Розпорядження КМУ від 9 листопада 2016 р. № 808-р

11 Листопада 2016 10:53 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 листопада 2016 р. № 808-р
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державних секретарів міністерств

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державних секретарів Міністерства закордонних справ України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком 1 та Міністерства оборони України з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком 2.

Прем’єр-міністр України
В. Гройсман

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 808-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних секретарів міністерств

Загальні умови

1. Посадові обов’язки державного секретаря міністерства:

1) організовує роботу апарату міністерства;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань міністерства та подає їх на розгляд;

3) організовує та контролює виконання апаратом міністерства Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерства та доручень міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає міністрові для затвердження плани роботи міністерства, звітує про їх виконання;

5) за погодженням із Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис міністерства;

6) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату міністерства, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

7) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) призначає на посади керівників територіальних органів міністерства та їх заступників і звільняє їх з посад;

9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерства, притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

10) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників міністерства;

11) представляє міністерство як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

12) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

13) здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад — 12 061 гривня;

2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, ст. 1243);

3) інші надбавки, доплати та премії — відповідно до законодавства.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;

8) документи приймаються до 18 години 28 листопада 2016 року.

5. Дата, час і місце проведення конкурсу — 6 грудня 2016 р., 10 година, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: [email protected]).

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта — вища, ступінь вищої освіти — магістр.

2. Стаж роботи:

1) загальний стаж роботи — не менше семи років;

2) досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері — не менше трьох років.

3. Володіння мовами — вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

5) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

6) Закон України «Про звернення громадян»;

7) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

8) Закон України «Про публічні закупівлі»;

9) Закон України «Про соціальний діалог в Україні»;

10) Закон України «Про очищення влади»;

11) законодавство, що регулює діяльність відповідного міністерства.

2. Професійні знання:

1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу;

2) знання Регламенту Кабінету Міністрів України.

3. Наявність лідерських навичок:

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

4) ведення ділових переговорів;

5) досягнення кінцевих результатів.

4. Вміння приймати ефективні рішення:

1) аналіз державної політики;

2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

5. Комунікації та взаємодія:

1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

6. Управління змінами:

1) формування плану змін та покращень;

2) управління змінами та реакцією на них;

3) оцінка ефективності змін.

7. Управління організацією та персоналом:

1) організація роботи і контроль;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) мотивування;

5) управління людськими ресурсами.

8. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

3) системність;

4) інноваційність та неупередженість;

5) самоорганізація та саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

9. Управління публічними фінансами:

1) знання основ бюджетного законодавства;

2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

10. Робота з інформацією:

1) знання основ законодавства про інформацію;

2) вміння працювати в умовах електронного урядування.

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 808-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства оборони України

Загальні умови

1. Посадові обов’язки державного секретаря Міноборони:

1) організовує роботу апарату Міноборони;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Міноборони та подає їх на розгляд;

3) організовує та контролює виконання апаратом Міноборони Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міноборони та доручень Міністра оборони, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністрові оборони для затвердження плани роботи Міноборони, звітує про їх виконання;

5) за погодженням із Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис Міноборони;

6) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міноборони, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, крім керівників структурних підрозділів апарату Міноборони;

7) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міноборони, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, крім військовослужбовців;

8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міноборони, притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

9) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Міноборони;

10) представляє Міноборони як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

11) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад — 12 061 гривня;

2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, ст. 1243);

3) інші надбавки, доплати та премії — відповідно до законодавства.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;

8) документи приймаються до 18 години 28 листопада 2016 року.

5. Дата, час і місце проведення конкурсу — 6 грудня 2016 р., 10 година, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: [email protected]).

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта — вища, ступінь вищої освіти — магістр.

2. Стаж роботи:

1) загальний стаж роботи — не менше семи років;

2) досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері — не менше трьох років.

3. Володіння мовами — вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

5) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

6) Закон України «Про звернення громадян»;

7) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

8) Закон України «Про публічні закупівлі»;

9) Закон України «Про соціальний діалог в Україні»;

10) Закон України «Про очищення влади»;

11) законодавство, що регулює діяльність Міноборони.

2. Професійні знання:

1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу;

2) знання Регламенту Кабінету Міністрів України.

3. Наявність лідерських навичок:

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

4) ведення ділових переговорів;

5) досягнення кінцевих результатів.

4. Вміння приймати ефективні рішення:

1) аналіз державної політики;

2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

5. Комунікації та взаємодія:

1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

6. Управління змінами:

1) формування плану змін та покращень;

2) управління змінами та реакцією на них;

3) оцінка ефективності змін.

7. Управління організацією та персоналом:

1) організація роботи і контроль;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) мотивування;

5) управління людськими ресурсами.

8. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

3) системність;

4) інноваційність та неупередженість;

5) самоорганізація та саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

9. Управління публічними фінансами:

1) знання основ бюджетного законодавства;

2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

10. Робота з інформацією:

1) знання основ законодавства про інформацію;

2) вміння працювати в умовах електронного урядування.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті