Проект розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я»

06 Березня 2017 10:05 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я» (далі – проект).

Проект розроблено на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я».

Метою розробки проекту є організація впровадження положень Концепції розвитку системи громадського здоров’я шляхом виконання плану заходів з її реалізації.

Проект та пояснювальна записка до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України за адресою:

вул. М. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, Управління громадського здоров’я, е-mail: ddsen@moz.gov.ua, fiv@moz.gov.ua

Контактна особа: Федулова Ірина Віталіївна, тел. (044) 253 07 13

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації «Концепції розвитку системи громадського здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я» (далі – проект розпорядження) розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1002-р «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту розпорядження є організація впровадження положень Концепції розвитку системи громадського здоров’я шляхом виконання плану заходів з її реалізації (далі – план заходів).

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Концепція розвитку системи громадського здоров’я, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1002-р, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року № 333-р.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування є державний та місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Для виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я (далі – План заходів) пропонується залучати міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

Фінансування Плану заходів здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання, у бюджетах областей, міста Києва, інших джерел.

Фінансово-економічні розрахунки до державних цільових програм, зазначених у підпунктах 3 – 5 пункту 1 плану заходів, буде здійснено під час підготовки проектів актів про їх затвердження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мінмолодьспортом, МОН, МВС, Мінрегіоном, Мінсоцполітики, Мінприроди, Мінагрополітики, Держпродспоживслужбою, Держкомтелерадіо, ДСНС, НАН, НАМН, НААН та проведення правової експертизи Мін’юстом.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація плану заходів дозволить створити повноцінну систему громадського здоров’я, діяльність якої буде спрямована на зміцнення здоров’я населення, попередження захворювань, продовження активного та працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднаних зусиль усього суспільства.

В.о. Міністра У. Супрун

Проект

оприлюднено на сайті

МОЗ України 03.03.2017 р.

План заходів

щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я

1. Розробити проекти законів України та забезпечити їх супровід у Верховній Раді України:

1) Про внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині можливості фінансування регіональних програм у сфері громадського здоров’я;

МОЗ, Мінфін, інші заінтересовані

центральні та місцеві органи виконавчої влади

 ІV квартал 2017 року

2) Про систему громадського здоров’я;

МОЗ, Мінекономрозвитку,
Мін’юст, Мінфін, Мінрегіон, НАМН (за згодою),
за участю всеукраїнських асоціацій
органів місцевого самоврядування (за згодою)

ІІ – IV квартали 2017 року

 

3) Про затвердження Державної цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2018 – 2023 роки;

МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінфін,
НАМН (за згодою), інші заінтересовані
центральні та місцеві органи виконавчої влади

ІV квартал 2017 року

4) Про затвердження Державної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 – 2025 роки;

МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінфін,
НАМН (за згодою), МОН, інші заінтересовані
центральні та місцеві органи виконавчої влади

ІІ квартал 2017 року

5) Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 – 2018 роки» у частині включення механізмів для досягнення цілей стратегії Fast Track;

МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінфін,
Мінсоцполітики, МОН,
Мінмолодьспорт, НАМН (за згодою)

ІІІ квартал 2017 року

6) Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України у частині оптимізації управління функціональними підсистемами з питань медичного, біологічного і психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

МОЗ, МВС, Мінагрополітики,
Мінекономрозвитку, Мінфін, ДСНС,
Держпродспоживслужба, НАН (за згодою),
інші заінтересовані центральні
та місцеві органи виконавчої влади

І квартал 2018 року

2. Розробити та внести в установленому порядку на розгляд до Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів про:

1) затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку;

МОЗ, НАМН (за згодою)

ІІ – ІІІ квартали 2017 року

2) схвалення стратегії та затвердження плану заходів з біологічної безпеки та захисту;

МОЗ, НАМН (за згодою),
Мінагрополітики, Мінприроди,
Мінсоцполітики, ДСНС,
Держпродспоживслужба, Мін’юст

ІІІ квартал 2017 року

3) схвалення стратегії та затвердження плану заходів з хімічної безпеки та захисту;

МОЗ, НАМН (за згодою),

Мінагрополітики, Мінприроди,

Мінсоцполітики, ДСНС,

Держпродспоживслужба, Мін’юст

2017 – 2018 роки

4) схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2021 року;

МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінфін,

Мінсоцполітики, МОН,

Мінмолодьспорт, НАМН (за згодою)

ІІ квартал 2017 року

5) затвердження Порядку реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я, у тому числі щодо епідемій та спалахів інфекційних хвороб (отруєнь);

МОЗ, Мінагрополітики, інші центральні
органи виконавчої влади

ІІІ квартал 2017 року

 

6) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 157 «Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних хвороб» з метою приведення у відповідність з Рішенням Європейської Комісії № 2000/96/ЄС (зі змінами);

МОЗ

 ІІ – ІІІ квартали 2017 року

 

7) затвердження Порядку реєстрації та повідомлення про випадки інфекційних хвороб з використанням електронної інформаційної системи спостереження за захворюваннями за принципом «Єдине здоров’я»;

МОЗ, Мінагрополітики, Держпродспоживслужба,

НАМН (за згодою)

ІV квартал 2017 року

8) внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо порядку проведення експертизи можливого впливу реалізації проектів актів Кабінету Міністрів України на стан здоров’я населення;

МОЗ, Мін’юст

ІІІ квартал 2017 року

9) затвердження Національного плану дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів;

МОЗ, Мінагрополітики, Держпродспоживслужба,

НААН (за згодою), НАМН (за згодою)

ІІІ – ІV квартали 2017 року

10) затвердження Порядку проведення центральними органами виконавчої влади державного соціально-гігієнічного моніторингу та формування бази даних про стан здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини за результатами аналізу причин та наслідків впливу на стан здоров’я населення середовища життєдіяльності людини;

МОЗ, НАМН (за згодою), Мінприроди,

Мінагрополітики, Мінсоцполітики,

Держпродспоживслужба

 ІV квартал 2017 року

3. Забезпечити:

1) розробку та затвердження комунікаційної стратегії з пріоритетних питань громадського здоров’я;

МОЗ, Держкомтелерадіо, інші центральні органи

виконавчої влади об’єднання громадян

 ІІ – ІІІ квартали 2017 року

2) розробку та функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи медичної інформації в сфері громадського здоров’я;

МОЗ

протягом 2017 – 2018 років

3) затвердження методики проведення аналізу та оцінки ризиків у сфері громадського здоров’я;

МОЗ, НАМН (за згодою)

ІV квартал 2017 року

4) розробку та затвердження порядку функціонування при МОЗ міжвідомчої координаційної ради з питань формування замовлення на наукові дослідження у сфері громадського здоров’я за кошти державного бюджету відповідно до визначених пріоритетів;

МОЗ

ІІІ квартал 2017 року

5) розроблення алгоритму планування, фінансування, проведення та використання результатів прикладних наукових досліджень з вивчення нових тенденцій і проблем, що виникають у сфері громадського здоров’я;

МОЗ, НАМН (за згодою)

ІІІ – IV квартали 2017 року

6) розробку та впровадження у країні спеціалізованої програми з підготовки польових епідеміологів з використанням міжнародного досвіду та у партнерстві з центрами контролю та профілактики захворювань США;

 МОЗ

ІІІ квартал 2017 року

7) розробку та затвердження стандартів освіти та освітніх програм з урахуванням кращого європейського та міжнародного досвіду за спеціальністю “громадське здоров’я” для забезпечення триступеневої підготовки (бакалаврату, магістратури та доктора філософії) та безперервного професійного розвитку;

МОН, МОЗ, НАМН (за згодою)

ІІ – IV квартали 2017 року

 8) розробку плану з розвитку кадрових ресурсів у системі громадського здоров’я, який включатиме у себе питання навчання та підвищення кваліфікації, забезпечення мобільності, можливостей кар’єрного зростання тощо;

МОЗ, МОН, НАМН (за згодою)

ІІІ квартал 2017 року

9) внесення змін до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» за напрямом «громадське здоров’я»;

Мінекономрозвитку, МОЗ, МОН,

НАМН (за згодою)

 ІІІ квартал 2017 року

10) затвердження критеріїв та порядку надання лабораторіям статусу референс-лабораторій, а також переліку лабораторій, яким надано статус референс-лабораторій;

МОЗ, Мінекономрозвитку

IV квартал 2017 року

11) створення та розвиток національного комплексу та мережі референс-лабораторій ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;

МОЗ, НАМН (за згодою)

 IV квартал 2017 року

12) розробку та затвердження Порядку функціонування державної мережі лабораторій для реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я (лабораторії з рівнем захисту не нижче BSL-2);

МОЗ, НАМН (за згодою)

IV квартал 2017 року

13) оптимізацію лабораторної мережі за результатами проведеного аудиту та міжнародних оцінок;

МОЗ, Фонд державного майна

IV квартал 2017 року

14) впровадження електронної системи управління інформацією у лабораторній мережі (LIMS);

МОЗ

протягом 2017 – 2018 років

15) порядок та план перегляду, оновлення та затвердження Клінічних протоколів з надання допомоги хворим на інфекційні та неінфекційні захворювання з метою внесення актуальних профілактичних компонентів;

МОЗ, НАМН (за згодою)

протягом 2017 – 2018 років

16) створення регіональних центрів громадського здоров’я;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації

протягом 2017 – 2018 років

17) впровадження електронної інформаційної системи спостереження за інфекційними захворюваннями;

МОЗ, Мінагрополітики, Держпродспоживслужба,

НАМН (за згодою), НААН (за згодою)

протягом 2017 – 2018 років

18) розробку регіональних планів комплексних заходів та програм з профілактики та лікування захворювань, які спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

 обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації

2017 – 2018 роки

19) залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги для реалізації в Україні пріоритетних проектів у сфері громадського здоров’я;

МОЗ, НАМН (за згодою)

постійно

20) розробку та затвердження типового положення про обласні (окружні при госпітальних округах) координаційні ради з питань реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я;

МОЗ, інші заінтересовані

центральні та місцеві органи виконавчої влади

ІІІ квартал 2017 року

21) розробку та перегляд існуючих нормативно-правових актів з метою гармонізації законодавства Європейського Союзу у сферах громадського здоров’я та санітарного законодавства

МОЗ, Мінагрополітики, Держпродспоживслужба,

НАМН (за згодою), НААН (за згодою)професійні

постійно

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті