Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ «Про затвердження Порядку розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби».

Проект наказу розроблено на виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» Міністерством охорони здоров’я розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби».

Приймаючи до уваги необхідність приведення до єдиних уніфікованих правил визначення та застосування державних регульованих цін, забезпечення конкуренції цін на фармацевтичну продукцію, у тому числі відкрити цінову конкуренцію на внутрішньому ринку МОЗ розроблено порядок розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби, що в установленому порядку зареєстровані в Україні, внесені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2016 р., № 3, ст. 166), вартість яких відшкодовується під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

Мета проекту наказу державне регулювання меж оптово-відпускних цін на лікарські засоби, шляхом встановлення Міністерством охорони здоров’я граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: keda@moz.gov.ua; Кеда Юрій Миколайович тел. 200-07-93.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» Міністерством охорони здоров’я розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби» (далі — проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Приймаючи до уваги необхідність приведення до єдиних уніфікованих правил визначення та застосування державних регульованих цін, забезпечення конкуренції цін на фармацевтичну продукцію, у тому числі відкрити цінову конкуренцію на внутрішньому ринку МОЗ розроблено порядок розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби, що в установленому порядку зареєстровані в Україні, внесені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2016 р., № 3, ст. 166), вартість яких відшкодовується під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

Мета проекту наказу державне регулювання меж оптово-відпускних цін на лікарські засоби, шляхом встановлення Міністерством охорони здоров’я граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби.

Шляхом досягнення мети є прийняття проекту наказу.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби»;

від 09 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб’єктів господарювання.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не потребує погодження з обласними та Київською міською державними адміністраціями.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект наказу розміщено на офіційному сайті МОЗ України (http://www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Прийняття проекту наказу дозволить удосконалити формування оптово-відпускних цін та запровадити механізм референтного ціноутворення на лікарські засоби.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці України.

11. Прогноз результатів

Відкрита цінова конкуренція на внутрішньому ринку, встановлення граничної ціни та запровадження механізму постійного зниження ціни.

Заступник Міністра охорони здоров’я України
Роман Ілик

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 23.12.2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Порядку розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби

Відповідно до статі 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення», пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розрахунку граничної оптово-відпускної ціни, що додається.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я Ілика Р. Р.

4. Цей наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра
У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ПОРЯДОК
розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби, що в установленому порядку зареєстровані в Україні, внесені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», вартість яких відшкодовується під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

2. Цей Порядок поширюється на лікарські засоби, включені до переліку непатентованих міжнародних назв лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (далі — Перелік МНН), наведені у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (далі — Постанова), крім діючих речовин (субстанцій) та лікарських засобів, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин.

3. Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби (далі — Реєстр) ведеться у паперовому вигляді та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ України (http://www.moz.gov.ua) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

гранична оптово-відпускна ціна (ГрОВЦ) — вартість одиниці лікарської форми однієї встановленої дози лікарського засобу з Переліку МНН, визначеної згідно з цим Порядком, на основі зовнішнього референтного ціноутворення без урахування постачальницько-збутової та торговельної (роздрібної) надбавок;

зовнішнє референтне ціноутворення — встановлення в Україні граничної оптово-відпускної ціни лікарського засобу з урахуванням оптово-відпускних цін, установлених у референтних країнах;

референтні країни — Республіка Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Латвійська Республіка, Угорщина.

5. Зовнішнє реферування оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, з Переліку МНН, здійснюється на основі даних про оптово-відпускні ціни в референтних країнах, отриманих з офіційних джерел інформації в референтних країнах, наведених у додатку до Постанови.

6. Розрахунок оптово-відпускних цін у національній валюті України на лікарські засоби з Переліку МНН здійснюється за оптово-відпускними цінами у національних валютах референтних країн шляхом їх перерахунку за офіційним (обмінним) курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату проведення розрахунку.

У разі зміни, протягом поточного місяця, середньомісячного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, більше ніж на 10 відсотків, розраховані оптово-відпускні ціни на лікарські засоби Переліку МНН підлягають коригуванню і внесенню змін у Реєстр до 10 числа наступного місяця.

7. Для розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що підлягають регулюванню, застосовується механізм зовнішнього реферування ціни одиниці лікарської форми кожної сили дії кожного лікарського засобу з Переліку МНН отриманими з офіційних джерел уповноважених державних органів референтних країн.

8. Гранична оптово-відпускна ціна одиниці лікарської форми кожної сили дії лікарського засобу з Переліку МНН розраховується, як найменша ціна одиниці лікарської форми кожної сили дії у референтних країнах.

9. Граничні оптово-відпускні ціни одиниці лікарської форми кожної сили дії кожного лікарського засобу з Переліку МНН, затверджуються наказом МОЗ України.

10. Оновлення Реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби здійснюється щокварталу до 05 числа першого місяця наступного кварталу (05 січня, 05 квітня, 05 липня, 05 жовтня) та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ України.

11. Граничні рівні оптово-відпускних цін на лікарські засоби з Переліку МНН вносяться до реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

12. Моніторинг оптово-відпускних цін лікарських засобів з Переліку МНН у референтних країнах, розрахунок найменшої ціни одиниці лікарської форми кожної сили дії у референтних країнах, технічну підтримку обробки та збереження даних здійснює державне підприємство, що належить до сфери управління МОЗ України. Співробітники підприємства, долучені до цієї діяльності, є відповідальними за своєчасність та достовірність отриманих даних.

Начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Т.М. Лясковський

Додаток

до Порядку розрахунку граничної

оптово-відпускної ціни на лікарські засоби

(пункт 3 Порядку)

Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби

№ з\п Міжнародна непатентована назва Код АТХ Одиниця лікарської форми Сила дії (дозування) Гранична оптово-відпускна ціна (ГрОВЦ), грн.
1 2 3 4 5 6
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті