Законопроект щодо тимчасового звільнення лікарських засобів та медичних виробів від оподаткування податком на додану вартість

03 Лютого 2017 2:54 Поділитися

Верховна Рада України
ПОДАННЯ

В порядку законодавчої ініціативи, відповідно до статті 93 Конституції України, подаємо на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу та постачання на території України лікарських засобів вітчизняного виробництва».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народні депутати України
C.П. Лабазюк
В.М. Литвин
С.Я. Рудик
Я.М. Москаленко
І.І. Мельничук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу та постачання на території України лікарських засобів вітчизняного виробництва)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Забезпечення населення лікарськими засобами та належним медичним забезпеченням в Україні є питаннями, що постійно знаходяться в сфері підвищеної уваги і турбують кожного громадянина. За даними Держстату ціни на ліки за рік зросли на 67,7%. І це враховуючи складну економічну ситуацію в країні, де державний бюджет потребує наповнення, але не за рахунок такого стрімкого підвищення цін на лікарські засоби для населення, що лише погіршує стан населення.

Згідно з підпунктом «в» пункту 193.1 статті 193 чинної редакції Податкового кодексу України поряд із загальною ставкою податку на додану вартість в розмірі 20% передбачена спеціальна ставка 7% для операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, які внесені до Державного реєстру лікарських засобів.

Тобто ПДВ нараховується на всьому ланцюжку постачання.

Допустимо, ціна виробника на лікарський засіб складає X грн., до якої він додає 7% ставки ПДВ — це та сума податку, яку виробник додає до ціни товару. У момент, коли дистриб’ютор придбаває лікарський засіб, у виробника виникає податкове зобов’язання (у сумі 7% ПДВ, закладених у ціну препарату).

Дистриб’ютор при встановленні націнки бере за основу ціну виробника у розмірі Х (без урахування ПДВ), додає націнку у розмірі n. До встановленої таким чином базової ціни дистриб’ютор додає 7% ПДВ. У момент реалізації лікарського засобу аптечному закладу, у дистриб’ютора також виникає податкове зобов’язання.

Аптечний заклад встановлює роздрібну націнку на лікарський засіб на основі базової ціни дистриб’ютора (Х+n). До ціни, яка сформувалася таким чином він додає 7% ПДВ у момент реалізації товару.

Наприклад, виробник поставив дистриб’ютору товар на суму 107 грн. (у т.ч. ПДВ). У ціні препарату вже закладено податковий кредит (вхідний ПДВ), який складає 7 грн. Ця сума вказана у податковій накладній. Вартість товару без ПДВ складає 100 грн. Дистриб’ютор формує свою ціну для подальшої реалізації товару аптечному закладу. Для цього він робить націнку на товар, яка, припустимо, складає 10%. Ціна реалізації без ПДВ дорівнює 100 + 10 = 110 грн. Тепер на цю ціну необхідно нарахувати 7%. Ціна реалізації з ПДВ складає 110 + 7,7 = 117,7 грн.

Аналогічну операцію здійснює аптечний заклад: встановлює роздрібну націнку на товар, виходячи з його базової ціни. Припустимо, що розмір націнки складає 10%. Ціна реалізації без ПДВ складає 110 + 11 = 121 грн. Ціна реалізації з ПДВ складає 121 + 8,47 = 129,47 грн.

Отже, у даному випадку податковий кредит (вхідний ПДВ) — сума, яку дистриб’ютор і аптечний заклад отримали у ціні товару складає 7 та 7,7 грн відповідно.

Податкове зобов’язання (вихідний ПДВ) — сума, яку дистриб’ютор і аптечний заклад нарахували на свою ціну товару у момент його реалізації, складає 7,7 і 8,47 грн. відповідно.

ПДВ, яке має сплатити дистриб’ютор до бюджету, складає 7,7 — 7 = 0,70 грн.

ПДВ, яке має сплатити аптечний заклад до бюджету, складає 8,47 — 7,7 = 0,77 грн.

І тут важливо звернути увагу, що введення цього податку не вплине на рентабельність аптечного бізнесу адже ПДВ сплачує кінцевий споживач!(посилання: http://www.apteka.ua/article/285937)

Давайте подивимося на практику європейських країн щодо ставок ПДВ на лікарські засоби. Наприклад, в Австрії, Чехії, Фінляндії, Словаччини застосовується ставка податку на додану вартість в розмірі 10% для всіх лікарських засобів, в Естонії — 9%, в Польщі — 8%, в Хорватії — 5% для рецептурних препаратів, на Кіпрі, в Литві, Угорщині — 5% для всіх лікарських препаратів, у Великобританії — 0% для всіх препаратів, у Франції для окремих категорій лікарських засобів передбачена ставка в розмірі 2,1%, в Іспанії — в розмірі 4%, в Португалії, Греції та Нідерландах — 6%.

Крім цього, європейські країни щороку вживають заходи щодо зниження ставок на «соціальні ліки» і на ліки щоденного вжитку.

Наприклад в США, щоб скоротити витрати населення на медикаменти, було створено онлайн-платформу, яка допомагає кожному підібрати препарат індивідуально та відкрити перелік доступних, більш дешевих аналогів.

Таким чином, наявний стан з цінами на ліки на ринку України є незадовільний і потребує суттєвих змін. Для цього і проектом Закону пропонується до 31 грудня 2018 року звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з продажу та постачання на території України лікарських засобів вітчизняного виробництва, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є створення сприятливих умов для зниження ціни на лікарські засоби та поліпшити фінансове становище соціально незахищеної версти населення.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується, зокрема:

Доповнити підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового Кодексу України пунктом 38-1 такого змісту:

«38-1. Тимчасово до 31 грудня 2018 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з продажу та постачання на території України лікарських засобів вітчизняного виробництва, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності.

Порядок продажу лікарських засобів та медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до цього пункту, визначається Кабінетом Міністрів України».

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України та Податковий кодекс України.

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

Прийняття законопроекту та реалізація його положень дозволить:

здійснити економічні реформи в Україні;

створити сприятливі умови для зниження ціни на ліки;

поліпшити фінансове становище соціально незахищеної версти населення;

забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на належне медичне забезпечення.

Народні депутати України
C.П. Лабазюк
В.М. Литвин
С.Я. Рудик
Я.М. Москаленко
І.І. Мельничук

Проект

від 01.02.2017 р. реєстраційний № 6012

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу та постачання на території України лікарських засобів
вітчизняного виробництва)»

Верховна Рада України постановляє:

І. Доповнити підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового Кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112) пунктом 38-1 такого змісту:

«38-1. Тимчасово до 31 грудня 2018 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з продажу та постачання на території України лікарських засобів вітчизняного виробництва, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності.

Порядок продажу лікарських засобів та медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до цього пункту, визначається Кабінетом Міністрів України».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін:

  • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Голова Верховної Ради України
A. Парубій

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу та постачання на території України лікарських засобів вітчизняного виробництва»

Чинна редакція Запропонована редакція
Податковий кодекс України
Перехідні положення
РОЗДІЛ XX.
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

38. Тимчасово, до 31 березня 2019 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість:
операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України;операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Звільнення від оподаткування податком на додану вартість, передбачене цим пунктом, застосовується, якщо ввезення та/або постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

У разі порушення цільового використання лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться на митну територію України та/або постачаються на митній території України відповідно до цього пункту, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення (нарахована в момент постачання) таких лікарських засобів та медичних виробів, а також несе відповідальність відповідно до законодавства.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, та порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до цього пункту, визначаються Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ XX.
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

38. Тимчасово, до 31 березня 2019 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість:операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України;операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Звільнення від оподаткування податком на додану вартість, передбачене цим пунктом, застосовується, якщо ввезення та/або постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

У разі порушення цільового використання лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться на митну територію України та/або постачаються на митній території України відповідно до цього пункту, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення (нарахована в момент постачання) таких лікарських засобів та медичних виробів, а також несе відповідальність відповідно до законодавства.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, та порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до цього пункту, визначаються Кабінетом Міністрів України.

38-1. Тимчасово до 31 грудня 2018 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з продажу та постачання на території України лікарських засобів вітчизняного виробництва, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності.Порядок продажу лікарських засобів та медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до цього пункту, визначається Кабінетом Міністрів України.
Народні депутати України
C.П. Лабазюк
В.М. Литвин
С.Я. Рудик
Я.М. Москаленко
І.І. Мельничук

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті