Наказ МОЗ України від 14.06.2016 р. № 237-к

16 Червня 2016 3:20 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14.06.2016 р. № 237-к
Про затвердження тимчасового розподілу обов’язків між в.о. Міністра охорони здоров’я України, заступником Міністра – керівником апарату та заступником Міністра

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, у зв’язку з виробничою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Тимчасовий розподіл обов’язків між в.о. Міністра охорони здоров’я України, заступником Міністра — керівником апарату та заступником Міністра, що додається;

2) Порядок взаємозаміщення в.о. Міністра охорони здоров’я України, заступника Міністра – керівника апарату та заступника Міністра на час їх тимчасової відсутності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 12 травня 2016 року № 197-к «Про затвердження тимчасового розподілу обов’язків між в.о. Міністра охорони здоров’я України, заступником Міністра – керівником апарату та заступників Міністра».

3. Управлінню організаційного забезпечення роботи апарату розмістити цей наказ на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра
В.В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 14.06.2016 р. № 237-к

Тимчасовий розподіл обов’язків між в.о. Міністра охорони здоров’я України, заступником Міністра — керівником апарату та заступником Міністра

І. В.о. Міністра охорони здоров’я України Шафранський Віктор Вікторович

1. В.о. Міністра охорони здоров’я України (далі — Міністр) очолює Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) і здійснює свою діяльність відповідно до статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України», реалізовує інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України, а також актів та доручень Кабінету Міністрів України.

2. Спрямовує та координує діяльність:

 • Державної санітарно-епідеміологічної служби України (до завершення реорганізації);
 • Державної служби України з лікарських засобів (до завершення реорганізації);
 • Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

3. Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту управління персоналом та кадрової політики;
 • Департаменту економіки і фінансової політики;
 • Управління правового забезпечення;
 • Управління аудиту та аналітики;
 • Управління організації роботи керівництва Міністерства;
 • Патронатної служби Міністра;
 • Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків;
 • Відділу освіти та науки;
 • Сектору мобілізаційної роботи та цивільного захисту;
 • Режимно-секретного сектору;
 • Державної санітарно-епідеміологічної служби України (до завершення реорганізації);
 • Колегії МОЗ України;
 • Вченої медичної ради;
 • головних позаштатних спеціалістів МОЗ України;
 • вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів;
 • ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»;
 • ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України»;
 • ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України».

4. Забезпечує міжнародне співробітництво:

 • із Всесвітньою організацією охорони здоров’я;
 • щодо співпраці між Україною та ЄС;
 • з питань співпраці з Радою Європи;
 • з питань Україна-НАТО;
 • з країнами СНД.

5. Бере участь у роботі:

 • Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

6. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Автономній Республіці Крим;
 • м. Києві;
 • м. Севастополі.

ІІ. Заступник Міністра — керівник апарату Василишин Роман Иосифович

1. Відповідає за:

1) організацію роботи апарату МОЗ України;

2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань міністерства та подача їх на розгляд міністру;

3) організацію та контроль виконання апаратом міністерства Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерства та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітування про їх виконання;

4) підготовку та подачу Міністру для затвердження планів роботи міністерства, звітування про їх виконання;

5) забезпечення реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті міністерства;

6) здійснення у межах компетенції контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я України;

7) координацію законотворчої роботи МОЗ України;

8) організацію міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Державним управлінням справами, Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, Державною пенітенціарною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

9) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань МОЗ України та подання їх на розгляд Міністру;

10) організацію роботи Центральної атестаційної комісії при МОЗ України;

11) виконання в апараті МОЗ України законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян»;

12) питання мобілізаційної підготовки та цивільного захисту;

13) організацію розроблення пропозицій у сфері охорони здоров’я та реалізацію прийнятих рішень щодо:

 • підготовки і подання на затвердження Міністру планів роботи МОЗ України та звітів про їх виконання;
 • організації виконання щорічного плану основних організаційних заходів Міністерства у межах компетенції;
 • організації підготовки матеріалів до колегії МОЗ України у межах компетенції, забезпечення контролю за виконанням її рішень;
 • організації та проведення апаратних нарад МОЗ України, забезпечення контролю за виконанням їх рішень;
 • взаємодії з науковими установами НАМН України та МОЗ України у межах компетенції.

14) Взаємодію та співпрацю з:

 • Федерацією професійних спілок України, Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України, Професійною спілкою працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України; Федерацією роботодавців України, Українською федерацією роботодавців охорони здоров’я, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України;
 • Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок і профспілкових об’єднань;
 • здійснення контролю за виконанням актів законодавства у межах компетенції;
 • організацію міжвідомчої співпраці у межах компетенції;
 • взаємодію із засобами масової інформації у межах компетенції;
 • удосконалення сфери безпеки дорожнього руху, системи інформаційного та статистичного забезпечення галузі, вимог до проектування та будівництва закладів охорони здоров’я (лабораторій, гематології, трансфузійної терапії, переливання крові);
 • координацію медичного забезпечення тимчасово переміщених осіб із зони антитерористичної операції на Сході України;
 • організацію, підготовку та проведення Колегії МОЗ України;
 • за погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис МОЗ України;
 • забезпечення контролю за виконанням рішень колегії МОЗ України;
 • підготовку актів законодавства у межах своїх повноважень, у тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;
 • організацію роботи Департаменту управління персоналом та кадрової політики;
 • організацію у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які знаходяться в компетенції підпорядкованих структурних підрозділів МОЗ України.

15) Контроль за підготовкою актів законодавства у межах компетенції.

16) Координацію законотворчої роботи МОЗ України у межах компетенції.

17) Взаємодію із засобами масової інформації у межах компетенції.

18) Організацію міжвідомчої співпраці з питань запобігання і протидії корупції у межах компетенції.

19) Організацію міжвідомчої співпраці у межах компетенції.

20) Організацію роботи комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій.

21) Структурну реорганізацію сфери охорони здоров’я, медичного страхування, розвитку єдиного медичного простору, визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного профілю та спеціалізації, створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів.

22) Здійснення аналітичного та організаційного забезпечення фінансово-економічного планування державних програм, проведення моніторингу в цій сфері.

23) Організацію роботи комісії МОЗ України щодо розгляду документів на списання основних фондів (засобів).

24) Взаємодію з питань Національної тристоронньої Генеральної угоди між стороною органів виконавчої влади, стороною роботодавців та профспілковою стороною.

25) Співпрацю з соціально-економічною радою при Президентові України.

26) Реформування відносин власності, розвитку підприємництва.

27) Структурну реорганізацію сфери охорони здоров’я, медичне страхування, розвиток єдиного медичного простору, визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного профілю та спеціалізації, створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів.

28) Формування та реалізацію державної політики у сфері управління державним сектором економіки, інвестиційної політики, прав власності та основних засад управління державними корпоративними правами, антимонопольної політики.

29) Формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) щодо господарської діяльності.

30) Формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) щодо фінансово — господарської діяльності.

Очолює:

Галузеву раду роботи з кадрами при Міністерстві охорони здоров’я України;

Тендерний комітет МОЗ України;

комісію МОЗ України з питань розгляду матеріалів про визнання статусу учасника бойових дій.

Організовує:

у межах повноважень, визначених Міністром охорони здоров’я України, роботу комісії з питань надання дозволу МОЗ України на оренду державного майна.

За дорученням Міністра здійснює інші повноваження.

2. Координує та контролює оперативну діяльність:

 • Медичного департаменту;
 • Департаменту управління персоналом та кадрової політики (в частині виконання повноважень державного секретаря Міністерства передбачених Законом України «Про державну службу»);
 • Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
 • Управління координації центрів реформ;
 • Управління організаційного забезпечення роботи апарату
 • Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • Сектору охорони праці та матеріально-технічного забезпечення;
 • Комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон;
 • ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України»;
 • ДЗ «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Укрмедкурорт» (до завершення ліквідації);
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Хвиля» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Бердянський» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Джерело» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Іскра» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Південнобережний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Зелена гірка» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Барвінок» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Затока» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сонячний»
 • Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України» (до завершення реорганізації);
 • ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіохірургії та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України» (до завершення реорганізації);
 • ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико- соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Українського державного медико-соціального центру ветеранів
 • війни;
 • ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України»;
 • ДЗ «Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центральна стоматологічна поліклініка МОЗ України»;
 • ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України;
 • ДЗ «Стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України м. Іллічівськ»;
 • ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Басейнова стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Український науково-практичний Центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Орлятко» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Старий Крим» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені О.О. Боброва» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Москва» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Санаторію «Гірське сонце» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Передгірний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Долоси» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Косів» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сосняк» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Прикарпатський» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Гірське повітря» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Морський» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Люстдорф» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. Н.К. Крупської» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Юність» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Піонер» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій імені А.П. Чехова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій Сонячний (м. Одеса) Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Червоний Маяк» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Батьківщина» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені Сакко і Ванцетті» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Ювілейний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Здравниця» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Зміна» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Медичного центру клінічної імунології та алергології МОЗ України;
 • ДЗ «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Національного інституту раку;
 • Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин;
 • ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Науково-дослідного центру квантової медицини «Відгук» (до завершення реорганізації);
 • Національного музею медицини України;
 • Національного музею-садиби М.І. Пирогова;
 • Національної наукової медичної бібліотеки України;
 • ДЗ «Спеціалізовані медико-санітарні частини №№ 1 — 11, 13–17, 19 МОЗ України» (до завершення передачі у комунальну власність);
 • ДЗ «Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1 Міністерства охорони здоров’я України» — ДП «Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України»;
 • ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»;
 • ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені 1.1. Мечнікова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини Міністерства охорони здоров’я України» (до завершення реорганізації);
 • ДП «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України»;
 • усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань фінансово-господарської діяльності.

3. Бере участь у роботі:

 • Ради з питань професійної орієнтації населення;
 • Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України;
 • Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ;
 • Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;
 • Ради з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України;
 • Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;
 • Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
 • Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.

4. Організовує:

 • реформування медичної допомоги за видами її надання (первинна, вторинна, третинна, екстрена тощо);
 • упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини;
 • співпрацю з організаціями роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями.

Забезпечує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

1) організації міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Національною академією наук України;

2) удосконалення організації навчального процесу та упровадження нових технологій у практику вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та науково-дослідних установ, організацію наукових досліджень з основних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, наукових та педагогічних кадрів у вищих медичних навчальних закладах.

5. Є уповноваженим на:

1) запит та одержання в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатної інформації, документів і матеріалів, а від органів державної статистики — статистичної інформації, необхідної для виконання покладених на міністерство завдань, у межах своїх повноважень;

2) за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, затвердження штатного розпису та кошторису міністерства;

3) призначення на посади та звільнення з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату міністерства, присвоєння їм рангів державних службовців, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

4) прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату міністерства, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

5) погодження у передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

6) призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерства;

7) притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерства;

8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників міністерства;

9) представлення міністерства як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;

10) у межах повноважень, передбачених законом, надання обов’язкових для виконання державними службовцями та іншими працівниками міністерства доручень;

11) підписання наказів організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до повноважень, та контроль їх виконання;

12) внесення подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату міністерства, до відзначення державними нагородами України.

6. Забезпечує міжнародне співробітництво:

 • з координації роботи зі Спільною комісією ФАО/ВООЗ із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус;
 • зі Світовим банком у частині фінансування сфери охорони здоров’я;
 • з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Фондом ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) у межах компетенції;
 • у рамках проектів МТД: «Здоров’я матері та дитини» (Уряд Швейцарії), «Здоров’я матері та дитини ІІ» (АМР США), «Здоров’я жінок України» (USAID) у межах компетенції;
 • у рамках українсько-кубинських відносин (у межах компетенції);
 • в рамках Програми дій з інтенсифікації співробітництва у галузі охорони здоров’я між Міністерством охорони здоров’я України та Федеральним Міністерством охорони здоров’я Федеративної Республіки Німеччина;
 • у рамках проектів МТД: «Здоров’я матері і дитини» (Уряд Швейцарії), «Здоров’я матері і дитини II» (АМР США), «Здоров’я жінок України» (USAID);
 • зі співпраці за українсько-кубинською Програмою Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України.

7. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Донецькій області;
 • Дніпропетровській області;
 • Львівській області;
 • Івано-Франківській області
 • Одеській області
 • Полтавській області;
 • Рівненській області;
 • Київській області;
 • Чернівецькій області;
 • Хмельницькій області.
 • Одеській області;
 • Луганській області.

ІІІ. Заступник Міністра Ілик Роман Романович до призначення заступника Міністра, на якого будуть покладені функції з питань Європейської інтеграції:

1. Відповідає за:

1) взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я;

2) взаємодію та співпрацю з Громадською радою при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій, Церквами та релігійними організаціями, товариством Червоного Хреста України;

3) здійснення у межах компетенції контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я України;

4) координацію законотворчої роботи МОЗ України у межах компетенції;

5) організацію міжвідомчої співпраці з питань запобігання і протидії корупції у межах компетенції;

6) взаємодію із засобами масової інформації у межах компетенції;

7) формування та реалізацію державної політики з питань боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я України у межах компетенції;

8) співпрацю з громадськими організаціями у межах компетенції;

9) організацію міжвідомчої співпраці у межах компетенції;

За дорученням Міністра здійснює інші повноваження.

IV. Заступник Міністра Ілик Роман Романович

1. Відповідає за:

1) взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади у межах компетенції;

2) здійснення у межах компетенції контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я України;

3) організацію міжвідомчої співпраці з питань запобігання і протидії корупції у межах компетенції;

4) взаємодію із засобами масової інформації у межах компетенції;

5) формування та реалізацію державної політики з питань боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я України у межах компетенції;

6) співпрацю з громадськими організаціями у межах компетенції;

7) організацію виконання щорічного плану основних організаційних заходів Міністерства у межах компетенції;

8) здійснення контролю за виконанням Галузевої угоди між МОЗ України, Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України та Українською федерацією роботодавців охорони здоров’я; Галузевої угоди між МОЗ України, Професійною спілкою працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України та Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України у межах компетенції;

9) організацію міжвідомчої співпраці у межах компетенції;

10) метрологічну службу Міністерства;

11) формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) щодо господарської діяльності;

12) організацію та забезпечення у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

 • взаємодії та співпраці з інститутами громадянського суспільства: громадськими організаціями та їх об’єднаннями, фаховими товариствами та асоціаціями; благодійними організаціями; Громадською радою при МОЗ України;
 • організації виконання Закону України «Про громадські об’єднання»;
 • представництва МОЗ України на пленарних засіданнях Верховної Ради України, годинах запитань до Уряду, «Днів Уряду України» (у разі відсутності Міністра), парламентських слуханнях, звітах тимчасових слідчих комісій
 • комісій з питань діяльності галузі, засідань комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій;
 • координації діяльності з питань забезпечення зв’язків з Верховною Радою України;
 • взаємодії з питань Національної тристоронньої Генеральної угоди між стороною органів виконавчої влади, стороною роботодавців та профспілковою стороною;
 • координації роботи з проведення експертної оцінки законопроектів з питань охорони здоров’я, зареєстрованих у Верховній Раді України, внесених народними депутатами України та іншими суб’єктами законодавчої ініціативи;
 • супроводу законопроектів з питань охорони здоров’я на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
 • організації виконання законів України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог в Україні»;
 • співпрацю з громадськими організаціями у межах компетенції;
 • формування та реалізації державної політики з питань боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я України у межах компетенції.

За дорученням Міністра здійснює інші повноваження.

2. Координує та контролює діяльність:

 • Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції;
 • Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги;
 • Управління громадського здоров’я;
 • Відділу з питань міжнародної діяльності та Євроінтеграції
 • Відділу забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу;
 • Державної служби України з лікарських засобів (до завершення реорганізації);
 • Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
 • Головної акредитаційної комісії МОЗ України;
 • Ліцензійної комісії МОЗ України;
 • Клініко-експертної комісії МОЗ України;
 • Комісії з видачі спеціальних дозволів по народній та нетрадиційній медицині (цілительство);
 • ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП для постачання медичних установ «Укрмедпостач» МОЗ України;
 • ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державне українське об’єднання «Політехмед»;
 • Публічне акціонерне товариство «Укрмедпром»;
 • Науково-виробниче об’єднання «Укрфармація» (до завершення ліквідації);
 • ВАТ «НДМО «Діалір» (до завершення ліквідації);
 • Державного малого підприємства «Полімед» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Інженерно-технічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Український медичний центр сертифікації»;
 • ДП «Державний медичний центр сертифікації» МОЗ України;
 • Державного науково-експертного підприємства «Комітет з питань етики» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Ензим» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Укрмедпроектбуд»;
 • ДП «Біоімплант» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДУ «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»МОЗ України;
 • ДП «Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення» (до завершення ліквідації);
 • ДУ «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центральний склад мобілізаційного резерву № 1046 Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центральний склад мобілізаційного резерву № 1047 Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центральний склад мобілізаційного резерву № 1123 Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Центр електронної охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Українського науково-дослідного інституту промислової медицини;
 • ДУ «Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи;
 • ДП «Український оптичний центр» (до завершення ліквідації);
 • ДЗ «Центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров я України»;
 • Київського експлуатаційно-налагоджувального управління «Медик» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Науково-експертний центр з регламентації, застосування та впровадження дезінфекційних засобів МОЗ України»;
 • ДП «Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця МОЗ України»;
 • ДП «АГРОКОМ» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань інформаційного забезпечення.

3. Забезпечує міжнародне співробітництво:

 • з міжнародними організаціями, фондами країн Європи Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії в межах компетенції;
 • щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги;
 • із країнами Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії;
 • щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги;
 • щодо Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • щодо здійснення співпраці України та ЄС у межах компетенції;
 • з питань здійснення співпраці Україна-НАТО у межах компетенції;
 • з питань здійснення співпраці із ВООЗ у межах компетенції;
 • з питань здійснення співробітництва із Радою Європи у межах компетенції;
 • у рамках українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій;
 • з агентствами міжнародного розвитку зарубіжних країн;
 • з Конференцією Сторін Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі;
 • у рамках Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва в галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, підписаної 29 серпня 2005 року;
 • щодо проекту МТД «Зменшення біологічної загрози в Україні» (Міністерство оборони США);
 • у рамках двосторонніх комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва;
 • з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
 • у рамках об’єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу;
 • щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги: проекти МТД «Проект розвитку ВІЛ/СНІД- сервісу в Україні (АМР США)», «Німецько-український проект з профілактики ВІЛ (Уряд ФРН), «Посилення контролю за туберкульозом» (проект USAID);
 • щодо здійснення співпраці України та ЄС у межах компетенції;
 • з питань здійснення співпраці Україна-НАТО у межах компетенції;
 • з питань здійснення співпраці із ВООЗ у межах компетенції;
 • з питань здійснення співробітництва із Радою Європи у межах компетенції;
 • зі співпраці з агентствами міжнародного розвитку зарубіжних країн.

4. Бере участь у роботі:

Національної координаційної ради по боротьбі з наркоманією;

Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;

Комісії з біологічної безпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України.

5. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Вінницькій області;
 • Волинській області;
 • Житомирській області;
 • Закарпатській області;
 • Запорізькій області;
 • Чернігівській області;
 • Черкаській області;
 • Кіровоградській області;
 • Тернопільській області;
 • Миколаївської області;
 • Сумській області;
 • Харківській області;
 • Херсонській області.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 14.06.2016 р. № 237-к

Порядок взаємозаміщення
в.о. Міністра охорони здоров’я України, заступника Міністра — керівника апарату та заступника Міністра на час їх тимчасової відсутності

У разі відсутності в.о. Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра — керівника апарату їх повноваження здійснюють:

в.о. Міністра В. Шафранського заступник Міністра — керівник апарату Р. Василишин
заступника Міністра — керівника апарату Р. Василишина заступник Міністра Р. Ілик
заступника Міністра Р. Ілика заступник Міністра — керівник апарату Р. Василишин

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті