Законопроект «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

13 Липня 2016 2:43 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Керуючись статтею 93 Конституції України, статтями 11, 12 Закону України «Про статус народного депутата України», статтею 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо скасування тендерних процедур для закупівлі медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань).

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто Урбанський Олександр Ігорович.

Народний депутат України
О.І. Урбанський

Пояснювальна записка
до проекту Закону України «Про внесення змін
до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо скасування тендерних процедур для закупівлі медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Внаслідок підтоплення міста Ізмаїл під час сильної зливи у воду потрапила інфекція яка призвела до спалаху кишкових захворювань. Станом на ранок 27 червня 2016 року у місті Ізмаїл за медичною допомогою звернулось всього 735 хворих, з них 429 дітей. У лікувальних закладах міста на стаціонарному лікуванні у стані середньої важкості перебуває 139 осіб, серед них 109 дітей.

З метою усунення наслідків підтоплення та заходів з покращення санітарно-епідемічної ситуації у місті було проведено значну роботу. Закупівля товарів, послуг і робіт на сьогодні здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель». З 1 серпня набуває чинності Закон України «Про публічні закупівлі». Однак, при практичній реалізації положень законодавства втрачається настільки важливий у ситуаціях, які несуть загрозу життю та здоров’ю людей час.

2. Мета та завдання прийняття акта

Законопроект розроблено з метою не поширення положень Закону України «Про публічні закупівлі» на закупку медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань.

3. 3агальна характеристика і основні положення Закону

Законопроектом пропонується внести зміну до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», якою передбачити, що на закупку медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань не поширюються положення Закону України «Про публічні закупівлі».

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Законом України «Про публічні закупівлі».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не впливатиме на видаткову та дохідну частини Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме якісній, оперативній та своєчасній закупці медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань.

Народні депутати України
О.І. Урбанський
П.Я. Унгурян

Проект

від 08.07.2016 р. реєстраційний № 4934

Закон України
«Про внесення змін
до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо скасування тендерних процедур для закупівлі медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань)

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину третю статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (Голос України, 2016, 02, № 30) доповнити новим абзацом у такій редакції:

«медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін
до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо скасування тендерних процедур для закупівлі медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань)

Зміст положення чинного законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Закон України «Про публічні закупівлі»
Стаття 2. Сфера застосування Закону
3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
Стаття 2. Сфера застосування Закону
3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України; товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
товари, роботи і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод, що укладаються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері національної безпеки, у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями. товари, роботи і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод, що укладаються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері національної безпеки, у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями.
медичні засоби, товари, послуги і роботи для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань.
Народні депутати України
О.І. Урбанський
П.Я. Унгурян

ВИСНОВОК

щодо результатів здійсненняантикорупційної експертизипроекту нормативно-правового акта

від 07.09.2016 р.

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо скасування тендерних процедур для закупівлі медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань).

Реєстр. № 4934 від 08.07.2016 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народні депутати України Урбанський О.І., Унгурян П.Я.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань економічної політики.

У проекті акта виявлено корупціогенні фактори – проект акта не відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 7 вересня 2016 р., протокол № 81).

Суб’єкт законодавчої ініціативи пропонує не поширювати дію Закону України «Про публічні закупівлі», якщо предметом закупівлі є «медичні засоби, товари, послуги і роботи для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань».

Суб’єкт законодавчої ініціативи зазначає, що «прийняття зазначеного законопроекту сприятиме якісній, оперативній та своєчасній закупці медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань».

Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (санітарне законодавство) базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я, цього Закону, законів України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про протидію захворюванню на туберкульоз», «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», інших нормативно-правових актів та санітарних норм».

На сьогодні повноваженнями у сфері захисту населення від інфекційних хвороб наділені Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Основою наданих повноважень є профілактика та зниження рівня інфекційних хвороб, поліпшення епідемічної ситуації в Україні.

В межах повноважень відповідні органи затверджують комплексні програми і плани профілактики та боротьби з інфекціями, які мають забезпечити достатній рівень медичної допомоги під час виникнення інфекційних та масових неінфекційних захворювань та належне забезпечення медичними засобами та товарами.

Більше того, як і до цього, дія Закону України «Про публічні закупівлі» не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України

Метою Закону України «Про публічні закупівлі» є саме забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Законом установлюються правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Скасування ж тендерних процедур медичних засобів, товарів, послуг і робіт призведе до зловживань та корупції, адже для закупівлі медичних засобів, товарів, послуг і робіт без тендерних процедур достатньо буде вказати, що такі товари, роботи, послуги необхідні для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань.

Зловживання при закупівлі медичних засобів, товарів, послуг і робіт неодноразово ставали приводом для багатьох розслідувань, в тому числі у зв’язку з наявністю в діях посадових осіб, які погоджували такі закупівлі, ознак корупційних. Отже, без чіткого зазначення виключного переліку випадків та періоду, протягом якого закупівлі можуть проводитися без тендерних процедур, скасування публічних закупівель призводитиме до корупції.

Враховуючи викладене та з метою усунення корупціогенного фактору зазначений законопроект доцільно відхилити.

Голова Комітету Є.В. Соболєв

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті