Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків»

09 Жовтня 2016 5:26 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків».

Доповідати по зазначеному законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Кришин Олег Юрійович.

Народні депутати України О.Ю. Кришин
А.В. Журжій
О.П. Продан
О.В. Кірш
Ю.Ю. Бабій
Д.В. Святаш
О.В. Герега
Т.Р. Козак

СПИСОК

авторського колективу розробників проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків»

1. Кришин О.Ю. – народний депутат України;

2. Журжій А.В. – народний депутат України;

3. Продан О.П. – народний депутат України;

4. Кірш О.В. – народний депутат України;

5. Бабій Ю.Ю. – народний депутат України;

6. Святаш Д.В. – народний депутат України;

7. Герега О.В. – народний депутат України;

8. Козак Т.Р.- народний депутат України;

9. Палієнко І.В. – помічник-консультант народного депутата України Кришина О.Ю.;

10. Наконечний В.Л. – помічник-консультант народного депутата України Журжія А.В.

Народний депутат України О.Ю. Кришин

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII суттєво розширена сфера застосування реєстраторів розрахункових операцій. До переліку суб’єктів господарювання, на які покладено обов’язок застосовувати реєстратори розрахункових операцій віднесено: підприємства електронної комерції, платіжні системи, агенти та інші, що приймають гроші для подальшої передачі.

Реалізація зазначених норм Закону ускладняється високою вартістю реєстраторів розрахункових операцій, наявністю додаткових витрат на послуги сервісних центрів, вартістю витратних матеріалів.

Крім цього, апаратні обмеження та архітектурні особливості діючих моделей реєстраторів розрахункових операцій не дозволяють своєчасно та в повній мірі адаптуватись та забезпечити виконання норм чинного законодавства.

Таким чином, введення обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктами малого та середнього бізнесу призводить до збільшення витрат підприємців, що, в умовах погіршення економічного становища в державі та зниження купівельної спроможності громадян України, негативно впливає на підприємницьку активність.

Одночасно, застосування реєстраторів розрахункових операцій малим та середнім бізнесом є необхідною умовою детінізації ринку, легалізації фактичних доходів підприємців та сплати податків до бюджету у повному обсязі.

Практика застосування касових рішень.

Використання фіскальних пристроїв можна розділити на три основні категорії.

1. Реєстратор розрахункових операцій з вбудованою фіскальною пам’яттю, яка зберігає підсумкові дані про проведені розрахункові операції за кожен день, з контрольною стрічкою в паперовому вигляді (так зване, перше покоління фіскальних пристроїв). В Україні дані пристрої вже не виробляються та поступово замінюються на РРО другого покоління.

2. Реєстратор розрахункових операцій з вбудованою фіскальною пам’яттю, яка зберігає підсумкові дані про проведені розрахункові операції за кожен день, з контрольною стрічкою в електронній формі та з обов’язковою передачею до центральної бази даних податкових органів за допомогою мережі Інтернет електронної копії кожного зареєстрованого розрахункового документа (чека), інформація контрольної стрічки якого зберігається на РРО (друге покоління фіскальних пристроїв). Виробляються та використовуються в Україні наразі.

3. Розподілена комп’ютерно-касова система (РККС) – реєстратор розрахункових операцій з обов’язковою передачею до центральної бази даних податкових органів за допомогою мережі Інтернет електронної копії кожного зареєстрованого розрахункового документа (чека), підсумкові дані про проведені розрахункові операції за кожен день та інформація контрольної стрічки якого зберігається на центральному пристрої (фіскальному сервері) такої системи з застосуванням методів захисту даних (фіскальний пристрій третього покоління). Пропонується до використання в Україні цим законопроектом.З основних недоліків, які мають фіскальні пристрої першого покоління: відсутність контролю з боку фіскальних органів (нестача оперативної інформації про податки і збори, обсязі реалізації).

Фіскальні пристрої другого покоління стають все більш і більш популярним, і багато країн змінюють свої фіскальні вимоги і здійснюють перехід до інтернет-підключення фіскальних пристроїв (в основному, з використанням GPRS мережі) і реалізації так званого он-лайн збору інформації і автоматизованого її аналізу. Поширений варіант касового апарату з вбудованим GPRS терміналом і SD-картою.

Пристрої третього покоління, розподілені комп’ютерно-касові системи, дуже схожі на пристрої другого покоління, але збереження фіскальної інформації на центральному пристрої (фіскальному сервері) дає змогу використовувати в якості терміналу звичайні пристрої широкого вжитку (планшети, смартфони, ноутбуки, комп’ютери). Цифровий підпис кожного чека забезпечує незмінність інформації.

Цим Законопроектом пропонується доповнити існуючий перелік типів реєстраторів розрахункових операцій та ввести поняття «розподіленої комп’ютерно-касової системи».

2. Ціль й завдання законопроекту.

Ціллю і завданням запропонованого законопроекту є:

  • суттєве зниження витрат на придбання та обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, що дозволить з найменшими витратами (фінансів, часу та інших ресурсів) для підприємців і держави здійснити фіскалізацію всіх існуючих операцій, пов’язаних з прийомом готівкових коштів або їх аналогів (банківських карт, інших платіжних інструментів) в оплату за товари та послуги;
  • забезпечення контролю держави і в той же час максимальне залучення комерційних структур для реалізації та обслуговування компонентів РККС таким чином, щоб конкуренція забезпечувала належні ціни і якість послуг;
  • розширення переліку моделей та функцій реєстраторів розрахункових операцій;

3. Мета законопроекту.

Основною метою запропонованого законопроекту є необхідність розробки розподіленої компьютерно-касової системи для:

● впровадження фіскального рішення для різних сфер застосування: роздрібні точки, Інтернет торгівля (в т.ч. послуги, авіаквитки та ін.), торгові автомати, транспорт (громадський і таксі), тощо;

● зменшення відносної дорожнечі традиційних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для мікробізнесу (підприємців);

● уникнення фактичного відставання використовуваних для фіскалізації технологій від вимог часу (поява смартфонів, планшетів, інших мобільних пристроїв, розвиток Інтернет і он-лайн сервісів);

● інтеграції фіскальної сфери з іншими інструментами і компонентами електронного уряду

4. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Проектом пропонується у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» доповнити термін «реєстратор розрахункових операцій» новим типом – «розподілена комп’ютерно-касова система», та вживати його у наступному значенні: «розподілена комп’ютерно-касова система – реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням розподіленого комп’ютерного засобу (терміналу) та центральних комп’ютерних засобів (серверів), об’єднаних за допомогою телекомунікаційної мережі загального користування (Інтернет), фіскальні функції якого розподілені між сервером та терміналом, при цьому програмне забезпечення, що виконує фіскальні функції та взаємодію сервера та терміналу, має засоби перевірки його автентичності, та розрахункові документи, фіскальні звітні чеки і контрольна стрічка якого формується у електронній формі і має цифровий підпис розподіленої комп’ютерно-касової системи».

Додатково вводяться поняття «електронного повідомлення» та «цифрового підпису розподіленої комп’ютерно-касової системи».

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Відносини у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій регулюються Податковим кодексом України та Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

6. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація законопроекту не потребує витрат з державного бюджету.

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.

Прийняття проекту Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» знизить рівень напруги серед підприємницької спільноти, дозволить суб’єктам підприємницької діяльності знизити витрати на придбання реєстраторів розрахункових операцій та створить передумови для демонополізації ринку реєстраторів розрахункових операцій, підвищить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, що здійснюється експертами Світового банку.

Народні депутати України О.Ю. Кришин
А.В. Журжій
О.П. Продан
О.В. Кірш
Ю.Ю. Бабій
Д.В. Святаш
О.В. Герега
Т.Р. Козак

Проект

від 19.02.2016 р. № 4117

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України від 11.07.1995 — 1995 р., № 28, стаття 205):

1) у статті 2:

у другому реченні абзацу третього слова «комп’ютерно-касова система, електронний» замінити словами «комп’ютерно-касова система, розподілена комп’ютерно-касова система, електронний»;

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«розподілена комп’ютерно-касова система – реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням розподіленого комп’ютерного засобу (терміналу) та центральних комп’ютерних засобів (серверів), об’єднаних за допомогою телекомунікаційної мережі загального користування (Інтернет), фіскальні функції якого розподілені між сервером та терміналом, при цьому програмне забезпечення, що виконує фіскальні функції та взаємодію сервера та терміналу, має засоби перевірки його автентичності, та розрахункові документи, фіскальні звітні чеки і контрольна стрічка якого формується у електронній формі і має цифровий підпис розподіленої комп’ютерно-касової системи»;

У зв’язку з цим абзаци сьомий – двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим – тридцятим;

в абзаці чотирнадцятому слова «самого пристрою « замінити словами «самого пристрою, або сховище даних центральних комп’ютерних засобів розподіленої комп’ютерно-касової системи, у якому забезпечується контроль відсутності спотворення або знищення підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій»;

абзац вісімнадцятий після слова «надрукований» доповнити словами «або створений розподіленою комп’ютерно-касовою системою у електронній формі і захищений цифровим підписом цієї системи»;

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

«фіскальний режим роботи – режим роботи реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій, в тому числі шляхом опломбування (за виключенням розподіленої комп’ютерно-касової системи)»;

абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

«фіскальний звітний чек – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, або створений розподіленою комп’ютерно-касовою системою в електронній формі і захищений цифровим підписом цієї системи у фіскальному режимі роботи, що містить дані денного звіту, під час формування або друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам’яті»;

абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

«денний звіт – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, або створений розподіленою комп’ютерно-касовою системою в електронній формі, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням»;

доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«цифровий підпис розподіленої комп’ютерно-касової системи – додаткові дані, створені розподіленою комп’ютерно-касовою системою, що дозволяють переконатися в дійсності джерела і цілісності блоку даних, та які служать в якості методу засвідчення достовірності;

електронне повідомлення – інформація, надана покупцю (споживачу) товарів (робіт, послуг) засобами телекомунікаційного зв’язку, яка може бути в будь-який спосіб відтворена або збережена покупцем (споживачем) товарів (робіт, послуг) в електронному вигляді»;

2) у статті 3:

пункт 1 після слів «з роздрукуванням» доповнити словами «або створенням у електронній формі розподіленою комп’ютерно-касовою системою»;

у пункт 2 слова «проведеної операції» замінити словами «проведеної операції, або за згодою особи надсилати у формі електронного повідомлення реквізити такого розрахункового документу, створеного розподіленою комп’ютерно-касовою системою, за якими можна отримати доступ до змісту розрахункового документа»;

пункт викласти в такій редакції:

«4) забезпечувати для розподіленої комп’ютерно-касової системи незмінність програмного забезпечення, яке виконує фіскальні функції, а для інших реєстраторів розрахункових операцій – цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення»;

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій або для розподіленої комп’ютерно-касової системи створювати в електронній формі фіскальні звітні чеки, у разі здійснення розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)»;

пункт 10 після слів «забезпечувати їх зберігання» доповнити словами «в друкованому вигляді, або на реєстраторі розрахункових операцій, або на сервері (для розподіленої комп’ютерно-касової системи)»;

пункт 14 після слів «встановленому Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «Вимоги цього пункту не стосуються розподіленої комп’ютерно-касової системи»;

пункт 16 після слів «зареєстрований платником податків» доповнити словами «Вимоги цього пункту не стосуються розподіленої комп’ютерно-касової системи»;

3) статтю 13 доповнити частиною шостою такого змісту:

«Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій розподіленими комп’ютерно-касовими системами встановлюються Кабінетом Міністрів України».

2. У Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379):

1) у частині першій статті 1:

друге речення пункту 7 викласти в такій редакції:

«Підтвердження вчинення усного правочину оформляється розрахунковим документом»;

доповнити пунктом 211 такого змісту:

«211) розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), надрукований або створений в електронній формі, або заповнений вручну»;

2) абзац другий частини одинадцятої статті 8 викласти в такій редакції:

«Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, або за згодою споживача надіслати електронне повідомлення (на електронну пошту, телекомунікаційним шляхом, тощо), що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу».

ІI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України В. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків»

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Чинна редакція Редакція, що пропонується
Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

…….

реєстратор розрахункових операцій – пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп’ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;

……..

Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

……..

реєстратор розрахункових операцій – пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп’ютерно-касова система, розподілена комп’ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;

……..

комп’ютерно-касова система – реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп’ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів; комп’ютерно-касова система – реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп’ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів;
  розподілена комп’ютерно-касова система – реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням розподіленого комп’ютерного засобу (терміналу) та центральних комп’ютерних засобів (серверів), об’єднаних за допомогою телекомунікаційної мережі загального користування (Інтернет), фіскальні функції якого розподілені між сервером та терміналом, при цьому програмне забезпечення, що виконує фіскальні функції та взаємодію сервера та терміналу, має засоби перевірки його автентичності, та розрахункові документи, фіскальні звітні чеки і контрольна стрічка якого формується у електронній формі і має цифровий підпис розподіленої комп’ютерно-касової системи;
електронний контрольно-касовий реєстратор -реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів;

….

електронний контрольно-касовий реєстратор -реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів;

….

фіскальна пам’ять – запам’ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою;

….

фіскальна пам’ять – запам’ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначені для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою, або сховище даних центральних комп’ютерних засобів розподіленої комп’ютерно-касової системи, у якому забезпечується контроль відсутності спотворення або знищення підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій;

….

розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;…. розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований або створений розподіленою комп’ютерно-касовою системою у електронній формі і захищений цифровим підписом цієї системи у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;….
фіскальний режим роботи – режим роботи опломбованого належним чином реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій; фіскальний режим роботи – режим роботи реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій, в тому числі шляхом опломбування (за виключенням розподіленої комп’ютерно-касової системи);
фіскальний звітний чек – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам’яті;

фіскальний звітний чек – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, або створений розподіленою комп’ютерно-касовою системою в електронній формі і захищений цифровим підписом цієї системи у фіскальному режимі роботи,що містить дані денного звіту, під час формування або друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам’яті;

денний звіт – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням; денний звіт – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, або створений розподіленою комп’ютерно-касовою системою в електронній формі, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням;

Відсутній цифровий підпис розподіленої комп’ютерно-касової системи – додаткові дані, створені розподіленою комп’ютерно-касовою системою, що дозволяють переконатися в дійсності джерела і цілісності блоку даних, та які служать в якості методу засвідчення достовірності;
Відсутній

електронне повідомлення – інформація, надана покупцю (споживачу) товарів (робіт, послуг) засобами телекомунікаційного зв’язку, яка може бути в будь-який спосіб відтворена або збережена покупцем (споживачем) товарів (робіт, послуг) в електронному вигляді;

Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані:
1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;
Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані:
1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням або створенням у електронній формі розподіленою комп’ютерно-касовою системою відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;
2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;….  2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції, або за згодою особи надсилати у формі електронного повідомлення реквізити такого розрахункового документу, створеного розподіленою комп’ютерно-касовою системою, за якими можна отримати доступ до змісту розрахункового документа;
4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення;

4) забезпечувати для розподіленої комп’ютерно-касової системи незмінність програмного забезпечення, яке виконує фіскальні функції, а для інших реєстраторів розрахункових операцій – цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення;

9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій; 9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій або для розподіленої комп’ютерно-касової системи створювати в електронній формі фіскальні звітні чеки, у разі здійснення розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг);
10) друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років;

10) друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання в друкованому вигляді, або на реєстраторі розрахункових операцій, або на сервері (для розподіленої комп’ютерно-касової системи) протягом трьох років;

14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори
розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій   ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Вимоги цього пункту не стосуються розподіленої комп’ютерно-касової системи;

16) у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків.  16) у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків. Вимоги цього пункту не стосуються розподіленої комп’ютерно-касової системи;
Стаття 13. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
Порядок перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій встановлюється органами доходів і зборів.Особа, яка відповідно до положень статті 9 цього Закону має право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без застосування реєстраторів розрахункових операцій, має право використовувати реєстратори розрахункових операцій без їх переведення у фіскальний режим роботи. При цьому при виникненні спору між контролюючим органом та такою особою щодо обсягу продажу, що дозволяє такій особі користуватися пільгами, визначеними статтею 9 цього Закону, враховуються документи, що є продуктом цих реєстраторів розрахункових операцій.Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних встановлюються органами доходів і зборів, згідно з технологією, розробленою Національним банком України. 
Стаття 13. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
Порядок перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій встановлюється органами доходів і зборів.Особа, яка відповідно до положень статті 9 цього Закону має право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без застосування реєстраторів розрахункових операцій, має право використовувати реєстратори розрахункових операцій без їх переведення у фіскальний режим роботи. При цьому при виникненні спору між контролюючим органом та такою особою щодо обсягу продажу, що дозволяє такій особі користуватися пільгами, визначеними статтею 9 цього Закону, враховуються документи, що є продуктом цих реєстраторіврозрахункових операцій.Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних встановлюються органами доходів і зборів, згідно з технологією, розробленою Національним банком України.Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій розподіленими комп’ютерно-касовими системами встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Закон України «Про захист прав споживачів»
Чинна редакція Редакція, що пропонується

Стаття 1. Визначення термінівУ цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

7) договір – усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі – розрахунковий документ);

….

Стаття 1. Визначення термінівУ цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

….

7) договір – усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється розрахунковим документом;

….

21) робота – діяльність виконавця, результатом якої є виготовлення товару або зміна його властивостей за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;
21-1) Відсутній
21) робота – діяльність виконавця, результатом якої є виготовлення товару або зміна його властивостей за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;
21-1) розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), надрукований або створений в електронній формі, або заповнений вручну
Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості:
….
11. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, – технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.   
Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості:
….
11. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, – технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, або за згодою споживача надіслати електронне повідомлення (на електронну пошту, телекомунікаційним шляхом, тощо), що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
Народні депутати України О.Ю. Кришин
А.В. Журжій
О.П. Продан
О.В. Кірш
Ю.Ю. Бабій
Д.В. Святаш
О.В. Герега
Т.Р. Козак

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 30.03.2016 р.

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків

Реєстр. № 4117 від 19 лютого 2016 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народними депутатами України Кришиним О.Ю., Южаніною Н.П. та іншими

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань податкової та митної політики

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 30 березня 2016 року, протокол № 67).

Голова Комітету Є. Соболєв

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків»

від 11.04.2016 р.

У законопроекті шляхом внесення змін до законів України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та «Про захист прав споживачів» пропонується доповнити існуючий перелік типів реєстраторів розрахункових операцій, ввести поняття «розподіленої комп’ютерно-касової системи» та уточнити права споживача у разі придбання ним товару.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його прийняття «знизить рівень напруги серед підприємницької спільноти, дозволить суб’єктам підприємницької діяльності знизити витрати на придбання реєстраторів розрахункових операцій та створить передумови для демонополізації ринку реєстраторів розрахункових операцій, підвищить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, що здійснюється експертами Світового банку».

Головне управління, погоджуючись у цілому з наведеними аргументами на користь прийняття законодавчої пропозиції, вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу.

Перший заступник Керівника Головного управління С.О. Гудзинський

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

від 20.04.2016 р.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 20 квітня 2016 року (протокол №42) розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків (реєстр. № 4117 від 19.02.2016), поданий народними депутатами України Кришиним О.Ю., Южаніною Н.П., Журжієм А.В., Продан О.П. та іншими.

Ціллю і завданням запропонованого законопроекту є суттєве зниження витрат на придбання та обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, забезпечення контролю держави, розширення переліку моделей та функцій реєстраторів розрахункових операцій.

Законопроектом пропонується доповнити існуючий перелік типів реєстраторів розрахункових операцій розподіленою комп’ютерно-касовою системою – реєстратором розрахункових операцій, що виконаний із застосуванням розподіленого комп’ютерного засобу (терміналу) та центральних комп’ютерних засобів (серверів), об’єднаних за допомогою телекомунікаційної мережі загального користування (Інтернет), фіскальні функції якого розподілені між сервером та терміналом, при цьому програмне забезпечення, що виконує фіскальні функції та взаємодію сервера та терміналу, має засоби перевірки його автентичності.

З урахуванням наведеного, народні депутати України – члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків (реєстр. №4117 від 19.02.2016), поданий народними депутатами України Кришиним О.Ю., Южаніною Н.П., Журжієм А.В., Продан О.П. та іншими, включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України.

Голова Комітету Н.П. Южаніна

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

від 15.06.2016 р.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 15 червня 2016 року (протокол №47) розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків (реєстр. №4117 від 19.02.2016), поданий народними депутатами України Кришиним О.Ю., Южаніною Н.П., Журжієм А.В., Продан О.П. та іншими.

Ціллю і завданням запропонованого законопроекту є суттєве зниження витрат на придбання та обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, забезпечення контролю держави і в той же час максимальне залучення комерційних структур для реалізації та обслуговування компонентів РККС таким чином, щоб конкуренція забезпечувала належні ціни і якість послуг, розширення переліку моделей та функцій реєстраторів розрахункових операцій.

Законопроектом пропонується доповнити існуючий перелік типів реєстраторів розрахункових операцій розподіленою комп’ютерно-касовою системою – реєстратором розрахункових операцій, що виконаний із застосуванням розподіленого комп’ютерного засобу (терміналу) та центральних комп’ютерних засобів (серверів), об’єднаних за допомогою телекомунікаційної мережі загального користування (Інтернет), фіскальні функції якого розподілені між сервером та терміналом, при цьому програмне забезпечення, що виконує фіскальні функції та взаємодію сервера та терміналу, має засоби перевірки його автентичності. Додатково вводяться поняття «електронного повідомлення» та «цифрового підпису розподіленої комп’ютерно-касової системи».

За висновком Кабінету Міністрів України від 13.05.2016 №7910/0/2-16 законопроект підтримується за умови врахування викладених у висновку зауважень (додається).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку від 11.04.2016 №16/3/454/4117(85770) зазначило, що за результатами першого читання законопроект може бути прийнятий за основу.

За висновком Комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України від 04.04.2016 №04-19/17-850 у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (додається).

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України у своєму висновку від 12.04.2016 №04-13/8-885(88444) зазначив, що проект матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зміни показників доходів бюджету залежно від практичної реалізації відповідної законодавчої ініціативи), та у разі прийняття відповідного закону він може набрати чинності згідно із законодавством (додається).

Антимонопольний комітет України у своєму листі від 05.04.2016 №300-29/02-3385 зазначає, що проект Закону потребує доопрацювання (додається).

З урахуванням наведеного, народні депутати України – члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків (реєстр. №4117 від 19.02.2016), поданий народними депутатами України Кришиним О.Ю., Южаніною Н.П., Журжієм А.В., Продан О.П. та іншими, прийняти за основу. Проект Постанови Верховної Ради України додається.

Співдоповідачем по законопроекту (реєстр.№4117) на засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України Н.П.Южаніну – Голову Комітету з питань податкової та митної політики.

Голова Комітету Н.П. Южаніна

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті