Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

25 Квітня 2017 5:42 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів».

Проект наказу розроблено з метою раціонального планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективності витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

Проект регуляторного акту оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет: http://www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактна особа: Гріценко Олександр Володимирович, тел. (044) 200-06-68, e-mail: gritsenko@moz.gov.ua;

ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14.

Контактна особа: Семиренко Олена Олександрівна, e-mail: semerenko@dec.gov.ua.

Медичний департамент МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактна особа: Острополець Наталія Андріївна, тел.: (044) 253-82-92, e-mail: ostropolets@moz.gov.ua;

Мулярчук Оксана Василівна, тел.: (044) 253-10-26, e-mail: muliarchukov@gmail.com.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В умовах складної макроекономічної ситуації та обмежених матеріальних ресурсів системи охорони здоров’я особливого значення набуває проблема налагодження оптимальної системи фармацевтичного забезпечення потреб закладів охорони здоров’я. Складовою такої системи є розрахунок потреби закладів охорони здоров’я у лікарських засобах. Для недопущення зниження рівня медичного обслуговування населення України та нераціонального використання бюджетних коштів доцільно впровадити в медичну практику методику розрахунку потреб у лікарських засобах, що ґрунтуються на достовірних показниках діяльності закладів охорони здоров’я з використанням елементів моделювання. Запропоновані методи розрахунку об’єктивних потреб у лікарських засобах відповідають міжнародній практиці та можуть успішно застосовуватись у закладах охорони здоров’я первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги.

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» розроблено на виконання абзацу другого пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є раціональне планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективність витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту наказу.

3. Правові аспекти

1) У сфері відносин, що пропонується врегулювати Проектом наказу, діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України «Про лікарські засоби», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.10.2016 р. № 1062 «Про затвердження Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.2009 р. від № 936 «Про затвердження Методики розрахунку потреби в антиретровірусних препаратах»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.09.2011 р. № 1011 «Про затвердження Методики розрахунку потреби у препаратах замісної підтримувальної терапії для лікування осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2013 р. № 829 «Про затвердження Методичних рекомендацій планування та розрахунку кількості лікарських засобів, виробів медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення, на основі відповідних реєстрів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.03.2011 р. № 160 «Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.04.2012 р. № 292 «Про забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів A або B або хворобу Віллебранда, факторами коагуляції крові та виробами медичного призначення»; Методичні рекомендації Міністерства охорони здоров’я України, Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи «Розрахунок потреби у лікарських засобах, що містять контрольовані речовини» (МР 134.15/195.15).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу дозволить оптимізувати витрати бюджетних коштів, які витрачаються на потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, при закупівлі лікарських засобів та відшкодуванні їх вартості.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень і не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики. Прийняття проекту наказу дозволить уніфікувати підходи до розрахунку потреб закладів охорони здоров’я у лікарських засобах, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить:

– оптимізувати систему фармацевтичного забезпечення потреб закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів,

– оцінити раціональність та ефективність витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

В.о Міністра охорони здоров’я України
Уляна Супрун

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Відповідно до абзацу другого пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» з метою раціонального планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективності витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (далі — Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити впровадження та дотримання Порядку під час розрахунку потреби у лікарських засобах, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів, в підпорядкованих закладах охорони здоров’я.

3. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о Міністра
У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Порядок
визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

І. Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм визначення потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, у тому числі включених до Національного переліку основних лікарських засобах (далі — Порядок та Національний перелік відповідно).

2. Згідно з цим Порядком проводиться розрахунок потреби в лікарських засобах для закупівель, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань, що додатково виділяються розпорядникам бюджетних коштів з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р., та закупівель, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на 2018 та подальші бюджетні роки.

3. Для визначення потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, в закупівлі лікарських засобах, у тому числі для визначення потреби в лікарських засобах, вартість яких відшкодовується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, застосовуються методи кількісної оцінки потреб у лікарських засобах.

4. Методи кількісної оцінки потреб у лікарських засобах використовуються з метою:

  • підготовки та обґрунтування кошторисів для придбання лікарських засобів;
  • планування нових і розширення існуючих державних програм закупівлі лікарських засобів;
  • оптимізації кошторисів для придбання лікарських засобів на основі пріоритетних проблем охорони здоров’я і раціональних підходів до лікування;
  • розрахунку потреби у лікарських засобах для надання невідкладної медичної допомоги під час стихійних лих, екологічних катастроф та епідемій;
  • оцінки існуючого співвідношення потреба / попит стосовно лікарських засобів.

5. Методами кількісної оцінки потреб у лікарських засобах, які використовуються для розрахунку закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, є такі:

1) метод кількісної оцінки потреб у лікарських засобах, що базується на показниках захворюваності (далі — метод захворюваності) — це метод, при якому використовуються дані про кількість звернень населення за медичною допомогою, у тому числі випадків госпіталізації, з урахуванням динаміки показників захворюваності та клінічних протоколів;

2) метод кількісної оцінки потреб у лікарських засобах, що базується на показниках споживання (далі — метод споживання) — це метод, при якому використовуються дані про обсяги споживання лікарських засобах у попередні роки (з урахуванням періоду відсутності лікарських засобів на ринку та/або змін обсягів споживання).

6. Потреба в лікарських засобах може визначатись за допомогою одного або комбінації двох методів кількісної оцінки.

Метод захворюваності є рекомендованим для планування державних закупівель лікарських засобів, зокрема, для нових програм охорони здоров’я, що не мають тривалої історії застосування.

Метод споживання є рекомендованим для визначення потреби в лікарських засобах, вартість яких відшкодовується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Вибір методу / методів здійснюється закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, виходячи з наявних вихідних даних (кількісних показників).

7. Через значну кількість вихідних показників, що змінюються, результати кількісної оцінки потреби у лікарських засобах є орієнтовними.

8. З метою запобігання створенню дефіциту лікарських засобах при розрахунку їх кількісної потреби необхідно враховувати можливість виникнення випадків, що унеможливлюють подальше використання лікарських засобів, зокрема, закінчення строку придатності, механічний, хімічний, фізичний, біологічний або інший вплив (далі — можливі втрати). Рівень можливих втрат може становити до 3% на рік.

ІІ. Метод захворюваності

1. Для розрахунку потреби у лікарських засобах методом захворюваності необхідно мати такі дані:

1) інформація про лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів (міжнародна непатентована назва, код анатомо-терапевтичної класифікації, лікарська форма, сила дії (дозування), кількість в упаковці, оптово-відпускна ціна за упаковку);

2) наявність фінансових ресурсів для забезпечення фармакотерапії (затверджені бюджети, кошториси тощо, включаючи дані про заплановані видатки та освоєні кошти на закупівлю лікарських засобів);

3) стандартні схеми лікування, рекомендовані уніфікованими клінічними протоколами у сфері охорони здоров’я з розрахунку на середні дози та середню тривалість лікування (за наявності);

4) показники захворюваності населення, в т.ч. кількість епізодів лікування для кожної хвороби або стану.

2. Розрахунок потреби у лікарських засобах методом захворюваності здійснюється за такою формулою:

Загальна кількість лікарських засобів, необхідних для вирішення проблеми = Кількість епізодів лікування хвороби /патологічного стану X Кількість лікарських засобів, необхідних для стандартного курсу лікування 1 епізоду

3. При використанні методу захворюваності застосовуються коди за Міжнародною класифікацією хвороб, що є чинною на момент здійснення розрахунків (далі — МКХ).

4. Розрахунок необхідної кількості лікарських засобів здійснюється у послідовності, що зображена на малюнку 1.

Етап 1. Формування переліку захворювань/патологічних станів, стосовно яких будуть проведені розрахунки.

Аналіз статистичних даних захворюваності у регіоні обслуговування або виписаних із стаціонару пацієнтів за нозологічними формами проводиться окремо у кожному відділенні закладу охорони здоров’я (за результатами річного звіту відділень) з метою визначення переліку всіх захворювань та патологічних станів, у першу чергу, найбільш поширених та соціально значущих, які складають 70—80% обсягу ліжко-днів у структурі захворюваності.

При розрахунку потреби в лікарських засобах, що включені до Національного переліку, Етап 1 не виконується.

1111

Мал. 1. Порядок розрахунку потреби у лікарських засобах за методом захворюваності.

Етап 2. Формування переліку лікарських засобів, що рекомендовані для лікування та профілактики захворювань / патологічних станів.

Перелік рекомендовано розробляти у вигляді електронної таблиці, що дасть змогу здійснювати сортування як за міжнародними непатентованими назвами лікарських засобів, так і за хворобами / патологічними станами.

При розрахунку потреби в лікарських засобах, що включені до Національного переліку, Етап 2 не виконується, а застосовується Національний перелік.

Етап 3. Підготовка стандартних схем лікування / профілактики захворювань / патологічних станів.

За наявності медико-технологічних документів системи стандартизації медичної допомоги галузевого рівня з досліджуваного питання (адаптованої клінічної настанови, уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги) рекомендується розробка локального протоколу медичної допомоги у закладі охорони здоров’я. У таких випадках стандартна схема лікування розробляється на основі локального протоколу медичної допомоги.

За відсутності медико-технологічних документів системи стандартизації медичної допомоги галузевого рівня з досліджуваного питання доцільно ретроспективно проаналізувати практику надання медичної допомоги особам з певним захворюванням / патологічним станом у даному закладі охорони здоров’я, а також оцінити якість медичної допомоги у таких випадках за результатами проведеного лікування. Схеми лікування хворих, результатом яких є високі показники ефективності лікування, можуть бути обрані для розрахунку стандартних схем лікування.

При розрахунку потреби в лікарських засобах, що включені до Національного переліку, Етап 3 не виконується.

Етап 4. Збір даних щодо захворюваності.

Цей етап передбачає розрахунок кількості епізодів лікування / профілактики з урахуванням того факту, що даний показник не відповідає кількості звернень до лікаря. Відвідування пацієнтів, що потребують медикаментозного лікування, необхідно враховувати окремо від тих, що не потребують такого.

Отримання даних щодо кількості випадків певної хвороби / патологічного стану може здійснюватись централізовано за офіційними статистичними показниками, за формою, затвердженою МОЗ, (форма №12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20____ рік» та форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу») або узагальнюватись за автономними даними різних структурних підрозділів (відділень) закладів охорони здоров’я як показник кількості звернень / госпіталізацій, що потребували медикаментозної профілактики / лікування за останній звітний період (рекомендовано, не коротший ніж один рік).

Результатом такого аналізу є перелік основних хвороб / патологічних станів чи причин госпіталізації з визначенням кількості випадків по кожній нозології за певний період часу (орієнтовно 1/2 — 2/3 кількості нозологій, за якими протягом року надавалась медична допомога у відділенні).

Етап 5. Розрахунок загальної кількості кожного лікарського засобу для кожної хвороби / патологічного стану.

Розрахунок здійснюється наступним чином: кількість епізодів лікування протягом року множиться на кількість лікарських засобів, необхідну для застосування стандартної схеми лікування, розробленої на Етапі 3.

Етап 6. Розрахунок збільшення загальної кількості кожного лікарського засобу з урахуванням можливих втрат.

Рівень можливих втрат може становити до 3% на рік.

Необхідно провести розрахунок корегування кількості лікарських засобів з огляду на можливі втрати, що здійснюється за такою формулою:

Потреба у лікарських засобах з урахуванням можливих втрат = Потреба у лікарських засобах X 1,03

 

Етап 7. Розрахунок потреби у лікарських засобах в упаковках та розрахунок загальної вартості загальної кількості лікарського засобу, що планується закупити.

1) Розрахунок потреби у лікарських засобах в упаковках.

Отриману кількість лікарських засобів в грамах (міліграмах) переводимо в кількість лікарських засобів в твердих оральних формах, розраховуємо кількість упаковок лікарського засобу за такою формулою:

Кількість необхідних упаковок лікарських засобів = Загальна кількість лікарських засобів з урахуванням збитків (в одиницях лікарської форми) ____________________________________Кількість в упаковці

2) Розрахунок загальної вартості загальної кількості лікарського засобу, що планується закупити.

Розрахунок здійснюється за такою формулою:

Загальна вартість кожного лікарського засобу = Кількість необхідних упаковок лікарського засобу X Оптово-відпускна ціна 1 упаковки лікарського засобу

Етап 8. Узгодження обсягу лікарських засобів, що планується закупити, з обсягами наявних бюджетних коштів.

Після задоволення в повному обсязі визначеної потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку, заклади і установи охорони здоров’я можуть закуповувати лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до Національного переліку, у відповідності до їх медичних показань до застосування. При цьому перевага надається лікарським засобам, включеним до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Приклад розрахунку потреби у лікарських засобах за методом захворюваності наведено в додатку 1.

ІІІ. Метод споживання

1. Розрахунок потреби у лікарських засобах та бюджетних коштів на їх закупівлю за методом споживання здійснюється у послідовності, що зображена на малюнку 2.

222

Мал. 2. Порядок розрахунку потреби у лікарських засобах та бюджетних коштів на їх закупівлю за методом споживання

Етап 1. Формування списку лікарських засобів, потребу у яких планується розрахувати.

Перелік формується за анатомо-терапевтичною класифікацією.

Для розрахунку потреби у лікарських засобах методом споживання необхідно скласти перелік всіх лікарських засобів для закупівлі, з урахуванням даних щодо споживання минулих періодів (місяців / років).

При розрахунку потреби в лікарських засобах, що включені до Національного переліку, Етап 1 не виконується, а застосовується Національний перелік.

Етап 2. Визначення періоду часу, протягом якого буде проводитись розрахунок потреби.

При розрахунку необхідно враховувати споживання лікарських засобів за минулі періоди (місяці/роки) з поправкою на дефіцит лікарських засобів, який мав місце за цей період часу.

Етап 3. Збір даних про попередні обсяги споживання кожного з лікарських засобів.

По кожному лікарському засобу, включеному до списку, необхідно мати інформацію стосовно кількості лікарських засобів, яка була використана у закладі / закладах охорони здоров’я протягом звітного (аналогічного) періоду (в одиницях лікарської форми).

За відсутності у закладів охорони здоров’я, зокрема, таких, що надають первинну медичну допомогу, такої інформації використовуються дані, що містяться у базах даних маркетингових досліджень фармацевтичного ринку.

Етап 4. Розрахунок обсягів середньомісячного споживання лікарських засобів та розрахунок прогнозованого середньомісячного споживання з урахуванням очікуваних змін в структурі споживання.

1) Розрахунок обсягів середньомісячного споживання лікарських засобів (якщо за даними в звітному періоді зафіксований дефіцит лікарського засобу).

Обсяг середньомісячного споживання лікарських засобів розраховується за такою формулою:

Середньомісячне споживання лікарських засобів = Обсяги спожитих лікарських засобів + Обсяги дефіциту лікарських засобів
Кількість місяців

2) Розрахунок прогнозованого середньомісячного споживання з урахуванням очікуваних змін в структурі споживання (якщо дефіциту лікарських засобів не було).

Отриманий результат необхідно відкоригувати з урахуванням поправки на такі показники:

відсоток збільшення прогнозованого обсягу використання лікарських засобів, що розраховується за такою формулою:

Прогнозоване середньомісячне споживання лікарських засобів = Середньомісячне споживання лікарських засобів Х Прогнозоване збільшення (зменшення) лікарських засобів (%)

обсяги наявних залишків лікарських засобів, що розраховується за такою формулою:

Залишки лікарських засобів = Залишки лікарських засобів на складі + Залишки лікарських засобів у хворих

Деякі показники в споживанні не залежать від тенденції загального використання лікарських засобів пацієнтами (наприклад, сезонні коливання споживання). У разі необхідності застосування таких показників, зокрема у випадках, коли вони є частиною даних про споживання, рекомендується передбачити збільшення (або зменшення) споживання відповідних лікарських засобів.

Етап 6. Розрахунок кількості лікарських засобів, необхідної для наступного періоду закупівлі.

Розрахунок загальної потреби у лікарських засобах здійснюється за такою формулою:

Потреба у лікарських засобах = (Прогнозоване середньомісячне споживання лікарських засобів Залишки лікарських засобів X 12 місяців

 

Етап 7. Розрахунок збільшення загальної кількості кожного лікарського засобу з урахуванням можливих втрат.

Рівень можливих втрат може становити до 3% на рік.

Необхідно провести розрахунок корегування кількості лікарських засобів з огляду на можливі втрати, що здійснюється за такою формулою:

Потреба у лікарських засобах з урахуванням можливих втрат = Потреба у лікарських засобах X 1,03

Етап 8. Розрахунок суми витрат по кожному лікарському засобу.

Для того щоб оцінити витрати на закупівлю лікарських засобів, необхідно помножити отримані показники потреби у лікарських засобів на очікувані майбутні ціни за такою формулою:

Необхідні кошти для закупівлі лікарських засобів = Потреба у лікарських засобах з урахуванням збитків X Ціна 1 упаковки лікарського засобу

 

Етап 9. Розрахунок загальної суми коштів для закупівлі лікарських засобів.

3. Приклад розрахунку потреби у лікарських засобах та бюджетних коштів на їх закупівлю за методом споживання наведено в додатку 2.

Заступник Міністра
Роман Ілик

Додаток 1

до Порядку визначення обсягів

потреби в закупівлі лікарських засобів

закладами і установами охорони здоров’я,

що повністю або частково фінансуються

з державного та місцевих бюджетів

Приклад розрахунку потреби у лікарських засобах за методом захворюваності

1) Розрахунок загальної кількості кожного лікарського засобу для кожної хвороби/патологічного стану.

Розрахунок на прикладі потреби в амоксициліні, що показаний для лікування урологічних хвороб, хвороб органів дихання та шкіри (таблиця 1).

Таблиця 1

МКХ Хвороба/патологічний стан МНН Середня терапевтична доза для дорослих Кількість прийму лікарського засобу на добу Кількість діб у курсі лікування Кількість лікарсько го засобу на курс лікування
N30.1 Хронічний цистит Амоксицилін 0,50 г 3 7 10,50 г
J01 Гострий синусит Амоксицилін 0,50 г 2 10 10,00 г
L02 Абсцес шкіри, фурункул Амоксицилін 0,75 г 2 10 15,00 г

0,5 гх3 (рази на добу)х7 діб=10,50 г; 0,5 гх2 (рази на добу)х10 діб=10,00 г; 0,75 гх2 (рази на добу)х10 діб=15,00 г

Для розрахунку загальної кількості кожного лікарського засобу для лікування / профілактики хвороб/патологічних станів в закладах охорони здоров’я, що надають амбулаторну медичну допомогу, необхідно додатково врахувати дані, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

МКХ Хвороба/патологічний стан Кількість випадків звернень пацієнтів для лікаря Кількість епізодів
N30.1 Хронічний цистит 5 1
J01 Гострий синусит 3 1

Для розрахунку загальної кількості кожного лікарського засобу для потреб закладу охорони здоров’я необхідно узагальнити та систематизувати дані з таблиць 1 та 2 наступним чином (таблиця 3):

Таблиця 3

МКХ Хвороба/стан Назва лікарського засобу Кількість лікарського засобу на курс лікування Кількість епізодів Загальна кількість лікарського засобу
N30.1 Хронічний цистит Амоксицилін 10,50 г 350 3675,00 г
J01 Гострий синусит Амоксицилін 10,00 г 200 2000,00 г
L02 Абсцес шкіри, фурункул Амоксицилін 15,00 г 500 7500,00 г

2) Розрахунок збільшення загальної кількості кожного лікарського засобу з урахуванням можливих втрат.

Збільшення кількості лікарського засобу, розрахованої на Етапі 5, з урахуванням можливих втрат наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Назва лікарського засобу МКХ, для лікування яких застосовується лікарський засіб Загальна кількість лікарського засобу Загальна кількість лікарського засобу з урахуванням збитків (3%)
Амоксицилін N30.1 3675,00 г 3785,25 г
Амоксицилін J01 2000,00 г 2060,00 г
Амоксицилін L02 7500,00 г 7725,00 г

3) Розрахунок потреби у лікарських засобах в упаковках та розрахунок загальної вартості загальної кількості лікарського засобу, що планується закупити.

Оскільки для лікування хронічного циститу амоксицилін призначається по 0,5 г 3 рази на добу протягом 7 діб, то необхідна кількість таблеток та дози амоксициліну у лікарських засобах складає 20 таблеток по 250 мг (на прикладі конкретних торгових назв, наявних на ринку):

3785,25 г:0,25 г (в 1 табл.)=15141 табл.

Розрахунок кількості необхідних упаковок лікарського засобу:

15141 табл.:20 табл.=757,1=758 уп.

Розрахунок загальної вартості загальної кількості лікарського засобу, що планується закупити:

758 уп.х43,30 грн.=32821,40 грн.

Для лікування гострого синуситу амоксицилін призначається по 0,5 г 2 рази на добу протягом 10 діб.

На прикладі конкретної торгової назви лікарського засобу, упаковка якого містить 20 таблеток по 500 мг діючої речовини, розраховуємо необхідну кількість таблеток:

2060,00 г:0,5г (в 1 табл.)=4120 табл.

Кількість упаковок лікарського засобу складає:

4120 табл.:20=206 уп.

Розрахунок загальної вартості загальної кількості лікарського засобу, що планується закупити:

206 уп.х24,20 грн.=4985,20 грн.

Для лікування абсцесів амоксицилін призначається по 0,75 г 2 рази на добу протягом 10 діб.

На прикладі конкретної торгової назви лікарського засобу, упаковка якого містить 20 таблеток по 500 мг діючої речовини, розраховуємо необхідну кількість таблеток:

7725,00 г:0,5г (в 1 табл.)=15450 табл.

Кількість необхідних упаковок лікарського засобу складає:

15450 табл.:20=772,5=773 уп.

Розрахунок загальної вартості загальної кількості лікарського засобу, що планується закупити:

773 уп.х24,20 грн=18706,60 грн.

Загальна сума бюджетний коштів, необхідна для закупівлі визначеної кількості лікарських засобів становить 56513,20 грн.

Додаток 2

до Порядку визначення обсягів потреби

в закупівлі лікарських засобів закладами

і установами охорони здоров’я,

що повністю або частково фінансуються

з державного та місцевих бюджетів

Приклад розрахунку потреби у лікарських засобах та бюджетних коштів на їх закупівлю за методом споживання

1) Розрахунок на прикладі використання ампіциліну та амоксициліну.

Вихідні дані зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва лікарського засобу Форма випуску, дозування, розмір упаковки Потреба поточного року, табл. Закуплено за поточний період, табл. Спожито в минулому році, табл. Залишок на складі за минулий рік, табл. Дефіцит у минулому році, табл.
Ампіцилін Таблетки по 250 мг, № 10 2400 2000 2000 400
Амоксицилін Таблетки по 250 мг, № 20 2000 2000 1000 1000
Амоксицилін Таблетки по 500 мг, № 20 1500 1000 1000 500

Розрахунок середньомісячного споживання з урахуванням дефіциту:

Для лікарського засобу ампіцилін:

(2000 табл.+400 табл.):12 місяців=200 табл.

Для лікарського засобу амоксицилін (250 мг):

1000 табл.:12 місяців=83,33 табл.

Для лікарського засобу амоксицилін (500 мг):

(1000 табл.+500 табл.):12 місяців=125 табл.

2) За даними показників захворюваності протягом попереднього року спостерігалося збільшення випадків госпіталізації на 15% (індекс 1,15), що передбачає збільшення середньомісячного споживання у наступному році:

Для лікарського засобу ампіцилін:

200 табл.х1,15=230 табл.83,33 табл.х1,15=95,83 табл.

Для лікарського засобу амоксицилін (500 мг)

125 табл.х1,15=143,75 табл.

3) На аптечному складі наявний залишок лікарського засобу амоксицилін (250 мг) 1000 табл.

Розрахунок середньомісячного залишку:

1000 табл.:12 місяців=83,33 табл.

4) Розрахунок загальної потреби у лікарських засобах (у таблетках) з урахуванням дефіциту, який існує на кінець звітного періоду:

Для лікарського засобу ампіцилін:

230 табл.х12 місяців=2760 табл.

Для лікарського засобу амоксицилін (250 мг):

(95,83 табл.—83,33 табл.)х12 місяців=150 табл.

Для лікарського засобу амоксицилін (500 мг):

143,75 табл.х12 місяців=1725 табл.

5) Корегування отриманого результату, враховуючи відсоток можливих втрат, що складають у даному закладі охорони здоров’я 3% (індекс 1,03):

Для лікарського засобу ампіцилін:

2760 табл.х1,03=2842,8 табл.

Для лікарського засобу амоксицилін:

(250 мг) 150 табл.х1,03=154,5 табл.

Для лікарського засобу амоксицилін:

(500) 1725 табл.х1,03=1776,75 табл.

6) Розрахунок кількості упаковок, що необхідна для закупівлі в наступному періоді:

Для лікарського засобу ампіцилін:

2842,8 табл.:10 табл. в уп.=284,28 (285 уп.)

Для лікарського засобу амоксицилін (250 мг):

154,5 табл.:20 табл. в уп.=7,73 (8 уп.)

Для лікарського засобу амоксицилін (500 мг):

1776,75 табл.:20 табл. в уп.=88,84 (89 уп.)

7) Розрахунок загальної вартості упаковок в гривні шляхом множення кількості упаковок на оптово-відпускну ціну 1 упаковки:

Для лікарського засобу ампіцилін:

285 уп.х5,47 грн.=1558,95 грн.

Для лікарського засобу амоксицилін:

(250 мг) 8 уп.х17,04 грн.=136,32 грн.

Для лікарського засобу амоксицилін:

(500 мг) 89 уп.х27,22 грн.=2422,58 грн.

8) Загальна сума бюджетний коштів, необхідна для закупівлі визначеної кількості лікарських засобів становить 4117,85 грн.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті