Доопрацьований законопроект «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

03 Грудня 2016 11:08 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 158 Закону України «Про Регламент Верховної ради України» та з урахуванням пункту 2 постанови Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1706-VIII «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік» подаємо проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, та порівняльну таблицю щодо їх врахування.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» доопрацьовано відповідно до статті 158 Регламенту Верховної Ради України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Забезпечення реалізації бюджетної політики на 2017 рік відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Правові аспекти

Зазначений проект нормативно-правового акта не суперечить Конституції України, Бюджетному кодексу України та іншим нормативно-правовим актам, що регулюють бюджетний процес в Україні.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Доопрацьований до другого читання проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» є збалансованим.

Доходи проекту держбюджету на 2017 рік передбачено сумі 721.398,4 млн. грн., у тому числі доходи загального фонду – 669.409,0 млн. грн. та доходи спеціального фонду – 51.989,4 млн. гривень.

Видатки проекту держбюджету на 2017 рік передбачено у сумі 790.393,5 млн. грн., у тому числі видатки загального фонду – 735.378,5 млн. грн. та видатки спеціального фонду – 55.015,0 млн. гривень.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено у сумі 77.547,0 млн. грн., у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – 62.338,1 млн. грн. та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду – 15.208,9 млн. гривень.

У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць пропонується встановити у розмірі з 1 січня 2017 року – 1544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, з 1 грудня – 1700 гривень.

Мінімальну заробітну плату пропонується встановити у 2017 році у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень, а у погодинному розмірі з 1 січня – 19,34 гривні.

При доопрацюванні проекту державного бюджету на 2017 рік до другого читання враховано рішення Уряду щодо встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3 200 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1600 гривень. На цю мету в законопроекті передбачені додаткові видатки в обсязі близько 28,3 млрд. грн., що дозволить забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Загальний обсяг ресурсу, який був спрямований на реалізацію завдань, визначених в Бюджетних висновках Верховної Ради України до проекту державного бюджету на 2017 рік, складає понад 2,8 млрд. грн., зокрема додаткові видатки передбачені на:

 • оплату медичних послуг, що надаватимуться клініками науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України – 817,7 млн. гривень;
 • розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів з урахуванням рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів – 629,2 млн. гривень;
 • відновлення видатків для загальнодержавних закладів охорони здоров’я (у т.ч. дитячих та протитуберкульозних санаторіїв), які надають медичну допомогу всім областям України – 477,3 млн. гривень;
 • забезпечення діяльності Генеральної прокуратури України – 364 млн. гривень;
 • надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 209,5 млн. гривень;
 • придбання медикаментів та обладнання для Інституту серця і Національного інституту раку МОЗ України – 60 млн. гривень;
 • здійснення заходів у галузі культури – 15,8 млн. гривень.
 • Крім цього, за результатами ряду нарад в Прем’єр-міністра та Президента України додатково видатки передбачені на:
 • відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 500 млн. гривень;
 • будівництво мостового переходу у м. Запоріжжя – 250 млн. гривень;
 • придбання пожежної техніки – 200 млн. гривень;
 • придбання обладнання для проведення митного контролю – 300 млн. гривень;
 • підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення – 169,6 млн. гривень;
 • придбання ангіографічного обладнання – 150 млн. гривень та інше.
 • Додаткові видатки передбачено забезпечити за рахунок збільшення дохідної частини бюджету, що відбулося в основному в частині:
 • коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» – 4,0 млрд. грн.
 • дивідендів – 1,6 млрд. грн.
 • доходів від підвищення мінімальної заробітної плати на 20,3 млрд. грн., в т.ч. по державному бюджету збільшено на 9,4 млрд. грн., місцевих бюджетах збільшено на 10,9 млрд. гривень.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» потребує погодження Мінекономрозвитком та Мін’юстом.

6. Регіональний аспект

Проект Закону стосується питань взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

При підготовці проекту держбюджету на 2017 рік до першого читання було опрацьовано відповідні пропозиції Сторони профспілок та Сторони роботодавців.

Крім того Міністерством фінансів України 23.09.2016 у рамках здійснення соціального діалогу проведено зустріч з представниками Сторони профспілок та Сторони роботодавців з метою обговорення проекту Державного бюджету України на 2017 рік.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта безпосередньо не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Державного бюджету України на 2017 рік та подання його на розгляд до Верховної Ради України у ІІ читанні забезпечить виконання статті 158 Регламенту Верховної Ради України та є основою для формування бюджетів усіх рівнів.

Міністр О. Данилюк

ПРОЕКТ

редакція до другого читання від 03.11.2016 р.

Закон України

Про Державний бюджет України на 2017 рік

Стаття 1. Визначити на 2017 рік:

 • доходи Державного бюджету України у сумі 721.398.426 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 669.409.050 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 51.989.376 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;
 • видатки Державного бюджету України у сумі 790.393.530,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 735.378.499,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 55.015.030,5 тис. гривень;
 • повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 6.206.862,6 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 4.949.082,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.257.780,1 тис. гривень;
 • надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 14.758.758,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.317.778 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.440.980,5 тис. гривень;
 • граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 77.547.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 62.338.145,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 15.208.854,9 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
 • оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6 і № 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2017 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2017 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, а також перерозподілу видатків бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку № 9 до цього Закону, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених додатками № 2, № 3, № 4 та № 7 до цього Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2017 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.716.630.217,1 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 579.368.700,4 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2017 році державні гарантії можуть надаватися:

1) в обсязі до 31.678.620 тис. гривень:

а) за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для забезпечення виконання боргових зобов’язань:

 • суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, в тому числі у сфері сільського господарства та у вугільній галузі з метою модернізації та технічного переоснащення шахт;
 • суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 7.000.000 тис. гривень);

Державної іпотечної установи за зовнішніми запозиченнями для будівництва доступного житла та з метою розвитку ринку іпотеки.

Програми, пов’язані із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

б) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств;

2) в обсязі до 700.000 тис. доларів США з метою доформування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, або на підставі міжнародних договорів для забезпечення:

а) виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за кредитами, залученими від міжнародних фінансових організацій та фінансових установ для закупівлі імпортованого природного газу;

б) відшкодування витрат міжнародних фінансових організацій, які можуть виникнути за гарантіями, що надаються для забезпечення залучення кредитів та/або випуску акредитивів для проведення розрахунків публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за імпортований природний газ, послуги з приєднання та доступу до європейської газотранспортної мережі, транспортування газу, та/або виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за такими кредитами та/або акредитивами;

в) виконання зобов’язань публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з оплати імпортованого від європейських постачальників природного газу.

Стаття 7. Установити у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року — 1544 гривні, з 1 травня — 1624 гривні, з 1 грудня — 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року — 1355 гривень, з 1 травня — 1426 гривень, з 1 грудня — 1492 гривні;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року — 1689 гривень, з 1 травня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1860 гривень;
 • працездатних осіб: з 1 січня 2017 року — 1600 гривень, з 1 травня — 1684 гривні, з 1 грудня — 1762 гривні;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року — 1247 гривень, з 1 травня — 1312 гривень, з 1 грудня — 1373 гривні.

Стаття 8. Установити у 2017 році мінімальну заробітну плату:

 • у місячному розмірі: з 1 січня — 3200 гривень;
 • у погодинному розмірі: з 1 січня — 19,34 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2017 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2017 рік:

 • до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17 та 17-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;
 • джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону), а також: повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб’єктам малого підприємництва.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

3) плата за продукцію, документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 26,75 відсотка акцизного податку з вироблених в Україні пального і транспортних засобів;

6) 26,75 відсотка акцизного податку з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів;

7) 26,75 відсотка ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

8) 26,75 відсотка плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

9) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

10) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за цими облігаціями), порядок розподілу яких визначається Кабінетом Міністрів України;

11) до 10 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції)), визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету, за рішенням Кабінету Міністрів України.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», які надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994—1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

4) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

5) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

6) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2017 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо: розвитку галузі енергетики, ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном, підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 5 статті 13 цього Закону);

5) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

6) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

7) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух» (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7 та 8 статті 11 та пунктом 3 статті 12 цього Закону);

13) виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7 та 8 статті 11 цього Закону);

14) бюджетну програму «Будівництво мостового переходу у м. Запоріжжя» (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7 та 8 статті 11 цього Закону);

15) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 цього Закону);

16) реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

17) реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

18) бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

19) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення
(за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

20) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

21) фінансова підтримка сільгосптоваровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

22) забезпечення функціонування органів, які безпосередньо здійснюють митний контроль (у тому числі оплата праці посадових осіб) (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2017 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 45.000.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2017 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2017 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2016 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 1.700.000.000 гривень, що виникла станом на 1 січня 2017 року, за ухваленими на користь юридичних осіб рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції, медичної субвенції, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

Стаття 21. Установити, що для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності місцевих бюджетів базова дотація на 2017 рік визначається в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік, — 96.107,5 тис. гривень.

При цьому зазначений обсяг базової дотації затверджується у складі базової дотації як резерв коштів для надання місцевим бюджетам після повернення територій під контроль державної влади.

Стаття 22. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 23. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України» (код 1003090), «Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України» (код 2101150), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» (код 2101190), «Здійснення природоохоронних заходів» (код 2401270), «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» (код 2401500), «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» (код 2801350), «Державна підтримка галузі тваринництва» (код 2801540), «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580), «Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні» (код 2804070), «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» (код 3111020), здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за вищезазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету щоквартально інформують Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 24. Установити, що у 2017 році залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, розподіляється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією таких програм відповідно до пункту 3 статті 14 цього Закону.

Стаття 25. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити списання простроченої заборгованості перед державою за кредитами, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі відповідно до рішень Уряду протягом 1994—1999 років, а також нарахованих на них пені та штрафів станом на 1 січня 2017 року, яка обліковується у Державній казначейській службі України за Міненерговугілля та по судовим рішенням, які набрали законної сили щодо стягнення такої заборгованості з Міненерговугілля, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Стаття 26. Кабінету Міністрів України забезпечити передачу в установленому порядку закладів охорони здоров’я, визначених у додатку № 10 до цього Закону, на фінансування з місцевих бюджетів.

Установити, що видатки на фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я, визначених у додатку № 10 до цього Закону, плануються на 2017 рік у відповідних місцевих бюджетах.

Кабінету Міністрів України забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних закладів охорони здоров’я.

Стаття 27. Встановити, що виплата соціальних стипендій студентам, курсантам вищих навчальних закладів (крім закладів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту) з 1 вересня 2017 року здійснюється Міністерством соціальної політики України.

Стаття 28. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 29. Установити, що у 2017 році міжбюджетні відносини з державним бюджетом:

 • мають бюджети об’єднаних територіальних громад, наведені у додатку № 11 до цього Закону, у яких відбулися перші місцеві вибори до 15 жовтня 2016 року;
 • набувають з 1 березня 2017 року бюджети об’єднаних територіальних громад, наведені у додатку № 12 до цього Закону, у яких перші місцеві вибори призначено на грудень 2016 року;
 • набувають з 1 липня 2017 року бюджети об’єднаних територіальних громад, у яких перші місцеві вибори відбудуться до 1 травня 2017 року.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснити перерозподіл міжбюджетних трансфертів, передбачених на 2017 рік районним (міським міст обласного значення) бюджетам між районним (міським міст обласного значення) бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад, зазначених у абзаці третьому та четвертому цієї статті.

Районним державним адміністраціям та виконавчим органам місцевих рад привести свої рішення про бюджет на 2017 рік у відповідність із Бюджетним кодексом України та цим Законом.

Стаття 30. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою «Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління «, розподіляється Кабінетом Міністрів України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Додатки № 1—12 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2017 році застосовуються з урахуванням положень статті 16 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2017 році положення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 16 цього Закону.

5. Зупинити на 2017 рік дію пункту 7 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.

6. Установити, що норми і положення абзацу другого частини першої статті 29 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168); статті 10 Закону України «Про систему іномовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 37); Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25); частини шостої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 7, ст. 45); частини дванадцятої статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 385); статей 11, 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190); частини п’ятої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594); статей 1, 9, 40, 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573); частини п’ятої статті 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34—35, ст. 458); статей 95, 96 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379); Закону України «Про пробацію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93); частини другої пункту чотирнадцять розділу ХІ Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 4, ст. 43) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

7. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий термін Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2017 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

71. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2017 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» щодо вирішення питання надання в оренду газорозподільних систем, власником яких є держава.

8. Кабінету Міністрів України з метою забезпечення надходжень від портового (адміністративного) збору у обсязі, передбаченим цим Законом, внести зміни до нормативно-правових актів щодо збільшення розміру ставок портового (адміністративного) збору за рахунок оптимізації ставок інших портових зборів.

9. З метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних ділянок, Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук забезпечити передачу в оренду земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).

10. Дозволити Міністерству фінансів України за згодою Національного банку України протягом 2017 року здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, що є у власності Національного банку України, на нові облігації внутрішніх державних позик на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України за результатами такого правочину здійснює відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

11. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов’язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гарантій.

12. Зупинити дію на 2017 рік статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198).

13. Зупинити дію статті 1 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств — виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операції.

14. Зупинити на 2017 рік дію абзацу другогочастини першої статті 241 Бюджетного кодексу України.

15. Кабінету Міністрів України у разі прийняття рішення щодо запровадження у 2017 році нової моделі фінансування охорони здоров’я на рівні первинної медичної допомоги подати Верховній Раді України проект Закону щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

16. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2017 року на підставі затверджених в установленому порядку звіту про фінансово-господарську діяльність та фінансового плану Національної суспільної телерадіокомпанії України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік в частині збільшення видатків на фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Голова Верховної Ради України

Витяг з додатку № 3

до проекту бюджету на 2017 р.

2300000   Міністерство охорони здоров’я України 12 411 638,8 11 717 755,8 2 384 577,0 278 895,7 693 883,0 3 441 540,8 2 913 245,8 153 990,0 79 083,1 528 295,0 15 853 179,6
2301000   Апарат Міністерства охорони здоров’я України 12 333 099,6 11 639 216,6 2 327 354,4 275 982,7 693 883,0 3 441 540,8 2 913 245,8 153 990,0 79 083,1 528 295,0 15 774 640,4
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 56 032,0 56 032,0 42 492,0 1 847,5 2 143,1 2 143,1 846,2 58 175,1
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури 60 423,0 60 423,0 57 741,3 57 741,3 118 164,3
2301040 0740 Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 1 147 947,9 1 147 785,9 884 623,6 49 618,9 162,0 324 281,4 294 464,8 87 377,4 54 232,7 29 816,6 1 472 229,3
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 067 808,5 1 067 808,5 2 704 829,5 2 273 434,6 431 394,9 3 772 638,0
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я 234 993,3 234 993,3 178 071,8 4 700,8 98 576,5 94 826,5 53 940,7 17 326,5 3 750,0 333 569,8
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 2 008,6 2 008,6 1 645,3 2 008,6
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 748 052,6 748 052,6 387 569,3 65 330,0 1 924,0 1 924,0 608,5 749 976,6
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 5 769,3 5 769,3 60 264,2 59 074,4 1 189,8 66 033,5
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та   вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1 149 855,8 1 109 855,8 471 181,1 91 244,3 40 000,0 17 185,6 14 348,6 3 879,9 2 131,4 2 837,0 1 167 041,4
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 384 594,3 384 594,3 203 546,9 52 148,5 6 615,6 5 845,3 370,4 1 824,6 770,3 391 209,9
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 120 602,7 120 602,7 87 908,2 6 504,3 13 092,2 12 817,1 7 558,0 755,0 275,1 133 694,9
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП “Укрмедпостач” під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 380 802,4 380 802,4 380 802,4
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 185 712,0 185 712,0 46 020,6 3 248,2 3 047,4 3 047,4 598,1 1 151,2 188 759,4
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 203 948,9 203 948,9 203 948,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 5 949 019,0 5 949 019,0 5 949 019,0
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 31 077,3 31 077,3 24 295,6 1 340,2 1 840,0 1 320,0 265,5 207,0 520,0 32 917,3
2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування 11 154,0 11 154,0 11 154,0
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 150 000,0 150 000,0 150 000,0
2301810 0732 Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 380 000,0 380 000,0 380 000,0
2301820 0732 Добудова лікувального корпусу Державного закладу “Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, в м. Івано-Франківську” 65 432,0 65 432,0 65 432,0
2301830 0732 Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку 3 360,0 3 360,0 3 360,0
2301840 0732 Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку 20 295,0 20 295,0 20 295,0
2301850 0731 Реконструкція і розширення Національного інституту раку 124 211,0 124 211,0 124 211,0
2307000   Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 78 539,2 78 539,2 57 222,6 2 913,0             78 539,2
2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 78 539,2 78 539,2 57 222,6 2 913,0 78 539,2
2310000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 56 547 073,3 56 397 073,3     150 000,0 500 000,0 40 461,5     459 538,5 57 047 073,3
2311000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 56 547 073,3 56 397 073,3     150 000,0 500 000,0 40 461,5     459 538,5 57 047 073,3
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 972,6 18 972,6
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 137 992,3 137 992,3
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55 740 108,4 55 740 108,4 55 740 108,4
2311450 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання 150 000,0 150 000,0 150 000,0
2311460 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 500 000,0 500 000,0 500 000,0
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” 500 000,0 40 461,5 459 538,5 500 000,0

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

щодо врахування Бюджетних висновків Верховної Ради України при доопрацюванні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

Бюджетні висновки Верховної Ради Українидо проекту Закону України «Про Державнийбюджет України на 2017 рік» Пояснення щодо ступеню врахування Бюджетних висновків Верховної Ради України
До розділу І. При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік до другого читання врахувати такі зміни:
у тексті:  
1) У статті 2 законопроекту слова «розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів» замінити словами «розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя»; Враховано.
2) Абзац перший підпункту »а» пункту 1 статті 6 законопроекту після слів «рішенням Кабінету Міністрів України» доповнити словами «погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»; Враховано.
3) Абзац другий статті 10 законопроекту після слів «у повному обсязі» доповнити словами «надходження від використання державного майна у складі газорозподільних систем»; Враховано частково.Згідно з Законом України «Про оренду державного та комунального майна» строковим платним користуванням майном є оренда.Питання платного використання об’єктів державної власності використання об’єктів державної власності для забезпечення розподілу природного газу має вирішуватись виключно шляхом внесення змін до законодавства, зокрема до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

При цьому чинним законодавством вже врегульований організаційно-економічний механізм справляння плати за оренду державного майна, в т.ч. що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації чи корпоратизації.

Статтею 29 Бюджетного кодексу України встановлено, що надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном зараховуються до доходів загального фонду Державного бюджету України.

У зв’язку з цим, з метою вирішення питання надання в оренду газорозподільних систем, власником яких є держава, Прикінцеві положення законопроекту доповнено новим пунктом 71:

«71. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2017 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» щодо вирішення питання надання в оренду газорозподільних систем, власником яких є держава».

4) У пункті 17 статті 14 законопроекту слова «бюджетну програму «Державний фонд регіонального розвитку» замінити словами «реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку»; Враховано.
5) У пункті 21 статті 14 законопроекту слова і цифру «на 1 гектар площі» виключити; Враховано. 
6) У статті 15 законопроекту цифри «41.000.000» замінити цифрами «45.000.000» та у додатку № 1 до законопроекту збільшити доходи загального фонду проекту державного бюджету на 2017 рік за кодом 21020000 «Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» на 4.000.000 тис. грн (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту); Враховано.
7) Частину першу статті 16 законопроекту доповнити словами «а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк»; Враховано 
8) Частину першу статті 17 законопроекту після слова «здійснювати» доповнити словами «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»; Враховано 
9) Статтю 20 законопроекту після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»; Враховано.
10) У статті 22 законопроекту слова «що надається за рахунок коштів, залучених державою від міжнародних фінансових організацій, місцевим бюджетам на здійснення заходів з відновлення сходу України» замінити словами «місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»; Враховано.
11) Статтю 23 законопроекту викласти в такій редакції:«Стаття 23. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України» (код 1003090), «Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України» (код 2101150), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» (код 2101190), «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» (код 2301170), «Здійснення природоохоронних заходів» (код 2401270), «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» (код 2401500), «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» (код 2801350), «Державна підтримка галузі тваринництва» (код 2801540), «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580), «Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні» (код 2804070), «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» (код 3111020), «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору» (код 3111600) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.Про використання коштів державного бюджету за вищезазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету щомісячно інформують Комітет Верховної Ради України з питань бюджету»; Враховано частково.Пропонується вилучити з переліку програм розподіл коштів за якими потребує погодження Комітету ВРУ з питань бюджету наступні програми:КПКВК 3111600 «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору» вилучити з переліку програм розподіл коштів за якими потребує погодження Комітету ВРУ з питань бюджету, оскільки напрямки спрямування кредитних коштів визначені ратифікованими кредитними угодами. За зазначеним кодом програмної класифікації відображається виконання проектів, що реалізуються за рахунок коштів, залучених державою від міжнародних фінансових організацій. Позики міжнародних фінансових організацій для впровадження інвестиційних проектів є цільовими, тобто можуть бути використані лише на впровадження проекту, визначеного у кредитній (гарантійній) угоді. Договорами за проектами врегульовуються основні питання реалізації кожного проекту: цілі фінансування, суть (опис) проекту, його вартість, механізм реалізації проекту, принципи і критерії прийнятності субпроектів, визначаються кінцеві бенефіціари та ін. Порядок підготовки та реалізації спільних з міжнародними організаціями проектів регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70, який регламентує дії часників процесу підготовки та реалізації проектів, порядок та суб’єктів прийняття рішень на вказаних процесах. Використання коштів позик на фінансування заходів, які не визначені угодами з МФО, є не цільовим використанням коштів.

КПКВК 2301170 передбачаються видатки на утримання 17 закладів охорони здоров’я, розподіл видатків здійснюється за всіма кодами економічної класифікації (оплата праці, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виплата пільгових пенсій, придбання предметів, матеріалів, технічне обслуговування медичної техніки, сплата податків тощо).

Тому, прийняття окремих рішень щодо розподілу видатків між напрямами використання та підпорядкованими закладами за КПКВК 2301170 є недоцільно.

 

12) У статті 24 законопроекту слова «невикористаний залишок коштів спеціального фонду» замінити словами «залишок коштів спеціального фонду державного бюджету» та доповнити словами і цифрами «відповідно до пункту 3 статті 14 цього Закону»; Враховано.
13) У статті 26 законопроекту слова і цифри «до 1 січня 2017 року» виключити, а слово «фінансування» замінити словами «фінансове забезпечення» з відповідним уточненням назви додатку № 10 до законопроекту; Враховано.
14) Пункт 7 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту виключити; Не враховано.Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 затверджено Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках (далі – Перелік).Тобто, цим Переліком не передбачено розподілу за роками об’єктів, які будуть приватизовані у 2016 році, а які підлягатимуть приватизації у 2017 році та забезпечать виконання завдання щодо приватизації в обсязі 17,1 млрд. гривень.

Враховуючи зазначене, з метою уточнення Переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 році, вважаємо за необхідне, пункт 7 Прикінцевих положень залишити.

15) Розділ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новим пунктом 71 такого змісту:«71. Кабінету Міністрів України прийняти рішення про забезпечення платного використання державного майна у складі газорозподільних систем шляхом укладання відповідних договорів між публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та операторами таких систем»; Враховано частково. Згідно з Законом України «Про оренду державного та комунального майна» строковим платним користуванням майном є оренда.Таким чином, питання платного використання об’єктів державної власності для забезпечення розподілу природного газу має вирішуватись виключно шляхом внесення змін до законодавства, зокрема до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

При цьому, чинним законодавством вже врегульований організаційно-економічний механізм справляння плати за оренду державного майна, в т.ч. що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації чи корпоратизації.

Статтею 29 Бюджетного кодексу України встановлено, що надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном зараховуються до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Разом з тим, забезпечення розрахунку відповідних надходжень потребує проведення фактичної інвентаризації, оцінки та паспортизації газорозподільчих систем, а також здійснення розрахунків відповідного впливу на роздрібну ціну на природний газ для населення.

У зв’язку з цим, запропонований пункт 71 Прикінцевих положень законопроекту викладено в редакції:

«71. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2017 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» щодо вирішення питання надання в оренду газорозподільних систем, власником яких є держава».

 

16) Пункт 13 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту виключити; Враховано.
17) Внести такі зміни до видатків проекту державного бюджету на 2017 рік у додатку № 3 до законопроекту (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту):  
17.1) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» (код 0111010) на 113.797,7 тис. грн (з них оплата праці – на 52.512,5 тис. грн); Враховано.
17.2) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» (код 0111020) на 15.196,2 тис. грн (з них оплата праці – на 12.455,8 тис. грн); Враховано.
17.3) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» і журналу «Віче» (код 0111090) на 10.300 тис. грн; Враховано. 
17.4) збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні» (код 0801010) на 10.464 тис. грн; Не враховано.У разі нагальності, проведення робіт з капітального ремонту окремих приміщень Суду може бути здійснене за рахунок перерозподілу на видатки розвитку видатків, передбачених Суду на поточне утримання (12,4 млн. грн. у 2016 та проекті 2017 років проти 4,5 млн. грн. у 2015 році).
17.5) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури» (код 0901010) на 638.838,8 тис. грн (з них оплата праці – на 523.638,3 тис. грн); Враховано частково.Збільшено за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою Генеральної прокуратури «Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури» (код 0901010) на 350.000,0 тис. грн. (з них оплата праці – на 286.885,0 тис. грн).
17.6) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою» (код 0901030) на 13.996,5 тис. грн (з них оплата праці – на 11.472,5 тис. грн); Враховано.
17.7) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови» (код 1801170) на 7.000 тис. грн, а також передбачити окремий рядок за цією програмою «в тому числі здійснення заходів щодо забезпечення підготовки і проведення щорічного національного мистецького фестивалю в м. Кропивницькому», визначивши видатки споживання у сумі 7.000 тис. грн; Враховано. 
17.8) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин» (код 1801260) на 900 тис. грн; Враховано.
17.9) збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО» (код 1801490) на 7.871,4 тис. грн, а також передбачити окремий рядок за цією програмою «в тому числі погашення кредиторської заборгованості Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника», визначивши видатки розвитку у сумі 7.871,4 тис. грн; Враховано.
17.10) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві» (код 1801820) у сумі 10.000 тис. грн; Враховано
17.11) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. № 5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка в межах об’єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху» (код 1801830) у сумі 3.675,3 тис. грн; Враховано
17.12) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (код 2201020) на 4.500 тис. грн; Враховано
17.13) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) в сумі 90.000 тис. грн; Враховано частково У обсязі 23.000 тис. грн. з метою оновлення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів.
17.14) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (код 2201180) на 1.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» (код 2301350) на 10.000 тис. грн; Враховано частково.Збільшено видатки за загальним фондом за бюджетною програмою «Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (код 2201180) на 1.000 тис. грн.
17.15) передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (код 2211220) у сумі 209.500 тис. грн з розподілом такої субвенції між місцевими бюджетами у додатку № 7 до законопроекту; Враховано.
17.16) збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» (код 2301170) на 60.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання – на 20.000 тис. грн та видатки розвитку – на 40.000 тис. грн; Враховано.
17.17) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Добудова лікувального корпусу Державного закладу «Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г в м. Івано-Франківську» (код 2301880) у сумі 65.432 тис. грн; Враховано.
17.18) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Чернівецької області на реконструкцію будівель Чернівецького перинатального центру, структурного підрозділу Чернівецької обласної клінічної лікарні» (код 2311440) у сумі 45.000 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту. Враховано частково.У проекті Державного бюджету передбачено бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) у сумі 1.000.000 тис. грн Питання може бути вирішене при розподілі зазначених коштів.
17.19) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем» (код 2407120) у сумі 50.000 тис. грн; Не враховано.Положеннями частини четвертої статті 32 Бюджетного кодексу України (відповідно до змін, внесених Законом від 07.04.2015 р. № 288-VIII) встановлено новий порядок формування, починаючи з 2016 року, обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів і розподілу таких коштів між головними розпорядниками бюджетних коштів.Враховуючи вищевказані норми чинного законодавства в подальшому виділення коштів з Державного бюджету на проведення реконструкції інженерної інфраструктури зрошувальних та осушувальних систем повинно вирішуватися Мінприроди разом з Держводагентством шляхом підготовки і подання на розгляд Міжвідомчої комісії відповідних державних інвестиційних проектів.
17.20) передбачити за бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» (код 2507030) окремий рядок «в тому числі фінансове забезпечення створення об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру», визначивши за спеціальним фондом видатки розвитку у сумі 15.000 тис. грн; Враховано.
17.21) перенести із спеціального фонду до загального фонду видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (код 2761130) у сумі 1.000.000 тис. грн (з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту), виключивши пункт 18 статті 14 законопроекту, а також зменшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 1.000.000 тис. грн і збільшити на таку суму за спеціальним фондом видатки розвитку за цією програмою; Враховано.
17.22) збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні» (код 2804070) на 47.000 тис. грн; Не враховано. У проекті Державного бюджету України на 2017 рік Мінагрополітики відновлено бюджетну програму «Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні» (код 2804070), за якою вже передбачено 10 000,0 тис. гривень. Збільшення видатків за цією бюджетною програмою на 47 000,0 тис. грн. не обґрунтовано та не надано відповідних фінансово-економічних розрахунків щодо необхідності виділення зазначених коштів.
17.23) збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» (код 2805060) на 50.000 тис. грн; Враховано частково.Збільшено видатки за загальним фондом за бюджетною програмою «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» (код 2805060) на 25 000 тис. грн.Відповідно до статті 47 Лісового кодексу України передбачено, що лісовпорядкування є обов’язковим та ведеться державними лісогосподарськими організаціями у лісах державної власності за рахунок коштів державного бюджету, матеріали і рекомендації лісовпорядкування є основою для організації і науково-обґрунтованого ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання лісів, зокрема виявлення деревостанів, обчислення розрахункової лісосіки, забезпечення державного обліку лісів та ведення лісового кадастру.
17.24) перенести із спеціального фонду до загального фонду видатки розвитку за бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» (код 3111800) у сумі 250.000 тис. грн, виключивши пункт 14 статті 14 законопроекту, а також збільшити на таку суму за спеціальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» (код 3111020); Враховано.
17.25) передбачити за загальним фондом видатки розвитку
за новою бюджетною програмою «Реалізація державного
інвестиційного проекту «Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка» (код 3111810) у сумі 350.000 тис. грн;
Враховано.
17.26) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Кропивницького на покращення стану автомобільних доріг загального користування в м. Кропивницькому (включаючи проведення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю по пров. Об’їздному)» (код 3131070) у сумі 40.000 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту; Враховано частково.У проекті Державного бюджету передбачено бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) у сумі 1.000.000 тис. грн. Питання може бути вирішене при розподілі зазначених коштів.
17.27) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні» (код 3131080) у сумі 10.000 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту; Враховано частково.У проекті Державного бюджету передбачено бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) у сумі 1.000.000 тис. грн. Питання може бути вирішене при розподілі зазначених коштів.
17.28) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) у сумі 1.000.000 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту, доповнивши законопроект статтею 28 такого змісту:«Стаття 28. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»; Враховано.
17.29) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» (код 3511670) у сумі 108.088 тис. грн та зменшити на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (код 2761600) з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту; Враховано частковоПередбачено за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» (код 3511670) у сумі 108.088 тис. грн.
17.30) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» (код 6561060) на 817.742 тис. грн (з них оплата праці – на 309.669,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 50.219,7 тис. грн); Враховано.
17.31) збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Реалізація державних інвестиційних проектів Національної академії медичних наук України» (код 6561820) на 57.786,1 тис. грн для реалізації державного інвестиційного проекту «Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький Бульвар, 49/51)»; Враховано.
17.32) збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» (код 6591060) на 30.000 тис. грн. Не враховано.Головним завданням на сьогодні є забезпечення підвищення ефективності використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на розвиток наукової сфери. Зазначене може бути досягнуто, зокрема, шляхом виконання наступних заходів:підготовки пропозицій щодо реальної оцінки наукових сил, конкурентоздатності української науки на міжнародній арені; поліпшення діяльності НАН України, а також національних галузевих академій наук шляхом виявлення реального наукового потенціалу цих установ, уникнення дублювання в проведенні наукових досліджень, ліквідації наукових установ, які працюють неефективно;

проведення інвентаризації державного майна, яке знаходиться в користуванні наукових установ з подальшим ефективним його використанням;

затвердження дорожної карти реформування наукової сфери.

18) У додатку № 7 до законопроекту щодо субвенції загального фонду на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу слова «дітям-інвалідам та допомоги на догляд» замінити словами «дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду». Враховано.
19) У додатку № 8 до законопроекту:назву викласти в такій редакції: «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України»;найменування бюджетної програми за кодом 0501020 викласти в такій редакції: «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами»;найменування рядка «Державна судова адміністрація України» викласти в такій редакції: «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади»;найменування рядка «Суддівське самоврядування» викласти в такій редакції: «Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування»;

найменування рядка «Суддівська винагорода на нових умовах» викласти в такій редакції: «Виплата суддівської винагороди суддям, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, та новопризначеним суддям»;

найменування рядка «Забезпечення місцевих судів» викласти в такій редакції: «Територіальні управління Державної судової адміністрації України та місцеві суди»;

найменування рядка «Вінницька область» викласти в такій редакції: «Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області», а також внести аналогічні зміни до найменування рядків щодо підсумкових показників в інших областях та м. Києві;

у найменуваннях рядків з абревіатурою «ТУ ДСА України» таку абревіатуру замінити словами «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України».

Враховано. 
II. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік до другого читання:
1) вирішити питання нормативно-правового регулювання забезпечення платного використання газорозподільних систем, власником яких є держава, та здійснити розрахунок відповідних надходжень для врахування у дохідній частині державного бюджету; Не враховано.Згідно з Законом України «Про оренду державного та комунального майна» строковим платним користуванням майном є оренда.Таким чином, питання платного використання об’єктів державної власності для забезпечення розподілу природного газу має вирішуватись виключно шляхом внесення змін до законодавства, зокрема до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

При цьому, чинним законодавством вже врегульований організаційно-економічний механізм справляння плати за оренду державного майна, в т.ч. що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації чи корпоратизації.

Статтею 29 Бюджетного кодексу України встановлено, що надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном зараховуються до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Разом з тим, забезпечення розрахунку відповідних надходжень потребує проведення фактичної інвентаризації, оцінки та паспортизації газорозподільчих систем, а також здійснення розрахунків відповідного впливу на роздрібну ціну на природний газ для населення.

У зв’язку з цим, з метою вирішення питання надання в оренду газорозподільних систем, власником яких є держава, Прикінцеві положення законопроекту доповнено новим пунктом 71 :

«71. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2017 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» щодо вирішення питання надання в оренду газорозподільних систем, власником яких є держава».

2) вжити заходів щодо детінізації видобування та реалізації бурштину в Україні та розглянути можливість збільшення доходів державного бюджету від оподаткування відповідної діяльності; Не враховано.Під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2016 рік були враховані надходження рентної плати за видобування бурштину в сумі 1,5 млрд. грн. з урахуванням прийняття проектів законів щодо детінізації. Фактичні надходження за 9 місяців 2016 року склали лише 1,3 млн. грн.Враховуючи зазначене збільшення доходів за рахунок детінізації видобування та реалізації бурштину є недоцільним.

Поряд з цим підтримується посилення кримінальної відповідальності за незаконне видобування, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут незаконно видобутого бурштину-сирцю. Відповідно до зазначеного, Мінфіном погоджено без зауважень розроблений Мінекономрозвитку проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток бурштину)». Зміни до Кримінального кодексу України у частині доповнення його новою статтею 240-1 «Незаконне видобування, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут нелегально видобутого бурштину-сирцю» та встановлення міри кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на різні строки в залежності від тяжкості вчиненого злочину сприятимуть забезпеченню правопорядку у сфері видобутку бурштину.

Наразі залишається законодавчо не врегульованим питання щодо:

здійснення державного контролю за обліком і реалізацією бурштину,

посилення кримінальної відповідальності за незаконне видобування, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут незаконно видобутого бурштину сирцю.

3) розглянути можливість видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (радіотехнології 4G) та збільшення доходів державного бюджету від плати за видачу таких ліцензій; Не враховано.Відповідно до Указу Президента України від 21.07.2015 № 445/2015 “Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління” розроблено План Заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (4-G).Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р затверджено План Заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (4-G),яким визначено термін проведення тендеру на отримання 4-G ліцензій – грудень 2017 року.

До проведення тендеру необхідно підготувати та прийняти нормативно-правові акти, виконати заходи щодо вивільнення смуг, а також здійснення інших технічних вимог для проведення тендеру з продажу 4-G ліцензій.

Враховуючи зазначене у проекті бюджету на 2017 рік не має можливості врахувати додатковий ресурс від продажу 4-G ліцензій на користування радіочастотним ресурсом.

4) визначитися щодо можливості та доцільності збільшення видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2017 рік за врахованими частково пропозиціями народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту (виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та за результатами оцінки обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах), а саме:
4.1) за бюджетними програмами Державного управління справами «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України» (код 0301010), «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)» (код 0301080), «Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики» (код 0301130), «Надання медичних послуг медичними закладами»
(код 0301170), «Реставрація та пристосування Маріїнського палацу
в м. Києві» (код 0301860) та «Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)» (код 0304010);
Враховано.
4.2) за бюджетною програмою «Заходи із інженерно-технічного облаштування кордону» (код 1002120); Не враховано.У проекті Державного бюджету України на 2017 рік, схваленому Верховною Радою України у першому читанні, видатки загального фонду за бюджетною програмою 1002120 враховані у обсязі 200.000,0 тис. грн., що на рівні поточного року.Крім цього, пропозиції Ради національної безпеки і оборони України щодо збільшення видатків загального фонду для Адміністрації Держприкордонслужби за бюджетною програмою 1002120 шляхом збалансованого перерозподілу видатків державного бюджету у межах загального ресурсу на оборону і безпеку, визначеного Указом Президента України від 16 вересня 2016 року № 404, відсутні.
4.3) за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі» (код 1201010) для здійснення заходів щодо легалізації програмного забезпечення та придбання ліцензійних програмних продуктів; Не враховано.Може бути розглянуто у разі надання пропозицій щодо збалансованого перерозподілу видатків між бюджетними програмами, головним розпорядником за якими є міністерство.
4.4) за новою бюджетною програмою «Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні»; Враховано.
4.5) за бюджетною програмою «Фінансова підтримка національних театрів» (код 1801110) для виконання робіт капітального характеру на об’єктах Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка»; Не врахованоДля проведення робіт капітальних характеру на об’єктах Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка», зокрема капітального ремонту аварійних балкону та покрівлі будівлі, а також здійснення технічного переоснащення системи пожежної сигналізації необхідні додаткові видатки в сумі 19 801,8 тис. гривень. Пропозиції щодо реальних джерел покриття вказаних видатків відсутні.
. 4.6.) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка»; Не враховано.За інформацією Міністерства культури України на реалізацію бюджетної програми необхідні видатки в сумі 127 306,179 тис. гривень.У проекті Державного бюджету передбачено бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) у сумі 1.000.000 тис. грн. Питання може бути вирішене при розподілі зазначених коштів.
4.7) за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи» (код 2201120) в частині забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України»; Враховано.
4.8) за бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (код 2301110) для створення і функціонування Національного центру реабілітації інвалідів – учасників антитерористичної операції (смт Клевань Рівненської області); Не враховано.За рахунок державного бюджету в сфері управління МОЗ вже функціонують 2 заклади відповідного профілю -Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни та Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна». Питання щодо реогранізації та перепрофілювання комунального закладу (Рівненського обласного госпіталю для ветеранів війни) має вирішуватися Рівненською обласною радою за рахунок коштів обласного бюджету
4.9) за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (код 2301400) щодо передбачення видатків розвитку за окремим рядком «в тому числі придбання цифрових рентгенівських мамографічних комплексів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва»; Не враховано.У зв’язку з необхідністю додержання балансу бюджету та відсутності пропозицій щодо реальних джерел для здійснення відповідних видатків.

 

4.10) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Хмельницького на будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького»; Не враховано.Пропозиція щодо виділення окремої субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Хмельницького на будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького.У 2014 році будівництво здійснювалося за рахунок державних капітальних вкладень, державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток та за рахунок коштів місцевого бюджету. Виділено 94,7 млн. гривень. Залишкова вартість 87,3 млн. грн. у цінах 2009 року.

Замовником не відкориговано кошторисну частину проектної документації з метою визначення обсягу коштів для завершення реалізації цього проекту.

Крім того, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України видатки на заходи програм у сфері житлово-комунального господарства, зокрема з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, належать до видатків місцевих бюджетів, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

Разом з цим, здійснення будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького може здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій та донорів.

4.11) за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» (код 2809020); Не врахованоОскільки у проекті держбюджету на 2017 рік за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» (код 2809020) передбачаються видатки у сумі 56,8 млн. грн. або на рівні поточного року. Збільшення видатків за цією бюджетною програмою не обґрунтовано та не надано відповідних фінансово-економічних розрахунків щодо необхідності виділення додаткових бюджетних коштів.
4.12) за бюджетною програмою «Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт» (код 3101210); Не врахованоЗа інформацією Мінінфраструктури додаткова потреба у коштах за загальним фондом державного бюджету на 2017 рік за вказаною бюджетною програмою (код 3101210) складає 71,0 млн. гривень. При цьому, джерел покриття додаткових видатків не вказано.За відсутності джерел компенсації додаткових витрат державного бюджету врахування пропозиції призведе до розбалансування показників державного бюджету.
4.13) за бюджетною програмою «Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» (код 3109010); Не враховано.Може бути розглянуто у разі надання пропозицій щодо збалансованого перерозподілу видатків між бюджетними програмами, головним розпорядником за якими є міністерство.
4.14) за бюджетною програмою «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій» (код 3401070) для підтримки Молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України»; Враховано.
4.15) за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220); Враховано.
4.16) за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування» (код 3401280) для Національного олімпійського комітету України; Не враховано. Видатки для підтримки діяльності НОК передбачені за обрахованою Мінмолодьспортом потребою (22 млн.грн. або на рівні п.р.). Для здійснення запропонованих витрат у сумі 25,0 млн грн немає законодавчих підстав (навчання фахівців місцевих осередків громадських організацій, оплата стажування співробітників федерацій за кордоном, оплата послуг іноземних фахівців, експертів та спікерів). Не відповідає вимогам пункту 24 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» щодо зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів.
4.17) за новою бюджетною програмою «Фінансова підтримка програм і заходів аерокосмічного профілю серед дітей і молоді»; Не враховано. Відсутні реальні джерела покриття додаткових видатків та законодавчі підстави для передбачення окремої бюджетної програми. Не відповідає вимогам пункту 24 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» щодо зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів.
4.18) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво універсальних багатофункціональних міні-комплексів цілорічного використання для масового аматорського та дитячого спорту»; Не враховано. Відсутні реальні джерела покриття додаткових видатків у сумі 300 000 тис грн. Створення спортивної інфраструктури є компетенцією місцевих органів влади і повинно вирішуватися за рахунок коштів їх бюджетів, державного фонду регіонального розвитку, а також із залученням на цю мету позабюджетних джерел. Законодавством не визначено поняття «масовий аматорський спорт».
4.19) за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів» (код 3505010); Не враховано. Відсутні збалансовані пропозиції щодо вирішення порушеного питання .Відсутні розрахунки та обгрунтування необхідності збільшення видатків за цією програмою.
4.20) за бюджетними програмами Державного космічного агентства України «Керівництво та управління у сфері космічної діяльності» (код 6381010), «Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України» (код 6381020), «Управління та випробування космічних засобів» (код 6381050), «Утилізація твердого ракетного палива» (код 6381120), «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення» (код 6381210), а також за новою бюджетною програмою «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України»; Не враховано. За інформацією Державного космічного агентства загальний обсяг додаткової потреби за бюджетними програмами за КПКВК 6381020, 6381050, 6381120, 6381210 та за новою бюджетною програмою «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства» по загальному фонду державного бюджету 1 225 685,5 тис. грн., у тому числі за бюджетною програмою за КПКВК 6381210 пропонується замінити джерело фінансування із спеціального фонду на загальний фонд (472 100,0 тис. грн.).Разом з тим, джерел покриття додаткових витрат у сумі 1 225,7 млн. грн. ДКА не запропоновано.

За відсутності джерел компенсації додаткових витрат державного бюджету врахування пропозиції призведе до розбалансування показників державного бюджету.

4.21) за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек» (код 6541030) в частині забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України»; Не враховано. У зв’язку з необхідністю додержання балансу бюджету та відсутності реальних джерел для здійснення відповідних видатків, а також необхідності здійснення в нинішніх умовах більш пріоритетних видатків для забезпечення соціально-економічного розвитку країни.Порушене питання має вирішуватися Національною академією наук України як головним розпорядником коштів за рахунок та в межах видатків, які будуть передбачені їй у Державному бюджеті України на 2017 рік.

За розрахунками Національної академії наук України (лист від 26.10.2016 №7/104) для забезпечення діяльності Малої академії наук необхідно врахувати додаткові видатки у обсязі 25626,7 тис. грн., з них поточні видатки 2126,7 тис. грн. та капітальні видатки на проведення реконструкції Учбово рекреаційного центру «Міжнародний центр дитячої та наукової творчості» – 23500,0 тис. гривень.

Поставлене питання має вирішуватися Національною академією наук України як головним розпорядником коштів за рахунок та в межах видатків, які будуть враховані їй у державному бюджеті на 2017 рік.

4.22) за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (код 6741020) для забезпечення у 2017 році проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад, здійснивши необхідні розрахунки спільно з Центральною виборчою комісією; Не враховано. Питання потребує додаткового опрацювання з урахуванням прийнятих рішень щодо обєднання громад та часу проведення відповідних місцевих виборів.
5) додатково опрацювати загальні підходи щодо призначення академічних та соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів з огляду на необхідність збереження мотивації студентів до успішного навчання та за потреби здійснити перерозподіл загального обсягу видатків на стипендіальне забезпечення, передбачених у проекті державного бюджету на 2017 рік, між видатками на виплату академічних та соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів; Не враховано. У проекті Державного бюджету України на 2017 рік видатки на стипендії студентам вищих навчальних закладів враховано з урахуванням нових підходів щодо виплати академічних та соціальних стипендій.Передбачається суттєво підвищити розміри академічної стипендії та призначати її студентам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України.
6) опрацювати питання щодо визначення у проекті державного бюджету на 2017 рік видатків на оплату праці в науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України виходячи з відповідних бюджетних призначень на 2016 рік з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2017 рік; Не враховано. У зв’язку з необхідністю додержання балансу бюджету та відсутності реальних джерел для здійснення відповідних видатків, а також необхідності здійснення в нинішніх умовах більш пріоритетних видатків для забезпечення соціально-економічного розвитку країни.Питання фінансового забезпечення наукової діяльності має вирішуватися Національною академією медичних наук за рахунок та в межах коштів, які будуть передбачені їй у Державному бюджеті України на 2017 рік.
7) спільно з Радою національної безпеки і оборони України додатково опрацювати показники видатків проекту державного бюджету на 2017 рік на забезпечення національної безпеки і оборони та відповідно до пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту забезпечити збільшення видатків загального фонду для Служби безпеки України (до рівня потреби Служби) та визначитися щодо можливості збільшення видатків загального фонду для Міністерства оборони України, Державної спеціальної служби транспорту України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України (до рівня потреби Служби), Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, здійснивши перерозподіл видатків між органами сектору безпеки і оборони України в межах загального обсягу видатків державного бюджету для сектору безпеки і оборони України, визначеного Указом Президента України від 16 вересня 2016 року № 404 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2016 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України»; Не враховано. У проекті Державного бюджету України на 2017 рік відповідно до Указу Президента України від 16 вересня 2016 року № 404 видатки на оборону і безпеку встановлені у сумі 129,3 млрд. грн., які розподілені між розпорядниками коштів за пропозиціями Апарату Ради національної безпеки і оборони України (лист від 15.09.16 № 1670/21-4-3).Пропозиції Ради національної безпеки і оборони України щодо збільшення видатків загального фонду для Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Державної спеціальної служби транспорту України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України шляхом збалансованого перерозподілу видатків державного бюджету у межах загального ресурсу на оборону і безпеку, визначеного Указом Президента України від 16 вересня 2016 року № 404, відсутні.
8) розглянути можливість передбачення у статті 6 законопроекту надання державних гарантій за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань Державної іпотечної установи за зовнішніми запозиченнями для будівництва доступного житла та з метою розвитку ринку іпотеки; Враховано.
9) розглянути можливість передбачення видатків спеціального фонду проекту державного бюджету на 2017 рік на збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи для будівництва і придбання доступного житла з метою забезпечення житлом громадян України, які потребують поліпшення житлових умов, з подальшою передачею такого житла на умовах іпотечного кредитування та фінансового лізингу (за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення); Не враховано. Дане питання можливо розглядати лише після: погодження відповідного інвестиційного проекту в рамках реалізації підписаного ДІУ Меморандуму про взаєморозуміння (протокол про наміри) щодо співробітництва в сфері розвитку ринку іпотечного кредитування, лізингу (оренди) та будівництва житла в Україні з Китайською національною корпорацією машинної індустрії (далі – ССЕС);- проведення переговорів та підписання Меморандуму з китайською стороною щодо умов залучення кредитів для реалізації зазначеного інвестиційного проекту;

– прийняти Урядом рішення щодо надання у 2016 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань Державної іпотечної установи за зовнішніми кредитами для будівництва доступного житла та з метою розвитку ринку іпотеки;

– внесення змін до Статуту ДІУ, в частині надання права ДІУ здійснювати такі операції як набуття права власності на об’єкти житлової нерухомості з метою подальшої передачі таких об’єктів у фінансовий лізинг.

10) опрацювати питання залучення народних депутатів України – членів Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, створеної відповідно до частини четвертої статті 32 Бюджетного кодексу України, до відбору інвестиційних проектів, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, та внести у разі необхідності зміни до відповідних нормативно-правових актів з метою забезпечення прозорості такого процесу та посилення парламентського контролю за реалізацією зазначених проектів; Не враховано. Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375 (зі змінами), до повноважень Мінфіну, зокрема, відноситься координація роботи, пов’язаної з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються іноземними державами, банками та МФО, проведення моніторингу виконання таких проектів, проведення експертизи проектних пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів з урахуванням експертного висновку про їх відповідність пріоритетам державної політики у відповідній сфері, прийняття рішення про доцільність підготовки відповідного проекту та визначення відповідального виконавця за його підготовку і реалізацію. Законодавством України не передбачено можливості та порядку передачі функцій уповноважених органів виконавчої влади іншим особам, включаючи міжвідомчі робочі групи, органи державної влади тощо.
11) проаналізувати можливість надання у 2017 році державної фінансової підтримки для вирішення питань оновлення парку рухомого складу міського електротранспорту вітчизняними трамвайними вагонами і тролейбусами; Не враховано. За інформацією Мінінфраструктури додаткова потреба у коштах за загальним фондом державного бюджету на 2017 рік на придбання рухомого складу міського електричного транспорту складає 333,3 млн. гривень.При цьому, джерел покриття додаткових видатків не вказано.За відсутності джерел компенсації додаткових витрат державного бюджету врахування пропозиції призведе до розбалансування показників державного бюджету.
12) опрацювати питання доцільності передачі закладів охорони здоров’я, що утримуються у 2016 році за рахунок державного бюджету, на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів згідно із статтею 26 законопроекту та додатком № 10 до нього, виходячи з необхідності дотримання вимог щодо рівня і критеріїв повноти надання зазначеними закладами медичної допомоги, та передбачити належне фінансове забезпечення таких закладів за рахунок державного бюджету; Враховано частковоНа фінансування з державного бюджету повернуто заклади охорони здоров’я загальнодержавного значення та надають медичну допомогу населенню всіх регіонів України (за бюджетними програмами:- «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (КПКВК 2301110) (обсяг видатків 117,0 млн. грн.);

– «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» (КПКВК 2301180) (обсяг видатків 313,6 млн. грн.);

– «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (КПКВК 2301200) (обсяг видатків 16,40 млн. грн.).

Відповідно до оновленого додатку № 10 передаються на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів 6 закладів, які обслуговують населення виключно того населеного пункту, на території якого вони розташовані та надають медичну допомогу первинного та вторинного рівня (обсяг видатків зазначених закладів в умовах фінансування 2016 року становить – 246,9 млн. грн.), а саме:

Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України», Одеська область (обсяг видатків 72025,6 тис. грн.);

Державний заклад «Стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України м. Іллічівська», Одеська область (обсяг видатків 5545,4 тис. грн.);

Державний заклад «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ (обсяг видатків 30289,3 тис. грн.);

Державний заклад «Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ (обсяг видатків 4634,0 тис. грн.);

Лікарня для вчених Національної академії наук України, м. Київ (обсяг видатків 39626,4 тис. грн.);

Державний заклад «Спеціалізована багатопрофільна лікарня N 1 Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпропетровськ (обсяг видатків 94793,4 тис. грн.).

13) провести уточнення показників міжбюджетних трансфертів у додатку № 6 до законопроекту відповідно до вимог частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України щодо встановлення відносин між державним бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої окремих територій Донецької і Луганської областей за рішеннями Верховної Ради України; Враховано.
14) опрацювати питання перерозподілу між місцевими бюджетами загального обсягу додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в частині надання такої додаткової дотації всім місцевим бюджетам, що мають відносини з державним бюджетом; Враховано частково.В частині передбачення додаткової дотації 184 бюджетам об’єднаних територіальних громад.
15) проаналізувати можливість надання у 2017 році додаткової дотації з державного бюджету бюджетам об’єднаних територіальних громад на утворення освітніх округів; Не враховано.Питання може бути вирішено у поточному році за рахунок розподілу резерву коштів освітньої субвенції, які будуть використовуватися у наступному році як залишки..
16) переглянути в додатку № 6 до законопроекту розподіл між місцевими бюджетами загального обсягу освітньої субвенції для усунення диспропорцій, що виникли внаслідок використання у розрахунку її обсягів для місцевих бюджетів нових показників, пов’язаних із запропонованими змінами до Бюджетного кодексу України щодо спрямування такої субвенції виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників відповідних типів навчальних закладів; Враховано.
17) внести пропозиції щодо врегулювання питання фінансового забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та надання громадянам пільг з послуг зв’язку за рахунок коштів державного бюджету або законодавчого унормування права органів місцевого самоврядування на надання таких пільг; Не враховано.Реалізація пропозиції потребуватиме виділення з ДБУ у 2017 році 2,2 млрд.грн. Проектом Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», реєстр.№5131 від 15.09.2016, поданим Кабінетом Міністрів України, пропонується видатки на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд, надання пільг з послуг зв’язку та інших пільг, передбачених законодавством, включити до складу видатків, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів. У 2016 році місцевими бюджетами заплановані видатки на компенсацію за пільговий проїзд у обсязі 1,1 млрд. грн. (станом на 01.09.2016).
18) опрацювати питання щодо уточнення розрахунку показників міжбюджетних трансфертів в частині врахування кількості внутрішньо переміщених осіб з територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, виходячи з оновлених відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; Не враховано.відсутні дані щодо кількості внутрішньо переміщених осіб в розрізі усіх місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, зокрема по об’єднаних територіальних громадах;при здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів відповідно до статей 98–100 Бюджетного кодексу України використовуються дані офіційної звітності: Державної служби статистики України щодо наявного населення на початок року, що передує плановому (для проекту бюджету на 2017 р. – на 01.01.2016 р.) та Державної казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки за останній звітний бюджетний період (за 2015 рік).
19) опрацювати питання щодо нормативно-правового врегулювання розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами в частині врахування особливостей надання первинного і вторинного рівнів медичної допомоги, насамперед в об’єднаних територіальних громадах; Не враховано.Дана пропозиція може бути реалізована шляхом внесення змін до Порядку та умов надання медичної субвенції, затверджених постановою КМУ від 23.01.2015 № 11.Однак на даний час головним розпорядником коштів медичної субвенції не подано проект нормативно-правового акту щодо врегулювання зазначеного питання.
20) розглянути можливість врегулювання питання погашення заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками (крім заборгованості бюджетів Автономної Республіки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в Державній казначейській службі України; Не враховано.Відсутні джерела списання такої заборгованості.Погашення місцевими бюджетами заборгованості за середньостроковими позиками може мати негативний резонанс з боку місцевих органів влади, особливо в період проведення заходів із децентралізації та переформатування владних повноважень.
21) додатково опрацювати відхилені пропозиції народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту. Враховано частково

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

від 16.11.2016 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 16 листопада 2016 року (протокол № 78) розглянув проект Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання.

Відповідно до частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України та пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 року № 1706-VIІІ «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік» Кабінет Міністрів України у 14-денний строк (3 листопада п.р.) подав до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на 2017 рік, підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України /далі – доопрацьований законопроект/. При цьому, доопрацьований законопроект та супровідні до нього матеріли були розміщені на офіційному сайті Верховної Ради і доступні для ознайомлення з 08.11.2016 р.

Слід зазначити, що згідно з частиною третьою статті 158 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань бюджету після подання Кабінетом Міністрів законопроекту про державний бюджет, підготовленого до другого читання, готує висновок щодо врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради.

Аналіз стану врахування Урядом Бюджетних висновків Верховної Ради у доопрацьованому законопроекті свідчить про таке:

 • щодо розділу 1 (пропозиції): з 50 пунктів враховано 31 пункт, враховано частково 10 пунктів і не враховано 9 пунктів;
 • щодо розділу 2 (доручення Уряду): з 42 пунктів враховано 8 пунктів, враховано частково 3 пункти і не враховано 31 пункт.

Одночасно із доопрацьованим законопроектом 3 листопада п.р. Урядом на заміну раніше внесених законопроектів подано законопроекти, які безпосередньо пов’язані з бюджетним процесом, а саме:

 • про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130);
 • про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення та виконання бюджетів (реєстр. № 5131);
 • про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році (реєстр. № 5132).

Поряд з тим, на розгляді Верховної Ради України знаходиться урядовий законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів (реєстр. № 5142 від 20.09.2016 р.).

Положення таких законопроектів враховані у доопрацьованому законопроекті № 5000 та показниках проекту зведеного бюджету на 2017 рік.

Отже, для дотримання збалансованості показників державного і місцевих бюджетів на 2017 рік необхідно прийняти відповідні законопроекти до затвердження проекту державного бюджету на 2017 рік, забезпечуючи при цьому взаємоузгодження їх положень.

Загалом при підготовці проекту державного бюджету на 2017 рік до ІІ читання його загальні показники змінено (порівняно з проектом, поданим на І читання) таким чином:

 • доходи збільшено на 15.128,6 млн грн (або на 2,1%), у тому числі за загальним фондом збільшено на 15.421,8 млн грн та за спеціальним фондом зменшено на 293,3 млн грн;
 • видатки збільшено на 15.128,6 млн грн (або на 2%), у тому числі за загальним фондом збільшено на 15.421,8 млн грн та за спеціальним фондом зменшено на 293,3 млн грн.

Водночас, не змінено при доопрацюванні законопроекту № 5000 до ІІ читання:

 • показники фінансування проекту державного бюджету, граничні обсяги дефіциту проекту державного бюджету, надання державних гарантій, державного і гарантованого державою боргу;
 • показники надання кредитів з державного бюджету та повернення кредитів до державного бюджету.

Розміри прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у тому числі для основних соціальних і демографічних груп населення) також збережено на рівні, визначеному Урядом у законопроекті від 15 вересня 2016 р.

Щодо доходів проекту державного бюджету на 2017 рік слід відмітити, що зміни порівняно з проектом від 15 вересня 2016 р. відбулися, зокрема:

– у зв’язку із запропонованим підвищенням розміру мінімальної зарплати щодо:

 • податку та збору на доходи фізичних осіб – збільшено за загальним фондом на 5.516,1 млн грн або на 8,7%;
 • податку на прибуток підприємств – зменшено за загальним фондом на 3.000 млн грн або на 5,2%;
 • податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – збільшено за загальним фондом на 7.008,1 млн грн або на 8,5%;

– відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України щодо:

 • коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України», – збільшено за загальним фондом на 4.000 млн грн або на 9,8%;

– у зв’язку з уточненням показників щодо:

 • частини чистого прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету, та дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, – збільшено за загальним фондом майже на 1.593,4 млн грн або на 9,2%;
 • надходжень в рамках програм допомоги Європейського Союзу – передбачено за загальним фондом у сумі 304,6 млн грн із зменшенням на цю суму за спеціальним фондом.

У доопрацьованому до ІІ читання проекті державного бюджету на 2017 рік видатки збільшено за загальним фондом на 15.421,8 млн грн, у тому числі видатки споживання – на 12.039,1 млн грн (з них на оплату праці – на 4.478,5 млн грн) та видатки розвитку – на 3.382,7 млн грн.

Насамперед, належить зазначити, що Урядом запропоновано мінімальну заробітну плату встановити з 1 січня 2017 р. у місячному розмірі – 3200 грн, а у погодинному розмірі – 19,34 грн, збільшивши в 2 рази проти рівня, визначеного у законопроекті до I читання. За інформацією, приведеною у пояснювальній записці до законопроекту, з 1 січня 2017 р. посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС планується встановити у розмірі 1600 грн, що відповідатиме прожитковому мінімуму для працездатних осіб.

За інформацією Міністерства соціальної політики (на його офіційному сайті) фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах вересня 2016 р. у розрахунку на місяць на одну особу становив 2687 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 2904 грн), для дітей віком до 6 років – 2683 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3204 грн, для працездатних осіб – 2751 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 3123 грн), для осіб, які втратили працездатність, – 2282 грн.

У пояснювальній записці до доопрацьованого законопроекту зазначено, що у ньому для забезпечення збільшення розміру мінімальної зарплати передбачені додаткові видатки в обсязі близько 28,3 млрд грн (при цьому, зокрема, збільшено освітню субвенцію на 10.666,8 млн грн та медичну субвенцію на 8.926,8 млн грн). Водночас, порівняно з проектом від 15.09.2016 р. у доопрацьованому проекті державного бюджету зменшено видатки для Пенсійного фонду України на 14.836,2 млн грн та на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- , водопостачання і водовідведення, квартирної плати – на 3.612,3 млн грн.

Отже, відповідно до ініціативи Уряду з січня 2017 року розмір мінімальної зарплати пропонується наблизити до фактичного прожиткового мінімуму, при цьому для інших основних соціальних і демографічних груп населення (насамперед, пенсіонерів) соціальні гарантії залишаться на рівні значно нижчому фактичного прожиткового мінімуму, а з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму загалом лише на 10,1% /грудень до грудня попереднього року/, виникне суттєва розбіжність між розмірами соціальних гарантій для працюючих осіб та інших груп населення.

Варто зауважити, що урядова ініціатива щодо підвищення мінімальної зарплати спрямована на підвищення рівня життя населення, насамперед, працюючого, легалізацію тіньової зайнятості та заробітної плати і створення передумов для покращення в майбутньому фінансового стану Пенсійного фонду України та осучаснення пенсійних виплат. Водночас, така ініціатива потребує розробки механізму її реалізації з визначенням чітких запобіжних заходів, які б дозволили утримати показник інфляції на прогнозованому рівні, недопустити збільшення безробіття та посилення податкового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності і загалом забезпечили економічне зростання та відновлення вітчизняного виробництва. При цьому, здійснення таких заходів має супроводжуватися постійним контролем з боку Уряду з метою недопущення погіршення соціально-економічної ситуації в країні.

Крім того, у доопрацьованому проекті державного бюджету на 2017 рік з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України та відповідно до нових пропозицій Уряду передбачені додаткові видатки, зокрема на:

 • оплату медичних послуг, що надаватимуться клініками науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України, – 817,7 млн грн;
 • розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів з урахуванням рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів – 629,2 млн грн;
 • відновлення видатків для загальнодержавних закладів охорони здоров’я (у тому числі дитячих та протитуберкульозних санаторіїв), які надають медичну допомогу громадянам всіх регіонів України, – 477,3 млн грн;
 • забезпечення діяльності Генеральної прокуратури України – 364 млн грн;
 • придбання обладнання для проведення митного контролю – 300 млн грн;
 • підтримку реалізації комплексної реформи державного управління – 300 млн грн;
 • будівництво мостового переходу у м. Запоріжжя – 250 млн грн;
 • придбання пожежної техніки – 200 млн грн;
 • підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення – 169,6 млн грн;
 • придбання медикаментів та обладнання для Інституту серця і Національного інституту раку МОЗ України – 60 млн грн;
 • фінансову підтримку розвитку туризму – 30,5 млн грн;
 • фінансову підтримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту – 20 млн грн;
 • надання субвенцій місцевим бюджетам на:

– здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1.000 млнгрн;

– відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 500 млн грн;

– надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 209,5 млн грн;

– придбання ангіографічного обладнання – 150 млн грн;

– завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську – 108,1 млнгрн;

– проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» для підвищення ефективності соціального обслуговування населення – 63,6 млн грн.

Поряд з тим, видатки за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» порівняно з проектом від 15.09.2016 р. зменшено на 1.500 млн грн (зменшено за загальним фондом на 2.000 млн грн та збільшено за спеціальним фондом на 500 млн грн), хоча відповідно до пункту 1.17.21 Бюджетних висновків Верховної Ради Україні такі видатки мали бути зменшені на 1.000 млн грн за загальним фондом та збільшені на відповідну суму за спеціальним фондом, тобто без зміни загального обсягу. Таким чином, загальний обсяг видатків за вказаною бюджетною програмою становитиме менше 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду доопрацьованого проекту державного бюджету, у зв’язку з чим пунктом 14 Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту пропонується зупинити дію абзацу другого частини першої статті 24-1 Бюджетного кодексу України щодо дотримання такого параметру.

Щодо деяких питань міжбюджетних відносин варто відмітити, що відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України у доопрацьованому законопроекті порівняно з проектом від 15 вересня 2016 р.:

 • передбачено субвенцію місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 1.000 млн грн за загальним фондом державного бюджету, а також у сумі 500 млн грн за спеціальним фондом /у проекті від 15.09.2016 р. така субвенція у сумі 1.000 млн грн була передбачена лише за спеціальним фондом/;
 • перерозподілено обсяг додаткової дотації місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами: передбачено надання такої дотації бюджетам об’єднаних територіальних громад поряд з обласними та районними бюджетами;
 • встановлено показники міжбюджетних трансфертів (базової і реверсної дотацій, медичної та освітньої субвенцій) для всіх об’єднаних територіальних громад, у яких відбулися перші місцеві вибори у 2016 році до 15 жовтня, за переліком /загалом 25 громад/ у новому додатку № 11 до доопрацьованого законопроекту (збільшено порівняно з проектом від 15.09.2016 р. на 13 громад);
 • переглянуто перелік закладів охорони здоров’я, які планується з 2017 р. передати на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів: з 30 таких закладів згідно з проектом від 15.09.2016 р. у доопрацьованому проекті залишилося 5 закладів, однак для місцевих бюджетів додаткові джерела проведення видатків на утримання таких закладів не визначено.

Окремо належить зауважити, що у доопрацьованому законопроекті /пункт 11 статті 11 та пункт 22 статті 14/ порівняно з проектом від 15 вересня 2016 р. передбачено нове положення щодо зарахування до спеціального фонду державного бюджету до 10% суми перевиконання загального обсягу митних платежів, визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету, за рішенням Уряду із спрямуванням на забезпечення функціонування органів, які безпосередньо здійснюють митний контроль (у тому числі оплату праці посадових осіб). Таке положення не повною мірою відповідатиме одному з головних принципів бюджетної системи України, а саме принципу її єдності, яка забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності /пункт 1 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України/. Бюджетним кодексом України визначені загальні умови фінансового забезпечення органів державної влади, які не містять виключень щодо бюджетного забезпечення окремих з них. При цьому, відповідно до визначених цим Кодексом засад бюджетної методології, зокрема, в частині розподілу бюджету на загальний та спеціальний фонди, особливостей формування та використання коштів спеціального фонду бюджету, загальноприйнятою практикою є здійснення за загальним фондом державного бюджету видатків, які пов’язані з виконанням функцій держави та які мають постійний і обов’язковий характер, до яких слід віднести і видатки на оплату праці працівників органів державної влади, а не за спеціальним фондом державного бюджету, як це пропонується положеннями доопрацьованого законопроекту. Крім того, запропонована залежність деяких видатків на функціонування митних органів від стану надходження митних платежів є певним видом комерціалізації цих органів, що може привести до створення корупційних схем.

Крім того, Урядом запропоновано встановити відносини між державним бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад, в яких перші місцеві вибори призначено на грудень 2016 р. (з 1 березня 2017 р.) та в яких перші місцеві вибори відбудуться до 1 травня 2017 р. (з 1 липня 2017 р.), а також визначити Кабінетом Міністрів України обсягів трансфертів для таких бюджетів шляхом здійснення перерозподілу трансфертів, передбачених районним та міським міст обласного значення бюджетам, за погодженням з Комітетом з питань бюджету /стаття 29 та додаток № 12 до доопрацьованого законопроекту/. Таке положення не узгоджується з Бюджетним кодексом України, оскільки виходячи з вимог пункту 6 частини першої статті 40 (згідно з яким законом про державний бюджет визначаються бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів), частини третьої статті 97 (згідно з якою у державному бюджеті затверджується обсяг міжбюджетних трансфертів окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів) та частини четвертої статті 67 цього Кодексу відносини між державним бюджетом і бюджетами новостворених об’єднаних територіальних громад шляхом надання їм міжбюджетних трансфертів мають визначатися виключно у законі про державний бюджет, а не за рішеннями Уряду. Поряд з тим, виникає питання щодо доцільності визначення у додатку № 12 до доопрацьованого законопроекту переліку бюджетів об’єднаних територіальних громад, для яких встановлюються відносини з державним бюджетом, оскільки у таких громадах перші вибори депутатів місцевих рад та відповідних сільських, селищних, міських голів лише призначені та існує ймовірність визнання окремих з них такими, що не відбулися.

До законопроекту не надано належних пояснень і обґрунтувань щодо нових положень і показників доопрацьованого законопроекту, які не пов’язані з реалізацією Бюджетних висновків Верховної Ради України.

Необхідно зауважити, що доопрацьований законопроект містить певні неточності та неузгодженості щодо окремих положень і показників, що потребує внесення необхідних техніко-юридичних та редакційних правок.

Зокрема, щодо бюджетних показників по Державній судовій адміністрації України у додатку № 8 /щодо розподілу видатків між судами та іншими органами судової влади у системі ДСАУ/ не відображено збільшення видатків за загальним фондом для Служби судової охорони в обсязі 300.000 тис. грн (у тому числі видатки споживання – на 177.040,2 тис. грн /з них оплата праці – на 40.781 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 6.697 тис. грн/ та видатки розвитку – на 122.959,8 тис. грн), яке передбачено у додатку № 3 /щодо розподілу усіх видатків/. Відтак, з метою узгодження таких бюджетних показників потребують коригування показники за загальним фондом державного бюджету у додатку № 8 у підсумковому рядку за кодом 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами» та у рядку «Служба судової охорони».

За результатами попереднього розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України передбачити розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000) після прийняття пов’язаних з ним урядових законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130), про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення та виконання бюджетів (реєстр. № 5131), про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році (реєстр. № 5132).

При цьому, враховуючи стан розгляду і прийняття зазначених урядових законопроектів, Комітет з питань бюджету за участю Міністерства фінансів України підготує передбачений частиною третьою статті 158 Регламенту Верховної Ради України відповідний висновок до доопрацьованого Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000) та додатково подасть його на розгляд Верховної Ради України.

Голова Комітету А.В. Павелко

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

від 21.12.2016 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 21 грудня 2016 року (протокол № 84) розглянув питання щодо підготовки до розгляду проект закону про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000 від 03.11.2016), доопрацьованого Кабінетом Міністрів України до другого читання.

Згідно з статтею 158 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 16 листопада п.р. заслухав питання щодо законопроекту про державний бюджет на 2017 рік (реєстр. № 5000), підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого читання /далі – доопрацьований законопроект за реєстр. № 5000/, включаючи стан врахування Бюджетних висновків Верховної Ради України (схвалених Постановою Верховної Ради України від 20.10.2016 р. № 1706-VIІІ).

Зокрема, аналіз стану врахування Бюджетних висновків Верховної Ради України свідчить про таке:

 • щодо розділу 1 (пропозиції): з 50 пунктів враховано 31 пункт, враховано частково 10 пунктів і не враховано 9 пунктів;
 • щодо розділу 2 (доручення Уряду): з 42 пунктів враховано 8 пунктів, враховано частково 3 пункти і не враховано 31 пункт.

Беручи до уваги, що у доопрацьованому законопроекті за реєстр. № 5000Урядом враховані положення урядових законопроектів за реєстр. № 5130 (щодо змін до деяких законодавчих актів України), № 5131 (щодо змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення та виконання бюджетів) та № 5132 (щодо змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році), які безпосередньо впливають на показники державного та місцевих бюджетів і відповідно без прийняття яких передчасно розглядати у другому читанні доопрацьований законопроект за реєстр. № 5000, Комітет рекомендував Верховній Раді України передбачити розгляд у другому читанні доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 5000 після прийняття таких урядових бюджетоутворюючих законопроектів /лист від 16.11.2016 р. № 04-13/3-2627 (274282)/. При цьому, Комітет відмічав, що враховуючи стан розгляду та прийняття зазначених законопроектів, Комітет з питань бюджету за участю Міністерства фінансів України підготує передбачений частиною третьою статті 158 Регламенту Верховної Ради України висновок до доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 5000 та додатково подасть його на розгляд Верховної Ради України.

Пізніше, 7 грудня п.р., на засіданні Комітету наголошувалося, що 6 грудня п.р. вже прийнято в цілому законопроект за реєстр. № 5130 із зміненою редакцією, а при прийнятті в цілому законопроектів за реєстр. № 5131 і № 5132 можуть бути також змінені їх положення, що призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2017 рік. Тому Комітет з питань бюджету рекомендував Кабінету Міністрів України доручити Мінфіну за наслідками розгляду Парламентом урядових законопроектів за реєстр. № 5130, № 5131 і № 5132 подати до 21 грудня п.р. Комітету з питань бюджету відповідні пропозиції змін до текстових статей законопроекту про державний бюджет на 2017 рік та додатків до нього, що будуть пов’язані з необхідністю збалансування бюджетних показників та узгодженням з остаточною редакцією зазначених законопроектів /лист від 07.12.2016 р. № 04-13/3-2899 (296166)/.

Водночас, для усунення неузгодженостей з бюджетним законодавством запропонованого Урядом у доопрацьованому законопроекті за реєстр. № 5000 нового положення (щодо встановлення з 01.03.2017 р. відносин між державним бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад, в яких перші місцеві вибори призначено на грудень 2016 р., шляхом перерозподілу Урядом у 2017 році відповідних міжбюджетних трансфертів для визначення обсягів трансфертів для таких бюджетів), зважаючи на відтермінування розгляду даного законопроекту, а також на проведення відповідних перших місцевих виборів 11 і 18 грудня п.р., Комітет з питань бюджету рекомендував Кабінету Міністрів України доручити Мінфіну за участю відповідних центральних органів виконавчої влади здійснити розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів на 2017 рік для бюджетів тих об’єднаних територіальних громад, в яких у грудні 2016 року відбудуться перші місцеві вибори і які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та не пізніше 20 грудня п.р. подати Комітету з питань бюджету уточнені додатки № 6 і № 11 до законопроекту за реєстр. № 5000 в частині визначення міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів.

Поряд з тим, за рішенням Комітету було направлено листа Голові Верховної Ради України А.В. Парубію /від 07.12.2016 р. № 04-13/3-2900 (296176)/ з пропозицією передбачити прийняття Верховною Радою України в цілому законопроектів за реєстр. № 5131 і № 5132 не пізніше 20 грудня 2016 р., а розгляд у другому читанні законопроекту за реєстр. № 5000 передбачити через один день після прийняття вищезазначених законопроектів (тобто не раніше 22 грудня 2016 р.).

Таким чином, враховуючи прийняття 20 грудня п.р. Верховною Радою України законопроектів за реєстр. № 5131 і № 5132 в цілому, Міністерство фінансів України надало Комітету з питань бюджету пропозиції щодо уточнення показників доходів проекту державного бюджету на 2017 рік та пропозиції щодо збалансування його показників, а також додатки № 6 і № 11 до доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 5000 у новій редакції (що пов’язано з визначенням міжбюджетних трансфертів для бюджетів тих об’єднаних територіальних громад, в яких у грудні 2016 року відбулися перші місцеві вибори і які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад).

Поряд з тим, з часу подання Урядом доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 5000 (з 03.11.2016 р.) до Комітету надійшли додаткові пропозиції народних депутатів України до цього законопроекту. При цьому, згідно з частиною третьою статті 158 Регламенту Верховної Ради України пропозиції народних депутатів, комітетів до такого законопроекту, підготовленого до другого читання, не розглядаються.

Комітетом разом з уповноваженими представниками Мінфіну неодноразово розглядалося дане питання, включаючи зазначені пропозиції до доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 5000, а також невраховані або частково враховані Урядом Бюджетні висновки Верховної Ради України.

За підсумками розгляду питання Комітет з питань бюджету прийняв таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000 від 03.11.2016 р.), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України:

1. В абзаці другому підпункту «а» пункту 1 статті 6 слова «у сфері сільського господарства та» виключити.

2. В абзаці другому статті 10 слова і цифри «пунктами 17 та 17-1» замінити словами і цифрами «пунктами 17, 17-1 та 43». /у зв’язку з прийнятим 20.12.2016 р. законопроектом за реєстр. № 5131 щодо змін до Бюджетного кодексу, в якому передбачено спрямування у 2017 р. 13,44% акцизного податку з пального до спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування/

3. Пункти 5 і 6 статті 11 викласти в такій редакції:

«5) 23,06 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 26,75 відсотка акцизного податку з вироблених в Україні транспортних засобів;

6) 23,06 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального та 26,75 відсотка акцизного податку з ввезених на митну територію України транспортних засобів».

4. Статтю 11 доповнити новим пунктом 12 такого змісту:

«12) 14 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (як виняток із положень статей 64 і 69 Бюджетного кодексу України)».

При цьому, у пункті 21 статті 14 слово і цифри «пунктом 10» замінити словами і цифрами «пунктами 10 та 12».

Відповідно передбачити за спеціальним фондом проекту державного бюджету на 2017 рік:

 • доходи за кодом 18050000 «Єдиний податок» у сумі 722.300 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту);
 • збільшення видатків розвитку за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580) на 722.300 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатка № 3 до законопроекту).

5. Статтю 11 доповнити новими пунктами 13 і 14 такого змісту:

«13) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення;

14) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення»;

При цьому, статтю 14 доповнити новим пунктом 23 такого змісту:

«23) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 13 та 14 статті 11 цього Закону)».

Поряд з тим, доповнити новою статтею 31 такого змісту:

«Стаття 31. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється із загального фонду державного бюджету в обсязі, що відповідає обсягу надходжень від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), та спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктами 13 і 14 статті 11 цього Закону, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на суму заборгованості, що не була відшкодована станом на 1 січня 2016 року, з урахуванням проведених у минулих роках розрахунків.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати до розрахунків з перерахування цієї субвенції надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, розстрочених та відстрочених грошових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань, із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону».

Відповідно у проекті державного бюджету на 2017 рік передбачити:

 • збільшення доходів: за кодом 11020000 «Податок на прибуток підприємств» на 3.350.000 тис. грн (за спеціальним фондом), за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування» на 1.500.000 тис. грн (за загальним фондом) та за кодом 21010000 «Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність» на 150.000 тис. грн (за спеціальним фондом) з внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту;
 • видатки споживання за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» (код 2761520) у сумі 5.000.000 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 1.500.000 тис. грн та за спеціальним фондом – 3.500.000 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатків № 3 і № 7 до законопроекту).

/відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозицій №№ 124, 126, 577, 578, 992-1003, 1019 і 1030 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

6. У першому реченні статті 19 цифри «1.700.000.000» замінити цифрами «7.544.562.370», а слова «за ухваленими на користь юридичних осіб рішеннями судів» замінити словами «за рішеннями судів».

7. У статті 27 цифру і слово «1 вересня» замінити цифрою і словом «1 січня».

8. Статтю 29 викласти у такій редакції:

«Стаття 29. Установити, що у 2017 році встановлюються відносини між державним бюджетом та бюджетами тих об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набули повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2016 році, згідно з додатком № 11 до цього Закону».

При цьому, доповнити Прикінцеві положення новим пунктом 17 такого змісту:

«17. Кабінету Міністрів України після набуття повноважень місцевими радами об’єднаних територіальних громад за результатами проведених у 2017 році перших місцевих виборів внести пропозиції щодо надання таким об’єднаним територіальним громадам з державного бюджету у 2017 році фінансової підтримки з метою стимулювання їх соціально-економічного розвитку».

Відповідно додатки № 6 та № 11 до законопроекту викласти у поданій Міністерством фінансів України новій редакції, що додаються /з урахуванням визначення міжбюджетних трансфертів на 2017 рік для бюджетів тих об’єднаних територіальних громад, в яких у грудні 2016 року відбулися перші місцеві вибори, та уточнення міжбюджетних трансфертів для відповідних районних бюджетів/, а також у пункті 2 Прикінцевих положень цифри «12» замінити цифрами «11» та скасувати додаток № 12 до законопроекту.

У зв’язку з цим, передбачити за загальним фондом проекту державного бюджету на 2017 рік:

 • збільшення доходів за кодом 41010100 «Реверсна дотація» на 54.335,4 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту);
 • збільшення видатків споживання за бюджетною програмою «Базова дотація» (код 3511050) на 113.011,7 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатка № 3 до законопроекту).

/уточнення редакції нових положень, передбачених Урядом у підготовленому до ІІ читання законопроекті, для узгодження з нормами Бюджетного кодексу та прийнятим 20.12.2016 р. законопроектом за реєстр. № 5131 щодо змін до Бюджетного кодексу/

9. Доповнити новою статтею 32 такого змісту:

«Стаття 32. Установити, що у 2017 році додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я перераховується обласним бюджетам, районним бюджетам і бюджетам об’єднаних територіальних громад в обсягах, визначених у додатку № 6 до цього Закону, щомісячно рівними частинами та спрямовується у першу чергу на видатки навчальних закладів (визначених у частині першій статті 103-2 Бюджетного кодексу України) з оплати праці з нарахуваннями (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників) та з оплати комунальних послуг і енергоносіїв, видатки закладів охорони здоров’я (зазначених у частині першій статті 103-4 Бюджетного кодексу України) з оплати комунальних послуг і енергоносіїв».

10. Доповнити новою статтею 33 такого змісту:

«Стаття 33. Установити, що у разі здійснення у 2017 році видатків бюджету міста Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків (але не більше 1.135.790 тис. гривень) частину зобов’язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

/відповідно до пункту 2.4 Бюджетних висновків та пропозиції № 1121 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

11. Пункт 8 Прикінцевих положень виключити.

Відповідно доходи загального фонду проекту державного бюджету на 2017 рік зменшити за кодом 22150000 «Портовий (адміністративний) збір» на 1.344.400 тис. грн, при цьому збільшити за кодом 11020000 «Податок на прибуток підприємств» на 286.200 тис. грн, за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування» на 114.600 тис. грн та за кодом 21010000 «Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність» на 960.400 тис. грн (із внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту).

/відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозицій № 139 і № 199 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

12. Абзаци перший і другий пункту 11 Прикінцевих положень після слів «Державній службі України з надзвичайних ситуацій» (у відповідному відмінку) доповнити словами «Державному космічному агентству України» (у відповідному відмінку).

13. Прикінцеві положення доповнити пунктом 18 такого змісту:

«18. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня здійснення правочину, визначеного пунктом 10 Прикінцевих положень цього Закону, подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік в частині зменшення видатків на обслуговування державного боргу (з урахуванням необхідності обслуговування збільшення державного боргу для націоналізації системоутворюючого банку) та збільшення видатків на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування».

14. Прикінцеві положення доповнити пунктом 19 такого змісту:

«19. Кабінету Міністрів України розглянути можливість збільшення видатків за бюджетною програмою «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» (код 2805060) в межах загального обсягу бюджетних призначень, визначених Міністерству аграрної політики та продовольства України на 2017 рік». /відповідно до пункту 1.17.23 Бюджетних висновків/

15. Прикінцеві положення доповнити пунктом 20 такого змісту:

«20. Кабінету Міністрів України розглянути можливість відновлення Міністерству охорони здоров’я України бюджетної програми «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код 2301490) з обсягом видатків у сумі 61.343,9 тис. грн. /відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозицій №№ 437-439 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

16. Прикінцеві положення доповнити пунктом 21 такого змісту:

«21. Установити, що у 2017 році розподіл бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції в автоматичному режимі за бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, здійснюється із урахуванням такого критерію: пропорційно сумі вартості реалізованої сільськогосподарським товаровиробником сільськогосподарської продукції».

17. Внести до доходів проекту державного бюджету на 2017 рік за розрахунками Міністерства фінансів України такі зміни (з внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту):

 • зменшити показник загального фонду за кодом 13030700 «Рентна плата за користування надрами для видобування нафти» на 1.727.475,6 тис. грн;
 • зменшити показник загального фонду за кодом 13060000 «Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України» на 1.000.000 тис. грн;
 • зменшити показник загального фонду за кодом 13080300 «Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією» на 1.296.836,6 тис. грн;
 • збільшити показник загального фонду за кодом 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» на 3.467.254,5 тис. грн;
 • зменшити показник спеціального фонду за кодом 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» на 16.154,5 тис. грн;
 • збільшити показник загального фонду за кодом 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)» на 272.528,6 тис. грн;
 • збільшити показник спеціального фонду за кодом 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)» на 16.301,4 тис. грн;
 • зменшити показник загального фонду за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування» на 10.580.000 тис. грн;
 • збільшити показник загального фонду за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів» на 13.360.000 тис. грн;
 • збільшити показник загального фонду за кодом 15010000 «Ввізне мито» на 146,3 тис. грн;
 • зменшити показник спеціального фонду за кодом 15010000 «Ввізне мито» на 146,3 тис. грн;
 • збільшити показник загального фонду за кодом 22160100 «Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні» на 0,6 тис. грн;
 • зменшити показник спеціального фонду за кодом 22160100 «Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні» на 0,6 тис. грн;
 • виключити рядок з показником загального фонду за кодом 24140100 «Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі» у сумі 260.586,3 тис. грн.

/такі зміни пов’язані з уточненням розрахунків доходів внаслідок прийняття 20.12.2016 р. законопроекту за реєстр. № 5132 щодо змін до Податкового кодексу із зміненою редакцією порівняно з редакцією, поданою Урядом, відповідно до листа Мінфіну/

18. Внести до видатків проекту державного бюджету на 2017 рік такі зміни (з внесенням відповідних змін до додатків № 3 та № 7 до законопроекту):

18.1. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Надання медичних послуг медичними закладами» (код 0301170) на 40.000 тис. грн;

18.2. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю “Київські солісти”, Національного культурно-мистецького та музейного комплексу “Мистецький арсенал”, інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник Президента України”» (код 0301360) на 26.019 тис. грн, у тому числі видатки споживання – на 24.569 тис. грн та видатки розвитку – на 1.450 тис. грн;

18.3. визначити видатки Державному агентству з питань електронного урядування України як відповідальному виконавцю бюджетних програм у складі видатків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за кодом 0416000 (виключивши його із складу видатків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за кодом 2753000), при цьому збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Електронне урядування та Національна програма інформатизації» (код 0416030) на 200.000 тис. грн; /уточнення підпорядкування відповідального виконавця – за пропозицією Уряду відповідно до Постанови КМУ від 16.11.2016 р. № 887 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань електронного урядування»/

18.4. визначити видатки Державній аудиторській службі України як відповідальному виконавцю бюджетних програм у складі видатків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за кодом 0417000 (виключивши її із складу видатків Міністерства фінансів України за кодом 3505000), при цьому зменшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів» (код 0417010) на 2.791,9 тис. грн (з них оплата праці – на 2.288,4 тис. грн) та збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері фінансів» (код 3501010) на 2.791,9 тис. грн (з них оплата праці – на 2.288,4 тис. грн); /уточнення підпорядкування відповідального виконавця – за пропозицією Уряду відповідно до Постанови КМУ від 22.07.2016 р. № 469 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»/

189.5. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні» (код 0801010) на 10.464 тис. грн; /відповідно до пункту 1.17.4 Бюджетних висновків/

18.6. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Державна підтримка будівництва шахти №10 “Нововолинська”» (код 1101530) на 130.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» (код 1101110) на 130.000 тис. грн; /відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозиції № 292 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.7. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» (код 1801060) на 1.158 тис. грн та збільшити видатки за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів» (код 1801190) /з уточненням найменування цієї бюджетної програми/ на 9.746,2 тис. грн (у тому числі за загальним фондом видатки споживання – на 4.546,2 тис. грн (з них оплата праці – на 3.589,2 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 167,4 тис. грн) та за спеціальним фондом видатки розвитку – на 5.200 тис. грн), зменшивши видатки розвитку за бюджетною програмою «Прикладні розробки у сфері розвитку культури» (код 1801020) на 10.904,2 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – на 5.704,2 тис. грн та за спеціальним фондом – на 5.200 тис. грн; /відповідно до прийнятого 20.12.2016 р. р. законопроекту за реєстр. № 5131 щодо змін до Бюджетного кодексу/

18.8. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» (код 1801560) на 17.343,7 тис. грн;

18.9. збільшити за загальним фондом видатки розвитку на оплату товарів, робіт, послуг за контрактами, укладеними у 2016 році із суб’єктами господарювання для виконання програм з підвищення обороноздатності і безпеки держави із залученням кредитів (позик) під державні гарантії (на сплату суб’єктами господарювання відсотків за користування кредитами (позиками)) загалом на 463.570,5 тис грн за такими бюджетними програмами:

 • «Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України» (код 1003020) на 90.000 тис. грн;
 • «Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ» (код 2101020) на 231.280,1 тис. грн;
 • «Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України» (код 2101150) на 142.290,4 тис. грн;

/відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозиції № 211 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.10. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій» (код 1006010) на 3.000 тис. грн (з них оплата праці – на 2.510 тис. грн); /відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозиції № 276 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.11. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» (код 1006280) на 682.900 тис. грн (з них оплата праці на 575.590 тис. грн); /відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозицій № 276 і № 278 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.12. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту» (код 1006360) на 26.200 тис. грн (з них оплата праці на 22.100 тис. грн); /відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозицій № 276 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.13. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) на 167.000 тис. грн; /відповідно до пункту 1.17.13 Бюджетних висновків/

18.14. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (код 2201190) на 1.985.722,5 тис. грн, виключивши бюджетну програму «Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (код 2201300) з видатками споживання за загальним фондом у сумі 1.985.722,5 тис. грн; /відповідно до пункту 2.5 Бюджетних висновків та пропозицій №№ 372-376, 381 і 382 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.15. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів» (код 2211210) у сумі 50.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення» (код 2201030) на 50.000 тис. грн.;

18.16. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги» (код 2301080) /з уточненням найменування цієї бюджетної програми/ на 20.000 тис. грн; /відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозицій № 406 і № 409 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.17. збільшити видатки за бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (код 2301110) на 96.722,9 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – на 94.793,4 тис. грн (видатки споживання, з них оплата праці – на 58.261,1 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 14.072,7 тис. грн) та за спеціальним фондом – на 1.929,5 тис. грн (у тому числі видатки споживання – на 1.836,2 тис. грн, з них оплата праці – на 659,6 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 205,9 тис. грн, та видатки розвитку – на 93,3 тис. грн), виключивши із переліку закладів охорони здоров’я, які передаються на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів, у додатку № 10 до законопроекту по Дніпропетровській області «Державний заклад «Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1 Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпропетровськ» та збільшивши за спеціальним фондом доходи за кодом 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» на 1.929,5 тис. грн з внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту; /відповідно до пункту 2.12 Бюджетних висновків та пропозицій № 413, № 416, № 1135 і № 1136 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.18. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (код 2301110) на 31.129 тис. грн, у тому числі видатки споживання – на 9.629 тис. грн (з них оплата праці – на 4.889 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 918 тис. грн), видатки розвитку – на 21.500 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» (код 2507030) на 31.129 тис. грн; /відповідно до пункту 2.4.8 Бюджетних висновків та пропозицій № 414 і № 415 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.19. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів» (код 2401270) на 160.000 тис. грн; /відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозиції № 462 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.20. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем» (код 2407120) у сумі 30.000 тис. грн; /відповідно до пункту 1.17.19 Бюджетних висновків/

18.21. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України» (код 2501120) на 35.000 тис. грн;

18.22. за бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» (код 2507030) передбачити окремий рядок «у тому числі випуск спеціальної літератури з метою комплектування бібліотек Українського товариства сліпих» з обсягом видатків споживання за спеціальним фондом у сумі 6.000 тис. грн;

18.23. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”» (код 2751520) у сумі 20.000 тис. грн;

18.24. збільшити за спеціальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (код 2761130) на 500.000 тис. грн та за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) на 2.500.000 тис. грн, зменшивши за спеціальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 3.000.000 тис. грн.

Відповідно статтю 14 доповнити новим пунктом 24 такого змісту:

«24) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону)»;

18.25. збільшити за спеціальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580) на 1.079.000 тис. грн, збільшивши за спеціальним фондом доходи за кодом 50080100 «Конфісковані кошти та кошти отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення» на 1.079.000 тис. грн з внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту;

18.26. встановити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері рибного господарства» (код 2804010) у сумі 40.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» (код 2801540) на 40.000 тис. грн;

18.27. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні» (код 2804070) на 30.000 тис. грн; /відповідно до пункту 1.17.22 Бюджетних висновків/

18.28. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» (код 2809020) на 56.800 тис. грн; /відповідно до пункту 2.4.11 Бюджетних висновків та пропозицій №№ 627-629 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.29. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг» (код 3111010) на 7.500 тис. грн (з них оплата праці на 10.123 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії на 458,1 тис. грн), зменшивши видатки розвитку на 7.500 тис. грн;

18.30. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220) на 108.600 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 63.600 тис. грн (з них оплата праці на 52.100 тис. грн) та видатки розвитку на 45.000 тис. грн; /відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозицій №№ 667-669 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.31. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) на 500.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (код 2761130) на 500.000 тис. грн;

18.32. забюджетною програмою «Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз» (код 3601070) /з уточненням найменування цієї бюджетної програми/ за загальним фондом встановити видатки споживання у сумі 53.057,4 тис. грн (з них оплата праці у сумі 43.489,7 тис. грн), виключивши видатки розвитку у сумі 53.057,4 тис. грн, за спеціальним фондом встановити видатки споживання у сумі 55.297,2 тис. грн (з них оплата праці у сумі 33.204,4 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії у сумі 4.071,9 тис. грн), зменшивши видатки розвитку на 55.297,2 тис. грн, а також встановити код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету «0380»;

18.33. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» (код 6521010) на 300.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 200.000 тис. грн (з них оплата праці – на 180.000 тис. грн) та видатки розвитку на 100.000 тис. грн; /відповідно до пункту 2.7 Бюджетних висновків та пропозиції № 724 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.34. передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України» (код 6541100) у сумі 65.284,9 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 64.626,4 тис. грн (видатки споживання – 59.769,4 тис. грн, з них оплата праці – 38.500 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – 8.250 тис. грн, та видатки розвитку – 4.857 тис. грн) та за спеціальним фондом – 658,5 тис. грн (у тому числі видатки споживання – 599,7 тис. грн, з них оплата праці – 439,4 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – 21,6 тис. грн, та видатки розвитку – 58,8 тис. грн), виключивши із переліку закладів охорони здоров’я, які передаються на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів, у додатку № 10 до законопроекту по м. Києву «Лікарня для вчених Національної академії наук України, м. Київ» та збільшивши за спеціальним фондом доходи за кодом 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» на 658,5 тис. грн з внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту; /відповідно до пункту 2.12 Бюджетних висновків та пропозицій №№ 738-741 і № 1167 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.35. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» (код 6561060) на 817.742 тис. грн (з них оплата праці – на 309.669,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 50.219,7 тис. грн), виключивши бюджетну програму «Оплата медичних послуг, що надаються клініками науково-дослідних установ Національної академії медичних наук» (код 6561140) з видатками споживання за загальним фондом у сумі 817.742 тис. грн; /відповідно до пункту 1.17.30 Бюджетних висновків/

18.36. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» (код 6561160) у сумі 200.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» (код 2311410) на 200.000 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 6 до законопроекту щодо зменшення загального обсягу зазначеної субвенції);

18.37. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ Національний інститут серцево судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ» (код 6561840) у сумі 7.009 тис. грн;

18.38. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України» (код 6571020) на 1.461,1 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 1.386,1 тис. грн (з них оплата праці на 410 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії на 122,4 тис. грн) та видатки розвитку на 75 тис. грн; /відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозицій № 775 і № 776 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.39. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства» (код 6571030) на 1.038,9 тис. грн; /відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозицій № 777 і № 778 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

18.40. збільшити за загальним фондом видатки на розвиток, модернізацію та функціонування системи кіберзахисту в Україні на 150.000 тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:

«Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації» (код 6641010) на 7.000 тис. грн (видатки споживання);

«Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації» (код 6641020) на 143.000 тис. грн (у тому числі видатки розвитку на 113.000 тис. грн та встановивши видатки споживання у сумі 30.000 тис. грн);

/відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозиції № 797 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

19. Збільшити доходи загального фонду проекту державного бюджету на 2017 рік за кодом 21010000 «Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність» на 522.670,8 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту) з метою забезпечення збалансованості бюджетних показників. /відповідно до пункту 2.21 Бюджетних висновків та пропозицій №№ 193-195 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20. Внести до тексту законопроекту та додатків до нього такі техніко-юридичні правки:

20.1. у пункті 14 статті 14 слова «бюджетну програму «Будівництво мостового переходу у м. Запоріжжя» замінити словами «будівництво мостового переходу у м. Запоріжжі»; /для узгодження з викладом інших положень цієї статті, в яких наводяться напрями використання коштів, а не власні назви бюджетних програм/

20.2. у пункті 18 статті 14 слова «бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» замінити словами «субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»; /для узгодження з викладом інших положень цієї статті, в яких наводяться напрями використання коштів, а не власні назви бюджетних програм/

20.3. у другому реченні статті 19 слова «органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів» замінити словами «органам Державної казначейської служби України»; /для забезпечення єдиного найменування відповідних органів у всьому тексті законопроекту (зокрема, як передбачено у статті 25 та пункті 11 Прикінцевих положень законопроекту)/

20.4. у статті 22 слова «для реалізації» замінити словами «на реалізацію» (із внесенням до додатків № 3 і № 9 до законопроекту відповідних змін щодо найменування бюджетної програми за кодом 2761600); /для узгодження з назвою відповідної субвенції у додатку № 7 до законопроекту/

20.5. у частині першій статті 26 слово «фінансування» замінити словами «фінансове забезпечення»; /для приведення у відповідність до бюджетної термінології та узгодження з назвою додатка № 10 до законопроекту/

20.6. у статті 30: після слів «бюджетною програмою «Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління» доповнити словом і цифрами «(код 0411140)», а також доповнити словами «відповідно до визначених ним порядку та умов»; /для забезпечення чіткої ідентифікації такої бюджетної програми та забезпечення правової визначеності відповідного положення/

20.7. пункти 5 і 14 Прикінцевих положень об’єднати в одному пункті; /оскільки у відповідних пунктах йдеться про зупинення дії окремих положень одного закону – Бюджетного кодексу України/

20.8. у пунктах 15 і 16 Прикінцевих положень слово «фінансування» замінити словами «фінансове забезпечення»; /для приведення у відповідність до бюджетної термінології/

20.9. у додатку № 2 передбачити рядок «Придбання цінних паперів» (код 601220) із від’ємним показником за спеціальним фондом у сумі 792.145,1 тис. грн; /для деталізації показника за кодом 601200, як у додатку № 2 до закону про державний бюджет на 2016 рік/

20.10. у додатку № 3:

у найменуванні бюджетної програми за кодом 0111090 виключити слова «і журналу “Віче”»; /для приведення у відповідність до Постанови Верховної Ради України від 16.11.2016 р. № 1746-VIII «Про вихід Верховної Ради України із засновників редакції журналу Верховної Ради України “Віче”» з урахуванням звернення Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами від 18.11.2016 р. № 15/11-1941(276165)/

найменування відповідального виконавця бюджетних програм за кодом 3105000 викласти у такій редакції: «Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України»; /для узгодження з найменуванням відповідної юридичної особи відповідно до звернення Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту від 11.11.2016 р. № 38/6.1/448/

у найменуванні бюджетної програми за кодом 3511670 слова «Дніпропетровська» та «Дніпропетровську» замінити відповідно словами «Дніпра» та «Дніпрі» з внесенням до додатків № 7 і № 9 до законопроекту відповідних змін щодо найменування субвенції; /для приведення у відповідність до Постанови Верховної Ради України від 16.05.2016 р. № 1375-VIII «Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області» та узгодження з додатками № 6 і № 7 до законопроекту щодо визначення міжбюджетних трансфертів саме бюджету міста Дніпра/

20.11. у додатку № 7 найменування графи щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам «придбання житла для членів сімей загиблих військовослужбовців, смерть яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, а також військовослужбовців – інвалідів, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, І-ІІ групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов» викласти в такій редакції: «виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»; /для узгодження з найменуванням відповідної субвенції за кодом 2511120 у додатку № 3 до законопроекту/

20.12. у додатку № 8: збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами» (код 0501020) та у рядку «Служба судової охорони» на 300.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання – на 177.040,2 тис. грн (з них оплата праці – на 40.781 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 6.697 тис. грн) та видатки розвитку – на 122.959,8 тис. грн; /техніко-юридичні правки (виправлення помилки) – для узгодження з відповідними показниками за кодом 0501020 у додатку № 3 до законопроекту з урахуванням листів Мінфіну від 25.11.2016 р. № 31-08020-01-2/33634 і від 28.11.2016 р. № 31-08020-01-2/33721/

20.13. у додатку № 9:

 • за рядком «Проект з передачі електроенергії – 2» (Кредитор – Міжнародний банк реконструкції та розвитку) слова «Проект з передачі електроенергії – 2» замінити словами «Другий проект з передачі електроенергії»; /для приведення у відповідність до назви зазначеного проекту у Розпорядженні Президента України від 10.11.2014 р. № 1233 та Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. № 1060-р щодо залучення позики від МБРР/
 • за рядком «Проект “Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей”» (Кредитор – Міжнародний банк реконструкції та розвитку) у графі «Загальний обсяг кредиту (позики) (тис. одиниць)» цифри «214730» замінити цифрами «214729,837»; /для приведення у відповідність до обсягу зазначеної позики в угоді про позику між Україною та МБРР від 19.03.2015 р./
 • за рядком «Проект розвитку дорожньої галузі (Третій проект покращення автомобільних доріг України)» (Кредитор – Міжнародний банк реконструкції та розвитку) слова «(Третій проект покращення автомобільних доріг України)» виключити; /для приведення у відповідність до назви зазначеного проекту в угоді про позику між Україною та МБРР від 19.11.2015 р./
 • за рядком «Проект “Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська”» (Кредитор – Європейський банк реконструкції та розвитку) слова «повітряної лінії» замінити словами «високовольтної повітряної лінії»; /для приведення у відповідність до назви зазначеного проекту у кредитній угоді між Україною та ЄБРР, ратифікованій Законом України від 29.10.2008 р. № 621-VI/
 • за рядком «Проект “Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва”» (Кредитор – Європейський банк реконструкції та розвитку) слова «підходах до м. Києва» замінити словами «на під’їздах до м. Києва (пан’європейські коридори)»; /для приведення у відповідність до назви зазначеного проекту у кредитній угоді між Україною та ЄБРР, ратифікованій Законом України від 15.06.2011 р. № 3514-VI/
 • за рядком «Україна – Проект “Реабілітація гідроелектростанцій”» (Кредитор – Європейський інвестиційний банк) слово «Україна –» виключити; /для приведення у відповідність до назви зазначеного проекту у фінансовій угоді між Україною та ЄІБ, ратифікованій Законом України від 19.11.2013 р. № 685-VIІ/
 • за рядком «Вища освіта України» (Кредитор – Європейський інвестиційний банк) слова «Вища освіта України» замінити словами «Проект “Вища освіта України”» та найменування бюджетної програми за кодом 2201610 викласти у такій редакції: «Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток»; /для унормування назви відповідного проекту та узгодження з найменуванням такої програми у додатку № 4 до законопроекту/
 • за рядком «Проект “Надзвичайна кредитна програма для України”» (Кредитор – Європейський інвестиційний банк) слова «для України» замінити словами «для відновлення України» та у найменуванні бюджетної програми за кодом 2751630 слова «для України» замінити словами «для відновлення України» з внесенням до додатка № 3 до законопроекту відповідних змін щодо найменування цієї програми; /для приведення у відповідність до назви зазначеного проекту у фінансовій угоді між Україною та ЄІБ, ратифікованій Законом України від 22.04.2015 р. № 346-VIII/
 • за рядком «Проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури”» (Кредитор – Європейський інвестиційний банк) слово «інфраструктури» замінити словами «інфраструктури України»; /для приведення у відповідність до назви зазначеного проекту у фінансовій угоді між Україною та ЄІБ, ратифікованій Законом України від 03.02.2016 р. № 975-VIII/
 • за рядком «Проект “Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середньою капіталізацією”» (Кредитор – Європейський інвестиційний банк) слова «середньою капіталізацією» замінити словами «середнім рівнем капіталізації»; /для приведення у відповідність до назви зазначеного проекту у фінансовій угоді між Україною та ЄІБ, ратифікованій Законом України від 15.07.2015 р. № 601-VIII/
 • за рядком «Проект “Основний кредит для аграрної галузі – України (АПЕКС)”» (Кредитор – Європейський інвестиційний банк) слова «України (АПЕКС)» замінити словом «Україна»; /для приведення у відповідність до назви зазначеного проекту у фінансовій угоді між Україною та ЄІБ, ратифікованій Законом України від 20.09.2016 р. № 1530-VIII/
 • за рядком «Проект “Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)”» (Кредитор – Кредитна установа для відбудови) слово «Модернізація» замінити словом «модернізація» та у найменуванні бюджетної програми за кодом 1101680 слово «Модернізація» замінити словом «модернізація» з внесенням до додатка № 4 до законопроекту відповідних змін щодо найменування цієї програми; /для приведення у відповідність до назви зазначеного проекту в угоді між КМУ та Урядом ФРН, ратифікованій Законом України від 02.10.2012 р. № 5298-VI/
 • за рядком «Проект з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону, для подальшого якісного поєднання їх з автомобільними дорогами Республіки Польща» (Кредитор – Уряд Республіки Польща) найменування бюджетної програми за кодом 3111610 викласти у такій редакції: «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні»; /для узгодження з найменуванням такої програми у додатку № 3 до законопроекту/
 • за рядком «Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску» (Кредитор – Уряд Республіки Польща) слова «пунктів пропуску» замінити словами «пунктів пропуску українсько-польського кордону»; /для приведення у відповідність до назви зазначеного проекту у договорі між Урядом України та Урядом Республіки Польща, ратифікованому Законом України від 03.02.2016 р. № 977-VIII/
 • за рядком «Проект “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”» (Кредитор – Японське агентство міжнародного співробітництва) у графі «Загальний обсяг кредиту (позики) (тис. одиниць)» цифри «108193» замінити цифрами «108193000». /для приведення у відповідність до обсягу зазначеного кредиту у договорі між Урядом України та Урядом Японії, ратифікованому Законом України від 02.09.2015 р. № 664-VIII/

21. На підставі змін, передбачених пунктами 1-20 цих пропозицій, внести відповідні зміни до статті 1 та додатків до законопроекту.

22. Комітету з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України та Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України після прийняття законопроекту при оформленні Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» внести до нього необхідні зміни, пов’язані із врахуванням вищезазначених пропозицій, а також редакційні та техніко-юридичні правки. При цьому, Міністерству фінансів України забезпечити оформлення і візування додатків до цього Закону відповідно до ухваленого рішення Верховної Ради щодо такого Закону.

Доповідачами на сесії Верховної Ради України з цього питання визначено Міністра фінансів України Данилюка Олександра Олександровича та заступника Голови Комітету з питань бюджету Мельника Сергія Івановича.

Голова Комітету А.В. Павелко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті