Проект постанови КМУ «Питання формування госпітальних округів»

17 Червня 2016 3:48 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання формування госпітальних округів»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання формування госпітальних округів» (далі — проект).

Проект, пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, E-mail: Управління координації центрів реформ

(тел.226-23-31, тел./факс 254-06-52, e-mail: karpinska@moz.gov.ua; vlodek@moz.gov.ua).

Консультант: Карпінська Леся Григорівна (044) 226-23-31.

В.о. начальника Управління координації центрів реформ
Л. Карпінська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Питання формування госпітальних округів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання формування госпітальних округів» розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання доручення Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 09.06.2016 № 21339/0/1-16, Плану пріоритетних дій Уряду на 2016, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2016 № 418-р та відповідно до частини одинадцятої статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є створення відповідної нормативної бази для оптимізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги шляхом створення госпітальних округів, що дасть можливість забезпечити своєчасний доступ населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості, оптимізувати ресурси закладів охорони здоров’я, підвищити ефективність використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної медичної допомоги; а також сприяти створенню умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу, до роботи в умовах управлінської та фінансової автономії.

Проект постанови визначає порядок створення госпітальних округів, критерії для визначення складу та меж госпітальних округів, порядок визначення складу та меж госпітальних округів.

3. Правові аспекти

Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Бюджетний кодекс України

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових коштів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови потребує погодження з обласними та Київською міською державною адміністрацією.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект потребує оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови потребує погодження з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу.

Проект постанови не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Проекту постанови забезпечить позитивний вплив на якість, своєчасність та доступність надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населення, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

В.о. Міністра
В.В. Шафранський

Проект

оприлюднено на офіційному сайті МОЗ України 15.06.2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Питання формування госпітальних округів

Відповідно до статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я для здійснення планування та фінансування закладів охорони здоров’я вторинної медичної допомоги

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити порядок створення госпітальних округів, що додається.

2. Встановити, що госпітальні округи починають функціонування з 1 січня 2017 року;

3. Міністерству охорони здоров’я:

 • затвердити у місячний термін примірне положення про госпітальний округ;
 • внести до Кабінету Міністрів України у термін до 1 серпня 2016 року проект нормативно-правового акту щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів.
Прем’єр-міністр України
В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Кабінету Міністрів України

Порядок створення госпітальних округів

1. Основні положення

1. Даний Порядок формування госпітальних округів, а також встановлені ним критерії для визначення складу та меж госпітальних округів розроблено на виконання вимог частини одинадцятої статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

2. Терміни, які використовуються:

Госпітальний округ — це об’єднання закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу, яке створюється на основі критеріїв, встановлених цим Порядком і функціонує відповідно до примірного положення, яке розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’ я.

Лікарня інтенсивного лікування першого (базового) рівня — заклад охорони здоров’ я, що забезпечує надання населенню планової спеціалізованої консультативної та медичної допомоги інтенсивного лікування та догляду.

Лікарня інтенсивного лікування другого рівня — заклад охорони здоров’я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару або амбулаторних умовах дорослим і дітям у гострому стані захворювання або із хронічними захворюваннями, що потребують інтенсивного лікування та догляду, з обов’язковою наявністю відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

3. Госпітальні округи створюються з метою організації мережі закладів охорони здоров’я у спосіб, який дозволить забезпечити:

 • гарантований своєчасний доступ населенню до послуг вторинної медичної допомоги належної якості;
 • ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної медичної допомоги;
 • створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах договорів про надання медичної допомоги з головним розпорядником бюджетних коштів.

4. Формування госпітальних округів здійснюється на основі поєднання таких принципів:

 • безпечність та якість медичної допомоги на основі доказової медицини;
 • своєчасність доступу до медичної допомоги;
 • економічна ефективність — забезпечення максимально можливої якості медичної допомоги за умов раціонального та ощадливого використання бюджетних коштів.

5. З метою реалізації зазначених принципів при створенні госпітальних округів враховуються:

 • належне робоче навантаження для закладів охорони здоров’я, що сприяє забезпеченню рівня безпеки та якості медичної допомоги;
 • дотримання норм часової доступності необхідної медичної допомоги;
 • поточні демографічні показники, структура захворюваності, тенденції міграції населення, а також їх прогноз;
 • усталені клінічні маршрути пацієнтів до закладів вторинної медичної допомоги;
 • інституційна спроможність прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання ресурсів системи охорони здоров’я, у тому числі рішень щодо перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров’я або їх подальшої спеціалізації.

2. Критерії для визначення складу та меж госпітального округу

2.1. Госпітальні округи формуються в межах області.

2.2. До складу госпітального округу входять:

 • не менше однієї лікарні інтенсивного лікування першого (базового) та/або другого рівня;
 • лікарні відновного (реабілітаційного), хоспіси, спеціалізовані медичні центри;
 • консультативно-діагностичні підрозділи лікарень, центри з медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичні центри).

2.3. Перелік медичних втручань та заходів з надання вторинної медичної допомоги, що мають забезпечуватися лікарнями інтенсивного лікування першого (базового) та другого рівня, затверджуються МОЗ.

2.4. Оснащення закладів охорони здоров’я вторинного рівня здійснюється відповідно до табелів оснащення, які затверджуються МОЗ.

2.5. Лікарня інтенсивного лікування першого (базового) рівня має забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 100 тисяч осіб,

2.6. Лікарня інтенсивного лікування другого рівня має забезпечувати надання медичної допомоги — не менше як 200 тисяч осіб.

3. Порядок визначення складу та меж госпітальних округів

3.1. Визначення центру та зони обслуговування госпітального округу.

3.1.1. Межі та склад госпітальних округів повинні бути визначені таким чином, щоб мешканці, які проживають у їх межах, мали доступ до вторинної медичної допомоги у межах свого госпітального округу.

3.1.2. Адміністративним центром госпітального округу визначається населений пункт, як правило місто з населенням понад 40 тис. осіб, в якому розміщена лікарня інтенсивного лікування другого рівня.

Адміністративним центром може бути населений пункт, який найближчий за географічним розташуванням до лікарні інтенсивного лікування.

3.1.3. Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю доїзду до лікарень інтенсивного лікування, що не повинно перевищувати 60 хвилин, та еквівалентно радіусу зони обслуговування 60 км за умови наявності доріг з твердим покриттям.

Зона обслуговування може бути меншою за відсутності шляхів сполучення чи особливостей рельєфу, які суттєво ускладнюють комунікації (ріки без мостів, гори).

3.1.4. Якщо функції лікарні інтенсивного лікування другого рівня розподілені між закладами охорони здоров’я в різних населених пунктах, для визначення центру госпітального округу обирається той, лікарня в якому має краще матеріально-технічне оснащення.

3.2. Якщо за межами зон обслуговування госпітальних округів, визначених відповідно до п.3.1.2 проживає понад 100 тис. мешканців, то на таких територіях створюється госпітальний округ навколо населеного пункту, де розташована лікарня інтенсивного лікування першого (базового) рівня, як правило в центрі такого округу.

3.3. Якщо за межами зон обслуговування госпітальних округів, визначених відповідно до п.3.1.2 проживає менше 100 тис. мешканців, то такі території повинні бути віднесені до сусідніх госпітальних округів.

3.4. Межі госпітальних округів повинні проходити, як правило, посередині між центрами госпітальних округів. Межі можуть зміщуватись за межі зон обслуговування, визначених в п. 3.1.2. в залежності від основних клінічних маршрутів пацієнтів.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті