 цього Закону.»

12. Статтю 14 викласти у такій редакції:

«Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини

Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку для наукових та медичних цілей, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку.

Квоти на діяльність з обігу рослин, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, для промислових цілей з вмістом наркотичного засобу або психотропної речовини, що не перевищує гранично допустимий вміст не встановлюються.»

13. Статтю 15 викласти у такій редакції:

«Стаття 15. Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці ІІ Переліку

Діяльність з культивування, використання та знищення рослин, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, для промислових цілей здійснюється з використанням рослин з гранично допустимим вмістом наркотичного засобу або психотропної речовини юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Гранично допустимий вміст наркотичного засобу або психотропної речовини у рослинах, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Діяльність з культивування, використання та знищення рослин, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, для наукових цілей може здійснюватися з використанням рослин з будь-яким вмістом наркотичного засобу або психотропної речовини юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в порядку і в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Діяльність з культивування, використання та знищення рослин, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, для розроблення, виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних цілей, може здійснюватися з використанням рослин з будь-яким вмістом наркотичного засобу або психотропної речовини юридичними особами всіх форми власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в порядку і в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, для цілей, зазначених у цій статті та визначених ліцензією, за винятком наукових цілей, здійснюється шляхом застосування кондиційного і репродуктивного насіння, придбаного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.»

14. У статті 16:

1) у частині першій слова «науково-дослідної роботи» замінити словами «науково-дослідних робіт»;

2) у частині другій слова «науково-дослідними установами всіх форм власності» замінити словами «науково-дослідними (науково-технічними) установами незалежно від форми власності».

15. Частину першу статті 17 після слова «діяльності» доповнити словами «якщо інше не передбачено цим Законом».

16. Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:

«Діяльність з придбання, зберігання, перевезення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для проведення контрольованої поставки і оперативної закупки, слідчого експерименту, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для проведення дослідження та експертизи цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, здійснюється без ліцензії.».

17. Статтю 20 викласти у такій редакції:

«Стаття 20. Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах, наукових установах, навчальних закладах

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці ІІ Переліку, списку № 1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІ і списку № 2 таблиці ІІІ Переліку, і прекурсорів, включених до списків № 1 і № 2 таблиці ІV Переліку у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах дозволяється без отримання ліцензії. Порядок здійснення такої діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.

Вимоги цієї частини не поширюються на заклади охорони здоров’я.

Діяльність з культивування, використання та знищення рослин, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових установах дозволяється за наявності у них ліцензії.

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах дозволяється без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови здійснення зазначених видів діяльності з обігу прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, у кількості, що не перевищує річної потреби для забезпечення навчального процесу.».

18. У статті 22:

назву статті і частину першу викласти у такій редакції:

«Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування хворих, які в’їжджають на територію України, виїжджають з території України або прямують транзитом через територію України

Хворий, який в’їжджає на територію України, виїжджає з території України або прямує транзитом через територію України, може ввозити на територію України, вивозити з території України або перевозити через територію України з метою власного лікування наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.»;

частину другу після слова «хворий» доповнити словами «, який в’їжджає на територію України або прямує транзитом через територію України,».

19. Статтю 24 викласти у такій редакції:

«Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється суб’єктами господарювання за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в установленому порядку.

За видачу дозволу справляється плата у розмірі 1 відсотка вартості кожної партії, на яку видається дозвіл, що ввозиться на територію України, 2 відсотків вартості кожної партії, що вивозиться з території України, та 0,5 відсотка вартості кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що транзитом перевозяться через територію України, якщо інше не передбачено цим Законом.

За видачу дозволу на вивезення з території України сірчаної та соляної кислоти справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості кожної партії, що вивозиться з території України, якщо інше не передбачено цим Законом.

Кошти за видачу дозволу зараховуються до Державного бюджету України.

Дозвіл видається після внесення плати за його видачу.

Безоплатно видаються дозволи у разі ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги, а також у разі ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як зразків для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та правоохоронних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати експертну та оперативно-розшукову діяльність.

У дозволі зазначається строк, протягом якого здійснюється ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У разі коли заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України, строк дії дозволу на ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів і психотропних речовин може бути одноразово продовжений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, не більше, ніж до 31 грудня поточного року, а щодо прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, — не більше одного року з дня видачі дозволу.

Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та форма дозволу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заяву, в якій зазначаються:

 • мета ввезення чи вивезення, строк ввезення чи вивезення;
 • номер реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, що ввозяться на територію України чи вивозяться з території України (для лікарських засобів);
 • лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора (для лікарських засобів);
 • власне найменування і місцезнаходження суб’єкта господарювання, а також найменування і місцезнаходження виробника та одержувача вантажу;
 • відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;
 • кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;
 • номер контракту та вартість партії, що ввозиться на територію України, вивозиться з території України чи транзитом перевозиться через територію України;
 • вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;
 • найменування і кількість одиниць тари для наркотичних засобів, психотропних речовин у вигляді субстанцій і прекурсорів, яка використовується для виробництва лікарських засобів;
 • місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 • рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;
 • контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № І таблиці ІV Переліку, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Якщо наркотичний засіб, психотропна речовина або прекурсор, що будуть ввозитись є лікарським засобом і на день подачі заяви не виготовлені, то у разі прийняття рішення про видачу дозволу суб’єкту господарювання видається примірник дозволу для держави-експортера. Примірник дозволу для центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, видається лише після надання суб’єктом господарювання копії сертифікату якості центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України стандартних зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, для проведення порівняльних досліджень, державної реєстрації лікарських засобів додаються такі документи:

 • лист-клопотання відповідного органу державної влади з зазначенням необхідності ввезення зазначеної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, для реєстрації в Україні та гарантією зберігання із зазначенням прізвища особи, відповідальної за це;
 • копія паспорта або витягу з відповідної Фармакопеї щодо підтвердження якості стандартного зразка, сертифіката якості (аналізу, відповідності) на лікарські засоби, що ввозяться.

Суб’єкти господарювання додатково надають копії рахунку-фактури або рахунку-проформи, що підтверджують відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контракту, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку речовини, додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 • рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору, включеного до списку № І таблиці ІV Переліку, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів, включених до списку № ІІ таблиці ІV Переліку додається паспорт якості);
 • наказ спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги про визнання вантажу гуманітарною допомогою;
 • лист-клопотання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з зазначенням необхідності ввезення зазначеної кількості лікарських засобів (у разі відсутності реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться) та підтвердженням застосування таких лікарських засобів в країні, з якої планується ввозити гуманітарну допомогу.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення незареєстрованих в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, для проведення клінічних випробувань, досліджень, додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 • рахунок-фактура або рахунок проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;
 • контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначення строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);
 • лист-клопотання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я з підтвердженням необхідності ввезення зазначеної кількості лікарських засобів.

До заяви на одержання дозволу на право вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 • рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;
 • контракт, згідно з яким вивозяться з території України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка вивозиться, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

Суб’єкт господарювання у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) держави-імпортера на здійснення імпортних операцій.

Якщо в державі-імпортері не застосовуються заходи контролю за речовинами які ввозяться, уповноваженим органом держави-імпортера надається відповідний лист.

До заяви на одержання дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 • рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які транзитом перевозяться через територію України;
 • контракт, згідно з яким здійснюється поставка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка перевозиться транзитом, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Суб’єкт господарювання у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.

Якщо в державі імпортера або експортера не застосовуються заходи контролю за речовинами, які перевозяться через територію України, уповноваженим органом держави імпортера або експортера надається відповідний лист.

Під час видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин (крім випадків ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин з метою проведення реєстрації лікарських засобів, що їх містять, або їх стандартних зразків, або гуманітарної допомоги).

Електронна копія дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Під час транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх транзит надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, урядові держави-імпортера.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

 • подання (підписання) заяви на одержання дозволу особою, яка не має на це повноважень;
 • подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або уповноваженою нею особою, недостовірної інформації.

Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу надається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі дозволу.

У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня надходження відповідної заяви від суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

Строк видачі дозволу становить 30 календарних днів.

Підставами для анулювання дозволу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, є:

 • анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація.

Електронна копія рішення про анулювання дозволу у день його прийняття надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Анулювання дозволу здійснюється безоплатно.

Підставами для переоформлення дозволу є:

 • зміна найменування суб’єкта господарювання;
 • зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання;
 • зміна назви пункту пропуску через митний кордон України, через який здійснюватиметься переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • зміна виду транспортного засобу, який буде використовуватися для переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через митний кордон України.

Електронна копія переоформленого дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

За переоформлення дозволу справляється плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до Державного бюджету України.

Дублікат дозволу не видається.

Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється у спеціально визначених пунктах пропуску через митний кордон України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу митного органу України.

Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов’язкової їх охорони та супроводження Національною поліцією.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України, вивозиться з території України чи транзитом перевозиться через територію України без відповідного дозволу на право ввезення, вивезення чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає вилученню та конфіскації в порядку, встановленому законом.

Дія цієї статті не поширюється на випадки:

 • перевезення на морських та повітряних суднах міжнародного сполучення, у поїздах міжнародного залізничного сполучення обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої медичної допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги;
 • перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки;
 • ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України з метою використання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, пов’язаним з проведенням контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів, що здійснюються підрозділами державних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність;
 • ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів військовими частинами, з’єднаннями, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу (у тому числі іноземних держав), державними аварійно-рятувальними службами з метою виконання покладених на них завдань.».

20. Частину першу статті 25 після слова «діяльності» доповнити словами «крім випадків, визначених цим Законом»;

21. Частину першу статті 26 після слова «діяльності» доповнити словами «крім випадків, визначених цим Законом»;

22. У статті 31:

1) частину другу викласти у такій редакції:

«Контроль за виконанням та відповідальність за недотримання положень цього Закону в системі державних органів, у яких проходять службу військовослужбовці або особи рядового і начальницького складу, в державних аварійно-рятувальних службах покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України.»;

3) частину третю виключити.

23. Частину другу статті 33 після слів «Національній поліції» доповнити словами «, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу».

24. Пункт 2 розділу V «Прикінцеві положення» виключити.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. В пункті 22 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) слово та цифру «таблиці I» замінити словом та цифрою «таблиці II».

Голова Верховної Ради України
А. Парубій

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
(щодо порядку обігу підконтрольних речовин)

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 1. Визначення термінів
Абзац другий
аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;
Стаття 1. Визначення термінів
Абзац другий
аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють. Порядок підготовки висновків щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин визначається Кабінетом Міністрів України.
Абзац десятий
культивування рослин, включених до Переліку, — посів, вирощування рослин, що містять наркотичні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Абзац десятий
культивування рослин, включених до Переліку, — посів, вирощування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Абзаци одинадцятий та дванадцятий
ліцензія — документ державного зразка, що дає право суб’єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;
Абзаци одинадцятий та дванадцятий
Виключено
ліцензійні умови — перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог до діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що визначаються цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» і виконання яких є обов’язковим для суб’єктів господарювання, що отримали ліцензії на здійснення відповідної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; Виключено
Абзац п’ятнадцятий
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — Перелік) — згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу і публікуються в офіційних друкованих виданнях;
Абзац п’ятнадцятий
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — Перелік) — згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Порядок формування переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів визначається Кабінетом Міністрів України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу і публікуються в офіційних друкованих виданнях;
Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікація
Абзац другий частини першої
таблиця I містить наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків
№ 1, № 2 та № 3
, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15, 19 і 20 цього Закону;таблиця II містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю;
Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікація
Абзац другий частини першої
таблиця I містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2 обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 19 і 20 цього Закону;таблиця II містить наркотичні засоби і психотропні речовини, у тому числі рослини, включені до списків
№ 1, № 2 та № 3,
обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю;
Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Абзац шостий
встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Абзац шостий
встановлення єдиного порядку та визначення особливостей ліцензування видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу
Частина друга
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в межах своїх повноважень:забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;бере участь у формуванні та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;бере участь у реалізації загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу
Частина друга
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в межах своїх повноважень:забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;бере участь у формуванні та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;бере участь у реалізації загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
проводить відбір зразків рослин, лікарських засобів, препаратів, товарів, речовин для проведення досліджень з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Порядок відбору зразків рослин, лікарських засобів, препаратів, товарів, речовин визначається Кабінетом Міністрів України;видає висновки щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин та веде реєстр аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;
видає дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України та право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодію та обмін інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;забезпечує інформування громадськості з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;проводить щорічні розрахунки та попередньо визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах; видає дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України та право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодію та обмін інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;забезпечує інформування громадськості з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;проводить щорічні розрахунки та попередньо визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;
готує пропозиції щодо визначення квот, у межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;здійснює відповідно до закону методичне та інформаційне забезпечення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у розробці та виконанні відповідних міжнародних договорів України;здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;вживає відповідних заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;здійснює інші повноваження відповідно до закону. готує пропозиції щодо визначення квот, у межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;здійснює відповідно до закону методичне та інформаційне забезпечення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у розробці та виконанні відповідних міжнародних договорів України;здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;вживає відповідних заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;здійснює інші повноваження відповідно до закону.
Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Абзац дев’ятнадцятий
надання дозволів на використання обладнання та приміщень, призначених для здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Абзац дев’ятнадцятий
проведення обов’язкових перевірок відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, до її видачі;
Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина друга
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.
Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина друга
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку,
здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, у тому числі рослин, включених до таблиці II, наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці III, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності. Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом
Частина восьма
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Частина восьма
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається, переоформлюється та анулюється органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України (далі — орган ліцензування), відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності.
Частина дев’ята
Переліки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Національній поліції і Службі безпеки України.
Частина дев’ята
Переліки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються органом ліцензування Національній поліції і Службі безпеки України.
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов
Частина третя
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб’єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид.
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина третя
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб’єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності. Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — орган ліцензування), такі відомості та документи: Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також надав органу ліцензування такі відомості та документи:
свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується; довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; копію диплома (свідоцтва, посвідчення, сертифіката), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України; дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону. довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України, видану в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України;декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до статті 11 цього Закону;відомості про осіб, що будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Частина сьома
При використанні рослин, включених до Переліку, для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія на здійснення діяльності з використання рослин, включених до Переліку, може бути видана юридичним особам за наявності в них визначених Кабінетом Міністрів України умов для запобігання розкраданню цих рослин і отриманої з них готової продукції чи відходів цих рослин.
Виключено
У ліцензіях на здійснення діяльності з використання наркотичних засобів, психотропних речовин для навчальних та наукових цілей зазначаються особи, які здійснюють такий вид діяльності, кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, а також порядок використання залишків наркотичних засобів, психотропних речовин після завершення зазначеної діяльності. Виключено
Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії
Частина перша
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання зазначеної ліцензії відповідно до статей 11 та 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії
Частина перша
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання зазначеної ліцензії відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
Частина друга
Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;
Частина друга
Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування у тому числі виявлених під час проведення обов’язкових перевірок відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, до її видачі;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики; наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або визнання у тому самому порядку непридатною до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики; наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або визнання у тому самому порядку непридатною до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики; наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії
Частина друга
Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Національній поліції.
Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії
Частина друга
Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів Національній поліції.
Стаття 11. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається суб’єкту господарювання Міністерством внутрішніх справ України. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки відповідності цих об’єктів і приміщень встановленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам. Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ України у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання документів за переліком, встановленим Міністерством внутрішніх справ України. Стаття 11. Використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні використовуватися об’єкти і приміщення, що відповідають вимогам, установленим ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.Про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам суб’єкт господарювання подає органу ліцензування декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленого зразка, що додається до заяви про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення суб’єкту господарювання видається дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови. Рішення про відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути оскаржено в установленому законом порядку. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, що належать Міністерству внутрішніх справ України, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Службі безпеки України, для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених цими органами з незаконного обігу, не потрібний. Відповідальність за недостовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам покладається на особу, що підписала заяву про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.Контроль за відповідністю об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам здійснюється органом ліцензування під час здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, допускається лише в цілях, передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону.Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.
Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, допускається лише в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці II, за винятком рослин, включених до списку № 3 таблиці II, та таблиці III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.Культивування, використання та знищення рослин, включених до таблиці II Переліку, допускається у цілях, передбачених статтями 15, 19 та частиною третьою статті 20 цього Закону.
Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини
Кабінет Міністрів України за поданням центрального орган у виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку.
Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини
Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку для наукових та медичних цілей, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку.
Квоти на діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, для промислових цілей з вмістом наркотичного засобу або психотропної речовини, що не перевищує гранично допустимим вмістом не встановлюються.
Стаття 15. Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку
Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, з додержанням умов, зазначених у частинах другій, третій та четвертій цієї статті. Діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот. Гранично допустимий вміст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Стаття 15. Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці ІІ Переліку
Діяльність з культивування, використання та знищення рослин, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, для промислових цілей здійснюється з використанням рослин з гранично допустимим вмістом наркотичного засобу або психотропної речовини юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Гранично допустимий вміст наркотичного засобу або психотропної речовини у рослинах, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.Діяльність з культивування, використання та знищення рослин, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, для наукових цілей може здійснюватися з використанням рослин з будь-яким вмістом наркотичного засобу або психотропної речовини юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії, в порядку і в межах квот, визначених, Кабінетом Міністрів України.
Культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей, визначених ліцензією, здійснюється шляхом застосування кондиційного і репродуктивного насіння, придбаного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. Юридичні особи — власники ліцензій на здійснення діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, зобов’язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки цих рослин. Діяльність з культивування, використання та знищення рослин, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, для розроблення, виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних цілей, може здійснюватися з використанням рослин з будь-яким вмістом наркотичного засобу або психотропної речовини юридичними особами всіх форми власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, в порядку і в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.Культивування рослин, включених до списку
№ 3 таблиці IІ Переліку, для цілей, зазначених у цій статті та визначених ліцензією, за винятком наукових цілей, здійснюється шляхом застосування кондиційного і репродуктивного насіння, придбаного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин
Частина перша
Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи.Частина друга
Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється за державним замовленням науково-дослідними установами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин
Частина перша
Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у медичній практиці або для науково-дослідних робіт.Частина друга
Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється за державним замовленням науково-дослідними (науково-технічними) установами незалежно від форми власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку
Частина перша
Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.
Частина перша
Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності
Частина друга
Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для проведення контрольованого постачання і оперативної закупівлі, оперативного експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без ліцензії.
Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності
Частина друга
Діяльність з придбання, зберігання, перевезення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для проведення контрольованої поставки і оперативної закупки, слідчого експерименту, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для проведення дослідження та експертизи цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, здійснюється без ліцензії.
Стаття 20. Діяльність з використання наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях Стаття 20. Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах, наукових установах, навчальних закладах
Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях дозволяється юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці ІІ Переліку, списку № 1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІ і списку № 2 таблиці ІІІ Переліку, і прекурсорів, включених до списків № 1 і № 2 таблиці ІV Переліку у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах дозволяється без отримання ліцензії. Порядок здійснення такої діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.Вимоги цієї частини не поширюються на заклади охорони здоров’я.
Діяльність з культивування, використання та знищення рослин, включених до списку № 3 таблиці IІ Переліку, використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових установах дозволяється за наявності у них ліцензії.Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах дозволяється без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови здійснення зазначених видів діяльності з обігу прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, у кількості, що не перевищує річної потреби для забезпечення навчального процесу.
Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування транзитних пасажирів Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування хворих, які в’їжджають на територію України, виїжджають з території України або прямують транзитом через територію України
Хворий, який прямує транзитом через територію України, може перевозити з метою власного лікування наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. Хворий, який в’їжджає на територію України, виїжджає з території України або прямує транзитом через територію України, може ввозити на територію України, вивозити з території України або перевозити через територію України з метою власного лікування наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті хворий затримується на території України і для продовження лікування потребує додаткового придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, їх відпуск здійснюється за рецептом, який видається в Україні згідно з порядком надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті хворий, який в’їжджає на територію України або прямує транзитом через територію України, затримується на території України і для продовження лікування потребує додаткового придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, їх відпуск здійснюється за рецептом, який видається в Україні згідно з порядком надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Стаття 24 . Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється суб’єктами господарювання за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в установленому порядку.
Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та його форма встановлюються Кабінетом Міністрів України. Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин юридична особа подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заяву, в якій зазначаються: За видачу дозволу справляється плата у розмірі 1 відсотка вартості кожної партії, на яку видається дозвіл, що ввозиться на територію України, 2 відсотків вартості кожної партії, що вивозиться з території України, та 0,5 відсотка вартості кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що транзитом перевозяться через територію України, якщо інше не передбачено цим Законом.За видачу дозволу на вивезення з території України сірчаної та соляної кислоти справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості кожної партії, що вивозиться з території України, якщо інше не передбачено цим Законом.
власне найменування і місцезнаходження юридичної особи, а також найменування і місцезнаходження одержувача вантажу; відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора; кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, тобто яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом; сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини; мета ввезення, вивезення та строк ввезення чи вивезення; вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу; місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора; інші відомості згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України. Кошти за видачу дозволу зараховуються до Державного бюджету України.Дозвіл видається після внесення плати за його видачу.Безоплатно видаються дозволи у разі ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги, а також у разі ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як зразків для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та правоохоронних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати експертну та оперативно-розшукову діяльність.
При видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин. Копії дозволів, завірені в установленому порядку, долучаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщуються разом з нею, а також надсилаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику У дозволі зазначається строк, протягом якого здійснюється ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У разі коли заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України, строк дії дозволу на ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів і психотропних речовин може бути одноразово продовжений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, не більше, ніж до 31 грудня поточного року, а щодо прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, — не більше одного року з дня видачі дозволу.Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та форма дозволу встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Митними органами України на зазначеному дозволі робиться відмітка про поставку кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх вивезення надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу урядові країни-імпортера. Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюються лише через митниці, визначені Кабінетом Міністрів України. Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу митного органу України. Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов’язкової їх охорони та супроводження митними органами України та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України. Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заяву, в якій зазначаються:мета ввезення чи вивезення, строк ввезення чи вивезення;номер реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, що ввозяться на територію України чи вивозяться з території України (для лікарських засобів);лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора (для лікарських засобів);власне найменування і місцезнаходження суб’єкта господарювання, а також найменування і місцезнаходження виробника та одержувача вантажу;відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;
Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України чи вивозиться з території України без відповідного дозволу на ввезення, вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає затриманню та конфіскації в порядку, встановленому законом. Дія цієї статті не поширюється на випадки перевезення на морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, а також у випадках перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки. кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;номер контракту та вартість партії, що ввозиться на територію України, вивозиться з території України чи транзитом перевозиться через територію України;вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;найменування і кількість одиниць тари для наркотичних засобів, психотропних речовин у вигляді субстанцій і прекурсорів, яка використовується для виробництва лікарських засобів;місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора.
До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № І таблиці ІV Переліку, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).
Якщо наркотичний засіб, психотропна речовина або прекурсор, що будуть ввозитись є лікарським засобом і на день подачі заяви не виготовлені, то у разі прийняття рішення про видачу дозволу суб’єкту господарювання видається примірник дозволу для держави-експортера. Примірник дозволу для центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, видається лише після надання суб’єктом господарювання копії сертифікату якості центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України стандартних зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, для проведення порівняльних досліджень, державної реєстрації лікарських засобів додаються такі документи:лист-клопотання відповідного органу державної влади з зазначенням необхідності ввезення зазначеної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, для реєстрації в Україні та гарантією зберігання із зазначенням прізвища особи, відповідальної за це;копія паспорта або витягу з відповідної Фармакопеї щодо підтвердження якості стандартного зразка, сертифіката якості (аналізу, відповідності) на лікарські засоби, що ввозяться.Суб’єкти господарювання додатково надають копії рахунку-фактури або рахунку-проформи, що підтверджують відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контракту, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку речовини, додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору, включеного до списку № І таблиці ІV Переліку, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів, включених до списку № ІІ таблиці ІV Переліку додається паспорт якості);наказ спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги про визнання вантажу гуманітарною допомогою;лист-клопотання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з зазначенням необхідності ввезення зазначеної кількості лікарських засобів (у разі відсутності реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться) та підтвердженням застосування таких лікарських засобів в країні, з якої планується ввозити гуманітарну допомогу.
До заяви на одержання дозволу на право ввезення незареєстрованих в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, для проведення клінічних випробувань, досліджень, додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:
рахунок-фактура або рахунок проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначення строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);лист-клопотання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я з підтвердженням необхідності ввезення зазначеної кількості лікарських засобів.
До заяви на одержання дозволу на право вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;контракт, згідно з яким вивозяться з території України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка вивозиться, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);Суб’єкт господарювання у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) держави-імпортера на здійснення імпортних операцій.Якщо в державі-імпортері не застосовуються заходи контролю за речовинами які ввозяться, уповноваженим органом держави-імпортера надається відповідний лист.
До заяви на одержання дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які транзитом перевозяться через територію України;контракт, згідно з яким здійснюється поставка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка перевозиться транзитом, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).
Суб’єкт господарювання у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.Якщо в державі імпортера або експортера не застосовуються заходи контролю за речовинами, які перевозяться через територію України, уповноваженим органом держави імпортера або експортера надається відповідний лист.Під час видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин (крім випадків ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин з метою проведення реєстрації лікарських засобів, що їх містять, або їх стандартних зразків, або гуманітарної допомоги).
Електронна копія дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.
Під час транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх транзит надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, урядові держави-імпортера.Підставами для відмови у видачі дозволу є:подання (підписання) заяви на одержання дозволу особою, яка не має на це повноважень;подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або уповноваженою нею особою, недостовірної інформації.
Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу надається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі дозволу.У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня надходження відповідної заяви від суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.
Строк видачі дозволу становить 30 календарних днів.Підставами для анулювання дозволу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, є:анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація.
Електронна копія рішення про анулювання дозволу у день його прийняття надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.Анулювання дозволу здійснюється безоплатно.Підставами для переоформлення дозволу є:зміна найменування суб’єкта господарювання;зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання;зміна назви пункту пропуску через митний кордон України, через який здійснюватиметься переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;зміна виду транспортного засобу, який буде використовуватися для переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через митний кордон України.
Електронна копія переоформленого дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.За переоформлення дозволу справляється плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до Державного бюджету України.Дублікат дозволу не видається.Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється у спеціально визначених пунктах пропуску через митний кордон України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу митного органу України.Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов’язкової їх охорони та супроводження підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України, вивозиться з території України чи транзитом перевозиться через територію України без відповідного дозволу на право ввезення, вивезення чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає вилученню та конфіскації в порядку, встановленому законом.
Дія цієї статті не поширюється на випадки:перевезення на морських та повітряних суднах міжнародного сполучення, у поїздах міжнародного залізничного сполучення обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої медичної допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги;перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки;
ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України з метою використання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, пов’язаним з проведенням контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів, що здійснюються підрозділами державних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність;ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів військовими частинами, з’єднаннями, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу (у тому числі іноземних держав), державними аварійно-рятувальними службами з метою виконання покладених на них завдань.
Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених цим Законом.
Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених цим Законом.
Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону
Частина друга
Контроль за виконанням положень цього Закону в системі органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України.
Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону
Частина друга
Контроль за виконанням та відповідальність за недотримання положень цього Закону в системі державних органів, у яких проходять службу військовослужбовці або особи рядового і начальницького складу, в державних аварійно-рятувальних службах покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України.
Частина третя
Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність суб’єктів господарювання щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Частина третя(частину третю статті 31 виключено)
Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси
Частина друга
Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в межах території України, — Національній поліції; щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, — Національній поліції та Службі безпеки України.
Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси
Частина друга
Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в межах території України, — Національній поліції, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу; щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, — Міністерству внутрішніх справ України, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та Службі безпеки України.
Пункт 2 розділу V2. Ліцензії на здійснення видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом і ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків. Пункт 2 розділу V
Виключено
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Стаття 7 Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
Пункт 22 частини першої22) культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, — з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
Стаття 7 Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
Пункт 22 частини першої22) культивування рослин, включених до таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, — з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

 

Народні депутати України
О.С. Мусій
К.В. Яриніч
Б.С. Розенблат
О.М. Кириченко
І.Д. Спориш

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті