Потрійна сила в одній таблетці: раціональний вибір ефективної фіксованої комбінації антигіпертензивних препаратів

Артеріальна гіпертензія (АГ) є одним з найбільш поширених серцево-судинних захворювань у світі та фактором ризику розвитку інфаркту та інсульту. В Україні підвищений артеріальний тиск (АТ) відмічають у кожного третього (Горбась І.М. та співавт., 2010). При цьому терапія АГ за допомогою одного препарату у більшості випадків не дозволяє досягти бажаних показників АТ, що є вагомою підставою для призначення комбінованої терапії за допомогою 2 і більше препаратів. У свою чергу, нормалізація АТ до цільових показників (нижче 140/90 мм рт. ст.) дозволяє значно знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту та інших серцево-судинних подій (Житникова Л.М., 2011). Одним із сучасних напрямків лікування АГ є застосування фіксованих комбінацій антигіпертензивних препаратів, що дозволяє досягти цільових показників АТ у переважної більшості пацієнтів з АГ, знизити ризик розвитку небажаних явищ, досягти додаткових органопротекторних ефектів та підвищити прихильність пацієнтів до лікування.

За даними різних авторів, близько 70% пацієнтів з АГ потребують комбінованої терапії (Подзолков В.И., Осадчий К.К., 2008; Верткин А.Л., Тополянский А.В., 2010). Так, згідно з існуючою статистикою монотерапія може забезпечити зниження АТ тільки у 25–30% хворих на АГ, приблизно третина пацієнтів можуть досягти успіху при застосуванні 2-компонентної терапії, 30% хворих потребують 3 та більше препаратів (Подзолков В.И., Осадчий К.К., 2008).

Еволюція розвитку терапевтичних підходів до лікування АГ — це застосування фіксованих комбінацій, які суттєво полегшують процес досягнення цільового рівня АТ та підвищують прихильність до лікування. Найбільш перспективною на сьогодні є комбінація блокаторів рецепторів ангіотензину (БРА) з діуретиками та блокаторами кальцієвих каналів (БКК). Можливість та доцільність застосування потрійної комбінації розглядається в першу чергу у пацієнтів, що не досяг­ли цільового АТ при використанні 2-компонентної схеми лікування. Проведено достатню кількість досліджень щодо ефективності та доброї переносимості 3-компонентної терапії — SCOPE, INVEST, ALLHAT, ACCOMPLISH (Андриевская С.А., 2013).

Потрійна терапія (валсартан, амплодипін, гідрохлортіазид) суттєво перевершує за ефективністю терапію з подвійних комбінацій (БРА+діуретик, БКК+БРА, БКК+діуретик). Це підтверджують численні порівняльні дослідження потрійної комбінації з 2-компонентною схемою терапії (Calhoun D.A. et al., 2009; Бубнова М.Г., 2011; Кобалава Ж.Д. и соавт., 2011). Так, у проспективному рандомізованому подвійному сліпому дослідженні валсартан/амлодипін/гідрохлортіазид порівнювали з трьома варіантами 2-компонентної терапії (амлодипін/валсартан, валсартан/гідрохлортіазид або амлодипін/гідрохлортіазид) (Calhoun D.A. et al., 2009). У дослідження включено 2271 пацієнта з АГ середнього та тяжкого ступеня. Частка пацієнтів, які досягли цільового АТ, була значно вище в групі потрійної терапії — 70,8% проти 48,3% в групі валсартан/гідрохлортіазид, 54,1% в групі амлодипін/валсартан і 44,8% в групі амлодипін/гідрохлортіазид. Вже через 2 тиж активної терапії пацієнти, які отримували потрійну комбінацію, характеризувалися достовірно більшим зниженням АТ. Як важливий сприятливий фактор слід зазначити раннє зниження систолічного АТ у пацієнтів з тяжкою АГ в групі потрійної терапії на 49,6 мм рт. ст. проти 39,9–43,6 мм рт. ст. на тлі подвійних комбінацій. Частота побічних ефектів істотно не відрізнялася між групами. Периферичні набряки в групі потрійної терапії виникали значно рідше, ніж в групі подвійної терапії. Включення в комбінацію валсартану дозволило запобігти розвитку гіпокаліємії, пов’язаної з прийомом діуретика. Таким чином, було підтверджено, що раціональна потрійна комбінація знижує частоту розвитку метаболічних і клінічних побічних ефектів, що часто відмічають в режимі монотерапії.

На українському фармацевтичному ринку нарешті з’явився перший та єдиний* генеричний препарат, 3-компонентна комбінація, до складу якої входять валсартан, амлодипін та гідрохлортіазид — це Тіара Тріо®. Препарат виробляється на високотехнологічному сучасному обладнанні компанії «Фармацевтична фірма Дарниця».

1039260Самі по собі компоненти цієї комбінації — це вже вдалий вибір для проведення антигіпертензивної терапії. Кожен з компонентів — валсартан, амлодипін, гідрохлортіазид — входить до числа лідерів аптечного продажу у своєму класі у світовому масштабі. Валсартан — клінічно ефективний, вивчений більше ніж у 60 дослідженнях за участю більше ніж 100 тис. пацієнтів (Saadi T. et al., 2014). Більше 50 тис. пацієнтів були включені у дослідження із застосуванням валсартану щодо впливу на рівень серцево-судинної захворюваності та смертності (Beutler U. et al., 2007). Доведені кардіо-, ангіо-, нефропротекторна дія, зниження серцево-судинного ризику, попередження розвитку цукрового діабету, регрес гіпертрофії лівого шлуночка (Бубнова М.Г., 2011). Валсартан — препарат з широкими показаннями до застосування, що має доказову базу ефективності та безпеки при лікуванні пацієнтів з АГ та супутніми станами — хронічною серцевою недостатністю (Val-He F.T., Cohn J.N., Tognoni G., 2001), порушеннями ритму серця (Val-He F.T.; VALUE, Julius S. et al., 2004), цукровим діабетом, ураженням нирок, гострим інфарктом міокарда та зниженою систолічною функцією лівого шлуночка (Bissessor N., White H., 2007; Abraham I. et al., 2011). Амлодипін — добре вивчений, один з найбільш досліджених серед БКК, проявляє окрім антигіпертензивної дії, цілу низку ефектів: антиатеросклеротичний, антиангінальний, вазодилататорний, кардіопротекторний, ангіопротекторний (Лукина Ю.В., 2011; Дедов Д. и соавт., 2013). Амлодипін відрізняє метаболічна нейтральність, сприятливий профіль безпеки та добра переносимість. Тіазидний діуретик має виражений гіпотензивний ефект, доведено знижує ризик серцево-судинних ускладнень, смертності, в тому числі загальної. Гідрохлортіазид потенціює антигіпертензивну дію валсартану та амлодипіну. Поєднання валсартану, амлодипіну та гідрохлортіазиду дозволяє впливати на різні механізми АТ та виражено знижувати його. Крім того, комбінація антигіпертензивних препаратів дозволяє знизити ризик розвитку небажаних явищ. Зниження ризику побічних явищ при використанні комбінації пояснюється використанням її компонентів в низьких дозах та їх різним механізмом дії та впливом на контррегуляторні механізми АТ (Бубнова М.Г., 2011).

Тіара Тріо® являє собою потрійну силу для покращеного контролю АТ та потрійний захист органів-мішеней завдяки синергії антигіпертензивних та органопротекторних властивостей препаратів валсартану, амлодипіну та гідрохлортіазиду. Комбінована 3-компонентна терапія (валсартан/амлодипін/гідрохлортіазид) показана широкому колу пацієнтів. У першу чергу Тіара Тріо® рекомендована пацієнтам з неефективною поперед­ньою 2-компонентною антигіпертензивною терапією (БРА+діуретик, інгібітор АПФ+діуретик, БРА+БКК, інгібітор АПФ+БКК, БКК+діуретик). Саме стратегія включення 3-го препарату буде раціональною, сучасною та відповідатиме міжнародним стандартам замість тактики підвищення доз препаратів. Крім того, потрійна комбінація (валсартан/амлодипін/гідрохлортіазид) може бути оптимальною у пацієнтів з поєднанням неконт­рольованої АГ та коморбідними станами (ішемічна хвороба серця, захворювання нирок, цукровий діабет, порушення ритму серця, метаболічний синдром тощо).

Тіара Тріо® приймається 1 раз на добу незалежно від прийому їжі, має українську ціну та виготовляється на сучасному високотехнологічному обладнанні.

Лариса Матюха, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина»
*За даними Державного реєстру лікарських засобів МОЗ України про зареєстровані препарати станом на 29 квітня 2016 р. (http://www.drlz.kiev.ua).
Інформація для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних закладів та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Тіара Тріо® Склад: 1 таблетка по 5 мг/12,5 мг/160 мг містить: амлодипіну бесилату в перерахуванні на амлодипін 5 мг, гідрохлортіазид 12,5 мг, валсартан 160 мг; 1 таблетка по 10 мг/12,5 мг/160 мг містить: амлодипіну бесилату в перерахуванні на амлодипін 10 мг, гідрохлортіазид 12,5 мг, валсартан 160 мг. Фармакотерапевтична група. Антагоністи ангіотензину ІІ, інші комбінації. Код АТХ С09D Х01. Показання. Лікування есенціальної гіпертензії у дорослих пацієнтів з артеріальним тиском, адекватно контрольованим комбінацією амлодипіну, валсартану і гідрохлортіазиду. Препарат має протипоказання та побічні реакції. Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.

Останні новини та статті