Проект розпорядження КМУ «Про утворення Державної установи «Центр психічного здоров’я МОЗ України»

02 Квітня 2017 2:23 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної установи «Центр психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення державної установи «Центр психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»» (далі – проект розпорядження).

Проект розпорядження розроблений Міністерством охорони здоров’я України відповідно до підпунктів 8, 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393, Плану заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 590, доручення Віце-прем’єр-міністра України Розенка П.В. від 23.11.2016 № 45694/35/1-15.

Проект розпорядження та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою:

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601.

Контактні особи:

Лупей-Ткач Світлана Іванівна, тел. 200-06-77,

Стрілка Василь Євгенійович, тел. 200-06-77

e-mail: slt@moz.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної установи «Центр психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розбудова ефективної системи охорони здоров’я країни можлива за умови запровадження цілісного підходу до охорони фізичного та психічного здоров’я людини. В свою чергу розбудова ефективної системи охорони психічного здоров’я вимагає організованої взаємодії фахівців медичної та немедичної сфери.

Сучасний світовий досвід свідчить про те, що в сфері охорони та відновлення психічного здоров’я саме на фахівців немедичних спеціальностей, а саме психологів та психотерапевтів, припадає до 85% наданої допомоги, в той час, як до компетенції лікарів-психіатрів відноситься до 15% загальної кількості звернень населення з питань психічного здоров’я.

Військова агресія на сході України актуалізувала питання надання кваліфікованої психологічної допомоги населенню країни, зокрема учасникам антитерористичної операції, в тому числі військовополоненим, членам їхніх сімей, вимушено переміщеним особам тощо. Крім того, потребують кваліфікованої допомоги такі групи населення, як жертви катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, жертви насильства в сім’ї, жертви сексуального насилля та злочинів, постраждалі від дорожньо-транспортних пригод та природних і техногенних катастроф.

Ефективна організація надання психологічної допомоги населенню потребує відповідного фахового та методичного забезпечення, координації роботи фахівців з питань психічного здоров’я, запровадження прозорої системи підтвердження їх фахової кваліфікації.

Стратегією сталого розвитку «Україна–2020», схваленою Указом Президента України від 12.01.2015 № 5, передбачено вжиття заходів із забезпечення доступу громадян до системи охорони здоров’я відповідно до програми Європейського Союзу «Європейська стратегія здоров’я — 2020», в тому числі в сфері охорони психічного здоров’я, що потребує міжгалузевої взаємодії та повинно передбачати узгоджені заходи освітян, медиків, фахівців засобів масової інформації, співробітників органів соціального захисту, юстиції, внутрішніх справ, а також інших фахівців та громадських організацій.

Серед 1,7 мільйонів жителів України, які потребували психіатричної та наркологічної допомоги в 2016 році, перше місце в структурі захворюваності психічними розладами посіли розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголь, наркотичні речовини), що підкреслює важливість заходів медичної та психологічної реабілітації залежних від алкоголю та наркотиків, та забезпечення узгодженої роботи лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів, психологів, психотерапевтів та соціальних працівників різних міністерств та відомств.

Для вирішення зазначених вище проблем, Міністерство охорони здоров’я України відповідно до підпунктів 8, 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393, Плану заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 590, доручення Віце-прем’єр-міністра України Розенка П.В. від 23.11.2016 № 45694/35/1-15, опрацювало питання створення Державної установи «Центр психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

За результатами проведених консультацій з представниками заінтересованих органів центральної виконавчої влади, а також громадських професійних об’єднань в сфері психічного здоров’я, Міністерство охорони здоров’я вважає за доцільне утворити у м. Києві Державну установу «Центр психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Центр) як окрему юридичну особу публічного права з віднесенням його до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою акта є створення державної установи, яка б виконувала функції координації та методичного забезпечення роботи фахівців у сфері психічного здоров’я, зокрема психологів та психотерапевтів, які надають психологічну допомогу.

Прийняття розпорядження дозволить створити зазначену державну установу в сфері управління Міністерства охорони здоров’я України.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є:

Господарський кодекс України;

«Основи законодавства про охорону здоров’я»;

Закон України «Про психіатричну допомогу»;

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;

Закон України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

Фінансування діяльності Центру здійснюватиметься за рахунок Державного бюджету України в межах виділеного фінансування у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження Міністерством соціальної політики України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством інфраструктури України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Проект акта потребує проведення юридичної експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акту потребує погодження з спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та спеціальним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

101 Влив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акту дозволить створити нові робочі місця.

11. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить утворити Державну установу «Центр психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

В.о. Міністра У. Супрун

Проект

оприлюдненона сайті

МОЗ України 06.04.2017 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про утворення Державної установи «Центр психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я України про утворення Державної установи «Центр психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Центр), як окремої юридичної особи публічного права з віднесенням його до сфери управління Міністерства охорони здоров’я.

2. Міністерству фінансів України, Міністерству охорони здоров’я України спрямувати бюджетні кошти на утримання Центру в межах видатків, передбачених Міністерству охорони здоров’я України Державним бюджетом України на 2017 рік, та передбачити видатки на забезпечення діяльності Центру під час складання проектів Державного бюджету України на наступні роки.

3. Міністерству охорони здоров’я України здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з виконанням цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті