Проект про затвердження Напрямів роботи МОЗ України та терміни їх виконання

09 Лютого 2017 11:55 Поділитися

Проект

оприлюднений 08.02.2017 р.

на сайті МОЗ України

Напрямки роботи МОЗ та терміни виконання:

1. Запровадження нової моделі фінансування для первинної медичної допомоги

Розроблення та затвердження примірних форм документів для здійснення вибору громадянами надавачів первинної медичної допомоги, інструкцій щодо їх використання, а також Порядку надання первинної медичної допомоги — І квартал 2017 р.

Проведення загальнонаціональної комунікаційної кампанії для здійснення вільного вибору громадянами надавачів первинної медичної допомоги, включно з поширенням відповідної інформації серед населення та медичних працівників — ІІ — IV квартал 2017 р.

Розроблення та запровадження навчальних програм для медичних працівників, що надають послуги первинної медичної допомоги — протягом 2017 року.

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України про Державний бюджет на 2017 рік з метою переходу на новий механізм оплати послуг первинної медичної допомоги з ІІ півріччя 2017 року — до квітня 2017 р.

Забезпечення переходу на новий механізм оплати послуг первинної медичної допомоги з 1 липня 2017 року — ІІ півріччя 2017 р.

2. Створення правових основ для нової системи фінансування охорони здоров’я

Розроблення проекту Закону України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України — І квартал 2017 р.

Розроблення проекту Закону України Про державні гарантії надання медичної допомоги — ІІ квартал 2017 р.

Розроблення проекту Закону України Про внесення змін до Закону України про основи законодавства України про охорону здоров’я — І квартал 2017 р.

Спрощення умов отримання ліцензії для лікарів первинної ланки — ІІ квартал 2017 р.

Розроблення та подання на затвердження Кабінету Міністрів України збалансованого пакету пропозицій щодо деталізованого складу державного пакета медичної допомоги на плановий рік та пропонований рівень тарифів для оплати відповідних послуг з державного бюджету — щороку, починаючи з 2017 р. відповідно до вимог бюджетного процесу.

3. Створення єдиного національного замовника медичних послуг

Утворення в структурі МОЗ Департаменту «Національна служба здоров’я» — І квартал 2017 р.

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Постанови про утворення Національної служби здоров’я України і затвердження положення про цей орган — І квартал 2017 р.

Утворення Національної служби здоров’я України як центрального органу виконавчої влади, державна реєстрація зазначеного органу — ІІ квартал 2017 р.

4. Створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження електронної системи обміну медичною інформацією — І квартал 2017 р.

Забезпечення реєстрації закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та медичних працівників цих закладів в єдиній електронній системі обміну медичною інформацією — І півріччя 2017 р.

Забезпечення початку реєстрації пацієнтів в єдиній електронній системі обміну медичною інформацією — травень 2017 р.

Запровадження можливості видачі електронних рецептів за програмою реімбурсації вартості лікарських засобів — ІІІ квартал 2017 р.

Запровадження електронної системи міжнародної класифікації звернень за первинною медичною допомогою ІСРС-2 — ІІІ квартал 2017 р.

Отримання експертного висновку та атестату відповідності щодо готовності комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі обміну медичною інформацією — до 1 січня 2018 р.

Розроблення та запровадження навчальних програм для медичних працівників щодо використання електронної системи обміну медичною інформацією у закладах, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу — друге півріччя 2017 р.

Забезпечення використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією в закладах, що надають стаціонарну медичну допомогу — протягом 2018 р.

5. Перегляд уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш поширених медичних станів та спрощення вимог до ведення паперової звітності в медичних закладах

Забезпечення доступу до джерел міжнародних уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш поширених медичних станів — ІІ квартал 2017 р.

Здійснення перекладу та адаптації міжнародних уніфікованих клінічних протоколів для України — ІІІ квартал 2017 р.

Переклад і адаптація міжнародної класифікації звернення за первинною медичною допомогою ІСРС-2 — ІІ квартал 2017 р.

Розроблення та запровадження навчальних програм для лікарів, що надають первинну медичну допомогу, щодо використання міжнародних уніфікованих клінічних протоколів та міжнародної класифікації звернень за первинною медичною допомогою ІСРС-2 — друге півріччя 2017 р.

Спрощення вимог до ведення паперової звітності в медичних закладах, що надають первинну медичну допомогу, у зв’язку з переходом на використання електронної системи обміну медичною інформацією — ІІ півріччя 2017 р.

Розроблення та запровадження навчальних програм для лікарів, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, щодо використання міжнародних уніфікованих клінічних протоколів — протягом 2018 р.

Спрощення вимог до ведення паперової звітності в медичних закладах, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, у зв’язку з переходом на використання електронної системи обміну медичною інформацією — протягом 2018 р.

6. Запровадження нової моделі фінансування медичної допомоги для вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги

Запровадження методики використання діагностично-споріднених груп для обліку наданої медичної допомоги в пілотних закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу — протягом 2017 р.

Доопрацювання та затвердження методики використання діагностично-споріднених груп для обліку наданої медичної допомоги в закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу — ІІ півріччя 2017 р.

Запровадження методики використання діагностично-споріднених груп для обліку наданої медичної допомоги у всіх закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу — протягом 2018 р.

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів для запровадження нової моделі фінансування медичної допомоги для вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги — протягом 2017 р.

Розроблення та запровадження навчальних програм щодо нових методів фінансування для медичних працівників та керівників закладів охорони здоров’я, що надають послуги вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги — протягом 2017-2018 рр.

Забезпечення переходу на оплату послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги за новим методом у повному обсязі в межах гарантованого пакету медичної допомоги для всіх закладів охорони здоров’я — протягом 2019-2020 років.

Затвердження методики аналізу витрат (собівартості медичних послуг) закладів охорони здоров’я — І півріччя 2017 р.

Проведення загальнонаціональної інформаційної кампанії для роз’яснення змін у системі фінансування вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги — IV квартал 2017 року — протягом 2018 року.

7. Створення госпітальних округів

Затвердження Примірного положення про госпітальний округ — І квартал 2017 р.

Подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо переліку та складу госпітальних округів — І квартал 2017 р.

Розробка та затвердження рамкових вимог до лікарень інтенсивного лікування І та II рівнів — І квартал 2017 р.

Забезпечення методологічної підтримки органів місцевої влади та місцевого самоврядування в процесі створення госпітальних округів, започаткування діяльності госпітальних рад та розробки багаторічних планів розвитку госпітальних округів — протягом 2017 року.

Розробка та затвердження програми інвестиційної підтримки розвитку госпітальних округів — ІІ півріччя 2017 р.

Запровадження програми інвестиційної підтримки госпітальних округів згідно з багаторічними планами їх розвитку — ІІ півріччя 2017 р. і надалі.

8. Запровадження національної системи реімбурсації лікарських засобів для визначеного переліку медичних станів

Розробка та затвердження методики обчислення граничного обсягу відшкодування вартості та визначення граничної ціни лікарських засобів, вартість яких відшкодовується. Проведення розрахунків згідно із затвердженою методикою та оприлюднення їх результатів — І квартал 2017 р.

Надання рекомендацій щодо організації запровадження відшкодування вартості лікарських засобів (зокрема, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед пацієнтів, лікарів, працівників аптечних закладів) структурним підрозділам з питань охорони здоров’я Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або іншим розпорядникам коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети згідно із законодавством — ІІ — IV квартал 2017 р.

Розроблення та затвердження порядку відшкодування вартості лікарських засобів аптечним закладам з чітко визначеними термінами та гарантіями здійснення відшкодування — І квартал 2017 р.

Розроблення та введення в експлуатацію електронного інструменту (рішення на основі інформаційних технологій) що забезпечує проведення відкритих конкурсів цінових пропозицій у форматі електронного редукціону з метою обчислення граничного обсягу відшкодування вартості та визначення граничної ціни лікарських засобів, вартість яких відшкодовується — І півріччя 2017 р.

Розроблення та затвердження Порядку здійснення моніторингу запровадження відшкодування вартості лікарських засобів — І півріччя 2017 р.

9. Автономізація бюджетних закладів охорони здоров’я

Розроблення та затвердження пакету примірних документів для функціонування закладів охорони здоров’я в умовах фінансової і управлінської автономії — І квартал 2017 р.

Розроблення та запровадження навчальних програм для працівників закладів охорони здоров’я щодо функціонування в умовах фінансової і управлінської автономії — протягом 2017 р.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті