Витяг з постанови КМУ від 24 червня 2016 р. № 461

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 червня 2016 р. № 461
Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Відповідно до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;

Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерству соціальної політики давати роз’яснення щодо порядку застосування списків, затверджених цією постановою.

Прем’єр-міністр України
В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461

СПИСОК № 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах,
на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах

XVIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне виробництво

Виробництво медикаментів і напівпродуктів, що належать до груп: адамантану, акридину, барбітурової кислоти, бензолу, бензоксазину, гідразину, галоїдовмісних сполук, діазепіну, імідазолу, індолу, кумарину, металоорганічних сполук, морфоліну, нафталіну, піперазину, піперидину, піразину, піразолону, піридазину, піридину, піримідину, піролідину, птеридину, пурину, сиднону, сірковмісних сполук, стероїдів, сульфаніламідів, сульфонів, тіадіазину, фенолу, фенотіазину, фурану, хіназоліну, хіноліну, хіноксаліну, хінону, хіноклудину, ціановмісних сполук

Виробництво гетероциклічних п’ятичленних сполук із двома та більше гетероатомами, спіросполук, органічних сполук сірки, фосфору і миш’яку, ацетооцтового та діетилового ефірів, ненасичених вуглеводнів

Виробництво алкалоїдів та глікозидів, які належать до сильнодіючих речовин, простагландинів, протипухлинних антибіотиків і препаратів, гормонів синтетичних

Робота із застосуванням або одержанням азо- та діазосполук, гідразину, диметилсульфату, ізоціанатів, галоїдів та їх органічних сполук, нітро-, нітрозо- та амінопродуктів, солей ціанистої кислоти та ціановмісних сполук, сірковуглецю, фосгену, оксиду етилену, азидів і нітритів, тіонілхлориду, окси- та сульфохлоридів фосфору; свинцю, ртуті, марганцю, нікелю, кадмію та їх сполук, ефіру діетилового

Робітники:

 • апаратники;
 • дозувальники медичних препаратів;
 • капілярники;
 • наповнювачі ампул;
 • препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів;
 • робітники, зайняті у боксах;
 • стерилізаторники матеріалів та препаратів.

XIХ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Рентгенолаборанти, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461

СПИСОК № 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

XXIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне виробництво

Виробництво вітаміну В12, натрію бензоату, гідропериту, кальцію сульфату, уродану, кальцію хлористого, терпінгідрату, валідолу, коларголу, закису зоту, препарату АСД, танальбіну, гірчичників, лейкопластирів, глютамінової кислоти, етилацетату, емульсій гексахлорану, бактерійних препаратів (крім зазначених у розділі XVIII Списку № 1), розфасування препарату МАП, мазей та емульсій, що містять леткі, сильнодіючі наповнювачі, пелоїдину, барію гідрооксиду, виробництво препаратів із застосуванням шкідливих органічних розчинників не нижче 3 класу небезпеки, виробництво готових лікарських засобів (форм) з препаратів і продуктів, зазначених у розділі XVIII Списку № 1 і цьому розділі

Робітники:

 • апаратники;
 • вальцювальники;
 • шпредингісти.

2. Виробництво антибіотиків (крім зазначених у розділі XVIII Списку № 1) і препаратів медичного призначення, одержуваних мікробіологічним синтезом

Робітники:

 • апаратники;
 • переглядачі продукції медичного призначення, зайняті у виробництві готової продукції антибіотиків;
 • препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів.

3. Виробництво продуктів і препаратів немедичного призначення, одержуваних мікробіологічним синтезом у цехах, відділеннях, на дільницях і окремих установках за наявності в повітрі робочої зони шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

Робітники, зайняті у технологічному процесі.

4. Виробництво шовного матеріалу з тваринної сировини

Робітники:

 • апаратники приготування хімічних розчинів;
 • виробники кетгуту;
 • закладачі хірургічного шовного матеріалу;
 • намотувальники матеріалів і напівфабрикатів;
 • фіксаторники;
 • шліфувальники медичних виробів.

5. Виробництво ветеринарних біологічних, хіміко-фармацевтичних препаратів і біологічних засобів
захисту рослин, одержуваних на біопідприємствах, у виробничих лабораторіях, цехах, відділеннях, на дільницях і окремих установках під час роботи з мікроорганізмами 1—3 груп і шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

Робітники:

 • апаратники;
 • препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів.

Фахівці:

 • біохіміки;
 • старші мікробіологи, мікробіологи.

6. Виробництва, зазначені в розділі XVIII Списку № 1 та в цьому розділі

Робітники:

 • гранулювальники;
 • дозувальники медичних препаратів;
 • дражувальники;
 • закупорювачі медичної продукції;
 • запаювальники ампул;
 • зливальники-розливальники (кислот і лугів);
 • капілярники;
 • контролери продукції медичного призначення;
 • лаборанти;
 • машиністи-таблетувальники;
 • мийники посуду та ампул (хромовою сумішшю, кислотою і лугом);
 • наповнювачі ампул;
 • переглядачі ампул з ін’єкційними розчинами;
 • переглядачі продукції медичного призначення (на міжопераційному контролі);
 • підсобні робітники, зайняті в цехах (дільницях, відділеннях);
 • прибиральники виробничих приміщень;
 • просівальники;
 • різальники ампул і трубок;
 • робітники, зайняті в боксах;
 • робітники, зайняті переробленням, утилізацією твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням місткостей, хімічної апаратури, миттям, обробленням тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізацією, очищенням промислових стічних вод, дегазацією, знешкоджуванням шкідливих парів і газів, футеруванням та термоізоляцією, гумуванням закритих місткостей;
 • розливальники стерильних розчинів;
 • стерилізаторники матеріалів та препаратів;
 • транспортувальники;
 • укладальники-пакувальники, зайняті фасуванням відкритих препаратів, укладальники-пакувальники, зайняті закупорюванням;
 • формувальники медичних препаратів, напівфабрикатів і виробів;
 • працівники, зайняті переробленням, утилізацією твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням місткостей та хімічної апаратури, миттям, обробленням тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізацією, очищенням промислових стічних вод, дегазацією, знешкодженням шкідливих парів і газів, термоізоляцією, футеруванням і гумуванням закритих місткостей.

XXIV. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

Медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту людини.

Молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів.

Працівники, зайняті в протичумних закладах.

Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:

у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у лепрозоріях — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах:

– лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

– робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень;

в опікових і гнійних відділеннях — лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

в онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах:

– лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у відділеннях і кабінетах хіміотерапії;

– молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих відділеннях;

у рентгенівських відділеннях (кабінетах) — молодші медичні сестри з догляду за хворими.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 102).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 1644 «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 50, ст. 3272).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2006 р. № 276 «Про внесення зміни до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст. 714).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 173 «Про доповнення Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 622).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 3 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 7, ст. 197).

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті