Перелік наукових заходів на травень 2010 р.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ЗАХОДІВ НА ТРАВЕНЬ 2010 р.

З’ЇЗДИ

17–19 травня, АР Крим, Судак

XI з’їзд оториноларингологів України

Державна установа «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України».

03057, Київ, вул. Зоологічна, 3.

Тел.: (044) 483–12–82

Тел./факс: (044) 483–15–80

24–26 травня, Одеса

XII з’їзд офтальмологів України

Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

65061, Одеса, бульв. Французький, 49/51

Тел.: (048) 776–04–35, 760–37–69, (0482) 63–63–16

26–28 травня, Київ

З’їзд фахівців України з репродуктивної медицини

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел.: (044) 489–49–35

Факс: (044) 465–10–46

27–28 травня, Одеса

І з’їзд Українського товариства естетичної медицини

Одеський державний медичний університет МОЗ України

65026, Одеса, пров. Валіховський, 2

Тел.: (048) 723–33–24

Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство естетичної медицини»

65026, Одеса, вул. Буніна, 10

Тел.: (0482) 35–61–68, 35–61–69

СИМПОЗІУМИ

12–13 травня, Київ

Науковий симпозіум «Перинатальна медицина та безпечне материнство»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел.: (044) 294–64–79

21 травня, Чернівці

Науковий симпозіум «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології»

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

58002, Чернівці, площа Театральна, 2

Тел.: (0372) 55–55–61

26 травня, Київ

Науковий симпозіум «Первинні імунодефіцити»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел.: (044) 412–26–98

27–28 травня, Харків

Науковий симпозіум «Малоінвазивна та інструментальна хірургія дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта»

Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

61024, Харків, вул. Пушкінська, 80

Тел./факс: (057) 704–14–78, 700–11–27

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

5–6 травня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми реґіонарної анестезії, анестезіології та інтенсивної терапії в педіатрії та акушерстві»

Асоціація анестезіологів України

01133, Київ, пров. Лабораторний, 14–20

Тел.: (044) 529–24–72, 361–13–12

5–6 травня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології» (для молодих вчених та студентів)

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

01004, Київ, вул. Пушкінська, 22

Тел./факс: (044)234–01–19

6–7 травня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання неврології»

Одеський державний медичний університет МОЗ України

65082, Одеса, пров. Валіховський, 2.

Тел.: (048) 720–18–28

Факс: (048) 720–18–26

6–7 травня, Полтава

Науково-практична конференція «Інноваційні технології у експериментальній медицині та біології»

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України»

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23

Тел.: (05322) 2–69–66, 7–44–11

11–12 травня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Онкологія: минуле, сьогодення, майбутнє», присвячена 90 річчю заснування Національного інституту раку МОЗ України

Державна установа «Національний інститут раку» МОЗ України

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Тел.: (044) 259–01–87, 259–02–64

12–13 травня, Вінниця

Науково-практична конференція «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань»

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56

Тел./факс: (0432) 52–03–62, 57–04–46

13–14 травня, Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації — 2010» (для молодих вчених та студентів)

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26

Тел.: (0612) 24–64–70, 34–27–41

13–14 травня, Полтава

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гастроентерологія і гематологія: стандарти діагностики та лікування з позицій доказовості»

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України»

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23

Тел.: (05322) 2–14–50

13–14 травня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Діагностичні, лікувальні та соціальні аспекти епілепсії»

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та нарко­логії НАМН України»

61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46

Тел.: (057) 738–40–83, 738–21–81

Українська протиепілептична ліга

17 травня, Харків

Науково-практична конференція «Міждисциплінарний підхід у профілактиці та лікуванні хронічних дерматозів»

Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

61057, Харків, вул. Чернишевська, 7/9

Тел.: (057) 706–32–00, 706–32–04

18–19 травня, Одеса

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної патоморфології»

Асоціація патологів України

01004, Київ, вул. Л. Толстого, 9

Тел.: (044) 560–89–70, 525–40–53

Тел./факс: (044) 564–65–34

Одеський державний медичний університет МОЗ України

Одеське обласне патологоанатомічне бюро

19–20 травня, АР Крим, Судак

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології»

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України

95006, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7

Тел.: (0652)69–04–74

19–20 травня, Київ

Науково-практична конференція «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні: підсумки реалізації Програми 1999–2010 рр.»

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України»

03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5

Тел.: (044) 249–70–03

19–20 травня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення медичної галузі України»

Національна наукова медична бібліотека України

01033, Київ, вул. Толстого, 7

Тел.: (044) 234–51–97, 234–82–11

Одеський державний медичний університет МОЗ України

65082, Одеса, пров. Валіховський, 2

Тел.: (048) 723–49–59, 728–54–60

20 травня, Харків

Науково-практична конференція «Внесок молодих спеціалістів у розвиток науки і практики», присвячена Дню науки

Державна установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

61039, Харків, просп. Постишева, 2А

Тел.: (057) 370–28–18, 373–90–32, 373–90–15

Харківський національний медичний університет МОЗ України

20 травня, Полтава

Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної терапії»

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23

Тел.: (0532) 22–48–88

Державна установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

61039, Харків, просп. Постишева, 2А

Тел.: (057) 370–28–18, 373–90–32, 370–61–79

20–21 травня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки»

Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

01054, Київ, вул. Воровського, 27

Тел.: (044) 486–42–49, 234–73–33

20–21 травня, Дніпропетровськ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Від науки до практики»

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9

Тел.: (056) 726–44–81

20–21 травня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи лікування хворих на колоректальний рак»

Державна установа «Національний інститут раку» МОЗ України

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Тел./факс: (044) 259–01–76

20–21 травня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни»

Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України

79005, Львів, вул. Зелена, 12

Тел.: (0322) 76–30–67

20–21 травня, Київ

Науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки» (шості Марзєєвські читання)

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України»

02094, Київ, вул. Попудренка, 50

Тел./факс: (044) 559–90–90

20–21 травня, Івано-Франківськ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Прикладні аспекти морфології», присвячена пам’яті професора Б.В. Шутки

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

76018, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2

Тел.: (0342) 24–51–24

24–25 травня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакотерапія в андрології та сексопатології»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька

Тел.: (044) 486–99–61

25–26 травня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми реабілітації у медичній галузі»

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України

65014, Одеса, пров. Лермонтовський, 6

Тел.: (048) 722–29–23

Закрите акціонерне товариство «Укрпрофоздоровниця»

01033, Київ, вул. Шота Руставелі, 39–41

Національний комплекс «Експоцентр України»

03680, Київ, просп. Глушкова, 1

Тел.: (044) 596–91–01

27 травня, Кривий Ріг

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування професійних захворювань в Україні»

Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України

50096, Кривий Ріг, вул. Виноградова, 40

Тел.: (0564) 53–21–85, 53–00–76

27–28 травня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Первинний психотичний епізод: діагностика, лікування та організація допомоги»

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та нарко­логії НАМН України»

61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46

Тел.: (057) 738–40–83, 738–32–25

27–28 травня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми гематології та трансфузійної медицини», присвячена 70 річчю заснування Державної установи «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»

Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»

79044, Львів, вул. Генерала Чупринки, 45

Тел./факс: (0322) 37–95–17

27–28 травня, Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми кардіохірургії»

Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України

69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20

Тел.: (0612) 57–16–38

Факс: (0612) 57–01–92, 57–17–46

Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»

03680, Київ, вул. Амосова, 6

Тел./факс: (044) 275–43–22, 275–41–00

Асоціація серцево-судинних хірургів України

Державна установа «Національний інститут хірургії та транс­плантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»

27–28 травня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення медичної науки»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел.: (044) 456–67–02, 205–49–47

28 травня, Київ

Науково-практична конференція «Актуальні питання невідкладної кардіології»

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України»

03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5

Тел.: (044) 249–70–15

З використанням матеріалів Українського центру
наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної
роботи МОЗ України («Укрмедпатентінформ»):
Київ, просп. Московський, 19, тел.: (044) 428–37–22
____________________________________________________
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті