Розпорядження КМУ від 5 жовтня 2016 р. № 803-р

07 Листопада 2016 10:44 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 жовтня 2016 р. № 803-р
Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

1. Затвердити розроблені в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» заходи щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (далі — заходи), що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:

участь громадськості в процесі аналізу, планування та здійснення заходів;

оприлюднення в тижневий строк на офіційних веб-сайтах планів здійснення заходів за формою згідно з додатком;

звітування на засіданнях Кабінету Міністрів України про здійснення заходів та розміщення відповідних звітів на офіційних веб-сайтах кожні три місяці починаючи з 9 грудня поточного року;

за результатами проміжного звітування з питань здійснення планів заходів до кінця поточного року доповнення планів в частині механізму моніторингу їх імплементації.

Прем’єр-міністр України
В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2016 р. № 803-р

ЗАХОДИ
щодо запобігання корупції в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади

Міноборони

1. Забезпечення внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, що належать до земель оборони, їх кількісні, якісні характеристики та грошову оцінку.

2. Перегляд нормативно-правових актів Міноборони у сфері реалізації військової кадрової політики на наявність корупціогенних норм.

3. Проведення Міжнародного антикорупційного тижня щодо протидії та перспектив боротьби з корупцією в оборонній сфері, формування середовища її повного несприйняття.

4. Розроблення Кодексу доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців, інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міноборони та Збройних Силах.

5. Забезпечення розміщення у відкритому доступі результатів проведення ревізій, аудиторських та антикорупційних перевірок, планів і результатів роботи тендерного комітету та інших заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків (крім інформації з обмеженим доступом).

Мін’юст

6. Перегляд законодавства, зокрема з метою здійснення спрощення порядку надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

7. Посилення відповідальності за корупційні правопорушення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації бізнесу. Забезпечення супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження європейських стандартів захисту прав власності та економічних інтересів громадян та інвесторів» (реєстраційний номер 5067).

8. Кадрове оновлення працівників пенітенціарної системи на конкурсних засадах.

9. Супроводження у Верховній Раді України законопроекту стосовно удосконалення положень законодавства щодо звернення в дохід держави необґрунтованих активів, які виявлені під час кримінального провадження у справах про корупційні злочини стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Мінекономрозвитку

10. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо лібералізації спеціальних санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, що застосовуються згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

11. Скасування державного регулювання цін на продовольчі товари як інструменту надмірного адміністративного тиску, що створює корупційні ризики.

12. Перегляд типового контракту з керівниками державних підприємств та передбачення у ньому відповідальності за відсутність або несвоєчасне проведення аудитів фінансової звітності.

13. Забезпечення призначення керівників особливо важливих для економіки суб’єктів господарювання державного сектору економіки шляхом проведення прозорих конкурсів на вакантні посади.

14. Затвердження критеріїв та порядку створення наглядових рад і створення таких наглядових рад з більшістю незалежних директорів у 15 особливо важливих для економіки суб’єктах господарювання державного сектору економіки.

Мінагрополітики

15. Запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Держгеокадастру та публічності процедури їх погодження.

16. Надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру із наданням витягів з нього на підтвердження внесення таких відомостей.

17. Надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення державної експертизи певних видів землевпорядної документації.

18. Впровадження процедури відеофіксації під час здійснення працівниками Держпродспоживслужби заходів державного контролю (нагляду).

19. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики планів та результатів проведення внутрішніх аудитів.

Мінсоцполітики

20. Забезпечення зручності доступу громадян до інформації про діяльність Міністерства шляхом запровадження нового офіційного веб-сайту Мінсоцполітики.

21. Розроблення та впровадження механізмів громадського контролю під час розроблення та запуску Єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, що включатиме централізовані взаємопов’язані між собою бази даних (реєстри) усіх категорій отримувачів соціальної допомоги від держави та реєстри надавачів соціальної допомоги.

22. Запровадження механізмів та процедур громадського контролю за роботою Мінсоцполітики шляхом включення до секторальних робочих груп представників громадської ради при Міністерстві.

23. Зменшення корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг (з ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та надання згоди іноземцям, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні).

24. Мінімізація корупційних ризиків у діяльності державних підприємств, що належать до сфери Мінсоцполітики. Проведення аудиту їх діяльності, аналізу ефективності використання нерухомого майна і основних засобів.

25. Мінімізація корупційних ризиків під час визнання вантажів гуманітарною допомогою шляхом удосконалення законодавства та посилення контролю за розподілом та використанням гуманітарної допомоги.

Мінкультури

26. Усунення корупційних ризиків під час видачі органами охорони культурної спадщини дозвільних документів у сферах містобудування та землеустрою. Надання дозволів і погоджень у сфері охорони культурної спадщини у складі загальних процедур та у межах строків розробки і погодження містобудівної та землевпорядної документації, внесення відповідних відомостей до містобудівного та Державного земельного кадастрів, а також надання таких відомостей і дозволів виключно у формі витягів з цих кадастрів, зокрема видача історико-містобудівних обґрунтувань у складі, у строки та за процедурою видачі містобудівних умов та обмежень.

27. Визначення та розроблення загальних та специфічних критеріїв, які застосовуватимуться до членів наглядових рад закладів, що належать до сфери управління Мінкультури.

28. Аналіз та виявлення недоліків (з подальшим виправленням) проведення конкурсних процедур з обрання керівників закладів, що належать до сфери управління Мінкультури.

29. Проведення функціонального аудиту апарату Мінкультури та формування оновлених функцій, що забезпечать перехід від галузевої до функціональної моделі врядування процесами в сфері культури, та мінімізація корупційних ризиків.

Мінмолодьспорт

30. Встановлення критеріїв прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту.

31. Удосконалення процедури надання спортивним федераціям статусу національної та позбавлення такого статусу.

32. Створення наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що мають найбільші за розміром активи, які належать до сфери управління чи функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінмолодьспорт, шляхом публічних прозорих конкурсів та добору до них експертів, зокрема фахівців з питань боротьби з корупцією.

33. Забезпечення прозорості системи підтримки та ефективності реалізації заходів інститутами громадянського суспільства, які стали переможцями конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для здійснення (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

МОН

34. Запровадження ефективного державного моніторингу та громадського контролю за земельними ділянками та об’єктами державної власності юридичних осіб, що належать до сфери управління МОН, шляхом створення відкритої інформаційної інтерактивної карти таких об’єктів.

35. Запровадження кращого європейського досвіду для конкурсного відбору МОН проектів наукових досліджень та науково-технічних розробок, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

36. Спрощення процедури ліцензування освітньої діяльно­сті закладів вищої освіти, переведення її в електронний формат.

37. Сприяння академічній доброчесності в Україні шляхом запровадження процедури перевірки дисертацій на відсутність/наявність академічного плагіату.

38. Запровадження системи електронного урядування та офіційного веб-порталу МОН, ефективного механізму інтерактивної взаємодії з громадянами.

МОЗ

39. Запровадження відкритих конкурсних процедур під час обрання керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності.

40. Мінімізація корупційних ризиків під час прийняття відповідальними особами державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» рішень, пов’язаних з допуском лікарських засобів на ринок, шляхом проведення атестації експертів з питань реєстрації лікарських засобів та запровадження конкурсного відбору експертів та консультантів до складу консультативно-експертних груп зазначеного державного підприємства.

41. Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ планів діяльності із внутрішнього аудиту Міністерства на півріччя, розміщення на ньому результатів проведених ревізій, аудиторських перевірок, внутрішніх аудитів та планів заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних».

42. Запровадження електронного реєстру листків непрацездатності з метою унеможливлення зловживань під час їх обігу.

Мінфін

43. Запровадження відкритого доступу до реєстрів проектів соціального і економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій.

44. Забезпечення адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів (Е-data) із забезпеченням відкритої звітності за всіма коштами, використаними розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Внесення змін до законодавства в частині визначення порядку розкриття інформації про використання публічних коштів, контролю за дотриманням вимог щодо її розкриття, а також щодо механізму притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні встановлених законом вимог до розкриття інформації про використання публічних коштів.

45. Ліквідація податкової міліції, утворення Служби фінансових розслідувань в системі органів Мінфіну, яка працюватиме на нових засадах запобігання корупційним ризикам у новоутвореному органі.

46. Ліквідація корупційних схем, пов’язаних з вибірковим підходом щодо відшкодування податку на додану вартість, зокрема шляхом забезпечення виконання встановленої пунктом 200.7 статті 200 Податкового кодексу України вимоги щодо публікації на офіційному веб-сайті ДФС у повному обсязі реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

47. Забезпечення прозорості діяльності ДФС шляхом визначення переліку основної агрегованої інформації про платників податків та її оприлюднення на офіційному веб-сайті ДФС.

48. Передача баз даних ДФС до Мінфіну з метою зменшення корупційних ризиків, пов’язаних з адмініструванням інформаційних систем обліку платників податків та податкових надходжень.

Мінприроди

49. Створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до екологічної інформації про дозволи, ліцензії, статистичні звіти, матеріали перевірок, моніторингу у сфері охорони навколишнього природного середовища для державних органів, суб’єктів господарювання (розгляд документів: отримання дозволів, ліцензій, результати досліджень екологічного контролю) та громадськості.

50. Реформування системи державного контролю та нагляду у сфері охорони навколишнього природного середовища. Створення єдиного інтегрованого органу природоохоронного нагляду та усунення дублювання функцій державного нагляду у зазначеній сфері; конкурсний відбір усіх працівників; створення умов для запобігання корупції у сфері державного природоохоронного нагляду.

51. Впровадження елементів державного електронного урядування у сфері охорони навколишнього природного середовища для забезпечення прозорості та ефективності роботи Мінприроди та центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються та координуються Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів, впровадження єдиних стандартів управління, скорочення строків отримання інформації за всіма напрямами діяльності Міністерства та зазначених центральних органів виконавчої влади, зменшення дозвільного та звітного навантаження на суб’єктів господарювання.

52. Проведення Дня довкілля у Верховній Раді України для розгляду та ухвалення законодавчих актів, які створять чіткі і прозорі механізми управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Міненерговугілля

53. Проведення аналізу інформації за участю представників громадських об’єднань та експертів для визначення категорій інформації про основні напрями діяльності Міненерговугілля та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління або функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, яка в подальшому буде систематично публікуватися в рамках відкритості діяльності Міненерговугілля.

54. Проведення щомісячних зустрічей Міністра енергетики та вугільної промисловості з експертами та журналістами з метою пояснень рішень та ініціатив Міненерговугілля з питань прозорості роботи галузі та запобігання проявам корупції.

55. Залучення громадськості до оцінки корупціогенних ризиків в роботі Міненерговугілля, складення відповідної антикорупційної програми.

56. Перегляд регуляторних нормативно-правових актів у сфері енергетики з метою підвищення їх якості (ефективності), зокрема на предмет виявлення положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Мінінфраструктури

57. Оновлення складу наглядових рад державних підприємств та господарських товариств, питання діяльності яких належать до компетенції Мінінфраструктури, шляхом публічних прозорих конкурсів і добору до них експертів та фахівців з питань боротьби з корупцією.

58. Мінімізація корупційних ризиків та реформування системи управління дорожнім господарством України, що передбачатиме фактичне розмежування суміщення повноважень Укравтодору як замовника, підрядника та контролера, шляхом роздержавлення ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», передачі функцій контролю незалежним інжиніринговим компаніям та збереження функції замовника за державою в особі Укравтодору лише щодо доріг державного значення.

59. Підвищення прозорості та підзвітності виконання бюджетних програм. Забезпечення виконання у повному обсязі вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

60. Перегляд нормативно-правових актів, що регулюють питання, які належать до компетенції Мінінфраструктури, на предмет виявлення положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, у визначених шляхом обговорень з експертами пріоритетних сферах.

61. Спрощення та переведення в електронний формат ліцензійно-дозвільних процедур у сфері автомобільного та авіаційного транспорту.

62. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про визначення нового порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, що усуне штучні обмеження на лібералізованих ринках перевезень, запровадить прозорі умови конкурсів з розподілення дефіцитних частот, виконання чартерних рейсів.

МВС

63. Аналіз актів Кабінету Міністрів України, які регламентують діяльність МВС, та нормативно-правових актів МВС з метою виявлення в них можливих корупціогенних факторів.

64. Залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів та моніторингу діяльності МВС.

65. Запровадження системного навчання працівників апарату, закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС, з питань, пов’язаних із запобіганням корупції.

66. Залучення громадськості до запуску та моніторингу діяльності сервісних центрів нового зразка.

67. Запобігання проявам зловживання владою та службовим положенням під час складання іспитів на отримання посвідчень водія.

Мінрегіон

68. Перегляд державних будівельних норм з метою виключення положень, що є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики.

69. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.

70. Розроблення проекту концепції публічного управління у галузі будівництва, яка передбачатиме: єдність та публічність дозвільних процедур та усієї інформації у будівництві, перетворення містобудівного кадастру на єдине публічне джерело її отримання; інформаційну інтеграцію містобудівного, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, геопросторових даних технічної інвентаризації та обліку об’єктів нерухомого майна, єдиного адресного реєстру; розвиток та розширення повноважень саморегулівних організацій.

71. Забезпечення відкритості і прозорості роботи з відбору та моніторингу інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, шляхом внесення відповідних змін до законодавства.

72. Забезпечення оприлюднення розпорядниками інформації суспільно-важливих наборів даних у формі відкритих даних.

Держаудитслужба

73. Оприлюднення результатів державного фінансового контролю, що проводиться Держаудитслужбою, включаючи звіти про здійснені заходи державного фінансового контролю (аудиторські звіти), а також розміщення такої інформації, планів роботи на своєму офіційному веб-сайті у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

74. Підвищення дієвості системи державного внутрішнього фінансового контролю, зокрема посилення централізованої координаційної ролі Держаудитслужби та, як наслідок, збільшення рівня інституційної незалежності підрозділів внутрішнього аудиту, що діють при кожному головному розпоряднику бюджетних коштів та у їх закладах і підвідомчих бюджетних установах, шляхом внесення відповідних змін до законодавства.

Національне агентство з питань запобігання корупції

75. Розроблення тренінгового навчального курсу для працівників державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо правових засад та практичних аспектів запобігання корупції.

76. Розроблення типової антикорупційної програми юридичної особи.

77. Посилення інституту уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у діяльності державних органів шляхом розроблення методичних рекомендацій, надання роз’яснень, консультаційної допомоги та тренінгових навчань.

78 Створення механізму залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики.

Фонд державного майна

79. Запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади у сфері управління об’єктами державної власності. Проведення до кінця 2018 року суб’єктами управління об’єктами державної власності в установленому порядку реєстрації нерухомого майна державних підприємств, їх об’єднань, установ, організацій, функції з управління щодо яких здійснюють самі суб’єкти, та нерухомого державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, що належать до сфери їх управління, з наданням інформації про проведену реєстрацію в установленому законодавством порядку Фонду державного майна з метою внесення до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

80. Вдосконалення методики оцінки державного майна перед передачею майна в оренду, приватизацією тощо.

81. Запровадження обов’язкового порядку продажу майна через електронний аукціон.

82. Створення та підтримка (регулярне наповнення та оновлення) єдиного повного відкритого реєстру нерухомого майна державних підприємств, установ та організацій із зазначенням розпорядників майна (суб’єктів управління), призначення майна (виду майна), інформації щодо передачі майна (його частин) в оренду, визначення майна, яке тимчасово не використовується. Оприлюднення зазначеного реєстру у форматі відкритих даних.

83. Формування реєстру договорів оренди державного майна, орендодавцем якого є Фонд державного майна, його регіональні відділення та представництва, із зазначенням умов передачі майна в оренду, вартості такої оренди, орендаторів майна тощо, з подальшою інтеграцією даних до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2016 р. № 803-р

ПЛАН
здійснення заходів щодо запобігання корупції в міністерствах,
інших центральних органах
виконавчої влади

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади
Найменування заходу —
Відповідальна особа (міністр/заступник міністра, керівник/заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади)
Головний виконавець у міністерстві або в іншому центральному органі виконавчої влади
Опис проблем, які повинні бути розв’язані за результатами здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків)
Строки здійснення
Очікуваний результат
Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу
Джерело фінансування (у разі потреби)

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка*

Етап здійснення заходу (опис)
Строк
Індикатори здійснення заходу
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян)
*Повинні бути заповнені всі графи за кожним етапом здійснення заходу.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті